Biela karta

0
386

Ak uzavriete povinné zmluvné poistenie, čiže PZP, jedným dokumentov, ktoré k poisteniu získate, je aj biela karta. Ide o doklad potvrdzujúci uzatvorenie zákonnej poistky, ktorý vám vydá každá poisťovňa, či už pôjde o Allianz, Kooperativa alebo nejakú „menšiu“ poisťovňu. Tento dokument je veľmi dôležitý a jednou z vašich povinností je ho mať pri sebe.

Dôvodom je, že obsahuje údaje o poistení, zároveň ide o potvrdenie, že máte poistenie uzatvorené a vyžadovať ho po vás môže aj polícia počas dopravnej kontroly. Z hľadiska formy má biela karta jednotný dizajn a totožný je aj rozsah údajov, ktoré obsahuje.

Samotnú bielu kartu môžete získať ihneď po poistení, prípadne, ak bude poistenie uzatvárané na diaľku, tak vám príde poštou. Niekedy sa okamžite po uzatvorení povinného zmluvného poistenia vydá poistencovi najprv dočasná biela karta a zhruba po mesiaci mu príde z poisťovne už riadna biela karta. Všetko závisí od poisťovne a spôsobu poistenia.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je biela karta, na čo slúži a kedy ju získate

Biela karta je dokumentom vydávaným poisťovňou, ktorá vám poisťuje vozidlo v rámci povinného zmluvného poistenia. Ide o doklad, ktorý je spojený len s PZP, pričom jeho názov je odvodený od toho, že z hľadiska formy sa jedná o papierovú kartu s bielym podkladom.

Biela karta je dokladom potvrdzujúcim uzavretie a platnosť povinného zmluvného poistenia, čiže poistenia zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom.

Tento dokument má formát zhruba tretiny veľkosti A4, pričom obsahuje údaje o poistníkovi a poistenom vozidle pre jednoznačnú identifikáciu na účely PZP.

Biela karta sa vydáva s neobmedzenou platnosťou alebo platnosťou na jeden rok.

Bielu kartu dostávate po uzatvorení platného povinného zmluvného poistenia. Ak bude po uzavretí poistky nasledovať zmena niektorých údajov, napríklad kupujete vozidlo a bude sa meniť jeho evidenčné číslo, môže sa vydať len dočasná biela karta. Po aktualizácii údajov vám poisťovňa vydá novú bielu kartu. Údaje v nej je potrebné mať vždy aktuálne.

Pokiaľ ide o situácie, kedy sa biela karta používa alebo ju musíte doložiť, tak sú to tieto:

 • prvou situáciou je cestná kontrola, nakoľko podľa zákona má príslušník policajného zboru kompetenciu skontrolovať, či má vaše vozidlo dojednanú zákonnú poistku
 • druhou situáciou je škodová udalosť, kedy vy spôsobíte niekomu inému svojim vozidlom škodu, vtedy slúži biela karta na vyplnenie správy o škodovej udalosti
 • treťou situáciou je dopravná nehoda, kedy sa tiež vypĺňa správa o dopravnej nehode a musíte sa preukázať bielou kartou tak poškodenej strane, ako aj polícii
 • poslednou situáciou je prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte, napríklad pri zmene majiteľa, kedy je nutné tiež doložiť potvrdenie o uzatvorení PZP

V súvislosti s dokladmi potvrdzujúcimi platné povinné zmluvné poistenie sa spomína aj zelená karta, ktorú vám poisťovňa vydáva súbežne s tou bielou. Zelená karta je tiež dokladom preukazujúcim platné PZP, avšak nie na území Slovenskej republiky, ale na území zahraničného štátu. Preto nemôže nahradiť pri spomínaných situáciách bielu kartu.

POKUTA PRI NEPREDLOŽENÍ DOKLADU

Zákon hovorí z pohľadu bielej karty absolútne jasne, konkrétne to, že pri dopravnej kontrole musíte predložiť doklad preukazujúci uzatvorenie povinného zmluvného poistenia, čo je na území Slovenska biela karta. Ak ju pri sebe mať nebudete, hrozí vám pokuta do 50 €.

Vzor bielej karty a čo biela karta obsahuje

Obsahom bielej karty sú identifikačné údaje jednak pre samotnú poistnú zmluvu, ale aj údaje o poistenom vozidle a o poistníkovi. Cieľom údajov je umožniť jednoznačnú identifikáciu vozidla ku karte a zároveň umožniť na to určeným orgánom overiť platnosť PZP.

Biela karta obsahuje tieto typy údajov:

Údaje pre identifikáciu povinného zmluvného poistenia

 • prvým údajom slúžiacim pre identifikáciu poistenia je číslo poistnej zmluvy, ktoré môžete nájsť v kolonke zvanej Potvrdenie o poistení zodpovednosti
 • druhým údajom s obdobným cieľom je údaj o poisťovni, ktorá bielu kartu vydala, čiže obchodné meno, sídlo a identifikáciu obchodného registra poisťovne
 • tretím typom údajov sú dátumy, na bielej karte sa uvádza platnosť poistenia v časti Doba platnosti poistenia zodpovednosti a dátum vystavenia bielej karty
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Údaje pre identifikáciu poisteného vozidla

 • ďalším typom údajov sú identifikačné údaje o poistenom vozidle, aby bolo možné jednoznačne určiť, že biela karta patrí k danému poistenému vozidlu
 • základom je označenie druhu, továrenskej značky a typu poisteného vozidla, tieto údaje sú v kolonkách Druh motorového vozidla a Továrenská značka
 • ďalším identifikačným údajom pre spárovanie bielej karty a poisteného vozidla je VIN číslo, čiže číslo karosérie a podvozku poisteného motorového vozidla
 • pre doplnenie identifikátorov sa v bielej karte nachádzajú aj údaje o ŠPZ pod označením Evidenčné číslo a presné číslo technického preukazu

Údaje pre identifikáciu poistenca a pečiatka

 • posledným typom sú údaje identifikujúce poistenca, konkrétne meno alebo názov firmy vlastníka alebo držiteľa, rodné číslo alebo IČO a adresu alebo sídlo
 • každá biela karta je podpísaná a opečiatkovaná pečiatkou poisťovne, ktorá ju vydala, na znak jej platnosti a to v časti zvanej Odtlačok pečiatky poisťovateľa

Najčastejšie otázky o bielej karte a všeobecne o PZP

Bielu kartu motoristi príliš neriešia a to hlavne z dôvodu, že ju považujú len za jeden z mnohých dokumentov, ktoré dostanú po uzavretí povinného zmluvného poistenia. To je ale chyba, nakoľko táto karta má aj svoj praktický zmysel.

Tu sú najdôležitejšie otázky, na ktoré by ste mali poznať odpoveď:

Bielu kartu mi poisťovňa poslala mailom. Je takáto karta platná?

Áno, dôležité je len to, aby obsahovala všetky údaje, ktoré má obsahovať a aby bolo jasné, kto kartu vydal. Takúto kartu posielajú poisťovne čoraz častejšie a to hlavne v prípade, ak bolo povinné zmluvné poistenie uzatvorené online. Pokiaľ kartu vytlačíte a budú na nej čitateľné všetky podstatné údaje, môžete ju používať, je platným dokladom.

Čo robiť, ak som menil napríklad ŠPZ alebo sa menila adresa môjho pobytu?

Povinnosťou vás ako poistenca je dbať na to, aby údaje v poistnej zmluve, ako aj v dokladoch preukazujúcich uzatvorenie tejto zmluvy, boli vždy platné a aktuálne. Pokiaľ prišlo k zmene nejakých údajov, je potrebné túto zmenu nahlásiť poisťovni. Tá potom vydá novú bielu a tiež aj novú zelenú kartu, ktoré budú obsahovať už aktuálne údaje o vozidle aj poistencovi.

Vydá mi poisťovňa novú bielu kartu, ak som tu predošlú stratil?

Áno, v prípade straty bielej karty je dokonca nutné stratu tohto dokumentu nahlásiť poisťovni a tá vám vydá novú bielu kartu. Na rozdiel od vydania napríklad z dôvodu zmeny evidenčného čísla alebo iných podstatných údajov môže byť vydanie bielej karty v tomto prípade spoplatnené. Závisí to ale individuálne od každej poisťovni, všade to môže byť inak.

Je potrebné polícii okrem bielej karty doložiť aj poštový šek?

Či už ide o situáciu prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte alebo o cestnú kontrolu, jediným platným dokladom o uzatvorení povinného zmluvného poistenia je biela karta. Ak je potrebné preukázať a doložiť uzatvorenie zákonnej poistky, vašou povinnosťou je doložiť bielu kartu. Ústrižok o zaplatení cez poštový šek predkladať polícii nemusíte.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Moderná doba so sebou prináša moderné riešenia a to sa týka aj uzatvárania poistných zmlúv. Či už máte nové auto, alebo máte svoje auto dlhšie a len chcete zmeniť poisťovňu, viete si povinné zmluvné poistenie dojednať nielen osobne na pobočke, ale aj online.

Celý proces je jednoduchý a hlavne veľmi pohodlný:

Najskôr zadajte do PZP kalkulačky údaje o vozidle a sebe kvôli výpočtu poistenia.

Porovnajte si všetky ponuky, ktoré vám porovnávač ponúkne a vyberte si najlepšiu.

Vyplňte zvyšok údajov, odošlite žiadosť o uzavretie poistenia a počkajte na zmluvu.

Tá vám príde mailom, podpíšte ju, vypovedzte pôvodnú a potom už len zaplaťte poistné.

V prípade, že si vyberiete prehľadnú kalkulačku alebo porovnávací nástroj, môže byť celý proces záležitosťou len zopár minút. Tie najlepšie porovnávače vám umožnia získať ponuky pre PZP len podľa zadanej ŠPZ, čo celý postup robí ešte viac pohodlným a rýchlym. Nemusíte totiž vypĺňať objem motora, rok výroby alebo značku.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Navyše, pri dojednávaní PZP online získate aj viacero benefitov:

 • na jednom mieste si viete porovnať všetky poistenia, balíčky, pripoistenia a samozrejme aj ceny, nemusíte študovať cenníky a ani zľavy
 • všetko s výnimkou výpovede pôvodnej zmluvy, čo musíte spraviť písomne, vybavíte bez nutnosti osobného kontaktu, jednoducho cez internet a z pohodlia domu
 • tie kvalitnejšie poistné kalkulačky a online porovnávače vám umožnia nielen poistenie uzatvoriť, ale aj zaplatiť, napríklad cez QR kód alebo platobnou kartou online

Uzavrieť povinné zmluvné poistenie online môžete tak pre osobné auto, ako aj pre ostatné kategórie vozidiel, ktoré majú povinnosť mať zákonnú poistku, napríklad motorky, prívesné vozíky či ľahké úžitkové vozidlá. S využitím kvalitných porovnávačov a kalkulačiek to viete spraviť nielen efektívne a pohodlne, ale aj s ohľadom na čo najvýhodnejšie PZP.

BIELA AJ ZELENÁ KARTA NA MAIL

Spoločne s poistnou zmluvou vám prídu na váš email aj ostatné dokumenty od poistenia, najmä poistné podmienky a doklady preukazujúce uzatvorenie PZP. To zahŕňa bielu aj zelenú kartu, ktoré si viete doma vytlačiť a potom ich už len stačí uschovať vo vozidle.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Vďaka porovnaniu cez porovnávače a výpočtu PZP cez online kalkulačku viete nájsť najvhodnejšie a zároveň najlacnejšie povinné zmluvné poistenie za pár minút. Rôznych kalkulačiek a porovnávacích nástrojov tohto typu je na internete zároveň čoraz viac.

Dôležité preto je, aby ste hľadali len tie kvalitné, overené a tiež seriózne:

 • PZP kalkulačka by mala pracovať s aktuálnymi údajmi, výsledná cena poistenia musí byť konečná a nesmie byť k nej prirátaná ďalšia provízia pre sprostredkovateľa
 • pri porovnaní je dôležité, aby porovnávač uvádzal nielen ceny poistenia, ale rovnako tak aj nefinančné údaje, napríklad šírku krytia či možné pripoistenia
 • lepšie je sa spoliehať na nástroje z väčších portálov zameraných komplexne na poistenie, ideálne je, ak sa jedná o známejšie značky s dlhodobou históriou
 • ak chcete využiť naplno všetky výhody online poistenia, mali by ste si vedieť PZP nielen vypočítať a porovnať, ale cez kalkulačku aj uzavrieť a zaplatiť

Pri porovnávaní poistenia dávajte pozor na všetky parametre, napríklad aj na úroveň asistenčných služieb či limity poistného plnenia. Kvalitné porovnávače a online kalkulačky vám prinesú všetky podstatné informácie a práve preto je dôležité staviť na tie overené a seriózne. Vďaka nim uzavriete dobrú, ale tiež výhodnú poistku.

Na komplexné porovnanie môžete skúsiť aj nasledovnú kalkulačku pre PZP:

5/5 - (32 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here