Kalkulačka havarijného poistenia

0
93

Chystáte sa uzavrieť havarijné poistenie a hľadáte poisťovňu, kde to bude najlacnejšie aj najlepšie? Chceli by ste si porovnať ceny pre poistenie auta, motocykla, prívesného vozíka alebo iných vozidiel? Na rozdiel od minulosti už nie ste odkázaní na osobné obehávanie poisťovní, ale máte k dispozícii nový nástroj a tým je online poistná kalkulačka.

Na trhu existuje viacero takýchto kalkulačiek, ktoré vám prinesú presný výpočet havarijného poistenia a jeho ceny pre rok 2019. Ich výhodou je komplexnosť, nakoľko pri porovnaní cien zohľadňujú ponuky všetkých poisťovní od Axa, ČSOB, Genertel až po poisťovňu Uniqa.

Druhým benefitom je, každá poistná kalkulačka je založená na individuálnom výpočte poistenia pre konkrétnu situáciu. Stačí teda zadať požadované parametre a podmienky poistenia a kalkulačka vám pripraví Kasko poistenie na mieru presne pre vaše vozidlo a na základe vašich údajov. Nie všetky online kalkulačky sú ale v rovnakej kvalite.

Ako funguje online Kasko kalkulačka a aké má výhody

Online poistné kalkulačky sú dnes už bežnou súčasťou viacerých poistných portálov a to platí aj v prípade kalkulačiek pre havarijné poistenie. Vďaka nim nemusíte študovať na internete cenníky a ponuky jednotlivých poistení a zároveň si vypočítate poistenie na mieru.

Poistné kalkulačky pre havarijné poistenie pracujú na princípe automatizovaného získavania aktuálnych dát poistenia, či už ide o finančné alebo nefinančné parametre.

Zo strany poistníka potom ide už len o zadanie konkrétnych parametrov a požiadaviek na havarijné poistenie, spoločne so svojimi údajmi dôležitými pre bezškodový bonus.

Kalkulačka na základe vstupov pripraví výpočet poistenia a jeho konečné porovnanie.

Hoci v zásade všetky online kalkulačky pre Kasko poistenie fungujú na podobnom princípe, sú tu isté rozdiely. Niektoré kalkulačky napríklad nemusia pracovať so všetkými dátami, iné môžu používať aj zrýchlené zadanie údajov cez ŠPZ. Veľmi teda záleží na kvalite a serióznosti konkrétnej Kasko kalkulačky, čo potom súvisí aj s kvalitou výstupu.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online kalkulačky pre havarijné použitie však všeobecne prinášajú viacero výhod:

 • prvou je samozrejme pohodlie, nakoľko nemusíte nikam chodiť a výpočet Kasko poistenia získate z pohodlia domovu, stačí vám k tomu pokojne aj smartfón
 • druhou výhodou je, že získavate prehľad o celom poistnom trhu, nielen v rámci jednej poisťovne, takže si viete porovnať poistenia aj z pohľadu toho, čo ponúkajú
 • tretia výhoda je tiež nefinančná, nakoľko s využitím kalkulačky máte istotu, že vybrané poistenie bude navrhnuté presne na mieru s takým krytím, aké ste žiadali
 • štvrtou dôležitou výhodou je finančná úspora, nakoľko mnoho poisťovní ponúka pri online uzatvorení havarijného poistenia rôzne špeciálne zľavy a cenové bonusy

ŽIADNE DLHÉ ČAKANIE NA POBOČKE

V prípade využitia online kalkulačky pre havarijné poistenie sa nemusíte obávať ani žiadneho dlhého čakania, ako tomu je napríklad pri osobnej návšteve pobočky poisťovne. Kalkulačka vám vypočíta poistné doslova za pár minút a to bez toho, aby ste niekam museli chodiť.

Čo vám kalkulačka pri Kasko havarijnom poistení ponúkne

Pokiaľ ide o to, čo všetko ponúkajú online poistné kalkulačky pre havarijné poistenie, tak tým najdôležitejším cieľom je výpočet poistenia presne na mieru z pohľadu ceny. To však zďaleka nie je jediný benefit alebo zmysel využitia kalkulačky, jej možnosti sú oveľa širšie.

Cena poistenia: Prvoradou úlohou poistnej kalkulačky je výpočet presnej ceny na základe vstupných parametrov ohľadom podmienok poistenia. Úlohou kalkulačky je podľa zvolenej šírky poistenia a tiež podľa poistnej histórie a parametrov týkajúcich sa vozidla vypočítať presnú cenu poistného a umožniť jej porovnanie s inými poisťovňami a ich ponukami.

Bonusy a malusy: K otázke financií patrí v prípade poistenia aj otázka ohľadom bonusov a malusov. V prvom prípade ide o zľavy a finančné zvýhodnenia, napríklad obchodné zľavy alebo bonus za bezškodový priebeh. V druhom prípade ide zas o navýšenie ceny, napríklad kvôli škodám z minulosti. Online kalkulačka toto všetko zohľadní a tiež porovná.

Spoluúčasť: S financiami, hoci len nepriamo, súvisí aj téma spoluúčasti. Tá je v prípade havarijného Kasko poistenia naozaj veľmi aktuálna, každá poisťovňa totiž uplatňuje spoluúčasť iným spôsobom a v inej výške. Kvalitná poistná kalkulačka vám dokáže tento faktor pri konkrétnom havarijnom poistení ukázať a umožniť ho tiež porovnať.

Pripoistenia: Aby bola poistná ochrana v rámci havarijného poistenia komplexná, kalkulačka vám umožní okrem výberu poistných balíkov zvoliť si ku Kasko poisteniu pripoistenia. Tie sa môžu týkať majetku, napríklad batožiny, prípadne úrazu, kde kryjú finančnú kompenzáciu. Pripoistenia samozrejme vplývajú aj na cenu poistenia a kalkulačka to vie zohľadniť.

Rozsah asistencie: Veľmi dôležité je aj porovnanie a poskytnutie informácií ohľadom nefinančných záležitostí týkajúcich sa poistenia a v tomto ohľade môžu poistné online kalkulačky ponúknuť porovnanie rozsahu asistenčných služieb. Poisťovne si aj touto ponukou značne konkurujú, niektoré ponúkajú len základnú asistenciu, iné aj rozšírenú.

Platobné možnosti: Súčasťou výpočtu a porovnania havarijného poistenia by malo byť aj zváženie platobných možností, hlavne ohľadom periodicity platby. Hoci v prípade Kasko poistenia je tento faktor o niečo menej významný a častý, ako v prípade zákonnej poistky, kvalitná online kalkulačka by mala vedieť počítať aj s ním.

Najčastejšie otázky o Kasko kalkulačkách

Čoraz viac motoristov a vodičov využíva kalkulačky havarijného poistenia a to hlavne pre pohodlie, jednoduchosť a rýchlosť. Niektoré detailné aspekty ich fungovania sú však väčšine z nich neznáme, hoci z praktického hľadiska majú nemalý význam.

Prv, než nejakú kalkulačku použijete, je dobré poznať odpovede na niektoré otázky:

Líši sa ponuka havarijných poistení online od tej bežnej?

Nie, poisťovne ponúkajú z pohľadu balíčkov alebo pripoistení zhodné havarijné poistenie, bez ohľadu na to, či sa uzatvára osobne na pobočke alebo online cez internetovú poistnú kalkulačku. V oboch prípadoch je ponuka, či už ide o parametre, poistné limity, pripoistenia alebo asistenčné služby rovnaká, jedná sa totiž o jeden a ten istý poistný produkt.

Je vybavenie a uzatvorenie Kasko poistenia cez internet lacnejšie?

V prípade, ak využijete overenú, kvalitnú a serióznu poistnú kalkulačku, rozhodne áno. Predpokladom však je, že poisťovňa, ktorú si vyberiete z ponuky a porovnania poistných možností, poskytuje napríklad bonusy alebo zľavy pri dojednaní poistenia online. V zásade však platí, že aj vďaka porovnaniu všetkých možností si viete vybrať vždy tú najvýhodnejšiu.

Platí havarijné poistenie uzavreté cez online kalkulačku ihneď?

To závisí od konkrétnych poistných podmienok, ale oproti iným poisteniam pre vozidlá je Kasko poistenie špecifické v tom, že je nutné vykonať fyzickú obhliadku stavu poisťovaného vozidla. Nevykonanie takejto obhliadky síce nemusí v niektorých prípadoch znamenať neplatnosť poistnej zmluvy, môže však viesť ku kráteniu poistného plnenia.

Môže sa poistenie cez internet a poistnú kalkulačku aj zaplatiť?

Áno, ale túto možnosť ponúka len niekoľko najlepších poistných kalkulačiek na trhu a vôbec nejde o samozrejmosť. Ak poistná kalkulačka túto možnosť ponúka, dajte si pozor na jej serióznosť a referencie, dôležité tiež je, aby vám sprostredkovala len údaje o poistení a aby ste platbu uhrádzali na bankový účet poisťovne, nie na účet sprostredkovateľa.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie havarijného poistenia online a prečo využiť porovnanie poistenia

Nielen výpočet havarijného poistenia, čo je jednoznačná doména poistných kalkulačiek, ale aj porovnanie všetkých možností je dôležitou súčasťou získania najlepšej a zároveň najvýhodnejšej poistnej ochrany. K tomu slúžia tak kalkulačky, ako aj porovnávače.

Postup porovnania a uzatvorenia Kasko poistenia funguje nasledovne:

Vložíte do Kasko poistnej kalkulačky údaje o vozidle, prípadne len zadáte ŠPZ.

Doplníte údaje o vás a zvolíte si konkrétnu šírku poistenia a pripoistení.

Na základe porovnania všetkých poistných ponúk si vyberiete tú, ktorá je najlepšia.

Počkáte na doručenie poistnej zmluvy, podpíšete ju a zaplatíte poistné.

Poistná zmluva vám príde síce v papierovej podobe poštou, ale nejde o žiaden zdĺhavý proces. Zmluvu, ktorú dostanete vo viacerých exemplároch, podpíšete a odošlete naspäť spolu s niektorými dokumentmi, napríklad s kópiou technického preukazu, faktúrou za vozidlo pri jeho kúpe alebo dokladom o poistnej minulosti, ak ju už vozidlo má.

Porovnanie Kasko poistenia online a využitie online kalkulačky má tieto výhody:

 • rýchlo a na jednom mieste získate prehľad o všetkých poisteniach a môžete si ich porovnať, či už z hľadiska ceny, rozsahu asistencie alebo pripoistení
 • poistenie, ktoré vám kalkulačka či porovnávač pripravia, je na mieru, to sa týka aj jeho ceny a využitia všetkých bonusov a akcií, ktoré sú platné presne pre vás
 • viacero porovnávačov aj kalkulačiek je súčasťou väčších portálov, čo znamená, že môžete využiť aj ich nestranné a nezávislé poradenstvo pri výbere poistky

Kvalitné online poistné kalkulačky vám pomôžu aj s ocenením vozidla, čo je dôležitá podmienka pri správnom výpočte poistného aj finančných limitov pre poistné krytie. Okrem toho viete poistné cez internet nielen uzatvoriť, ale tiež aj zaplatiť. Nemusíte teda chodiť na poštu so šekom, ale všetko vybavíte z pohodlia domova cez internet banking.

OBHLIADKA NIE JE PROBLÉM

Spomínaná fyzická obhliadka poisťovaného vozidla nepredstavuje žiadny organizačný alebo časový problém. Poisťovne sa vám snažia maximálne flexibilne prispôsobiť, niektoré dokonca umožňujú aj tzv. samoobhliadku s pomocou špeciálnej mobilnej aplikácie.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie havarijné poistenie online

Ak hľadáte najlepšiu cestu, ako získať výhodné havarijné poistenie, online poistné kalkulačky predstavujú overenú a navyše pohodlnú možnosť. Nie všetky tieto online poistné nástroje ale majú rovnakú kvalitu, čiže nie všetky vedia ponúknuť potrebný servis.

Pri výbere online kalkulačky pre havarijné poistenie si preto všímajte:

 • presnosť a aktuálnosť údajov a cien, ktoré online kalkulačka alebo porovnávač používajú, samozrejmosťou je započítanie všetkých bonusov a zliav
 • nestrannosť a nezávislosť pri porovnaní, poistná aplikácia nesmie uprednostňovať žiadne poistenie ani poisťovňu a musí ponúknuť zrozumiteľné porovnanie
 • porovnanie by malo byť nielen o cene a financiách, ale aj o nefinančných parametroch a podmienkach vrátane šírky poistného krytia, spoluúčasti či asistencii
 • prednosť dajte známejším značkám, ktoré už majú za sebou viacero referencií a dlhšiu históriu, prípadne ponúkajú aj nezávislé a odborné poradenstvo

Plusom je, ak vám online poistná kalkulačka pre Kasko poistenie pomôže aj s platením poistného, no tu dobre sledujte, či ide o overenú a serióznu kalkulačku. Niektoré si totiž môžu za takýto servis vypýtať dodatočný poplatok alebo províziu, ktoré skryjú v cene poistenia a tým pádom sa vám poistné navýši.

Jednu kvalitnú online kalkulačku pre havarijné poistenie nájdete tiež u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.8/5 - (42 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here