Havarijné poistenie Axa

0
145

Ak máte záujem o kompletné a zároveň flexibilné havarijné Kasko poistenie, poisťovňa Axa vám ponúka možnosť poistiť si nové a ojazdené auto za zaujímavých podmienok. Nielen, že ponúka až tri varianty poistných balíčkov, môžete si dokonca podľa záujmu pripoistiť aj ďalšie riziká a udalosti. Skúsenosti a recenzie ukazujú, že toto vodiči oceňujú najviac.

Okrem výberu balíčkov je možné si k havarijnému poisteniu dojednať flexibilne spoluúčasť podľa toho, o akú poistnú udalosť pôjde a čo vám bude vyhovovať najviac. V prípade využitia opravy poškodeného vozidla v zmluvnom servise to môže byť aj bez spoluúčasti.

Havarijné poistenie poisťovne Axa sa zároveň snaží o čo najlepší pomer ceny a hodnoty. Pripoistenia, ktoré si môžete objednať, majú dostatočné poistné limity pre účinnú ochranu, no zároveň nenavýšia radikálne cenu poistenia. Tú si viete vypočítať na mieru cez online kalkulačky a vďaka porovnávačom si viete porovnať jednotlivé balíky a ich pokrytie.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Axa

Havarijné poistenie Axa viete uzavrieť na nové aj staršie motorové vozidlo do 3,5 tony, je pritom jedno, či ide o osobné auto alebo o ľahké úžitkové vozidlo. Poistiť si viete vozidlo s počtom miest na sedenie až do 9 sedadiel, taktiež aj prívesy až do 750 kg.

Kasko poistenie Axa si viete dojednať v 3 balíkoch, ktoré sa odlišujú rozsahom pokrytia jednotlivých škodových a poistných udalostí, obsahujú však bežnú asistenčnú službu.

Ku každému balíčku poistenia, ktoré pokrýva štandardný rozsah škôd na vozidle a tiež jeho krádež, si viete doobjednať aj 5 dodatočných pripoistení pre lepšiu ochranu.

Poisťovňa tiež poskytuje službu odtiahnutia vozidla po celej ČR a SR zdarma.

Podobne ako aj pri iných havarijných poisteniach od iných poisťovní, aj v prípade poistenia Axa je treba rátať so spoluúčasťou. Tá závisí od toho, o aké poistné krytie sa jedná a tiež od niektorých iných podmienok. Spoluúčasť môže byť 80 €, ale aj 10 či 20 % zo sumy poistného plnenia. V prípade niektorých špecifických podmienok môže byť plnenie aj bez spoluúčasti.

Z hľadiska najvýznamnejších výhod havarijného poistenia Axa treba spomenúť tieto:

 • okrem toho, že na výber máte až 4 balíčky poistenia, už aj v tom základnom sú pokryté najdôležitejšie poistné udalosti ako vandalizmus, krádež a stret so zverou
 • viete si ku každému balíčku nakombinovať aj rôzne pripoistenia a to dokonca aj vrátane požičania náhradného vozidla, viaceré tieto pripoistenia sú bez spoluúčasti
 • základný typ asistenčných služieb máte v rámci každého jedného balíčka bez poplatku, kto ale chce, môže si v rámci príplatkových služieb zvoliť širšiu asistenciu
 • oproti iným konkurenčným havarijným poisteniam ponúka Kasko poistenie Axa väčší a lepší rozsah zliav, napríklad aj zľavu za vyšší vek alebo zľavu pre ZŤP a ZŤP / S

POISTENIE JE PLATNÉ PO ZAPLATENÍ

Uzatvorenie poistenia je možné osobne na pobočke, ale napríklad aj cez internet. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia ale v prípade havarijného poistenia platí, že platnosť poistenia nenastáva momentom uzatvorenia poistnej zmluvy, ale zaplatením poistného.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Axa

Poisťovňa Axa patrí medzi tie poisťovne, ktoré v prípade ponuky havarijného poistenia kombinujú prístup s balíčkami obsahujúcimi presne vymedzené poistenia a možnosťou dopoistiť si ku každému balíčku špecifické riziká alebo širšie poistné krytie.

Tu sú 3 základné balíčky poistných modulov havarijného poistenia Axa:

Modul Go Mini

 • základným balíkom havarijného poistenia Axa je modul Go Mini, ktorý je určený pre bežných vodičov a ponúka pokrytie najčastejšie sa vyskytujúcich škodových udalostí
 • tento modul obsahuje krytie škôd a nákladov pri živelných poškodeniach, škodách spôsobených stretom so zverou, škodách spôsobených vandalizmom a pri krádeži
 • už tento základný balíček obsahuje aj štandardné asistenčné služby a to vrátane odtiahnutia po celom území SR a ČR a preplatenia poškodenej pneumatiky

Modul Go Mini

 • druhou úrovňou havarijného pripoistenia v poisťovni Axa je modul Go Klasik, ktorý, ako už názov hovorí, predstavuje zlatú strednú cestu v pomere hodnoty a ceny
 • v tomto poistnom balíčku získate všetky poistné krytia z predošlého modulu, no k nim navyše aj poistenie škôd v prípade havárie a tiež v prípade stretu s iným účastníkom
 • aj v tomto balíčku máte zahrnuté bezplatné asistenčné služby na štandardnej úrovni, ktoré vám pomôžu v núdzi na cestách 24 hodín denne a to už aj pri menšej poruche

Modul Go Maxi

 • najvyšším poistným modulom je balík havarijného poistenia zvaný Go Maxi, ktorý je určený pre najnáročnejších vodičov vyžadujúcich absolútnu finančnú istotu poistenia
 • v tomto najvyššom module je totiž obsiahnuté aj GAP poistenie finančnej straty, ktoré kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou
 • vďaka tomuto balíku vám poisťovňa pri krádeži alebo pri totálnej škode preplatí poistné plnenie tak, ako keby šlo o úplne nové vozidlo bez poklesu jeho hodnoty

Ku každému poistnému modelu si viete dojednať extra pripoistenia:

Úrazové pripoistenie: Prvým pripoistením, ktoré si viete dojednať k balíkom havarijného poistenia od Axa poisťovne, je úrazové pripoistenie. Dojednať si ho viete buď len pre vodiča, alebo aj pre celú posádku. Pripoistenie kryje náklady pre trvalé následky aj pre smrť v dôsledku úrazu a limit poistného plnenia môže byť až 200 tisíc €.

Pripoistenie batožiny: Druhým pripoistením dojednávaným ku Kasko poisteniu je pripoistenie batožiny. Toto pripoistenie sa týka poškodenia alebo zničenia batožiny pri nehode, živelnej udalosti, krádeži alebo lúpeži. Týkať sa môže nielen batožiny vo vozidle, ale aj tej v strešnom boxe. Medzi batožinu sa ráta aj autosedačka umiestnená vo vozidle.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie skiel: Ak by ste si chceli poistiť sklá pred akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá môže spôsobiť ich poškodenie, zničenie alebo tiež aj krádež, viete si k havarijnému poisteniu dojednať aj pripoistenie skiel. To sa týka všetkých skiel, nielen toho čelného, pričom poistný limit môže byť až 1.600 €. Spoluúčasť je 20 % alebo 80 €.

Pripoistenie náhradného vozidla: Pokiaľ chcete mať 100 % mobilitu aj v prípade dlhšej opravy poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody, viete si k havarijnému poisteniu zaplatiť pripoistenia náhradného vozidla. Vďaka nemu získate poistné plnenie maximálne až v sume 400 €, ktoré môžete využiť na prenájom vozidla až na 10 dní.

Pripoistenie asistencie Max: Posledným pripoistením, ktoré odporúčame najmä vodičom častejšie používajúcim svoje motorové vozidlo doma aj v zahraničí, je pripoistenie rozšírenej asistenčnej služby. Vďaka nemu získate vyššie limity poistenia a tiež aj niektoré služby oproti štandardnej asistencii navyše, napríklad repatriáciu vozidla do vlasti zo zahraničia.

Územná platnosť havarijného poistenia Axa a obmedzenia predmetu poistenia

Kasko poistenie Axa je havarijným poistením platným tak na území Slovenska, ako aj v zahraničných štátoch. Z geografického hľadiska platí na území Európy a Turecka, ale výnimkou sú Bielorusko, Ukrajina a Moldavsko, kde neplatí. Rovnako tak havarijné poistenie neplatí ani na území Ruskej federácie a to sa týka aj asistenčných služieb.

Pokiaľ ide o iné obmedzenia havarijného poistenia, existujú tu výluky a obmedzenia predmetu poistenia, prípadne tiež krátenie vyplateného poistného plnenia. Tieto zásahy nastávajú hlavne pri porušení poistných podmienok zo strany vodiča alebo poistníka.

Najčastejšie sa vyskytujú tieto problémové situácie a prípady s poistným plnením:

 • škody zapríčinené vozidlom počas jeho použitia ako pretekárskeho vozidla alebo počas jeho použitia ako pracovného stroja, na čo sa poistné kryje nevzťahuje
 • škody spôsobené osobám, ku ktorým má poistník blízky vzťah, napríklad manžel, manželka, osoby žijúce v jednej domácnosti, prípadne škody spôsobené úmyselne
 • škody zapríčinené technickou nespôsobilosťou vozidla, opotrebením materiálu jeho nadmerným zaťažovaním, nepravidelnou či nekvalitnou údržbou, opravou a zásahom

KRÁTENIE POISTNÉHO PLNENIA

V prípade, ak príde k poistnej alebo škodovej udalosti u vodiča, ktorý predtým konzumoval alkohol alebo bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok, poisťovňa má právo na krátenie poistného plnenia, prípadne na preplatenie celého plnenia zo strany poistníka.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Axa

K havarijnému Kasko poisteniu vám poisťovňa Axa ponúka aj asistenčné služby. Priplatiť si viete okrem tých štandardných, ktoré sú v cene každého poistného balíka, aj rozšírenú asistenciu a to vo forme pripoistenia. Oplatí sa to hlavne vtedy, ak máte väčší nájazd.

Zároveň je ale pravda, že aj štandardná asistencia ponúka všetko nevyhnutné:

 • v prípade poruchy výjazd cestnej služby a oprava na mieste, napríklad ak ide o defekt, zabuchnuté kľúče vo vnútri vozidla, vybitie autobatérie alebo zámenu paliva
 • v prípade nehody alebo vážnejšej poruchy odťah vozidla z miesta poruchy či nehody a to buď do najbližšieho servisu, alebo v rámci SR a ČR kdekoľvek to bude treba
 • v prípade poruchy a nehody v zahraničí repatriácia vozidla do vlasti, rovnako tak aj možnosť preplatenia cesty na vyzdvihnutie vozidla podľa typ udalosti a miesto
 • pre posádku v prípade poruchy a nehody zabezpečenie ubytovania, tiež zabezpečenie dopravy taxíkom a aj možnosť organizácie náhradného vozidla podľa možností

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Axa

Poisťovňa Axa je známa tým, že ponúka pre svoje havarijné poistenie viacero zliav a zvýhodnení. Vďaka nim sa môžu niektoré skupiny poistníkov, najmä zodpovední vodiči bez nehôd a vodiči, ktorí patria medzi najmenej rizikovú skupinu, poistiť za výhodnejšie ceny.

Na výšku poistného pre havarijnú poistku Axa vplývajú tieto zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvým typom zľavy je bonus za bezškodový priebeh. Výška bonusu závisí od toho, koľko poistných udalostí ste spôsobili za rozhodnú dobu poistenia. V prípade, že máte za sebou 120 mesiacov bez škodovej udalosti hradenej z havarijného poistenia, viete získať maximálnu možnú zľavu za bezškodový priebeh a to až 60 %.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Zľava individuálne pre poistníka: Poisťovňa Axa ponúka individuálne zľavy aj pre poistníkov, ktorí spadajú do kategórie menej rizikových klientov. Ide napríklad o seniorov a dôchodcov vo vyššom veku, kde je riziko škodovej udalosti minimálne, podobne ako aj o ľudí v kategórii ZŤP a ZŤP / S. Všetky tieto skupiny môžu získať zľavu 15 %.

Ostatné zľavy a zvýhodnenia: Medzi priame zľavy z ceny poistného platia aj tie, ktoré sú charakterizované ako obchodné. Axa ponúka takúto zľavu vo výške 5 % a to v prípade, ak máte uzatvorené aj iné poistenie, okrem havarijného poistenia. V prípade poistnej udalosti si môžete znížiť spoluúčasť o 80 € vtedy, ak si auto necháte opraviť v zmluvnom servise.

RÁTAJTE AJ NEFINANČNÉ ZVÝHODNENIA

Okrem finančných zvýhodnení a priamych zliav je potrebné pre úplne presné porovnanie viacerých havarijných poistení rátať aj nefinančné výhody. V prípade Axa máte napríklad odťah v rámci SR a ČR zdarma a taktiež výmenu pneumatík 2 krát za rok do výšky 120 €.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Axa

Ak potrebujete poisťovňu Axa kontaktovať napríklad kvôli poistným podmienkam, prípadne hľadáte cenník, informácie o riešení poistnej udalosti alebo potrebujete využiť asistenciu, môžete zvoliť viacero foriem kontaktu a to tak zo Slovenska, ako aj z cudziny.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje na poisťovňu podľa situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Infolinka : Pre všeobecné informácie ohľadom poistenia, poistných podmienok alebo informovania sa o riešení poistnej a škodovej udalosti z minulosti viete kontaktovať zákaznícku infolinku. Jej číslo je +421 2 2929 2929 a môžete ho využiť v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 18:00. Číslo môžete použiť pri volaní zo Slovenska aj zahraničia.

Telefón pre asistenčné služby: Dostali ste sa do problémov a potrebujete využiť asistenciu napríklad pri zabuchnutých kľúčoch, pri poruche vozidla alebo s odťahom po havárii? 24 hodín denne môžete zavolať na nonstop asistenčnú linku na čísle +421 2 2929 2929, kde môžete nahlásiť poistnú udalosť a zároveň privolať cestnú asistenčnú službu.

Výpoveď a zrušenie: Chcete ukončiť a zrušiť aktuálnu poistnú zmluvu? V takom prípade je potrebné doručiť výpoveď poistnej zmluvy písomnou formou na poštovú adresu poisťovne uvedenú vyššie. Tlačivo a žiadosť pre zrušenie a ukončenie zmluvy nájdete na internete, vytlačte si ich, vyplňte, doložte potrebné prílohy a pošlite poštou.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Axa

Poisťovňa Axa ponúka pre motoristov havarijné poistenie s veľkou flexibilitou výberu, no mnoho poistníkov nepozná ani niektoré základné aspekty praktického fungovania takéhoto poistenia. Ide napríklad o rozsah poistného krytia alebo spôsob poistného plnenia.

Prinášame preto odpovede na tie najdôležitejšie otázky:

Je možné zaplatiť poistné aj na viacej splátok a akým spôsobom sa platí?

Áno, poistné nemusíte zaplatiť len jednorazovo naraz na celý rok, viete si ho rozdeliť aj na viacej splátok, napríklad na polročné alebo štvrťročné splátky. Podmienkou však je, že výška splátky nesmie byť menej ako 20 €. Ročné poistné sa oplatí najviac, máte totiž k nemu zľavu 10 %. Poistné viete zaplatiť bankovým prevodom cez internet banking alebo šekom.

Aké dokumenty je nutné doložiť pri uzatvorení Kasko poistenia?

Ak uzatvárate havarijné poistenie pre nové vozidlo, potrebujete veľký technický preukaz, faktúru a preberací protokol. Ak poisťujete kúpené jazdené vozidlo, je potrebný veľký technický preukaz a fotodokumentácia. Ak poisťujete vozidlo, ktoré už bolo raz poistené, doložte aj doklad o predošlom poistení, napríklad výročný list z poisťovne.

Na ako dlho sa uzatvára havarijné poistenie Axa? Môže byť aj krátkodobé?

Havarijné poistenie sa uzatvára na dobu jedného celého technického roka, čiže od momentu uzatvorenia poistky na dobu 365 dní. Hoci havarijné poistenie je možné dojednať aj krátkodobo, napríklad na mesiac ak idete do zahraničia na dovolenku, toto konkrétne Kasko poistenie od poisťovne Axa sa dá dojednať jedine dlhodobo, čiže na celý jeden rok.

Ak spôsobím poistnú alebo škodovú udalosť, prídem o celý bonus z poistky?

Nie, o celý bonus len na základe jednej poistnej alebo škodovej udalosti neprídete. Systém bonusu a malusu je v prípade poisťovne Axa odstupňovaný, jedna poistná udalosť znamená pokles bezškodového obdobia len o 24 mesiacov. Ak pôjde o udalosť, ktorá nebude hradená z poistného plnenia havarijného poistenia, nejde o narušenie bezškodového obdobia.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie havarijného poistenia Axa online a prečo využiť porovnanie

Pokiaľ vás ponuka havarijného poistenia z poisťovne Axa oslovila, viete si toto poistenie dojednať aj bez toho, aby ste museli osobne navštevovať pobočku poisťovne. Priamo z pohodlia domova viete využiť rýchle porovnanie a uzatvorenie poistenia cez internet.

Pokiaľ ide o postup dojednania poistenia, ten spočíva z týchto krokov:

Najskôr do online kalkulačky zadáte svoje údaje o vozidle a o svojej poistnej histórii.

Počkáte na výpočet poistenia a cez porovnávač si viete porovnať všetky alternatívy.

Vyberiete si poistenie, ktoré je pre vás najlepšie, vyplníte žiadosť a odošlete ju online.

Poštou vám príde zmluva, podpíšete ju, pošlete naspäť a potom už len zaplatíte poistné.

Jednoducho a bez zbytočného strácania času osobnými návštevami si tak viete dojednať havarijné poistenie na mieru aj s výberom všetkých možných pripoistení. Okrem toho, pri využití porovnávača získate aj prehľad o tom, aké sú ďalšie možné alternatívy. Pokiaľ použijete kvalitný porovnávač alebo kalkulačku, viete celý proces urýchliť.

Zároveň získavate pri online uzavretí poistenia aj viacero benefitov:

 • nemusíte nikam chodiť, porovnávať cenníky, študovať poistné podmienky a s nikým osobne komunikovať, z pohodlia obývačky viete získať všetky informácie
 • vďaka porovnaniu všetkých poistných balíčkov v rámci poisťovne, ale aj v rámci iných alternatív, máte vyššiu pravdepodobnosť, že nájdete výhodné poistenie
 • na rozdiel od cenníkov, v prípade využitia online kalkulačky získate presnú cenu poistného aj so započítaním bonusov, zliav a všetkých ostatných parametrov

Spoločne s podpísanou zmluvou je potrebné v prípade poisťovania úplne nového vozidla odoslať aj faktúru s cenou a preberací protokol. Ak budete poisťovať staršie vozidlo, postačia len základné dokumenty od vozidla, najmä technický preukaz. Dôležité je správne ocenenie vozidla. Vstupnú prehliadku si potom dohodnete telefonicky podľa časových možností.

DOKUMENTY VÁM PRÍDU POŠTOU

Všetky dokumenty súvisiace s havarijným poistením vám prídu domov. Najskôr to budú viaceré exempláre poistnej zmluvy, ktoré podpíšete a časť prepošlete naspäť spoločne s potrebnými prílohami. Na záver vám poštou prídu doklady potvrdzujúce poistenie.

Online Axa Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Kto by nechcel ušetriť na poistnom a získať za čo najlepšiu investíciu čo najlepšiu hodnotu a poistné krytie? Práve na tento účel slúžia online poistné kalkulačky a porovnávacie služby, ktoré vlastníci vozidiel čoraz viac využívajú. Na internete ich nájdete dosť.

Aby ste ale získali najlepšie služby, je potrebné si vybrať tie kvalitné:

 • základom je, aby kalkulačka vypočítala presnú a koncovú cenu poistenia so všetkými zľavami a aby táto cena nebola zvyšovaná o nejaké provízie
 • rovnako tak je dôležité pri porovnaní havarijných poistiek porovnávať nielen ceny, ale aj podmienky, porovnávač musí pracovať s komplexnými údajmi
 • kvalitné kalkulačky a porovnávacie nástroje umožňujú dojednať celú poistnú zmluvu, určite ale musia byť nestranné a nesmú preferovať žiadnu konkrétnu poisťovňu
 • lepšie je využiť služby známejších a značkových poistných portálov s kompletným pokrytím, ich kalkulačky a porovnávače bývajú aj najpresnejšie

Uzatvoriť Kasko poistenie Axa cez takéto kalkulačky alebo porovnávače je výhodné nielen cenovo, ale aj službami. Jedine v prípade seriózneho nástroja totiž máte istotu, že celý proces prebehne hladko, bez zdržaní a maximálne pohodlne. Práve rýchlosť, komplexnosť a bezproblémovosť servisu sú tie najdôležitejšie benefity.

Ak ich chcete využiť, odporúčame túto online kalkulačku havarijného poistenia Axa:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here