Cestovné poistenie Komunálna poisťovňa

0
70

Idete na výlet niekam do hôr na Slovensku? Alebo cestujete na zahraničnú dovolenku do zahraničia? Či už potrebujete jednorazové a krátkodobé cestovné poistenie, alebo kvôli neustálym povinnostiam hľadáte celoročné pokrytie a poistnú ochranu, na poistenie Komunálnej poisťovne sa môžete spoľahnúť v každej situácii.

Poisťovňa má vo svojej ponuke balíčky a programy tak pre individuálne, ako aj pre skupinové poistenie. V rámci poistenia na Slovensku máte zahrnuté nielen štandardné poistenie do hôr, ale aj pokrytie týkajúce sa napríklad batožiny, trvalých následkov a úrazov.

Poistenie od Komunálnej poisťovne je komplexné a zároveň cenovo výhodné, pričom uzavrieť si ho môžete aj online cez internet. Ak by ste chceli získať nielen najlepšiu možnú cenu, ale aj poistenie presne na mieru, môžete k tomu využiť online kalkulačku. Tá vám pomôže nakonfigurovať cestovné poistenie s poistným krytím presne pre vás.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Komunálnej poisťovne

Je jedno, či idete na predĺžený víkend do niektorej európskej metropoly, na dovolenku na celý týždeň alebo pravidelne cestujete do zahraničia na pracovné cesty, v Komunálnej poisťovni nájdete poistnú ochranu po celý rok a to aj s možnosťou poistenia na hory.

Štandardné krátkodobé poistenie si viete dojednať do zahraničia aj pre pokrytie udalostí a prípadov u nás, pričom na výber máte rôznu úroveň poistnej ochrany.

Ak cestujete pravidelnejšie a počas celého roka, viete si v Komunálnej poisťovni uzatvoriť aj balíkové celoročné poistenie a to pre turistov aj športovcov.

V celoročnom poistení môžete mať pokrytie na 45 aj na 60 dní v rámci jednej cesty.

V základných balíkoch cestovného poistenia pokrýva Komunálna poisťovňa liečebné náklady vzniknuté následkom náhleho ochorenia alebo úrazu v zahraničí. V prípade domáceho poistenia je možné pokryť viaceré udalosti od poistenia batožiny až po zodpovednosť za škodu. Vo vyšších balíkoch je možné získať lepšiu poistnú ochranu.

Medzi najdôležitejšie výhody cestovného poistenia Komunálnej poisťovne patria:

 • možnosť získať poistenie nielen do zahraničia, ale aj pre udalosti na území Slovenskej republiky a to tak v rámci individuálneho, ako aj v rámci skupinového poistenia
 • pri krátkodobom aj dlhodobom poistení do zahraničia si viete dojednať aj špecifické pripoistenia pre zimné či rizikové športy, ale aj pre manuálnu prácu
 • krátkodobé aj celoročné poistenie môžu platiť tak v Európe, ako aj po celom svete, vďaka tomuto výberu si viete znížiť poistné v prípade, ak necestujete ďaleko
 • samozrejmosťou sú asistenčné služby, ktoré získate bez akýchkoľvek ďalších príplatkov a máte ich k dispozícii 24 hodín denne po celom svete

VÝLUKA PRE TEHOTNÉ

Podobne, ako aj v prípade cestovného poistenia v iných prípadoch, aj v prípade tohto cestovného poistenia sú medzi výlukami z poistného krytia komplikácie v tehotenstve, ktoré nastanú po 6. mesiaci gravidity. Tieto udalosti teda poistenie nepokrýva.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa ponúka individuálne aj skupinové cestovné poistenie, rovnako tak poistenie pre územie Slovenskej republiky, ako aj poistnú ochranu do zahraničia. Na výber máte krátkodobé poistenie pre jednorazové dovolenky, aj celoročné dlhodobé krytie.

Tu je kompletná ponuka cestovného poistenia spolu s bližšími detailmi:

Krátkodobé cestovné poistenie Eurotravel

Štandardným poistením dojednávaným pre jednorazové dovolenky alebo bežné výlety do zahraničia je poistenie Eurotravel. To sa dojednáva ako krátkodobé poistenie s možnosťou výberu poistnej ochrany buď pre oblasť Európy, alebo aj pre celý svet.

Tu sú podmienky poskytovaného poistenia:

 • poistenie je možné dojednať pre deti, študentov, dospelých aj seniorov nad 70 rokov, pričom v základnom rozsahu sú liečebné náklady v zahraničí a ich pokrytie
 • vybrať si následne môžete aj rozšírenie poistenia o zodpovednosť za škodu voči tretej osobe, poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie predčasného návratu, poistenie storno zájazdu a poistenie nepojazdnosti vozidla použitého pri ceste v zahraničí
 • poistenie sa dá uzatvoriť aj s pripoistením manuálnej práce alebo zimných športov, k dispozícii je dokonca aj balík pripoistenia rizikových a organizovaných športov
 • jednotlivé oblasti poistenia majú svoje špecifické podmienky, hlavne ak ide o výluky alebo spoluúčasť, pri poistení zodpovednosti je napríklad spoluúčasť 5 % a minimálne 50 €, poistenie nepojazdnosti vozidla sa nevzťahuje na vozidlá nad 10 rokov

Balíkové celoročné poistenie

Pre tých, ktorí cestujú pravidelnejšie a potrebujú kompletnú poistnú ochranu, má Komunálna poisťovňa pripravené balíkové celoročné cestovné poistenie. Toto poistenie je možné dojednať bez, ale aj s vykonávaním športových činnosti počas pobytu.

Podmienky, parametre a výhody tohto poistenia sú:

 • jednoduchý výber dvoch balíkov poistnej ochrany, v základnom Basic sú zahrnuté liečebné náklady pre prípad náhleho ochorenia alebo úrazu v zahraničí
 • okrem toho obsahuje tento balík aj poistenie zodpovednosti za škodu, ale so spoluúčasťou 5 % a minimálne 50 €, bez nákladov na advokáta a kauciu
 • vo vyššom balíku Excelent máte zahrnuté liečebné náklady, kompletné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, úrazu a nepojazdnosti vozidla v zahraničí
 • počet ciest do zahraničia počas roka obmedzený nie je, ale v prípade základného balíčka máte ochranu v rámci jednej cesty na 45 dní, pri vyššom balíku na 60 dní
 • poistenie sa môže dojednať ako individuálne len pre jedného poistenca, ale aj ako skupinové a rodinné poistenie pre osoby žijúce s poistencom v domácnosti

Individuálne tuzemské cestovné poistenie

Okrem poistenia do zahraničia zahŕňa ponuka cestovného poistenia Komunálnej poisťovni aj ochranu a krytie na území Slovenskej republiky. Základom je individuálne tuzemské poistenie, ktoré sa dojednáva minimálne na 3 dni a maximálne na 365 dní.

Toto poistenie získate s týmito podmienkami a parametrami:

 • základný súbor Štandard obsahuje poistenie zodpovednosti, trvalých následkov a smrti úrazu a poistenie batožiny, čiže udalosti, ktoré sa stávajú najčastejšie
 • v strednom súbore Štandard plus máte dojednané okrem uvedeného krytia aj poistenie storno poplatkov a nečerpaných služieb s finančnými kompenzáciami
 • v najvyššom súbore Komplet máte komplexnú ochranu pre všetky spomínané situácie a zároveň aj poistenie nákladov Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike

Skupinové tuzemské cestovné poistenie

Pre pokrytie rozličných poistných udalostí na území Slovenskej republiky si viete dojednať aj skupinové tuzemské cestovné poistenie. To je určené pre 5 a viac osôb a patri medzi krátkodobé poistenia, čiže sa obvykle uzatvára na presný počet dní.

Cestovné poistenie viete uzavrieť za týchto podmienok:

 • základom poistnej ochrany je úrazové poistenie pre dočasné aj trvalé následky, prípadne smrť vplyvom úrazu, ktoré zahŕňa aj odškodnenie za liečbu
 • k tomuto získavate poistenie batožiny a vecí osobnej spotreby, ktoré sa týka poškodenia, zničenia, krádeže a lúpeže až do výšky najviac 332 €
 • súčasťou je aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, pričom tu je poistný limit až do 3.320 €, ale treba počítať so spoluúčasťou 33,19 €

Územná platnosť cestovného poistenia Komunálnej poisťovne a obmedzenia predmetu poistenia

Komunálna poisťovňa ponúka cestovné poistenie pre všetky krajiny, záleží len od toho, aký typ poistenia si zvolíte. V prípade tuzemského poistenia, či už individuálneho alebo skupinového, je poistná ochrana platná len pre územie Slovenskej republiky.

Pri krátkodobom poistení Eurotravel si viete dojednať platnosť buď pre územie štátov geograficky spadajúcich do Európy a Turecka, prípadne pre územie všetkých štátov sveta, samozrejme, s výnimkou územia Slovenskej republiky.

Pokiaľ uzatvoríte celoročné balíkové cestovné poistenie, tu je územná platnosť nasledovná:

 • v zóne 1 nazvanej Európa platí cestovné poistenie pre európske štáty, ktoré sa nachádzajú na európskom kontinente, ale aj pre niektoré priľahlé územia
 • v zóne 2 nazvanej Svet sú zas poistnou ochranou pokryté všetky štáty sveta, samozrejme s výnimkou územia Slovenskej republiky
 • v každom prípade platí, že poistné krytie môže byť za istých okolností obmedzené, napríklad vtedy, ak sa budete nachádzať v štáte označenom ako rizikový

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


NA SLOVENSKU NIELEN NA HORY

Oproti iným konkurenčným ponukám poistenia pre územie Slovenskej republiky ponúka Komunálna poisťovňa značne širšiu poistnú ochranu, ktorá zahŕňa nielen obvyklé poistenie na hory, ale aj majetkové pripoistenia alebo pripoistenia zodpovednosti za škodu.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Komunálnej poisťovne

Súčasťou ponúkanej poistnej ochrany na cestách v zahraničí pri uzatvorení poistenia v Komunálnej poisťovni sú aj garantované asistenčné služby. Tie máte k dispozícii 24 hodín denne v slovenskom jazyku a viete ich využiť po celom svete.

Asistencia má viacero úrovní od zdravotnej až po právnu:

 • poskytnutie informácií či už zdravotníckeho charakteru, napríklad ohľadom zdravotníckych zariadení, alebo ohľadom najbližšieho zastupiteľstva v krajine
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a vyšetrenia ambulantného typu, zabezpečenie stomatologického ošetrenia, v prípade potreby aj hospitalizácia podľa typu problému
 • repatriácia do liečebného zariadenia na Slovensku, repatriácia telesných pozostatkov, zabezpečenie prevozu detí do 15 rokov pri úraze alebo náhlom ochorení dospelého
 • pomoc pri vybavovaní straty cestovných dokladov, finančná pomoc, právne poradenstvo a konzultácie, zabezpečenie návštevy chorého pri hospitalizácii

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Komunálnej poisťovne

Ak sa rozhodnete uzatvoriť cestovné poistenie v Komunálnej poisťovni, môžete rátať nielen so širokým poistným krytím, ale aj zaujímavými finančnými podmienkami poistnej ochrany. Cena poistného je pritom výsledkom pôsobenia viacerých parametrov.

Tu sú najdôležitejšie okolnosti a informácie ohľadom ceny poistenia:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Na výšku poistného dominantne vplýva typ poistenia, čiže či sa jedná o krátkodobé alebo o dlhodobé poistenie. Medzi ďalšie významné faktory, ktoré poistné ovplyvňujú, potom patria počet poistených osôb, doba poistenia, konkrétny balíček poistnej ochrany a pripoistenia, ale aj územná platnosť.

Zľavy a bonusy: Komunálna poisťovňa uplatňuje viacero zliav, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistného smerom nadol. Ide napríklad o zľavu vyplývajúcu z počtu poistených, kde môžete získať zvýhodnenie 30 % v prípade uzatvorenia skupinového poistenia pre 20 a viac cestujúcich. Zľavu 20 % z poistného zas získajú deti a študenti do veku 26 rokov.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Naopak, okrem zliav a bonusov je potrebné rátať pri cene poistného aj s faktormi, ktoré naopak zvyšujú cenu poistného. Väčšinou však ide o faktory, ktoré znamenajú aj lepšiu a komplexnejšiu ochranu, napríklad pripoistenie rizikových športov, manuálnej činnosti alebo poistenie pre všetky štáty sveta.

CENA NA ÚKOR POISTNEJ OCHRANY

Pri cestovnom poistení je síce cena dôležitým parametrom, podľa ktorého je možné nájsť najvýhodnejšie poistenie, nezabúdajte ale na dostatočnú poistnú ochranu. Preto je výhodné použiť aj poistné kalkulačky, ktoré vám nájdu najlepšiu cenu, ale aj najlepšie poistenie.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Komunálnej poisťovne

Rôzne situácie, napríklad zmeny v uzavretej poistnej zmluve, informovanie sa o presných podmienkach poistenia v praxi alebo nutnosť využiť asistenciu, si vyžadujú aj rozličné druhy kontaktu Komunálnej poisťovne, či už telefonický alebo poštový kontakt.

Ak potrebujete kontaktovať poisťovňu, môžete využiť tieto možnosti:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

Infolinka: Potrebujete informácie všeobecného charakteru, napríklad ohľadom poistných podmienok v niektorej situácii? V tom prípade sa môžete obrátiť na bezplatnú infolinku Komunálnej poisťovni a to na čísle 0800 112 222. Infolinka je vám k dispozícii počas pracovných dní a operátori vaše otázky zodpovedia v čase od 08:00 do 17:00.

Telefón pre asistenčné služby: Ak sa ocitnete v problémoch, napríklad sa vám stane úraz, stratíte doklady alebo ochoriete, sú tu pre vás asistenčné služby. Tie môžete kontaktovať prostredníctvom non-stop linky na telefónnom čísle +421 2 4364 1037, ktorá je dostupná aj zo zahraničia a v slovenskom jazyku vám poradí ďalší postup.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že potrebujete uskutočniť nejaké zmeny v rámci existujúcej poistnej zmluvy, alebo chcete vypovedať či zrušiť poistnú zmluvu pre cestovné poistenie, musíte tak spraviť výlučne písomnou formou. Príslušné dokumenty aj so všetkými prílohami potom zašlite na adresu určenú pre písomný kontakt s poisťovňou.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Komunálnej poisťovne

Chcete vedieť, či je možné sa poistiť aj vtedy, ak ste už dôchodca? Alebo to, kde všade vám platí poistenie v rámci Európy? Nielen tieto, ale aj mnohé iné otázky sú dôležité z hľadiska praktickej ochrany v rámci cestovného poistenia.

Tu sú tie najdôležitejšie aj s odpoveďami:

Kto všetko môže byť poistený na cesty v Komunálnej poisťovni?

Uzatvoriť cestovné poistenie v Komunálnej poisťovni môžu jednotlivci aj celé skupiny, hlavne v prípade skupinového tuzemského poistenia. V prípade osôb, ktoré už dovŕšili vek 70 rokov, je možné tiež uzatvoriť cestovné poistenie do zahraničia, avšak v tomto prípade môže byť doba poistného krytia a ochrany najviac 90 dní.

Ak si zvolím pre poistenie zónu Európa, kde bude platiť poistná ochrana?

V prípade cestovného poistenia Eurotravel je v tejto zóne pokryté územie Európy a Turecka, no v prípade balíkového celoročného poistenia je pokrytie štátov širšie. Okrem krajín geograficky spadajúcich do Európy sem patria aj Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunis, Cyprus, Egypt, Izrael a poistnú ochranu máte aj v európskej časti Ruska.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Od kedy a do kedy platí dojednané cestovné poistenie?

Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený na poistnej zmluve a to nultou hodinou tohto dňa, ukončenie poistnej ochrany zas nastáva posledným dňom poistenia a 24. hodinou. Podmienkou platnosti je však uhradené poistné najneskôr v deň začiatku poistenia. Ak sa tak nestane, ochrana končí maximálne 1 hodinu po začiatku poistenia.

Pre ktoré prípady je možné využiť poistenie storna zájazdu?

Toto poistenie, ktoré sa dojednáva ako voliteľne a nie je súčasťou základnej poistnej ochrany, sa vzťahuje na náhradu storno poplatkov, ktoré si od vás môže účtovať cestovná kancelária pri nenastúpení na zájazd. Poisťovňa ním pokrýva situácie, kedy ste nenastúpili na zájazd z vážnych dôvodov, napríklad pri náhlej chorobe alebo pri vlámaní do bytu.

Uzatvorenie cestovného poistenia Komunálnej poisťovne online a prečo využiť porovnanie

Ak chcete získať cestovné poistenie skutočne na mieru a zároveň za najlepších možných podmienok, využite online porovnávače a kalkulačky pre jeho dojednanie cez internet. Tento spôsob sa teší stále väčšej popularite a je na to viacero dôvod.

Postup je totiž rýchly, pohodlný a jednoduchý:

Vyberiete si krátkodobé alebo dlhodobé poistenie podľa toho, čo potrebujete.

Zadáte všetky parametre vrátane požiadaviek na pripoistenia a dobu poistenia.

Počkáte na porovnanie všetkých možností, vyberiete si tú najlepšiu a zadáte svoje údaje.

Potom už len počkáte na doručenie poistnej zmluvy a zaplatíte poistné.

Všetko vybavíte teda z pohodlia domu a dokonca aj na poslednú chvíľku pred odchodom na dovolenku či pracovnú cestu. Poistná zmluva vám totiž príde elektronicky mailom a poistné viete zaplatiť tiež cez internet, napríklad kartou cez CardPay alebo mobilom s využitím QR kódu. Je to rýchle, jednoduché, výhodné a maximálne pohodlné.

Porovnanie a dojednanie poistenia online má aj nasledovné výhody:

 • nemusíte nikam chodiť, nemusíte študovať žiadne aktuálne akcie alebo sledovať cenníky, porovnávač to spraví za pár sekúnd za vás
 • celý proces uzatvorenia aj platby poistného prebieha z pohodlia domova, postačí vám k tomu počítač, tablet alebo smartfón s pripojením na internet
 • nemusíte mať žiadne obavy ohľadom cien, nakoľko vždy získate tú najlepšiu cenu, väčšina poisťovní totiž ponúka pri dojednaní cez internet lepšie podmienky

Online poistné kalkulačky a porovnávače sú veľmi dobrým pomocníkom pri výbere poistenia, ale aj pri jeho uzatváraní. Viaceré sú súčasťou portálov, ktoré ponúkajú aj nestranné a odborné poradenstvo, takže sa nestane, že by ste si vybrali nesprávny typ poistenia. Nielen, že ušetríte, ale budete mať aj účinnú poistnú ochranu.

POISTENIE PRESNE NA MIERU

Jedným z najdôležitejších benefitov pri využití online porovnávačov je, že si viete vybrať cestovné poistenie presne na mieru. Vďaka porovnaniu všetkých možností a balíkov či pripoistení si zvolíte presne také poistné krytie, aké potrebujete.

Online kalkulačka Komunálnej poisťovne a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Chceli by ste získať cestovné poistenie nielen podľa vašich požiadaviek, ale aj za najlepšiu cenu? Vďaka online kalkulačkám to nie je žiaden problém, tie najlepšie z ich vám pomôžu s výberom najvýhodnejších podmienok.

Pozornosť ale venujte aj výberu samotnej kalkulačky:

 • či už pôjde o online kalkulačku alebo porovnávaciu aplikáciu, vyberte si tie, ktoré majú viac referencií a dlhšiu históriu pôsobenia na trhu
 • pozitívom je aj to, ak sú súčasťou väčších portálov zameraných na poistenie, veľkým plusom zas možnosť telefonickej konzultácie a poradenstva pri výbere poistky
 • porovnanie musí byť samozrejme nestranné a hlavne úplné, vrátane nefinančných parametrov, výpočet poistenia zas konečný
 • pri online kalkulačkách dávajte pozor, či pracujú s aktuálnymi zľavami a akciami, niektoré menej kvalitné môžu byť neaktuálne

Využiť všetky akcie, ale zároveň získať účinnú poistnú ochranu, vám pomôžu len kvalitné, seriózne a známe online kalkulačky či porovnávače poistenia. Len s ich využitím máte istotu, že ste získali naozaj najlepšiu cenu, ale aj naozaj najlepšie poistenie, ktoré viete navyše pohodlne uzatvoriť a zaplatiť cez internet.

Naša kalkulačka vám pomôže aj s cestovným poistením Komunálnej poisťovne:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here