Cestovné poistenie Axa

0
82

Či už hľadáte cestovné poistenie na krátkodobú dovolenku alebo potrebujete poistné krytie a ochranu po celý rok, cestovné poistenie Axa Assistance je tu pre všetky prípady. Poistenie si môžete uzavrieť už na jeden deň a pre ešte jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie poistenia na mieru máte k dispozícii aj rôzne balíčky poistnej ochrany spolu s pripoisteniami.

Poisťovňa Axa, podobne ako aj iné poisťovne, ponúka v oblasti cestovného poistenia veľký výber poistnej ochrany pri krátkodobých cestách aj pravidelnom cestovaní a to bez ohľadu na to, či idete na dovolenku, brigádu alebo ste milovník adrenalínových športov.

Ak chcete vedieť, ako funguje poistenie v praxi, pozrite si skúsenosti a recenzie klientov poisťovne. Pre výpočet presnej ceny poistenia vám zas poslúži online kalkulačka, ktorá vám pomôže vybrať si poistenie presne na mieru. Vďaka nej získate najlepšie podmienky a najvýhodnejšiu cenu, nemusíte dokonca ani použiť žiaden zľavový kód.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Axa

Cestovné poistenie v poisťovni Axa si môžete uzatvoriť na jeden deň, ale aj na celý rok. Základom poistenia je pokrytie prípadných liečebných nákladov, no tam poistná ochrana zďaleka nekončí a viete si ju rozšíriť prostredníctvom ďalších pripoistení.

Ak idete na jednorazovú dovolenku alebo pracovnú cestu, môžete si dojednať krátkodobé cestovné poistenie Axa s platnosťou pre Európu alebo aj celý svet.

Pre viac ciest počas roka a pravidelnejšie cestovanie má poisťovňa k dispozícii dlhodobé cestovné poistenie, ktoré je na tento účel výhodnejšie a počet ciest neobmedzuje.

V prípade dlhodobého cestovného poistenia môže mať jedna cesta dĺžku až 90 dní.

Cestovné poistenie podľa konkrétneho balíka zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie cestovania lietadlom a poistenie asistenčných služieb. V prípade celoročného poistenia je bez ohľadu na balík aj poistenie nákladov na Horskú záchrannú službu v SR.

Ak ešte stále váhate, či je pre vás poistenie Axa najlepšie, tu sú jeho výhody:

 • či už si zvolíte cestovné poistenie na jednu cestu alebo aj na viacero ciest počas roka, na výber máte viacero balíčkov od Reference, cez Komfort až po Excellent
 • poistenie viete dojednať pre seba individuálne, ale napríklad aj pre skupinu viacerých ľudí alebo pre rodinu, čo je výhodnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie na vybavenie
 • k základnému rozsahu poistnej starostlivosti máte možnosť získať pripoistenia, či už individuálne, alebo aj v rámci balíkov podľa konkrétnej situácie a účelu cesty
 • súčasťou cestovného poistenia sú aj asistenčné služby, pričom operátori asistencie ovládajú desiatky svetových jazykov, čo zabezpečuje potrebný komfort

RODINNÉ POISTENIE OPAKOVANÝCH VÝJAZDOV

Poisťovňa Axa ponúka ako zaujímavú alternatívu štandardnej ponuky poistení aj rodinné poistenie pre viacero ciest počas roka. Toto poistenie pokrýva aj študijné, pracovné a turistické cesty a je cenovo výhodnejšie ako opakované krátkodobé poistenie.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Axa

Základom ponuky cestovného poistenia Axa sú krátkodobé a dlhodobé cestovné poistenie. Obe tieto poistenia si viete dojednať v troch rôznych balíkoch. Okrem poistnej ochrany v rámci balíkov sú k dispozícii aj široké možnosti pripoistení.

Tu sú jednotlivé poistenia a pripoistenia, ktoré Axa ponúka:

Krátkodobé cestovné poistenie

Základom ponuky cestovného poistenia Axa je krátkodobé poistenie. To je možné uzatvoriť na 1 až 90 dní pre deti do 18 rokov, dospelých od 18 do 69 rokov a aj pre seniorov nad 70 rokov. Poistenie si viete dojednať pre Európu, ale aj pre všetky krajiny sveta.

Poistná ochrana je v tomto prípade v troch rôznych balíkoch:

 • základným balíkom je balík Reference, ktorý ponúka poistenie liečebných nákladov s poistným limitom do 100.000 € a poistenie asistenčných služieb
 • vyšším balíkom je balík Komfort, kde je už vyšší limit na liečebné náklady, až 200.000 €, okrem toho balík obsahuje aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a poistenie batožiny
 • najvyšším balíkom je balík Excelent s poistným limitom pre liečebné náklady 000.000 €, ktorý ponúka poistnú ochranu v rozsahu balíku Komfort, ktorá je rozšírená ešte aj o poistenie cestovania lietadlom

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Dlhodobé cestovné poistenie

V prípade, ak budete chcieť cestovať počas roka pravidelnejšie, máte možnosť si v poisťovni Axa dojednať aj celoročné cestovné poistenie. To môžete uzatvoriť pre seba individuálne, ale aj pre rodinu alebo pre skupinu viacerých ľudí bez príbuzenského vzťahu.

Aj v tomto prípade je celoročné poistenie dostupné v troch balíkoch:

 • v štandardnom balíku Reference je základné pokrytie liečebných nákladov súvisiacich s úrazmi, ochorením alebo smrťou s poistným limitom až do 100.000 €
 • vo vyššom balíku Komfort sa nachádza aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, a poistenie batožiny, vyšší je aj limit na liečebné náklady, až do 200.000 €
 • v najvyššom balíku Excellent získate navyše aj poistenie cestovania lietadlom vrátane poistenia batožiny, limit na liečebné náklady je až do 20.000.000 €
 • súčasťou všetkých balíkov je poistenie zásahu Horskej služby na území SR a tiež aj poistenie asistenčných služieb k cestovnému poisteniu

Okrem výberu typu poistenia si viete dojednať podľa jednotlivých balíkov aj pripoistenia:

Dovolenka bez starostí: Ide o špeciálny súbor pripoistenia, ktorý zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie, domáceho maznáčika a technickej asistencie. Poistenie viete dojednať k jednorazovým aj k opakovaným cestám a zahŕňa aj poistenie vozidla.

Bezpečný domov: Užiť si dovolenku môžete aj tak, že budete vedieť, že o váš domov je postarané a presne na to slúži toto pripoistenie. Zahŕňa napríklad technickú asistenciu pre prípady technických problémov, havárií alebo v prípade návštevy zlodejmi.

Rizikové športy: Ak si chcete užiť dovolenku naplno, môžete si pripoistiť aj ochranu súvisiacu s niektorými rizikovými športmi. Pripoistenie je potrebné aj pre výkonnostné prevádzkovanie bežných športov v rámci súťaží alebo profesionálnych športov.

Pracovná cesta – manuálna práca: Toto pripoistenie je určené pre tých, čo idú do zahraničia za manuálnou prácou. Pokrýva činnosti, ktoré sú iného, než administratívneho charakteru. Pripoistenie je možné dojednať ku všetkým balíkom poistenia.

Chronické ochorenia: Pripoistenie vás ochráni v prípade chronických ochorení pred nečakaným zhoršením zdravotného stavu. Zahŕňa napríklad náklady na neodkladné ošetrenie súvisiace s chronickou chorobou, vrátane ambulantného ošetrenia.

Bezstarostní rodičia: Toto pripoistenie je určené pre rodičov detí, ktoré utrpeli úraz alebo mali zdravotný problém. Pokrýva napríklad náklady na pobyt v nemocnici pre oboch rodičov alebo spríjemnenie rekonvalescencie po návrate na Slovensko kúzelníkom alebo klaunom.

Storno cesty: Za týmto pripoistením je ochrana súvisiaca s neočakávaným zrušením cesty zo strany klienta. Pripoistenie pokrýva rôzne storno poplatky, náklady na spiatočnú cestu v prípade skoršieho ukončenia a aj kompenzáciu za každý deň nevyužitej cesty.

Územná platnosť cestovného poistenia Axa a obmedzenia predmetu poistenia

Pre jednorazové aj dlhodobé cestovanie poistenie v poisťovni Axa si viete vybrať nielen rôzne balíky poistnej ochrany alebo pripoistenia, ale aj špecifikovať územnú platnosť poistnej ochrany. Na výber máte možnosť poistiť sa pre Európu, alebo aj pre celý svet.

Podľa toho, ktoré krajiny plánujete navštíviť si môžete vybrať aj balíček s územnou platnosťou poistenia. Ak budete cestovať do viacerých krajín, dávajte si pozor, aby neboli označené ako rizikové. V tom prípade sa na vás poistná ochrana nemusí vzťahovať.

Axa ponúka v prípade cestovného poistenia na výber tieto balíky územnej platnosti:

 • územnú platnosť poistenia pre Európu, okrem všetkých európskych štátov sem patria napríklad aj Rusko, Izrael, Turecko, Egypt, Tunis alebo Gruzínsko
 • územnú platnosť poistenia pre celý svet a tento balíček sa odporúča pre každého, kto bude cestovať aj do ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá nie je v balíčku Európa
 • cestovné poistenie v prípade Slovenskej republiky pokrýva len poistenie nákladov na záchrannú akciu Horskej záchrannej služby v označených lokalitách

PREČÍTAJTE SI POISTNÉ PODMIENKY

Okrem obmedzenia poistnej ochrany v prípade rizikových oblastí treba rátať aj s tým, že existuje viacero iných faktorov obmedzujúcich predmet poistenia. Ide najčastejšie o výluky súvisiace s nedodržaním niektorých postupov či podmienok poistnej zmluvy.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Axa

Poisťovňa Axa ponúka pre všetky balíky krátkodobého aj dlhodobého poistenia komplexné asistenčné služby. Na rozdiel od konkurenčných poisťovní sú tieto asistenčné služby k dispozícii pre všetky balíky a všetkých klientov v rovnakej šírke.

Asistencia je vám k dispozícii 24 hodín denne po celom svete a zahŕňa napríklad:

 • lekárske informácie, informácie o nutnosti očkovania, informácie ohľadom zahraničných ekvivalentov slovenských liekov a informácie o epidémiách
 • turistické informácie, informácie o zastupiteľských úradoch a konzulátoch, aktuálne kurzy mien, priemerné ceny komodít alebo stupeň všeobecnej bezpečnosti
 • telefonická pomoc v núdzi, napríklad pomoc a rady pri riešení núdzových situácií, vyhľadanie právnika, vyhľadanie adresy úradu, tlmočenie a preklady
 • telefonická služba právnych informácií, informácie súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel a právna ochrana vrátane zastúpenia v rôznych konaniach

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Axa

Cestovné poistenie Axa patrí medzi poistenia s veľmi dobrým pomerom kvality, pokrytia a ceny. Náklady na poistenie sa odvíjajú samozrejme od typu poistenia a doby poistnej ochrany, ale vstupuje sem aj niekoľko faktorov znižujúcich či zvyšujúcich cenu poistenia.

Toto sú najdôležitejšie podmienky a parametre, ktoré potrebujete poznať:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Cena cestovného poistenia závisí v prvom rade od toho, či ide o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie. Medzi ďalšie rozhodujúce faktory a podmienky patria územná platnosť poistenia, výber konkrétneho balíka s poistnou ochranou, výber dodatočných poistení, počet osôb a samozrejme aj doba poistenia.

Zľavy a bonusy: Poistné za cestovné poistenie si môžete znížiť o rôzne dodatočné bonusy alebo s využitím niektorých dôležitých faktorov. Základom je 30 % zľava, ktorú poisťovňa poskytuje pri vybavení poistenia online. Výhodnejšie poistenie získate aj v rámci skupinového poistenia, alebo ak zadáte špeciálny zľavový kód.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Ak ide o faktory s opačným pôsobením, čiže na zvýšenie ceny poistenia, sem patria predovšetkým rôzne pripoistenia, ktoré nie sú zahrnuté v štandardných poistných balíkoch. Navýšenie ceny predstavuje aj poistenie rizikových činností a rizikových športov, najmä tých, ktoré treba dojednať individuálne.

ZAPLATIŤ ZA POISTENIE VIETE AJ KARTOU

Pozitívom v prípade cestovného poistenia Axa je nielen ušetrenie finančných prostriedkov, ale aj času. Za poistenie totiž nemusíte platiť len pomocou poštového šeku osobne na pošte, ale viete využiť aj platbu kartou online cez internet z pohodlia domu.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Axa

Poisťovňu Axa môžete v prípade, ak potrebujete získať ďalšie informácie alebo spraviť zmeny v aktuálnych poistných podmienkach či zmluvách. Niektoré úkony, napríklad týkajúce sa poistných zmlúv, je najlepšie spraviť pomocou písomného kontaktu.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné informácie na poisťovňu Axa pre rôzne príležitosti:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Infolinka : Pre získanie všeobecných informácií týkajúcich sa poistenia, prípadne ak chcete vedieť stav riešenia poslednej poistnej udalosti, môžete kontaktovať štandardnú zákaznícku linku. Tá je dostupná zo Slovenska aj zo zahraničia a to na telefónnom čísle +421 2 2929 2929. Linka funguje pracovné dni od 08:00 do 18:00.

Telefón pre asistenčné služby: Štandardnou súčasťou krátkodobého aj dlhodobého poistenia v každom poistnom balíku sú aj asistenčné služby. Asistencia je vám k dispozícii kdekoľvek vo svete a 24 hodín 365 dní v roku. Ak potrebujete pomoc, môžete zavolať na číslo +421 220 664 229, kde získate všetky potrebné informácie v rámci asistencie.

Výpoveď a zrušenie: Výpoveď poistnej zmluvy pred uplynutím výročia môžete podať najneskôr 6 týždňov pred dátumom výročia a to písomnou formou. To isté platí aj pre zrušenie zmluvy do 2 mesiacov od uzavretia. Písomnou formou oznamujte aj všetky zmeny v rámci aktuálnej poistnej zmluvy, priložte aj dôležité dokumenty a doklady.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Axa

Chcete vedieť, odkedy vám platí cestovné poistenie alebo kedy si môžete uzatvoriť niektoré pripoistenia? Nielen tieto, ale aj viaceré iné praktické otázky sa pýta množstvo budúcich dovolenkárov a klientov poisťovne Axa v súvislosti s poistením.

Tu sú tie, ktoré sú najdôležitejšie:

Odkedy platí cestovné poistenie dojednané v poisťovni Axa?

Cestovné poistenie si môžete zajednať aj niekoľko týždňov vopred, ale môže platiť už 4 hodiny po jeho uzatvorení. To je výhoda, ak si chcete zaistiť poistnú ochranu napríklad aj tesne pred odchodom na dovolenku. Nezabudnite však zaplatiť za poistné, ak to chcete spraviť čo najrýchlejšie, môžete využiť platbu platobnou kartou online.

Kto sa môže poistiť v rámci cestovného poistenia a za akých podmienok?

V poisťovni Axa môže uzavrieť poistenie prakticky každý, či už ide o individuálnych poistencov alebo aj skupiny. Pod pojmom skupina sa nemyslí len rodina, môže ísť aj o kolegov z práce. Poistiť viete deti do 18 rokov, dospelých do 70 rokov a aj seniorov nad 70 rokov. Pre deti a seniorov ale nemôžete dojednať pripoistenie manuálnej práce.

Ktoré krajiny sú zahrnuté v balíčku územnej platnosti Európa?

Ide o štáty, ktoré patria geograficky pod Európsky kontinent, ale tento balíček je rozšírený aj o niektoré priľahlé krajiny a územia, aby bola pokrytá najčastejšia oblasť, kam ľudia bežne cestujú. Okrem európskych krajín tak môžete využívať poistnú ochranu aj v Egypte, Izraeli, Turecku, Tunisku, Gruzínsku, v Rusku vrátane jeho ázijskej časti a na Kanárskych ostrovoch.

Existujú rizikové športy, ktoré nie je možné poistiť ani pripoistením?

Áno, napriek tomu, že poistná ochrana je naozaj široká, nájdu sa niektoré extrémne rizikové športy, ktoré sú nepoistiteľné. Ich zoznam ponúka poisťovňa v rámci poistných podmienok, patria sem napríklad beh s býkmi, jaskynné potápanie, oceánska plavba, kaskadérstvo, letecké športy, potápanie pod ľadom, severská kombinácia či spartan race.

Uzatvorenie cestovného poistenia Axa online a prečo využiť porovnanie

Ak chcete získať najlepšie a najvýhodnejšie poistenie, veľmi dôležité je porovnať si všetky podmienky, balíčky a možnosti. K tomu je ideálne využiť internetové porovnávače poistenia, ktoré vám umožnia získať prehľad a zároveň aj cestovné poistenie uzatvoriť online.

Postup pri porovnaní a uzatvorení poistenia je nasledovný:

Na úvod zadáte parametre týkajúce sa typu poistenia, doby a počtu osôb.

Vyberiete si územnú platnosť a pripoistenia a odošlete žiadosť o porovnanie.

Porovnávač vám ukáže všetky poistné balíčky a možnosti, vy si vyberiete tú najlepšiu.

Počkáte na doručenie poistnej zmluvy, podpíšete ju a potom už len zaplatíte poistné.

S využitím porovnávačov a online kalkulačiek tak máte vybavené celé poistenie vďaka niekoľkými minútam a kliknutiam. Tieto nástroje vám navyše pomôžu aj s platením, ktoré je jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Za cestovné poistenie môžete zaplatiť platobnou kartou, bankovým prevodom a dokonca aj s mobilným telefónom s využitím QR kódu.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online porovnávače a kalkulačky vám zároveň prinášajú niekoľko výhod:

 • cena poistenia je priamo na mieru a na základe všetkých zadaných parametrov a podmienok, čiže nemusíte už pozerať žiadne akcie a aktuálne zľavy
 • samozrejmosťou je, že máte porovnanie poistení ako na dlani a na jednom mieste si tak viete vybrať viacero poisťovní aj konkrétnych balíčkov poistenia
 • tie najlepšie a najkvalitnejšie online nástroje vám pomôžu nielen s porovnaním, ale aj s uzatvorením a platbou, takže vy sa nemusíte už starať o nič iné

Pri výbere poistenia však nezabudnite porovnávať nielen ceny, ale aj ostatné parametre, napríklad šírku poistnej ochrany, poistné limity pre jednotlivé udalosti a pripoistenia či šírku asistenčných služieb a limity pre jednotlivé úkony v rámci nich. Kvalitné online porovnávače a kalkulačky vám všetky tieto informácie sprostredkujú.

DOKLADY V ELEKTRONICKEJ FORME

Nielen vybavenie celého poistenia, ale aj dokumenty a doklady k poisteniu sú už v elektronickej podobe. Poistná zmluva, poistné podmienky a ďalšie poistné dokumenty vám prídu totiž priamo na mail, nemusíte čakať na pomalú papierovú poštu.

Online Axa kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Pokiaľ chcete využiť všetky výhody dojednania cestovného poistenia cez internet, pozerajte nielen na výber samotnej poisťovne alebo poistného balíčka, ale aj na to, aké poistné kalkulačky a porovnávače využijete. Nie všetky totiž ponúkajú kvalitné služby.

Rozoznať ich môžete napríklad podľa týchto znakov:

 • porovnávač ponúka nestranné porovnanie, neuprednostňuje žiadne poistenie a umožňuje aj porovnanie nefinančných parametrov
 • výpočet je vždy presný, konečný, bez skrytých poplatkov, bez navýšenia o ďalšie provízie a konečná cena poistenia je so zohľadnením všetkých zliav
 • plusom je aj to, ak sú kalkulačka alebo porovnávač súčasťou väčšieho poistného portálu, prípadne aspoň, ak majú dlhodobejšiu históriu a referencie
 • tie najlepšie a najkvalitnejšie poistné kalkulačky a porovnávacie služby nie sú len o anonymnom výpočte, ale ponúkajú aj telefonickú linku pre nestranné poradenstvo

Samozrejmosťou by malo byť, že si viete poistenie nielen porovnať, ale aj dojednať a to tak, že vám už domov príde kompletná poistná zmluva. Plusom je, ak viete za poistenie zaplatiť, samozrejme, priamo na účet poisťovne. Takéto benefity ponúkajú len najkvalitnejšie online kalkulačky a porovnávače poistenia na trhu.

Naša kalkulačka pre cestovné poistenie Axa vám ponúka komplexný servis:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here