Celoročné cestovné poistenie online

0
125

Cestujete po celý rok, či už za účelom dovoleniek, zájazdov, brigád, manuálnej práce alebo v rámci administratívnych pracovných ciest? V tom prípade sa vám oplatí celoročné a dlhodobé cestovné poistenie, ktoré si viete uzatvoriť aj online bez toho, aby ste museli obiehať poisťovne osobne. Je to navyše jednoduchšie, pohodlnejšie a oveľa rýchlejšie.

Vďaka internetu si viete všetky poistné balíčky alebo moduly tiež veľmi jednoducho pozrieť, či už z hľadiska šírky pokrytia alebo z pohľadu asistenčných služieb. Ušetríte tak čas, nakoľko nemusíte práce porovnávať poistenia a môžete si vybrať poistenie na mieru.

Nakoľko patrí dlhodobé cestovné poistenie medzi komerčné poistné produkty, jednotlivé poisťovne sa snažia zaujať cestovateľov a klientov rozličnými akciami. Aj v tomto prípade vám môže internet pomôcť, hlavne vtedy, ak využijete špeciálne poistné online kalkulačky a porovnávacie aplikácie. S nimi si poistenie porovnáte, vypočítate a tiež uzatvoríte.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Celoročné cestovné poistenie online a jeho najväčšie výhody

Internet ponúka obrovské možnosti a výhody a to platí aj pri dlhodobom cestovnom poistení. Či už potrebujete poistné krytie a ochranu len pre liečebné náklady v zahraničí, alebo hľadáte naopak široké poistenie pre Slovensko aj celý svet, online si nájdete všetko, čo potrebujete.

Celoročné cestovné poistenie si viete dojednať cez internet buď priamo v poisťovni, alebo s využitým online kalkulačiek a porovnávačov, ktoré ponúkajú kompletný servis.

V rámci týchto nástrojov si môžete zvoliť poistenie v takej šírke a s takou územnou platnosťou, aké potrebujete, pričom nemusíte nikam chodiť a ani telefonovať.

Okrem výpočtu, porovnania a dojednania poistenia viete vybaviť online aj platbu.

Na uzatvorenie poistenia vám postačí smartfón, tablet alebo internet s pripojením na internet, o ostatné sa už postarajú špeciálne aplikácie. Nemusíte poznať aktuálnu ponuku poistných produktov poisťovniach, online porovnávače a kalkulačky to vedia za vás a vašou jedinou úlohou je vybrať si zo širokej ponuky balíčkov poistení a ďalších pripoistení.

Medzi najväčšie výhody, plusy a benefity vybavenia online tiež patria:

 • možnosť vybrať si poistné krytie presne na mieru, či už výberom z hotových balíčkov, alebo s namodelovaním poistenia z viacerých poistných oblastí a pripoistení
 • úspora času, nakoľko na jednom mieste si viete poistenie vypočítať, porovnať, zvoliť jeho šírku, dojednať uzatvorenie a dokonca aj zaplatiť, samozrejme online
 • rýchlosť uzatvorenia, celý proces je otázkou niekoľkých minút, takže si môžete cez internet dojednať poistné krytie pokojne aj deň pred odchodom do zahraničia
 • minimum byrokracie a administratívy a to napríklad aj z pohľadu dokumentov, ktoré vám poisťovňa pošle v elektronickej forme na mail, nemusíte teda čakať na poštu

ŽIADNE PROVÍZIE ANI POPLATKY NAVYŠE

Ak sa obávate, že pri dojednaní celoročného cestovného poistenia do zahraničia cez internet budete platiť nejaké extra poplatky alebo provízie navyše, tak opak je pravdou. Viacero poisťovní dokonca ponúka za uzatvorenie poistenia online zľavy, takže ešte ušetríte.

Čo celoročné cestovné poistenie online zahŕňa a čo pokrýva

Dlhodobé poistenie online je z pohľadu krytia a jednotlivých oblastí štandardným celoročným poistením určeným na finančné pokrytie nečakaných nákladov pri cestovaní do zahraničia. Šírka pokrytia závisí od toho, akú poisťovňu a ktorý balík poistenia si vyberiete.

Primárne je poistenie zamerané na liečebné náklady v zahraničí a ich finančné pokrytie:

Vyšetrenie a ošetrenie: Ak budete musieť v zahraničí vyhľadať lekára kvôli úrazu či náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, celoročné cestovné poistenie pokrýva náklady na takéto vyšetrenie či ošetrenie. Finančné krytie sa vzťahuje na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a to či už v rámci návštevy všeobecného lekára, alebo aj pri zákroku špecialistu.

Operácia a hospitalizácia: Okrem jednorazového a ambulantného ošetrenia či vyšetrenia pokrýva celoročné cestovné poistenie aj zdravotnú starostlivosť a zákroky väčšieho rozsahu, predovšetkým operácie a tiež hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. Súčasťou poistenia sú aj denné nemocničné dávky, rovnako tak zabezpečenie všetkých potrebných vyšetrení.

Doprava a repatriácia: Ak budete potrebovať po hospitalizácii dopravu napäť do vlasti, poisťovňa zabezpečí aj tento úkon, v prípade potreby dokonca môže zabezpečiť aj sprievod zdravotným personálom. Súčasťou poistenia je aj zabezpečenie návštevy poistenca počas jeho hospitalizácie príbuzným. Poistenie kryje tiež repatriáciu telesných pozostatkov.

Súvisiaci servis: V rámci súvisiacich nákladov a servisu v oblasti liečebných nákladov vám celoročné cestovné poistenie pokrýva aj dodanie predpísaných liekov a zdravotníckych potrieb či pomôcok, rovnako tak zabezpečenie prevozu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo na ošetrenie a zabezpečenie informovania blízkych o vašej hospitalizácii.

V rámci širších balíkov poistenia alebo cez pripoistenia viete pokryť aj nasledovné oblasti:

Poistenie batožiny: Jedným z najčastejších pripoistení, ktoré si väčšina cestovateľov dojednáva k celoročnému cestovnému poisteniu, je poistenie batožiny. To vám zabezpečí finančnú kompenzáciu v prípade straty, poškodenia alebo zničenia batožiny, ale aj vecí osobnej spotreby či dokladov. Niektoré pripoistenia kryjú aj omeškanie doručenia batožiny.

Poistenie záchranných činností: Ak sa chystáte na hory, môžete si k celoročnému poisteniu dojednať aj poistenie záchranných akcií Horskej záchrannej služby, ktorá pôsobí v 15 lokalitách na Slovensku. Niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť pripoistenia nákladov na pátranie a záchranné akcie v zahraničí a to nielen pre horské oblasti, ale aj pre vodu.

Poistenie chronických ochorení: Štandardné dlhodobé cestovné poistenie kryje v oblasti liečebných nákladov akútne a náhle zhoršenie zdravotného stavu. Niektoré poisťovne však umožňujú pokryť ošetrenie či liečbu aj chronických ochorení alebo úrazov, ktoré vznikli ešte pred vycestovaním do zahraničia, čo sa hodí hlavne pri pravidelnom cestovaní po celý rok.

Úrazové poistenie: Chcete získať finančné odškodné, ak sa vám v zahraničí stane úraz? Presne pre tento prípad existuje úrazové pripoistenie, ktoré pokrýva finančné kompenzácie pri trvalých následkoch úrazu, ale aj pri smrti v dôsledku úrazu. Súčasťou náhrady je aj finančná kompenzácia za utrpenú bolesť, ktorá je vyplácaná v závislosti od typu úrazu či zranenia.

Poistenie športov: V štandardnom pokrytí väčšiny celoročných cestovných poistení je aj rekreačné vykonávanie niektorých bežných športov. Pokiaľ sa ale budete venovať viac rizikovým aktivitám a športom, napríklad zimným športom vo voľnom teréne, horolezectvu alebo niektorým adrenalínovým športom na vode a vzduchu, potrebujete zvlášť pripoistenie.

Poistenie manuálnej práce: Niečo podobné platí aj v prípade práce, nakoľko bežné poistenie pokrýva len štandardné administratívne pracovné cesty. Zvlášť pripoistenie pre manuálnu prácu potrebujete vtedy, ak idete do zahraničia vykonávať pracovnú činnosť alebo brigádu, kde prevažuje fyzický typ práce. V opačnom prípade nemáte pokryté zranenia a úrazy.

Poistenie zodpovednosti za škodu: Súčasťou dlhodobého cestovného poistenia môže byť aj poistenie zodpovednosti za vzniknutú škodu, ktorú spôsobíte iným osobám na ich majetku alebo zdraví. Pokiaľ si dojednáte toto pripoistenie, poisťovňa za vás až do výšky poistného limitu preplatí škody, ktoré na svojich cestách spôsobíte, vrátane právneho poradenstva.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie storno poplatkov: Z času na čas sa môže každému pritrafiť pred cestou nečakaná udalosť, ktorej dôsledkom bude nemožnosť odcestovania. Poistenie storno poplatkov vám kryje takéto poplatky a nečakané náklady, hlavne na letenky, cestovný lístok, ubytovanie alebo poplatky cestovnej kancelárii a to až do percentuálnej výšky poistného limitu.

Poistenie predčasného návratu: Na pokrytie nespotrebovaných nákladov na cestu v zahraničí slúži naopak poistenie predčasného návratu, ktoré je tiež súčasťou ponuky pripoistení k dlhodobému cestovnému poisteniu. V prípade tohto poistenia si, podobne ako pri poistení storna, preštudujte poistné podmienky a situácie, kedy príde k poistnému plneniu.

Poistenie nadštandardnej asistencie: Posledným pripoistením, ktoré majú vo svojej ponuke niektoré poisťovne v rámci cestovného poistenia, je nadštandardná asistenčná služba. Tá ponúka vyššiu úroveň pokrytia konkrétnych činností v rámci asistencie, prípadne aj vyššie finančné limity pre jednotlivé úkony, takže získate lepší a širší servis na cestách.

Ktoré poisťovne ponúkajú celoročné cestovné poistenie online

Celoročné cestovné poistenie do zahraničia, v niektorých poisťovniach aj pre Slovensko, ponúka na trhu aktuálne 12 komerčných poisťovní. V každej poisťovni sú podmienky pre cestovné poistenie mierne odlišné, či už z pohľadu balíčkov alebo pripoistení.

Aspoň v stručnosti prinášame stručný prehľad a abecedný zoznam týchto poisťovní:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Dlhodobé poistenie liečebných nákladov, ale aj majetkové pripoistenia či poistenie na hory ponúka pre individuálnych poistencov aj rodiny poisťovňa Allianz. Súčasťou poistenia môžu byť viaceré pripoistenia a poistenie si viete dojednať pre zónu Európy aj pre celý svet. V rámci rodinného poistenia môžete poistiť spolu až 7 osôb.

Axa: Výber až z 3 balíkov poistnej ochrany po celý rok v rámci dlhodobého cestovného poistenia ponúka klientom poisťovňa Axa. Poistenie môžete uzavrieť aj pre seniorov a hodí sa tak na bežné pracovné cesty, ako aj na dovolenku či manuálnu prácu. Pripoistiť si viete tiež extrémne a rizikové športy, v základnom poistení máte zahrnuté bežné rekreačné športy.

ČSOB poisťovňa: Celoročné a dlhodobé cestovné poistenie si viete v ČSOB poisťovni dojednať tiež online a to vo viacerých balíkoch, pričom už v tom základnom máte poistenie na hory pre územie Slovenskej republiky. Poisťovňa má aj špeciálne dlhodobé poistenie pre mladých vo veku do 25 rokov, kde trvá poistná ochrana až 180 dní v rámci jednej cesty.

Generali: Dlhodobé poistenie na dobu neurčitú s pokrytím pre celý svet ponúka Generali za obzvlášť výhodných podmienok. V základnom balíku sú pokryté liečebné náklady a asistencia, v tom najvyššom balíku máte aj poistenie storna poplatkov. Poistenie si viete uzatvoriť pre bežné administratívne cesty, dovolenku alebo aj pre športové vyžitie.

Groupama: Cestovanie do celého sveta a s viacerými zľavami ponúka vo svojom poistení aj poisťovňa Groupama. Na výber máte tri balíky poistnej ochrany a to Optimum, Štandard a Exclusive, súčasťou cestovného poistenia sú aj asistenčné služby 24 hodín denne. K poisteniu si viete dojednať tiež manuálnu prácu a športy, či už rizikové alebo súťažné.

Komunálna poisťovňa: Dlhodobé cestovné poistenie v rámci balíkového celoročného poistenia ponúka aj Komunálna poisťovňa. Toto poistenie môžu využiť bežní dovolenkári, ale aj turisti, športovci alebo tí, čo cestujú do zahraničia za prácou. Poistenie je možné dojednať individuálne aj skupinovo a podľa konkrétneho modulu pokrýva prvých 45 až 60 dní cesty.

Kooperativa: Celoročné cestovné poistenie do zahraničia aj pre Slovensko ponúka aj poisťovňa Kooperativa. V prípade tuzemského poistenia máte k dispozícii až tri balíky, v tom najvyššom sú pokryté aj náklady na záchranné akcie Horskej záchrannej služby. Poistenie do zahraničia pokrýva liečebné náklady, pripoistiť si môžete aj batožinu alebo manuálnu prácu.

MetLife: Dlhodobé poistenie pre cestovanie do zahraničia platné pre Európu alebo pre celý svet ponúka pre cestovateľov aj poisťovňa MetLife. Poistenie si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch Silver, Gold a Platinum, pričom počet ciest do zahraničia nie je nijako obmedzený. Pre klientov operátora Orange ponúka poisťovňa aj rodinné cestovné poistenie.

Poštová poisťovňa: Zaujímavú ponuku celoročnej poistnej ochrany má aj Poštová poisťovňa, ktorá poskytuje dlhodobé cestovné poistenie k platobným kartám Poštovej banky. Poistenie môžete využiť pre dovolenku aj pre administratívnu služobnú cestu a okrem liečebných nákladov obsahuje aj ďalšie pripoistenia a to vrátane poistnej ochrany na horách.

Union: Poisťovňa Union ponúka v rámci dlhodobého cestovného poistenia na výber tri rôzne balíky s rozličným poistným krytím. Okrem nich si viete dojednať v poistení aj pokrytie rizikových športov alebo manuálnej práce, poistenie sa hodí aj pre bežnú dovolenku, turistiku alebo štúdium. Veľkým plusom je možnosť poistného krytia až 180 dní počas jednej cesty.

Uniqa: Celoročné a dlhodobé poistenie ponúka aj Uniqa a to tak štandardným produktom poistenia ako aj špeciálnym poistením k platobným kartám. Poistenie platí pre celý svet, k dispozícii máte na výber až 4 rôzne balíky pokrytia a súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby a právna pomoc. Poistenie ku kartám pokrýva aj náklady Horskej záchrannej služby.

Wüstenrot: Pre jednotlivcov aj pre skupiny ponúka cestovné poistenie do celého sveta aj poisťovňa Wüstenrot. Dlhodobé poistenie si môžu dojednať mladí študenti aj seniori do veku 75 rokov, ochrana môže byť obohatená aj pre manuálne pracujúcich. Poistenie môže zahŕňať služby Consierge, v najvyššom balíku je zas limit na liečebné náklady dvojnásobný.

Cena za celoročné cestovné poistenie online

Pri dlhodobom cestovnom poistení je jedným z najdôležitejších kritérií výberu poisťovne a poistného balíčka jeho cena. Na túto cenu vplýva viacero faktorov, niektoré cenu poistenia zvyšujú, iné znižujú. Výhodou pri dojednaní online je možnosť presného porovnania.

Cena poistenia závisí od nasledovných parametrov:

 • počet osôb a ich charakteristika, individuálne poistenie je drahšie ako skupinové či rodinné, deti a mladí ľudia zas zaplatia obvykle menej ako dospelí a starší
 • územná platnosť poistenia, poistenie pre Slovensko je najlacnejšie, naopak, poistenie platné pre celý svet a všetky štáty má zas najvyššie náklady na poistné
 • rozsah poistného krytia a možné pripoistenia, tu platí tiež priama úmera v tom, že čím širší je rozsah poistnej ochrany alebo krytia, tým vyššia je aj cena poistného
 • zľavy a akcie, poisťovne poskytujú výhodnejšie cenové podmienky pre rodiny, malé deti, pri poistení cez internet alebo vtedy, ak máte v poisťovni viacero produktov

NECHAJTE SI VYPOČÍTAŤ CENU NA MIERU

Ak sa rozhodnete dojednať si dlhodobé cestovné poistenie cez internet, môžete využiť online poistné kalkulačky práve na to, aby ste zistili presnú cenu poistenia podľa požadovanej šírky pokrytia. Vďaka týmto kalkulačkám získate presnú predstavu o cene vášho poistenia.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o celoročnom cestovnom poistení online

Ak stále zvažujete, či je pre vás celoročné a dlhodobé poistenie najlepšou možnosťou poistnej ochrany, možno vám nasledujúce otázky pomôžu nájsť odpoveď. Ide o najviac a najčastejšie kladené dotazy, ktoré súvisia predovšetkým s praxou a poistným krytím v praxi.

Tu sú otázky a odpovede na ne:

Dá sa vybrať si pri celoročnom online cestovnom poistení územná platnosť?

Áno a to dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je výber z konkrétnych balíkov geografických zón územnej platnosti, obvykle sú k dispozícii balík pre Európu alebo pre celý svet. Druhým spôsobom je výber konkrétnej krajiny a na základe neho vám poisťovňa vyberie vhodnú geografickú zónu. Niektoré poisťovne ponúkajú poistenie aj pre územie Slovenska.

Je možné si cez internet pripoistiť aj rizikové športy a manuálnu prácu?

Áno, okrem výberu konkrétnych poistných balíčkov alebo územnej platnosti si viete cez internet dojednať aj špecifické pripoistenia, teda aj poistenie pre rizikové, adrenalínové alebo extrémne športy alebo vykonávanie manuálnej práce. Ponuka jednotlivých poistení a pripoistení je v tomto prípade zhodná s ponukou pri osobnom vybavovaní poistenia.

Odkedy je platné cestovné dlhodobé poistenie uzavreté online?

Platnosť poistenia začína dňom uvedeným na poistnej zmluve a to od 0. tej hodiny daného dňa. Na platnosť a hlavne účinnosť poistnej ochrany však má vplyv aj zaplatenie poistného, bez neho môže poisťovňa pristúpiť k odmietnutiu alebo kráteniu poistného plnenia. Niektoré poisťovne umožňujú aj dodatočné zaplatenie, napríklad do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Akým spôsobom je možné zaplatiť za poistenie dojednané online?

Pri tomto poistení máte k dispozícii všetky platobné možnosti tak, ako aj pri štandardnom poistení, čiže platbu priamo v poisťovni alebo poštovou poukážkou. Okrem toho môžete zaplatiť aj bez toho, aby ste museli opustiť domov, napríklad cez internet banking. Niektoré poistné kalkulačky umožňujú aj platbu platobnou kartou cez systém PayCard.

Uzatvorenie celoročného cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Jedným z najväčších benefitov, ktorý má uzatvorenie celoročného cestovného poistenia cez internet, je možnosť okamžitého porovnania všetkých ponúk pre dlhodobé poistenie. K tomuto účelu slúžia online porovnávače, ktoré umožňujú aj dojednanie poistenia online.

Tieto porovnávacie nástroje pracujú na základe nasledovného mechanizmu:

Najskôr zadáte do online porovnávača požadované parametre a podmienky poistenia.

Potom si vyberiete zo všetkých poisťovní a balíkov to poistenie, ktoré vám vyhovuje.

Vyplníte svoje údaje a údaje o ďalších poistených osobách a odošlete ich.

Domov vám príde poistná dokumentácia vrátane zmluvy a tú následne podpíšete.

Po doručení zmluvy a jej podpísaní potom už len stačí zaplatiť navrhované poistné, ktoré sa dozviete už pri online porovnaní. Platba môže prebehnúť viacerými spôsobmi, najviac obľúbené sú platba cez internet banking bankovým prevodom, platba kartou online alebo platba cez smartfón s využitím aplikácie na načítanie QR kódu z poistnej zmluvy.

S využitím online porovnávačov a kalkulačiek získavate aj tieto plusy:

 • nielen, že nemusíte nikam chodiť a všetko nájdete na jednom mieste, dojednanie poistenia online je najrýchlejšie a najlacnejšie, môžete využiť všetky zľavy
 • nemusíte vedieť o tom, aké existujú poistné balíky alebo územná platnosť poistenia, v porovnávači si vyberiete krajiny, kam cestujete a udalosti, ktoré chcete poistiť
 • vďaka možnosti platby online si viete uzatvoriť poistenie aj na poslednú chvíľu, pričom ušetríte čas a energiu, kalkulačka vám vypočíta poistné na mieru

Niektoré porovnávacie aplikácie pre cestovné poistenie ponúkajú nielen mechanický výpočet alebo porovnanie poistenia, ale aj poradenstvo. To platí hlavne vtedy, ak sú súčasťou väčších poistných portálov venujúcich sa tejto problematike komplexne. Môžete tak získať nestranné informácie o tom, na čo by ste nemali pri poistení zabudnúť a čo je naopak navyše.

DOKUMENTY VÁM PRÍDU DOMOV

Nemenej zaujímavou výhodou online celoročného cestovného poistenia je aj spôsob, akým vám prídu poistná zmluva a ďalšie dôležité dokumenty k poisteniu. Nečakajte žiadnu poštu, všetko obdržíte v elektronickej podobe a priamo s doručením na váš mail.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie celoročné cestovné poistenie

Nemenej dôležitou súčasťou dojednania komplexného celoročného poistenia je aj jeho presný výpočet na mieru podľa rozsahu poistného krytia. Na internete možno nájsť viacero poistných kalkulačiek, ktoré vám to umožnia, no nie všetky sú rovnaké.

Pri výbere poistných nástrojov preto pozerajte aj na tieto atribúty:

 • či už kalkulačka alebo online porovnávač, základom je, aby šlo o transparentný nástroj s jasnou históriou, optimálne je, ak ide o súčasť väčšieho portálu
 • pri výpočte musia byť zohľadnené všetky premenné, parametre a podmienky, kalkulačka musí pracovať s aktuálnymi cenami aj akciami na poistenie
 • pokiaľ ide o porovnanie jednotlivých ponúk poistenia, to musí byť kompletné, nestranné a nemalo by byť len o cene, ale aj o šírke krytia či asistenčných službách
 • dôležité je tiež to, aby boli porovnávač alebo kalkulačka nestranné a dokázali vám vypočítať a dojednať poistenie bez ďalších a alebo skrytých poplatkov

Ak si vyberiete cestovné dlhodobé poistenie cez kvalitné a overené poistné kalkulačky alebo porovnávače, získate nielen porovnanie a uzatvorenie poistenia, ale aj možnosť pohodlného platenia. To vám ušetrí teda nielen čas, ale aj peniaze a veľa energie. Výsledkom je tak najlepšie a tiež najvýhodnejšie poistenie na trhu.

Dojednať si celoročné cestovné poistenie môžete aj cez našu online kalkulačku:

4.9/5 - (68 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here