Cestovné poistenie Union

0
78

Zaujímavé celoročné aj krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia pre individuálnych poistencov alebo skupiny ponúka aj poisťovňa Union. Či už potrebujete dlhodobé poistenie pre pravidelné pracovné cesty alebo jednorazové poistenie osôb a auta na dovolenku, určite vás potešia výhodné podmienky aj zaujímavé zľavy, ktoré poisťovňa ponúka.

Za výhodnú cenu je možné získať aj špeciálne poistenie pre študentov a to ku kartám ISIC, GO a EURO. Poisťovňa má však ponuku poistenia aj u nás na Slovensku, hlavne ak ide o poistenie na hory, ktoré je možné dojednať online, ale napríklad aj cez SMS.

Samozrejmosťou je, že cestovné poistenie v poisťovni Union viete vybaviť aj online, ideálne je na to použiť špeciálne poistné kalkulačky, ktoré vám pripravia presný výpočet na mieru. Pri takomto spôsobe uzatvorenia poistenia je možná aj zľava, nepotrebujete teda žiaden špeciálny zľavový kód. Výhodou je aj to, že si viete všetky možnosti poistenia porovnať.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Union

Poisťovňa Union pokrýva svojim cestovným poistením všetky prípady, či už ide o klasické turistické poistenie, poistenie pre študentov, poistenie na pracovné cesty alebo aj poistenie na manuálnu prácu alebo rizikové športy. Dojednať si viete poistenie na pár dní, aj na celý rok.

V štandardnej ponuke je krátkodobé poistenie, ktoré viete uzatvoriť s platnosťou už od 1 dňa a buď pre Slovensko, Českú republiku, Európu alebo aj pre celý svet.

V prípade dlhodobého ročného poistenia máte na výber viacero poistných balíkov s rôznym krytím poistných udalosti a bez obmedzenia počtu ciest do zahraničia.

Okrem individuálneho poistenia je v ponuke aj skupinové na doma aj do zahraničia.

Ak ide o pokrytie poistných rizík, okrem základného pokrytia liečebných nákladov súvisiacich s chorobou, úrazom alebo smrťou si viete dojednať poistnú ochranu aj pre vašu batožinu, zodpovednosť voči tretím osobám, meškanie dopravy, storno poplatky, trvalé následky či smrť v dôsledku úrazu alebo aj poistenie určené na hory.

Cestovné poistenie od poisťovne Union je navyše plné benefitov:

 • okrem štandardného rozsahu poistenia máte na výber aj špeciálne poistenia, napríklad špeciálne poistenie pre organizované zájazdy alebo poistenie pre študentov
 • zo základnej ceny poistného viete získať zaujímavé zľavy rôzneho druhu, či už podľa toho, že ste študent a učiteľ, alebo pri využívaní iných poistných služieb
 • oproti iným poisťovniam ponúka pri celoročnom poistení Union aj nefinančné výhody, napríklad možnosť nepretržitého vycestovania až na 180 dní
 • na výber sú viaceré balíčky a zóny geografickej platnosti poistenia v závislosti od typu poistenia, môžete sa poistiť napríklad aj len na Slovensku alebo v Českej republike

ŠPECIÁLNE POISTENIA AUTA A ELEKTRONIKY

Ak budete cestovať na dovolenku alebo výlet vlastným autom, Union vám ponúka aj špeciálne poistenie auta na dovolenku, kde získate aj náhradné auto. Praktickou výhodou je aj možnosť poistenia elektroniky a jej poškodenia, napríklad mobilov alebo tabletov.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Union

Ponuka cestovného poistenia Union zahŕňa tak štandardné krátkodobé poistenie, ktoré je ideálne pre jednotlivé dovolenky, ako aj dlhodobé celoročné poistenie. Okrem týchto dvoch typov ponúka poisťovňa aj niektoré špecifické poistenia so špecializáciou.

Tu je celková ponuka poistného krytia a poistnej ochrany:

Krátkodobé poistenie

Ak idete na jednorazovú pracovnú cestu alebo dovolenku, môžete siahnuť po krátkodobom poistení. Toto poistenie má neobmedzené krytie liečebných nákladov a na výber máte okrem základnej ochrany aj viaceré rozšírenia a pripoistenia.

Krátkodobé poistenie v poisťovni Union získate za týchto podmienok:

 • štandardom je pokrytie liečebných nákladov, poistenie pre turistiku a rekreačné služby a bez príplatku máte aj neobmedzené asistenčné služby 24 hodín denne
 • dopoistiť si viete batožinu a cestovné doklady, zodpovednosť za škodu spôsobenú niekomu inému, úrazové poistenie a v prípade potreby aj záchranu na horách
 • zimné športy po vyznačených trasách máte už v štandardnom rozsahu, ale dopoistiť si môžete krytie nákladov pri rizikových športoch a pri manuálnej práci
 • poistenie je možné uzavrieť zvlášť pre Slovensko, zvlášť pre Českú republiku, zvlášť pre celú Európu okrem Slovenska a zvlášť pre celý svet okrem Slovenska
 • v prípade poistenia len na Slovensku si viete vybrať z troch balíkov poistenia Hory, Relax a Komplet, pre poistenie v Českej republike sú zas výhodnejšie sadzby

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Dlhodobé celoročné poistenie

Ak potrebujete komplexnú poistnú ochranu na celý rok, prípadne na častejšie cestovanie do zahraničia, najlepšou voľbou je dlhodobé celoročné poistenie. To si viete uzavrieť tak na presný rok, ako aj na dobu neurčitú a aj pre vybrané športy a manuálnu prácu.

Poistenie je naozaj široké a má veľmi zaujímavé podmienky:

 • k dispozícii máte 3 rôzne balíky poistnej ochrany a to Klasik, Komfort a Komfort storno, pričom v každom je poistenie liečebných nákladov aj technická pomoc
 • počet vycestovaní do zahraničia je neobmedzený, podľa zvoleného balíka môže byť dĺžka jedného pobytu buď 45 dní, alebo až 180 dní v prípade najvyššieho balíka
 • dojednať si viete aj cestovné poistenie pre Slovensko a to v troch balíkoch Hory, Doma alebo Komplet, ktoré môže kryť napríklad aj poistenie storna
 • na výber máte viaceré územné platnosti poistenia, či už len Slovensko, Európu a okolie, prípadne celý, zahraničné poistenie sa ale nevzťahuje na SR
 • poistiť sa môžete pre bežný účel, napríklad turistiku, štúdium či bežnú cestu, ale aj pre rekreačný šport, prípadne s balíkom pre manuálnu prácu a šport

Poistenie k študentským kartám

Pokiaľ ste držiteľom študentskej karty ISIC, GO<26 alebo EURO<26, prípadne učiteľskej karty ITIC, môžete získať v poisťovni Union dlhodobé poistenie za zvýhodnených podmienok. Poistenie môžete dojednať maximálne na 16 mesiacov.

Ak ide o konkrétne podmienky a parametre poistenia, tak:

 • poistenie zahŕňa liečebné náklady, asistenčné služby, technickú pomoc, poistenie zodpovednosti, úrazové poistenie a poistenie batožiny
 • na výber máte rizikovú skupinu Turista alebo Šport, podľa toho, aké aktivity budete vykonávať, pričom poistenie je platné pre všetky štáty sveta okrem Slovenska
 • počas platnosti poistenia máte neobmedzený počet vycestovaní, jediné, čo poisťovňa limituje, je dĺžka jedného pobytu v zahraničí, kde platí obmedzenie na 30 dní

Poistenie účastníkov zájazdu

Medzi špecifické poistenia patrí aj poistenie účastníkov zájazdu. Ide o krátkodobé poistenie, ktoré sa uzatvára podľa konkrétnych dní dovolenky či zájazdu a je možné ho dojednať tak pre účastníkov domácich zájazdov, ako aj pre účastníkov zahraničných zájazdov.

Podmienky a parametre tohto typu poistenia sú nasledovné:

 • pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov je možné vybrať tri územné platnosti poistenia, Európu, všetky krajiny sveta okrem niektorých špeciálnych a všetky krajiny
 • pre poistenie účastníkov domácich aj zahraničných zájazdov sú na výber dve rizikové skupiny podľa typu plánovanej činnosti a to buď Turista alebo Šport
 • v prípade domácich zájazdov sú na výber dva balíky poistenia A a B s rôznou šírkou pokrytia poistných udalostí, pri zahraničných zájazdoch je takýchto balíkov až 5

Územná platnosť cestovného poistenia Union a obmedzenia predmetu poistenia

Poisťovňa Groupama ponúka poistenie do celého sveta, ale výber konkrétnych balíkov závisí od toho, aký typ poistenia si zvolíte. Napríklad pri krátkodobom poistení si viete dojednať zvlášť poistenie pre Slovensko, Česko a Európu, ale aj pre celý svet.

V prípade dlhodobého poistenia si viete dojednať tri druhy územnej platnosti a to Slovensko, Európu a okolie alebo celý svet. Pri hromadnom poistení účastníkov zájazdu do zahraničia sú zas k dispozícii až tri balíčky, napríklad aj všetky krajiny okrem USA a vybraných štátov.

Štandardné poistenia majú územnú platnosť rozdelenú do týchto zón:

 • samostatnou zónou je poistenie pre Slovensko, ktoré môže zahŕňať aj tzv. poistenie na hory, v prípade krátkodobého poistenia máte aj poistenie samostatne pre ČR
 • v rámci zóny Európa sa nachádzajú obvykle štáty geograficky patriace na kontinent a niektoré často navštevované okolité krajiny, najmä okolo Stredozemného mora
 • v rámci zóny Svet môžete získať pre niektoré typy poistenia postenie pre väčšinu krajín s výnimkou USA a niektorých štátov, ale aj poistenie pre naozaj celý svet

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


POZOR NA RIZIKOVÉ OBLASTI

Pozor si treba dávať aj na výluky z poistnej ochrany, v prípade územnej platnosti ide o krajiny či oblasti, ktoré boli oficiálne označené ako rizikové. Do týchto oblastí by ste nemali cestovať, alebo by ste ich mali pokiaľ možno čo najrýchlejšie opustiť.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Union

Štandardnou súčasťou cestovného poistenia už bývajú aj asistenčné služby a to isté platí aj pre cestovné poistenie Union, ktoré poskytuje asistenciu vo všetkých balíkoch poistnej ochrany, vrátane tých základných. Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne.

Toto sú najdôležitejšie činnosti v rámci asistencie:

 • informácie ohľadom možnostiach zdravotného ošetrenia v najbližšom zdravotníckom zariadení a zabezpečenie ošetrenia v zariadení v závislosti od vášho stavu
 • ak si zdravotný stav vyžaduje hospitalizáciu, zabezpečenie prevozu a hospitalizácie, prípadne aj zabezpečenie prevozu späť na Slovensko, aj prevozu pozostatkov
 • poskytnutie telefonickej asistencie v rôznych prípadoch, či už ide o stratu dokladov, spáchanie trestného činu alebo priestupku alebo o inú tiesňovú situáciu
 • ak sa rozhodnete pre pripoistenie technickej asistencie, získate aj asistenčné služby k nepojazdnému vozidlu zahŕňajúce opravu a poskytnutie náhradného vozidla

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Union

Cestovné poistenie v poisťovni Union je nielen komplexné, ale aj veľmi výhodné, hlavne vtedy, ak spĺňate podmienky využitia rôznych zliav a bonusov. Zaujímavú cenu však môžete získať aj výberom správneho typu a rozsahu poistnej ochrany.

Toto sú najdôležitejšie informácie, ktoré ohľadom ceny poistenia musíte vedieť:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Výška poistného je primárne závislá od typu poistenia, čiže či ide o krátkodobé alebo dlhodobé poistenie, územnej platnosti poistenia, počtu dní poistenia a počtu osôb. Medzi ďalšie dôležité faktory patria výber konkrétneho poistného balíčka, výber pripoistení a účel cesty do zahraničia.

Zľavy a bonusy: Union ponúka k svojmu cestovnému poisteniu viaceré zľavy a cenové zvýhodnenia. Ide napríklad o zľavu za uzatvorenie poistenia online, zľavy v prípade skupinového poistenia, zľavy pre študentov a učiteľov, ktorí sú držiteľmi príslušných kariet alebo aj zľavy súvisiace s tým, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne Union.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Ak ide naopak o tie faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri navýšení ceny poistného, tak sa jedná hlavne o širšiu poistnú ochranu pripoisteniami napríklad pre rizikové činnosti, manuálnu prácu alebo rizikové športy, prípadne o navýšenie ceny v dôsledku voľby územnej platnosti pre celý svet vrátane USA.

NÍZKA CENA VS. OCHRANA NA MIERU

Hoci každý by chcel mať výhodné a lacné poistenie, treba zvážiť kompromis medzi nízkou cenou a účinnou ochranu na mieru. Nesnažte sa ušetriť zbytočne na obmedzení pokrytia poistky o niektoré dôležité oblasti, hľadajte radšej inú cestu k zľavám.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Union

Ak by ste chceli vedieť, aké sú niektoré špecifické podmienky pre to-ktoré poistenie, prípadne čo všetko zahŕňajú asistenčné služby technickej asistencie k vozidlu, neváhajte kontaktovať poisťovňu Union osobne, telefonicky alebo elektronicky.

Spôsobov a možností kontaktovania je viacero, podľa situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Infolinka: Ak potrebujete všeobecné informácie týkajúce sa poistných zmlúv alebo niektorých konkrétnych podmienok, môžete kontaktovať infolinku poisťovne Union. Tá je dostupná každý pracovný deň v čase od 07:30 do 18:00 a to na telefónnom čísle 0850 111 211 zo Slovenska a pre volania zo zahraničia + 421 2 2081 1811.

Telefón pre asistenčné služby: Ak chcete využiť asistenčné služby, k dispozícii je pre vás nonstop dispečing, ktorý pre poisťovňu Union zabezpečuje Eurocross Assistance. Asistenciu môžete využiť 24 hodín denne a 365 dní v roku a bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. K dispozícii je pre vás nonstop linka na čísle + 420 296 339 644.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že chcete zrušiť poistnú zmluvu do 2 mesiacov od uzavretia, podať výpoveď pred koncom uplynutie lehoty výročia alebo z iných dôvodov, spravte tak písomnou formou a odoslaním výpovede na adresu pre písomnú korešpondenciu spomínanú vyššie. To isté platí, ak chcete spraviť akékoľvek zmeny v zmluve.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Union

Chcete vedieť, kde všade platí poistenie v rámci balíka pre Európu alebo čo všetko zahŕňa pripoistenie pre rizikové športy? Tieto, ale aj mnohé iné otázky, sa pýta väčšina budúcich klientov poisťovne alebo všeobecne cestovateľov.

Toto sú dotazy, ktoré sú najdôležitejšie:

Kedy začína a končí poistné krytie a od čoho závisí začiatok?

Poistenie začína dňom, ktorý je dojednaný v zmluve o cestovnom poistení, konkrétne nultou hodinou stredoeurópskeho času. Koniec poistenia je 24. hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve. Platnosť poistenia je však naviazaná aj na zaplatenie poistného, ktoré treba uhradiť do 5 dní od uzatvorenia poistenia, najneskôr v deň začiatku platnosti.

Ak si zvolím poistenie v zóne Európa a okolie, ktoré štáty tam spadajú?

Ide o štáty, ktoré sa geograficky na území Európy nachádzajú, ale aj niektoré, ktoré s týmto územím susedia. Cestovné poistenie vám v tomto prípade platí aj pre náklady a ich krytie v európskej časti Ruskej federácie, v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Cypre, v Egypte, Izraeli Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane.

Ktoré športy pokrýva poistenie už v základnom rozsahu?

Ak sa idete na dovolenku alebo do zahraničia len lyžovať, snowboardovať alebo bežkovať po vyznačených trasách, prípadne hrať rekreačné plážové hry, behať, bicyklovať sa a korčuľovať, nepotrebujete pripoistenie pre rizikové športy. To treba napríklad pre rafting, kayaking, cyklokross, surfing, skateboarding, bojové športy alebo horolezectvo.

Aké sú výšky konkrétnych zliav k cestovnému poisteniu?

Poisťovňa Union ponúka cestovné poistenie aj s veľkým výberom rôznych zliav, ktoré môžu znížiť výšku poistného, niekedy až o 50 %. Podľa typu poistenia môžete získať napríklad zľavu 50 %, ak ste klientom zdravotnej poisťovni Union, zľavu 10 %, ak ste učiteľom s preukazom ITIC alebo zľavu 30 %, ak ste študentom s kartou ISIC.

Uzatvorenie cestovného poistenia Union online a prečo využiť porovnanie

Porovnanie cestovného poistenia, či už v rámci poisťovne Union, ale aj s inými ponukami, je dôležité pre získanie najlepšieho aj najvýhodnejšieho poistného krytia súčasne. Vďaka modernej dobe si viete spraviť takéto porovnanie cez online porovnávače.

Postup porovnania a uzatvorenia je potom nasledovný:

Zadáte do porovnávača požadované parametre poistenia vrátane jeho typu a doby.

Potom počkáte na vyhodnotenie podmienok a porovnanie dostupných poistení.

Vyberiete si to, o ktoré máte záujem, vyplníte svoje údaje a odošlete žiadosť.

Príde vám poistná zmluva, podpíšete ju, uhradíte poistné a to je všetko.

Celý proces je záležitosťou niekoľkých minút, pričom vybrať si môžete naozaj všetky možné parametre poistenia vrátane špecifických pripoistení. Porovnanie aj uzatvorenie poistenia prebieha online, to isté môže byť aj s platbou za poistné. Väčšina porovnávačov či kalkulačiek ponúka platenie kartou, prípadne aj mobilom cez QR kód.

Porovnať a dojednať poistenie cez internet má viacero výhod:

 • prvou a najdôležitejšou je, že získate poistenie presne na mieru a zároveň za najvýhodnejšiu cenu, môžete si totiž všetko porovnať naraz
 • týmto spôsobom ušetríte nielen peniaze, ale aj čas a energiu, nemusíte nikam volať a ani zisťovať aktuálne akcie, porovnávač to spraví za vás
 • v cene poistenia sú kalkulované všetky zľavy, bonusy a cenové zvýhodnenia, poistenie je totiž počítané presne vám na mieru a podľa vašich parametrov či požiadaviek

Viacero kvalitných porovnávačov a kalkulačiek, ktoré sú súčasťou špecializovaných poistných portálov, je nielen o mechanickom porovnaní či výpočte. Nájdete tu napríklad aj nestranné a odborné poradenstvo, ktoré vám pomôže s výberom poistného krytia presne pre vašu situáciu, ale bez nepotrebných služieb navyše.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


NEZABUDNITE NA PLATBU VČAS

Aby ste mohli mať nielen uzavreté cestovné poistenie, ale aj platnú a účinnú poistnú ochranu, nezabudnite na zaplatenie poistného načas, najneskôr v deň začiatku platnosti poistenia. Ak využijete platbu kartou online, bude to najrýchlejšie aj najpohodlnejšie.

Online Union kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Využitie internetu na dojednanie najlepšieho a najvýhodnejšieho cestovného poistenia je dnes už bežná prax. Existuje viacero online porovnávačov alebo internetových kalkulačiek, ktoré ponúkajú takéto možnosti, no nie všetky sú rovnako kvalitné.

Dajte preto dôraz na to, aký nástroj si vyberiete:

 • samozrejmosťou by mal byť presný výpočet poistenia so zohľadnením všetkých aktuálnych cien a parametrov všetkých poisťovní
 • porovnanie musí byť nestranné a hlavne úplné, čo znamená, že okrem porovnania cien by ste mali vedieť porovnať aj šírku poistenia a nefinančné parametre
 • kalkulačka alebo porovnávač musia mať svoju históriu a referencie, vyberajte si len overené nástroje, ideálne je, ak sú súčasťou poistných portálov
 • plusom je, ak sa nejedná o „anonymné“ nástroje, ale máte k dispozícii napríklad aj telefonickú linku pre poradenstvo ohľadom výberu poistenia

Nie všetky kalkulačky alebo porovnávače vám dokážu poistenie aj uzatvoriť, prípadne dokonca pomôcť s jeho platením. Ak na také natrafíte, dávajte pozor, aby cena poistky nebola navýšená o skryté poplatky a provízie. Kvalitný porovnávač vám totiž ušetrí nielen čas a energiu, ale aj nemalé peniaze.

Ak máte záujem o cestovné poistenie Union, tu je naša overená online kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here