Havarijné poistenie Genertel

0
176

Veľmi zaujímavé havarijné poistenie má pre majiteľov a držiteľov motorových vozidiel do 3,5 tony poisťovňa Genertel. V minulosti išlo o produkt s názvom havarijné poistenie SOS, dnes ponúka poisťovňa už úplné Kasko poistenie s veľmi širokým krytím rizík a udalostí už v základnom balíčku. Skúsenosti ukazujú, že práve takáto forma sa vodičom páči.

Navyše, poisťovňa Genertel ponúka možnosť dojednať si k balíku havarijného poistenia aj pripoistenia pre viac špecifické udalosti. Pri maximálnom balíku je poistná ochrana vášho vozidla komplexná a navyše k nej získate aj asistenčné služby bez ďalších poplatkov.

Genertel ponúka aj k PZP produkt zvaný Mini havarijné poistenie, ale oproti komplexnému Kasko poisteniu ide iba o akúsi „z núdze cnosť“. Platí to tak ohľadom poistných limitov, ako aj ohľadom šírky poistného krytia. Ak vás zaujíma cena poistenia, odporúčame si ju na mieru vypočítať cez havarijnú online kalkulačku, ktorú nájdete aj u nás spolu s porovnávačom.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Genertel

Havarijné poistenie Genertel poskytuje komplexnú ochranu pre škody spôsobené na poistenom vozidle a tiež pre náklady pokrývajúce úrazy posádky vozidla. Poistenie sa dá dojednať pre osobné aj ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony s evidenčným číslom.

Kasko poistenie Genertel nemá žiadne zložité balíky, ale v základe poskytuje krytie pre škody na vozidle následkom havárie, vandalizmu a pôsobenia prírodných živlov.

K tomuto základnému pokrytiu si viete dojednať 4 ďalšie pripoistenia a to pre ochranu posádky, batožiny, skiel a pre prípad krádeže celého vozidla alebo jeho časti.

K poisteniu získate aj špeciálne nadštandardné asistenčné služby a to zdarma.

Podobne ako aj v prípade iných poisťovní, aj v prípade poisťovne Genertel platí, že pre havarijné poistenie treba rátať aj so spoluúčasťou. Tá je štandardne nastavená na minimálne 5 % spoluúčasť, zároveň je tu aj minimálna suma 166 €. Ak si dojednáte k hlavnému balíku poistenia aj niektoré pripoistenia, pre každé z nich je spoluúčasť stanovená osobitne.

Pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré sa rozhodnúť pre havarijné poistenie od Genertelu, tu sú:

 • jednoduchý systém havarijného poistenia, nakoľko si nemusíte vyberať z viacerých balíkov, ale nakonfigurujete si poistenie presne na mieru vašim rizikám a možnostiam
 • doplnkové pripoistenia, vďaka ktorým bude havarijné poistenie naozaj komplexné, si viete doobjednať na úvod, ale aj neskôr, dokonca aj k existujúcim poistným zmluvám
 • v prípade, ak využijete na opravu čelného skla následkom škodovej udalosti servis zo siete zmluvných partnerov Genertel, nemusíte sa báť o žiadne dodatočné náklady
 • Kasko poistenie si viete dojednať nielen pre osobné, ale aj pre úžitkové vozidlá a to do hmotnosti 3,5 tony, jeho platnosť je po celej Európe a zahŕňa aj celé Turecko

PRIPOISTENIA AJ BEZ SPOLUÚČASTI

V prípade havarijného poistenia od Genertelu si viete dojednať niektoré pripoistenia, napríklad poistenie poškodenia skiel či poistenie úrazu, aj bez spoluúčasti. Pri náhrade škôd a pokrytí nákladov v dôsledku týchto udalostí tak nemusíte siahať na vlastné financie.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Genertel

Kasko havarijné poistenie Genertel ide na rozdiel od konkurenčných produktov kombináciou širokého pokrytia a zároveň maximálnej možnej miery individualizácie. Výsledkom je široké základné poistenie a veľký výber pripoistení pre úplne komplexnú ochranu vozidla.

Pokiaľ ide o štandardné pokrytie rizík, na tento účel je to základný balík:

Základný balík

Všetky najdôležitejšie a najčastejšie riziká, ktoré môžu postihnúť vaše vozidlo aj bez akéhokoľvek vášho zavinenia, nájdete v základnom balíku havarijného poistenia Genertel. Okrem pokrytia havárie, živelných udalostí a vandalizmu máte v tomto základnom balíku aj možnosť získania náhradného vozidla až na 3 dni a to bez ďalších príplatkov k cene.

V tomto základnom balíku nájdete pokrytie škôd spôsobených týmito udalosťami:

 • poškodenie a zničenie vozidla následkom havárie a to či už s pohyblivým alebo nepohyblivým objektom, pričom do tohto krytia patrí zrážka nielen s iným vozidlom, ale aj s človekom, zvieraťom, stenou, stĺpom a ďalšími možnými prekážkami, pričom nemusí ísť nevyhnutne len o prekážky priamo na ceste, ale aj vedľa nej
 • poškodenie a zničenie vozidla následkom pôsobenia živlov, ide napríklad o škody spôsobené v dôsledku požiaru, zosuvu pôdy, záplav, snehovej lavíny, krupobitia, zásahu bleskom, pádom stromu alebo pôsobením iných prírodných živlov, toto poistenie pokrýva aj škody spôsobené hlodavcami na kabeláži vozidla
 • poškodenie a zničenie vozidla spôsobené vandalizmom, pričom môže ísť o auto ako celok, ale napríklad aj niektoré jeho konkrétne časti, napríklad pneumatiky, spätné zrkadlá, svetlá a podobe, pokryté sú mechanické poškodenia karosérie, zničenie alebo poškodenie laku predmetom ale aj posprejovanie karosérie vozidla

Okrem základného balíka, ktorý ma široké pokrytie, si viete dojednať aj tieto pripoistenia:

Úrazové pripoistenie: Prvým pripoistením s možnosťou jeho dojednania k havarijnému poisteniu je úrazové pripoistenie. Toto poistenie kyje následky úrazu všetkých členov posádky a to tak trvalé následky spôsobené úrazom, ako aj smrť. Poistenie je bez spoluúčasti a pre trvalé následky je poistné plnenie až 7.000 €, pre smrť 3.500 €.

Pripoistenie skiel: Ak chcete rozšíriť havarijné poistenie Genertel aj na zasklenie vozidla, môžete tak spraviť cez pripoistenie skiel. To sa týka nielen čelného skla, ale aj bočných skiel a zadného skla rovnako tak svetlometov a tiež spätných zrkadiel. Toto pripoistenie je bez spoluúčasti a poistné plnenie je do výšky 2.000 € pre všetky sklá.

Pripoistenie krádeže: Užitočným pripoistením je pripoistenie krádeže vozidla, ktoré zmierni škody v prípade odcudzenia vášho vozidla spred domu alebo z iného miesta. Pripoistenie sa vzťahuje tak na krádež celého vozidla, ako aj jeho časti. Rátať treba so spoluúčasťou vo výške spoluúčasti havarijného poistenia, potrebné bude aj jeho vybavenie proti krádeži.

Pripoistenie batožiny: Posledným pripoistením, ktoré viete získať k havarijnému poisteniu Genertel, je pripoistenie batožiny. Toto pripoistenie sa týka batožiny prepravovanej poisteným vozidlom a kryje tak poškodenie, stratu, zničenie ako aj krádež batožiny. Poistnú sumu, čiže poistné plnenie, si viete zvoliť individuálne, spoluúčasť je vo výške 5 %.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť havarijného poistenia Genertel a obmedzenia predmetu poistenia

Kasko poistenie od poisťovne Genertel je havarijným poistením so širokým geografickým pokrytím. Platí totiž nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách geograficky umiestnených v Európe a tiež na celé územie Turecka. Pokiaľ ide o pokrytie asistenčnými službami, to je v zásade rovnaké, v niektorých krajinách ale za odlišných podmienok.

Hoci poistenie pokrýva škody spôsobené na vašom vozidle pri rôznych situáciách, môžu sa vyskytnúť prípady, kedy tomu tak nebude. Ide najčastejšie buď o úplné obmedzenie predmetu poistenia a výluku poistenia, prípadne o krátenie vyplácaného poistného plnenia.

Najviac problematické z hľadiska poistného krytia sú nasledujúce situácie:

 • škody spôsobené poistencom úmyselne, prípadne pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov užitých v rozpore s predpisom, rovnako tak škody vozidlom pri práci
 • škody vzniknuté následkom použitia vozidla v rozpore s poistnými podmienkami, ide napríklad o motoristické súťaže alebo použitie technicky nespôsobilého vozidla
 • škody spôsobené pri opravách a v dôsledku nesprávnej opravy, nedostatočnej údržby, nesprávneho používania, skratom na vozidle alebo nesprávnym uložením nákladu

ŠPECIFICKÉ VÝLUKY PRE JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA

Rátať treba aj so špecifickými výlukami pre jednotlivé pripoistenia, ktoré môžu byť širšie, ako štandardné výluky pri základnom balíku havarijného pripoistenia. Napríklad v prípade batožiny sa poistenie nevzťahuje na cenné papiere, umelecké diela či počítače.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Genertel

Jedným z dôležitých benefitov, ktorý získate k havarijnému poisteniu Genertel, sú komplexné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu na cestách doma aj v zahraničí. Pre všetkých poistencov ponúka poisťovňa Genertel rovnaké asistenčné služby a to na nadštandardnej úrovni.

Ide totiž o asistenčné služby určené špeciálne pre havarijné poistenie:

 • v prípade menšieho problému, napríklad v prípade uzamknutia kľúčov, defektu, zámeny paliva, zamrznutia paliva alebo vybitej batérie oprava priamo na mieste
 • ak ide o nehodu či väčšiu poruchu, odťah do najbližšej opravovne alebo organizácia odťahu až domov, v prípade opravovne úschova nepojazdného vozidla po dobu 5 dní
 • zabezpečenie ubytovania v prípade potreby a tiež možnosť pokračovania v ceste, doma napríklad vlakom alebo zabezpečením náhradného auta, v zahraničí letecky
 • v prípade nehody a poruchy v zahraničí repatriácia vozidla do vlasti, ak ide o totálnu nehodu, tak zošrotovanie vraku, pomoc aj vo finančnej tiesni a právna asistencia

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Genertel

Havarijné poistenie Genertel je známe nielen tým, že ponúka komplexné pokrytie škodových a rizikových udalostí či široké asistenčné služby, ale aj výhodnou cenou. Okrem finančných výhod však môžete počítať aj s nefinančnými, napríklad ide už o spomínanú asistenciu.

Ceny Kasko poistenia Genertel a náklady naň ovplyvňujú aj tieto bonusy:

Bonus za bezškodový priebeh: Podobne ako v prípade ostatných havarijných poistení, aj pri Kasko poistení Genertel môžete získať najväčšiu zľavu v podobe bonusu za bezškodový priebeh poistenia. Poisťovňa má 7 stupňov bonusu za bezškodový priebeh od 10 až po 50 %, pričom na zníženie bonusu nemá vplyv úhrada škôd z poistenia nezavinených poistníkom.

Zľava za platbu poistného: Druhou zľavou, ktorú poisťovňa Genertel ponúka pre poistencov v rámci havarijného poistenia, je zľava za platbu poistného vopred na celý technický rok namiesto platby vo viacerých splátkach. Týmto spôsobom viete získať dodatočnú zľavu vo výške 5 % z plnej ceny poistenia, čo môže znamenať ďalšiu úsporu niekoľko desiatok €.

Nefinančné zvýhodnenia: Ak ide o to, koľko viete pri havarijnom poistení Genertel ušetriť oproti konkurencii, tak počítajte aj s nákladmi, ktoré síce neušetríte priamo na poistnom, ale viete ich ušetriť nepriamo. Ide napríklad o širší rozsah asistenčných služieb, ktoré by boli na podobnej úrovni za príplatok, alebo možnosť opravy čelného skla u partnerov bezplatne.

POISTNÉ NA SPLÁTKY AJ VIACERÝMI FORMAMI

Okrem ročnej platby za poistenie, vďaka ktorej môžete na sume ročného poistenia ušetriť, si viete nastaviť platenie poistného aj na polročné alebo štvrťročné splátky a to bez penalizácie. Ak ide o spôsob platenia, na výber máte nielen klasický poštový šek, ale aj bankový prevod.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Genertel

Ak chcete kontaktovať poisťovňu Genertel, môžete tak spraviť viacerými formami. Najviac využívané sú elektronická komunikácia, telefonický kontakt a písomný kontakt. Spôsob kontaktu závisí od toho, či hľadáte informácie, potrebujete asistenciu alebo dávate výpoveď.

Tu sú kontaktné informácie podľa typu riešenej udalosti:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Infolinka: Ak potrebujete získať viac všeobecných informácií, môžete sa obrátiť na poisťovňu telefonicky a kontaktovať jej zákaznícku infolinku. Volať môžete na číslo 0850 555 555 a to v čase od 08:00 do 18:00 počas pracovných dní, kde vám operátor poskytne všetky potrebné informácie. Ak budete volať zo zahraničia, použite číslo +421 2 32 784 201.

Telefón pre asistenčné služby: Pre hlásenie poistnej udalosti môžete využiť tiež telefonickú linku spomínanú vyššie, prípadne špeciálny online formulár na nahlásenie poistnej udalosti, ktorý treba vyplniť. Ak potrebujete pomoc zo strany asistenčných služieb pre havarijné poistenie, volajte zo Slovenska číslo 0800 121 122, zo zahraničia zas +421 2 58 57 22 66.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ máte z nejakého dôvodu, napríklad kvôli predaju vozidla, ukončiť poistenie, môžete poslať výpoveď a žiadosť  o zrušenie havarijného poistenia Genertel v písomnej forme na vyššie uvedenú adresu pre písomnú korešpondenciu. V tomto prípade si viete tlačivo stiahnuť aj online, stačí ho už len vyplniť a priložiť prílohy.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Genertel

V prípade havarijného poistenia je veľmi dôležité zaujímať sa nielen o poistné podmienky v brožúre, ale taktiež aj o praktické parametre poistenia. Veľa poistníkov sa napríklad nepozerá nielen na výluky, ale aj iné situácie z hľadiska praktického poistného plnenia.

Tu sú preto najdôležitejšie otázky spoločne s odpoveďami na ne:

Aké dokumenty potrebujem k uzatvoreniu havarijného poistenia Genertel?

Bez ohľadu na to, či poisťujete nové alebo ojazdené vozidlo, potrebujete doložiť minimálne fotokópiu veľkého technického preukazu. Ak budete poisťovať úplne nové vozidlo, je treba aj faktúra s cenou a protokol o prevzatí vozidla. V prípade poisťovania vozidla, ktoré už bolo v minulosti havarijne poistené, je potrebné doložiť aj doklady preukazujúce priebeh poistenia.

Ktoré škody kryté z havarijného poistenia nemajú vplyv na výšku bonusu?

Ide v princípe o škody, ktoré nie sú zavinené priamo vodičom poisteného vozidla. Na výšku bonusu za bezškodový priebeh nemajú teda vplyv napríklad škody následkom živelnej udalosti, škody, za ktoré preukázateľne zodpovedá tretia osoba, zmocnenie sa vozidla alebo vandalizmus, ak boli hlásené na polícii alebo stret so zverou počas jazdy tiež hlásený polícii.

Čo robiť v prípade, ak vznikne poškodenie ešte pred obhliadkou vozidla?

Ak budete poisťovať motorové vozidlo Kasko poistením na diaľku, napríklad cez telefón alebo internet, výlukou z poistného plnenia sú aj tie škody a poškodenia na vozidle, ktoré vzniknú ešte pred zadokumentovaním stavu vozidla. Ak nechcete čakať na fyzickú obhliadku vozidla pracovníkom poisťovne, môžete ju spraviť aj pomocou špeciálnej aplikácie.

Ako je to so zabezpečením vozidla proti krádeži, vyžaduje to poisťovňa?

Nutnosť zabezpečenia, typ zabezpečovacích prvkov a aj ich počet závisí od veku a hodnoty poisteného vozidla a poisťovňa všetky údaje uvádza vo svojich poistných podmienkach. Ak poistíte vozidlo staršie ako 8 rokov a v hodnote do 20.000 €, nepotrebujete mať dodatočné zabezpečenie. Pri novšom a drahšom vozidle môžu byť zas vyžadované viaceré zabezpečenia.

Uzatvorenie havarijného poistenia Genertel online a prečo využiť porovnanie

Jednou z najlepších ciest, ako si dojednať výhodné havarijné poistenie na mieru a čo najviac pohodlne, je uzatvorenie poistenia cez internet. To viete spraviť aj v prípade Kasko poistky Genertel, navyše, ak využijete porovnávací nástroj, môžete ušetriť ešte viac.

Celý proces poistenia je pritom veľmi jednoduchý a rýchly:

Najskôr si cez online havarijnú kalkulačku na základe parametrov spočítajte poistné.

Následne si porovnajte všetky balíky, pripoistenia ale aj alternatívy iných poisťovní.

Po výbere najlepšieho poistenia vyplňte zvyšok údajov a odošlite žiadosť o zmluvu.

Tá vám príde poštou, podpíšete ju, pošlete naspäť s prílohami a počkáte na obhliadku.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


V prípade, že poisťujete úplne nové vozidlo, nemusí byť obhliadka nevyhnutá, ak doložíte protokol o prevzatí vozidla bez chýb a poškodení. V prípade poisťovania jazdeného vozidla vás bude kontaktovať zodpovedný pracovník poisťovne a obhliadku si dohodnete na také miesto a taký termín, aby to vyhovovalo vašim časovým možnostiam a mobilite.

Porovnanie a dojednanie poistenia cez internet so sebou prináša viacero výhod:

 • priamo z domu a bez toho, aby ste museli navštevovať pobočku poisťovne, si viete poistenie porovnať, vypočítať a vybrať si balík aj s pripoisteniami presne na mieru
 • namiesto študovania cenníkov a ich porovnávania stačí využiť havarijnú online kalkulačku, ktorá vám vypočíta poistné na mieru a zaráta všetky zľavy alebo bonusy
 • zároveň máte možnosť získať aj nestranné poradenstvo, najmä v prípade lepších porovnávacich služieb a kalkulačiek, niektoré majú dokonca aj vlastnú infolinku

Využiť online výpočet a porovnanie havarijného poistenia viete pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony, či už pôjde o osobný automobil alebo ľahké úžitkové vozidlo. Odporúčame sa ale zamerať na overené kalkulačky alebo porovnávače, nakoľko len tie najlepšie a najkvalitnejšie vám pomôžu s výberom naozaj najvýhodnejšieho poistenia a so všetkými ďalšími službami.

POISTNÉ VIETE ZAPLATIŤ TIEŽ Z DOMU

Nielen výpočet poistného, porovnanie jednotlivých možností poistenia, ale aj platba za Kasko poistenie sa dá vybaviť bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Poistné totiž môžete zaplatiť aj bankovým prevodom na účet poisťovne, čím viete zrýchliť platnosť poistky.

Online Genertel Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlepšie havarijné poistenie

Využiť online kalkulačku pre havarijné poistenie na získanie najvýhodnejšej poistky nie je dnes už nič výnimočné. Čoraz viac vodičov objavilo čaro pohodlia a rýchlosti pri dojednaní havarijného poistenia online. Takto môžete porovnať aj ponuky viacerých poisťovní.

Zamerajte sa ale na výber kvalitných nástrojov, ktoré spoznáte podľa týchto znakov:

 • nejedná sa o neznámu kalkulačku alebo porovnávač, ale naopak, ide o nástroje, ktoré sú dlhšie na trhu, majú svoje referencie a sú aj súčasťou širších poistných portálov
 • okrem porovnania si viete poistenie prostredníctvom týchto nástrojov aj dojednať, pričom vám pri uzatváraní poistenia poradia aj s tým, ako získať najlepšiu zľavu
 • kvalitná kalkulačka vám vie vypočítať nielen aktuálne poistné na základe všetkých bonusov a parametrov, ale vám pomôže aj s ocenením jazdeného vozidla pre poistné
 • porovnávač Kasko poistiek by mal byť komplexný a umožniť porovnanie či filtráciu nielen podľa ceny, ale aj podľa šírky poistenia, pripoistení či asistenčných služieb

Využitie online kalkulačky a porovnávača znamená teda nielen ušetrenie financií, ale hlavne ušetrenie času a záruku bezproblémových služieb a servisu pri uzatvorení poistenia. Len tie najlepšie nástroje na trhu vám ale umožnia absolvovať celý proces z pohodlia domova a zároveň aj komplexné porovnanie všetkých poistiek, napríklad aj z pohľadu asistencie.

Vyskúšať môžete aj túto overenú havarijnú kalkulačku nielen pre Genertel poistenie:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here