Ceny poistenia auta

0
299

Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere poistenia auta je jeho cena. Platí to tak pre ceny povinného zákonného poistenia, ako aj pre ceny havarijného poistenia  alebo GAP poistenia. Pochopiteľne, cesta k nízkej alebo zaujímavej cene môže viesť viacerými smermi, či už ide o rôzne bonusy, zľavy alebo jednoducho o nižšie balíky poistenia s menším pokrytím.

Práve posledný spôsob je jeden z tých najľahších, ale zároveň aj najviac zradných. Aby totiž poistenie auta naozaj fungovalo, musí pokrývať všetky udalosti a prípady, ktoré sa vám môžu najpravdepodobnejšie stať. Bez pokrytia týchto rizík nejde o skutočnú poistnú ochranu.

Oveľa lepším spôsobom je preto porovnanie cien poistenia auta a hľadanie najvýhodnejšej ponuky pri udržaní kvalitného poistenia. Môže to byť napríklad výber poisťovne s PZP podľa kW namiesto objemu motora a podobne. Aby ste vedeli, ktoré poistenie je najvýhodnejšie a najlepšie zároveň, môžete využiť špeciálne online porovnávače a kalkulačky.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Od čoho závisí cena poistenia auta a ako ju zistiť

V prípade poistenia auta treba počítať s troma typmi poistenia, konkrétne ide o povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a GAP poistene. Ceny každého z nich závisia od iných parametrov, niektoré môže motorista ovplyvniť aj sám, iné sú objektívneho typu.

Cena povinného zmluvného poistenia je závislá od parametrov vozidla, údajov týkajúcich sa poistníka, doby bezškodového priebehu a samozrejme aj šírky poistenia.

V prípade havarijného poistenia je to veľmi obdobné, pričom vo veľkej miere zohráva úlohu hodnota vozidla, pretože od nej sa odvodzuje aj výška poistného plnenia.

Pre GAP poistenie platí ako najdôležitejší faktor cena nového vozidla a jeho značka.

Pri výpočte ceny akéhokoľvek poistenia auta je nevyhnutné, aby šlo o cenu na mieru, čiže aby ste mali cenu presne za také poistné krytie a presne s takými parametrami, aby šlo o vypočítané poistné presne pre vašu situáciu. To je aj dôvod, prečo nestačí porovnávať všeobecné cenníky, ktoré poisťovne zverejňujú, ale treba si nechať poistenie vypočítať.

Na cenu bežného poistenia auta totiž vplývajú hlavne nasledovné premenné a podmienky:

 • pokiaľ ide o poistníka, tu má v prípade PZP aj Kasko poistenia veľký význam jeho história, čím menej nehôd alebo škôd ste spôsobili, tým lepšia bude cena poistenia
 • v prípade parametrov auta rozhoduje viacero faktorov, ale všeobecne pri autách drahších značiek býva povinné zmluvné aj havarijné poistenie o niečo vyššie
 • u poistníka aj u auta sledujú viaceré poisťovne tiež vek, nakoľko vyšší vek znamená nižšie náklady na poistné plnenie, či už kvôli nižšej hodnote alebo nižšiemu riziku
 • pochopiteľne, šírka poistného krytia hrá tiež veľkú úlohu a to tak v PZP ako aj pri Kasko poistení, čím je viac pripoistení alebo širší balíček, tým je vyššie poistné

OSLOVTE KAŽDÚ JEDNU POISŤOVŇU

Na trhu funguje v oblasti poistenia áut viac ako desiatka poisťovní a v rámci konkurenčného boja má každá z nich inak nastavené podmienky, faktory a parametre. Oplatí sa preto porovnať si ponuku každého typu poistenia v každej z nich, aby ste našli najlepšie poistenie.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Bonusy a zľavy k poisteniu auta, ktoré majú vplyv na cenu

Okrem faktorov, ktoré sú zamerané pri autách hlavne na ich parametre a technické podmienky, majú vplyv na cenu aj rôzne cenové akcie alebo bonusy. Tie môžu závisieť taktiež od niektorých okolností týkajúcich sa áut, ale aj od parametrov týkajúcich sa áut.

Tu sú najviac využívané typy a kategórie zliav, akcií a bonusov pre poistenie auta:

Bonus za bezškodový priebeh

 • v prípade povinného zmluvného aj havarijného poistenia sa uplatňuje ako jedna z najdôležitejších zliav tzv. bonus za bezškodový priebeh
 • podľa toho, o ktorú poisťovňu ide, môže byť bonus odstupňovaný v rôznych triedach, obvykle najvyššiu možnú zľavu môžete mať až do 60 %
 • bonus získate za predpokladu, že počas istého obdobia nespôsobíte poistnú alebo škodovú udalosť, ktorá by bola hradená poistným plnením
 • niektoré poisťovne nemusia medzi takéto udalosti počítať napríklad tie, ktoré boli priamo nezavinené či súvisia iba s doplnkovými pripoisteniami k hlavnému poisteniu

Zľava podľa veku auta a poistníka

 • druhou kategóriou sú cenové zvýhodnenia súvisiace s vekom, či už poistníka alebo poisteného, ktoré sa tiež uplatňujú pri PZP a Kasko poistení
 • v prípade veku poistníka sa hlavne pri povinnom zmluvnom poistení zohľadňuje vyšší vek, ktorý býva spojený s menším rizikom vzniku poistnej udalosti
 • pokiaľ ide o vek auta, so zľavou tohto typu pracujú predovšetkým poisťovne pri havarijnom poistení, kde staršie auto znamená obvykle zľavu z poistného
 • oba typy zliav ale nie sú samozrejmosťou v každej jednej poisťovni, niektoré ich poskytujú, iné nie, pričom ich výška je obvykle okolo 5 až 10 %

Obchodné zľavy a bonusy

 • treťou skupinou cenových zvýhodnení sú obchodné zľavy a bonusy, ktoré majú poisťovne určené na individuálne zníženie ceny pre poistníkov
 • tieto zľavy sa uplatňujú pri každom type poistenia auta, najčastejšie ide o zľavy za využitie viacerých poistení alebo pri poistení viacerých vozidiel
 • ak má poisťovňa vo svojom portfóliu aj iné produkty a služby, môže klientovi poskytnúť zľavu obvykle do 10 % za ich simultánne využívanie
 • niektoré poisťovne uplatňujú pri PZP aj havarijnom poistení obchodnú zľavu namiesto bonusu za bezškodový priebeh, ak takýto bonus neposkytujú

Najčastejšie otázky o cene, bonusoch a zľavách k poisteniu auta

Ak vás zaujímajú niektoré praktické záležitosti týkajúce sa cien poistenia áut a rôznych faktorov, ktoré s tým súvisia, nasledujúce otázky a dotazy sa budú týkať práve tejto témy. Ceny totiž nie sú len záležitosťou teórie, ale predovšetkým súvisia s praxou.

Toto sú otázky, ktoré sú najdôležitejšie, spolu s odpoveďami na ne:

Je bonus za bezškodový priebeh prenosný aj do inej poisťovne?

Áno, nakoľko tento bonus sa neviaže k samotnej poisťovni, ale k poistníkovi a k jeho poistnej histórii. Ak teda zmeníte poisťovňu, kde ste mali Kasko alebo PZP poistenie, vaša poistná história smeruje aj do novej poisťovni. Na druhú stranu, každá z nich môže individuálne toto obdobie posúdiť, takže to môže znamenať rôznu cenu.

Je možné získať lepšiu cenu pri uzavretí všetkých poistení v jednej poisťovni?

Áno, mnoho poisťovní má svoju obchodnú politiku nastavenú práve tak, že ak si u nich dojednáte napríklad povinné zákonné poistenie, máte zľavu na havarijné poistenie alebo GAP poistenie, ideálne v jednom balíčku. Čoraz viac poisťovní ponúka tieto poistenia dokonca v jednom module a to vo forme rôznych úrovní či stupňov poistenia.

Má vplyv na cenu poistenia aj lepšia výbava auta?

Áno, ale zatiaľ takúto cenovú politiku uplatňuje len málo poisťovní na trhu a to predovšetkým v oblasti havarijného a povinného zmluvného poistenia. V prvom prípade si poisťovne cenia napríklad lepšie zabezpečenie proti krádeži, v druhom prítomnosť viacerých bezpečnostných asistenčných systémov. Takýto prístup ale zatiaľ uplatňuje menšina poisťovní.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ovplyvňuje cenu poistenia aj spôsob platby?

V prípade povinného zmluvného poistenia áno, pri iných typoch poistenia auta skôr nie. Najčastejšie poisťovne poskytujú vodičom zľavu z poistného pri platbe na celý rok vopred namiesto platby vo viacerých splátkach, obvykle do 5 %. Ani túto formu zľavy či skôr cenového zvýhodnenia ale neuplatňujú ani zďaleka všetky poisťovne.

Uzatvorenie poistenia auta online a prečo využiť porovnanie

Najlepšiu cenu poistenia auta, či už pôjde o zákonnú poistku, havarijné poistenie alebo o GAP poistenie, si viete vybrať len na základe komplexného a kompletného porovnania všetkých možností. Práve za týmto účelom môžete využiť online poistné porovnávače.

Tie vám navyše pomôžu aj so samotným uzatvorením poistenia:

Najskôr si vyberiete pre konkrétny typ poistenia porovnávač alebo kalkulačku.

Potom do nich zadáte parametre požadované o vás a vozidle v súvislosti s poistením.

Na základe vložených údajov počkáte na vytvorenie ponúk na porovnanie poistení.

Na záver si vyberiete to, ktoré vám vyhovuje, uzavriete zmluvu a zaplatíte poistné.

Takýmto štýlom si viete vybaviť každý typ poistenia, pričom nemusíte nikam telefonovať, volať a ani chodiť. Jedinou výnimkou je fyzická obhliadka auta v prípade havarijného poistenia, ktorá je nevyhnutná pre zistenie aktuálneho stavu auta. Tiež musíte pri Kasko poistení doložiť niektoré dokumenty, napríklad faktúru od vozidla.

Využitie internetu pri porovnaní má ale všeobecne viacero výhod:

 • najdôležitejšou je úspora, či už času, nakoľko nemusíte nikam chodiť a všetko vyriešite v pohodlí domova, ale hlavne financií
 • rovnako tak nemusíte riešiť a ani zisťovať, aké ponuky majú poisťovne aktuálne v oblasti cien alebo poistných balíčkov, online nástroje to zistia za vás
 • vypočítané poistenie je na mieru, keďže ste zadávali všetky parametre, ktoré vyžadujete a zároveň si viete toto poistenie porovnať na celom trhu

Tie najlepšie a najkvalitnejšie poistné nástroje vám pomôžu nielen s uzatvorením poistky, ale aj s jej online platbou. V prípade povinného zmluvného poistenia ju viete vybaviť aj platobnou kartou online cez systém PayCard alebo cez mobilnú aplikáciu s využitím QR kódu, pri ostatných poisteniach cez internet banking.

DOKUMENTY VYRIEŠITE ONLINE

V prípade PZP získavate ešte jednu veľkú výhodu a to je možnosť vybavenia nielen samotného poistenia cez internet, ale aj všetkej dokumentácie. Poisťovňa vám v elektronickej forme pošle poistnú zmluvu aj bielu a zelenú kartu od poistenia.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie poistenie auta

Okrem porovnania je samozrejme pre získanie najvýhodnejšieho poistenia dôležité aj jeho presné nastavenie na mieru pre vašu situáciu. S tým vám rýchlo a efektívne pomôžu online kalkulačky, no nie všetky majú rovnakú kvalitu alebo šírku poskytovaného servisu.

Pri ich výbere preto treba zohľadniť niektoré kvalitatívne kritéria:

 • prvoradé musí byť, aby kalkulačka aj porovnávač boli nezávislé, nestranné a nepreferovali žiadnu poisťovňu alebo konkrétny typ poistenia
 • okrem toho je plusom aj to, ak ide o nástroje známejšie, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu, veľkým benefitom je, ak sú súčasťou špecializovaných poistných portálov
 • výpočet poistenia musí byť čo najpresnejší, musíte mať možnosť navoliť si presnú šírku poistného krytia aj asistenčných služieb a možnosť si ponuky dobre porovnať
 • okrem toho netreba zabúdať ani na to, aby poistné online aplikácie pracovali s aktuálnymi dátami, či už sa jedná o aktuálne ceny, zľavy alebo rôzne bonusy

Dôležité je, aby online kalkulačka aj porovnávač neboli iba o výpočte alebo porovnaní poistení, ale aby vám pomohli aj s ich uzatvorením a ideálne aj s platbou. V tom druhom prípade je dôležitá serióznosť, napríklad aby sa platba poistného realizovala priamo na účet poisťovne a nie sprostredkovateľa a bola bez skrytých poplatkov.

U nás nájdete tiež zaujímavé a overené online kalkulačky pre rôzne typy poistenia áut:

4.9/5 - (30 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here