Cestovné poistenie MetLife

0
68

Cestujete často, napríklad na dovolenky, pracovné cesty alebo za turistikou či rekreáciou? Ak hľadáte komplexný produkt, ktorý vám pomôže s ochranou a zabezpečením pri nečakaných a nepríjemných situáciách, môžete sa obrátiť aj na poisťovňu MetLife. V jej ponuke totiž nájdete cestovné poistenie pre celý svet a to vrátane poistenia pre extrémne športy.

Okrem štandardného poistenia pre individuálnych záujemcov ponúka poisťovňa aj skupinové poistenie pre rodiny a to dokonca s cenovým zvýhodnením. V rámci špecifických typov poistenia je v ponuke poisťovne aj špeciálne cestovné poistenie pre klientov Orange.

Cestovné poistenie MetLife poisťovne je možné uzavrieť aj online a skúsenosti ukazujú, že takýto spôsob je dokonca najvýhodnejší a vedie k výberu najlepšej a najviac komplexnej poistnej ochrany. Nemalú zásluhu na tom majú aj online poistné kalkulačky a porovnávače cestovného poistenia, ktoré vám vyskladajú najvýhodnejšie poistenie na mieru.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia MetLife

Či už cestujete na dovolenku, pracovnú cestu, sami, s rodinou alebo si chcete zašportovať a skúsiť niektoré adrenalínové vodné športy, poisťovňa MetLife ponúka cestovné poistenie pre každú príležitosť a to tak v rámci Európy, ako aj v rámci štátov po celom svete.

Na bežné cestovanie si viete dojednať celoročné dlhodobé poistenie do zahraničia, ktoré sa uzatvára štandardne na 2 roky s možnosťou predĺženia na ďalšie poistné obdobie.

Okrem tohto poistenia pokrývajúceho podľa zvoleného balíčka bežné situácie sa dajú získať aj pripoistenia, konkrétne pre rizikové športy a pre služobné cesty.

Pre klientov Orange ponúka MetLife cestovné poistenie k roamingovým balíčkom.

Cestovné poistenie pokrýva liečebné náklady a súvisiace výdavky, či už ide o ošetrenie pri úraze alebo bežnú chorobu a to vrátane zubného ošetrenia alebo hospitalizácie. V rámci vyšších balíčkov si viete dojednať aj postenie poruchy automobilu, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny a osobných dokladov a poistenie zrušenia a prerušenia cesty.

Poistenie MetLife prináša pre potenciálnych záujemcov a cestovateľov tieto výhody:

 • dojednať si viete tak individuálne, ako aj rodinné poistenie, pričom v prípade rodinného sa môžu poistiť dve dospelé osoby a neobmedzený počet detí
 • podľa toho, pre ktoré rizikové situácie sa chcete poistiť, si môžete vybrať pre cestovné poistenie až tri rôzne balíčky a k tomu aj dve samostatné pripoistenia
 • samozrejmosťou už v cene poistenia bez akýchkoľvek dodatočných nákladov sú široké asistenčné služby, či už v rámci lekárskej asistencie, alebo v rámci technickej
 • ak cestujete do zahraničia na svojom vlastnom aute, viete si ho poistiť pre prípad poruchy, kedy je poistná suma až 300 € a na tri dni

REKREAČNÉ ŠPORTY V POISTENÍ BEZ NAVÝŠENIA

Ak sa rozhodnete pre cestovné poistenie v MetLife poisťovni, už v základnom poistení máte poistené náklady vzniknuté v dôsledku prevádzkovania rekreačných športov, napríklad golf, loptové hry či rekreačné lyžovanie. Pre tieto aktivity si nemusíte dojednávať pripoistenia.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia MetLife

Poisťovňa MetLife má v ponuke štandardné dlhodobé a celoročné poistenie, ktoré pokrýva všetky bežné prípady cestovania do zahraničia. Toto poistenie môžete získať buď samostatne, alebo ako poistenie spoločne s využívaním služieb mobilného operátora Orange.

Tu sú oba typy poistenia aj so stručným popisom ich výhod, podmienok a parametrov:

Štandardné celoročné cestovné poistenie do zahraničia

Či už cestujete za spoznávaním nových zážitkov po Európe vo forme víkendov alebo ste sa vybrali na dovolenku aj do tých najvzdialenejších kútov sveta, so štandardným celoročným poistením v MetLife vás nezaskočí žiadna situácia, choroba či zranenie.

Poistenie ponúka široké pokrytie a má nasledovné podmienky:

 • ide o celoročné poistenie, ktoré je určené na pravidelné a opakované cesty do zahraničia, pričom územne je možné pokryť Európu a okolie, ale aj celý svet
 • počet ciest do zahraničia nie je obmedzený, no poistná ochrana trvá len prvých 45 dní každej novej cesty, pričom návrat na územie Slovenska je potrebné preukázať
 • poistenie je dostupné v troch variantoch poistenia a to Silver, Gold a Platinum, pričom každé poistenie pokrýva liečebné náklady a zodpovednosť za škodu
 • v strednom balíku sú poistené batožina a doklady, v najvyššom balíku máte poistné už aj zrušenie či prerušenie cesty, pri niektorých udalostiach počítajte aj so spoluúčasťou

Celoročné cestovné poistenie do zahraničia pre Orange klientov

Druhou možnosťou poistenia, ktorá nie je ale dostupná pre všetkých klientov, ale len pre klientov mobilného operátora Orange, je cestovné poistenie k telekomunikačným službám. Toto poistenie je dlhodobým, celoročným a určeným do zahraničia.

Tu sú najdôležitejšie podmienky a informácie o poistení:

 • ide o rodinné cestovné poistenie poskytované spolu s roamingovými balíčkami, konkrétne ide o balíčky V Európe ako doma PLUS, Max Roaming a Môj svet
 • aj toto poistenie si viete dojednať pre zónu Európa a zónu Svet, pričom výška poistného krytia je až do 100.000 € a súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby
 • základná poistná ochrana sa vzťahuje na liečebné náklady, smrť následkom úrazu, trvalú aj trvalú úplnú invaliditu, núdzovú evakuáciu a repatriáciu pozostatkov
 • ak budete chcieť, môžete si dojednať k základnému poisteniu doplnkové poistenia, konkrétne poistenie zodpovednosti a batožiny, vrátane omeškania batožiny

K štandardnému celoročnému cestovnému poisteniu si viete dojednať aj pripoistenia:

Pripoistenie Extrémny šport: Nakoľko v základom poistení sú dojednané len rekreačné športy prevádzkované bežným spôsobom, poisťovňa MetLife má v ponuke aj voliteľné a doplnkové pripoistenie pokrývajúce úhradu nákladov vzniknutých následkom úrazov a iných problémov súvisiacich so športovými aktivitami mimo tieto športy.

V pripoistení Extrémny šport si viete pripoistiť zimné športy, letecké športy, vodné športy a niektoré iné špecifické športy. Ide konkrétne o rýchlostné korčuľovanie, jazda v tobogane na sánkach alebo boboch, skialpinizmus, jazda na snežnom skútri, parasailing, vodné motorové športy, jachting, rafting, kanoe, potápanie, tancovanie, jazda na koni a bojové športy.

Pripoistenie Služobná cesta: Druhým pripoistením, ktoré je možné dojednať k celoročnému štandardnému poisteniu do zahraničia, je pripoistenie Služobná cesta. Ako už hovorí aj samotný názov, pripoistenie sa dojednáva pre tých, čo cestujú do zahraničia pre potreby obchodu alebo kvôli aktivitám spojeným s výkonom zamestnania alebo pre firmu.

Poistenie je platné pre cestovanie do alebo z miesta, ktoré musí navštíviť poistník pri výkone svojich povinností pre zamestnávateľa alebo pre firmu. Služobnou cestou sa však v rámci tohto pripoistenia rozumie len taká cesta, ktorá znamená iba administratívnu prácu, čo znamená napríklad školenia, výstavy, konferencie a podobné administratívne činnosti.

V tomto pripoistení pre služobné cestovanie preto existujú výnimky z niektorých profesií. V poistných podmienkach sú medzi týmito profesiami napríklad manuálna práca, profesionálny športovec, vodič kamiónu, vodič autobusu, lovec, kaskadér, pracovník bezpečnostnej služby, staviteľ tunelov, záchranár, speleológ, baník a niektoré ďalšie.

Územná platnosť cestovného poistenia MetLife a obmedzenia predmetu poistenia

Ak sa rozhodnete pre cestovné poistenie od poisťovne MetLife, môžete sa spoľahnúť na to, že v prípade dodržania všetkých poistných podmienok máte poistnú ochranu a pokrytie vo všetkých štátoch a krajinách, ktoré sú bežne poisťované v rámci cestovného poistenia.

Nakoľko ide o zahraničné cestovné poistenie, nevzťahuje sa toto poistenie na územie Slovenskej republiky. Poistné pokrytie sa neposkytuje ani na území štátu obvyklého pobytu poistenej osoby alebo na území štátu, kde je poistník zdravotne poistený.

Poisťovňa vám pri cestovnom poistení dáva na výber dve možnosti územnej platnosti:

 • prvou možnosťou je pokrytie v rámci oblasti 1, ktorá zahŕňa Európu a Stredomorie, čiže sem patria štáty a krajiny, ktoré sa geograficky priamo nachádzajú na európskom kontinente v jeho vnútrozemí alebo na pobreží, ale aj niektoré krajiny a štáty, ktoré s geografickou Európou priamo susedia
 • druhou možnosťou je oblasť 2, ktorá zahŕňa celý svet a to vrátane USA alebo Kanady, samozrejme okrem územia Slovenskej republiky a výnimiek spomínaných vyššie

POZOR NA RIZIKOVÉ OBLASTI

Ak ide o výluky z poistenia vzťahujúce sa na územia, tak poistná ochrana pre vás nemusí platiť v prípade, ak navštívite alebo sa budete zdržovať v oblastiach, štátoch alebo krajinách, ktoré boli označené príslušnými úradmi za nebezpečné alebo rizikové.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu MetLife

K cestovnému poisteniu od poisťovne MetLife získate aj asistenčné služby v zahraničí a to nonstop 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Asistencia je zabezpečená v slovenskom alebo v českom jazyku a zahŕňa organizačnú, zabezpečovaciu aj konzultačnú pomoc.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistencia zahŕňa viacero služieb vrátane lekárskych aj technických:

 • poskytnutie informácií ohľadom najbližšieho lekára alebo zdravotníckeho zariadenia a zabezpečenie ošetrenia a vyšetrenia podľa povahu ochorenia alebo úrazu
 • garantovanie nákladov a zabezpečenie hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v prípade potreby aj zariadenie a koordinácia zdravotnej evakuácie poistenca
 • monitorovanie zdravotného stavu a lekárskeho prípadu, koordinácia poistenia a nárokov, v prípade potreby aj repatriácia pozostatkov zo zahraničia až do vlasti
 • technická asistencia pri stratenej alebo odcudzenej batožiny, osobných zvrškov, cestovných dokladov a lístkov vrátane kontaktovania príslušných úradov

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie MetLife

Väčšina potenciálnych klientov a cestovateľov sa pri výbere cestovného poistenia rozhoduje primárne v závislosti od toho, aká je cena cestovného poistenia. Na tú pochopiteľne vplýva viacero okolností, parametrov a podmienok, ktoré môžu byť značne individuálne.

Tu sú tie, ktoré cenu poistenia ovplyvňujú najviac:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Medzi najvýznamnejšie faktory a parametre ovplyvňujúce cenu poistenia patria poistný balíček, čiže šírka poistného krytia, možné pripoistenia k poistným balíčkom, typ poistenia, čiže individuálne alebo skupinové, počet poistených osôb, doba poistenia a územná platnosť poistnej ochrany.

Zľavy a bonusy: Súčasťou obchodnej politiky v rámci cestovného poistenia je pochopiteľne aj poskytovanie zliav, bonusov a finančných zvýhodnení. Poisťovňa MetLife v tejto oblasti ponúka zľavy a cenové zvýhodnenie v prípade skupinového poistenia pre rodinu, čiže poistenia dvoch dospelých osôb a detí. Počet detí nie je nijako obmedzený.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Ak ide naopak o tie faktory, ktoré zvyšujú cenu poistenia, tak v rámci cestovného poistenia MetLife sú dôležité iba dva a v oboch prípadoch ide o pripoistenia. Na vyššiu cenu majú vplyv pripoistenie extrémnych športov a pripoistenie určené na služobné cesty pre tie aktivity, ktoré štandardné poistenie nepokrýva.

AJ NEFINANČNÉ VÝHODY

Pri porovnávaní výhodnosti či nevýhodnosti cestovného poistenia zvažujte nielen priame finančné a cenové benefity či zvýhodnenia, ale aj tie nefinančné. Dobrým príkladom sú široké asistenčné služby už v cene poistenia alebo pokrytie poistenia na Islande v balíku Európa.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie MetLife

Potrebujete kontaktovať poisťovňu MetLife napríklad kvôli zmenám v poistnej zmluve? Chcete získať viac a detailnejších informácií o podmienkach poistenia? Alebo ste sa dostali do ťažkostí a potrebujete asistenciu? Na každú situáciu treba využiť iný kontakt.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje a informácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

Infolinka: Poisťovňa MetLife ponúka pre všeobecné informácie ohľadom poistenia, poistných podmienok alebo likvidácie minulých poistných udalostí informačnú linku. Zo Slovenska môžete volať na číslo 0800 800 008, zo zahraničia na + 421 2 59 363 111. Oddelenie služieb klientom je k dispozícii v pracovné dni od 08:00 do 16:30.

Telefón pre asistenčné služby: Ocitli ste sa v problémoch, napríklad ste mali úraz alebo stratili doklady? Asistenčnú linku MetLife môžete kontaktovať 24 hodín denne a 365 dní v roku. Asistenciu v slovenskom alebo českom jazyku získate na telefónnom čísle + 421 2 20 678 678 a služby môžete využiť po celom svete bez ohľadu na krajinu, kde ste.

Výpoveď a zrušenie: Tak, ako aj v prípade iných poisťovní, aj tu platí, že ak chcete vykonať nejakú zmenu v poistnej zmluve, je potrebná písomná forma. Spolu so žiadosťou o zmenu pošlite všetky potrebné doklady na vyššie uvedenú adresu. Rovnako tak nepredĺženie poistnej zmluvy alebo jej výpoveď a zrušenie je nutné vykonať písomnou formou.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení MetLife

Chceli by ste sa dozvedieť niečo viac o poistení v MetLife, napríklad o územnej platnosti v rámci balíčka Európa alebo o tom, ktoré rizikové športy viete pokryť pripoistením? V tom prípade máme pre vás odpovede na tie najčastejšie otázky a dotazy.

Nech sa páči, tu sú najpraktickejšie dodatočné informácie:

Ktoré športy si musím pripoistiť nad rámec štandardného poistenia?

Hoci rekreačné športy v bežných podmienkach sú pokryté štandardným poistením, niektoré športy sú považované za rizikové a tie si musíte pripoistiť. Ide napríklad o parasailing, vodné motorové športy, jachting, rafting, kanoe, skialpinizmus, rýchlostné korčuľovanie, jazda na sánkach a boboch alebo bojové umenia.

V ktorých štátoch zabezpečuje poistenie ochranu  v rámci oblasti Európa?

Ak si vyberiete cestovné poistenie s pokrytím v rámci oblasti 1, získate poistenie platné v štátoch geograficky patriacich do Európy a aj v niektorých okolitých. Ide o európsku časť Ruska, ostrovy v Stredozemnom mori, Island, Kanárske ostrovy, Madeiru, Azorské ostrovy, Faerské ostrovy, Turecko, Egypt, Maroko, Alžírsko a Tunisko.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Aké sú podmienky pripoistenia MetLife pre služobnú cestu?

Toto pripoistenie využijú tí, ktorí cestujú do zahraničia prednostne kvôli zamestnaniu a pre potreby spoločnosti alebo zamestnávateľa. Poistenie je platné pre cestovanie do alebo z miesta cieľovej destinácie služobnej cesty. Pokryté sú však len prípady administratívnych služobných ciest, nie manuálne práce alebo rizikové činnosti.

Platia nejaké obmedzenia počtu alebo obdobia ciest do zahraničia?

Podobne ako aj pri iných typoch cestovného poistenia, ani tu nie je počas roka obmedzený počet ciest do zahraničia. V zahraničí sa môžete zdržať ľubovoľne dlho, ale poistná ochrana je platná iba prvých 45 dní cesty. V individuálnych a odôvodnených prípadoch môže byť táto doba zo strany poisťovne predĺžená.

Uzatvorenie cestovného poistenia MetLife online a prečo využiť porovnanie

Ak chcete uzatvoriť naozaj najlepšie a najvýhodnejšie cestovné poistenie, najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je využiť internetové porovnávače. Ide o online nástroje, ktoré vám na základe vašich požiadaviek pripravia porovnanie poistiek.

Okrem porovnania si viete poistenie aj dojednať:

Zadáte parametre a podmienky poistenia vrátane doby a počtu osôb.

Vyberiete si prípadné pripoistenia a územnú platnosť a počkáte na porovnanie.

Zvolíte si to poistenie, ktoré je pre vás najlepšie a odošlete žiadosť so svojimi údajmi.

Príde vám poistná zmluva, podpíšete ju a potom už len zaplatíte poistné.

Všetko teda prebieha online a bez toho, aby ste museli niekam ísť alebo s niekým telefonovať. Okrem porovnania a dojednania poistenia cez internet sa nemusíte báť ani o zaplatenie poistného, to viete spraviť tiež online. Je len na vás, či si zvolíte bankový prevod cez internet banking, platenie mobilom cez QR kód alebo platenie platobnou kartou online.

Okrem toho prináša online porovnanie a výpočet poistenia aj tieto výhody:

 • okrem financií ušetríte aj čas, nemusíte totiž hľadať aktuálne najlepšie podmienky či rôzne zľavy a akcie, porovnávač to spraví za vás
 • ponuka poistenia je na mieru, nakoľko vy sami si zadáte šírku poistného krytia, pripoistenia alebo typ cesty, výpočet ceny by sa už nemal meniť
 • vďaka kompletnému prehľadu poistných ponúk a možností môžete zistiť, že sa vám oplatí dojednať aj vyšší balík a budete mať preto lepšie poistné krytie

Viacero porovnávačov a online kalkulačiek je navyše súčasťou väčších poistných portálov, čo znamená, že nejde len o mechanický výpočet, ale môžete tu získať aj informácie, ktoré vám pomôžu sa lepšie rozhodnúť pri cestovnom poistení. Súčasťou služieb tak môže byť aj nezávislé poradenstvo.

VŠETKY DOKUMENTY ELEKTRONICKY

Online prebieha nielen porovnanie, výpočet či dojednanie poistenia, ale aj preposielanie dokumentov. Či už ide o samotnú poistnú zmluvu, podmienky k poisteniu alebo iné doklady, poisťovňa vám všetko pošle na váš mail, nemusíte čakať na poštu.

Online MetLife kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Ak chcete uzavrieť cestovné poistenie v MetLife za najlepších podmienok, s výberom balíčka a poistného krytia na mieru a za najlepšiu cenu vám pomôžu aj poistné kalkulačky. Na internete ich môžete nájsť naozaj veľa, no nie všetky sú kvalitné.

Rozoznať ich môžete podľa týchto podmienok:

 • dôležité je, aby porovnávač alebo kalkulačka porovnávali všetky poistenia na trhu a to nielen z pohľadu cien, ale celkovo
 • výpočet poistenia musí byť kompletný, vychádzať z aktuálnych podmienok a zároveň nesmie obsahovať už žiadne skryté poplatky a provízie
 • čím sú kalkulačka alebo porovnávač známejšie a majú viac referencií, tým lepšie pre vás, ideálne je, ak sú súčasťou väčších poistných portálov
 • ak umožňujú nielen dojednanie, ale aj platbu poistenia, dôležité je, aby ste platili priamo na účet poisťovne, nie na účet sprostredkovateľov

Ak sa rozhodnete využiť online kalkulačku alebo porovnávač, ich kvalita môže rozhodnúť nielen o tom, či získate lacné cestovné poistenie, ale predovšetkým o tom, či budete mať naozaj účinné poistenie, ktoré navyše budete môcť získať za výhodných a pohodlných podmienok priamo z domu a cez internet.

Ak chcete uzavrieť najlepšie cestovné poistenie MetLife, tu je naša online kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here