Havarijné poistenie Groupama

0
137

Ak hľadáte havarijné poistenie, ktoré vám ponúka veľký výber poistných balíkov a bonusové služby či poistné krytia v tých najvyšších balíkoch, potom sa zamerajte na Kasko poistenie Groupama. To ponúka navyše oproti ostatným poisťovniam aj špeciálnu Garanciu rýchlosti likvidácie, vďaka čomu zaručuje uzatvorenie poistnej udalosti v expresnej rýchlosti.

Samotné havarijné poistenie je pritom určené pre najnáročnejších klientov, ktorí vyžadujú nielen kompletné pokrytie všetkých dôležitých rizík, ale aj kvalitné služby. To podčiarkuje poisťovňa napríklad tým, že poistné plnenie pri čiastočnej škode poskytne v novej hodnote.

V rámci jednotlivých balíkov poistných rizík, či už ide o základný Basic, vyšší Komfort alebo najvyšší Prémium, získate tiež špeciálnu službu Pick Up servis pre čelné sklo a službu 24 Doctor len za 1 € mesačne. Ak chcete vedieť, koľko vás bude celé havarijné poistenie stáť, odporúčame využiť havarijnú online kalkulačku pre presný výpočet na vaše vozidlo.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Groupama

Havarijné poistenie Groupama Bezpečná jazda patrí aj podľa skúseností motoristov medzi najkomplexnejšie Kasko poistenie na trhu. Môže za to možnosť výberu 3 rôznych balíkov, ktoré pokrývajú všetky možné riziká od totálnej škody až po úrazové poistenie posádky.

Kasko poistenie Groupama je dostupné pre motorové vozidlá do 3,5 tony, uzavrieť ho teda môžete nielen na osobné auto, ale napríklad aj ľahké úžitkové vozidlo.

Poistenie pokrýva škody na vozidle aj prepravovanej posádke, pričom kryje náklady napríklad nielen pri havárii, ale aj pri krádeži, živelných udalostiach a vlámaní.

K poisteniu máte štandardné asistenčné služby zdarma alebo širšie za príplatok.

Havarijné poistenie v poisťovni Groupama sa dojednáva, podobne ako jaj všetky ostatné havarijné poistenie v iných poisťovniach, so spoluúčasťou, čiže s finančným podieľaním sa poistníka na poistnom plnení. Spoluúčasť môže byť vo výške 5 % s minimom 66 € alebo 166 €, ale aj vo výške 10 % a minimom 330 €, pokiaľ chcete platiť nižšie ročné poistné.

Medzi najväčšie výhody havarijného poistenia Groupama oproti konkurencii patria:

 • veľký počet finančných a nefinančných zvýhodnení, v prípade zliav ide napríklad o bonus za bezškodový priebeh a rôzne obchodné a individuálne zľavy
 • možnosť výberu z troch balíkov poistenia s veľmi dobre navrhnutým rozdelením jednotlivých poistných krytí vrátane poistenia aj pre prípad totálnej škody
 • v cene poistenia máte tiež asistenčné služby na štandardnej úrovni, rovnako tak pokrytie totálnej škody vozidla základnom balíku a službu 24 Doctor za 1 € mesačne
 • ak chcete poistenie, ktoré bude bezproblémové z hľadiska likvidácie poistnej udalosti, Groupama poisťovňa má Garanciu rýchlosti s likvidáciou do 10 pracovných dní

POISTNÉ PLNENIE V NOVEJ HODNOTE

Súčasťou kvalitných služieb havarijného poistenia Groupama Bezpečná jazda je aj vyplácanie poistného plnenie v prípade čiastočnej škody, čiže nie totálnej škody, v novej hodnote. To je rozdiel oproti mnohým iným poisťovniam, ktoré berú do úvahu len aktuálnu hodnotu.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Groupama

Poisťovňa Groupama ponúka pre motoristov jednoduchý výber havarijného poistenia s rozložením rizík do troch rôznych modulov. Tie sú odstupňované tak, že čím vyšší balík si zvolíte, tým širšie a detailnejšie poistné pokrytie máte. Pripoistenia nie sú k dispozícii.

Tu je rozsah poistného krytia jednotlivých balíkov v havarijnom poistení:

Modul Basic

Základný balík havarijného poistenia Basic je určený pre tých vodičov, ktorí hľadajú pokrytie najdôležitejších a najviac pravdepodobných rizík počas vedenia motorového vozidla. Oproti väčšine konkurenčných poistení je tento balík výhodný tým, že už v rámci neho získate asistenčné služby v pomerne širokom rozsahu, hoci ide len o ich štandardnú úroveň.

V balíku nájdete pokrytie týchto troch rizík a tiež pokrytie škôd z nich vyplývajúcich:

 • pokrytie totálnej škody v dôsledku havárie, čiže stretu s iným účastníkom cestnej premávky, pričom nezáleží na tom, či išlo o vozidlo alebo iného účastníka
 • pokrytie totálnej škody na vozidle v dôsledku živelnej udalosti, kam patria napríklad požiar, krupobitie, zásah bleskom, pád lavíny, pád stromu, zemetrasenie a iné živly
 • pokrytie totálnej škody zapríčinenej krádežou, lúpežou alebo vandalizmom, pričom sa jedná o poistenie a krytie nákladov vzťahujúce sa na vozidlo ako celok

Modul Komfort

Druhým balíkom havarijného poistenia Groupama je modul Komfort. Tento modul sa zameriava už nielen na totálne škody na vozidle ako celku, ale pokrýva tiež náklady a škody pri poškodení vozidla a jeho výbavy, čiže konkrétnych prvkov a súčastí. Aj v prípade tohto balíka môžete rátať so štandardnou asistenciou, priplatiť si ale viete aj širšiu.

Okrem toho sú tu pokryté aj nasledovné riziká a poistné plnenie vzťahujúce sa na ne:

 • poškodenie vozidla alebo jeho častí a to vrátane výbavy následkom havárie, čiže následkom stretu a nárazu do objektov alebo iných účastníkov premávky
 • poškodenie vozidla, jeho častí a ďalšej výbavy v dôsledku škôd zapríčinených pôsobením živlov, ide už o vyššie spomínané prírodné živly a nezavinené okolnosti
 • poškodenie vozidla a jeho častí či výbavy následkom vandalizmu tretích osôb, pričom v tomto prípade sa jedná o škody tak na vonkajšej, ako aj vnútornej časti auta
 • poškodenie vozidla vrátane jeho výbavy alebo jednotlivých častí následkom vlámania sa do vozidla a to aj vrátane duplikátom kľúča, vlámanie ale musí byť hlásené
 • krádež a lúpež poškodenie jednotlivých súčastí vozidla a jeho výbavy, pričom poistenie sa vzťahuje aj na prípady, ak prišlo ku krádeži napríklad z garáže

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Modul Prémium

Najvyšší balík havarijného poistenia Prémium je určený pre tých motoristov, ktorí chcú mať maximálny servis a komfort a to nielen pri poistení, ale aj pri poistných udalostiach a v prípade problémov na ceste. Balík kryje už nielen problémy priamo s vozidlom, ale sa zameriava aj na prípadne krytie škôd vo vnútri vozidla.

V Prémium module tak nájdete všetky vyššie spomínané krytia a tieto navyše:

 • poškodenie alebo stratu batožiny v dôsledku poistnej udalosti, zároveň aj lúpež batožiny a jej zmocnenie sa, neplatí však pre nezabezpečenú batožinu
 • úrazové poistenie prepravovaných osôb, pričom poistenie sa vzťahuje nielen na vodiča, ale na celú posádku a kryje náklady pri trvalých následkoch ako aj pri smrti
 • nadštandardná asistencia, pričom v tomto prípade máte pokryté naplno aj viaceré menšie poruchy a problémy, rovnako tak repatriáciu vozidla do vlasti

Územná platnosť havarijného poistenia Groupama a obmedzenia predmetu poistenia

Podobne ako v prípade ostatných Kasko poistení, aj havarijné poistenie od poisťovne Groupama je poistením dojednávaným štandardne s celoeurópskou platnosťou. Kryje teda škody a ich náklady spôsobené v krajinách geograficky nachádzajúcich sa v Európe. Okrem toho je havarijné poistenie platné aj na celom území Turecka.

Pokiaľ ide o šírku poistného krytia v krajinách, kde poistenie platí, treba počítať aj s niektorými situáciami a udalosťami, ktoré môžu znamenať obmedzenie tohto krytia. Ide napríklad o škody spôsobené úmyselne alebo blízkym osobám v spoločnej domácnosti.

Výluky z poistenia či obmedzenie poistného plnenia môžu nastať aj pri:

 • škodách, ktoré boli spôsobené vodičom pod vplyvom omamných látok a látok znižujúcich koncentráciu alebo vodičom, ktorý viedol vozidlo protiprávne
 • škodách spôsobených v dôsledku použitia vozidla ako pracovného stroja, škodách vzniknutých pri motoristických súťažiach a škodách na nespôsobilom vozidle
 • škodách vzniknutých prepravovanými látkami, spôsobených rádioaktívnym žiarením a škodách zapríčinených extrémnymi udalosťami, napríklad vojnovým konfliktom

VÝLUKY A OBMEDZENIA PRE ŠKODY KRÁDEŽOU

V prípade poistného plnenia zameraného na krádež a škody s ňou súvisiace môžu byť výluky v poistení napríklad v dôsledku nepoužitia zabezpečenia vozidla, zanedbania prekódovania kľúčov pri ich strate, nefunkčnosti zabezpečovacích systémov či zanedbaním ochrany kľúčov.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Groupama

havarijnému poisteniu Groupama je možné získať dve úrovne asistenčných služieb. V základnom aj v strednom balíku sú v cene štandardné asistenčné služby, v najvyššom zas rozšírené. V strednom balíku si viete za príplatok dojednať tiež rozšírenú asistenciu.

Ak nepotrebujete vyšší štandard, aj základná asistencia poskytuje dostatočný servis:

 • príchod cestnej služby a oprava menšej poruchy priamo na mieste, na území Slovenska do limitu 90 €, na území zahraničných štátov až do limitu 150 €
 • v prípade nemožnosti opravy odťah vozidla do najbližšieho servisu, pričom ak je vozidlo nepojazdné, je zabezpečená aj úschova vozidla na 3 dni doma aj v zahraničí
 • v prípade, ak oprava poškodeného vozidla alebo oprava poruchy trvá viac ako 8 hodín, možnosť ubytovania na 2 až 3 noci a pokračovanie v ceste s automobilom na 1 deň
 • súčasťou je tiež organizácia právnej asistencie v prípade civilného, správneho alebo trestného sporu, najmä právne zastúpenie, informácie, analýza a poradenstvo

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Groupama

To, že Kasko havarijné poistenie nemusí byť drahé, ak má byť aj komplexné a s kvalitnými službami vrátane asistencie, potvrdzuje aj poisťovňa Groupama. Tá ponúka pre motoristov zaujímavé finančné aj nefinančné výhody, vďaka ktorým získate ešte lepšie poistné.

Na ceny havarijného poistenia Genertel tak majú vplyv aj tieto zľavy a finančné výhody:

Bonus za bezškodový priebeh: V prípade, ak budete mať z minulého obdobia havarijného poistenia bezškodový priebeh, môžete si znížiť poistné až o 38 % oproti základnej a plnej cene havarijnej poistky. Všetko závisí od triedy bezškodovosti, pričom rozhodným obdobím je doba 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spred 3 mesiacov od začiatku poistného obdobia.

Obchodná internetová zľava a zľava za platbu poistného: Ďalšou kategóriou zvýhodnení poistného oproti jeho plnej cene sú zľavy obchodného typu. V prípade dojednania poistenia online cez internet tak viete získať dodatočnú zľavu až vo výške 10 %. Poistné sa dá platiť celoročne aj po splátkach, v prípade celoročnej platby môžete získať ďalšiu zľavu 5 %.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ďalšie finančné zvýhodnenia: Cenu za havarijné poistenie si môžete znížiť aj v prípade obmedzenia pôsobnosti poistenia z geografického hľadiska. Štandardne totiž poistenie platí na území celej Európy, no pokiaľ vám stačí platnosť poistného krytia len na území Slovenskej republiky a Českej republiky, viete si znížiť sumu ročného poistného o 5 %.

POISTENIE SA POČÍTA NA MIERU PRE VOZIDLO AJ POISTNÍKA

Do ceny poistenia vstupujú viaceré atribúty. Ide jednak o značku a typ vozidla, vek vozidla, výbavu vozidla, ale aj o rizikové parametre a atribúty týkajúce sa samotného poistníka. Najlepšie preto spravíte, ak si necháte vypočítať poistné pre havarijné poistenie na mieru.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Groupama

Pokiaľ potrebujete kontaktovať poisťovňu Groupama za účelom získania informácií ohľadom poistných podmienkach, chcete riešiť poistnú udalosť, prípadne potrebujete pomoc asistenčných služieb, viete na to využiť viacero foriem a možností kontaktu.

Tu sú najčastejšie spôsoby kontaktovania podľa konkrétnej situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Miletičova 21, 820 05 Bratislava.

Infolinka: Pokiaľ potrebujete získať všeobecné informácie, informovať sa ohľadom nahlásenej poistnej udalosti alebo sa chcete spýtať na detaily poistných podmienok, môžete využiť infolinku, ktorá je vám k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 08:00 do 17:00. Pre volania zo Slovenska aj zo zahraničia môžete použiť jednotné číslo +421 2 208 54 208.

Telefón pre asistenčné služby: Rovnako tak môžete použiť pre volania zo Slovenska aj zo zahraničia jedno číslo pre prípad problémov na ceste, poruchy alebo nehody. 24 hodín denne je vám k dispozícii nonstop linka +421 2 208 54 504 pre asistenčné služby, ktorú môžete kontaktovať za účelom získania informácii ohľadom riešenia vášho problému.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete ukončiť zmluvu havarijného poistenia v poisťovni Groupama, musíte to vybaviť písomnou formou. Stiahnite si tlačivo pre výpoveď a zrušenie zmluvy, vyplňte ho, doložte potrebné prílohy a odošlite žiadosť doporučene na adresu pre písomnú korešpondenciu. Na túto adresu viete doručiť aj oznámenia o zmenách v zmluve.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Groupama

Havarijné poistenie nie je len o poistných podmienkach na papieri alebo o čo najnižšej cene poistného, ale predovšetkým o praktickej pomoci v prípade poruchy, nehody alebo iného problému. Veľa vodičov to zanedbáva a nepozná praktické detaily poistného plnenia.

Prinášame preto najdôležitejšie otázky z praxe a odpovede na ne:

Aké úkony ponúka prémiová asistenčná služba Groupama Assistance Plus?

Okrem základného servisu pri oprave poruchy na mieste, odťahu a zabezpečenia ďalších služieb pre vozidlo a posádku ponúka širšia asistencia napríklad aj prepravu cestujúcich do miesta bydliska letecky zo zahraničia, širšie poistné krytie pri nedostatku alebo zámene paliva a tiež repatriáciu vozidla zo zahraničia do vlasti v prípade, ak by oprava trvala nad 8 hodín.

Čo zahŕňa služba Pick Up Servis, ktorú ku Kasko poisteniu Groupama poskytuje?

Táto služba je určená pre situácie, kedy potrebujte opraviť alebo vymeniť čelné sklo rýchlo a bezplatne, no zároveň s maximálnym komfortom servisu. Služba sa dojednáva k havarijnému poisteniu a jej princípom je vyzdvihnutie poškodeného vozidla, oprava alebo výmena čelného skla a vrátenie vozidla. Vy teda nemusíte strácať čas a ste v pohodlí domova.

Čo v praxi znamená Garancia rýchlosti likvidácie? Odkedy začína plynúť lehota?

Ide o službu, kedy sa poisťovňa Groupama zaväzuje pri prvej škodovej udalosti vyriešiť celý prípad do 10 pracovných dní. Táto lehota začína plynúť od momentu predloženia všetkých potrebných dokladov vrátane dokumentu na posúdenie výšky poistného plnenia a tiež od momentu vykonania odbornej obhliadky poškodenej veci, ak je takáto obhliadka nutná.

Aké zabezpečenie vozidla proti krádeži poisťovňa Groupama vyžaduje?

Stupeň zabezpečenia vozidla proti krádeži v prípade dojednania poistenia pre túto udalosť je závislý od hodnoty a veku vozidla. Poisťovňa podľa týchto kritérií určí stupeň parameter a spôsob zabezpečenia, pričom v základe je potrebný aspoň imobilizér alebo autoalarm, pri drahších a novších vozidlách sa už vyžaduje aj označenie skiel a vyhľadávací systém.

Uzatvorenie havarijného poistenia Groupama online a prečo využiť porovnanie

Ak si chcete dojednať výhodné havarijné poistenie od poisťovne Groupama, môžete tak spraviť cez internet. Nemusíte nikam chodiť, absolvovať stretnutia na pobočke, priamo z pohodlia domova si viete vybaviť poistenie pre všetky riziká, ktoré potrebujete.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie havarijného poistenia online je zároveň veľmi rýchle:

Cez online kalkulačku si vypočítate podľa údajov o vás a vozidle presné poistné.

Porovnávate si viaceré alternatívy, či už v rámci jednej poisťovne, alebo celkovo.

Zvolíte si najvýhodnejšie a najlepšie poistenie, vyplníte žiadosť a odošlete ju online.

Počkáte na zmluvu, podpíšete ju, pošlete podpísanú naspäť a zaplatíte poistné.

Ak budete poisťovať nové vozidlo, ktoré ešte neopustilo predajňu importéra, nemusíte absolvovať žiadnu prehliadku, odovzdáte len protokol o prebratí vozidla. Pokiaľ budete chcieť poistiť jazdené vozidlo, počkáte na kontaktovanie pracovníkom z poisťovne, ktorý si s vami dohodne obhliadku za účelom fotodokumentácie vozidla a spísania jeho stavu.

Výpočet a uzatvorenie poistenia online má aj niekoľko plusov:

 • nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte priamo z pohodlia domova, okrem spomínanej obhliadky, ktorú si ale viete dohodnúť tak, aby vám to vyhovovalo vám
 • za pár minút si viete porovnať všetky ponuky poistenia a to nielen v rámci jednej poisťovne, ale aj v rámci iných poisťovní a to z pohľadu cien aj poistného krytia
 • tie najlepšie kalkulačky a porovnávače slúžia nielen na výpočet a porovnanie poistky, ale aj na jej uzatvorenie, pričom vám vedia poradiť aj pri výbere pripoistení

Dojednať si havarijné poistenie cez internet môžete v prípade osobných aj ľahkých úžitkových vozidiel do 3,5 tony. Dôležité je len zadať správne údaje do online kalkulačky, najmä pokiaľ ide o hodnotu vozidla. Obozretne vyberajte tiež poistný balíček podľa šírky poistného krytia a zvážte aj možnosť získania lepších asistenčných služieb za príplatok.

NEZABUDNITE NA POTREBNÉ DOKLADY

Okrem podpísanej poistnej zmluvy je potrebné pre poisťovňu pripraviť a odoslať aj niektoré ďalšie doklady. V prípade nového vozidla ide najmä o faktúru a preberací protokol, v prípade vozidla, ktoré už bolo poistené, doklady preukazujúce priebeh Kasko poistenia z minulosti.

Online Groupama Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlepšie havarijné poistenie

Ak chcete uzavrieť výhodné havarijné poistenie v Groupame alebo v inej poisťovni, bez online kalkulačky a porovnávača sa určite nezaobídete. Tieto internetové nástroje vám totiž pomôžu s výpočtom poistenia na mieru a aj s porovnaním všetkých alternatív poistenia.

Dôležité je ale použiť len tie kvalitné a seriózne. Rozoznáte ich nasledovne:

 • porovnávač alebo kalkulačka by mali mať dlhšiu históriu pôsobenia a viacero referencií, veľkým plusom je, ak ide o nástroje v rámci komplexného portálu
 • okrem výpočtu a porovnania by ste mali vedieť poistenie cez internet aj uzavrieť, avšak za serióznych podmienok a bez ďalšieho navyšovania ceny o provízie
 • porovnanie poistiek by malo byť kompletné a zahŕňať nielen presnú cenu, ale tiež napríklad poistné podmienky, asistenčné služby, pripoistenia či poistné limity
 • dôležité je, aby kalkulačka pracovala s aktuálnymi cenami, ale zároveň vedela tiež zohľadniť všetky bonusy a zľavy, rovnako tak by mala byť cena už záväzná

Kým niektoré neznáme či neznačkové kalkulačky ponúkajú iba základné funkcie, tie kvalitnejšie, overené a seriózne vám vedia pomôcť aj s niektorými praktickými záležitosťami. Ide napríklad o výpočet hodnoty auta na základe jeho veku a niektorých noriem. Práve takéto porovnávače a kalkulačky vám vedia zabezpečiť uzatvorenie najlepšieho Kasko poistenia.

Rýchlu a overenú online kalkulačku pre havarijné poistenie Groupama nájdete aj tu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here