Cestovné poistenie

poistenie batoziny

Či už sa chystáte na turistiku na jeden deň, bežnú dovolenku v Európe alebo pravidelne cestujete na pracovné cesty po celom svete, cestovné poistenie vám pomôže pri každej problémovej situácii. Primárne sa toto poistenie dojednáva pre pokrytie liečebných nákladov v zahraničí, no môže mať aj širšie pokrytie, napríklad ako cestovné poistenie auta.

Ide o komerčný typ poistenia, ktoré je možné dojednať pre deti, študentov, dospelých aj pre seniorov nad 70 rokov, za istých okolností aj pre tehotné ženy. Poistenie je určené primárne do zahraničia, pričom je jedno, či cestujete do Čiech, do USA alebo po celom Karibiku.

Ak ide o cestovné poistenie pre Slovensko, to zahŕňa najčastejšie poistenie na hory. Ak chcete vedieť, ktoré cestovné poistenie ja najlepšie, optimálnou možnosťou sú online kalkulačky a nástroje zamerané na porovnania poistenia. Skúsenosti ukazujú, že vám pomôžu nielen pri výpočte poistenia na mieru, ale aj jeho uzavretí a to za najlepšie ceny a najväčšie zľavy.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je cestovné poistenie, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Cestovné poistenie je určené pre každú fyzickú osobu, ktorá chce minimalizovať riziko nečakaných finančných nákladov počas svojej cesty, či už z dôvodu choroby, úrazu, straty batožiny alebo iných problémov. Je teda určené pre všetkých zodpovedných cestovateľov.

Prvým typom poistenia je krátkodobé poistenie, ktoré sa dá dojednať už na jeden deň a je ideálne na bežné výlety, dovolenky, víkendy a cesty, ktoré nemajú dlhšie trvanie.

Druhým typom cestovného poistenia je dlhodobé poistenie, štandardne celoročné, ktoré poskytuje poistnú ochranu pre ľubovoľný počet ciest počas celého trvania poistenia.

Špeciálnym typom cestovného poistenia je poistenie do hôr určené na záchranné akcie.

Kým krátkodobé aj dlhodobé poistenie sa väčšinou dojednávajú do zahraničia, poistenie na hory je určené pre Slovenskú republiku a pokrytie nákladov na záchranné akcie Horskej záchrannej služby. Poistenia do zahraničia môžu pokrývať všetky krajiny a štáty, väčšina poisťovní ich ponúka buď s platnosťou pre oblasť Európy alebo pre oblasť celého sveta.

Ešte pred výberom konkrétneho cestovného poistenia by ste mali vedieť toto:

 • aj pre Slovensko si viete dojednať krátkodobé a dlhodobé poistenie, avšak to neslúži na liečebné náklady, ale skôr ide o majetkové, úrazové alebo poistenie zodpovednosti
 • pri celoročnom poistení nie je limitovaný počet ciest do zahraničia, ale poistná ochrana obvykle platí len istý počet dní od začiatku cesty, zväčša do 60 dní
 • k cestovnému poisteniu poskytujú poisťovne aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu či už konzultáciou a informáciami, alebo zabezpečením pomoci v prípade problémov
 • nakoľko je cestovné poistenie komerčným poistným produktom, môže sa poistné krytie odlišovať niektorými svojimi parametrami, limitmi a predovšetkým cenami

KRÁTKODOBÉ VS. DLHODOBÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Tou najdôležitejšou otázkou, ktorú si musíte položiť, je, či potrebujete krátkodobé alebo dlhodobé cestovné poistenie. Ak pôjdete počas roka na dovolenku alebo do zahraničia aspoň 3 krát, môže sa pokojne stať, že práve celoročné poistenie bude pre vás výhodnejšie a lepšie.

Na čo slúži a čo kryje cestovné poistenie

Úlohou poistenia je finančné pokrytie alebo finančná kompenzácia v prípade problémov počas cestovania, či už v zahraničí alebo na Slovensku. Poistnú ochranu viete využiť či už pri náhlom zhoršení zdravia, ohrození života, ale aj pri škodách týkajúcich sa majetku a vecí.

Tu je 5 oblastí, ktoré pokrýva cestovné poistenie v základných balíkoch alebo moduloch:

Vyšetrenie a ošetrenie: Cestovné poistenie do zahraničia pokrýva náklady na vyšetrenie a ošetrenie ambulantného typu pri náhlom zhoršení zdravia, následkom úrazu alebo choroby. Toto pokrytie sa vzťahuje tak na návštevu všeobecného lekára, ako aj pri návšteve špecialistu. Zahŕňa tiež zubné ošetrenie nevyhnutného charakteru v prípade výskytu akútneho problému.

Operácia a hospitalizácia: Cestovné poistenie pokrýva aj prípady, kedy príde k vážnejšiemu úrazu alebo chorobe a nastane potreba hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. V prípade potreby môže poistenie pokryť aj náklady na chirurgický a operačná zákrok. Počas doby hospitalizácie sú preplácané aj denné nemocničné dávky a to podľa počtu dní pobytu.

Doprava a repatriácia: V prípade problémov u dospelých poistencov zabezpečí cestovné poistenie návrat detí do vlasti, rovnako tak prepravu z a do zdravotníckeho zariadenia u poistenca. Po skončení liečby pokrýva poistenie aj prepravu alebo transport poistenca do vlasti, v prípade úmrtia zabezpečí repatriáciu telesných pozostatkov až do miesta pobytu.

Súvisiace úkony: Nielen pokrytie priamych nákladov spojených s lekárskymi a liečebnými úkonmi, ale aj niektoré iné úkony a činnosti pokrýva cestovné poistenie. Ide napríklad o zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liekov na predpis, zabezpečenie návštevy príbuzného u hospitalizovaného poistenca alebo sledovanie a konzultácie zdravotného stavu.

Záchranné akcie na horách: Poistenie na hory ako špecifický typ cestovného poistenia pokrýva len náklady na záchranné akcie na horách, čiže náklady Horskej záchrannej služby v oblastiach, kde tá pôsobí. Poistenie kryje náklady na pátranie, vyslobodenie, zvoz aj transport z horských oblastí až do miesta odovzdania poistenca riadnej zdravotnej službe.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Podľa konkrétneho balíka alebo individuálneho pripoistenia môžu byť kryté aj tieto oblasti:

Poistenie záchranných akcií v zahraničí: Ak cestujete do zahraničia a pôjdete na hory alebo na vodu, niektoré poisťovne umožňujú pripoistiť si aj pokrytie nákladov na vyhľadávanie, pátranie a vyslobodzovanie v ťažko dostupných terénoch špeciálnymi záchrannými službami. Toto poistenie sa hodí pre milovníkov adrenalínových športov a manuálne pracujúcich.

Úrazové poistenie: Ak chcete mať pokrytú finančnú kompenzáciu pri následkoch úrazu, môžete si dojednať špeciálne úrazové poistenie. To pokrýva tak trvalé následky úrazu aj s invaliditou, ako aj smrť následkom úrazu. Poistenie vám zabezpečí finančné odškodnenie v závislosti od typu úrazu a jeho následkov a vhodné tak dopĺňa základné poistenie.

Chronické ochorenia: Nakoľko štandardné poistenie liečebných nákladov zahŕňa len pokrytie situácií alebo prípadov akútneho charakteru, ak trpíte dlhodobým zdravotným problémom, je lepšie dojednať si pripoistenie pre chronické choroby. To zahŕňa vyšetrenie, ošetrenie či zabezpečenie liekov aj pri dlhodobých ochoreniach a ich následkoch.

Poistenie batožiny, dokladov a vecí: Ak sa obávate straty, krádeže alebo zničenie svojej batožiny, vecí osobnej spotreby a dokladov, dojednajte si toto pripoistenie. Jeho úlohou je finančné odškodnenie následkom spomínaných udalostí, ale aj pomoc pri ich náhrade. Poisťovňa vám do výšky poistného limitu zabezpečí aj najnutnejšie veci osobnej spotreby.

Poistenie zodpovednosti za škodu: Toto poistenie býva veľmi často súčasťou aj vyšších poistných balíkov a jeho úlohou je finančne pokryť škody, ktoré môžete spôsobiť iným osobám na zdraví, živote alebo majetku. Poisťovňa za vás zaplatí škody, ktoré spôsobíte, až do výšky poistného limitu, pokiaľ tieto prípady spadajú do poistných podmienok.

Poistenie storno poplatkov: Ak sa obávate, že na poslednú chvíľu nebudete môcť odísť na už zaplatenú cestu, mali by ste si dojednať poistenie storna. To pokrýva preplatenie poplatkov na ubytovanie, dopravu či poplatkov pre cestovnú kanceláriu, ak nebudete môcť odísť z vážnych dôvodov. Ide napríklad o chorobu, úraz a iné okolnosti týkajúce sa vás aj okolia.

Poistenie predčasného návratu: Veľmi podobne vám môže finančnou kompenzáciou pomôcť aj poistenie zamerané na opačnú situáciu, čiže ak sa budete musieť zo zahraničnej cesty skôr vrátiť. Poistenie vám v takom prípade pomôže s preplatením nákladov na nespotrebovanú časť výdajov na cestu v zahraničí, avšak len do výšky poistného limitu.

Poistenie rizikových športov: V štandardnom poistení sú obvykle pokryté liečebné náklady pri udalostiach, ktoré nastanú aj pri rekreačných športoch. Ak však budete vykonávať rizikovejšie alebo extrémnejšie športy, je potrebné ich osobitné pripoistenie. To sa týka hlavne zimných športov, športov na horách, športov vo vzduchu a športov na vode.

Poistenie manuálnej práce: Rovnako tak sú v rámci štandardného cestovného poistenia pokryté náklady pri bežných administratívnych pracovných cestách, nie však pri tých, ak idete do zahraničia za účelom manuálnej práce. Pre tieto prípady si musíte tiež uzatvoriť zvlášť pripoistenie, ktoré s vzťahuje tak na krátkodobé brigády, ako aj na dlhodobý pracovný vzťah.

Poistenie nadštandardnej asistencie: Súčasťou cestovného poistenia sú aj asistenčné služby, väčšina poisťovní ich ponúka na rovnakej úrovni pre všetkých poistencov. Niektoré poisťovne ale môžu mať za dodatočný poplatok aj nadštandardné asistenčné služby, tie pokrývajú obvykle vyššie poistné limity alebo zabezpečenie pomoci v širšom okruhu situácií a prípadov.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Tak, ako aj v prípade iných poistných produktov, aj k cestovnému poisteniu poskytujú poisťovne asistenčné služby. Využiť ich viete najviac práve vtedy, ak sa vám prihodí úraz, ochoriete alebo stratíte batožinu či doklady, no asistencia môže byť aj oveľa širšia.

Tu sú najčastejšie poskytované asistenčné služby alebo úkony v rámci asistencie:

 • v prípade ochorenia alebo úrazu vyhľadanie najbližšej lekárskej pomoci, zabezpečenie ambulantného vyšetrenia a ošetrenia a to vrátane stomatologického vyšetrenia
 • pri vážnejších problémoch zabezpečenie chirurgického zákroku, operácie alebo hospitalizácie, zabezpečenie dopravy z a do zdravotníckeho zariadenia či nemocnice
 • v prípade zničenia alebo straty batožiny, osobných vecí a dokladov pomoc so získaním nových a to vrátane prekladov, tlmočenia či právnych služieb v prípade potreby
 • zabezpečenie dopravy a repatriácie do vlasti, zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov zo zahraničia, pomoc s návštevou príbuzného v prípade hospitalizácie

Asistenčné služby zahŕňajú aj predcestovnú pomoc, napríklad aj potrebujete zistiť, či je daná krajina bezpečná, kde sa nachádza konzulárne zastúpenie alebo ak potrebujete informácie ohľadom turistickej destinácie, kam idete. Pre každý úkon v rámci asistenčných služieb ale existuje aj finančný limit, napríklad pre zabezpečenie dopravy či stomatologického ošetrenia.

Spoluúčasť pre cestovné poistenie

Na rozdiel od bežných majetkových poistných produktov, v prípade cestovného poistenia sa spoluúčasť obvykle neuplatňuje, minimálne nie pri bežných poistných udalostiach spadajúcich do pokrytia liečebných nákladov. V rámci pripoistení to je už individuálne.

Niektoré poisťovne tak môžu uplatniť spoluúčasť hlavne pri nasledovných pripoisteniach:

 • v prípade poistenia batožiny a osobných vecí môžu poisťovne uplatňovať spoluúčasť pri strate alebo zničení, obvykle to býva pevná suma do výšky 50 až 100 €
 • s finančnou spoluúčasťou treba počítať aj v prípade pripoistenia zodpovednosti za škodu na zdraví či majetku, kde je už spoluúčasť o niečo vyššia, najviac do 150 €
 • ak ide o poistenie storno poplatkov, spoluúčasť už môže byť fixná, ale aj percentuálna, pričom druhý variant je častejší a obvykle je spoluúčasť vo výške 10 až 20 %
 • v prípade, ak ponúka poisťovňa k cestovnému poisteniu aj technickú asistenciu k vozidlu, napríklad pri poruche na ceste v zahraničí, môže byť spoluúčasť do 10 %

Na čo si dať pozor a výluky z cestovného poistenia

Hoci cestovné poistenie je na prvý pohľad veľmi široké, je potrebné dodržiavať všetky poistné podmienky, aby mohlo prísť k vyplateniu poistného plnenia zo strany poisťovne. V týchto podmienkach sú obsiahnuté aj niektoré obmedzenia alebo výluk z poistnej ochrany.

Ide o situácie, kedy nemusí prísť k vyplateniu poistného krytia, pričom najčastejšie sú tieto:

 • poistenie nepokrýva tie náklady, ktoré vznikli následkom úmyselného konania, prípadne tie situácie, o ktorých sa už na začiatku mohlo predpokladať, že nastanú
 • rovnako tak nie sú pokryté náklady vzniknuté následkom vojnových udalostí alebo iných násilných činov, taktiež ani tie, ktoré vznikli následkom požitia omamných látok
 • v prípade liečebných nákladov nemusí poisťovňa preplatiť a pokryť výdaje, ktoré nespadajú do nevyhnutnej, neodkladnej a akútnej zdravotnej či lekárskej starostlivosti
 • každé pripoistenie má tiež individuálne výluky, napríklad poistenie technickej asistencie pre vozidlá využité pri ceste do zahraničia obmedzuje vek takéhoto vozidla

VÝLUKY Z ÚZEMNEJ PLATNOSTI POISTENA

Okrem štandardných výluk z poistenia treba rátať aj s výlukami týkajúcimi sa územnej pôsobnosti. V prípade poistenia na hory je poistné krytie len v oblastiach pokrytých Horskou záchrannou službou. Pri poistení do zahraničia sú zas výluky pri rizikových štátoch.

Ktoré poisťovne ponúkajú cestovné poistenie

Komerčné cestovné poistenie u nás ponúkajú všetky poisťovne zamerané na poskytovanie služieb pre verejnosť. Napriek tomu, že väčšinu charakteristík majú konkrétne poistné produkty totožné, sú tu určité rozdiely v parametroch alebo podmienkach poistenia.

Tu je abecedný prehľad poisťovní poskytujúcich rôzne druhy cestovného poistenia:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Poisťovňa Allianz má vo svojej ponuke komplexné portfólio poistných produktov, či už ide o krátkodobé, dlhodobé alebo aj o poistenie určené špeciálne na hory. Poistiť sa môžete individuálne aj pre celú rodinu, pričom územná platnosť poistenia môže byť pre Európu aj pre všetky okolité štáty. Poisťovňa umožňuje poistiť aj seniorov.

Axa: Krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie ponúka tiež poisťovňa Axa. Poistné krytie môže byť vo forme viacerých balíčkov, v tom najvyššom máte aj poistenie cestovania lietadlom. Pri celoročnom poistení máte aj poistenie na hory platné pre Slovensko a poistné krytie platí pre neobmedzený počet ciest s tým, že v rámci jednej cesty je to 90 dní.

ČSOB poisťovňa: Široké portfólio cestovných poistení ma tiež ČSOB poisťovňa. V krátkodobom poistení máte krytie liečebných nákladov až do výšky 300.000 €, aj tu je pri tom dlhodobom pokrytá záchranná činnosť na horách na území Slovenska. Poisťovňa má v ponuke ešte aj cestovné poistenie k platobnej karte a špeciálne poistenie len pre mladých.

Generali: Či už cestujete do zahraničia na celý rok alebo idete len na jednorazovú dovolenku, v poisťovni Generali nájdete poistenie pre každú situáciu. Tak poistenie do zahraničia, ako aj poistenie a hory pre Slovensko, si môžete uzatvoriť s rôznymi balíčkami a rozličnou šírkou poistnej ochrany. Pripoistiť sa viete aj pre rizikové, extrémne alebo adrenalínové športy.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Groupama: Pre individuálnych poistencov, firemné skupiny a aj pre rodiny s deťmi má cestovné poistenie pripravené tiež poisťovňa Groupama. Dojednať si viete krátkodobé aj dlhodobé poistenie, v štandarde máte pokryté rekreačné športy a poisťovňa ponúka aj garanciu rýchlej likvidácie poistných udalosti. Pripoistiť si môžete aj manuálnu prácu.

Komunálna poisťovňa: Skupinové aj individuálne cestovné poistenie má vo svojej ponuke tiež Komunálna poisťovňa. Môžete ho uzatvoriť pre deti, študentov aj dôchodcov, dojednať sa dá aj poistenie nepojazdnosti vozidla. Súčasťou tuzemského poistenia môže byť aj poistenie nákladov na Horskú záchrannú službu alebo skupinové poistenie pre 5 a viac osôb.

Kooperativa: Aj poisťovňa Kooperativa má široké portfólio cestovného poistenia, či už pre turistov, pracovné cesty alebo aj aktívnych športovcov. Dojednať si viete krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie, poistenie do zahraničia aj pre Slovensko. Súčasťou ponuky sú aj špeciálne zľavy určené pre deti a vysokoškolákov a tiež široké asistenčné služby.

MetLife: Dlhodobé cestovné poistenie ponúka poisťovňa MetLife a to tak v rámci štandardnej individuálnej ponuky, ako aj pre klientov mobilného operátora Orange. Poistenie môže byť individuálne aj rodinné bez obmedzenia počtu detí a samozrejmosťou sú aj široké asistenčné služby. Pripoistiť sa viete aj pre služobnú cestu alebo pre extrémne športy.

Poštová poisťovňa: Zaujímavú ponuku cestovného poistenia má aj Poštová poisťovňa. V rámci poistenia k platobným kartám ponúka dlhodobé cestovné poistenie určené do zahraničia s pokrytím aj pre záchranné akcie na horách na Slovensku. Zvoliť si môžete aj krátkodobé poistenie do zahraničia a to či už na dovolenku, brigádu alebo športovanie.

Union: Viacero balíčkov s poistným krytím v rámci krátkodobého aj dlhodobého poistenia ponúka poisťovňa Union. Poistiť sa viete pre administratívnu cestu aj pre turistiku, pričom za zvýhodnených podmienok má poisťovňa aj poistenie k študentským kartám a poistenie účastníkov zájazdu. Pri dlhodobom poistení môže trvať jeden pobyt až 180 dní.

Uniqa: Komplexné cestovné poistenie pre všetky situácie ponúka aj poisťovňa Uniqa. Pri krátkodobom cestovnom poistení máte na výber 3 rôzne balíky poistnej ochrany, v prípade dlhodobého dokonca až 4. Uniqa má vo svojom portfóliu aj ročné cestovné poistenie k niektorým platobným kartám a špeciálne tuzemské poistenie so širokým pokrytím.

Wüstenrot: Pre mladých aj pre seniorov až do veku 75 rokov má poisťovňa Wüstenrot pripravené cestovné poistenie do celého sveta. Ponuka produktov zahŕňa tak krátkodobé ako aj celoročné a dlhodobé poistenie s možnosťou rôznych pripoistení. Viete si tak dojednať napríklad aj poistenie na hory na Slovensku alebo poistenie pre prípad chronických ochorení.

Cena za cestovné poistenie a možné zľavy či bonusy

Cena cestovného poistenia je jedno z najdôležitejších kritérií, podľa ktorého si väčšina ľudí vyberá konkrétnu poisťovňu a konkrétny balíček či pripoistenie. V tomto ohľade treba za konečnou cenou vidieť viacero parametrov a podmienok, ktoré ovplyvňujú jej výšku.

Tu sú najdôležitejšie a najvýznamnejšie faktory, ktoré majú vplyv na cenu poistenia:

 • najdôležitejší vplyv na cenu poistenia má výber jeho typu, krátkodobé poistenie je totiž v prepočte na deň drahšie, takže si treba hneď na úvod vybrať správny typ
 • veľmi významným faktorom je aj poistná doba v prípade krátkodobého poistenia alebo poistenia na hory, pri všetkých typoch poistenia je dôležitý aj počet poistencov
 • rovnako tak platí, že čím je väčšia územná platnosť poistenia, čiže na viac štátov, a čím širšie je poistné pokrytie na viac prípadov, tým vyššia je aj cena poistného
 • cenu poistného smerom nadol naopak môžu ovplyvniť zľavy a cenové akcie, ktoré možno získať pri skupinovom poistení, poistení detí a za viac poistných zmlúv

POROVNÁVAJTE LEN POISTENIE NA MIERU

V prípade cien a rôznych akcií či zliav robí väčšina ľudí chybu pri porovnaní poistenia v tom, že neporovnáva presne také cestovné poistenie, aké potrebuje a aké si bude dojednávať. Práve preto je najlepším spôsobom porovnania poistenia online kalkulačka s výpočtom na mieru.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o cestovnom poistení

Keďže poistenie nie je len o teoretických parametroch, ale hlavne o praktickom poistnom krytí a ochrane, ešte pred jeho uzatvorením treba poznať všetky praktické podmienky. Dôležité je vedieť aj odpovede na tie najzákladnejšie otázky týkajúce sa poistnej ochrany.

Tu sú tie, ktoré sa najviac vyskytujú medzi potenciálnymi klientmi:

Kde všade platí cestovné poistenie určené pre cestovanie do zahraničia?

Cestovné poistenie do zahraničia, či už krátkodobé alebo dlhodobé, môže platiť prakticky vo všetkých krajinách sveta, ale poisťovne ponúkajú spravidla viacero možností vo forme zón. Najčastejšie ide o zónu Európa, zónu celý svet okrem USA a Kanady alebo o zónu celý svet. Niektoré poisťovne môžu uzatvárať poistenie aj zvlášť pre Českú republiku či iné štáty.

Ktoré veci obvykle pokrýva pripoistenie batožiny a na čo sa vzťahuje?

Toto poistenie je určené pre poistné krytie osobnej batožiny a poisťovne ním pokrývajú štandardne veci osobnej spotreby, drobnú elektroniku, štandardné športové potreby, cennosti, ktoré ste so sebou niesli a doklady, osobné alebo cestovné. Pri tomto poistení sa uplatňujú poistné limity, to znamená, že poisťovňa vám nemusí preplatiť vždy celú sumu elektroniky.

Čo všetko pokrýva poistenie technickej asistencii k vozidlu do zahraničia?

Najčastejšie je toto poistenie určené pre menšie problémy, napríklad ako otvorenie dverí po zabuchnutí kľúčov, pomoc pri zámene paliva, zaistenie náhradných dielov do vozidla po poruche alebo oprava defektu či poškodeného kolesa. Ide o služby, ktoré pokrývajú aj asistenčné služby k poisteniu samotného vozidla, výhodou je však väčšia šírka asistencie.

Kde konkrétne platí tzv. poistenie na hory? Vzťahuje sa len na Slovensko?

Áno, poistenie na hory sa vzťahuje len na územie Slovenska, konkrétne na 15 známych horských a turistických oblastí. Ide o oblasti, kde pôsobí Horská záchranná služba, pričom okrem oblastí Tatier sem spadajú aj Slovenský raj, Malá a Veľká Fatra, viaceré oblasti Beskýd, Kremnické vrchy, Pieniny, Javorníky, Bukovské vrchy a Kysucká vrchovina.

Uzatvorenie cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Chcete nájsť komplexné cestovné poistenie s najlepšími podmienkami a zároveň za najlepšiu cenu? V tom prípade by ste mali využiť možnosť jeho online porovnania a dojednania. Online poronávacie služby a aplikácie vám námahu značne uľahčia a ide o otázku len zopár minút.

Tie najlepšie vám pomôžu s výpočtom na mieru aj s dojednaním cez internet:

Na úvod si vyberiete typ poistenia, čiže krátkodobé, dlhodobé alebo poistenie na hory.

Zvoľte pripoistenia, poistnú dobu, počet osôb a iné parametre a počkajte na porovnanie.

Vyberte si poistenie, ktoré vám vyhovuje najviac, zadajte svoje údaje a odošlite ich.

Počkajte, kým vám príde poistná zmluva na poistenie a potom už len zaplaťte poistné.

Ak sa rozhodnete pre internetové porovnanie cestovného poistenia, môžete ušetriť veľa času a energie. Platí to napríklad aj pre doručenie poistnej zmluvy, ktorá vám príde v elektronickej forme mailom, takže nemusíte čakať na štandardnú poštu. To isté platí aj pre ostatné dokumenty vrátane poistných podmienok, takže nemusíte s ničím strácať čas.

Takéto online porovnanie a dojednanie poistenia má aj ďalšie zaujímavé benefity:

 • získate poistenie presne na mieru s takým poistným krytím a presne pre také situácie, pre aké potrebujete, vypočítaná cena zahŕňa presne to, proti čomu sa poisťujete
 • vybavenie poistenia je veľmi rýchle, jednoduché a pohodlné, ide zväčša o proces zopár minút, takže si viete poistenie uzatvoriť aj na poslednú chvíľu pred cestou
 • nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte na jednom mieste, či už ide o porovnanie, výpočet, nastavenie poistenia, získanie dokumentov alebo aj platbu poistenia

Pokiaľ ide o platenie poistného, tu je dôležité pre získanie okamžitej poistnej ochrany aj okamžité zaplatenie za poistenie. V tomto ohľade ponúkajú online porovnávače a kalkulačky veľký benefit v podobe rýchlej a pohodlnej platby, nakoľko poistné viete s ich pomocou zaplatiť aj platobnou kartou cez internet, prípadne aj cez QR kód a mobilný telefón.

NECHAJTE SI AJ PORADIŤ

Viaceré poistné kalkulačky a porovnávače nie sú len o mechanickom výpočte alebo porovnaní poistenia, ale môžu vám pomôcť aj pri výbere typu poistky či pripoistení. Platí to najmä vtedy, ak sú tieto nástroje súčasťou väčšieho poistného portálu s nezávislým poradenstvom.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie cestovné poistenie

Nielen porovnanie, ale aj výpočet cestovného poistenia na mieru je dôležitým predpokladom získania najvýhodnejšej a najkomplexnejšej poistnej ochrany. K naplneniu tohto cieľa vám môžu pomôcť online poistné kalkulačky, no nie všetky sú rovnako kvalitné.

Ak chcete vedieť, ako ich rozoznať, zamerajte sa predovšetkým na tieto znaky:

 • značka kalkulačky alebo porovnávača musí byť dostatočne známa, lepšie je, ak je online nástroj na trhu dlhšiu dobu a ideálne je, ak je súčasťou väčšieho portálu
 • porovnanie by malo byť nielen nestranné a zahŕňať všetky poisťovne, ale by malo byť aj komplexné, čiže zamerané nielen na cenu poistenia, ale aj nefinančné podmienky
 • výpočet poistenia musí byť na mieru a cena by mala byť konečná, zahŕňať musí všetky zľavy a aktuálne akcie, naopak, nesmie byť navýšená o skryté poplatky či provízie
 • kalkulačka či porovnávač by nemali byť len anonymnými nástrojmi na mechanické porovnanie poistenia, ale by mali poskytovať aj nezávislé a nestranné poradenstvo

Nemenej pozitívnym znamením je tiež aj to, ak vám poistná kalkulačka alebo porovnávač vedia poistenie nielen dojednať, ale vám pomôžu aj s jeho zaplatením, ideálne online z pohodlia domova. To však dokážu len tie najlepšie poistné nástroje, pričom tu v prvom rade zohrávať úlohu serióznosť a kvalita. Tie si treba pri kalkulačkách všímať na prvom mieste.

Výpočet aj dojednanie cestovného poistenia online vám prináša aj naša overená kalkulačka:

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Cestovné poistenie

Poistenie do hor Generali

Poistenie do hôr Generali

0
Idete na lyžovačku alebo na letnú turistiku a nechcete zostať bez ochrany v prípade núdze? S poistením na hory od poisťovne Generali máte pokrytý váš pobyt vo...
Cestovne poistenie Genertel

Cestovné poistenie Genertel

0
Poistenie na dovolenku, výlet, pracovnú cestu, služobnú cestu, ale aj celoročné poistenie pre pracovných cestujúcich a pravidelných dovolenkárov má vo svojej ponuke aj poisťovňa Genertel....
Poistenie do hor Komunalna poistovna

Poistenie do hôr Komunálna poisťovňa

0
Hľadáte poistenie na hory, no zároveň aj s komplexnejšou ochranou pre bežné cestovanie po Slovensku? V tom prípade vás môže osloviť ponuka tuzemského poistenia, ktorú ponúka...
Poistenie stretu so zverou

Poistenie stretu so zverou

0
Kým v minulosti bolo poistenie auta alebo iného vozidla proti stretu so zverou záležitosťou, ktorú výlučne pokrývalo iba havarijné poistenie, v poslednom období sa situácie zmenila...
Cestovne poistenie online

Cestovné poistenie online

0
Hľadáte komplexné cestovné poistenie do zahraničia alebo aj pre Slovensko? Idete na jednorazovú dovolenku alebo budete pravidelne cestovať po celom svete kvôli práci? Krátkodobé...
Kratkodobe cestovne poistenie online

Krátkodobé cestovné poistenie online

0
Idete na letnú dovolenku k moru, turistiku do hôr, na wellness víkend do kúpeľov alebo len tak na výlet po Európe? Pre všetky tieto prípady...
Celorocne cestovne poistenie online

Celoročné cestovné poistenie online

0
Cestujete po celý rok, či už za účelom dovoleniek, zájazdov, brigád, manuálnej práce alebo v rámci administratívnych pracovných ciest? V tom prípade sa vám oplatí celoročné...
Poistenie do hor online

Poistenie do hôr online

0
Či už idete na bežnú letnú turistiku, alebo ste sa vybrali na adrenalínovú lyžovačku v zime, poistenie na horách by malo byť súčasťou vašej batožiny...
Cestovne poistenie Kooperativa

Cestovné poistenie Kooperativa

0
Komplexné cestovné poistenie pre dovolenku, pracovnú cestu aj pravidelné cestovanie po celom svete na rok vám ponúka poisťovňa Kooperativa. Poistenie si viete dojednať napríklad...
Poistenie do hor Allianz

Poistenie do hôr Allianz

0
Ak ste vyznávačom vysokohorskej turistiky, pravidelne lyžujete na horách či máte radi náročné športy, nemali by ste pred cestou alebo športovou aktivitou zabúdať na...
Poistenie do hor Uniqa

Poistenie do hôr Uniqa

0
Idete na hory v rámci rekreačnej letnej turistiky alebo si zalyžovať na vyznačených tratiach? Chceli by ste si ale dojednať poistenie na hory, ktoré vám...
Poistenie do hor Kooperativa

Poistenie do hôr Kooperativa

0
Poistenie na hory pre pokrytie nákladov na záchranné akcie Horskej záchrannej služby ponúka aj poisťovňa Kooperativa. Okrem pokrytia prípadov vysokohorských túr alebo rekreácie ponúka...
Poistenie do hor Union

Poistenie do hôr Union

0
Ak ste milovníkom turistiky na Slovensku a hľadáte poistenie pre pokrytie nečakaných nákladov a výdavkov spôsobených problémami či zraneniami, poistenie na hory od poisťovne Union by...
Cestovne poistenie Postova poistovna

Cestovné poistenie Poštová poisťovňa

0
Hľadáte poistenie, ktoré vám pokryje nečakané výdavky na liečbu či iné problémové udalosti na dovolenke po celom svete? Poštová poisťovňa má v ponuke zaujímavé cestovné...
Cestovne poistenie MetLife

Cestovné poistenie MetLife

0
Cestujete často, napríklad na dovolenky, pracovné cesty alebo za turistikou či rekreáciou? Ak hľadáte komplexný produkt, ktorý vám pomôže s ochranou a zabezpečením pri nečakaných a nepríjemných...
Cestovne poistenie Komunalna poistovna

Cestovné poistenie Komunálna poisťovňa

0
Idete na výlet niekam do hôr na Slovensku? Alebo cestujete na zahraničnú dovolenku do zahraničia? Či už potrebujete jednorazové a krátkodobé cestovné poistenie, alebo kvôli...
Cestovne poistenie Uniqa

Cestovné poistenie Uniqa

0
Či už idete na jednorazovú dovolenku, alebo budete pravidelne cestovať do zahraničia, krátkodobé aj ročné dlhodobé cestovné poistenie od poisťovne Uniqa vám poskytne ochranu...
cestovne poistenie union

Cestovné poistenie Union

0
Zaujímavé celoročné aj krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia pre individuálnych poistencov alebo skupiny ponúka aj poisťovňa Union. Či už potrebujete dlhodobé poistenie pre pravidelné...
Cestovne poistenie Groupama

Cestovné poistenie Groupama

0
Komplexné krátkodobé aj celoročné poistenie na dovolenku aj pravidelné cestovanie po celom svete vám ponúka poisťovňa Groupama. Poistenie si viete dojednať ako jednotlivec, ale...
Cestovne poistenie CSOB

Cestovné poistenie ČSOB

0
Ak hľadáte cestovné poistenie, ktoré sa vám maximálne prispôsobí, čiže si chcete vybrať presne to, čo potrebujete, môže siahnuť po produktoch poisťovne ČSOB. Tá...
Cestovne poistenie Axa

Cestovné poistenie Axa

0
Či už hľadáte cestovné poistenie na krátkodobú dovolenku alebo potrebujete poistné krytie a ochranu po celý rok, cestovné poistenie Axa Assistance je tu pre všetky...
Cestovne poistenie Wustenrot

Cestovné poistenie Wüstenrot

0
Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia aj celoročné poistenie ponúka pre jednotlivcov aj rodiny poisťovňa Wüstenrot. Tá umožňuje poistiť sa pre cestovanie po Európe alebo...
cestovne poistenie generali

Cestovné poistenie Generali

0
Ak hľadáte celoročné alebo krátkodobé cestovné poistenie, zaujímavé podmienky ponúka aj poisťovňa Generali. Či už sa chystáte na predĺžený víkend niekde v Európe, dovolenku v Karibiku...
cestovne poistenie allianz

Cestovné poistenie Allianz

0
Či už idete na krátku dovolenku, alebo opakovane cestujete v rámci pracovných povinností, nikdy by ste nemali podceniť riziká s tým spojené. Pre súkromné osoby, rodiny...
Cesta na dovolenku vlastným autom

Cesta na dovolenku vlastným autom

0
Rozhodnutie cestovať na dovolenku svojím autom môže mať viacero dôvodov. Na prvom mieste je najčastejšie ten finančný. Z časových dôvodov môže byť aj úspornejší a zábavnejší....