Havarijné poistenie Generali

0
122

Pre všetky motorové vozidlá do 3,5 tony s vekom do 15 rokov má poisťovňa Generali pripravené veľmi zaujímavé Kasko havarijné poistenie. To osloví majiteľov a vodičov najmä zaujímavými balíkmi pokrytia jednotlivých rizík, ale aj širokým portfóliom pripoistení, možnosťou získania prémiových asistenčných služieb a zaujímavými zľavami.

Kasko poistenie od Generali platí na území celej Európy a Turecka, pričom aktuálne ponúka zaujímavé zľavy pre majiteľov nových aj jazdených áut. V prvom prípade získate k havarijnému poisteniu na rok GAP poistenie, v druhom náhradné vozidlo až na 3 dni.

Havarijné poistenie od Generali ponúka naozaj zaujímavý pomer ceny a hodnoty, čiže poistnej ochrany a súvisiacich služieb. Ak máte záujem získať najlepšie možné podmienky, odporúčame využiť online kalkulačku a uzavretie poistenia cez internet. Skúsenosti ukazujú, že práve toto je najefektívnejšia cesta za optimálnym poistením.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Generali

Havarijné poistenie Generali je určené pre osobné aj ľahké úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Pri výpočte ceny za poistné poisťovňa zohľadňuje viacero parametrov vozidla, ale napríklad aj vek a bydlisko poistenca.

Kasko poistenie Generali je dostupné v 4 základných balíkoch s pokrytím rizík od havárie až po živelné škody a to vrátane špeciálne služby SOS Partner.

Okrem základných balíkov poistenia je možné získať pripoistenia, celkovo ich poisťovňa poskytuje až 7 a viaceré sú s vysokými limitmi a bez spoluúčasti.

K dispozícii sú tiež asistenčné služby zdarma, ktoré platia doma aj v zahraničí.

Pokiaľ ide o spoluúčasť, pri havarijnom poistení si vyberáte z viacerých typov a výšky spoluúčasti. Pre základné havarijné poistenie môže byť spoluúčasť už od 5 %, minimálne však 165 €, až po spoluúčasť na úrovni 30 %. Pre jednotlivé pripoistenia sa spoluúčasť dojednáva podľa typu pripoistenia, niektoré sú aj bez spoluúčasti.

Najväčšie výhody a dôvody pre výber poistenia od Generali sú:

 • veľký výber poistného krytia pre najrôznejšie škodové a poistné udalosti, poisťovňa má ako jedna z mála pripoistenie vozidla aj pre pracovné činnosti
 • možnosť získať výbornú cenu poistenia vďaka rôznym zľavám, ale aj výberom zmluvného servisu Generali či krytia len vami nezavinených škôd
 • praktické asistenčné služby doma aj v zahraničí na štandardnej úrovni bez ďalšieho príplatku, vďaka čomu neostanete bez pomoci ani pri menších problémoch
 • možnosť uzatvoriť havarijné poistenie aj pre jazdené vozidlá až do veku 15 rokov, pričom máte v prípade potreby náhradné vozidlo na 3 dni zadarmo

ROZŠÍRENÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY

Okrem základných asistenčných služieb pre Kasko poistenie, ktoré ponúka Generali v cene, si môžete za mierny príplatok doobjednať vyšší variant asistencie Premium. To sa oplatí vtedy, ak častejšie cestujete, alebo ak viac cestujete do zahraničia.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Generali

Kasko poistenie poisťovne Generali patrí medzi najkomplexnejšie druhy havarijného poistenia na trhu, no zároveň si zachováva veľkú flexibilitu. Okrem základných balíkov si viete vybrať totiž až zo 7 ďalších pripoistení pre posádku aj vozidlo.

Tu sú jednotlivé balíky a moduly havarijného poistenia Generali:

Modul Basic

 • prvým modulom havarijného poistenia od Generali je modul Basic, ktorý je určený pre krytie škôd a zničenia motorového vozidla následkom havárie
 • tento balík kryje tak nezavinený ako aj zavinený stret s iným účastníkom cestnej premávky, ale môžete si ho obmedziť len na vami nezavinené poškodenia

Modul Plus

 • druhým modulom je modul Plus, ktorý už rozširuje poistnú ochranu nielen na škody spôsobené následkom havárie, ale aj poškodenia iného typu
 • v tomto balíku nájdete krytie poškodenia a zničenia vozidla jednak následkom vandalizmu, ale aj následkom živlov, či už ide o požiar alebo prírodné živly

Modul Komfort

 • tretím balíkom havarijného poistenia poisťovne Generali je modul Komfort, ktorý predstavuje asi najlepšie riešenie pre majiteľov ojazdených vozidiel
 • v tomto balíku nájdete pokrytie pre všetky predošlé riziká a navyše aj pokrytie straty v dôsledku krádeže vozidla, v balíku je tiež špeciálna služba SOS Partner

Modul Extra

 • balík Extra je najvyšším balíkom v rámci ponuky havarijného poistenia od Generali, pričom tento balík obsahuje všetky vyššie spomínané krytia
 • okrem toho je obohatený o pripoistenie GAP finančnej straty, ktoré slúži na vykrytie rozdielu poistného plnenia z dôvodu poklesu ceny vozidla vplyvom veku

Ak ide o pripoistenia k havarijnému poisteniu, Generali ponúka tieto:

Úrazové pripoistenie: Ak si chcete pripoistiť nielen vozidlo, ale tiež posádku, viete si dojednať úrazové pripoistenie. To pokrýva riziko smrti, trvalých následkov a dávok pre všetky prepravované osoby. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a poistná suma môže byť až do výšky 7.000 € pre trvalé následky a až do výšky 3.500 € pre smrť.

Pripoistenie skiel: V prípade, ak si k havarijnému poisteniu v Generali objednáte pripoistenie skiel, máte pokryté škody na čelnom skle, bočných sklách a tiež zadnom skle. Aj toto pripoistenie sa dojednáva bez nutnosti spoluúčasti a maximálny limit poistného plnenia je 2.000 €. Škoda na sklách zároveň neovplyvní bezškodový priebeh.

Pripoistenie finančnej straty: Toto pripoistenie je známe tiež aj ako samostatné GAP poistenie. Jeho úlohou je pokryť rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase jeho vzniku a všeobecnou hodnotou vozidla v momente poistnej udalosti. Uzatvoriť ho môžete s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti, len pre nové vozidlá a najviac na 5 rokov.

Pripoistenie batožiny a osobných vecí: Ak chcete pokryť náklady spôsobené poškodením, zničením alebo zmocnením sa batožiny a osobných vecí, toto pripoistenie je určené presne pre vás. Pokrýva všetky uvedené následky spôsobené nehodou, živelnou udalosťou alebo zmocnením sa a pripoistenie je so spoluúčasťou 5 %, najmenej 30 €.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pripoistenie náhradného vozidla: Pokiaľ si chcete zachovať 100 % mobilitu aj v prípade poruchy alebo v prípade poškodenia vozidla v dôsledku udalostí krytých aj havarijným poistením, dojednajte si pripoistenie nákladov na náhradné vozidlo. Maximálny limit poistenia je v tomto prípade naozaj štedrý, až 2.000 € za celé poistné obdobie.

Pripoistenie nadštandardnej výbavy: V prípade, že vaše vozidlo disponuje nejakou voliteľnou, doplnkovou a nadštandardnou výbavou, máte možnosť dojednať si aj pre túto situáciu pripoistenie. Pripoistenie kryje náklady na znovuobnovenie tejto výbavy v rovnakej kvalite, ale tu už musíte počítať so spoluúčasťou vo výške 1 %, minimálne však 33 €.

Pripoistenie vozidla ako pracovného stroja: Posledným pripoistením, ktoré si viete dojednať k hlavnému balíku havarijného poistenia, je pripoistenie škôd spôsobených na motorovom vozidle pri jeho činnosti ako pracovného stroja. Toto je veľmi častá výluka poistenia a práve takéto pripoistenie vám pomôže v podobnej situácii.

Územná platnosť havarijného poistenia Generali a obmedzenia predmetu poistenia

Štandardne platí havarijné Kasko poistenie od Generali na území Slovenskej republiky a tiež aj na území ostatných krajín geograficky umiestnených v Európe. Pokrytie škôd z tohto poistenia sa vzťahuje aj na celé územie Turecka. V prípade asistenčných služieb ale môže platiť, že niektoré krajiny mimo EÚ môžu mať horšiu dostupnosť servisu.

Pokiaľ ide o predmet poistenia a jeho obmedzenie, pri havarijnom poistení treba počítať s tým, že aj tu sú výluky alebo obmedzenia, kedy môže prísť ku kráteniu poistného plnenia. Výluky môžu mať aj jednotlivé pripoistenia, napríklad úrazové pripoistenie.

Pokiaľ ide o problémové situácie pre havarijné poistenie, tu sú príklady:

 • štandardnou výlukou sú úmyselné škody spôsobené na poistenom vozidle a rovnako tak aj škody spôsobené manželovi, manželke a blízkym osobám v jednej domácnosti
 • škody spôsobené skratom na vozidle, výbuchom prepravovaných výbušnín, nesprávnym uložením nákladu, nesprávnou údržbou a nesprávnou obsluhou
 • problémom z hľadiska poistného krytia sú aj škody spôsobené vodičom bez vodičského oprávnenia a tiež škody na vozidle spôsobené počas motoristickej súťaži

SOS PARTNER PRE ŠIRŠIU ASISTENCIU

V prípade, ak chcete mať lepšiu ochranu pred nečakanými udalosťami aj v štátoch mimo pôsobnosti havarijného poistenia, viete si výberom vyššieho balíka vybrať aj službu SOS Partner, ktorá zabezpečí rozšírené služby aj v krajinách mimo Európu.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Generali

V prípade, ak si dojednáte havarijné poistenie v poisťovni Generali, viete si vybrať z dvoch úrovní asistencie a asistenčný program Kasko Klasik a asistenčný program Kasko Premium. V druhom prípade však musíte počítať s tým, že vyššia asistencia je už za príplatok.

V tej štandardnej ale tiež získate všetky potrebné služby a servis:

 • 24 hodín denne je vám k dispozícii cestná služba s príchodom na miesto a opravou menších problémov, napríklad so zamrznutým palivom, defektom či vybitou batériou
 • v prípade, ak sa nedá porucha alebo problém odstrániť na mieste, máte nárok na odťah do najbližšieho servisu, úschovu vozidla a aj zorganizovanie odťahu až domov
 • v prípade nehody alebo vážnejšej poruchy pre vás poisťovňa zabezpečí pokračovanie v ceste, prípadne ubytovanie na 2 až 3 noci v závislosti od typu problému
 • súčasťou asistenčných služieb sú tiež odoslanie náhradných dielov, repatriácia vozidla do vlasti, poskytnutie pôžičky na opravu v zahraničí, právna asistencia a zastúpenie

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Generali

Jedným z dôvodov, prečo je havarijné poistenie od Generali také populárne, sú nielen široké asistenčné služby či veľká paleta pripoistení, ale aj rôzne finančné a nefinančné výhody. nefinančnou výhodou je napríklad služba SOS Partner vo vyšších balíkoch.

Ak ide o tie finančné na ceny Kasko poistenia vplývajú tieto:

Bonus za bezškodový priebeh: Najčastejšie poskytovaným finančným zvýhodnením je bonus za bezškodový priebeh poistenia z minulosti. Tu môžete oproti plnej cene poistného ušetriť až 50 % a to pri najvyššej, 7. triede bonusu. Dobrou správou je, že na zníženie bonusu nemá vplyv väčšina nezavinených poistných udalostí krytých havarijným poistením.

Obchodné zľavy: Štandardnou kategóriou zliav sú aj zľavy obchodného typu, ktoré sú poskytované podľa poistníka alebo iných okolností. Sem patrí napríklad zľava za využitie iného poistného produktu a to vo výške až do 10 %, prípadne zľava za ročnú platbu poistného vo výške 5 %. Ďalšie zľavy závisia od veku a bydliska poistníka.

Ďalšie zníženie poistného: Ak si chcete znížiť výšku ročného poistného pre havarijné poistenie, poisťovňa Generali ponúka ešte dve ďalšie možnosti. Prvou zľavou je zľava v prípade vylúčenia zavinených udalostí z poistného krytia Kasko pistenia. Druhou je zľava za využitie zmluvných servisov Generali v prípade opravy škody.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


POISTNÉ VIETE PLATIŤ NA SPLÁTKY

Okrem ročnej platby poistného pre havarijné poistenie viete zaplatiť poistné aj na viacero splátok, napríklad polročnými alebo štvrťročnými splátkami. V prípade omeškania zaplatenia splátky do stanoveného termínu sa ale stáva celé poistné splatné naraz.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Generali

Ak potrebujete vybaviť poistnú udalosť, požiadať o asistenciu v prípade poruchy, ukončiť poistnú zmluvu alebo jednoducho chcete len viac informácií, môžete využiť viaceré spôsoby a možnosti pre kontaktovanie poisťovne Generali.

Tu je adresa ako aj možnosti telefonického kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava.

Infolinka : V prípade, že potrebujete získať viac informácií o poistení, poistných podmienkach, riešení predošlej škodovej udalosti, nahlásení poistnej udalosti alebo o parametroch pripoistení, odporúčame kontaktovať infolinku na čísle + 421 2 38 11 11 17. Táto je vám k dispozícii počas dňa a to v čase od 08:00 do 16:00.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade, že sa vám stane na ceste porucha, príde k poškodeniu vozidla, k dopravnej nehode alebo ku krádeži poisteného vozidla, kontaktujte asistenčné služby. 24 hodín denne je pre vás k dispozícii non stop linka, zo Slovenska volajte na číslo 0800 121 122. Ak ste v zahraničí, volajte číslo + 421 2 58 57 22 66.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete požiadať o zrušenie alebo ukončenie aktuálnej poistnej zmluvy v poisťovni Generali, toto už musíte spraviť len na základe písomnej žiadosti na špeciálnom tlačive. Vyplnenú žiadosť spolu s prípadnými prílohami musíte zaslať poštou na korešpondenčnú adresu. Samotné tlačivo si ale viete stiahnuť aj online.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Generali

Havarijné poistenie Generali patrí u nás medzi veľmi obľúbené a s tým súvisí aj záujem motoristov o získanie čo najväčšieho počtu praktických informácií spojených s poistením vozidiel. Tie je dobré poznať ešte prv, ako uzavriete poistku.

Prinášame preto najčastejšie otázky a dotazy:

Čo všetko obsahujú asistenčné služby Premium? Oplatia sa?

Ak máte za rok vyšší kilometrový nájazd alebo cestujete častejšie do zahraničia, určite zvážte možnosť získať lepšie asistenčné služby formou pripoistenia. Poskytujú totiž vyššie limity pre jednotlivé asistenčné úkony a širšie pokrytie problémových situácií. Zahŕňajú napríklad repatriáciu vozidla, vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo leteckú prepravu.

Je potrebné mať vo vozidle v prípade poistenia proti krádeži zabezpečenie?

Áno, poisťovňa dokonca pre to má vo svojich poistných tabuľkách aj predpísaný počet zabezpečovacích zariadení podľa hodnoty vozidla a veku vozidla. Pri vozidlá do veku 4 rokov a s hodnotou nad 70.001 € musíte mať až 4 takéto zabezpečovacie zariadenia, samozrejme, plne funkčné. Len 1 zariadenie stačí pri vozidle do 4 rokov a hodnote do 20.000 €.

Ak pristúpim k obmedzeniu len na nezavinené škody, čo všetko tam spadá?

Ak si chcete znížiť výšku ročného poistného pre havarijné poistenie, môžete si obmedziť krytie škôd len na také udalosti, ktoré neboli spôsobené vašou vinou. Sem štandardne spadajú havárie zavinené iným vodičom, stret so zverou na území Slovenskej republiky a stres s inými účastníkmi premávky v prípade, ak za škodu budú zodpovedať v plnej miere.

Čo všetko zahŕňa služba SOS partner, ktorá je súčasťou vyšších balíkov?

Toto špeciálne poistenie je určené pre riešenie krízových situácií pre majiteľov vozidiel do 3,5 tony s vekom do 12 rokov. Táto služba zahŕňa automatické posielanie záchranných zložiek na miesto nehody spoločne s asistenčnou službou a tiež servisnú pomoc aj v krajinách, ktoré nemusia byť pokryté štandardnou asistenčnou službou k bežnému poisteniu.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie havarijného poistenia Generali online a prečo využiť porovnanie

Poisťovňa Generali ponúka svoje havarijné poistenie aj s možnosťou uzatvorenia na diaľku, čiže cez internet. Takýmto spôsobom viete ušetriť veľa času a energie, nakoľko všetko vybavíte z pohodlia domu. Ideálne je na to použiť porovnávacie služby.

Postup dojednania poistenia online má tieto 4 kroky:

Na úvod si cez online kalkulačku na základe údajov o vozidle vypočítajte poistenie.

Porovnajte si všetky balíky a moduly poistenia, ale aj alternatívy iných poisťovní.

Vyberte si poistenie, prípadne aj s pripoisteniami a požiadajte o zaslanie zmluvy.

Keď vám príde, podpíšte ju, pošlite naspäť, zaplaťte poistné a dohodnite si obhliadku.

Pri havarijnej poistke je špecifické aj to, že v prípade poistenia jazdeného vozidla je nutné vykonať obhliadku kvôli zaznamenaniu stavu vozidla. Ak zas poisťujete nové vozidlo, musíte doložiť jeho cenu faktúrou a prevzatie preberacím protokolom. Tieto doklady viete zaslať poštou spoločne s podpísaným exemplárom poistnej zmluvy.

Porovnanie a dojednanie poistenia online má tieto výhody:

 • máte možnosť z pohodlia domova bez návštevy pobočiek získať prehľad o tom, aké sú aktuálne ponuky havarijného poistenia a čo všetko viete získať za danú cenu
 • vďaka online kalkulačke získate presnú cenu poistenia vrátane všetkých bonusov, nakoľko na rozdiel od cenníka je výpočet presne na mieru pre vás a vaše vozidlo
 • vďaka tomu, že všetko vybavíte cez internet a nikam nemusíte chodiť, je uzatvorenie pohodlné a hlavne rýchle, poistiť sa viete doslova za pár minút cez počítať

Najčastejším problémom pri dojednávaní poistenia je určenie správnej hodnoty vozidla. Tu sa riaďte faktúrou od vozidla bez započítania zliav a obchodných akcií, v prípade jazdeného vozidla na to existujú špeciálne vzory. Tie lepšie a kvalitnejšie kalkulačky vám s výpočtom hodnoty pomôžu, nakoľko je dôležitá tak pre cenu poistenia, ako aj pre poistné plnenie.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


OBHLIADKA PO VZÁJOMNEJ DOHODE

Pokiaľ ide o obhliadku so zabezpečením fotodokumentácie, bude vás telefonicky kontaktovať zodpovedný pracovník a obhliadku si dohodne na základe kontaktu s vami. Presne na taký termín, čas a miesto, ktoré bude plne vyhovovať vašim možnostiam.

Online Generali Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlacnejšie havarijné poistenie

Čoraz viac vlastníkov a držiteľov motorových vozidiel využíva online kalkulačky a porovnávacie služby pre získanie prehľadu a tiež najvýhodnejšieho Kasko poistenia. Hodí sa to aj vtedy, ak máte záujem o havarijné poistenie Generali.

Pri výbere kalkulačky a porovnávača ale dajte prednosť tým kvalitnejším:

 • porovnanie musí byť v každom prípade nestranné a úplné zároveň, čiže by ste mali možnosť porovnať nielen ceny, ale aj šírku poistného krytia či asistenčných služieb
 • ak ide o cenu poistného, kalkulačka musí pracovať jedine a len s aktuálnymi cenami a započítať všetky zľavy, naopak, nesmie navýšiť poistné o dodatočné provízie
 • dôležité tiež je, či sa jedná o „anonymnú“ kalkulačku a porovnávač, alebo už o známejšie značky s dlhšou históriou, ideálne aj s telefonickou infolinkou
 • dôraz pri výbere klaďte nielen na to, či si viete takto havarijnú poistku porovnať a vypočítať, ale či viete cez internet priamo cez kalkulačku poistenie aj uzatvoriť

Práve pre možnosť dojednať poistenie online a s minimálnym stresom či komplikáciami je veľmi dôležité spoľahnúť sa len na komplexné poistné portály a ich kalkulačky alebo porovnávače. Práve v tomto prípade totiž môže celý proces od porovnania až po uzatvorenie poistnej zmluvy prebehnúť bez problémov a s úsporou nákladov aj času.

Aj u nás nájdete overenú a kvalitnú online kalkulačku pre havarijné poistenie Generali:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here