Cestovné poistenie Uniqa

0
75

Či už idete na jednorazovú dovolenku, alebo budete pravidelne cestovať do zahraničia, krátkodobé aj ročné dlhodobé cestovné poistenie od poisťovne Uniqa vám poskytne ochranu pre všetky situácie. Poistenie si viete dojednať s rôznou šírkou poistného krytia, či už pôjde o liečebné náklady, ale napríklad aj o batožinu alebo o storno poplatky.

Poisťovňa Uniqa ponúka tak individuálne, ako aj rodinné cestovné poistenie. Okrem štandardných produktov má aj unikátne cestovné poistenie špeciálne pre Slovensko, nemenej zaujímavým produktom je aj cestovné poistenie k platobným kartám Tatra banky.

Poistenie si viete uzavrieť nielen osobne, čo je nepraktické a zdržujúce, ale aj online z pohodlia domova. Stačí využiť poistnú kalkulačku alebo online porovnávač, ktoré vám pomôžu s konfiguráciou poistného krytia a ochrany presne podľa vašich predstáv. Skúsenosti ukazujú, že dojednanie poistenia cez internet je aj finančne výhodnejšie.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody cestovného poistenia Uniqa

Cestovné poistenie Uniqa je dostupné pre deti do 18 rokov, dospelých do 70 rokov a aj pre seniorov nad 70 rokov. Okrem individuálneho poistenia ponúka poisťovňa aj zvýhodnené rodinné balíky a poistiť sa môžu aj ženy v tehotenstve , ktoré sú do 26. týždňa gravidity.

Štandardná ponuka obsahuje krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie s 3 alebo 4 balíkmi podľa typu poistenia, ktoré majú odstupňovanú poistnú ochranu.

V prípade krátkodobého poistenia si viete zvoliť poistnú dobu na 1 až 365 dní, celoročné poistenie zas obsahuje neobmedzený počet ciest, jedna môže trvať až 45 dní.

Individuálne poistenia zahŕňajú cestovné poistenie pre Slovensko a k platobnej karte.

Štandardne pokrýva cestovné poistenie do zahraničia bez ohľadu na typ hlavne liečebné náklady súvisiace s náhlym úrazom, ochorením alebo aj smrťou. Vo vyšších balíkoch si viete dojednať širšiu ochranu, v prípade celoročného poistenia dokonca aj poistenie golfových rizík. Taktiež si viete zvoliť základné aj vyššie poistné limity pre cestovné poistenie.

Uniqa navyše ponúka viacero zaujímavých benefitov a výhod:

 • veľký výber poistných balíkov pre krátkodobé aj dlhodobé poistenie, takže si viete zvoliť ochranu veľmi jednoducho a nemusíte kombinovať veľa pripoistení
 • v základe máte automaticky pokryté všetky bežné letné a zimné športy, rovnako tak komplexné poistenie a pokrytie nákladov pátrania a záchrany na horách aj vo vode
 • poistenie je možné dojednať tak pre študijné cesty a bežnú turistiku, ako aj pre štandardné pracovné cesty, vďaka širokému pokrytiu ste chránení komplexne
 • asistenčné služby sú poskytované ku každému cestovnému poisteniu zdarma a vo veľmi širokej ponuke rôzneho typu asistencie od informácií po priame úkony

ŠPECIÁLNE ODŠKODNENIE PRI CELOROČNOM POISTENÍ

Ak sa rozhodnete siahnuť po celoročnom poistení v poisťovni Uniqa, získate oproti iným poisteniam nadpriemerné poistné krytie v prípade únosu lietadla alebo autobusu. Poisťovňa na rozdiel od konkurencie ponúka pre tieto prípady špeciálne odškodnenie.

Balíky, moduly a pripoistenie cestovného poistenia Uniqa

Ponuka poistení Uniqa zahŕňa štandardné krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie, ale aj dva špeciálne produkty, ktoré v iných poisťovniach nájdete len veľmi ťažko. Ku každému poisteniu sú k dispozícii asistenčné služby a to 24 hodín denne 365 dní v roku.

Tu je komplexná ponuka cestovného poistenia:

Krátkodobé cestovné poistenie

Ak sa chcete poistiť len na jednorazovú cestu do zahraničia, napríklad dovolenku, administratívnu služobnú cestu alebo študijný pobyt, najlepšou voľbou bude krátkodobé cestovné poistenie. Dojednať si ho viete od 1 až do 365 dní, čiže flexibilne.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uniqa ponúka krátkodobé poistenie za týchto podmienok:

 • na výber máte 3 balíky krátkodobého cestovného poistenia, už v základnom máte pokryté liečebné nálady do 250.000 € a bežné letné a zimné športy v cene
 • okrem toho základný balík Basic obsahuje aj náklady na záchranu na horách a vo vode a právnu pomoc, tieto udalosti sú kryté aj v dvoch vyšších balíkoch Plus a Komfort
 • ak sa rozhodnete pre balík Plus, získate aj poistenia zmeškania dopravného prostriedku, oneskoreného návratu zo zahraničia, batožiny, úrazu a zodpovednosti
 • balík Komfort obsahuje navyše ešte pokrytie pre storno poplatok a prerušenie cesty, pričom tieto poistenia môžu mať 0 %, ale aj 15 % spoluúčasť
 • poistenie je možné dojednať si s územnou platnosťou pre Európu, kam spadajú aj niektoré priľahlé krajiny, ale aj pre celý svet vrátane USA, Kanady a Thajska

Dlhodobé celoročné cestovné poistenie

Budete cestovať opakovane alebo bude vaša cesta trvať dlhšiu dobu a krátkodobé poistenie by sa vám finančne nevyplatilo? Pre tieto prípady ponúka cestovná poisťovňa Uniqa celoročné dlhodobé poistenie, ktoré pokrýva geograficky automaticky celý svet.

Toto poistenie môže získať s nasledujúcimi parametrami:

 • v prípade dlhodobého celoročného poistenia sú k dispozícii až 4 balíky, okrem balíkov Klasik, Plus a Komfort je tu aj balík Extra pre golfové riziká a s vyššími limitmi
 • v základom balíku Basic je poistenie liečebných nákladov do 250.000 €, poistenie nákladov na záchranu na horách a vo vode a tiež poistenie pre bežné športy
 • balík Plus obsahuje navyše úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny a poistenie meškania ako aj oneskoreného návratu
 • najvyššom balíku Komfort je to, čo obsahuje balík Plus, ale navyše aj poistenie prerušenia cesty a poistenie pre storno poplatky, bez aj so spoluúčasťou
 • súčasťou všetkých balíkov sú aj asistenčné služby a právna pomoc, pričom počet ciest do zahraničia pri tomto poistení je neobmedzený, jedna cesta môže trvať až 45 dní

Cestovné poistenie k platobným kartám

Špeciálnym produktom poisťovne Uniqa, ktorý je technicky vlastne dlhodobým ročným cestovným poistením, je poistenie k platobným kartám. Poistenie vás ochráni, či už idete a dovolenku, služobnú cestu alebo nákup do zahraničia.

Toto poistenie sa dojednáva s týmito podmienkami a parametrami:

 • poistenie platí po celom svete a ide o ročné poistenie, ktoré kryje aj spolucestujúcich rodinných príslušníkov, pričom jedno vycestovanie môže trvať až 90 dní
 • poistenie je možné získať k debetnej, kreditnej, súkromnej aj firemnej karte, pričom poistenými osobami môžu byť držitelia karty do veku 65 rokov
 • poistenie kryje liečebné náklady, zásah Horskej služby na území SR, úrazy a náklady s nimi spojené, zodpovednosť za škodu voči tretím osobám aj batožinu

Cestovné poistenie špeciálne pre Slovensko

Ak chcete dovolenkovať doma na Slovensku a neviete v iných poisťovniach nájsť kompletnú poistnú ochranu, poisťovňa Uniqa vám v tejto oblasti vyjde v ústrety svojim špeciálnym poistením pre dospelých aj deti, ktoré platí na horách aj na vode.

S týmto poistením získate ochranu pre nasledujúce prípady a situácie:

 • odškodnenie za trvalé následky úrazu a v prípade smrti v dôsledku úrazu, náhradu pri strate, krádeži a zničení batožiny, poistenie zodpovednosti a náhradu cenných vecí
 • poistenie storno poplatkov pri nenastúpení na cestu, náhradu uhradených a nevyčerpaných služieb a náhradu nákladov potrebných na spiatočnú cestu
 • poistenie na hory, ktoré pokrýva náhradu nákladov na Horskú záchrannú službu na území Slovenskej republiky alebo pátranie po stratenom turistovi

Územná platnosť cestovného poistenia Uniqa a obmedzenia predmetu poistenia

Cestovné poistenie od poisťovne Uniqa si viete dojednať pre všetky krajiny sveta, ale ak budete chcieť, môžete si uzatvoriť len poistenie určené pre územie Slovenskej republiky. Bez ohľadu na územnú platnosť, dôležité je dodržiavať všetky poistné podmienky.

V praxi to znamená, že vás poistenie chráni len vtedy, ak necestujete napríklad do rizikových krajín alebo oblastí. Existujú aj ďalšie výluky poistného krytia, napríklad ak ide o dôsledky udalostí vzniknutých úmyselným konaním alebo následkom konzumácie alkoholu.

Pokiaľ ide o územnú platnosť, môžete si vybrať tieto tri možnosti poistenia:

 • samostatne je možné dohodnúť poistenie špeciálne len pre územie Slovenskej republiky, ktoré kryje odškodnenie pri úraze, storno poplatky a iné udalosti
 • celoročné dlhodobé poistenie sa automaticky dojednáva pre celý svet okrem Slovenskej republiky a zahŕňa napríklad aj USA, Kanadu alebo Thajsko
 • krátkodobé poistenie si viete dohodnúť aj pre zónu Európa, kde patria okrem bežných geograficky európskych štátov aj krajiny a územia v okolí Stredozemného mora

POISTENIE ZÁCHRANNÝCH AKCIÍ

V prípade poistenia záchranných akcií ponúka Uniqa dve veľké výhody. Prvou je, že toto poistenie sa vzťahuje na záchranné akcie nielen na horách, ale aj na vode. Druhou, že pokrýva záchranné akcie a výdavky na ne nielen v zahraničí, ale aj na území SR.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k cestovnému poisteniu Uniqa

Súčasťou cestovného poistenia Uniqa sú aj rozsiahle asistenčné služby, ktoré sú pre všetky balíky a všetkých klientov zhodné. Nemusíte si teda nič navyše priplácať a asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku vo všetkých krajinách sveta.

Ich súčasťou sú nasledovné úkony, či už organizačného alebo zabezpečovacieho typu:

 • asistencia ešte pred vycestovaním v podobe informatívnych služieb a informácií, hlavne ak ide o oblasti hygieny, bezpečnosti danej krajiny a možností cestovania
 • informácie ohľadom najbližšieho lekára v zahraničí a preplatenie ambulantného ošetrenia u tohto lekára, v prípade nutnosti aj zabezpečenie hospitalizácie
 • sledovanie zdravotného stavu a priebehu liečby po ošetrení, v prípade hospitalizácie komunikácia s vašou rodinou, zabezpečenie prevozu z nemocnice na Slovensko
 • poskytnutie kontaktu na veľvyslanectvo a konzuláty v krajine, kde sa aktuálne nachádzate, pomoc a asistencia v krízových situáciách, napríklad pri strate dokladov

Cena, zľavy a bonusy pre cestovné poistenie Uniqa

Dôležitým aspektom cestovného poistenia je jeho cena, ktorá pre mnohých zohráva najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní sa o tom, kde  sa poistiť. Poisťovňa Uniqa ponúka zaujímavé finančné podmienky poistenia, ktoré závisia od množstva faktorov.

Tu sú tie, ktoré sú najdôležitejšie pre konečnú cenu poistného:

Základné faktory vplývajúce na cenu: Výška poistného pri cestovnom poistení v poisťovni Uniqa je závislá od typu poistenia, počtu poistených osôb a ich skladby, čiže deti, dospelé osoby a seniori, počtu dní poistenia a zvoleného balíčka poistnej ochrany.  Významným faktorom je aj oblasť pokrytia, čiže Slovensko, Európa alebo svet.

Zľavy a bonusy: Nakoľko ceny cestovného poistenia v poisťovni Uniqa sú už v základe na veľmi dobrej úrovni, množstvo prípadných bonusov, zliav alebo iných cenových zvýhodnení je v tomto prípade obmedzené. Väčšie zľavy a zvýhodnenú sadzbu je možné získať pri rodinnom poistení, ktoré je možné dojednať až pre 2 dospelé osoby a 4 deti.

Faktory zvyšujúce cenu poistenia: Opakom zliav sú faktory a podmienky, ktoré spôsobujú vyššiu cenu poistenia. Poistné môže navýšiť typicky hlavne širšia poistná ochrana, čiže vyšší balík s väčším pokrytím jednotlivých rizikových udalosti. Svoj vplyv majú aj širšia územná platnosť poistenia či pripoistenia, napríklad pre golf.

NEZABUDNITE ZAPLATIŤ POISTNÉ

Nevyhnutnou podmienkou platnosti poistenia a poistnej ochrany je mať zaplatené poistné. Nie je teda dôležitá len cena, ktorá bude uvedená v poistnej zmluve, ale aj to, aby ste poistné zaplatili včas, najneskôr od prvého dňa uvedenej platnosti poistenia.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre cestovné poistenie Uniqa

Potrebujete vedieť viac detailov, napríklad o poistných limitoch pre jednotlivé oblasti pokrytia? Alebo chcete zmeniť aktuálnu poistnú zmluvu? Potrebujete servis asistenčných služieb? Vtedy je najlepší priam kontakt na poisťovňu.

Podobne ako iné poisťovne, aj poisťovňu Uniqa možno kontaktovať rôzne:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Krasovského 15, 851 01 Bratislava.

Infolinka: Pre získanie všeobecných informácií ohľadom poistenia, poistných podmienok, poistných balíkov a podobne zriadila poisťovňa Uniqa telefonickú infolinku. Tá je vám k dispozícii aj zo zahraničia počas pracovných dní na čísle +421 2 32 600 100 a to v čase od 08:00 do 18:00 stredoeurópskeho času.

Telefón pre asistenčné služby: Nielen asistenčné služby v rámci cestovného poistenia sú bez dodatočných extra poplatkov, ale aj telefonovanie na linku asistencie. 24 hodín denne je vám k dispozícii telefónne číslo asistenčných služieb +421 2 544 11 029, kam môžete zavolať v prípade zhoršenia zdravotného stavu aj v prípade potreby konzultácií.

Výpoveď a zrušenie: Zmeny v poistných zmluvách je potrebné robiť písomnou formou, kedy na vyššie uvedenú adresu pre písomnú korešpondenciu zašlete potrebné doklady a žiadosť o zmenu. Písomnú formu treba dodržať aj v prípade, ak budete chcieť zrušiť aktuálnu zmluvu, vtedy musíte výpoveď v stanovený termín poslať tiež na adresu poisťovne.

Najčastejšie otázky o cestovnom poistení Uniqa

Cestovné poistenie nie je len o sledovaní informácií z prospektov, ale v prvom rade o poistnej ochrane v živote. Preto je dôležité poznať aj niektoré detailnejšie údaje, prípadne odpovede na viaceré otázky súvisiace s praktickými aspektmi poistenia.

Tu sú odpovede na tie, ktoré sú najčastejšie:

Kedy a akým spôsobom je možné zaplatiť poistné?

Poistné sa spravidla platí na celé poistné obdobie, ktoré je dojednané v zmluve, čiže pri krátkodobom je to zvolený počet dní a pri celoročnom na celý 1 rok. Pri predĺžení predtým uzatvoreného poistenia je treba zaplatiť posledný deň pred začiatkom predĺženia. Platba je možná poštovým šekom alebo aj bezhotovostným bankovým prevodom.

Aké druhy športov sú pokryté v rámci cestovného poistenia?

Súčasťou štandardnej poistnej ochrany v rámci cestovného poistenia Uniqa sú bežné športy vykonávané rekreačne. Ide napríklad o bežné letné a zimné športy typu futbal, volejbal či bicyklovanie, športy na horách v zime a v lete po vyznačených trasách alebo vodné športy typu plávanie a rafting v prípade dodržania podmienok.

Aké sú podmienky pre 0 % spoluúčasť v rámci vybraných poistení?

Ak si vyberiete najvyšší balík Komfort, môžete mať niektoré udalosti v rámci poistenia storno poplatkov alebo poistenia prerušenia cesty aj bez spoluúčasti. Platí to pre situáciu úmrtia inej osoby, živelnú pohromu alebo hospitalizáciu poisteného minimálne 3 dni v čase začiatku cesty. V opačných prípadoch treba pri poistnom krytí rátať so spoluúčasťou 15 %.

Kedy začína a kedy končí poistná ochrana v rámci poistenia?

Začiatok je odo dňa uvedeného v zmluve, konkrétne od 0. hodiny. Za bežných podmienok je koniec o 24. hodine v posledný deň platnosti poistnej zmluvy, no existuje tu výnimka pre poistencov, ktorí dovŕšia 70. rok pre balíky Basic, Plus a Komfort. Tým končí poistenie automaticky v poistnom období dovŕšenia tohto veku.


CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie cestovného poistenia Uniqa online a prečo využiť porovnanie

Poisťovňa Uniqa umožňuje uzatvoriť svoje poistenie aj online, čo je rýchlejšie a pohodlnejšie, ako pri klasickom uzatváraní poistenia osobne. S využitím internetových porovnávačov si viete cestovné poistenie nielen uzavrieť, ale predtým aj porovnať.

Celý proces a postup prebieha naozaj veľmi jednoducho:

Vyberiete si typ poistenia, počet poistených osôb, územnú platnosť a dobu.

Potom zvolíte udalosti a situácie, pre ktoré chcete dojednať poistnú ochranu.

Počkáte na porovnanie všetkých možností a vyberiete si to, čo vám vyhovuje najviac.

Príde vám poistná zmluva, tú podpíšete a potom už len zaplatíte poistné.

Zaplatiť za poistenie môžete rovnako rýchlo, ako rýchlo si ho viete týmto spôsobom porovnať a dojednať. Okrem klasického bankového prevodu ide aj o možnosť platby platobnou kartou cez CardPay, kedy príde k okamžitému zaplateniu, ale aj cez QR kód a mobilnú aplikáciu. Tieto spôsoby vám platenie zjednodušia a zrýchlia.

Ak využijete porovnávače a kalkulačky pre cestovné poistenie, získate aj:

 • výhodu úspory času a energie, keďže nemusíte študovať aktuálne akciové a cenové ponuky, všetko za vás spraví kalkulačka vrátane výpočtu
 • presnú cenu, ktorá je výsledkom presných poistných podmienok na základe vami zadaných parametrov, takže porovnávate porovnateľné
 • možnosť nezávislého poradenstva a konzultácie, samozrejme, len v prípade kvalitných poistných portálov a online nástrojov, ktoré takéto služby poskytujú

Podobne ako pri iných poisteniach, aj pri cestovnom poistení ide nejde len o samotnú cenu, ale hlavne o účinnú poistnú ochranu. To je zrejme tá najväčšia výhoda pri online porovnaní a uzatváraní poistenia, nakoľko si viete v pohodlí domova nakonfigurovať také poistenie do zahraničia alebo na Slovensko, aké naozaj využijete.

VŠETKY DOKUMENTY EMAILOM

Veľmi praktickou výhodou spojenou s uzatvorením poistenia online cez internetové porovnávače je, že všetky poistné dokumenty, či už poistná zmluva alebo detailné podmienky, vám prídu v elektronickej forme mailom, netreba čakať na poštu.

Online Uniqa kalkulačka a ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie

Internetové poistné kalkulačky nie sú len o výpočte, ale ich funkcia je aj v porovnaní a príprave komplexnej ponuky poistenia s možnosťou uzatvorenia a platby. Nie všetky to dokážu a nie všetky kalkulačky a porovnávače sú rovnako kvalitné.

Pri výbere konkrétneho nástroja pozerajte na tieto aspekty:

 • porovnanie musí byť čo najširšie, čiže by nemalo byť iba o mechanickom porovnaní cien, ale aj o nefinančných podmienkach a parametroch
 • výpočet poistenia cez kalkulačku by mal byť presný, bez skrytých poplatkov, bez ďalších navýšení a s využitím všetkých aktuálnych zliav
 • pozerajte na to, či sú kalkulačka alebo porovnávač dostatočne známe a či sa jednoducho ovládajú, sú to nevyhnutné vlastnosti pre pohodlnú prácu
 • dôležité je, aby ste si mohli poistenie uzatvoriť a zaplatiť s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a serióznosť, ak budete platiť, tak len priamo na účet poisťovne

Nie všetky kalkulačky alebo porovnávače, ktoré nájdete na internete, splnia uvedené požiadavky. Platí ale, že len kvalitné online poisťovacie nástroje vám umožnia využiť naplno všetky výhody porovnania a uzatvorenia cestovného poistenia cez internet, čiže rýchlosť, pohodlnosť a komplexnosť.

Ak hľadáte overenú poistnú kalkulačku pre cestovné poistenie Uniqa, skúste tú našu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here