Bonus pri havarijnom poistení

0
119

Z pohľadu motoristov a vodičov je jedným z významných faktorov v prospech zníženia ceny poistného pri havarijnom poistení bonus za bezškodový priebeh. Podobne ako pri zákonnej poistke, aj ti záleží bonus predovšetkým od doby alebo dĺžky priebehu poistenia bez toho, aby prišlo k škode hodnotenej ako poistná udalosť, čiže ako udalosť vyplácaná z poistky.

Samozrejme, nemenej dôležitými kritériami výberu konkrétnej poisťovne alebo poistenia, sú aj iné parametre, napríklad šírka poistného krytia, balíčky poistenia, možnosť pripoistení či rozsah asistenčných služieb. Cena je však to, čo si najviac motoristov porovnáva.

V prípade bonusu je možné ušetriť na poistení desiatky percent z pôvodnej sumy, pochopiteľne, v prípade splnenia všetkých kritérií na maximum. Každá poisťovňa má inak nastavený systém bonusu a to zohráva svoju úlohu aj pri konečnej ceny poistenia. Dôležité je preto porovnať si ešte pred uzavretím poistky aj bonus za bezškodový priebeh.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je bonus pri havarijnom poistení

Pod pojmom bonus pri Kasko poistení treba chápať poskytnutú zľavu zo základnej alebo štandardnej ceny poistného v rámci havarijného poistenia. Maximálna možná zľava, ktorú väčšinou reklama na dané poistenie udáva, je však dostupná len za istých podmienok.

Bonus pri havarijnom poistení je vyjadrený zľavou za bezškodový priebeh poistenia v predchádzajúcom období, čo znamená, že neprišlo k škode hradenej z poistenia.

Výška bonusu je stanovená percentuálne zo základnej a nezľavnenej ceny poistného pri havarijnom poistení, pričom býva priamo úmerná dĺžke doby bezškodového priebehu.

Každá poisťovňa uplatňuje individuálnu výšku minimálnej aj maximálnej zľavy.

V rámci poistných podmienok si každá poisťovňa určuje nielen výšky jednotlivých zliav, ale rovnako tak aj spôsob určovania zľavy a tiež rozhodnú dobu. Pod touto dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého poisťovňa bude hodnotiť priebeh poistenia z hľadiska škodovosti. Pre dĺžku obdobia je dôležitá iba škodovosť, nie to, v ktorej poisťovni bolo havarijné poistenie.

Pokiaľ ide o systém fungovania tohto bonusu, tak všeobecne platia tieto podmienky:

 • minimálna zľava býva od 5 do 10 % a poisťovne ju štandardne poskytujú pri 1 až 2 rokov bez škody, maximálna sa pohybuje najviac do 60 % zo základnej ceny
 • poisťovne môžu uplatňovať dva systémy, prvý je ten, že pozerajú na počet rokov bez škody a podľa toho pridelia zľavu, druhým systémom je systém tried či stupňov
 • v prípade druhého systému sa uplatňuje prechod medzi jednotlivými triedami počas za sebou nasledujúcich období, kde záleží aj na počte škodových udalostí v roku
 • individuálne môžu poisťovne v rámci akcie odpustiť v bonusovom systéme prvú poistnú udalosť alebo udeliť výnimky zo započítavania poistných udalostí

ZVAŽUJTE AJ OSTATNÉ PODMIENKY

Nielen systém bonusu za bezškodový priebeh, ale aj iné zľavy či cenové zvýhodnenia môžu mať významný vplyv na konečnú cenu. Každá poisťovňa má v tomto individuálne podmienky a uplatňuje iné parametre, preto je potrebné si pred uzavretím poistenia všetko naštudovať.

Ktoré poisťovne ponúkajú bonus pri havarijnom poistení a v akej výške

V rôznej forme uplatňujú bonus za bezškodový priebeh pri Kasko poistení takmer všetky poisťovne, ktoré havarijné poistenie vozidiel u nás poskytujú. Každá z nich ale môže mať iné podmienky, napríklad ohľadom obdobia, prípadne iný systém odstupňovania zľavy.

Prinášame vám preto stručný a prehľadný zoznam informácií ohľadom bonusu:

Bonus pri havarijnom poistení Allianz

 • nakoľko poisťovňa Allianz ponúka PZP aj havarijné poistenie v rámci jedného programu Moje auto, za každý typ poistenia je možné získať príslušný bonus
 • v prípade havarijného poistenia existuje 7 tried bonusu a jedna základná trieda s plnou cenou, pričom poisťovňa používa systém rozhodujúcej doby bez poistnej udalosti
 • maximálna výška bonusu za bezškodový priebeh je 50 % a to v prípade doby bez škody 7 a viac rokov, najnižšia výška bonusu je 5 % pri bezškodovej dobe 1 rok

Bonus pri havarijnom poistení Axa

 • ak uzatvoríte havarijné poistenie v poisťovni Axa, môžete získať bonus za priebeh poistenia bez škody až do výšky 50 % z pôvodnej a plnej ceny Kasko poistenia
 • bonus sa priznáva vždy ku dňu uzavretia alebo výročia a predĺženia poistnej zmluvy, pričom za rozhodnú udalosť sa považuje taká udalosť, pri ktorej vzniklo plnenie
 • na rozdiel od konkurencie neuplatňuje poisťovňa Axa odstupňovanie bonusov, ale priznáva buď bonus vo výške 50 %, alebo naopak zvýšenie ceny Kasko poistenia

Bonus pri havarijnom poistení ČSOB

 • zjednodušený systém bonusu ku Kasko poisteniu ponúka pre motoristov aj poisťovňa ČSOB, ktorá hodnotí počet poistných udalostí v rozhodnom poistnom období
 • ako obdobie berie poisťovňa posledné 3 roky, pričom ak ste za toto časové obdobie nemali žiadnu poistnú udalosť, môžete získať bonus až vo výške 50 %
 • za rozhodnú udalosť sa berie taká udalosť, pri ktorej došlo k povinnosti poisťovne vyplatiť poistné plnenie súvisiace so škodou, ktorá vznikla na poistenom vozidle
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Bonus pri havarijnom poistení Generali

 • ak jazdíte bez nehôd, môžete získať bonus za bezškodový priebeh pri uzatvorení havarijného poistenia aj v prípade, ak si vyberiete ako svoju poisťovňu Generali
 • počas trvania poistenia je možné získať bonus vo forme zľavy z plnej ceny až do výšky maximálne 50 % a to v závislosti od počtu poistných udalostí v období
 • poisťovňa využíva systém bonusových stupňov, pričom podľa počtu udalostí v aktuálnom poistnom období upraví do toho ďalšieho stupeň bonusu

Bonus pri havarijnom poistení Genertel

 • obdobne, ako Generali, postupuje v rámci priznania bonusu za bezškodový priebeh v rámci Kasko havarijného poistenia aj Genertel, ktorý má až 7 stupňov bonusu
 • stupeň bonusu závisí od doby bezškodového priebehu a počtu poistných udalostí, pričom každý ďalší rok sa poistník posúva v bonusovom stupni podľa počtu udalostí
 • minimálna výška bonusu je 10 % v prvom bonusovom stupni, maximálna 50 % v siedmom, pri 3 a viac udalostiach za rok sa všetky predošlé bonusy anulujú

Bonus pri havarijnom poistení Groupama

 • bonus za bezškodový priebeh môžete získať aj v prípade poisťovne Groupama, ktorá môže tento bonus priznať novému poistencovi aj bez dokladovania minulosti
 • výška poistného nemôže ani pri maximálnej zľave klesnúť pod minimálne stanovené poistne, ktoré je pri maximálnej triedy bezškodovosti vyjadrené koeficientom 0,62
 • poisťovňa využíva systém tried, pričom po uplynutí 12 mesiacov sa poistník podľa toho, či u neho nastala poistná udalosť, posúva do vyššej alebo nižšej triedy

Bonus pri havarijnom poistení Komunálna poisťovňa

 • ak jazdíte bez nehôd a poistných udalostí s rozhodujúcim vplyvom, môže byť vaše havarijné poistenie každým rokom nižšie a nižšie aj v Komunálnej poisťovni
 • poisťovňa zároveň môže využiť alternatívu, kedy garantuje aj tzv. nebonus, čiže nemennú cenu bez ohľadu na škodovú udalosť, je na vás, čo si vyberiete
 • v prípade využívania bonusového systému získa poistník rizikový stupeň podľa rozhodnej doby bezškodového priebehu, najviac zľavu 70 % od 108 mesiacov

Bonus pri havarijnom poistení Kooperativa

 • havarijné poistenie s finančným bonusom viete získať aj vtedy, ak sa rozhodnete pre poistenie v Kooperative, ale aj táto poisťovňa ponúka tzv. nebonusový systém
 • bonusová zľava sa poskytuje v závislosti od doby bezškodového priebehu, prvý stupeň zľavy získate už po 12 mesiacoch a to vo výške 20 % zo základnej ceny poistenia
 • najvyššiu zľavu, až 50 %, môžete potom získať v prípade bonusového stupňa 5, kedy musíte splniť podmienku bezškodovej prevádzky vozidla nad 60 mesiacov po sebe

Bonus pri havarijnom poistení Union

 • systém bonusu, ale aj malusu, uplatňuje pri svojom havarijnom poistení aj poisťovňa Union, ktorá pri novom poistencovi skúma jeho históriu za posledných 24 mesiacov
 • celkovo má poisťovňa 5 tried, z toho len jedna je bonusová a to so zľavou 10 % v prípade, ak ste nespôsobili za posledných 24 mesiacov žiadnu poistnú škodu
 • podľa počtu škodových udalostí v nasledujúcom období je možné posúvanie sa podľa tried bonusov a malusov, maximálna zľava za bezškodový priebeh je vo výške 50 %

Bonus pri havarijnom poistení Uniqa

 • poisťovňa Uniqa zohľadňuje pri cene poistného v rámci havarijného poistenia tiež bezškodový priebeh u vodičov, ktorí jazdia bezpečne a bez dopravných nehôd
 • výška bonusu a zľavy závisí od doby bezškodového priebehu, ktorá určuje triedu bonusu, prvú zľavu zo základnej ceny vo výške 5 % získate za 1 rok bez škody
 • maximálna výška zľavy môže byť až 50 % a to pri dobe bezškodového priebehu 108 a viac mesiacov, čo je trieda v systéme bonus-malus v Kasko poistení

Bonus pri havarijnom poistení Wüstenrot

 • na rozdiel od ostatných poisťovní v rámci Kasko poistenia neposkytuje Wüstenrot klasický bonus za bezškodový priebeh, nakoľko systém bonusu nevyužíva
 • namiesto toho však máte možnosť získať špeciálnu vstupnú zľavu až vo výške 50 % a dodatočnú zvýhodnenú poistnú sadzbu pri dlhodobejšom uzavretí poistenia
 • okrem toho ponúka poisťovňa aj vernostné zľavy 5 alebo 10 % pre existujúcich klientov a zľavu za vyšší vek poistníka alebo zľavu v závislosti od veku auta

Najčastejšie otázky o bonuse pri havarijnom poistení

Zaujímajú vás niektoré viac praktické súvislosti alebo otázky, ktoré sa týkajú havarijného poistenia? Napríklad to, ako funguje systém bonusu, ktoré udalosti sú v rámci získania zľavy podstatné alebo to, či je možné bonus za bezškodový priebeh preniesť do inej poisťovne?

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Na všetky dôležité a často kladené otázky prinášame teraz odpoveď:

Ovplyvňuje udalosť s poistným plnením aj niečo iné, ako bonus?

Áno, väčšina poisťovní totiž okrem bonusu používa pri výpočte konečnej ceny poistenia aj malus, čo je opak bonusu, čiže finančné znevýhodnenie. Niektoré poisťovne samozrejme môžu poskytovať poistné aj bez tohto malusu, obvykle ale platí, že ide o spojený systém bonus a malus, takže poistná udalosť môže znamenať navýšenie základného poistného.

Ktoré udalosti sa nepovažujú za rozhodujúce pre bonus?

Hoci každá poisťovňa môže mať v tomto ohľade iné podmienky, väčšinou na výšku bonusu za bezškodový priebeh nemajú nezavinené škodové udalosti, napríklad stret so zverou, poškodenie vozidla živlom alebo poistné plnenie spojené s batožinou a jej poistením v aute, prípadne aj niektoré menšie opravy v rámci asistencie, napríklad zabuchnutého kľúča.

Môžem využiť bezškodový bonus aj vtedy, ak som bol poistený v inej poisťovni?

Áno, bonus za bezškodový priebeh je možné preniesť aj z inej poisťovni, nakoľko tento bonus sa vzťahuje na vás a nie na konkrétnu poisťovňu. Potvrdenie o bezškodovom priebehu, alebo potvrdenie o škodách v rámci poistného obdobia, získate pri ukončení predošlej poistnej zmluvy. Každá poisťovňa však môže predošlé obdobie posudzovať individuálne.

Je možné získať súčasne bonus za bezškodový priebeh aj iné bonusy?

Áno, poisťovne ponúkajú finančné zvýhodnenie nielen v prípade bezškodového priebehu, ale aj za iných okolností. Najčastejšie ide o obchodné bonusy, napríklad podľa počtu uzavretých zmlúv alebo pri využívaní iných produktov, prípadne obchodný  bonus pre nového poistenia. Zľavy sú aj za platbu na celý rok vopred alebo za lepšie zabezpečenie vozidla.

Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Aby ste mohli využiť bonus v rámci Kasko poistenia na maximum, mali by ste si porovnať všetky možnosti, ktoré vám poistný trh v tomto ohľade ponúka. Na tento účel slúžia ako najpohodlnejší a najefektívnejší nástroj online poistné porovnávače.

Ich využitie je jednoduché a tu je obvyklý postup, ktorý trvá len pár minút:

Najskôr zadáte do online porovnávača všetky údaje o vašom vozidle alebo jeho ŠPZ.

Potom doplníte údaje o sebe a o doterajšej dobe bezškodového priebehu, ak taký bol.

Počkáte si na porovnanie všetkých ponúk poistenia a vyberiete si to, ktoré je najlepšie.

Počkáte na to, kým vám príde poistná zmluva, podpíšte ju a potom len zaplatíte poistné.

Takýto postup viete aplikovať bez ohľadu na to, či poisťujete osobné auto, ľahké úžitkové auto alebo motocykel. Poistná zmluva vám príde poštou na adresu, podpíšete ju a spolu s niektorými prílohami, napríklad potvrdením o bezškodovosti, faktúrou za auto alebo odovzdávacím protokolom pri novom aute, ju odošlete poisťovni poštou naspäť.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Využitie online porovnávacích aplikácií lebo kalkulačiek má viacero výhod:

 • samozrejmosťou, ktorú už väčšina motoristov pozná, je finančná úspora a to nielen pre využitie možných online zliav, ale hlavne pre získanie prehľadu o ponukách
 • porovnanie je nielen nestranné, ale hlavne komplexné, čiže si viete porovnať nielen konečné ceny poistenia, ale aj spôsob fungovania bonusu za bezškodový priebeh
 • vďaka využitiu online nástrojov a internetu šetríte aj čas, jednak nemusíte nikam chodiť a zároveň nemusíte ani študovať aktuálne ponuky a akcie

Pokiaľ ide o platenie, v tejto fáze havarijného poistenia vám môžu poistné kalkulačky tiež výjsť v ústrety. Nemusíte chodiť na poštu so šekom alebo platiť poistné v hotovosti na pobočke v poisťovni, všetko totiž viete vybaviť online, cez internet banking a bankový prevod. Stačí len zadať platobné údaje z online porovnávača.

FLEXIBILITA AJ PRI OBHLIADKE VOZIDLA

Nielen pri platení, ale aj pri vykonaní obhliadky vozidla, čo je súčasť havarijného poistenia a jeho dojednania, sa môžete spoľahnúť na maximálnu flexibilitu. Čas aj miesto obhliadky je možné dojednať dohodou a niektoré poisťovne umožňujú aj obhliadku smartfónom.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť havarijné poistenie s najlepším bonusom

Využite online porovnávačov aj poistných kalkulačiek je v dnešnej dobe už takmer samozrejmosť. Takýchto pomocníkov a aplikácií sa objavuje čoraz viac, no nie všetky sú rovnako kvalitné. Výsledkom tak môže byť neúplné porovnanie či výpočet poistenia.

Ako teda postupovať? Jednoducho, pozerať aj na kvalitu samotných nástrojov:

 • či ide o online kalkulačku alebo porovnávač, ktoré už majú svoje meno a sú dostatočne známe, čím viac referencií a recenzií, tým väčšia istota a serióznosť
 • či je daná aplikácia súčasťou väčšieho poistného portálu, napríklad ktorý sa venuje poisteniu áut, čo je veľkým plusom hlavne kvôli možnosti dodatočného poradenstva
 • či je porovnanie naozaj komplexné a zahŕňa nielen jednouché porovnanie cien, ale aj porovnanie ostatných parametrov a to vrátane výšky bonusu za bezškodový priebeh
 • či je výpočet presne na mieru, či online kalkulačka ponúka na výber všetky možnosti poistenia a pripoistenia a či je výpočet ceny presný a s využitím aktuálnych akcií

Len s využitím kvalitných online poistných nástrojov si viete uľahčiť nielen porovnanie, výpočet alebo uzatvorenie poistenia, ale aj samotnú platbu. Platenie cez internet, či už cez internet banking alebo s online platbou platobnou kartou, totiž neponúkajú zďaleka všetky kalkulačky a porovnávače, ale len tie, ktoré sú kvalitné a dostatočne overené.

Jednu takúto serióznu internetovú Kasko kalkulačku nájdete aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (38 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here