Cestovné poistenie online

0
112

Hľadáte komplexné cestovné poistenie do zahraničia alebo aj pre Slovensko? Idete na jednorazovú dovolenku alebo budete pravidelne cestovať po celom svete kvôli práci? Krátkodobé aj celoročné poistenie pre každú príležitosť si viete dojednať nielen osobne, ale aj online. Získať tak môžete najlacnejšie a súčasne najlepšie poistenie kamkoľvek.

Dojednať si cestovné poistenie cez internet môžete prakticky v každej poisťovni, ktorá tento typ poistnej ochrany ponúka. Či už ide o poisťovnu Allianz, Axa, Uniqa, Union, ČSOB alebo inú, ponuka produktov je veľmi široká a zahŕňa ročné poistenie aj poistenie na pár dní.

Aby ste získali kvalitné a zároveň lacné poistenie, môžete skúsiť aj online porovnanie a to s využitím porovnávacích aplikácií alebo kalkulačiek. Takýto spôsob hľadania najlepšej poistnej ochrany šetrí čas aj peniaze a získate poistenie presne na mieru podľa toho, čo potrebujete. Je pritom jedno, či idete na dovolenku k moru alebo na turistiku na hory.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cestovné poistenie online a jeho najväčšie výhody

Cez internet si viete uzatvoriť všetky druhy cestovného poistenia, ktoré poisťovne vo svojom portfóliu ponúkajú. Či už potrebujete poistnú ochranu len na pár dní, alebo hľadáte dlhodobé poistenie, online si viete dojednať akýkoľvek typ poistného krytia vrátane toho na hory.

Ak sa rozhodnete uzatvoriť poistenie online, vybrať si môžete z 12 poisťovní a ich ponuky krátkodobého aj dlhodobého poistenia, či už do zahraničia alebo pre Slovensko.

Niektoré poisťovne majú hotové poistné balíčky, iné ponúkajú flexibilnejšie možnosti zvolenia konkrétnych pripoistení, prípadne kombináciu balíčkov a pripoistení.

Najrýchlejšie a najvýhodnejšie si poistenie dojednáte cez kalkulačky a porovnávače.

Využitie online porovnávacích nástrojov alebo poistných kalkulačiek totiž ponúka unikátnu možnosť získania prehľadu o celej ponuke cestovného poistenia na jednom mieste. Nemusíte študovať aktuálne akcie v poisťovniach alebo zisťovať, aké typy poistnej ochrany a v akej forme daná poisťovňa ponúka, tieto online poistné nástroje spravia celú prácu za vás.

Navyše k tomu získate viacero praktických výhod finančného aj nefinančného typu:

 • bez toho, aby ste niekam chodili, získate za pár minút a priamo z pohodlia domu prehľad o všetkých poistných balíkoch a pripoisteniach a to pre každý typ poistenia
 • poistnú ochranu si viete cez kalkulačku alebo porovnávač dojednať presne na mieru podľa vašej situácie, na mieru bude podľa parametrov vypočítaná aj cena poistenia
 • vďaka porovnaniu ale aj výpočtu cez online kalkulačky môžete využiť všetky dostupné zľavy, bonusy a akcie, takže získate najvýhodnejšiu cenu poistenia
 • kvalitné a známe online kalkulačky a porovnávače vám pomôžu aj s platením za poistné, čiže si viete cestovné poistenie uzatvoriť napríklad aj deň pred odchodom

VYUŽITE AJ NESTRANNÉ PORADENSTVO

Pri výbere online kalkulačky alebo porovnávača sa môžete zamerať na tie, ktoré sú súčasťou väčších poistných portálov. Tie najlepšie vám okrem výpočtu či porovnania poistenia môžu pomôcť aj s nestranným poradenstvom pri výbere poistného krytia či typu poistenia.

Čo cestovné poistenie online zahŕňa a čo pokrýva

Poistná ochrana je pri online cestovnom poistení zhodná so štandardnými typmi poistenia ponúkaného priamo v jednotlivých poisťovniach. Pokrytie nákladov, udalostí a prípadov závisí od typu poistenia, čiže či ide o poistenie pre cestovanie alebo o poistenie na hory.

Pri krátkodobom a dlhodobom poistení je základom ponuky pokrytie liečebných nákladov:

Akútne ošetrenie a vyšetrenie: V prípade úrazov, bolestí zubov, horúčky alebo iného náhleho ochorenia či akútneho zhoršenia stavu pokrýva štandardné cestovné poistenie náklady na ošetrenie a vyšetrenie ambulantnou formou. To sa týka tak všeobecnej, ako aj špecializovanej lekárskej starostlivosti, avšak len v nevyhnutnej miere a štandardnej úrovni.

Operácia a hospitalizácia: Ak to bude potrebné, poistenie vám pokrýva aj náročnejšiu lekársku starostlivosť, hlavne ošetrenie a vyšetrenie v nemocnici, v prípade potreby aj s hospitalizáciou. Poistenie zahŕňa aj nevyhnutné operačné a chirurgické zákroky v ohrození zdravia alebo života. Súčasťou poistenia je aj preprava z alebo do zdravotníckeho zariadenia.

Pomocný servis a asistencia: Cestovné poistenie vám pomôže tiež s niektorými úkonmi súvisiacimi s lekárskou starostlivosťou alebo hospitalizáciou a to cez asistenčné služby. Ide napríklad o zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok, návštevy príbuzného pri dlhšej hospitalizácii, poskytnutie tlmočníka a dohliadanie na zdravotný stav a sledovanie liečby.

Doprava a repatriácia: V prípade, ak už nebude potrebná hospitalizácia alebo ďalšia liečba v zahraničí, pokrýva poistenie liečebných nákladov aj prevoz a dopravu poistenca do vlasti, či už do miesta pobytu alebo do zdravotníckeho zariadenia u nás. Súčasťou poistného krytia je aj zabezpečenie a preplatenie nákladov na repatriáciu telesných pozostatkov po úmrtí.

Ak si uzatvoríte samostatné poistenie na hory alebo pripoistenie do hôr, tak to pokrýva:

Náklady Horskej záchrannej služby: V tomto poistení sú zahrnuté náklady a výdaje na pátranie, hľadanie, vyslobodzovanie a záchranu turistov v horskom prostredí v 15 oblastiach po celom Slovensku. Poistenie prepláca do výšky poistného limitu náklady na akcie Horskej záchrannej služby a vzťahuje sa na jej činnosť na horách aj v priepastiach a jaskyniach.

V rámci vyšších balíkov alebo ako voliteľné a doplnkové pripoistenia sú k dispozícii aj:

Poistenie záchranných akcií v zahraničí: Ak chcete mať ochranu počas záchranných akcií nielen doma, ale aj v zahraničí, môžete si v niektorých poisťovniach dojednať pripoistenie pre záchranné akcie v cudzine. Tie sa týkajú obvykle nielen záchrany v horách, ale aj na vode, pričom pokrývajú náklady na pátranie, vyslobodenie a záchranu poistenca v tiesni.

Úrazové poistenie: Veľmi často dojednávaným poistením je aj úrazové pripoistenie, ktoré majú niektoré poisťovne už v základnom balíku cestovného poistenia. Úlohou tohto poistenia je finančná kompenzácia a odškodné v prípade utrpenia úrazu a tiež v prípade trvalých následkov alebo invalidity. Odškodné sa vypláca aj v prípade smrti a to pozostalým.

Poistenie chronických ochorení: Niektoré poisťovne v rámci krátkodobého poistenia môžu pripoisťovať aj náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť aj v prípade chronických chorôb. Toto pripoistenie pokrýva náklady na ošetrenie, vyšetrenie alebo liečbu chorôb v cudzine, ktorých príčina bola už pred odchodom do zahraničia. Týkať sa môže aj preväzov po úrazoch.

Poistenie batožiny a osobných vecí: Často dojednávaným pripoistením je aj poistenie batožiny a osobných vecí. Do tohto poistenia spadajú cennosti, doklady, elektronika, športové potreby a veci osobnej spotreby, pričom poistenia vám v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia vyplatí náhradu do výšky poistného limitu. Uplatniť však môže spoluúčasť.

Poistenie omeškania batožiny: Niektoré poisťovne okrem poistenia straty, poškodenia a zničenia batožiny ponúkajú aj špeciálne pripoistenie omeškania dodania batožiny počas cesty, najčastejšie na letisku. V takomto prípade vám môže poistenie z poistného plnenia zabezpečiť dočasne prostriedky napríklad na nákup najnutnejších vecí a príslušenstva.

Poistenie zodpovednosti: Toto poistenie je určené pre prípady, ak poistenec vplyvom svojej nepozornosti alebo nedbanlivosti spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na živote tretím osobám. Poistenie vám až do výšky dohodnutého limitu pomôže s odškodnením za ujmu alebo škodu, rovnako tak môže pomôcť s právnymi službami, tlmočením a zastupovaním.

Poistenie manuálnej práce: Kým bežné cestovné poistenie kryje liečebné náklady súvisiace s bežnou administratívnou pracovnou cestou, ak budete v zahraničí pracovať manuálne, musíte si dojednať špeciálne pripoistenie manuálnej práce. To platí tak pre ľudí, ktorí idú do zahraničia pracovať dlhodobo, ako aj pre študentov na brigády napríklad len počas leta.

Poistenie rozšírených asistenčných služieb: Väčšina poisťovní ponúka pre všetkých klientov cestovného poistenia rovnakú asistenciu, no niektoré umožňujú zlepšiť si servis asistenčných služieb extra pripoistením. V nadštandardnej asistencii máte obvykle vyššie finančné limity pre jednotlivé úkony, prípadne aj asistenciu v širšom okruhu situácií.

Poistenie technickej asistencie: Ak budete cestovať do zahraničia vlastným vozidlom, viete si k nemu dojednať technickú asistenciu v extra poistení. Asistencia zahŕňa pomoc pri poruchách alebo v dôsledku nepojazdnosti vozidla, napríklad vám pomôže s defektom, poškodením kolesa, zámenou paliva, pri zabuchnutí kľúčov ale aj pri vážnejších problémoch.

Poistenie storna: Súčasťou vyšších balíčkov cestovného poistenia, prípadne ako samostatné pripoistenie, môže byť poistenie storno poplatkov. Toto poistenie pokrýva finančnú kompenzáciu pri nemožnosti nastúpiť na cestu alebo dovolenku z vážnych dôvodov a kryje zvyčajne storno poplatky za ubytovanie, dopravu alebo poplatky pre cestovnú kanceláriu.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie predčasného návratu: Nemenej častým prípadom je, ak z vážnych dôvodov musíte svoj pobyt v zahraničí ukončiť predčasne a musíte sa z dovolenky alebo pracovnej cesty vrátiť skôr. Pre tieto situácie, napríklad z dôvodu úrazu alebo smrti blízkej osoby, je tu poistenie predčasného návratu, ktoré vám preplatí nespotrebovanú časť nákladov cesty.

Poistenie rizikových športov: Rekreačné športy vykonávané bežným spôsobom sú vo väčšine cestovných poistení pokryté už v základe. Ak sa ale chcete napríklad lyžovať mimo vyznačených zjazdoviek alebo idete cestovať za účelom extrémnych a adrenalínových športov na vode aj vo vzduchu, musíte si pre ochranu v týchto situáciách dojednať pripoistenie.

Poistenie súťažných športov: Niektoré poisťovne ponúkajú okrem možnosti dojednania rizikových športov aj špeciálne pripoistenie určené na pokrytie nákladov súvisiacich s problémami v dôsledku súťažnej prevádzky športov. Ide o pripoistenie, ktoré môžete využiť pri vrcholovom športovaní v rámci organizovaných súťaží alebo tréningoch na ne.

Poistenie rizikových činností a povolaní: Okrem športov si viete dojednať poistnú ochranu aj v prípade rizikových činností alebo extrémnych povolaní. Niektoré poistenie totiž poisťujú aj činnosti vykonávané napríklad v horskom prostredí s prostriedkami horolezeckej techniky a pomôckami tohto typu, čiže napríklad môže ísť o horských vodcov alebo speleológov.

Poistenie domácnosti v neprítomnosti: Posledným doplnkovým a voliteľným pripoistením, ktoré ale nemajú vo svojej ponuke všetky poisťovne, je pripoistenie domácnosti počas vašej neprítomnosti. Toto poistenie zahŕňa obvykle asistenčné služby technického charakteru v prípade poruchy, krádeže alebo inej udalosti s hroziacimi majetkovými škodami.

Ktoré poisťovne ponúkajú cestovné poistenie online

Cestovné poistenie, či už krátkodobé, dlhodobé alebo na hory, ponúka na našom trhu aktuálne tucet poisťovní. V zásade všetky poistenia si viete dojednať aj cez internet z pohodlia domova, pri  tejto forme viete naplno využiť aj ich vzájomné porovnanie a výpočet ceny.

Tu je abecedný prehľad poisťovní a stručné prestavenie ich ponuky poistných produktov:

Allianz – Slovenská poisťovňa: V Allianz poisťovni si viete dojednať prakticky všetky typy cestovného poistenia, či už ide o krátkodobé, dlhodobé alebo o poistenie len na hory. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť individuálne, ale aj pre rodinu, pričom na výber máte viaceré pripoistenia od úrazu až po batožinu. Poistenie si môžu dojednať aj seniori.

Axa: V poisťovni Axa si viete tiež dojednať a uzatvoriť krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie a v rámci celoročného aj poistenie na hory pre územie Slovenska. Na výber máte z viacerých variantov poistenia a to Reference, Komfort a Excelent. K dispozícii sú aj pripoistenia vo forme balíkov, napríklad pre rodinu, pre rodičov alebo pre storno cesty.

ČSOB poisťovňa: Cestovné poistenie pre jednorazovú cestu aj pre cestovanie po celý rok vám ponúka tiež ČSOB poisťovňa. Poistenie je dostupné pre deti aj pre seniorov vo veku nad 70 rokov a k dispozícii máte 3 rôzne balíčky poistnej ochrany. Poistenie viete uzatvoriť pre turistiku, pracovné cesty ak pre rizikové činnosti a prácu alebo adrenalínové športy.

Generali: Poistenie pre dovolenku, víkend, pracovnú cestu, do hôr a aj pre študentov alebo au-pair ponúka tiež poisťovňa Generali. Dojednať si môžete tak individuálne ako aj skupinové poistenie a to s krytím pre Slovensko, Európu aj celý svet. Na výber máte vždy viacero balíkov poistného krytia a poisťovňa ponúka na tiež nadštandardné asistenčné služby.

Groupama: Cestovné poistenie pre individuálne aj skupinové cestovanie ponúka do zahraničia aj poisťovňa Groupama. Poistnú ochranu môžete využiť pre dovolenky a výlety, ale aj pre pracovné cesty. Súčasťou poistenia sú aj rekreačné športy a záchranná činnosť v zahraničí na vode aj v horách. Ročné poistenie je bez podmienky návratu počas roka.

Komunálna poisťovňa: Tuzemské aj zahraničné cestovné poistenie má vo svojej ponuke tiež Komunálna poisťovňa. Okrem štandardného krytia si viete dojednať aj poistenie batožiny, osobných vecí, nepojazdného vozidla či predčasného návratu zo zahraničnej pracovnej cesty. Ak ide o tuzemské poistenie, jeho súčasťou môže byť aj známe poistenie do hôr.

Kooperativa: Poisťovňa Kooperativa ponúka tiež veľmi široký výber poistenia na cesty po Slovensku aj do zahraničia. Či už ide o poistenie do hôr, poistenie Eurotravel, poistenie Global alebo poistenie liečebných nákladov, na výber máte viacero možností poistenia pre celý rok aj na jednorazovú dovolenku. K poistnej ochrane získate aj asistenčné služby.

MetLife: Či už budete cestovať do zahraničia sami alebo ako rodina, poisťovňa MetLife vám ponúka zaujímavé podmienky pre služobné cesty, dovolenku aj adrenalínové alebo rizikové športy. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby a to vrátane technickej asistencie. Na výber máte tri druhy poistnej ochrany Silver, Gold a Platinum s rozličnou šírkou krytia.

Poštová poisťovňa: Krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie ponúka tiež Poštová poisťovňa a to či už ako samostatné produkty alebo ako poistenie k platobným kartám. Poistenie pokrýva liečebné náklady aj úrazy, dojednať sa dá aj pripoistenie pre administratívne a manuálne prace. Pri krátkodobom poistení môže byť doba až 90 dní.

Union: Poistenie pre cestovanie na jednorazovú dovolenku aj služobné cesty počas celého roka ponúka poisťovňa Union. Poistenie si viete dojednať ako individuálne aj skupinové, pričom pri dlhodobom poistení môže jeden pobyt v zahraničí trvať až 180 dní. Územná platnosť poistenia môže byť Slovensko, Česká republika, Európa aj celý svet.

Uniqa: Poistenie na presný počet dní aj na celý rok ponúka pre deti, dospelých aj seniorov poisťovňa Uniqa. Okrem štandardného poistenia do zahraničia si viete dojednať aj tuzemské cestovné poistenie a tiež poistenie na hory. Bežné letné a zimné športy máte pokryté už v štandardnom poistení a kryté je aj odškodnenie pri únose lietadla alebo autobusu.

Wüstenrot: Krátkodobé aj dlhodobé poistenie pre Európu aj celý svet ponúka poistencom do veku až 75 rokov aj poisťovňa Wüstenrot. Tá má pripravené rôzne poistné balíky, aby ste si mohli zvoliť presne takú poistnú ochranu, akú pre svoju cestu potrebujete. Poistenie je možné dojednať aj s doplnkovým balíkom pre ochranu na horách a súčasťou je aj asistencia.

Cena za cestovné poistenie online

Úlohou cestovného poistenia je finančné krytie udalostí, ktoré súvisia so zdravím alebo majetkom poisteného. Z toho vychádza aj cena za cestovné poistenie, ktorú ovplyvňuje niekoľko parametrov, faktorov a podmienok, väčšinou objektívneho charakteru.

Tu sú 4 najdôležitejšie z nich, ktoré majú najväčší vplyv na cenu:

 • prvým faktorom je typ poistenia, kde celoročné poistenie vychádza na jeden deň lacnejšie, ale na druhú stranu, krátkodobé poistenie je výhodnejšie pre dovolenku
 • významným parametrom s vplyvom na cenu je aj šírka poistenia a územná platnosť, čím viac udalostí a viac krajín poistenie pokrýva, tým je vyššia cena poistného
 • v prípade krátkodobé poistenia hrá veľkú úlohu aj poistná doba, v prípade všetkých typov poistenia zas počet osôb a ich vek, kde poisťovne uplatňujú odlišné sadzby
 • ak ide o zľavy, tak najčastejšie môžete získať zvýhodnenie ceny pri rodinnom alebo skupinovom poistení, za uzatvorenie online alebo ak máte viac zmlúv v poisťovni

CEZ INTERNET JE TO TAKMER VŽDY LACNEJŠIE

Výhodou uzatvorenia a dojednania cestovného poistenia online je, že viete nielen využiť zľavy a akcie, ktoré pri tomto spôsobe niektoré poisťovne ponúkajú, ale si viete poistenie navzájom porovnať a vybrať na mieru, takže takmer vždy je to výhodnejšie a efektívnejšie.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení online

S dojednaním cestovného poistenia cez internet začína mať čoraz viac cestovateľov, dovolenkároch aj služobných cestujúcich pozitívne skúsenosti. Stále však existuje viacero nezodpovedaných otázok, či už ide o špecifiká dojednania online, alebo o samotné poistenie.

Tu sú najviac kladené dotazy súvisiace s témou online cestovného poistenia:

Ktoré typy cestovného poistenia je možné uzatvoriť online?

Prakticky všetky, ktoré komerčné poisťovne majú vo svojej ponuke. Dojednať si viete cez internet krátkodobé aj dlhodobé poistenie, poistenie do zahraničia aj pre Slovensko, poistenie na bežné cestovanie ako aj poistenie pre manuálnu prácu a tiež aj poistenie pokrývajúce záchranné akcie na horách. Online si môžete uzatvoriť aj pripoistenia.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Odkedy platí cestovné poistenie uzatvárané cez internet?

Podobne, ako pri štandardnom cestovnom poistení, obvykle je platnosť poistenia od momentu uzatvorenia, konkrétne od 0. hodiny nasledujúceho dňa. Poistenie viete cez internet uzavrieť ale aj viac dní vopred, takže je len na vás, kedy bude platiť. Niektoré poisťovne umožňujú uzavrieť poistenie tak, že jeho platnosť môže byť už do 3 hodín od dojednania.

Ako zistím, ktoré poistenie potrebujem a ktoré naopak nie?

Najlepším spôsobom, ako to zistiť, je vybrať si pre uzatvorenie či porovnanie poistenia overené porovnávacie nástroje, ktoré sú súčasťou väčších portálov. V tomto prípade býva totiž súčasťou služieb aj online poradenstvo ohľadom jednotlivých poistných balíčkov či pripoistení, prípadne dokonca aj telefonická infolinka pre takéto poradenstvo.

Dokedy je potrebné zaplatiť poistné a ako sa to dá spraviť?

Po tom, čo vám príde poistná zmluva, vám zostáva už len zaplatiť poistné, pričom toto viete spraviť štandardne cez poštový poukaz, u niektorých poisťovní môžete ísť zaplatiť poistné aj osobne na ich pobočku. Najjednoduchšie je však platiť cez internet a to aj preto, že poistné treba obvykle mať zaplatené do prvého dňa poistenia, aby bolo krytie účinné.

Uzatvorenie cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Prvým krokom na ceste k získaniu najlepšieho a najvýhodnejšieho cestovného poistenia je jeho porovnanie. Tu viete naplno využiť všetky výhody, ktoré vám internet ponúka, nakoľko k dispozícii je niekoľko online porovnávacích nástrojov pre cestovné poistenie.

Ich úlohou však nie je len porovnanie, ale aj pomoc s uzatvorením poistenia:

Do online porovnávača zadáte dobu poistenia a vyberiete si konkrétny typ.

Potom zvolíte územné pokrytie a balíčky či pripoistenia, ktoré potrebujete.

Na základe porovnania všetkých ponúk si vyberiete najlepšie poistenie.

Vyplníte osobné údaje, počkáte na doručenie poistnej zmluvy a zaplatíte poistné.

Ako vidíte, ide o jednoduchý proces, ktorý trvá len niekoľko minút. Tie najkvalitnejšie porovnávače a kalkulačky vám pomôžu aj so zaplatením poistného, napríklad cez smartfón s využitím QR kódu alebo prostredníctvom platobnej karty a to online. Dávno sú už preč časy, kedy ste museli platiť s poštovým poukazom osobne na pošte, čo vás len zdržovalo.

Okrem úspory času pri porovnaní a platení má cestovné poistenie online aj ďalšie plusy:

 • všetko vybavíte z jedného miesta a za pár minút, nemusíte vôbec nikam chodiť a to ani pri porovnaní, ani pri uzatváraní a ani pri platení za poistenie
 • získate ponuky presne na mieru, ktoré si môžete okamžite porovnať, čo znamená, že máte presnú predstavu o konečnej cene a zároveň si viete vybrať podľa nej
 • poistenie viete uzavrieť vďaka doručeniu poistných dokumentov v elektronickej podobe veľmi rýchlo, takže si ho viete dojednať online aj tesne pred cestou

Online kalkulačky aj porovnávače vám umožnia porovnať nielen poistenia, ale aj rôzne poistné balíčky navzájom. Vybrať si tiež viete medzi dlhodobým a krátkodobým poistením a tak môžete lepšie zvážiť, čo sa vám oplatí viac. Okrem porovnania cien vám tie kvalitnejšie nástroje umožnia porovnať aj šírku pokrytia či iné nefinančné parametre.

VÝBER SPRÁVNEHO BALÍČKA POISTENIA

Viaceré porovnávače vám môžu poradiť nielen s porovnaním poistení, ale aj s výberom správneho typu poistenia. Preto sa snažte pri ich výbere pozerať aj na takýto doplnkový servis, ktorý je možný hlavne vtedy, ak je porovnávač súčasťou väčšieho portálu.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie cestovné poistenie

Nielen porovnanie, ale aj výpočet poistenia na mieru je dôležitou súčasťou online služieb spojených s cestovným poistením. Za týmto účelom existujú špeciálne poistné kalkulačky, ktoré vám pomôžu s výpočtom poistenia presne podľa vašich požiadaviek.

Nie všetky sú ale rovnako kvalitné a preto treba pri výbere sledovať, či:

 • je online kalkulačka alebo porovnávač na trhu už dlhšiu dobu a či ide o známu značku, dobrým znamením je aj to, ak sú súčasťou kompletného poistného portálu
 • je výpočet presný, vychádza z aktuálnych cien a akcií, či sú zahrnuté všetky možné zľavy a či je cena konečná bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a provízií
 • ponúka porovnávač naozaj komplexné porovnanie poistenia nielen v rámci jedného typu, ale aj viacerých typov a tiež v rámci všetkých poistení na trhu
 • je možné okrem porovnania, výpočtu a uzatvorenia poistenia vybaviť cez online kalkulačku alebo porovnávač aj platbu poistného, ideálne tiež online

Ako vidíte, výber správneho poistného nástroja či aplikácie je veľmi dôležitý či už pre pohodlie a jednoduchosť uzavretia poistenia, ako aj pre jeho výhodnosť a hlavne výber kvalitného poistenia na cesty. Pamätajte na to hlavne vtedy, ak budete vidieť podozrivo lacné ponuky, ktoré vás však nemusia v prípade problémov dostatočne ochrániť.

Naša online poistná kalkulačka pre cestovné poistenie je overená, seriózna a kvalitná:

4.8/5 - (33 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here