Havarijné poistenie na mesiac

0
161

Krátkodobé havarijné poistenie iba na istý čas, napríklad na mesiac, sa môže hodiť hlavne v prípade zahraničnej pracovnej cesty alebo dovolenky do cudziny. V minulosti malo viacero poisťovní k dispozícii havarijné poistenie na kratšiu dobu, napríklad na 6 mesiacov, 3 mesiace a niektoré aj na mesiac, napríklad poisťovňa Allianz alebo poisťovňa Generali.

Pre tieto typy poistenia bolo charakteristické ale nielen kratšie obdobie, ale aj menej výhodný pomer medzi dĺžkou poistenia a jeho sumou. Na rozdiel od Kasko poistenia na celý rok totiž neznamenalo kratšie obdobie priamo úmerne aj nižšiu sumu s podobným pomerom.

Ak chcete vedieť, ktoré poisťovne a za akých podmienok vedia poistiť vaše auto pre prípad škôd na ňom, prípadne poskytnúť technické asistenčné služby v prípade poruchy či nepojazdnosti, musíte si detailne pozrieť ich ponuku. Na rozdiel od minulosti môžete využiť aj modernejšie nástroje, čiže poistné online kalkulačky a porovnávače.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je havarijné poistenie a na akú dobu sa uzatvára

Aktuálne ponúkajú všetky poisťovne havarijné poistenie dlhodobo, čiže buď na rok, alebo na dobu neurčitú s minimálnym poistným obdobím na celý rok. Ak teda hľadáte kratšiu dobu poistnej ochrany pre svoje auto, klasické Kasko poistenie to aktuálne neponúka.

Havarijné poistenie je určené na pokrytie škôd spôsobených na aute poistníka, či už ide o čiastočnú alebo totálnu škodu v dôsledku havárie, odcudzenia alebo pôsobenia živlov.

V rámci rozšírených balíčkov poistenia alebo pripoistení je možné pokryť aj iné udalosti a prípady, napríklad poškodenie batožiny, čelného skla, pneumatík či úraz posádky.

Štandardne sú súčasťou havarijného poistenia aj asistenčné služby pre tieto prípady.

Havarijné poistenie sa uzatvára štandardne na rok vopred a aj na rok vopred sa platí, hoci niektoré poisťovne, napríklad Union, umožňujú platbu aj mesačne. Nevyhnutnou podmienkou platnosti je okrem uzatvorenia zmluvy aj absolvovanie fyzickej obhliadky, preto treba poistenie uzavrieť ešte skôr, ako napríklad pôjdete na dovolenku.

Poistná ochrana v prípade Kasko poistenia je komplexná a má tieto parametre:

 • poistenie pokrýva všetky škody, avšak v prípade totálnej škody berie do úvahy aktuálnu cenu vozidla a nie kúpnu, preto sa zvykne uzatvárať aj GAP poistenie
 • pri poistnom plnení treba rátať vo väčšine prípadov havarijného poistenia aj so spoluúčasťou zo strany poistníka, obvykle vo výške 5 až 10 % z poistného plnenia
 • jednotlivé oblasti poistenia či poistné prípady môžu mať individuálne výluky, napríklad poistenie batožiny sa nemusí vzťahovať na autosedačku a podobne
 • pozor si treba dať aj na poistné limity, do výšky ktorých poisťovňa škodu prepláca, čo platí napríklad pre pripoistenia čelného skla, pneumatík alebo pre poistenie batožiny

KASKO PLATÍ DOMA AJ V ZAHRANIČÍ

Havarijné poistenie je platné z geografické pohľadu doma aj v zahraničí, štandardne je to na území Európy. Niektoré poisťovne môžu individuálne platnosť rozšíriť aj na územie Turecka, iné zas zúžiť, napríklad o bývalé krajiny ZSSR či niektoré iné štáty východnej Európy.

Alternatíva pre krátkodobé poistenie vozidla

Ak naozaj neviete využiť celoročné poistenie vozidla, existuje ešte jedna alternatíva, aj keď nejde o havarijné poistenie. Jedná sa o pripoistenie nepojazdnosti vozidla k cestovnému poisteniu, ktoré slúži na preplatenie technickej asistencie k vozidlu na ceste v zahraničí.

Takéto pripoistenie v rámci cestovného poistenia ponúkajú aj niektoré poisťovne u nás:

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Axa

 • v rámci cestovného poistenia ponúkaného poisťovňou Axa si viete dojednať špeciálne pripoistenie Dovolenka bez starostí, ktoré okrem iného zahŕňa aj opravu vozidla na mieste pri nepojazdnosti, prípadne odťah do servisu či na Slovensko a ubytovanie

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia ČSOB

 • pre krátkodobé, ale aj pre dlhodobé cestovné poistenie v ČSOB poisťovni môžete tiež získať poistenie vozidla v prípade jeho nepojazdnosti, pričom aj v tomto prípade sú pokryté náklady na odtiahnutie vozidla a opravu, prípadne na náhradné ubytovanie

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Generali

 • poisťovňa Generali ponúka možnosť poistenia vlastného auta na cesty v rámci krátkodobého cestovného poistenia, kde si viete pripoistením dojednať technickú asistenciu a pomoc v prípade nepojazdného vozidla a to vrátane jeho odtiahnutia

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Kooperativa

 • v prípade poisťovne Kooperativa máte možnosť získať pripoistenie vozidla k cestovnému poisteniu Eurotravel, čo je komplexné krátkodobé poistenie a v rámci poistenia vozidla máte pokrytú technickú asistenciu pri jeho nepojazdnosti

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Komunálna poisťovňa

 • Komunálna poisťovňa ponúka tiež cestovné poistenie určené do zahraničia, ktoré môže zahŕňať v rámci širokej ponuky voliteľných pripoistení aj poistenie nepojazdného vozidla, či už jeho odtiahnutie do servisu alebo náhradné ubytovanie

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Union

 • pod názvom Poistenie auta na dovolenku má vo svojom poistnom portfóliu ochranu pre vozidlá na cestách v zahraničí aj poisťovňa Union, ktorá takto ponúka krátkodobé poistenie asistenčných služieb, ktoré zahŕňa aj pomoc pri menších poruchách

Poistenie vozidla na mesiac do zahraničia Wüstenrot

 • poslednou poisťovňou ponúkajúcou možnosť poistiť si technickú pomoc a asistenčné služby v rámci nepojazdnosti vozidla následkom poruchy či inej udalosti je Wüstenrot, poistenie môže byť súčasťou krátkodobého ale aj dlhodobého cestovného poistenia

Najčastejšie otázky o havarijnom a cestovnom poistení vozidla

Ak vás zaujalo niektoré zo spomínaných krátkodobých poistení alebo celoročné havarijné poistenie, mali by ste poznať aj niektoré špecifické detaily týkajúce sa praktickej poistnej ochrany. Ide hlavne o témy platnosti a šírky poistenia.

Tu sú najdôležitejšie otázky tohto typu:

Ako sa postupuje pri poistnom plnení z havarijného poistenia?

V prípade, ak bolo havarijné poistenie uzatvorené so spoluúčasťou, vyplatí poisťovňa poistné plnenie za škodu znížené o túto spoluúčasť. Platí to tak pri čiastkovej, ako aj pri totálnej škode. Pokiaľ ide o totálnu škodu, kam spadá napríklad aj krádež vozidla, berie sa aktuálna hodnota vozidla, nie obstarávacia. Preto sa k poisteniu dojednáva aj GAP poistenie.

Kedy je cestovné poistenie vozidla vhodné a výhodné použiť?

Jedná sa predovšetkým o prípady, ak chcete mať poistenie len na určitú dobu, napríklad na mesiac alebo aj menej, prípadne o tie situácie, ak cestujete vozidlom do takého štátu, ktoré nie je pokryté havarijným poistením. Viacero motoristov si uzatvára toto poistenie aj ako doplnkové k bežnému havarijnému poisteniu a to kvôli technickej asistencii.

Aké náklady zahŕňa a pokrýva cestovné poistenie vozidla?

Ide predovšetkým o náklady spojené s technickou asistenciou v prípade nepojazdnosti, či už v dôsledku poruchy, nehody alebo inej udalosti. Jednotlivé podmienky sa môžu v každej poisťovni líšiť, ale zväčša zahŕňa poistenie odťah do servisu, opravu do určitej sumy, ubytovanie pre posádku počas opravy, náhradné vozidlo a prípadne odťah domov.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Existujú nejaké obmedzenia pri havarijnom poistení?

Áno, ide hlavne o poistné limity a tiež o poistné výluky. V prípade poistných limitov sa uplatňuje finančné obmedzenia zväčša na pripoistenia, napríklad pripoistenie čelného skla alebo batožiny. Pokiaľ ide o výluky, tie sa môžu týkať geografickej platnosti, neabsolvovania obhliadky vozidla alebo nedodania kompletnej dokumentácie k škode.

Uzatvorenie havarijného alebo cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Či už sa rozhodnete pre svoje auto využiť klasické havarijné poistenie, alebo zvolíte cestovné poistenie s technickou asistenciou do zahraničia, v oboch prípadoch môžete poistenie uzavrieť online a ešte pri tom aj využiť porovnanie poistných podmienok.

Za týmto účelom fungujú online poistné porovnávače a kalkulačky:

Vyberiete si kalkulačku pre konkrétne poistenie a zadáte údaje o sebe a o vozidle.

Potom si v rámci poistenia vyberiete balíček, pripoistenia a šírku poistenia.

Počkáte na porovnanie ponúk a ich podmienok a zvolíte si tú najlepšiu.

Požiadate o zaslanie poistnej zmluvy, podpíšete ju, zaplatíte poistné a to je všetko.

Celý postup je otázkou obvykle len niekoľkých minút. V prípade havarijného poistenia treba absolvovať fyzickú obhliadku, ale inak všetko vybavíte online z pohodlia domu a pokojne aj cez smartfón. Viaceré kalkulačky vám pomôžu aj s ohodnotením auta, potom už stačí spolu s podpísanou zmluvou poslať poštou len niektoré doklady, napríklad faktúru.

S využitím online kalkulačiek a porovnávačov sú spojené aj viaceré výhody:

 • okrem toho, že všetko vybavíte online, nemusíte študovať ani žiadne aktuálne ponuky či cenníky poistenia, všetko sa dozviete z porovnávača a kalkulačky
 • poistenie je pripravené a vypočítané na mieru, presne na základe tých parametrov a podmienok, ktoré ste zadali ako vstupné hodnoty
 • porovnanie všetkých poistných balíčkov a poisťovní na jednom mieste vám umožní vybrať si taký produkt, ktorý ponúka najlepší pomer ceny a hodnoty

Tie najlepšie a najkvalitnejšie porovnávacie nástroje vám umožnia poistenie pre auto a iné vozidlá nielen vypočítať a uzavrieť, ale aj zaplatiť. Zabudnite na hotovostné platby šekom na pošte a čakanie v rade, postačí vám len internet banking. V prípade cestovného poistenia je dokonca možné platiť aj platobnou kartou online.

AJ MOŽNOSŤ PORADENSTVA PRI VÝBERE

Nakoľko viaceré online poistné kalkulačky a porovnávače sú súčasťou väčších a odbornejších poistných portálov, môžete v mnohých prípadoch využiť aj odborné a nestranné poradenstvo pri výbere poistenia, či už jeho šírky, pripoistení alebo iných parametrov.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie vozidla

Pre tých, čo hľadajú cestu k najvýhodnejšiemu poisteniu vozidla, či už havarijnému alebo cestovnému na krátku dobu, sú určené aj online kalkulačky. Vďaka nim si viete poistenie vybrať presne na mieru v takej šírke, akej potrebujete. Na internete ich je dosť.

Nie všetky sú ale rovnako kvalitné, preto treba sledovať:

 • ako dlho pôsobia poistná kalkulačka alebo porovnávač na trhu, či majú referencie, aké sú skúsenosti užívateľov s nimi a či sú súčasťou poistných portálov
 • aktuálnosť údajov, či už ide o ceny alebo o podmienky poistenia alebo ponuku poistných balíčkov, dôležité tiež je zahrnúť do poistenia všetky zľavy
 • či je porovnanie naozaj nezávislé, nestranné a komplexné, rozhodne by totiž nemalo byť čisto len o cene za poistenie, ale aj o nefinančných parametroch a podmienkach
 • či si viete zvoliť poistenie presne na mieru, zvoliť všetky doplnkové pripoistenia, prípadne aj úroveň alebo typ asistenčných služieb

Nekvalitné alebo neseriózne kalkulačky vás môžu pripraviť o veľa času a aj peňazí, napríklad výberom nevýhodného poistenia alebo nie úplne nestranným porovnaním. Maximálne pohodlie prinášajú tie online poistné nástroje, ktoré vám pomôžu aj s platbou poistného cez internet, tu naozaj pozor na serióznosť a referencie.

Ak hľadáte overené a kvalitné kalkulačky pre havarijné a cestovné poistenie, tie sú aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (29 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here