Celoročné cestovné poistenie

Celorocne cestovne poistenieAk máte naozaj veľmi radi cestovanie, pravidelne dovolenkujete, chodíte na lyžovačky alebo máte celoročne pracovné cesty do zahraničia, mali by ste myslieť nielen na všetky príjemné stránky cestovania, ale aj na tie menej príjemné. Presne za týmto účelom si môžete dojednať dlhodobé cestovné poistenie, ktoré vás ochráni všade a za každých okolností.

Poistenie je možné uzavrieť individuálne aj pre celú rodinu, pričom jeho hlavným účelom je pokrytie liečebných nákladov v zahraničí, bez ohľadu na to, či cestujete po Európe alebo idete na druhý koniec sveta. Poistenie je určené pre turistov, študentov aj biznismenov.

Celoročné poistenie má vo svojej ponuke viacero poisťovní, medzi nimi napríklad Allianz, Union či Generali. K niektorým svojim bankovým produktom ho ponúkajú aj banky, napríklad VÚB alebo Tatra banka. Ak chcete vedieť, čo všetko viete v poistení získať a ktoré má najlepšiu cenu, vyskúšajte online poistné kalkulačky alebo porovnávacie aplikácie.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je celoročné cestovné poistenie, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Dlhodobé cestovné poistenie je vhodné pre každého, kto opakovane cestuje do zahraničia, či už za účelom dovolenky, brigády, au-pair alebo pracovnej cesty. Niektoré poisťovne ponúkajú celoročné poistenie nielen pre zahraničie, ale aj pre územie Slovenskej republiky.

Najdôležitejším významom, ktorý dlhodobé cestovné poistenie má, je pokrytie liečebných nákladov na ošetrenia, vyšetrenia, operáciu či hospitalizáciu v zahraničí.

Poistenie sa uzatvára dlhodobo, či už ako celoročné, alebo ako viacročné na dobu neurčitú, pričom ak ho uzatvárate do zahraničia, môže platiť po celom svete.

Väčšina poisťovní ponúka tiež balíky platnosti len pre Európu alebo okolité štáty.

Hoci je poistenie celoročné a dlhodobé, existuje aj pri ňom jeden limit. Tým je doba jednej cesty do zahraničia, počas ktorej ste krytí poistnou ochranou. Podľa konkrétnej poisťovne alebo poistného balíčka je táto doba od 30 až do 180 dní, niektoré poisťovne nemusia mať limit vôbec. Počet ciest do zahraničia počas roka však spravidla nebýva obmedzený.

Pre dlhodobé celoročné cestovné poistenie platia aj nasledujúce špecifiká a osobitosti:

 • nakoľko ide o komerčné poistenie, v každej poisťovni sú mierne odlišné podmienky a parametre, hlavne ak ide o šírku poistného krytia či ponuku ďalších pripoistení
 • v prípade, ak si dojednáte poistenie pre územnú platnosť Slovenskej republiky, nemáte pokryté liečebné náklady, ale skôr ostatné udalosti, ako batožinu či následky úrazu
 • k poisteniu získate spravidla vždy aj asistenčné služby, ktorých cieľom je konzultácia, pomoc alebo zorganizovanie konkrétnych úkonov v rámci naplnenia poistnej ochrany
 • ceny poistenia sú na prvý pohľad síce o niečo vyššie, ako pri krátkodobom poistení na jednu dovolenku, ale obvykle už tri dovolenky za rok by vás cenovo vyšli drahšie

ŠETRIŤ NA POISTENÍ SA NEMUSÍ VYPLATIŤ

Ak cestujete často, opakovane a počas celého roka, nemali by ste pri výbere poistenia pozerať primárne len na jeho cenu, ale zvážiť treba v prvom rade šírku poistného krytia a rovnako tak aj poistné limity. Na tie si dajte obzvlášť pozor, aby ste nemuseli niečo doplácať zo svojho.

Na čo slúži a čo kryje celoročné cestovné poistenie

Dlhodobé cestovné poistenie je určené pre finančné pokrytie, kompenzáciu či odškodnenie viacerých problémov, nepríjemných udalostí a prípadov. V prípade poistenia do zahraničia ide primárne o náklady na liečebnú starostlivosť, pri tuzemskom poistení o majetkové škody.

Štandardné celoročné cestovné poistenie do zahraničia je zamerané na liečebné výdavky:

Ambulantné ošetrenie: Prvou oblasťou, kde môžete poistenie liečebných nákladov využiť, je pokrytie ambulantného vyšetrenia a ošetrenia a to vrátane ošetrenia zubov. Poistenie kryje návštevu všeobecného lekára, ako aj návštevu špecialistu v prípade potreby neodkladnej starostlivosti. Poistenie kryje aj dodanie predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Hospitalizácia: V prípade nutnosti vám poisťovňa zabezpečí aj prepravu do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia a hospitalizáciu v ňom. Ak je zdravotný stav natoľko vážny a akútny, môže preplatiť aj operačné zákroky a následnú hospitalizáciu. Poistenie pokrýva aj dopravu a ubytovanie príbuzného pri návšteve poistníka, ktorý je hospitalizovaný.

Denné nemocničné dávky: Okrem preplatenia a pokrytia nákladov priamo súvisiacich s lekárskymi úkonmi alebo zabezpečenia dopravy a prepravy súvisiacej s neočakávanými okolnosťami pokrýva poistenie liečebných nákladov aj denné nemocničné dávky. Ide o kompenzáciu, ktorú získavate za každý deň hospitalizácie podľa poistných podmienok.

Doprava a repatriácia: Súčasťou základného krytia je tiež zabezpečenie dopravy neplnoletých poistených detí do miesta bydliska v prípade problému, cestu ich opatrovníka alebo prepravu a dopravu poistenca do vlasti v prípade, ak nemôže ísť pôvodným prepravným prostriedkom. Pokryté sú aj náklady na prípadnú repatriáciu telesných pozostatkov.

Ak si zvolíte vyššie balíky alebo si dojednáte ich rozšírenie, môžete získať tieto poistenia:

Poistenie chronických chorôb: Ak trpíte nejakým chronickým ochorením, viete si vďaka tomuto pripoisteniu pokryť aj náklady súvisiace s neodkladným ošetrením alebo liečbou v zahraničí, ak sa ochorenie intenzívnejšie prejaví. Niektoré poisťovne preplácajú aj preventívne ošetrenie napríklad po predošlom chirurgickom zákroku ešte pred odcestovaním.

Úrazové poistenie: Ak sa rozhodnete pre úrazové pripoistenie, máte pokryté odškodnenie pri smrti v dôsledku úrazu, ale aj kompenzáciu v prípadoch, ak sa u vás objavia čiastočné alebo úplné trvalé následky, prípadne vznikne v dôsledku úrazu invalidita. Poistné krytie je však rozdielne podľa konkrétnej situácie, v prípade smrti bude poistenie vyplatené pozostalým.

Poistenie záchranných akcií a na hory: Ak sa budete venovať turistike alebo rekreačným športom v rizikovom prostredí, dojednajte si aj toto poistenie. Niektoré poisťovne kryjú len náklady Horskej záchrannej služby na území SR, iné pokrývajú aj záchranné akcie v zahraničí súvisiace s hľadaním a vyslobodením z tiesňovej situácie a to tak na horách, ako aj na vode.

Poistenie rizikových športov a činností: V bežnom celoročnom poistení máte obvykle kryté náklady na liečebné náklady vzniknuté pri bežnej činnosti alebo pri rekreačnom športe. Ak sa však budete venovať extrémnym, rizikovým alebo adrenalínovým aktivitám, musíte si dojednať zvlášť poistenie. Hodí sa napríklad pri horolezectve, surfovaní alebo parašutizmu.

Poistenie manuálnej práce: To isté platí aj v prípade, ak idete do zahraničia manuálne pracovať alebo brigádovať. Väčšina poisťovní svojim poistením pokrýva len administratívne pracovné cesty, pre manuálnu prácu si treba dojednať zvlášť poistenie. Nejde len o rizikové povolania ako napríklad baník, ale napríklad aj o pokládku dlažby či tesárske práce.

Poistenie zodpovednosti za škodu: Nielen vám sa môže stať škoda, ale i vy môžete spôsobiť škodu niekomu inému, či už na zdraví, živote alebo majetku. Ak chcete, aby za vás poisťovňa aspoň čiastočne do výšky poistného limitu hradila tieto škody, musíte si pre to dojednať extra poistenie. Pozerajte hlavne na spomínané poistné limity pre rôzne druhy udalostí a škôd.

Poistenie batožiny: Ak sa obávate straty, poškodenia alebo krádeže batožiny, cestovných dokladov či osobných vecí, aj pre kompenzáciu a finančnú náhradu týchto udalostí si viete dojednať poistenie. Niektoré poisťovne majú vo svojej ponuke aj pripoistenie pre omeškanie batožiny pri doručení na letisku, kedy vám preplatia rýchlu kúpu najnutnejších vecí.

Poistenie storno poplatkov: V prípade, že z dôvodu náhleho zhoršenia zdravotného stavu, zranenia alebo úmrtia blízkej osoby alebo z inej vážnej príčiny nebudete môcť nastúpiť na zájazd, dovolenku alebo cestu do zahraničia, toto poistenie pokryje storno poplatky, letenky či rezerváciu ubytovania. Aj tu platí, že si porovnajte výšku konkrétnych poistných limitov.

Poistenie predčasného návratu: Pokiaľ sa rovnako vážne dôvody objavia nielen pred odchodom, ale aj na dovolenke, pričom spôsobia nutnosť predčasného návratu, toto poistenie vám môže pomôcť s kompenzáciami aj za týchto okolností. Poisťovňa do výšky poistného limitu preplatí v tomto prípade nespotrebovanú časť nákladov na cestu v zahraničí.

Poistenie nadštandardnej asistencie: Posledným typom pripoistenia je poistenie rozšírených alebo nadštandardných asistenčných služieb. Niektoré poisťovne môžu totiž poskytovať okrem štandardných a základných asistenčných služieb ponúkať aj vyššie poistné limity alebo širší okruh organizačnej, informačnej alebo zabezpečovať pomoci práve v tomto pripoistení.

Asistenčné služby k celoročnému cestovnému poisteniu

Spoločne s celoročným cestovným poistením získavate v rámci komplexných služieb v drvivej väčšine poistných balíkov aj asistenciu, čiže asistenčné služby. Tie sú určené pre praktickú pomoc či už pred cestou alebo počas nej a využijete ich nielen počas problémov.

Samozrejme, väčšinou sa asistencia týka práve menej príjemných situácií:

 • v prípade potreby vám linka asistenčných služieb poskytne informácie o najbližšej ambulancii s lekárskou pomocou, rovnako tak zabezpečí ošetrenie a vyšetrenie
 • ak si to bude vyžadovať váš zdravotný stav, asistenčné služby vám zabezpečia aj hospitalizáciu a vyriešenie jej úhrady, môžu tiež dohliadať na priebeh liečby
 • v asistencii máte aj zabezpečenie návštevy príbuzného, či už ide o jeho dopravu alebo ubytovanie, rovnako tak prepravu detí naspäť do vlasti v prípade problémov
 • súčasťou asistencie býva v prípade úmrtia aj repatriácia telesných pozostatkov do vlasti, v prípade nutnosti liečby na Slovensku zas zabezpečenie prepravy zo zahraničia

V rámci asistenčných služieb bývajú napríklad aj konzultácie a poskytnutie informácií o cieľovej destinácii ešte pred vycestovaním. Rovnako tak vám asistencia pomôže v prípade straty alebo odcudzenia dokladov s vybavením nových a poskytne tiež kontakt na najbližšie zastupiteľstvo. Súčasťou služieb môžu byť aj právne poradenstvo, tlmočenie a preklady.

Spoluúčasť pre celoročné cestovné poistenie

V rámci cestovného poistenia sa môže tiež individuálne pri niektorých typoch poistení alebo pripoistení uplatňovať spoluúčasť. To znamená, že síce vám poisťovňa preplatí škodu alebo pokryje náklady, ale budete sa musieť na riešení tejto poistnej udalosti podieľať aj vy.

Tu sú 4 typy poistení a udalostí, kedy sa spoluúčasť pri poistnom plnení uplatňuje:

 • ak si poistíte technickú asistenciu k vozidlu, čiže problémy s vozidlom počas dovolenky a pobytu v zahraničí, môže pre niektoré udalosti byť spoluúčasť do 10 %
 • v prípade poistenia storno poplatkov sa tiež dojednáva spoluúčasť a najčastejšie tiež vo forme percentuálneho pomeru, obvykle je to do 20 %, ale to závisí od poisťovne
 • v prípade spoluúčasť pri poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám býva spoluúčasť naopak najčastejšie dojednaná fixne, zvyčajne je to suma do 100 €
 • o niečo menšiu spoluúčasť uplatňujú poisťovne v prípade pripoistenia straty, poškodenia a krádeže batožiny a osobných vecí, kde to býva nanajvýš do 50 €

Na čo si dať pozor a výluky z celoročného cestovného poistenia

Poistná ochrana je nielen o jednosmerných povinnostiach, čiže poisťovne voči poistenému, ale aj naopak. Preto si treba dávať pozor na dodržiavanie poistných podmienok a poznať tiež situácie, kedy vás poistenie nemusí chrániť kvôli obmedzeniu či výlukám z poistenia.

Tu sú situácie, ktoré poistenie nepokrýva alebo môže prísť k jeho kráteniu:

 • situácie, ku ktorým prišlo následkom úmyselného konania, situácie, o ktorých sa dalo už pri uzatvorení predpokladať, že nastanú, rovnako tak pokus o samovraždu
 • náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola akútna alebo nebola pokrytá v poistení, napríklad náklady na chronické ochorenie, ktoré nebolo poistené
 • prípady, ku ktorým došlo následkom požitia alkoholických a omamných látok, prípadne látok, ktoré ovplyvnili ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti
 • situácie, ktoré vznikli v čase vojnových udalostí, teroristických činov, následkom aktívnej účasti na demonštrácii alebo ktoré súvisia so spáchaním trestného činu

POZOR AJ NA ŠPECIFICKÉ VÝLUKY PRIPOISTENÍ

Okrem všeobecných výluk týkajúcich sa dlhodobého poistenia ako celku treba počítať aj s výlukami pre jednotlivé pripoistenia. Napríklad bežné pripoistenie batožiny kryje iba jej stratu, poškodenie alebo zničenie, nie však už omeškanie pri dodaní napríklad na letisku.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ktoré poisťovne ponúkajú celoročné cestovné poistenie

Dlhodobé cestovné poistenie je štandardným komerčným poistným produktom. Poistenie majú v ponuke takmer všetky poisťovne na trhu, no každá s inými podmienkami a parametrami. Výhodou konkurenčného boja môže byť najlepší pomer ceny a kvality.

Prinášame preto krátky prehľad poisťovní s ponukou dlhodobého poistenia:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti aj úrazov ponúka tiež poisťovňa Allianz. Poistiť sa môžete pre zónu Európa obsahujúcu aj iné okolité štáty, ale pokojne aj pre všetky krajiny sveta. Poisťovňa ponúka cestovné poistenie pre všetky skupiny klientov, či už ide o dospelých, deti, seniorov alebo aj celé rodiny či firmy.

Axa: Ak cestujete počas roka častejšie, oplatí sa vám dojednať si dlhodobé cestovné poistenie aj v poisťovni Axa. Jedna cesta môže mať dĺžku až 90 dní, pričom počet ciest do zahraničia nie je vôbec obmedzený. Poistenie si môžete dojednať v balíkoch Reference, Komfort a Excelent, pričom súčasťou všetkých poistení je aj pokrytie nákladov záchrany v horách.

ČSOB poisťovňa: Dlhodobé cestovné poistenie ponúka aj ČSOB poisťovňa a to vo viacerých balíkoch. V tom základnom máte už aj poistenie na hory na území Slovenskej republiky, najvyšší balík poskytuje aj nadštandardné asistenčné služby. Oproti bežným 60 dňom pri ostatných balíkoch máte pri najvyššom module poistenia krytie až na 90 dní.

Generali: Dlhodobú ochranu počas celého roka a pre celý svet vám svojim cestovným poistením zaistí aj poisťovňa Generali. Poistenie nelimituje počet ciest, počas jednej vám zaistí poistné krytie na prvých 45 dní a samozrejmosťou sú aj asistenčné služby. V najvyššom balíku máte komplexnú poistnú ochranu vrátane poistenia pre prípad prerušenia cesty.

Groupama: Zaujímavú ponuku cestovného poistenia má aj poisťovňa Groupama. Tá v rámci celoročného poistenia nelimituje poistnú dobu na jednu cestu do zahraničia, nemusíte sa teda počas roka vôbec vrátiť na územie Slovenskej republiky. Poistenie je k dispozícii v troch balíkoch s rôznym poistným krytím a dojednať si viete aj manuálnu prácu a rizikové športy.

Komunálna poisťovňa: Balíkové celoročné poistenie pre turistov, športovcov, bežných dovolenkárov aj pracovných cestujúcich ponúka tiež Komunálna poisťovňa. V rámci tohto poistenia môžete mať krytých prvých 45 až 60 dní cesty do zahraničia, poistenie môže byť individuálne aj skupinové a súčasťou krytia môže byť aj poistenie nepojazdnosti vozidla.

Kooperativa: Poisťovňa Kooperativa ponúka cestovné poistenie tak do zahraničia, ako aj s pokrytím na Slovensku. Pri štandardnom zahraničnom poistení máte ochranu v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu a to poistením liečebných nákladov. Počet ciest do zahraničia nie je obmedzený, poistné krytie však trvá prvých 42 dní pobytu v cudzine.

MetLife: Celoročné dlhodobé poistenie s možnosťou uzatvorenia až na 2 roky ponúka poisťovňa MetLife a to ako individuálne aj rodinné poistenie. Poistiť sa môžete v jednom z troch balíkov, poistná ochrana trvá prvých 45 dní v rámci jednej cesty do zahraničia a územná platnosť poistenia môže byť tak pre Európu, ako aj pre všetky štáty sveta.

Poštová poisťovňa: Poštová poisťovňa ponúka dlhodobé cestovné poistenie nie ako samostatný produkt, ale v rámci poistenia k platobným kartám Poštovej banky. Toto poistenie si viete dojednať prakticky na všetky typy bežných ciest od turistiky až po wellness. Poistenie pokrýva aj turistické poistenie na hory na území Slovenskej republiky pre záchranné akcie.

Union: Ak sa rozhodnete pre poisťovňu Union, môžete si v prípade celoročného poistenia vybrať z 3 rôznych poistných balíkov. Súčasťou poistenia môže byť pokrytie pre turistiku, pracovnú cestu aj štúdium. Dĺžka jedného pobytu môže byť až 180 dní, podľa konkrétneho balíčka poistenia. Poistenie si viete dojednať aj pre vybrané športy a manuálnu prácu.

Uniqa: Poisťovňa Union ponúka pre klientov celoročné poistenie a to tak štandardné, ako aj k platobným kartám. Súčasťou poistnej ochrany býva aj poistenie pokrytia nákladov Horskej záchrannej služby, uzavrieť si viete aj poistenie špeciálne pre prevádzkovanie golfových športových aktivít. Počas jednej cesty do zahraničia ste krytí v prvých 45 dňoch.

Wüstenrot: Či už idete poistiť dospievajúce deti alebo seniorov až do veku 75 rokov, poisťovňa Wüstenrot ponúka pre každého komplexnú celoročnú poistnú ochranu. Dlhodobé poistenie vám môže podľa zvoleného balíka pomôcť aj pri právnych problémoch, meškaní batožiny alebo dokonca pri technickej poruche vozidla použitého na pobyt v zahraničí.

Cena za celoročné cestovné poistenie a možné zľavy či bonusy

Tak, ako aj pri iných typoch poistných produktov, aj v prípade dlhodobého cestovného poistenia má na vplyv na cenu za poistenie viacero faktorov a parametrov. V prípade tohto typu poistenia je veľmi dôležitá šírka poistného krytia a jednotlivé pripoistenia.

Nie sú to však jediné podstatné faktory, je ich viac a to vrátane zliav, bonusov a akcií:

 • nemenej dôležitý je aj počet poistených osôb, kde nerozhoduje je len jednoduché sčítanie osôb, ale rovnako tak aj vek, čiže či ide o deti, dospelých alebo seniorov
 • veľmi významným faktorom s vplyvom na cenu je aj územné pokrytie, poistenie s pokrytím len pre Európu a okolité štáty je vždy lacnejšie, ako poistenie pre celý svet
 • vplyv na cenu má aj to, či sa poisťuje len jeden poistník individuálne, alebo či ide o skupinové poistenie, napríklad pre rodinu, kde býva celkové poistenie lacnejšie
 • ak ide o akcie, výhodnejšiu cenu môžete získať vo väčšine poisťovní pri uzatváraní poistenia online, zľavu získate aj za poistenie detí a viacero poistných zmlúv
ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


NECHAJTE SI VYPOČÍTAŤ PRESNÉ POISTNÉ

Bez ohľadu na to, aké zľavy poisťovňa ponúka alebo aké parametre sú pre konečnú cenu poistenia najdôležitejšie, nechajte si vždy vypočítať poistenie a výšku poistného na mieru. Práve preto sú populárne online poistné kalkulačky, ktoré vám s tým pomôžu.

Najčastejšie otázky o celoročnom cestovnom poistení

Zaujíma vás to, kde všade v rámci Európy budete poistením krytí? Alebo to, čo všetko kryje poistenie v prípade, ak je dojednané ako tuzemské poistenie s platnosťou na Slovensku? Tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky, si kladie viacero potenciálnych cestovateľov.

Nakoľko ide o naozaj praktické otázky, rozhodli sme sa na ne odpovedať:

Čo robiť, ak chcem zmeniť poisťovňu, kedy môžem poistenie vypovedať?

Pri dlhodobom poistení platí, že jeho výpoveď je možná buď do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia, alebo pred vypršaním výročia uzavretia poistnej zmluvy. Tu si dajte pozor na to, aby ste výpoveď poistnej zmluvy zaslali písomnou formou na poštovú adresu poisťovne a to najneskôr 6 týždňov pred uplynutím výročia, inak príde k automatickému predĺženiu.

Ak si vyberiem pokrytie v územnej zóne Európa, kde platí poistenie?

Väčšina poisťovní v prípade tohto poistného balíčka poskytuje poistnú ochranu nielen priamo v krajinách geograficky spadajúcich do Európy ako kontinentu, ale aj pre okolité štáty, hlavne tie, ktoré sú na pobreží Stredozemného mora. Rovnako tak býva pokryté aj Rusko, hlavne jeho európska časť. Poistenie platí aj na ostrovoch, ktoré patria k európskym štátom.

Je pri dlhodobom celoročnom poistení dôležitý aj účel cestovania?

Áno, nakoľko štandardne pokrýva poistenie len bežné cestovanie, napríklad administratívne cesty, rekreáciu na dovolenke a bežné športy rekreačného typu. Pre všetky ostatné prípady, napríklad manuálnu prácu, návštevu vysokohorských oblastí, rizikové činnosti a aktivity alebo extrémne a adrenalínové športy potrebujete uzatvoriť osobitné poistné krytie.

Ak sa rozhodnem pre celoročné tuzemské poistenie, aké prípady pokrýva?

Na rozdiel od poistenia do zahraničia, tuzemské cestovné poistenie nepokrýva náklady na liečbu, nakoľko tie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Je však určené pre prípady pokrytia nákladov pri strate batožiny, pre poistenie zodpovednosti za škodu, pre úrazové poistenie, pre poistenie storna a tiež pre poistenie záchrannej činnosti na hory.

Uzatvorenie celoročného cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

To najlepšie, čo môžete pre uzatvorenie najvýhodnejšieho poistenia spraviť, je využiť možnosti, ktoré v tomto smere ponúka internet. Viaceré kvalitné a zaujímavé poistné porovnávače vám totiž pomôžu s jednoduchým porovnaním aj uzatvorením poistenia.

Celý postup je otázkou len niekoľkých kliknutí a zopár minút:

Zadáte do online porovnávača šírku poistného krytia a prípadné pripoistenia.

Zvolíte počet poistených osôb a územnú platnosť poistenia, počkáte na porovnanie.

Zo všetkých možností cestovného poistenia si vyberiete to najlepšie za najlepšiu cenu.

Vyplníte svoje údaje, odošlete žiadosť a potom už len počkáte na poistnú zmluvu.

Ako vidíte, všetko prebieha bez toho, aby ste museli niekam ísť alebo sa s niekým stretnúť. Rýchlosť uzatvorenia poistenia podčiarkuje aj to, že na poistnú zmluvu nemusíte čakať príliš dlho. Nepríde vám totiž v papierovej forme, ale v elektronickej a na mail. Všetko teda viete vybaviť priamo z pohodlia domu, cez smartfón, tablet alebo klasicky cez počítač.

Online porovnanie a uzatvorenie cestovného poistenia má aj ďalšie výhody:

 • všetko vybavíte na jednom mieste, v porovnávači alebo kalkulačke si totiž poistenie vypočítate, porovnáte, uzatvoríte a ak ide o kvalitný nástroj, tak aj zaplatíte
 • nemusíte študovať aktuálne ceny alebo rôzne akcie, poistná aplikácia to spraví za vás, poistenie si teda viete dojednať so všetkými zľavami
 • v prípade kvalitnejších nástrojov, ktoré sú súčasťou väčších poistných portálov, získate aj nezávislé alebo nestranné poradenstvo, niekde aj vo forme infolinky

Ak ide o platbu za celoročné cestovné poistenie, tá rovnako môže prebehnúť cez internet. Zabudnite na zdĺhavú platbu poštovým šekom, väčšina kvalitných a známych porovnávačov vám umožní zaplatiť poistné či už cez internet banking, platobnou kartou online alebo cez QR kód aj cez svoj smartfón. Poistenie tak môžete zaplatiť aj na poslednú chvíľu.

POROVNÁVAJTE AJ POISTNÉ LIMITY

Kvalitný a seriózny porovnávací nástroj vám umožní porovnať nielen ceny poistenia alebo šírku poistného krytia, ale aj poistné limity, minimálne pre liečebné náklady. Je to veľmi dôležité, nakoľko práve poistný limit rozhoduje o využiteľnosti poistenia pre daný prípad.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie celoročné cestovné poistenie

Ak si chcete dojednať poistenie na mieru a zároveň za najvýhodnejšiu cenu, potrebujete v prvom rade presný výpočet cestovného poistenia. S tým vám môžu pomôcť špeciálne online poistné kalkulačky, ktorých je na internete čoraz viac. Nie všetky sú ale kvalitné.

Ak chcete vedieť, ako ich rozoznať, zamerajte sa na tieto znaky:

 • porovnanie musí byť komplexné a nestranné, čo znamená, že porovnávač vám ukáže všetky možnosti, nebude preferovať žiadnu a umožní aj nefinančné porovnanie
 • nemenej dôležitý je aj výpočet poistenia, kvalitné kalkulačky vám poistenie vypočítajú na mieru, ale hlavne so všetkými zľavami a s využitím aktuálnych cenových akcií
 • nakoľko kalkulačiek aj porovnávačov je čoraz viac, pri výbere sa orientujte aj podľa toho, či je daný nástroj známy, aké má referencie a či je súčasťou väčšieho portálu
 • veľkým plusom je to, ak si viete cez online poistnú aplikáciu poistenie nielen vypočítať, porovnať a uzavrieť, ale zaň aj zaplatiť, ideálne priamo cez internet

Overené a seriózne online kalkulačky a porovnávače poistenia vám dokážu ušetriť nemálo energie, času a rovnako aj peňazí. Len s využitím kvalitných nástrojov získate naozaj komplexné poistné krytie, zároveň za najlepšiu cenu a predovšetkým s pohodlným dojednaním a uzatvorením. Tie najlepšie aj s platbou, napríklad kartou priamo cez internet.

Ak hľadáte kvalitné celoročné cestovné poistenie, k dispozícii je vám naša online kalkulačka:

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Celoročné cestovné poistenie

Cestovne poistenie Genertel

Cestovné poistenie Genertel

0
Poistenie na dovolenku, výlet, pracovnú cestu, služobnú cestu, ale aj celoročné poistenie pre pracovných cestujúcich a pravidelných dovolenkárov má vo svojej ponuke aj poisťovňa Genertel....
Cestovne poistenie online

Cestovné poistenie online

0
Hľadáte komplexné cestovné poistenie do zahraničia alebo aj pre Slovensko? Idete na jednorazovú dovolenku alebo budete pravidelne cestovať po celom svete kvôli práci? Krátkodobé...
Celorocne cestovne poistenie online

Celoročné cestovné poistenie online

0
Cestujete po celý rok, či už za účelom dovoleniek, zájazdov, brigád, manuálnej práce alebo v rámci administratívnych pracovných ciest? V tom prípade sa vám oplatí celoročné...
Cestovne poistenie Postova poistovna

Cestovné poistenie Poštová poisťovňa

0
Hľadáte poistenie, ktoré vám pokryje nečakané výdavky na liečbu či iné problémové udalosti na dovolenke po celom svete? Poštová poisťovňa má v ponuke zaujímavé cestovné...
Cestovne poistenie MetLife

Cestovné poistenie MetLife

0
Cestujete často, napríklad na dovolenky, pracovné cesty alebo za turistikou či rekreáciou? Ak hľadáte komplexný produkt, ktorý vám pomôže s ochranou a zabezpečením pri nečakaných a nepríjemných...
Cestovne poistenie Komunalna poistovna

Cestovné poistenie Komunálna poisťovňa

0
Idete na výlet niekam do hôr na Slovensku? Alebo cestujete na zahraničnú dovolenku do zahraničia? Či už potrebujete jednorazové a krátkodobé cestovné poistenie, alebo kvôli...
Cestovne poistenie Uniqa

Cestovné poistenie Uniqa

0
Či už idete na jednorazovú dovolenku, alebo budete pravidelne cestovať do zahraničia, krátkodobé aj ročné dlhodobé cestovné poistenie od poisťovne Uniqa vám poskytne ochranu...
cestovne poistenie union

Cestovné poistenie Union

0
Zaujímavé celoročné aj krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia pre individuálnych poistencov alebo skupiny ponúka aj poisťovňa Union. Či už potrebujete dlhodobé poistenie pre pravidelné...
Cestovne poistenie Groupama

Cestovné poistenie Groupama

0
Komplexné krátkodobé aj celoročné poistenie na dovolenku aj pravidelné cestovanie po celom svete vám ponúka poisťovňa Groupama. Poistenie si viete dojednať ako jednotlivec, ale...
Cestovne poistenie CSOB

Cestovné poistenie ČSOB

0
Ak hľadáte cestovné poistenie, ktoré sa vám maximálne prispôsobí, čiže si chcete vybrať presne to, čo potrebujete, môže siahnuť po produktoch poisťovne ČSOB. Tá...
Cestovne poistenie Axa

Cestovné poistenie Axa

0
Či už hľadáte cestovné poistenie na krátkodobú dovolenku alebo potrebujete poistné krytie a ochranu po celý rok, cestovné poistenie Axa Assistance je tu pre všetky...
Cestovne poistenie Wustenrot

Cestovné poistenie Wüstenrot

0
Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia aj celoročné poistenie ponúka pre jednotlivcov aj rodiny poisťovňa Wüstenrot. Tá umožňuje poistiť sa pre cestovanie po Európe alebo...
cestovne poistenie generali

Cestovné poistenie Generali

0
Ak hľadáte celoročné alebo krátkodobé cestovné poistenie, zaujímavé podmienky ponúka aj poisťovňa Generali. Či už sa chystáte na predĺžený víkend niekde v Európe, dovolenku v Karibiku...
cestovne poistenie allianz

Cestovné poistenie Allianz

0
Či už idete na krátku dovolenku, alebo opakovane cestujete v rámci pracovných povinností, nikdy by ste nemali podceniť riziká s tým spojené. Pre súkromné osoby, rodiny...
Cesta na dovolenku vlastným autom

Cesta na dovolenku vlastným autom

0
Rozhodnutie cestovať na dovolenku svojím autom môže mať viacero dôvodov. Na prvom mieste je najčastejšie ten finančný. Z časových dôvodov môže byť aj úspornejší a zábavnejší....