Krátkodobé cestovné poistenie online

0
113

Idete na letnú dovolenku k moru, turistiku do hôr, na wellness víkend do kúpeľov alebo len tak na výlet po Európe? Pre všetky tieto prípady si viete zabezpečiť jednorazovú, no komplexnú poistnú ochranu, v podobe krátkodobého cestovného poistenia. Tak, ako aj pri iných poisteniach určených pre cestovanie, aj toto poistenie si viete uzatvoriť online.

Výhodou krátkodobého cestovného poistenia je, že si ho viete dojednať na presný počet dní a neplatíte tak zbytočne za poistenie vtedy, keď ho nevyužijete. Viete si ho navyše vybrať presne podľa svojich požiadaviek, keďže ponuka poistného krytia je veľmi rozmanitá.

Nakoľko poistenie poskytujú komerčné poisťovne, o konkurenciu nie je núdza a poistiť sa viete individuálne, ale aj v rámci skupinového či rodinného poistenia. Typ poistenia, jeho dobu, územnú platnosť ako aj šírku poistnej ochrany si viete zvoliť cez internet a to s využitím poistných kalkulačiek a porovnávačov, ktoré vám pripravia poistenie na mieru.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Krátkodobé cestovné poistenie online a jeho najväčšie výhody

Uzatvoriť si krátkodobé cestovné poistenie cez internet je rýchle, pohodlné a jednoduché. Zvoliť si môžete zo širokej ponuky rôznych poistných balíčkov a pripoistení, portfólio poisťovní pri dojednaní cestovného poistenia osobne a cez internet nie je v ničom odlišné.

Krátkodobé cestovné poistenie si môžete dojednať osobne, ale aj cez internet, kde máte na výber možnosť oslovenia konkrétnej poisťovni alebo využitia poistných nástrojov.

V prípade druhej možnosti je výhodou použitie porovnávacích aplikácií, ktoré vám pripravia presné porovnanie všetkých poisťovní a to bez toho, aby ste niekam chodili.

Pre výpočet poistenia na mieru so všetkými zľavami zas slúžia poistné kalkulačky.

Vďaka rýchlosti porovnania a dojednania poistenia je možné uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie cez internet pokojne aj deň pred odchodom na dovolenku alebo do zahraničia. Poistenie viete uzatvoriť nielen cez počítač, ale napríklad aj cez mobil, postačí vám k tomu len internet. Pohodlnosť a rýchlosť však nie sú jediné benefity cestovného poistenia online.

Ak sa rozhodnete pre tento spôsob poistenia, získate aj nasledovné výhody:

 • poistenie si viete vybrať presne na mieru, môžete si zvoliť taký balíček poistenia alebo také poistné krytie s pripoisteniami, aké sa vám na cestu hodia najviac
 • nemusíte vôbec poznať aktuálne ponuky poisťovní, online porovnávače a kalkulačky vám vypočítajú a porovnajú všetky dostupné možnosti a vy si len vyberiete
 • na jednom mieste viete poistenie uzatvoriť, ale aj zaplatiť, už dávno totiž neplatí, že jedinou možnosťou je platba šekom, poistné viete uhradiť napríklad aj mobilom
 • viaceré poistné kalkulačky a porovnávacie nástroje sú súčasťou väčších portálov, ktoré vám pomôžu svojim nestranným poradenstvom aj s uzavretím správneho poistenia

NAOZAJ POTREBUJETE KRÁTKODOBÚ OCHRANU?

Ak budete cestovať počas roka do zahraničia síce len krátkodobo, ale zato častejšie alebo pravidelnejšie, zvážte možnosť dojednania dlhodobého a celoročného cestovného poistenia. Na prvý pohľad je drahšie, ale pri opakovaní ciest sa takéto poistenie určite vyplatí.

Čo krátkodobé cestovné poistenie online zahŕňa a čo pokrýva

Tak, ako aj dlhodobé poistenie, aj to krátkodobé na dobu určitú sa uzatvára primárne za účelom pokrytia liečebných nákladov v zahraničí. Bez uzatvorenia tohto poistenia by ste ich museli znášať z vlastného vrecka a úplne by vás neochránil ani európsky zdravotný preukaz.

Do pokrytia liečebných nákladov spadajú nasledovné situácie, prípady a náklady:

Ambulantné vyšetrenie a ošetrenie: Ak sa u vás počas dovolenky vyskytne akútna horúčka alebo bolesť zuba, krátkodobé cestovné poistenie vám pokryje náklady za ambulantné vyšetrenie a ošetrenie takéhoto stavu. Navštíviť môžete všeobecného aj špecializovaného lekára, s jeho vyhľadaním a kontaktovaním vám pomôžu asistenčné služby poistenia.

Nemocničné vyšetrenie a ošetrenie: Pokiaľ sa u vás objaví vážnejšie zhoršenie zdravotnej situácie, napríklad úraz alebo náhla a prudká zmena zdravotného stavu, pokrýva cestovné poistenie aj vyšetrenie alebo ošetrenie v nemocnici či zdravotníckom zariadení. Poistenie môže kryť aj RTG a iné zobrazovacie vyšetrenia nevyhnutné pre určenie diagnózy.

Operácia a hospitalizácia: Súčasťou pokrytia liečebných nákladov môžu byť aj náklady na nevyhnutnú a neodkladnú operáciu, chirurgický výkon alebo hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. Poistenie pokrýva aj denné nemocničné dávky a v prípade potreby zabezpečí aj sledovanie zdravotného stavu alebo návštevu príbuzného u poistenca počas hospitalizácie.

Súvisiace služby: Okrem pokrytia a preplatenia priamo úkonov v rámci neodkladnej a nevyhnutnej lekárskej starostlivosti vám poistenie pomôže aj s dopravou do zdravotníckeho zariadenia, dopravou detí do vlasti v prípade vážnej situácie a rovnako tak s prepravou po hospitalizácii domov na Slovensko. Poistenie kryje aj repatriáciu telesných pozostatkov.

Podľa konkrétnej poisťovne si viete dojednať aj vyššie balíky krytia alebo pripoistenia:

Úrazové poistenie: Pokiaľ sa vám stane úraz alebo zranenie a chcete mať pokryté nielen liečebné náklady súvisiace s týmto stavom, ale aj finančnú kompenzáciu a odškodnenie, môžete si dojednať pripoistenie následkov úrazu. To vám zaručí bolestné v závislosti od typu následkov alebo invalidity, prípadne finančnú pomoc v prípade smrti pre pozostalých.

Poistenie chronických chorôb: Zatiaľ čo bežné krátkodobé poistenie v rámci liečebných nákladov kryje len nevyhnutné vyšetrenia a ošetrenia akútnych stavov, v prípade tohto pripoistenia máte pokryté aj chronické choroby. Hodí sa to vtedy, ak je riziko, že na dovolenke budete potrebovať ošetrenie súvisiace s dlhodobo zhoršeným zdravotným stavom.

Poistenie na hory: Špecifickým typom pripoistenia je pripoistenie do hôr. To je určené na pokrytie nákladov na hľadanie, vyslobodzovanie a záchranné akcie Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky. Niektoré poisťovne však môžu v rámci krátkodobého cestovného poistenia do zahraničia pokrývať záchranné akcie aj na horách v cudzine.

Poistenie športov: Kým rekreačné bežné športy, ako je bicyklovanie alebo lyžovanie na vyznačených zjazdovkách, je pokryté už v základnom krátkodobom cestovnom poistení, pre ochranu a riešenie následkov úrazov spôsobených rizikovými, adrenalínovými a extrémnymi športmi si treba dojednať zvlášť pripoistenie. To môže kryť aj súťažné prevedenie športov.

Poistenie rizikových činností a povolaní: Niektoré poisťovne môžu ponúkať aj pripoistenie určené pre rizikové činnosti a povolania, napríklad pre profesionálnych speleológov, horských vodcov alebo pre záchranárov. Niektoré pripoistenia sa týkajú čisto len poistnej ochrany v horách a horskom prostredí, iné sú určené pre rizikové povolania vo všeobecnosti.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie manuálnej práce: Ak idete do zahraničia na krátkodobú brigádu alebo za účelom práce s prevahou fyzickej a manuálnej činnosti, dojednajte si rozšírenie štandardného cestovného poistenia o toho špeciálne pripoistenie. Hodí sa tak pre študentov – brigádnikov, ako aj pre zamestnancov v stavebníctve, doprave, lesníctve alebo pre automechanikov.

Poistenie nadštandardnej asistencie: Chcete, aby vám asistenčné služby v rámci cestovného poistenia pomohli pri tlmočení a prekladoch alebo poskytli vyšší limit plnenia pri právnej asistencii? Nielen tieto prípady pokrýva pripoistenie nadštandardnej alebo rozšírenej asistencie. V ponuke ho majú len niektoré poisťovne, väčšina má len jednu úroveň asistencie.

Poistenie batožiny a osobných vecí: Pokiaľ budete cestovať na dovolenku s väčším množstvom batožiny, zvážte jej pripoistenie. To kryje stratu, poškodenie aj zničenie batožiny a tiež osobných vecí v nej, prípadne aj dokladov, cenností, elektroniky alebo športových potrieb. Niektoré poisťovne vám umožnia dojednať si aj poistenie meškania batožiny.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti: Ak svojou nepozornosťou alebo nedbanlivosťou spôsobíte niekomu inému škodu na zdraví alebo majetku, toto poistenie vám pomôže aspoň čiastočne s jej vykrytím. Výška finančnej pomoci je maximálne do dohodnutého poistného limitu. Môže tiež zabezpečiť právnu pomoc a tlmočenie v rámci asistenčných služieb.

Poistenie storna: Ak vám náhla situácia, napríklad choroba, úraz alebo smrť príbuzného v rodine, znemožnia na poslednú chvíľu vycestovať, môže vám poistenie storna pomôcť s vykrytím storno poplatkov za ubytovanie alebo dopravu. Niektoré poisťovne v rámci tohto poistenia preplácajú aj nespotrebovanú časť nákladov pri predčasnom návrate zo zahraničia.

Poistenie technickej asistencie: Pre tých cestovateľov, čo pôjdu na zahraničnú dovolenku alebo pracovnú cestu na vlastnom aute, je možné dojednať si pripoistenie technickej asistencie. To sa vzťahuje na poruchy a nepojazdnosť vozidla, pričom zahŕňa napríklad opravu drobných defektov, ale aj pomoc pri odtiahnutí alebo oprave poškodeného auta.

Ktoré poisťovne ponúkajú krátkodobé cestovné poistenie online

Každá z 11 poisťovní, ktoré pôsobia na trhu a ponúkajú krátkodobé poistenie na cesty, má tento poistný produkt v mierne odlišnej podobe. Niektoré umožňujú vybrať si z viacerých balíkov poistenia, iné sa zas zameriavajú na veľký výber pripoistení na mieru.

Tu je prehľad a abecedný zoznam všetkých poisťovní ponúkajúcich krátkodobé poistenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu aj ďalších situácií v rámci krátkodobého cestovného poistenia ponúka poisťovňa Allianz. Poistenie si viete dojednať ako individuálne aj skupinové, firemné a rodinné poistenie a to aj pre klientov vo veku nad 70 rokov. Súčasťou poistenia je výber viacerých územných zón a asistencia.

Axa: Na výlet, jednorazovú dovolenku alebo administratívnu pracovnú cestu ponúka krátkodobú poistnú ochranu aj poisťovňa Axa a to v trocha balíkoch Reference, Komfort a Excelent. Poistenie môžete uzatvoriť s dobou od 1 dňa až po 3 mesiace a je určené aj pre seniorov vo veku nad 70 rokov. Na výber máte poistenie pre Európu alebo pre celý svet.

ČSOB poisťovňa: Zaujímavé cestovné poistenie na dobu určitú s možnosťou výberu poistného krytia podľa svojej predstavy ponúka aj ČSOB poisťovňa. V rámci poistnej ochrany máte krytie liečebných nákladov do výšky 300.000 € a na jednu zmluvu viete poistiť až 50 ľudí. V štandardnom balíku poistenia máte už v základe kryté bežné rekreačné športy.

Generali: Poisťovňa Generali má vo svojej ponuke tiež krátkodobé poistenie s možnosťou uzatvorenia už na 1 deň, pričom toto poistenie je bez geografických obmedzení a pomôže vám po celom svete. K dispozícii je viacero balíkov poistnej ochrany vrátane špeciálneho balíku pokrytia storno poplatkov, k poisteniu si viete pripoistiť aj rizikové športy a manuálnu prácu.

Groupama: Krátkodobé individuálne poistenie na cestovanie do cudziny má vo svojej ponuke aj poisťovňa Groupama. Kým v základom balíku Optimum máte kryté len liečebné náklady, v najvyššom module Exclusive sú aj právna asistencia alebo technická asistencia pri nepojazdnosti vozidla. Aj tu si viete dojednať ešte dodatočné pripoistenia pre prácu a šport.

Komunálna poisťovňa: Krátkodobé poistenie do zahraničia si viete v Komunálnej poisťovni dojednať pre Európu aj celý svet a to s viacerými pripoisteniami od batožiny až po rizikové a organizované športy. Okrem toho má poisťovňa aj tuzemské poistenie v troch súboroch Štandard, Štandard plus a Komplet. Pre 5 a viac osôb ponúka skupinové poistenie.

Kooperativa: Poisťovňa Kooperativa ponúka poistnú ochranu pre dovolenky, manuálnu prácu aj športové činnosti v poistných programoch Eurotravel a Global. Poistenie si viete uzatvoriť s platnosťou pre Európu aj celý svet a to s dobou poistenia 3 až 365 dní. Krátkodobé poistenie na 1 deň si môžete uzatvoriť aj pre Slovensko a to aj s poistením do hôr.

Poštová poisťovňa: Štandardné krátkodobé poistenie na dobu až do 90 dní má vo svojej ponuke aj Poštová poisťovňa. Poistenie je určené pre administratívnu služobnú cestu, manuálnu prácu aj pre brigádu a na výber máte tri rôzne balíky poistnej ochrany. K dispozícii sú aj pripoistenia pre rizikové športy, rekreačné zimné športy a pre storno poplatky.

Union: Už na 1 deň si viete dojednať krátkodobé cestovné poistenie aj v poisťovni Union. Tá ponúka na výber viacero územných zón platnosti, napríklad aj čisto pre Slovensko alebo pre Českú republiku. V prípade poistenia na Slovensku máte na výber poistenie pre Hory, Relax alebo Komplet. Do zahraničia si viete pripoistiť aj rizikové športy a manuálnu prácu.

Uniqa: Pre jednorazovú cestu do zahraničia, študijný pobyt alebo dovolenku si viete dojednať krátkodobé poistenie aj v poisťovni Uniqa a to až v 3 rôznych balíkoch. Poistenie môžete mať v rôznej šírke a s územnou platnosťou pre Európu aj pre celý svet. Špeciálne len pre Slovensko si viete uzatvoriť komplexné poistenie s ochranou pri cestovaní aj na horách.

Wüstenrot: Poslednou poisťovňou ponúkajúcou krátkodobé poistenie v našom zozname je poisťovňa Wüstenrot. V nej si viete dojednať krátkodobé poistenie pre Európu aj celý svet a to až na 90 dní v zahraničí. Poistenie si viete dojednať v balíkoch S, M alebo L a okrem nich si viete poistiť aj rizikové športy, manuálnu prácu alebo náklady na chronické choroby.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena za krátkodobé cestovné poistenie online

Krátkodobé cestovné poistenie má oproti tomu dlhodobému a celoročnému výhodu v nižšej cene. Podobne, ako aj pri iných poisteniach, aj tu však na konečnú cenu vplýva viacero okolností a faktorov, najmä tie, ktoré závisia od šírky poistného pokrytia.

Počítať musíte s parametrami, ktoré cenu zvyšujú, aj s tými, ktoré ju znižujú:

 • veľký vplyv na cenu pri krátkodobom poistení má doba poistenia a počet osôb, kde platí priama úmera, čiže čím viac osôb a dlhšie poistenie, tým vyššie poistné
 • rovnako tak nemalú úlohu zohráva aj spomínaná šírka poistného krytia, prípadne ďalšie pripoistenia, najmä tie pre rizikové činnosti a športy zvyšujú poistné
 • ak si dojednáte krátkodobé poistenie iba pre Slovensko, budete mať nižšie poistné, ako keď si ho dojednáte pre všetky štáty sveta, takže faktorom je aj územné pokrytie
 • poisťovne ponúkajú k cestovnému poisteniu aj niektoré zľavy, najmä v prípade skupinového a rodinného poistenia, za poistenie detí a pri poistení cez internet

ONLINE KALKULAČKA PRE PRESNÝ VÝPOČET

Pri uzatváraní krátkodobého cestovného poistenia má práve v oblasti ceny poistenia veľkú výhodu poistná online kalkulačka. Tá vám podľa vami zadaných parametrov nielen nájde poistenie presne na mieru, ale aj vypočíta presnú cenu so zohľadnením všetkých faktorov.

Najčastejšie otázky o krátkodobom cestovnom poistení online

Chcete vedieť, čo vám môže ponúknuť krátkodobé tuzemské cestovné poistenie pre Slovensko? Alebo to, čo všetko si viete dojednať pri cestovnom poistení cez internet? Nakoľko ide o časté otázky, ktoré sa dotýkajú aj praxe, rozhodli sme sa na ne odpovedať.

Tu sú tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie:

Na čo slúži tuzemské krátkodobé cestovné poistenie?

Na rozdiel od cestovného poistenia pre zahraničie, tuzemské krátkodobé poistenie pre Slovensko nekryje liečebné náklady, ale zameriava sa skôr na pripoistenia a poistnú ochranu pre samotné cestovanie. Obvykle zahŕňa úrazové poistenie, poistenie storna, poistenie batožiny, poistenie na hory, poistenie zodpovednosti či rozšírené asistenčné služby.

Čo robiť, ak pri online porovnaní zistím, že chcem celoročné poistenie?

Môže sa stať, že pri porovnávaní a výpočte cestovného poistenia cez internet zistíte, že celoročné poistenie sa vám oplatí viac, ako krátkodobé, napríklad pri dlhšom pobyte v zahraničí. V takom prípade môžete aktuálne porovnanie ukončiť a vybrať si v poistnej kalkulačke alebo porovnávači celoročný typ poistenia a spraviť si výpočet nanovo.

Kedy je potrebné zaplatiť za cestovné poistenie dojednané online?

Pri dojednaní krátkodobého cestovného poistenia cez internet obvykle platia zhodné povinnosti, ako pri uzatvorení osobne. Dôležité je, ako má podmienky nastavené konkrétna poisťovňa, ale obvykle treba zaplatiť poistné pred začiatkom prvého dňa poistnej ochrany, prípadne najneskôr v tento deň. V opačnom prípade nemusí byť poistenie účinné.

Môžem si pri uzatvorení poistenia cez internet zvoliť typ cesty?

Áno, hlavne tie serióznejšie a kvalitnejšie online porovnávače alebo kalkulačky vám umožnia vybrať si spoločne s typom poistenia či šírkou poistného krytia aj typ cesty, pre ktorú sa idete poistiť. Význam to má vtedy, ak si hľadáte napríklad špeciálne krátkodobé poistenie pre študentov, pre vykonávanie športových aktivít alebo pre manuálnu prácu.

Uzatvorenie krátkodobého cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Ak si chcete dojednať krátkodobé cestovné poistenie cez internet, mali by ste začať porovnaním jednotlivých poisťovní a poistných balíčkov. S tým, ale aj s uzatvorením na mieru, vám vedia pomôcť online poistné porovnávače a porovnávacie nástroje.

Tu je postup, ako si u nich viete porovnať a uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie:

Na úvod nastavíte počet osôb, dobu a územnú platnosť pre vaše budúce poistenie.

Potom si zvolíte jednotlivé udalosti a prípady, pre ktoré chcete mať poistné krytie.

Počkáte na porovnanie ponúk, vyberiete si tú najlepšiu a doplníte svoje údaje.

Potom už len počkáte, kým vám domov prídu dokumenty a zaplatíte poistné.

Nielen porovnanie či dojednanie cestovného poistenia prebieha v tomto prípade cez internet, ale aj zaplatenie a tiež doručenie všetkých dokumentov. Nemusíte vôbec čakať na poštu, poistná zmluva vám príde mailom v elektronickej podobe a môžete si ju doma vytlačiť. Vďaka tomu ušetríte čas a poistenie si tak viete rýchlo dojednať aj deň pred odchodom.

Využitie online porovnávačov krátkodobého cestovného poistenia má viacero výhod:

 • za pár minút získate prehľad o všetkých možnostiach poistenia a to vrátane pripoistení, nemusíte vôbec sledovať aktuálne ceny, akcie a ponuky
 • vybrať si viete poistenie na mieru nielen z pohľadu šírky poistného krytia, ale aj z pohľadu doby či územnej platnosti a navyše pri porovnaní ušetríte financie
 • ak sa rozhodnete využiť kvalitnú online kalkulačku či porovnávač, okrem uzatvorenia viete za poistenie aj zaplatiť, samozrejme, z pohodlia domova a cez internet

Ak ide o platenie, práve vďaka online porovnávačom nemusíte platiť poistné poštovou poukážkou na pošte alebo v hotovosti na pobočke poisťovne, ale viete využiť aj moderné online technológie. Už samozrejmosťou je platba cez internet banking, ale aj platobnou kartou online cez systém PayCard, prípadne cez smartfón s využitím QR kódu.

AJ PORADENSTVO PRI POROVNANÍ

Nie všetky porovnávače alebo online kalkulačky sú len o mechanických a anonymných výpočtoch. Tie najlepšie, ktoré sú súčasťou väčších poistných portálov, vám pomôžu aj pri výbere poistenia či pripoistení a to dokonca aj poradenstvom cez telefonické infolinky.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie krátkodobé cestovné poistenie

S uzatvorením najvýhodnejšieho krátkodobého cestovného poistenia do cudziny aj pre Slovensko vám pomôžu tiež online kalkulačky. Tie vám vedia vypočítať poistenie na mieru, no nie všetky sú rovnako kvalitné a preto si treba vedieť vybrať.

Ako? Zamerať sa môžete napríklad na tieto znaky, ktoré by mali splniť:

 • v prvom rade je to meno alebo značka, uprednostnite tie kalkulačky či porovnávače, ktoré sú na trhu dlhšie a majú dostatok referencií zo strany užívateľov
 • rovnako je dôležité, aby bol výpočet transparentný, bez dodatočný poplatkov alebo provízií a aby kalkulačka vychádzala z aktuálnych cien, akcií a zliav
 • pri porovnaní poistení by mal byť online porovnávač nestranný a predovšetkým by mal umožniť porovnanie nielen cien, ale aj šírky poistného krytia či asistencie
 • veľkým plusom je, ak je online nástroj súčasťou komplexného poistného portálu, ktorý sa venuje poisteniu aj z pohľadu nestranného poradenstva

Okrem výpočtu, porovnania či uzatvorenia krátkodobého poistenia už vie čoraz viac online kalkulačiek a porovnávacích nástrojov pomôcť cestovateľom aj so zaplatením poistného. Tu môžete serióznosť danej aplikácie zistiť podľa toho, že poistné platíte priamo na účet poisťovne a nie sprostredkovateľovi, ktorý si pridá svoju províziu.

Overenú a kvalitnú online kalkulačku pre krátkodobé cestovné poistenie nájdete aj u nás:

4.9/5 - (57 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here