Cestovné poistenie Groupama

0
87

Komplexné krátkodobé aj celoročné poistenie na dovolenku aj pravidelné cestovanie po celom svete vám ponúka poisťovňa Groupama. Poistenie si viete dojednať ako jednotlivec, ale aj v rámci skupinového cestovného poistenia určeného špeciálne pre firmy. Oproti iným poisteniam má poisťovňa pre klientov pripravených viacero zaujímavých výhod.

Či už ide o pomerne širokú ponuku rôznych zliav, poistenie záchranných činností nielen na horách, ale aj vo vode a na súši alebo ročné poistenie bez podmienky návratu na Slovensko počas roka, to všetko sú benefity, ktoré znamenajú veľké výhody v praxi.

Skúsenosti ukazujú, že práve tieto finančné aj nefinančné benefity sú jedným z najsilnejších dôvodov, prečo má cestovné poistenie Groupama také pozitívne recenzie. Samozrejme, podobne ako aj iné poistenia tohto typu, je možné jeho porovnanie a dojednanie online cez internet. Stačí použiť kalkulačku s výpočtom poistenia presne na mieru.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Groupama

Ak sa rozhodnete pre cestovné poistenie od poisťovne Groupama, môžete si vybrať poistenie na jeden deň, ale pokojne aj na celý rok. Poistenie ponúka ochranu individuálnym poistencom, ale aj celým skupinám, čo sa hodí pre rodiny s deťmi a firmy.

Tak krátkodobé, ako aj dlhodobé poistenie, si viete dojednať v jednom z troch balíkov pokrytia poistných udalostí a to od liečebných nákladov až po právnu ochranu.

Pri skupinovom cestovnom poistení je možné získať pre firmy flexibilné poistenie formou kartičiek, ktoré sú prenosné medzi zamestnancami bez osobnej previazanosti.

V prípade ročného poistenia sa nemusíte počas roka vrátiť na územie SR.

V štandarde pokrýva cestovné poistenie liečebné náklady, čiže lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, prepravu, doprovod dieťaťa, návštevu chorého, predĺženie pobytu, prevoz telesných pozostatkov či zubné ošetrenie. Vo vyšší balíkoch si viete pre krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie v poisťovni dojednať rozšírenie krytia na iné udalosti.

Pre poisťovňu Groupama sa klienti rozhodujú kvôli týmto výhodám a podmienkam:

 • možnosť výberu územnej platnosti až z troch druhov balíčkov podľa jednotlivých geografických zón, napríklad aj bez platnosti na území USA a Kanady
 • výhodné podmienky v prípade skupinového cestovného poistenia a to nielen z pohľadu finančného zvýhodnenia, ale aj väčšej flexibility pre poistenie firiem
 • 24 hodinová asistenčná služba EuroCross Assistance je vám k dispozícii v každom balíku poistenia, či už v základom Optimum alebo najširšom Exclusive
 • možnosť poistiť si nad rámec bežného pokrytia aj rizikové činnosti alebo rizikové športy, rekreačné bežné športy sú poistené už v základe bez pripoisťovania

GARANCIA LIKVIDÁCIE POISTNEJ UDALOSTI

Nezanedbateľným plusom je aj garancia rýchlosti likvidácie poistných udalostí, čím je poisťovňa Groupama známa aj v iných oblastiach poistenia. Po novom máte túto garanciu už aj pri cestovnom poistení táto garancia sa týka likvidácie poistnej udalosti do 10 dní.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Groupama

Krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie od poisťovne Groupama si viete dojednať v troch rôznych balíkoch. Tie sa líšia jednak šírkou poistného krytia, ale zároveň aj tým, aké sú poistné limity pre konkrétne poistné udalosti pokryté poistením.

Pre individuálne poistenie sú k dispozícii balíky Optimum, Štandard a Exclusive:

Balík Optimum

Základnú poistnú ochranu v rámci krátkodobého aj celoročného poistenia ponúka poisťovňa Groupama v balíku Optimum. Ten pokrýva najdôležitejšiu oblasť cestovného poistenia do zahraničia, čiže pokrytie liečebných nákladov poistenca.

Balík a poistná ochrana v ňom zahrnutá majú tieto podmienky:

 • poistenie zahŕňa liečebné náklady a ich preplatenie v dôsledku náhleho ochorenia, úrazu alebo smrti, pričom horný poistný limit pre tieto náklady je 50.000 €
 • v poistení sú zahrnuté lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava poisteného, doprovod dieťaťa, návšteva chorého, predĺženie pobytu, prevoz pozostatkov
 • súčasťou liečebných nákladov je aj zubné ošetrenie a poistenie je možné dojednať pre všetky balíky územnej platnosti, čiže aj pre všetky krajiny sveta

Balík Štandard

Stredným poistným balíkom pre krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie je balík Štandard. V tomto balíku už poisťovňa Groupama ponúka oveľa širšie pokrytie jednotlivých rizík, udalostí a situácií. K poisteniu je možné dojednať aj pripoistenia.

Balík Štandard má nasledovné podmienky a parametre:

 • základom je poistná ochrana spadajúca pre krytie liečebných nákladov, oproti balíku Optimum je vyšší poistný limit pre liečebné náklady a to spolu až 100.000 €
 • okrem toho získate v balíku poistenie zodpovednosti za škody na majetku a na zdraví, úrazové poistenie a tiež poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • súčasťou je aj poistenie batožiny, osobných a cestovných dokladov a poistenie storna objednanej služby a predčasného návratu a to podľa limitov na jednu osobu

Balík Exclusive

Najvyšším balíkom s najširšou poistnou ochranou v ponuke individuálneho cestovného poistenia poisťovne Groupama je poistný balík Exclusive. Tento poistný balík si viete dojednať pre krátkodobé aj celoročné poistenie a pre všetky krajiny sveta.

Tu je ponuka poistnej ochrany a krytia v rámci balíku:

 • balík obsahuje všetky poistné krytia z balíku Optimum, ale s vyššími poistnými limitmi, napríklad limit na liečebné náklady je vo výške až 200.000 €
 • okrem toho má navyše balík aj poistnú ochranu v rámci nepojazdnosti vozidla v zahraničí, čiže pokrýva náklady na ubytovanie ak cestovné náklady
 • ochranu máte zabezpečenú aj v rámci právnych služieb a právnej asistencie, pričom limit na kauciu je vo výške 2.000 € a limit na právne zastúpenie až 3.000 €

K trom vyššie uvedeným poistným balíkom si viete dojednať aj dve ďalšie pripoistenia:

Manuálna práca: Prvým pripoistením, vďaka ktorému vám poisťovňa Groupama ponúka rozšírenie bežnej poistnej ochrany, je pripoistenie manuálnej práce. Toto pripoistenie je určené pre tie prípady, ak idete do zahraničia nie dovolenkovať, ale za účelom výkonu fyzickej práce za odplatu alebo zvýšenej namáhavej činnosti.

Pripoistenie odporúčam uzatvoriť napríklad pracovníkom, ktorí budú vykonávať stavebné práce vrátane natierania a malovania, práce vo výškach nad 1 meter nad zemou, rúbanie stromov, opracovávanie materiálov, nakladanie alebo vykladanie nákladu, bezpečnostné služby, opravu strojov alebo opravu motorových vozidiel.

Rizikové športy: V štandardnom cestovnom poistení máte pokryté rekreačné športy, ktoré nie sú so zvýšeným rizikom. Ak ale budete chcieť vykonávať športové aktivity, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť úrazu, potrebujete si dojednať pripoistenie. To vám pokryje nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú práve následkom týchto športov.

V poisťovni Groupama sa toto pripoistenie odporúča dojednať napríklad pre akrobatické lyžovanie, alpinizmus, bojové športy, horolezectvo, jachting alebo jazdu na divokej vode. Pripoistenie zahŕňa náklady, ktoré vzniknú s vykonávaním športu, prípravou na súťaž alebo v rámci súťaže, pričom môže ísť o amatérske aj profesionálne disciplíny.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť cestovného poistenia Groupama a obmedzenia predmetu poistenia

Cestovné poistenie v poisťovni Groupama si môžete uzatvoriť pre všetky krajiny sveta, kde je možné pokrývať liečebné náklady a iné okolnosti súvisiace s poistením. Pri krátkodobom aj pri celoročnom poistení máte na výber z troch balíkov obsahujúcich skupinu krajín.

Bez ohľadu na to, ktorý balík si vyberiete, treba však počítať s tým, že k poistnej ochrane dochádza len pri dodržaní poistných podmienok. Ak sa budete zdržovať v krajine, ktorá bola označená ako riziková alebo nebezpečná, nemusí sa na vás poistná ochrana vzťahovať.

Ak ide o výber z balíkov územnej platnosti, poisťovňa Groupama ponúka tieto tri:

 • balík Európa je určený pre tých, ktorí budú cestovať len v geografickej oblasti Európy, prípadne v okolitých krajinách ako Tunisko, Turecko, Cyprus či Maroko
 • druhým balíkom je balík Svet okrem USA a Kanady, ktorý sa vzťahuje na všetky krajiny sveta, ale s výnimkou udalostí, ktoré súvisia s územím spomínaných štátov
 • pre komplexné a úplné pokrytie je určený balík Svet, ktorý pokrýva všetky krajiny a štáty vrátane USA a Kanady a poskytuje maximálnu poistnú ochranu

KOMPLEXNÉ ZÁCHRANNÉ ČINNOSTI

Súčasťou cestovného poistenia môže byť aj poistenie na záchrannú činnosť, čiže pokrytie nákladov na akcie v rámci záchrannej činnosti. Poistenie kryje záchranné činnosti komplexne, čiže nielen na horách, ako tomu je bežne, ale aj na súši a tiež vo vode.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Groupama

Ku krátkodobému aj dlhodobému cestovnému poisteniu získavate bez nutnosti ďalších poplatkov aj asistenčné služby, ktoré poisťovňa poskytuje v rámci asistenčnej služby EuroCross Assistance. Táto služba je vám k dispozícii 24 hodín denne.

Tu sú najvýznamnejšie činnosti, ktoré asistenčné služby poskytujú:

 • zabezpečenie prevozu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia k vhodnému ošetreniu, informácie o tom, kde sa takéto zdravotnícke zariadenie nachádza
 • zabezpečenie zaslania nevyhnutných medikamentov poistenému, pokiaľ nie sú v mieste jeho pobytu k dispozícii, vyslanie zdravotnej sestry v prípade potreby
 • v prípade hospitalizácie zabezpečenie udržiavania kontaktu, zabezpečenie kvalifikovaného lekárskeho doprovodu počas prevozu, ak je to nevyhnutné
 • zabezpečenie repatriácie späť do krajiny, zabezpečenie kyslíka počas letu, ak to bude potrebné, v prípade úmrtia zas zabezpečenie repatriácie telesných pozostatkov

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Groupama

Groupama je známa tým, že ponúka nielen výhodné a komplexné cestovné poistenie do celého sveta, ale aj zaujímavé finančné podmienky. Je to kvôli širokej ponuke zliav, ale napríklad aj kvôli poistnej ochrane pre väčšinu situácií bez nutnosti ďalších pripoistení.

Na cenu má vplyv viacero parametrov, pozornosť venujte hlavne týmto:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Na cenu poistenia vplýva počet poistených dospelých osôb a počet poistených detí, typ poistenia, balík poistenia, dojednanie pripoistení, územná platnosť poistenia a počet poistených osôb dokopy. Uvedené faktory ovplyvňujú cenu poistenia najviac, samozrejme, spoločne s dobou poistnej ochrany.

Zľavy a bonusy: Poisťovňa Groupama poskytuje viacero zliav a finančných zvýhodnení z plnej ceny poistenia. Medzi najvýraznejšie patria zľava za účet vedený v OTP banke, zľava pre skupiny poistených osôb v počte 10 a viac a zľava pre deti spolucestujúce s rodičmi. Vďaka týmto bonusom viete získať nielen komplexné, ale aj výhodné poistenie.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Opačne ako zľavy a rôzne finančné zvýhodnenia pôsobia faktory, ktoré zvyšujú cenu poistného. Ide predovšetkým o dva a to šírka pripoistení a rozšírenie územnej platnosti. Čím viac pripoistené si dojednáte, tým bude cena poistenia vyššia. Rovnako tak rozšírenie územnej platnosti o územie USA a Kanady.

NEZABUDNITE NA ÚHRADU POISTNÉHO VČAS

Aby mohla byť poistná ochrana platná, dôležité je uhradiť včas poistné za cestovné poistenie. môžete tak spraviť bankovým prevodom aj poštovou poukážkou, pričom poistenie je nutné uhradiť najneskôr v prvý deň dojednaného poistného obdobia.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Groupama

Chcete sa informovať o nejakých špecifikách súvisiacich s cestovným poistením? Alebo chcete vedieť, ako prebieha likvidácia poistnej udalosti? Nielen pre tieto prípady je dôležité poznať všetky možnosti kontaktu, ktoré vám poisťovňa ponúka.

Tu sú dôležité kontaktné informácie pre najvýznamnejšie situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Miletičova 21, 820 05 Bratislava.

Infolinka: Ak máte nejaké otázky ohľadom poistenia a jeho podmienok, prípadne by ste sa chceli informovať ohľadom už nahlásenej poistnej udalosti, môžete zavolať na telefonickú linku call centra. Tá je k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 08:00 do 17:00 a to na čísle +421 2 208 54 208. Linka je k dispozícii aj zo zahraničia.

Telefón pre asistenčné služby: 24 hodín denne a 365 dní v roku sú pre vás k dispozícii asistenčné služby Eurocross Assistance a to na telefónnom čísle +420 2 96 33 96 33. Volať môžete nonstop a odkiaľkoľvek zo zahraničia, táto telefonická linka je zriadená špeciálne pre pomoc a zabezpečenie asistencie k cestovnému poisteniu.

Výpoveď a zrušenie: Ak ste sa rozhodli vypovedať alebo zrušiť poistnú zmluvu v poisťovni Groupama, musíte to spraviť písomnou formou a s odoslaním výpovede na vyššie uvedenú adresu pre písomnú korešpondenciu. Vypovedať zmluvu môžete do 2 mesiacov od jej uzavretia alebo najneskôr 6 týždňov pred výročím uzavretia.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Groupama

Ak vás zaujímajú niektoré ďalšie praktické otázky alebo dotazy súvisiace s témou cestovného poistenia Groupama, pripravili sme si pre vás odpovede na najdôležitejšie témy. Mnohé z nich vám ukážu niektoré detaily v rámci poistenia, ktoré by vás bežne nenapadli.

Tu sú najvýznamnejšie otázky a odpovede na ne:

Kedy začína a kedy končí platnosť cestovného poistenia?

Poistenie obvykle začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve, prípadne v dni, ktorý je zhodný s dňom uzavretia poistenia. Podmienkou však je zaplatené poistné. Koniec poistnej ochrany je 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistenie sa uzatvára vždy na dobu určitú, najviac na 365 dní.

Aké sú podmienky pre skupinové poistenie určené pre firmy?

V základnej ponuke sa skupinové firemné poistenie od súkromného individuálne nelíši, aj tu sa dá dojednať poistenie v troch balíkoch Optimum, Štandard a Exclusive a s územnou platnosťou pre celý svet. Odlišné sú ale poistné limity v niektorých prípadoch konkrétneho krytia, napríklad pre právnu ochranu. Viac informácií nájdete v poistných podmienkach.

Ktoré typy športov sú zahrnuté v štandardnom poistnom krytí?

Groupama poisťuje už v rámci bežného poistenia bez nutnosti dodatočných pripoistení vykonávanie rekreačných športov bežným spôsobom bez zvýšeného rizika. Ide napríklad o aerobik, cestnú cyklistiku, horskú cyklistiku bez zjazdu, cestný beh, futbal, šnorchlovanie, plávanie, treking a turistika za bežných podmienok či zimné športy za bežných podmienok.

Aké sú presné podmienky garancie likvidácie poistnej udalosti v Groupama?

Garancia rýchlosti, ktorú poisťovňa Groupama poskytuje k cestovnému poisteniu, zaručuje likvidáciu poistnej udalosti do 10 dní od jej zdokumentovania. Táto garancia je poskytovaná k cestovnému poisteniu bezplatne a poisťovňa hovorí, že ak do určenej lehoty nestihne škodovú udalosť uzavrieť, vyplatí vám sumu vo výške polovice poistného.

Uzatvorenie cestovného poistenia Groupama online a prečo využiť porovnanie

Uzavrieť cestovné poistenie môžete viacerými spôsobmi, no jednoznačne najpohodlnejší a najvýhodnejší je spôsob cez internet. To platí aj v prípade cestovného poistenia Groupama, ktoré si viete dojednať online aj cez poistné kalkulačky alebo porovnávače.

V prípade takéhoto postupu prebieha uzatvorenie nasledovne:

Vyberiete si typ poistenia, dátum poistenia a počet poistených osôb.

Zvolíte pripoistenia alebo balík, rovnako tak aj územnú platnosť poistenia.

Počkáte na porovnanie všetkých možností a zvolíte si to poistenie, ktoré vám vyhovuje.

Odošlete svoje osobné údaje a potom už len počkáte na doručenie všetkých dokumentov.

Všetko prebieha cez internet, dokonca aj dokumenty vrátane poistnej zmluvy vám neprídu klasickou a zdĺhavou papierovou poštou, ale online v elektronickej podobe na mail. To platí aj pre platbu, kde môžete využiť systém CardPay a platiť platobnou kartou online. V takomto prípade nebudete mať žiadne zdržanie a urýchlite tak aj platnosť poistenia.

Využitie online uzatvorenia a porovnania poistenia má tieto plusy:

 • na jednom mieste získate prehľad o viacerých poisteniach a viacerých balíčkoch poistenia, môžete si tak vybrať najkomplexnejšiu poistnú ochranu
 • poistenie si nakonfigurujete priamo podľa seba a taká bude aj jeho cena, bude presne na mieru a so zarátaním všetkých akcií, zliav a parametrov
 • ušetríte veľké množstvo času a energie, nemusíte nikam ísť, nikam telefonovať, všetko vybavíte online a to od porovnania, cez uzavretie až po platbu poistného

Všetky spomínané výhody so sebou prinášajú maximálne pohodlie a flexibilitu. Nielen pri výbere poistenia, spôsobe platby alebo individuálnom nastavení pripoistení či doby krytia, ale aj napríklad v možnosti poistiť sa len niekoľko hodín pred cestou. S využitím kvalitných online porovnávačov a kalkulačiek to bude hračka.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


ZVOĽTE SI SPRÁVNY TYP POISTENIA

Prv, než sa pustíte do uzatvárania poistnej zmluvy, zvážte veľmi dobre výber konkrétneho typu poistenia. Ak budete cestovať do zahraničia na dlhšiu dobu alebo opakovane, môže byť pre vás výhodnejšie dlhodobé a nie jednorazové poistenie.

Online Groupama kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Chcete uzavrieť naozaj najlepšie cestovné poistenie? Potom sa určite nezaobídete bez poistnej kalkulačky, ktorá vám ponúkne najpresnejší výpočet na mieru. To isté platí aj v prípade porovnania a využitia online porovnávačov.

Pri výbere týchto nástrojov berte do úvahy niekoľko vecí:

 • či sú kalkulačka alebo porovnávač dostatočne známe, napríklad či majú dosť referencií, prípadne, či sú súčasťou nejakých poistných portálov
 • či je výpočet cestovného poistenia presný a úplný, to znamená, že musí zahŕňať všetky podmienky, parametre, zľavy a cenové zvýhodnenia
 • či je porovnanie naozaj nestranné a hlavne komplexné, to znamená, že si viete porovnať nielen cenu za poistenie, ale aj šírku poistného krytia a asistenčných služieb
 • či máte možnosť poistenie priamo aj uzatvoriť a zaplatiť, tu treba pozerať aj na to, aby to bolo bez skrytých provízií alebo poplatkov

Práve uvedené znaky odlišujú kvalitné a nekvalitné online kalkulačky či porovnávacie služby. Rozdiel je potom viditeľný pri pohodlí a efektívnosti uzatvárania cestovného poistenia. So serióznym nástrojom totiž nájdete nielen cenovo výhodné, ale hlavne užitočné poistenie pokrývajúce komplexne všetky prípady.

Ak si chcete dojednať cestovné poistenie Groupama, môžete tak spraviť cez našu kalkulačku:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here