Cestovné poistenie Kooperativa

0
64

Komplexné cestovné poistenie pre dovolenku, pracovnú cestu aj pravidelné cestovanie po celom svete na rok vám ponúka poisťovňa Kooperativa. Poistenie si viete dojednať napríklad len pre Slovensko, ale aj pre celú Európu alebo pre celý svet, podľa toho, kam sa chystáte cestovať. Na výber máte poistenie pre turistov, ale aj pre biznis a pracovné cesty.

Okrem štandardného krátkodobého a dlhodobého cestovného poistenia si viete dojednať v Kooperative aj špeciálne cestovné poistenie s pokrytím viacerých udalostí u nás na Slovensku, čo je veľké plus oproti ponuke konkurencie.

Cestovné poistenie si viete v niektorých prípadoch dohodnúť aj cez SMS, štandardne to platí hlavne pre poistenie na hory, ale oveľa lepšie je dojednanie poistenia online. Skúsenosti ukazujú, že takýmto spôsobom sa dá získať lepšia cena, ale aj komplexnejšia poistná ochrana. Kvalitná online kalkulačka vám zloží cestovné poistenie v Kooperative na mieru.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Kooperativa

Cestovné poistenie od Kooperativy je využiteľné pre všetky skupiny klientov, či už ide o turistov, administratívnych zamestnancov alebo o športovcov. Poisťovňa má vo svojom programe aj špeciálne balíčky napríklad pre tých, čo budú pracovať manuálne.

Dojednať si môžete krátkodobé aj dlhodobé typy poistenia, ktoré poskytujú ochranu nielen pre bežné činnosti, ale napríklad aj pre rizikové športy a manuálnu prácu.

V rámci poistenia do zahraničia máte na výber viacero programov s rôznou šírkou pokrytia poistných udalostí a taktiež s výberom viacerých geografických zón.

V prípade poistenia na Slovensko pokrýva poistenie nielen ochranu na hory.

Poistná ochrana v rámci cestovného poistenia v Kooperative môže mať rôznu úroveň, od základného preplatenia liečebných nákladov, až po pokrytie výdavkov v rámci poistenia zodpovednosti alebo poistenia batožiny. Vo väčšine prípadov je limit na jednu poistnú udalosť z poistenia liečebných nákladov až 200.000 €.

Prečo sa rozhodnúť práve pre cestovné poistenie od Kooperativy? Napríklad pre toto:

 • dojednať si viete základné pripoistenie a k nemu si navoliť pripoistenia presne podľa seba, ale ak hľadáte jednoduchosť, môžete si vybrať aj pripravené balíčky
 • poisťovňa ponúka špeciálne zľavy, či už pre skupinové poistenie viacerých cestujúcich, alebo pre deti a študentov do veku 26 rokov, čiže vysokoškolákov
 • asistenčná služba ponúka naozaj široké portfólio služieb a asistencie, vďaka čomu máte k dispozícii napríklad aj prekladateľské alebo tlmočnícke služby
 • dojednať si viete aj špeciálne celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ale napríklad aj špeciálny balík poistenia určených pre tých, čo chodia na pracovné cesty

INDIVIDUÁLNE AJ SKUPINOVÉ POISTENIA

Krátkodobé aj dlhodobé poistenia od poisťovne Kooperativa si viete dohodnúť tak pre seba, ako aj v rámci skupinového poistenia. Nemusí ísť pritom nevyhnutne len o rodinné poistenie, ale poistenia môžete získať napríklad aj pre svojich zamestnancov a podobne.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Kooperativa

Cestovné poistenie poisťovne Kooperativa ponúka poistnú ochranu a krytie pre najrôznejšie situácie. V rámci poistného portfólia nájdete tak krátkodobé, ako aj dlhodobé možnosti poistenia a ochranu môžete získať pre Slovensko, územie Európy aj pre celý svet.

Tu je ponuka cestovného poistenia spoločne so všetkými parametrami a podmienkami:

Krátkodobé cestovné poistenie Eurotravel

Základom ponuky poistnej ochrany poisťovne Kooperativa je cestovné poistenie Eurotravel. Viete si ho vyskladať presne podľa svojich potrieb, pričom ide o krátkodobé poistenie, ktoré sa dá uzavrieť aj na 365 dní. Minimálnou sadzbou je poistné za 3 dni.

Eurotravel cestovné poistenie ponúka tieto podmienky:

 • v základe máte pokryté liečebné náklady spojené s náhlym ochorením alebo úrazom, čiže lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, operáciu a súvisiace činnosti
 • rovnako tak máte v štandardom pokrytí aj rekreačné prevádzkovanie bežných športov, poistenie si môžete ale obohatiť o pripoistenie rizikových športov
 • v ponuke pripoistení máte aj poistenie manuálnej práce, batožiny a dokladov, zodpovednosti za škodu, úrazu, storna, nepojazdného vozidla a predčasného návratu
 • cestovné poistenie si viete dojednať v rámci geografickej zóny Európa, kam patria aj niektoré okolité krajiny, ale aj pre všetky krajiny a štáty v rámci zóny Svet

Zahraničné cestovné poistenie Global

Druhým poistením v ponuke poisťovne Kooperativa je poistenie Global. Či už sa chystáte na dovolenku alebo zahraničnú cestu, poistenie vám ponúkne komplexnú ochranu a preplatí náklady za liečbu v plnej sume v štátnom aj súkromnom zariadení.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie si je možné dojednať s týmito parametrami:

 • na výber máte tri balíky, v štandardnom Global turist sú pokryté liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, batožiny a neskorého dodania batožiny
 • vo vyššom balíku Global plus máte navyše ešte aj poistenie storna zájazdu a poistenie nečerpaných služieb, balík Global biznis je zas špeciálne pre pracovné cesty
 • poistenie viete uzatvoriť najviac na rok, pričom v oboch prípadoch si viete dojednať poistnú ochranu v rámci zóny Európa alebo aj pre všetky krajiny sveta
 • poistné krytie môžete mať ako krátkodobé poistenie, ale aj ako celoročné, kedy nie je počet ciest do zahraničia limitovaný, ale ochranu máte len prvých 42 dní

Tuzemské cestovné poistenie

Súčasťou ponuky poistnej ochrany poisťovne Kooperativa je aj tuzemské cestovné poistenie na Slovensko. Na rozdiel od mnohých iných poisťovní, v tomto prípade nemusí ísť len o poistenie do hôr, ale krytie a poistná ochrana sú oveľa širšie.

V tomto poistení vám Kooperativa ponúka nasledovné podmienky:

 • poistenie je možné dojednať ako krátkodobé poistenie s platnosťou na 1 deň, ale ak sa chystáte na pravidelné cestovanie, môžete si ho uzavrieť aj ako ročné poistenie
 • k dispozícii máte až tri rôzne balíky poistenia, či už pôjde o štandardné cestovné poistenie, poistenie na hory alebo komplexnú ochranu pre oba prípady
 • v prípade štandardného poistenia máte pokryté najčastejšie poistné riziká, čiže batožinu, trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu a zodpovednosť za škodu
 • samostatne alebo aj spoločne s týmto poistným krytím si viete dojednať poistenie nákladov na záchranné akcie a pátranie Horskej záchrannej služby v SR

Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ak cestujete celý rok, pravidelne dovolenkujete alebo chodíte na pracovné cesty, môžete si dojednať v Kooperative pre úplnú a komplexnú ochranu celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Jednou zmluvou viete pokryť všetky cesty.

Ide o dlhodobé poistenie, ktoré ponúka nasledovnú poistnú ochranu:

 • v poistení máte zahrnuté lekárske vyšetrenie, ošetrenie, hospitalizáciu a nutnú operáciu, rovnako tak lieky a zapožičanie potrebných zdravotníckych pomôcok
 • súčasťou sú aj preprava do nemocnice a do SR, záchranné práce a predčasný návrat do SR, návšteva chorého a predĺženie pobytu a preprava do vlasti
 • poistenie viete uzavrieť pre seba aj pre celú rodinu pre osoby do 70 rokov, územná platnosť poistenia je bežne pre všetky štáty sveta s výnimkou Slovenskej republiky
 • počet ciest do zahraničia počas roka nie je obmedzený, ale poistná ochrana a účinnosť poistenia sa vzťahuje len na prvých 42 dní jednej cesty v zahraničí

Územná platnosť cestovného poistenia Kooperativa a obmedzenia predmetu poistenia

Zmyslom cestovného poistenia je pokrytie a ochrana v zahraničí, kde môže nastať riziko zvýšených výdavkov v súvislosti s úrazom, ochorením alebo niektorými inými situáciami. Preto je väčšina poistných balíkov a programov zameraná týmto smerom.

Kooperativa vám ale ponúka aj tuzemské poistenie platné na Slovensku, pričom v tomto prípade ide nielen o bežné poistenie záchranných akcií Horskej služby, ale podľa konkrétneho balíčka si viete dopoistiť aj krytie a poistenie pre niektoré iné udalosti.

Ak ide o územnú platnosť pre poistenia v zahraničí, tak:

 • vybrať si môžete balík poistenia pre zónu Európa, kam spadajú štáty geograficky spadajúce na európsky kontinent, ale aj niektoré iné okolité krajiny a územia
 • ak potrebujete pokrytie aj mimo toto územie, viete si vybrať zónu Svet, ktorá pokrýva náklady a poskytuje ochranu vo všetkých štátoch po celom svete
 • obidve zóny nezahŕňajú územie Slovenska, pre ktoré sa dojednáva zvlášť poistenie, rovnako tak ani poistenie v domovskej krajine, ak sa poisťuje cudzinec

VÝLUKY Z ÚZEMNEJ PLATNOSTI

V prípade oblastí alebo krajín, ktoré boli označené ako rizikové alebo nebezpečné, vám nemusí poistná ochrana platiť a prípadné náklady budete musieť znášať sami. Výlukou je aj ilegálny pobyt v danej krajine alebo výkon práce bez povolenia.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Kooperativa

Veľkou prednosťou cestovného poistenia v poisťovni Kooperativa sú asistenčné služby poskytované k tomuto poisteniu. Tento servis zabezpečuje medzinárodná asistenčná služba Global Assistance Slovakia, ktorá je vám k dispozícii po celý rok a 24 hodín denne.

Asistencia zahŕňa niekoľko situácií, prípadov a úkonov, predovšetkým:

 • poradenstvo a informácie v prípade núdze a choroby, nasmerovanie do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo zabezpečenie odbornej lekárskej konzultácie
 • zorganizovanie prevozu do vhodného zdravotníckeho zariadenia, garancia úhrady nákladov za ošetrenie a hospitalizáciu, garancia dostatočnej úrovne ošetrenia
 • sprostredkovanie informácie pre blízkych v neodkladných prípadoch alebo na žiadosť poistenca, zabezpečenie prevozu po hospitalizácii alebo repatriácie do vlasti
 • zabezpečenie právnej pomoci, vyhľadanie právneho zástupcu v krajine zahraničného pobytu, telefonické tlmočnícke a prekladateľské služby v naliehavom prípade

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa ponúka nielen kvalitné a komplexné poistenie na cesty do zahraničia, ale aj výhodné a zaujímavé cenové podmienky. Na výšku poistného samozrejme majú vplyv viaceré okolnosti, predovšetkým závisiace od šírky poistného krytia.

Toto sú informácie, ktoré by ste mali v súvislosti cenami poistného vedieť:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného, patria typ poistenia, balíček poistenia alebo pripoistenia širšej poistnej ochrany, územná platnosť poistenia, počet poistených osôb a ich vek, či ide o individuálne alebo skupinové poistenie a samozrejme aj doba poistnej ochrany.

Zľavy a bonusy: Ak chcete získať lepšiu cenu poistenia, musíte sa zamerať viac na zľavy a bonusy poskytované k jednotlivým poistným balíčkom a programom. Kooperativa ponúka viaceré zľavy, napríklad zľavu a zvýhodnenie v prípade poistenia detí, zľavu pre študentov a mladých do veku 26 rokov alebo zvýhodnenú sadzbu pre rodinu a skupinové poistenie.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Pokiaľ ide o faktory a parametre, ktoré naopak zvyšujú cenu cestovného poistenia, v tomto ohľade majú na poistné najväčší vplyv rozšírenie poistnej ochrany pre celý svet a špeciálne pripoistenia zahŕňajúce pokrytie nákladov vzniknutých v súvislosti s rizikovými športmi a manuálnou činnosťou.

NEFINANČNÉ VÝHODY A BENEFITY

Okrem finančných a cenových zvýhodnení či parametrov treba pozerať aj na tie nefinančné, ktoré môžu mať v praxi ešte väčší a lepší dosah. Dobrým príkladom sú napríklad široké asistenčné služby, ktoré poisťovňa poskytuje bez akýchkoľvek ďalších príplatkov.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Kooperativa

Ak potrebujete kontaktovať poisťovňu Kooperativa, napríklad za účelom získania informácií o poistných podmienkach, alebo potrebujete využiť asistenčné služby, môžete podľa konkrétnej situácie využiť elektronický, telefonický aj poštový kontakt.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje podľa prípadov:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Infolinka: Pre získanie informácií všeobecného charakteru slúži zákaznícka infolinka, kde sú vám k dispozícii operátori zákazníckeho centra každý pracovný deň a to v čase od 08:00 do 18:00. Volanie na infolinku je bezplatné a jej číslo je 0800 120 000. Ak budete volať zo zahraničia, použite telefónne číslo + 421 2 5729 9684.

Telefón pre asistenčné služby: Asistenčné služby môžete kontaktovať na nonstop telefonickej linke, ktorú prevádzkuje ich poskytovateľ, konkrétne spoločnosť Global Assistance Slovakia. Telefonická linka pre volania z domu aj zo zahraničia je + 421 268 20 20 60 a pomôže vám získať všetky potrebné informácie v materinskom jazyku.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, ak budete chcieť riešiť úkony týkajúce sa platnosti alebo aktuálneho stavu poistnej zmluvy, musíte využiť písomnú formu a celú korešpondenciu zasielať poštou na vyššie uvedenú adresu. Platí to tak v prípade zrušenia alebo výpovede poistnej zmluvy, ako aj v prípadoch akýchkoľvek zmien v rámci nej.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Kooperativa

Viacero klientov, ktorí sa chystajú do zahraničia, nemá dostatok praktických vedomostí ohľadom poistnej ochrany alebo pokrytia v niektorých špecifických situáciách. Medzery sú niekedy aj v rámci všeobecnej informovanosti.

Za týmto účelom prinášame odpovede na tie najdôležitejšie otázky:

Ktoré krajiny sú zahrnuté v rámci zóny Európa?

Ak si vyberiete poistný balíček s poistením v rámci zóny Európa, spadajú sem štáty geograficky patriace do európskeho kontinentu, okrem Slovenska, a niektoré pridružené územia. Ide o Cyprus, Madeiru, Maroko Maltu, Turecko, Egypt, Tunis, Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy a Baleárske ostrovy, čiže najnavštevovanejšie destinácie.

Ktoré športy sú pokryté v základnom poistení bez príplatkov?

V štandardnom poistení od Kooperativy máte pokryté rekreačné prevádzkovanie bežných kolektívnych a individuálnych športov. Ide napríklad o beh, basketbal, beh na lyžiach, lyžovanie a snowboarding po vyznačených tratiach, rekreačné korčuľovanie, bowling, futbal, golf alebo turistika v bežnom teréne do 3.000 metrov nad morom.

Pre aké pracovné cesty si je potrebné dojednať pripoistenie?

Pre tie, ktoré ú administratívneho charakteru a nejde o práce, ktoré si vyžadujú fyzickú alebo manuálnu námahu. Pripoistenie si uzatvorte vtedy, ak idete napríklad vykonávať stavebné a montážne práce, zváračské práce, práce vo výškach, vykladacie práce, práce v oblasti opravy áut, elektrotechnické práce alebo aj prácu plavčíka.

Je možné dojednať aj poistenie pre seniorov a dôchodcov?

Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov, čiže dôchodca a senior, do začiatku platnosti poistnej zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu pre cestovné poistenie do zahraničia v poisťovni Kooperativa, ale je tu jedna podmienka. Doba trvania poistného krytia môže byť najviac 90 dní a poistenie končí o 24:00 hod v 90. deň poistenia.

Uzatvorenie cestovného poistenia Kooperativa online a prečo využiť porovnanie

Cestovné poistenie poisťovne Kooperativa si viete dojednať nielen osobne, ale aj oveľa pohodlnejšie, rýchlejšie a výhodnejšie, čiže online cez internet. Využiť k tomu môžete porovnávače a kalkulačky, ktoré vám pomôžu s výberom poistenia.

Postup v tomto prípade je nasledovný:

Najskôr si zvolíte typ poistenia, dobu, počet osôb, územnú platnosť a šírku pokrytia.

Potom zadáte svoje údaje a počkáte na porovnanie všetkých ponúk poistenia.

Vyberiete si to cestovné poistenie, ktoré je pre vás najlepšie a uzavriete zmluvu.

Tá vám príde mailom v elektronickej podobe, podpíšete ju a zaplatíte poistné.

Nielen poistná zmluva, ale všetky dokumenty vám prídu mailom, nemusíte teda čakať na poštu a chodiť tam. To isté platí aj pre zaplatenie poistného, nemusíte ho platiť len poštovou poukážkou, ale aj online. Kvalitné porovnávače vám pomôžu nielen so samotným porovnaním, ale aj s uzatvorením poistnej zmluvy a tiež s platbou poistného.

Porovnať a uzavrieť poistenie online je výhodné z viacerých dôvodov:

 • v prvom rade máte úplný prehľad o aktuálnej ponuke poistenia a to nielen z pohľadu cien a financií, ale aj šírky poistného krytia a možností asistencie
 • nemusíte nikam ísť, nikam telefonovať a ani strácať čas hľadaním akciových ponúk alebo študovaním aktuálnych letákov jednotlivých poisťovní
 • všetko vyriešite z pohodlia domova a získate poistenie na mieru, nakoľko si viete v porovnávačoch a kalkulačkách zadať požadované parametre

Veľkým benefitom je tiež to, že viaceré kvalitné porovnávače alebo kalkulačky vám ponúknu aj nestranné poradenstvo pri výbere. Môže sa totiž stať, že napríklad celoročné poistenie bude výhodnejšie, ako krátkodobé, hlavne, ak idete na dlhšiu cestu do zahraničia. Vďaka tomu ušetríte a môžete získať aj lepšie poistné podmienky.

VIACERÉ MOŽNOSTI PLATBY

Tak pohodlné, ako aj porovnanie a dojednanie poistenia, je tiež jeho zaplatenie. Môžete využiť štandardný bankový prevod cez  internet banking, ale aj platbu kartou cez systém PayCard. Niektoré online nástroje vám umožnia platiť aj QR kódom cez mobil.

Online Kooperativa kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Uzatvoriť si poistenie online je na prvý pohľad výhodné, pohodlné a rýchle, ale to všetko závisí od výberu konkrétnej poistnej kalkulačky alebo porovnávača. Na prvý pohľad sú všetky rovnaké, ale nie je to tak a rozdiel môže byť vo váš neprospech.

Pri výbere nástroja preto pozerajte:

 • či je porovnanie založené na aktuálnych podmienkach a či je kompletné, to znamená, že si viete pozrieť nielen ceny, ale aj šírku poistného krytia
 • vďaka kvalitnej kalkulačke si viete vypočítať poistné presne na mieru, no dávajte pozor aj na to, aby nebolo poistné zvyšované o skryté poplatky a provízie
 • na to, či má kalkulačka alebo porovnávač dostatok referencií od iných používateľov a či ide aj o súčasť komplexného poistného portálu
 • seriózne a overené kalkulačky a porovnávače vám pomôžu nielen s výpočtom poistenia, ale aj s jeho dojednaním a zaplatením

Poistné kalkulačky sa stávajú čoraz viac vyhľadávané a práve preto je ich výber mimoriadne dôležitý. Ak si zvolíte nekvalitný nástroj, môžete prísť o peniaze, napríklad pri zaúčtovaní skrytých provízií, ale čo je horšie, môžete si uzavrieť poistenie, ktoré nebude komplexné a nebude prispôsobené vám.

Kvalitné online cestovné poistenie Kooperativa vám vypočíta naša poistná kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here