Ceny povinného zmluvného poistenia

0
275

Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré motoristi pri PZP sledujú, je cena. Vzhľadom na to, že povinné zmluvné poistenie je komerčným poistením a poskytuje ho viac než desiatka poisťovní na trhu, je tento parameter veľmi často predmetom konkurenčného boja. Je to prirodzené, veď kto by nechcel ušetriť, prípadne získať za podobnú cenu lepšiu poistku?

Poisťovne svoje ceny povinného zmluvného poistenia pravidelne aktualizujú, obvykle vždy na úvod nového kalendárneho roka. To platí aj pre ceny PZP v roku 2021. Na najpresnejší výpočet ceny povinného zmluvného poistenia slúžia online kalkulačky a porovnávače.

Tie vám presne podľa vašich údajov a parametrov vozidla vypočítajú výšku poistky. Konečná cena je pritom výsledkom viacerých faktorov, napríklad či ide o PZP na auto, motocykel, prívesný vozík alebo skúter. Do výpočtu vstupujú aj ďalšie premenné, medzi nimi aj tie, ktoré závisia od poistníka alebo výkonu poisťovaného vozidla. Zabúdať netreba ani na zľavy.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Od čoho závisí cena PZP a ako ju zistiť

Či už ide o ceny PZP v poisťovni Allianz, Kooperativa, Generali, Union alebo niektorých „menších“ a „internetových“ poisťovniach, výsledná cena zákonnej poistky by nemala byť jediným kritériom pri výbere poistenia. Podvedome sa tomu ale asi nikto neubráni.

Cena poistenia je daná vzorcom, ktorý má každá poisťovňa mierne odlišný, pričom z pohľadu poistníka je najdôležitejším faktorom doba bezškodového priebehu.

Pokiaľ ide o poisťované motorové vozidlo, dve najdôležitejšie premenné sú objem motora udávaný v centimetroch kubických a výkon motora udávaný v kilowattoch.

Cena sa udáva vždy na obdobie jedného technického roku od dňa uzatvorenia PZP.

Základné ceny povinného zmluvného poistenia poisťovne spravidla uverejňujú v rámci dokumentov k PZP, konkrétne vo forme cenníka. Nakoľko je ale výpočet výslednej ceny za poistku výsledkom viacerých premenných, oveľa lepšou možnosťou pre zistenie ceny presne pre vás a pre vaše vozidloonline PZP kalkulačky a online porovnávacie nástroje.

Tieto PZP kalkulačky a PZP porovnávače totiž pracujú komplexne so všetkými faktormi:

 • okrem už spomínaného bezškodového priebehu a z neho vyplývajúceho bonusu alebo malusu, totiž pracujú aj s inými zvýhodneniami, zľavami, bonusmi a akciami
 • zároveň do koncovej ceny a porovnania zahrnú výber konkrétneho poistného balíčka, niektoré poisťovne totiž podľa poistného krytia ponúkajú viacero balíkov PZP
 • ak poisťovňa má vo svojej ponuke aj pripoistenia k PZP pre krytie škôd na poistenom vozidle, zohľadnia tieto nástroje aj navýšenie pôvodnej ceny o tieto pripoistenia
 • to isté platí aj v prípade, ak poisťovňa ponúka za príplatok vyššiu úroveň asistenčných služieb, vtedy si viete v porovnávači pozrieť, ako tento príplatok ovplyvní cenu

NIELEN VÝPOČET A POROVNANIE

Tie najlepšie a najkvalitnejšie online kalkulačky a porovnávacie nástroje vám pomôžu nielen s výpočtom konečnej ceny PZP a porovnaním poisťovní navzájom, ale aj s uzatvorením poistenia cez internet z pohodlia domova. Niektoré dokonca aj s platbou za poistku.

Bonusy a zľavy k PZP, ktoré majú vplyv na cenu

Bez ohľadu na to, aký je výpočet ceny povinného zmluvného poistenia, aký balík poistného limitu či ktoré pripoistenia si k PZP dojednáte, veľký vplyv na výslednú cenu za poistku majú predovšetkým zľavy, bonusy a cenové zvýhodnenia. Ponúka ich každá poisťovňa.

Tu sú najčastejšie využívané kategórie zliav, bonusov a cenových zvýhodnení k PZP:

Bonus za bezškodový priebeh poistenia

 • z hľadiska percentuálne zľavy je najdôležitejším faktorom bonus za bezškodový priebeh, čiže za poistnú históriu bez škodovej udalosti
 • tento bonus dosahuje niekedy až výšku 60 % zľavy zo základnej a plnej ceny za PZP a platí, že čím dlhšie jazdíte bez škodovej udalosti, tým je vyšší
 • pod škodovou udalosťou sa rozumie akákoľvek udalosť, pri ktorej ste spôsobili škodu, ktorá bola hradená z poistného krytia PZP

Zľava podľa veku a kW výkonu motora

 • druhou kategóriou zvýhodnení a zliav sú tie ktoré sú naviazané na poisťované motorové vozidlo a jeho technické parametre či vlastnosti
 • poisťovne uplatňujú najčastejšie zľavy v závislosti od výkonu motora, kde platí, že čím menší výkon motor má, tým vyššia je zľava, čo zvýhodňuje najmä menšie autá
 • druhým častým parametrom je vek vozidla, tu sa niektoré poisťovne sústreďujú na staršie vozidlá, prípadne aj veteránov
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Zľava podľa veku a bydliska poistníka

 • podobne ako pri poistenom vozidle, aj v prípade poistníka poisťovne ponúkajú nižšiu cenu pre toho, u koho je nižšie riziko vzniku poistnej udalosti
 • prvým parametrom je bydlisko poistníka, kde najväčšiu zľavu získa ten, kto býva v menšom meste alebo dokonca na vidieku
 • druhým parametrom, od ktorého závisí zľava, je vek poistníka, najvyššie poistné majú mladí vodiči, naopak, zľavy môžu získať napríklad seniori

Najčastejšie obchodné zľavy

 • do poslednej kategórie patrí napríklad zľava za počet dojednaných poistných zmlúv, nemusí dokonca ísť ani o poistenia viazané na vozidlá
 • ďalšou zľavou je zľava pri ročnej platbe poistného v jednej splátke, iné poisťovne túto zľavu nemajú, ale naopak zvyšujú poistné pri platbe na splátky
 • niektoré poisťovne môžu zvýhodniť cenu PZP za uzatvorenie poistenia online, pričom táto zľava môže niekedy dosiahnuť až 10 % z poistného

Najčastejšie otázky o cene, bonusoch a zľavách k PZP

Pri výbere povinného zmluvného poistenia každý prirodzene pozerá hlavne na jeho cenu. Veľakrát je to ale na úkor kvalitnej poistnej ochrany, o čom sa väčšina motoristov presvedčí až pri poistnej udalosti. Dôležité je preto vedieť o všetkých parametroch PZP.

Tu sú najdôležitejšie otázky spoločne s odpoveďami na ne:

Je bonus za bezškodový priebeh prenosný aj do inej poisťovne?

Áno, bonus za bezškodový priebeh sa viaže priamo k vám, nie k určitej poisťovni. Uplatniť si ho preto môžete aj pri zmene poisťovne, napríklad z dôvodu nájdenia výhodnejšej ponuky PZP. Zároveň však platí, že bonus sa viaže ku konkrétnej kategórii poisteného motorového vozidla, čiže napríklad zľavu si nemôžete preniesť z osobného auta na motorku.

Obsahuje cena za povinné zmluvné poistenie aj asistenčné služby?

Takmer každá jedna poisťovňa poskytuje aj k základnému balíčku poistenia aspoň štandardný rozsah služieb, až na niektoré výnimky. V snahe znížiť cenu ročného poistenia niektoré poisťovne poskytujú k PZP len základné asistenčné služby, ich vyššia úroveň je už za príplatok. Ak cestujete do zahraničia alebo príliš často, zvážte rozšírenú asistenciu.

Využíva sa pri povinnom zmluvnom poistení aj spoluúčasť?

Spoluúčasť, čiže spolupodieľanie sa poistníka na poistnom plnení pri škodovej alebo poistnej udalosti, je veľmi dobrým nástrojom pri znížení poistného. V minulosti to platilo aj vo väčšine poisťovní pre poisťované vozidlá do hmotnosti 3,5 tony, dnes už ale poisťovne pri PZP spoluúčasť nevyužívajú. Používa sa však pri niektorých pripoisteniach k PZP.

Platí povinné zmluvné poistenie v zahraničí alebo za to treba doplatiť?

Každé povinné zmluvné poistenie vozidla dojednaného u nás na Slovensku v poisťovni je platné nielen na našom území, ale aj v zahraničí. Vzťahuje sa to ale len na krajiny Kancelárie zelenej karty, zväčša ide o krajiny EÚ a niektoré ďalšie európske štáty. V ostatných štátoch sveta potrebujete už zvlášť poistenie, tzv. hraničné poistenie.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Ak chcete získať najvýhodnejšie a najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, základom je porovnanie všetkých ponúk od všetkých poisťovní. Ešte lepšie bude, ak využijete okrem online porovnania PZP aj možnosť uzatvorenia zákonnej poistky cez internet.

Je to efektívne, rýchle, jednoduché a navyše veľmi pohodlné:

Najskôr si vypočítajte poistné cez PZP kalkulačku zadaním ŠPZ a parametrov.

Porovnajte si všetky poistné balíčky od všetkých poisťovní a vyberte ten najlepší.

Vyplňte osobné údaje, odošlite žiadosť o uzatvorenie poistenia a počkajte na zmluvu.

Tá vám príde mailom, podpíšete ju, zaplatíte poistné a máte nové zákonné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie cez internet si viete dojednať nielen pre osobné auto, ale aj pre ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony, motocykel, skúter, prívesný vozík, obytný príves a ďalšie kategórie vozidiel. S výnimkou výpovede starej poistnej zmluvy, na čo nezabudnite, vybavíte všetko online. S využitím porovnávačov doslova za pár minút.

Pri tomto spôsobe dojednania PZP získate aj ďalšie výhody:

 • jednak ide o možnosť nestranného a nezávislého porovnania všetkých poisťovní a poistných balíčkov a to nielen cenovo, ale aj rozsahom služieb
 • zároveň máte možnosť vybaviť všetko bez toho, aby ste museli niekam chodiť, porovnanie a uzatvorenie poistenia online je z tohto pohľadu najpohodlnejšie
 • získate tiež výpočet na mieru a presne pre seba, cena je už konečná a zahŕňa všetky zľavy alebo príplatky, takže sa nemusíte báť, že by sa ešte mohla zvýšiť

Tie najlepšie poistné kalkulačky alebo porovnávacie nástroje vám dokonca umožnia nielen poistiť si svoje auto či iné motorové vozidlo za pár minút, ale za poistné aj zaplatiť. čoraz častejšie je to možné tiež online, napríklad platobnou kartou, prípadne mobilom cez QR kód. To platí tak pre nové vozidlá, ako aj vtedy, keď meníte poisťovňu.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


VŠETKO VÁM PRÍDE NA MAIL

Na zefektívnenie celého procesu dojednania poistenia cez internet vplýva aj rýchlosť doručenia všetkých dokumentov. Emailom vám príde totiž nielen poistná zmluva, ale aj biela a zelená karta. Tie si stačí len vytlačiť a môžete ich použiť ako oficiálne doklady.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Získať najlacnejšie a najvýhodnejšie poistenie zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom sa dá najjednoduchšie práve s využitím poistných kalkulačiek. Tie vám totiž pripravia cenu presne na mieru a vďaka porovnaniu poisťovní si vyberiete tú najlepšiu.

Tieto nástroje by ale tiež mali splniť zopár kritérií:

 • nakoľko pre výber najlacnejšieho poistenia je dôležitá presná cena, kalkulačka musí počítať s aktuálnymi údajmi a to vrátane zarátania všetkých bonusov
 • veľa poisťovní ponúka viacero balíčkov PZP s rôznym odstupňovaním ceny, vyberte si preto porovnávač, ktorý ponúkne pre porovnanie všetky tieto balíčky poistenia
 • pre maximálne využitie všetkých výhod online poistenia je dôležité, aby ste si vedeli poistné nielen vypočítať a porovnať, ale aj zaplatiť, ideálne cez internet
 • zamerajte sa na overené a kvalitné PZP kalkulačky a porovnávacie nástroje, spravidla ich nájdete ako súčasť komplexných poistných portálov

Dôležité je, aby porovnávač bol nezávislý a nestranný, čiže nebude uprednostňovať žiadnu poisťovňu. Pri platbe za poistné by mala byť cena konečná a platiť by ste mali priamo poisťovni, nie sprostredkovateľovi, ktorí si potom do ceny zahrnie províziu. Pri serióznych a overených online kalkulačkách sa to samozrejme nestane.

Ak nechcete strácať čas, jednu kvalitnú PZP online kalkulačku nájdete aj tu:

4.9/5 - (37 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here