Havarijné poistenie bez spoluúčasti

0
191

Spoluúčasť, čiže finančné podieľanie sa poistníka na poistnom plnení, je pre havarijné poistenie typicky využívaným nástrojom. Uplatňujú ju všetky poisťovne, ktoré Kasko poistenie ponúkajú, rozdiel býva len v jej výške a forme uplatňovania. To, že ju poisťovne používajú, ale neznamená, že neexistuje havarijné poistenie auta bez spoluúčasti.

V niektorých poisťovniach je možné dojednať Kasko poistenie aj s 0 % spoluúčasťou, čiže, ak nastane poistné plnenie nejakej škodovej alebo poistnej udalosti, vás ako poistníka sa to finančne nedotkne. Treba však rátať, že v tomto prípade je ročné poistné vyššie.

Okrem toho existujú k hlavnému havarijnému poisteniu aj viaceré pripoistenia. U niektorých sa spoluúčasť vyžaduje, inde nastáva len za istých podmienok, no sú aj pripoistenia, ktoré sú úplne bez spoluúčasti. Takéto pripoistenia majú prakticky takmer všetky poisťovne na trhu ponúkajúce havarijné poistenie, či už ide o Allianz, Uniqa, Kooperativa alebo ďalšie.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je spoluúčasť a ako získať havarijné poistenie bez spoluúčasti

Pod spoluúčasťou sa rozumie podieľanie sa poistníka pri vyplácaní finančného pokrytia škody alebo nákladov zo strany poisťovne za poistnú alebo škodovú udalosti. Spoluúčasť sa môže týkať celého poistenia, alebo len niektorých jeho častí nazvaných aj pripoistenia.

Havarijné poistenie sa najčastejšie uzatvára so spoluúčasťou vo výške od 5 do 15 %, alternatívne s fixnou spoluúčasťou udávanou v Eurách od 65 až do 1.000 €.

Niektoré poisťovne ale ponúkajú možnosť uzavrieť Kasko poistenie aj bez spoluúčasti, obvykle to ale býva spojené s vyšším ročným poistným za havarijné poistenie.

Bez spoluúčasti je možné dojednať aj niektoré pripoistenia dojednávané zvlášť.

V prípade havarijného poistenia je spoluúčasť využívaná aj ako nástroj práve na zníženie pravidelného ročného poistného. V prípade spoluúčasti sa totiž podieľate na finančnom plnení v určitej výške a práve toto spolupodieľanie sa má význam aj z hľadiska preventívne vyššej opatrnosti pred vznikom škodových alebo poistných udalostí na poistenom vozidle.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení má aj niekoľko ďalších významov:

 • v prípade niektorých pripoistení, napríklad pripoistenie čelného skla, môže poisťovňa spoluúčasť odpustiť za predpokladu, že sklo nebude vymieňané, ale opravované
 • pri niektorých iných pripoisteniach, napríklad na krytie škôd stretu so zverou, môže byť naopak spoluúčasť vyššia za predpokladu, že nebude spísané policajné hlásenie
 • ak je dojednaná spoluúčasť aj v pevnej alebo minimálnej hodnote, pri škode nepresahujúcej túto hodnotu, hradí všetky náklady a výdavky samotný poistník
 • v prípade, ak vznikne na poistenom vozidle totálna škoda, je spoluúčasť odpočítaná od poistného plnenia a poisťovňa vám vyplatí za vozidlo sumu zníženú o spoluúčasť

SPOLUÚČASŤ NIE JE STRAŠIAK

Hoci sa na prvý pohľad zdá, ako keby spoluúčasť mala byť niečo negatívne, nemusí tomu tak byť vždy. Pre opatrnejších vodičov sa z hľadiska platenia poistky spoluúčasť určite oplatí, nakoľko práve vďaka nej môžu mať nižšie ročné poistné, ak nespôsobia škodovú udalosť.

Ktoré havarijné poistenia a pripoistenia získate bez spoluúčasti

Ak vás zaujíma téma havarijného poistenia bez spoluúčasti, pozreli sme sa bližšie na tie Kasko poistenia a samostatné pripoistenia k nim, ktoré je možné aktuálne získať aj bez nutnosti platiť nejakú spoluúčasť.

Tieto poisťovne aktuálne ponúkajú štandardné havarijné poistenie bez spoluúčasti:

Havarijné poistenie Groupama bez spoluúčasti

 • poisťovňa Groupama umožňuje dojednať si havarijné poistenie aj bez spoluúčasti, ale aj so spoluúčasťou vo výške 5 % alebo 10 % v kombinácii s fixným minimom
 • Kasko poistenie je možné získať v troch balíkoch, pričom prvý balík pokrýva škody spôsobené haváriou, vandalizmom a krádežou, ostatné aj iné riziká
 • k havarijnému poisteniu máte v cene aj asistenčné služby, pri základnom balíku sú na štandardnej úrovni, pri najvyššom balíku zas získate rozšírenú asistenciu v cene
 • Groupama ponúka k havarijnému poisteniu aj viaceré zľavy, napríklad bonus až 38 % pri bezškodovom priebehu, zľavu za ročnú platbu alebo zľavu za poistenie cez internet
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Havarijné poistenie Uniqa bez spoluúčasti

 • druhou poisťovňou, ktorá ponúka tiež možnosť získa Kasko poistenie bez spoluúčasti, je poisťovňa Uniqa, no ak chcete, môžete si dojednať spoluúčasť až do 10 %
 • v tomto prípade je pokryté poistenie škôd spôsobených vandalizmom, haváriou, živlami aj krádežou, čiže všetko potrebné, už v základnom balíku
 • okrem neho si viete dojednať viaceré pripoistenia, napríklad GAP pripoistenie, pričom aj táto poisťovňa ponúka k poisteniu základné aj rozšírené asistenčné služby
 • pokiaľ ide o možné cenové zvýhodnenia, bezškodový bonus môže byť až do výšky 50 %, ďalšie zľavy získate na základe kategórie vozidla alebo parametrov poistníka

Pokiaľ ide o pripoistenia, ktoré môžu byť bez spoluúčasti, toto sú tie najdôležitejšie:

Pripoistenie čelného skla alebo všetkých skiel

 • prvým pripoistením, ktoré sa môže obísť bez spoluúčasti, je pripoistenie čelného skla, prípadne všetkých skiel, s výnimkou skiel na spätných zrkadlách a streche
 • poisťovne pri tomto pripoistení štandardne uplatňujú spoluúčasť od 5 do 10 % v kombinácii s minimálnou sumou, to ale platí len v prípade výmeny skla
 • niektoré poisťovne, napríklad Wüstenrot, umožňujú vyhnúť sa spoluúčasti tým, že navštívite s autom niektorý so zmluvných servisov, ktorý vám poisťovňa odporučí
 • druhou možnosťou, ktorú tiež uplatňujú niektoré poisťovne, je odpustenie spoluúčasti za predpokladu, že si sklo nenecháte vymeniť, ale zvolíte lacnejšiu lokálnu opravu

Pripoistenie batožiny

 • druhým typom pripoistenia, ktoré je možné dojednať aj bez spoluúčasti, je pripoistenie týkajúce sa straty, zničenia alebo odcudzenia batožiny v poistenom vozidle
 • medzi túto batožinu sa rátajú veci osobnej spotreby, napríklad oblečenie, bežná športová výbava alebo osobné veci, niektoré poisťovne sem rátajú aj autosedačku
 • naopak, do pripoistenia sa nerátajú elektronika, peniaze, cennosti, drahé kovy, umelecké predmety, mobilné telefóny alebo niektoré špecifické a drahšie predmety
 • bežne sa k pripoisteniu spoluúčasť nedojednáva, ale napríklad poisťovňa Axa ju uplatňuje vo fixnej výške 166 € pre batožinu uloženú nie v aute, ale strešnom boxe

Úrazové pripoistenie vodiča alebo posádky

 • medzi pripoistenia k havarijnému poisteniu, ktoré sú štandardne v každej poisťovni bez spoluúčasti, patrí aj úrazové poistenie vodiča alebo celej posádky vozidla
 • poistenie je určené na pokrytie následkov úrazu, pričom pokrýva trvalé následky, smrť úrazom, rovnako tak aj odškodnenie za hospitalizáciu po úraze
 • niektoré poisťovne majú toto poistenie už priamo v cene havarijného poistenia, vtedy je to obvykle len poistenie úrazu vodiča, iné ako pripoistenie a to aj pre ostatné osoby
 • poistné sa vypláca do výšky poistných limitov, napríklad poisťovňa Generali má poistný limit pre smrť úrazom 3.500 €, pre trvalé následky až 7.000 €

Pripoistenie finančnej straty GAP

 • pripoistenie finančnej straty, nazývané aj GAP poistenie, slúži ako nástroj na zvýšenie vyplatenia poistného plnenia v prípade vozidiel, ktoré boli kúpené ako nové
 • ak máte totiž takéto vozidlo už dlhšiu dobu, v prípade totálnej škody vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie z pohľadu jeho aktuálnej ceny, čiže nie tej nákupnej
 • práve na pokrytie rozdielu medzi obstarávacou a aktuálnou cenou slúži GAP pripoistenie, ktoré tento rozdiel medzi oboma cenami dorovná
 • GAP pripoistenie k hlavnému havarijnému poisteniu je vždy bez akejkoľvek spoluúčasti a ponúkajú ho takmer všetky poisťovne, napríklad aj Kooperativa

Pripoistenie náhradného vozidla

 • ďalším pripoistením, ktoré sa dojednáva bez klasickej spoluúčasti, je pripoistenie nákladov pokrývajúcich sumu za prenájom náhradného vozidla
 • toto pripoistenie je určené pre tých vodičov, ktorí si chcú zachovať 100 % mobilitu aj v prípade opravy vozidla po škodovej udalosti a to bez ďalších nákladov
 • poistenie za vás totiž uhradí prenájom tohto vozidla na istý počet dní, obvykle to býva od 3 do 10 dní, zároveň tu je aj poistný limit, zväčša do 1.000 € ročne
 • v prípade pripoistenia náhradného vozidla napríklad v poisťovni Union si môžete uplatniť toto pripoistenie aj pri škodovej udalosti vandalizmu, krádeže alebo lúpeže
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie právnej asistencie

 • posledným pripoistením, ktoré je bez spoluúčasti, je pripoistenie právnej pomoci alebo asistencie, niekedy nazývané aj tzv. Právnik do auta, záleží to od poisťovne
 • toto pripoistenie slúži na poskytnutie právnych služieb pre prípad škodovej udalosti, nehody, poistnej udalosti alebo v prípade uplatnenia nárokov voči vám
 • výhodami pripoistenia sú možnosť kontaktovať buď cez deň alebo aj 24 hodín denne právnu telefonickú linku, rovnako tiež základné poradenské a právne služby
 • napríklad poisťovňa Uniqa ponúka toto pripoistenie s právnou ochranou na 24 hodín denne a 365 dní v roku a je možné ho využiť aj pre správne konanie

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení bez spoluúčasti

Téma získania Kasko havarijného poistenia bez spoluúčasti je pomerne populárna a to je aj dôvod, pre ktorý sa o túto oblasť zaujíma čoraz viac vodičov aj na internete a v diskusných fórach. Viacerí sa pýtajú hlavne na finančné aspekty takéhoto poistenia.

Tu sú najviac kladené otázky spoločne s odpoveďami na ne:

Pokryje mi spoluúčasť pri havarijnom poistení GAP pripoistenie?

Áno, v prípade, ak máte uzatvorené GAP pripoistenie finančnej straty, pokryje vám toto pripoistenie aj zaplatenú spoluúčasť. To platí bez ohľadu na to, či pôjde o čiastočné poškodenie poisteného vozidla, alebo pôjde o škodu, ktorú poisťovňa klasifikuje ako totálnu, kedy vypláca aktuálnu hodnotu poisteného vozidlo namiesto obstarávacej.

Ako to je so spoluúčasťou v prípade krádeže, odcudzenia a lúpeže vozidla?

Akákoľvek z vyššie spomínaných poistných udalostí je z pohľadu poistenia riešená tak isto, ako keby šlo o totálnu škodu. To v praxi znamená, že v takomto prípade dostanete zaplatené poistné plnenie znížené o dohodnuté percento alebo fixnú sumu spoluúčasti. Ak nemáte dojednané GAP pripoistenie, tak poisťovňa vyplatí aktuálnu hodnotu vozidla.

Čo robiť, ak je spoluúčasť vyššia, ako škoda, ktorá mi na vozidle vznikla?

Táto situácia vzniká vtedy, ak máte dojednané Kasko poistenie s fixnou spoluúčasťou alebo s minimálne dohodnutou spoluúčasťou. Teoreticky môžete túto škodu poisťovni nahlásiť, avšak v konečnom dôsledku bude úhrada nákladov kvôli výške spoluúčasti len na vás. V takomto prípade je teda lepšie prakticky škodu zaplatiť rovno z vlastného.

Je lepšie, ak je spoluúčasť dojednaná v percentách alebo fixnej sume?

Z pohľadu vyššie zmienenej situácie je lepšie, ak spoluúčasť nie je dojednaná vo fixnej sume, prípadne nie je určená minimálna fixná suma. Ak tomu tak je, potom menšie škody, ktoré sú štatisticky najčastejšie, musíte znášať len z vlastného vrecka. Dnes však už havarijné poistenie, ktoré by bolo so spoluúčasťou, ale bez určeného minima, nenájdete.

Uzatvorenie havarijného poistenia bez spoluúčasti online a prečo využiť porovnanie

V prípade, že si chcete dojednať výhodné havarijné poistenie, napríklad aj bez spoluúčasti, alebo bez spoluúčasti k niektorým pripoisteniam, môžete použiť na porovnanie, výpočet a tiež uzatvorenie poistenia internetové kalkulačky a online porovnávacie služby.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Celý postup dojednania poistenia je potom nasledovný:

Najskôr si cez online kalkulačku s použitím údajov o vozidle vypočítajte poistenie.

Porovnajte si všetky ponuky poistenia, vrátane porovnania poistenia bez spoluúčasti.

Zvoľte si poistenie presne podľa vašich predstáv a odošlite online žiadosť.

Poštou vám príde zmluva, tú podpíšete, zaplatíte poistné a dohodnete si obhliadku.

Poisťovňa vám pošle viacero exemplárov poistnej zmluvy, ktoré podpíšete a niektoré odošlete naspäť. K zmluve je potrebné priložiť kópiu veľkého technického preukazu od vozidla a niektoré ďalšie dokumenty. Kvôli dokumentácii stavu na začiatku poistenia je potrebná aj obhliadka, tú si s vami poisťovňa telefonicky dohodne podľa vašich možností.

Riešenia havarijného poistenia cez internet má aj ďalšie výhody:

 • nikam nemusíte chodiť, všetko vybavíte cez internet a z pohodlia domova, zmluva vám príde domov až poštou, jediné, čo vybavujete osobne, je obhliadka
 • za pár minút máte dokonalý prehľad o tom, kde je aká ponuka poistenia a to nielen z pohľadu ceny, ale aj z pohľadu spoluúčasti, pripoistení či asistenčných služieb
 • vypočítané poistné je presne na mieru vám a vášmu vozidlu, sú v ňom zarátané všetky bonusy, zľavy a je vypočítané presne podľa najnovších cien poisťovní

Cez online porovnávacie služby a internetové kalkulačky si viete vypočítať, porovnať a dojednať poistenie nielen pre osobné auto, ale aj pre ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony alebo motocykel. Najdôležitejšie je presne určiť hodnotu vozidla, nakoľko od nej sa odvíja nielen cena ročnej poistky, ale najmä poistné plnenie pri škodovej a poistnej udalosti.

AKÉ DOKLADY POTREBUJETE

Spolu s podpísanou zmluvou by ste mali poslať do poisťovne poštou aj niekoľko príloh. Ide už o spomínaný technický preukaz, pri novom vozidle aj faktúru a protokol o prebratí. Ak poisťujete vozidlo s poistnou históriou, doložte aj doklady od posledného poistenia.

Online Kasko kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie havarijné poistenie

Čoraz viac motoristov a vodičov využíva na porovnanie, výpočet aj dojednanie havarijného Kasko poistenia online kalkulačky a internetové porovnávacie služby. Je ich už pomerne dosť, no nie všetky sú rovnako seriózne a poskytujú rovnaký servis.

Zamerajte sa preto na tie viac overené a kvalitnejšie:

 • kvalitná kalkulačka pri výpočte ceny postupuje na základe aktuálnych údajov, zohľadní všetky zľavy a bonusy, ale aj spôsob výpočtu podľa parametrov vozidla
 • pri porovnaní je dôležité zahrnúť všetky poisťovne a všetky poistné balíky, rovnako tak treba porovnávať nielen ceny, ale aj nefinančné parametre
 • porovnanie aj výpočet musia byť nestranné, bez preferovania konkrétnej poisťovne, cena musí byť konečná a bez nejakých skrytých provízií a poplatkov
 • veľké plus je, ak sú kalkulačka či porovnávač súčasťou väčšieho portálu o poistení, prednosť dajte každopádne známejším značkám s dlhodobejšími referenciami

V prípade, že si vyberiete naozaj kvalitnú a overenú kalkulačku alebo porovnávač, viete využiť všetky výhody online havarijného poistenia naplno. Či už ide o presný výpočet, komplexné porovnanie alebo jednoduché a bezproblémové dojednanie zmluvy priamo z domu a to vrátane odborného a nezávislého poradenstva pri výbere poistky.

Ak nechcete strácať čas, tu overená online kalkulačka pre havarijné poistenie:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (38 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here