Havarijné poistenie Uniqa

0
131

Havarijné poistenie Uniqa predstavuje univerzálne riešenie pre osobné aj ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Ak hľadáte kompletné poistenie, ktoré vám zároveň dáva veľkú mieru slobody a flexibility, potom je pre vás práve výber poistenia Auto & Voľnosť Kasko veľmi dobrou voľbou. Dojednať si k nemu viete dokonca aj GAP pripoistenie.

Súčasťou havarijného poistenia sú tiež asistenčné služby, ktoré máte k dispozícii nonstop a sú už v cene poistky. Okrem nich si viete dojednať k základnému a štandardnému pokrytiu havárie, vandalizmu, krádeže a živlov aj množstvo individuálnych pripoistení.

Kasko poistenie poisťovne Uniqa je ale známe nielen pre svoje zaujímavé podmienky, ale aj veľmi dobrý pomer ceny a rozsahu poistenia. Ak chcete vedieť, čo všetko si môžete poistiť a za akú cenu, využite na to online havarijnú kalkulačku. Skúsenosti motoristov sú v tomto ohľadu veľmi dobré, nakoľko vďaka porovnaniu si viete vyskladať poistenie na mieru.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Uniqa

Havarijné poistenie Uniqa patrí medzi štandardné poistenia určené na pokrytie nákladov v dôsledku poškodenia, zničenia alebo krádeže poistného motorového vozidla. Všetky tieto udalosti máte pokryté už v základe, dojednať si viete aj poistenie zvláštnej výbavy.

Kasko poistenie Uniqa je havarijným poisteným, ktoré si môžete dojednať na osobné aj ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony a už v základe poskytuje široké pokrytie rizík.

K štandardnému rozsahu poistenia pre krádež, haváriu, živly a vandalizmus si viete dojednať niekoľko samostatných pripoistení vrátane pripoistenia zvláštnej výbavy.

Na výber máte dva typy asistenčných služieb, štandardné sú už v cene poistenia.

Už v základnom balíku havarijného poistenia tak ponúka Uniqa pokrytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom najčastejších rizík na cestách vrátane stretu so zverou. Podobne ako aj v iných prípadoch havarijného poistenia, aj tu sa uplatňuje spoluúčasť. Tú si viete dojednať až do výšky 10 % so stanovením minimálnej sumy 65 až 1.000 €.

Dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Kasko poistenie Uniqa, je hneď viacero:

 • veľký výber pripoistení pre ochranu vás, vozidla aj batožiny nad rámec štandardného havarijného poistenia, možnosť získať aj pripoistenie vyšších servisných nákladov
 • štandardné asistenčné služby pre pomoc na cestách doma aj v zahraničí v cene, za príplatok 1 € mesačne možnosť získať širšiu asistenciu pre prípad častejších ciest
 • možnosť dojednania GAP poistenia, vďaka čomu získate v prípade totálnej škody alebo následkom odcudzenia vozidla naspäť až 100 % nákupnej ceny vozidla
 • jednoduché a rýchle dojednanie poistenia online s možnosťou platby nielen ročne, ale aj vo viacerých splátkach, pričom poistné si viete znížiť o viacero zliav a bonusov

ŠIRŠIE POKRYTIE PORÚCH A PROBLÉMOV

Veľkým benefitom, ktorý ponúka havarijné poistenie Uniqa oproti konkurenčným Kasko poisteniam, je možnosť dojednať si širšie pokrytie porúch a problémov. Môže ísť o pripoistenie porúch a pozáručného servisu alebo neobmedzená výška limitu opráv.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Uniqa

Poisťovňa Uniqa ide v prípade svojho Kasko poistenia cestou pokrytia základných škôd už v štandardnom balíku poistenia v kombinácii s možnosťou voľby dodatočných pripoistení podľa vašej situácie. Získavate tak komplexné a zároveň flexibilné havarijné poistenie.

Ak si nedojednáte žiadne ďalšie pripoistenia, získate štandardné pokrytie:

Základné pokrytie škôd

V štandardnom balíku havarijného poistenia Uniqa nájdete pokrytie škôd alebo zničenia vášho vozidla následkom všetkých bežných rizík. V poistení je okrem toho zahrnuté aj riziko krádeže a odcudzenia vozidla a to bez ohľadu na to, či bolo ukradnuté na ceste, na parkovisku alebo v garáži. Tento základný balík je bez dodatočných poplatkov.

Pokiaľ ide o rozsah krytia, tak poistenie kryje:

 • škody spôsobené tretími osobami formou vandalizmu, čiže napríklad poškodenie laku vozidla mechanicky, posprejovanie vozidla alebo iné čiastkové poškodenia
 • škody spôsobené haváriou a to vlastným alebo aj cudzím zavinením, či už ide o stret s iným vozidlom, iným účastníkom cestnej premávky alebo aj o stret so zverou
 • škody spôsobené živelným pôsobením, napríklad krupobitím, lavínou, pádom skál, zemetrasením, úderom blesku, pádom stromu, požiarom, snehom a podobne
 • škody spôsobené krádežou a lúpežou vozidla, pričom v tomto prípade sa vyžaduje, aby v závislosti od hodnoty vozidla bolo vozidlo vybavené zabezpečením

HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Okrem štandardného pokrytia škôd si viete dojednať aj tieto pripoistenia:

GAP poistenie: Pokiaľ máte nové alebo zánovné auto, GAP poistenie vás ochráni pred finančnou stratou v dôsledku poklesu ceny vozidla. V prípade totálnej škody alebo krádeže toto poistenie dorovná rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a vyplatením poistného plnenia v momente poistnej udalosti, ktoré zodpovedá aktuálnej trhovej cene.

Čelné sklo: Predmetom tohto pripoistenia sú náklady spôsobené poškodením čelného skla vozidla, napríklad v dôsledku odleteného kamienka alebo v dôsledku iných mechanických síl pôsobiacich na sklo zvonka. Poistenie sa netýka ostatných skiel na vozidle, ale len čelného skla a ak sa k nemu dojedná spoluúčasť, plnenie je o ňu znížené.

Rozšírená asistencia: Okrem bezplatnej základnej asistencie, ktorú získate k poisteniu, si viete za 1 € mesačne zaplatiť aj rozšírené asistenčné služby. Tie sa hodia ak cestujete častejšie alebo do zahraničia a získate vďaka nim oveľa vyššie limity a širšie pokrytie jednotlivých úkonov, napríklad máte nárok na náhradné vozidlo až po dobu 5 dní.

Zvláštna výbava: Ak vaše vozidlo disponuje výbavou nad rámec sériovej výbavy, môžete si túto výbavu a jej poškodenie pripoistiť špeciálnym poistením. Rozšírenie výbavy určuje poistník a musí to doložiť dokladmi, pričom na poistné plnenie vplýva aj časové opotrebenie výbavy. To môže znížiť cenu až o 80 % pri veku výbavy nad 85 mesiacov.

Batožina a špeciálna batožina: Pripoistenie k havarijnému poisteniu Uniqa si viete dojednať pre batožinu a špeciálnu batožinu. Môže ísť o veci osobnej spotreby, zdravotné potreby, potraviny na cestu alebo inú špeciálnu batožinu dohodnutú v pripoistení osobitne. Aj v tomto prípade platí, že poistné plnenie sa poskytuje pri tzv. časových cenách.

Trvalé následky a smrť: Poisťovňa Uniqa ponúka tiež možnosť dojednať si úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom. Toto pripoistenie pokrýva škody a náklady pre trvalé následky spôsobené úrazom a pre smrť spôsobenú úrazom. Poisťovňa poskytne plnenie pre osoby postihnuté úrazom v čase havárie podľa počtu miest na sedenie.

Ďalšie rozšírenia poistenia: Uniqa ponúka okrem vyššie spomínaných najčastejšie využívaných pripoistení možnosť dojednať k základnému havarijnému poisteniu aj pripoistenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla, pripoistenie porúch vozidla ako pracovného stroja alebo lomu stroja a pripoistenie nákladov na vyprostenie a odťah vozidla.

Územná platnosť havarijného poistenia Uniqa a obmedzenia predmetu poistenia

Havarijné poistenie Uniqa je poistením pokrývajúcim škody a následky pri nehode, poruche a inej poistnej udalosti, ktorá sa stane tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí. Poistenie má platnosť na území štátov a krajín, ktoré sa geograficky nachádzajú na území Európy. Niektoré dojednávané pripoistenia sa ale môžu vzťahovať len na územie Slovenska.

Nie každá škoda na vozidle je ale zároveň udalosťou, ktorá spadá do poistenia a ktorá bude plne hradená poistným plnením. V tomto prípade si treba dať pozor na niektoré výluky, obmedzenia predmetu poistenia alebo na krátenie poistenia vplyvom rizikových faktorov.

Tu sú najčastejšie situácie a prípady:

 • škody, ktoré vznikli úmyselne a z hrubej nedbanlivosti, škody, ktoré boli spôsobené blízkej osobe, následné škody typu manká, pokuty, penále alebo pohonné hmoty
 • škody zapríčinené extrémnymi podmienkami, napríklad vojnovým stavom, teroristickým útokom, štrajkom, demonštráciou, nepokojmi alebo z úradnej moci
 • škody spôsobené vodičom pod vplyvom alkoholu, riadením vozidla nespôsobilého na premávku, riadením počas motoristickej súťaže alebo bez vodičského oprávnenia

OSOBITNÉ PODMIENKY PRIPOISTENÍ

Nielen všeobecné výluky či obmedzenie predmetu, ale aj pripoistenia dojednávané k štandardnému balíku majú svoje podmienky. Ide napríklad o obmedzenia pre pripoistenie čelného skla, batožiny, úrazové pripoistenie či pripoistenie špeciálnej výbavy.

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Uniqa

havarijnému poisteniu Uniqa vám poisťovňa zadarmo a bez dodatočných poplatkov ponúka aj štandardný rozsah asistenčných služieb, ktoré viete využiť doma aj v zahraničí. Tieto služby pokrývajú všetky základné úkony, ak však hľadáte širší rozsah, dojednajte si rozšírené.

V štandardne máte základný servis pre tieto situácie a prípady:

 • príchod cestnej služby na miesto poruchy alebo nehody, ak je možné opraviť poruchu na mieste, tak jej oprava v rámci možností, v opačnom prípade odťah do servisu
 • v prípade nehody úhrada ubytovania, náhradného vozidla, vlaku alebo letenky, ak oprava trvá nad 8 hodín, v prípade krádeže vozidla úhrada ubytovania alebo auta
 • v prípade poruchy zorganizovanie ubytovania alebo dopravy, taktiež v prípade straty kľúčov, zámeny paliva alebo defektu organizácia potrebných servisných úkonov
 • v prípade opravy vozidla v zahraničí zorganizovanie cesty do zahraničia za účelom vyzdvihnutia vozidla, alternatíve zorganizovanie odťahu vozidla na územie Slovenska

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Uniqa

Havarijné poistenie Uniqa je možné získať aj s viacerými formami finančných alebo nefinančných zvýhodnení. Ide napríklad o rôzne zľavy obchodného typu, samozrejme, aj o bonus za bezškodový priebeh. Poisťovňa poskytuje aj rôzne individuálne zľavy.

Na ceny poistného za Kasko poistenie Uniqa majú vplyv tieto zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh: Prvou kategóriou zliav sú zľavy poskytované za bezškodový priebeh poistenia. Ide v podstate o bonus, ktorého výška závisí od doby priebehu poistenia bez škody, ktorá je považovaná za rozhodnú udalosť. Maximálna výška zľavy za bezškodový priebeh môže byť 50 % z ceny poistného v prípade doby 108 a viac mesiacov.

Obchodná zľava: Druhou kategóriou zliav sú obchodné zľavy, ktoré sú poskytované pri splnení niektorých konkrétnych podmienok. Ku Kasko poisteniu Uniqa takto viete získať napríklad zľavu v závislosti od miesta registrácie evidenčného čísla vozidla. 10 % zľavu viete získať aj vtedy, ak bude územná platnosť poistenia obmedzená len na Slovensko.

Individuálne zľavy podľa poistníka a vozidla: Poisťovňa Uniqa v rámci svojho havarijného poistenia poskytuje aj individuálne zľavy a to jednak v závislosti od poistníka, ale aj v závislosti od poisťovaného vozidla. Pre úžitkové vozidlá do 3,5 tony s najviac 3 miestami na sedenie môžete získať zľavu 20 %, pre telesne postihnuté osoby je tiež zľava 20 %.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


PLATBA POISTNÉHO VČAS

Platnosť havarijného poistenia je viazaná nielen na uzatvorenie poistnej zmluvy, ale aj na zaplatenie poistného. To treba zaplatiť najneskôr v prvý deň poistenia, ak platíte poistné na splátky, tak prvý deň nového obdobia. Platiť môžete aj z pohodlia domu cez internet banking.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Uniqa

Máte ďalšie otázky ohľadom poistných podmienok? Chceli by ste kontaktovať asistenčné služby, nahlásiť poistnú udalosť alebo vypovedať existujúcu poistnú zmluvu? V tom prípade môžete poisťovňu Uniqa kontaktovať viacerými spôsobmi.

Tu sú najdôležitejšie telefonické a iné kontaktné údaje:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Krasovského 15, 851 01 Bratislava.

Infolinka : Ak potrebujete získať všeobecné informácie o poistných podmienkach pre havarijné poistenie, spýtať sa otázky na niektoré konkrétne pripoistenia alebo sa informovať ohľadom riešenia predtým nahlásenej škodovej udalosti, je tu pre vás infolinka na čísle +421 2 32 600 100. Tá je pre vás k dispozícii každý pracovný deň  od 08:00 do 18:00.

Telefón pre asistenčné služby: V prípade, že ste sa ocitli v problémoch, natankovali ste nesprávne palivo, máte defekt alebo ste boli účastníkom nehody, môžete kontaktovať asistenčné služby Uniqa. Tie sú pre vás k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Zdarma a non-stop funguje aj ich telefonická linka na čísle +421 2 58 252 188.

Výpoveď a zrušenie: Chcete ukončiť existujúcu zmluvu havarijného Kasko poistenia? Ak áno, zrušenie zmluvy musíte poslať písomnou formou a doporučene na adresu pre písomnú korešpondenciu uvedenú vyššie. Tlačivo pre výpoveď nájdete online na stránke poisťovne, stačí ho len stiahnuť, vyplniť a doložiť k nemu potrebné prílohy.

Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Uniqa

Havarijné poistenie nie je určené len „do dobrého počasia“, ale aj pre prípady, kedy potrebujete akútnu pomoc pri poruche, nehode alebo iných problémoch. Dôležité je preto poznať všetky praktické aspekty a podmienky tohto poistenia.

Tu sú najdôležitejšie otázky k tejto téme a odpovede na ne:

Ktoré udalosti nemajú vplyv na bezškodový priebeh havarijného poistenia?

Vplyv na bezškodový priebeh a teda aj na bonus, ktorý z neho vyplýva, nemajú napríklad havária v prípade, ak je jednoznačne známy vinník, stret alebo zrážka so zverou, vandalizmus, kedy bol jednoznačne identifikovaný páchateľ, poškodenie kabeláže hlodavcami, poškodenie čelného skla odleteným kamienkom a tiež škody spôsobené následkom živlov.

Aké služby navyše alebo aké výhody získam v prípade rozšírenej asistencie?

Rozšírené asistenčné služby sa hodia najmä v prípadoch, že máte vyšší nájazd za rok, alebo vtedy, ak cestujete viac do zahraničia. Tieto služby majú totiž vyššie poistné limity a tiež pokrývajú úhradou aj tie úkony, ktoré základné služby len organizujú. Ide napríklad o zošrotovanie vozidla, dovoz a prečerpanie paliva, odťah na územie SR či pôžička na opravu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie havarijného poistenia a asistenčných služieb?

Štandardne platí, že havarijné poistenie poisťovne Union pokrýva škodové a poistné udalosti, ktoré nie sú výlukou z poistenia, na území celej Európy z geografického pohľadu. V prípade asistenčných služieb získate asistenciu štandardne v krajinách Kancelárie zelenej karty, v ostatných prípadoch platia osobitné podmienky na ktoré vás poisťovňa upozorní.

Platí havarijné poistenie aj predtým, ako príde k úhrade poistného?

Áno, avšak len v prípade splnenia podmienky čo najskoršej úhrady poistného. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na obdobie odo dňa začiatku poistenia až do momentu splatenia poistného totiž len v prípade, ak bolo poistné pripísané na účet poisťovne najneskôr v 7. deň odo dňa začiatku poistenia. Povinnosťou je tiež pristaviť vozidlo na obhliadku.

Uzatvorenie havarijného poistenia Uniqa online a prečo využiť porovnanie

Chcete získať skutočne najlepšie poistenie a s využitím všetkých zliav aj s najlepšou cenou? Potom je potrebné využiť na výpočet a dojednanie poistného internet. Je to veľmi jednoduché, rýchle, pohodlné a efektívne, stačí len použiť online porovnávač.


HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvoriť poistnie online je potom otázkou pár minút:

Do online havarijnej kalkulačky zadajte údaje o vozidle a sebe pre výpočet.

Na základe poistného na mieru si porovnajte všetky alternatívy poistenia na trhu.

Vyberte si najlepšiu ponuku, doplňte zvyšné údaje a požiadajte o zaslanie zmluvy.

Tá príde poštou, podpíšte ju, zaplaťte poistné a potom už len počkajte na obhliadku.

S výnimkou obhliadky viete všetko vyriešiť z pohodlia domova. Samotný výpočet poistného je presne na mieru aj so zohľadnením všetkých zliav, zmluva vám príde poštou vo viacerých exemplároch a po podpise určený počet exemplárov spolu s prílohami pošlete naspäť. Obhliadku si potom dohodnete telefonicky tak, aby vám termín vyhovoval.

Pri dojednaní poistenia cez internet máte aj tieto benefity:

 • jednoduché vybavenie celého poistenia priamo z pohodlia domova bez nutnosti návštevy pobočky, s čím je spojená taktiež aj nemalá úspora času
 • získanie poistného presne na mieru, nemusíte už pozerať cenníky, hľadať akcie, študovať prospekty, vypočítaná cena je so všetkými zľavami
 • možnosť úspory financií, nakoľko na jednom mieste si viete pozrieť všetky ostatné ponuky poistenia ďalších poisťovní a to v nestrannom a komplexnom porovnaní

Kvalitné porovnávače a online kalkulačky vám pomôžu aj s výpočtom hodnoty vozidla na základe parametrov a v prípade, že sa jedná už o staršie jazdené vozidlo. Zároveň vám ušetria čas pri uzatváraní poistenia aj z toho pohľadu, že vám môžu cez telefonickú linku poradiť, ktoré poistné krytia či asistenčné služby sú pre vás najvhodnejšie.

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJETE

Ak budete poisťovať úplne nové vozidlo, je nutné doložiť faktúru preukazujúcu cenu vozidla. Ak doložíte protokol o prebratí, je to veľké plus a môžete sa aj vyhnúť prvej obhliadke stavu auta. Pri vozidle, ktoré už bolo poistené, doložte doklady preukazujúce históriu poistenia.

Online Uniqa Kasko kalkulačka a ako si vybrať najvýhodnejšie havarijné poistenie

Pokiaľ vás ponuka havarijného poistenia od poisťovne Uniqa zaujala, odporúčame pre výpočet poistného, výber všetkých pripoistení a tiež porovnanie variant využiť online kalkulačky a porovnávacie nástroje. Najlepšie je siahnuť po tých najkvalitnejších.

Rozoznáte ich podľa nasledovných znakov:

 • zamerajte sa na známejšie kalkulačky a porovnávače, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu, ideálne je, ak sú súčasťou väčšieho portálu komplexne orientované na poistenie
 • výpočet musí vychádzať z aktuálnych cien a parametrov poistenia, musí zahŕňať všetky zľavy a cena musí byť konečná bez dodatočných provízií
 • pri porovnaní by vám mal porovnávací nástroj ponúknuť možnosť porovnať nielen cenu, ale aj iné parametre a podmienky poistenia vrátane asistencie
 • nielen výpočet alebo porovnanie poistenia, ale aj možnosť uzatvorenia poistky na mieru cez internet a z pohodlia domova sú znakom kvalitnej a serióznej služby

Čoraz viac motoristov a vodičov využíva podobné kalkulačky a internetové porovnávače pre dojednanie výhodného a kvalitného havarijného poistenia. Popularita týchto nástrojov je aj v možnosti uzatvorenia poistky na mieru a s maximálnymi možnými bonusmi. Celý proces bude ale efektívny a pohodlný len vtedy, ak využijete seriózne kalkulačky.

Ak nechcete strácať čas, tu je kvalitná a overená online havarijná kalkulačka Union:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here