Krátkodobé cestovné poistenie

Kratkodobe cestovne poistenieČi už idete do zahraničia na pracovnú cestu alebo budete dovolenkovať na Slovensku, nemali by ste zabúdať na poistnú ochranu. Presne na tento účel slúži krátkodobé cestovné poistenie, ktoré ponúka najvýhodnejšie podmienky pre bežnú dovolenku, turistiku, oddych aj pracovné cesty v prípade, ak idete na presný časovo ohraničený pobyt a len raz za čas.

Poistenie je určené v prvom rade pre pokrytie liečebných nákladov v zahraničí a to platí bez ohľadu na to, či cestujete po Európe s európskym zdravotným preukazom, alebo idete na ostrovy v Tichom oceáne. Okrem toho môžete mať poistené aj ďalšie udalosti.

Krátkodobé cestovné poistenie u nás ponúka viacero poisťovní, či už ide o najznámejšie ako Allianz, Generali alebo Union, prípadne o tie menej známejšie ako je Axa a Poštová poisťovňa. Ak si chcete nájsť poistenie presne na mieru a za najlepšiu cenu, odporúčame skúsiť online poistné kalkulačky alebo porovnávače pre cestovné poistenie.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je krátkodobé cestovné poistenie, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára za účelom pokrytia nákladov alebo získania odškodnenia v prípade problémov počas dovolenky alebo pracovnej cesty. Primárne sa uzatvára pre zahraničie, no niektoré poisťovne ponúkajú toto poistenie aj pre Slovensko.

Primárnym cieľom krátkodobého cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov súvisiacich s akútnymi a náhlymi úrazmi alebo ochoreniami počas cesty.

Poistenie je možné uzatvoriť už na 1 deň, hoci niektoré poisťovne si zarátajú ako minimálne poistné výšku poistenia na 3 dni, horná hranica býva až do 365 dní.

Uzatvorenie poistenia môže byť pre individuálneho poistenca, ale aj pre skupinu.

Ak ide o územnú platnosť poistenia, dojednať si viete buď tuzemské poistenie, čiže pre Slovensko, alebo zahraničné. V prípade zahraničia poisťovne ponúkajú na výber či už konkrétne krajiny, alebo územné zóny. Najčastejšie ide o zónu Európy a niektorých okolitých krajín, prípadne o zónu celého sveta okrem USA a Kanady, alebo o zónu všetkých krajín.

Vzhľadom na to, že krátkodobé cestovné poistenie je komerčného typu, má svoje špecifiká:

 • v každej poisťovni sa šírka tohto poistenia môže odlišovať, rovnako tak aj rôzne poistné balíčky, pripoistenia, pokrytie oblastí v rámci základného balíčka a podobne
 • niektoré poisťovne ponúkajú krátkodobé poistenie iba do zahraničia, iné len pre Slovensko, rozdiely môžu byť aj v územných zónach, napríklad v zóne Európa
 • poisťovne si konkurujú aj šírkou asistenčných služieb, väčšina cestovných poistení má k cestovnému poisteniu asistenčné služby bez príplatku, niektoré majú aj rozšírené
 • rôzna je aj cenová politika pri krátkodobom cestovnom poistení, hlavne ak ide o zľavy, akcie alebo cenové výhody, napríklad pre deti, seniorov či rodiny

NEHĽADAJTE LEN NAJNIŽSIU CENU

Cestovanie mimo domova je činnosť, ktorá si vyžaduje z pohľadu poistenia čo najviac kompletnú a spoľahlivú ochranu. Preto nepozerajte pri výbere poistenia iba na nízku cenu, ale tiež predovšetkým na komplexnú poistnú ochranu pre všetky možné riziká a prípady.

Na čo slúži a čo kryje krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie pokrýva viacero oblastí, primárne ide hlavne o liečebné náklady, čiže o náklady na lekárske vyšetrenie, ošetrenie, prípadne aj operácie a hospitalizáciu v zahraničí, ak to je potrebné. Bez poistenia by ste si museli tieto výdavky hradiť sami.

V základe sú preto pokryté cestovným poistením do zahraničia hlavne liečebné výdavky:

Ambulantné vyšetrenie a ošetrenie: Ak budete potrebovať následkom úrazu alebo akútneho ochorenia lekárske vyšetrenie a ošetrenie, toto je prvá oblasť, ktorú cestovné poistenie pokrýva. Či už budete potrebovať vyšetrenie kvôli teplote, navštíviť špecialistu alebo budete mať problém so zubami, môžete sa vďaka poisteniu spoľahnúť na pokrytie nákladov.

Operácia a hospitalizácia: Ak sa objavia vážnejšie problémy, napríklad rozsiahlejšie zranenie alebo prepuknutie vážnej a náhlej choroby, môže byť potrebná aj hospitalizácia alebo tiež chirurgický zákrok vo forme operácie. Cestovné poistenie pamätá aj na tieto prípady a zaručuje preplatenie všetkých potrebných výdavkov a nákladov v zahraničí.

Prevoz a repatriácia do vlasti: V prípade, že nebude možný štandardný návrat z pracovnej cesty či dovolenky na územie Slovenskej republiky, pokrýva poistenie aj náklady súvisiace s prevozom. Viaceré poisťovne zabezpečia aj prípadný odborný dohľad počas cesty, ak je to nutné. Repatriácia sa týka aj telesných pozostatkov po úmrtí v zahraničí, až do miesta pobytu.

Súvisiace situácie a prípady: V súvislosti s poistením liečebných nákladov a podľa konkrétneho balíčka poistenia môže byť súčasťou cestovného krátkodobého poistenia aj zabezpečenie návštevy blízkej osoby počas hospitalizácie, odovzdanie odkazu blízkej osobe, sledovanie stavu a konzultácie s odborníkmi či zabezpečenie návratu detí do vlasti.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Okrem štandardného pokrytia poisťovne ponúkajú aj rozšírenie ochrany a pripoistenia:

Úrazové poistenie: Bežné poistenie liečebných nákladov síce pokrýva ošetrenie úrazov, ale ak sa obávate trvalých následkov, mali by ste si dojednať úrazové poistenie. To vám zabezpečí aspoň vyplatenie kompenzácie v prípade, ak vám úraz spôsobí trvalé problémy či invaliditu. Poistenie pokrýva aj vyplatenie náhrady v prípade, ak úraz zapríčiní smrť.

Poistenie chronických ochorení: Niektoré poisťovne môžu ponúkať v rámci pripoistení aj pripoistenie chronických chorôb. Toto poistenie pokrýva náklady na neodkladné liečenie a ošetrenie v zahraničí v súvislosti s chronickou chorobou, prípadne náklady na stabilizáciu zdravotného stavu v prípade zhoršenia alebo náklady na ambulantné ošetrenia.

Poistenie zodpovednosti: V rámci zodpovednosti za škody spôsobené iným osobám na zdraví, živote alebo majetku je možné pre pokrytie týchto nákladov dojednať k cestovnému krátkodobému poisteniu aj pripoistenie zodpovednosti. Toto poistenie zahŕňa aj asistenčné služby a konzultácie, napríklad pri hrozbe zadržania políciou či právnu pomoc.

Poistenie batožiny a osobných vecí: Veľmi užitočným poistením je pokrytie straty, odcudzenia a poškodenia batožiny alebo osobných vecí. Vtedy vám poisťovňa preplatí náklady za batožinu a veci osobnej spotreby, čiže ide o finančnú kompenzáciu. Dojednať sa v niektorých prípadoch dá aj poistenie omeškania batožiny pri doručení na letisku.

Poistenie storna: Ak sa obávate, že v dôsledku náhleho ochorenia alebo inej vážnej situácie prídete o poplatky a náklady, ktoré ste už vynaložili na vašu dovolenku a pracovnú cestu, toto poistenie je určené presne pre vás. Obvykle pokrýva storno zájazdu ako takého, prípadne aj letenky a ubytovania. Oplatí sa vtedy, ak máte deti alebo idete na veľmi drahú cestu.

Poistenie rizikových športov a činností: Okrem bežných športových aktivít, kam obvykle patrí vo väčšine poistení napríklad bicyklovanie a lyžovanie, si viete dojednať aj rizikové, extrémne a adrenalínové športy a činnosti. Ide napríklad o horolezectvo, windsurfing, parašutizmus, zjazd na horskom bicykli alebo iné činnosti s vyšším rizikom úrazu.

Poistenie manuálnej práce: Podobne ako pri športovej činnosti rizikovejšieho typu, aj poistenie manuálnej práce patrí medzi tie aktivity, ktoré znamenajú vyššie riziko zranenia alebo zdravotných komplikácií. Preto je pokrytie týchto udalostí zvyčajne formou pripoistenia, ktoré si môžete uzavrieť vtedy, ak cestujete do zahraničia za prácou.

Poistenie nadštandardnej asistencie: Niektoré poisťovne môžu okrem štandardných asistenčných služieb poskytovať aj rozšírenú alebo nadštandardnú asistenciu a táto sa dá dojednať vo forme osobitného pripoistenia. Oproti základnému servisu môžete vďaka tomuto získať napríklad vyššie poistné limity alebo viac služieb, ktoré využijete pri hospitalizácii.

Poistenie záchranných akcií: Posledným rozšírením pôvodnej poistnej ochrany je poistenie nákladov na záchranné akcie. Niektoré poisťovne ponúkajú toto poistenie aj do zahraničia, iné len v rámci tuzemského cestovného poistenia. V druhom prípade ide predovšetkým o tzv. poistenie na hory, čiže nákladov na pátranie a záchranné akcie Horskej záchrannej služby.

Asistenčné služby ku krátkodobému cestovnému poisteniu

Súčasťou poskytovania krátkodobého poistenia pre cestovanie sú aj asistenčné služby. Tie vám pomôžu v niektorých prípadoch už pred vycestovaním, napríklad informáciami o stave bezpečnosti v danej krajine alebo turistickými informáciami voľnočasového charakteru.

Oveľa dôležitejšia je ale asistencia spojená priamo s pobytom v zahraničí:

 • poisťovňa vám pomôže ohľadom informovania alebo zabezpečenia ošetrenia, vyšetrenia a lekárskej starostlivosti pri náhlom zhoršení zdravotného stavu
 • rovnako tak zabezpečí a zorganizuje prevoz do nemocnice a hospitalizáciu, ak to bude potrebné, vďaka asistencii máte možnosť konzultovať tiež svoj zdravotný stav
 • súčasťou asistenčných služieb bývajú aj zabezpečenie návštevy príbuzných počas hospitalizácie alebo zabezpečenie návratu do vlasti pre deti vo veku do 15 rokov
 • bežne zabezpečia asistenčné služby aj prípadný prevoz do zdravotného zariadenia na Slovensku alebo v prípade úmrtia tiež repatriáciu telesných pozostatkov do vlasti

Nemenej dôležité sú aj asistenčné služby a servis právneho či administratívneho charakteru. Môžete tak získať napríklad právne konzultácie, pokrytie nákladov na právnika či rôzne konania, tlmočnícke a prekladateľské služby, informácie ohľadom najbližšieho zastupiteľského úradu v zahraničí alebo pomoc a zorganizovanie úhrady kaucie.

Spoluúčasť pre krátkodobé cestovné poistenie

Pokiaľ ide o spoluúčasť, pri krátkodobom cestovnom poistení sa zvyčajne neuplatňuje na žiadne z hlavných poistení alebo poistných krytí. Dojednáva sa len pre niektoré dodatočné pripoistenia, zväčša majetkového typu, ktoré sa netýkajú priamo zdravia a života.

Tu sú najčastejšie situácie, kedy sa spoluúčasť uplatňuje:

 • pri poistení storno poplatkov sa môže dojednávať spoluúčasť, obvykle do 20 %, závisí to od konkrétnej poisťovne, prípadne od poistného limitu pre danú udalosť
 • niektoré poisťovne uplatňujú spoluúčasť aj pri poistení batožiny, či už ide o stratu, krádež alebo poškodenie, v tomto prípade býva spoluúčasť obvykle niekoľko €
 • typickým pripoistením, ktoré môže byť so spoluúčasťou, je poistenie zodpovednosti za škodu voči iným osobám, kde je tiež spoluúčasť, avšak už niekoľko desiatok €
 • hoci je na prvý pohľad platenie spoluúčasti negatívom, vďaka tomuto modelu viete získať dané poistenie za nižšie poistné, výška spoluúčasti závisí aj od poistného balíka

Na čo si dať pozor a výluky z krátkodobého cestovného poistenia

Cestovné poistenie poskytuje veľmi účinnú ochranu, avšak dôležité je dodržiavať podmienky poistenia, v opačnom prípade môže prísť ku kráteniu či obmedzeniu poistného plnenia. Rovnako tak existujú výluky a situácie, ktoré nie sú predmetom cestovného poistenia.

Tu sú najčastejšie obmedzenia a výluky, ktoré cestovné poistenie nepokrýva:

 • v prípade domáceho poistenia je to ošetrenie, vyšetrenie a liečba pokrytá verejným zdravotným poistením, v zahraničí zas tá, ktorá nie je bezprostrednou starostlivosťou
 • náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva, ktoré vznikli po ukončení 26. týždňa tehotenstva a to vrátane nákladov pokrývajúcich pôrod alebo jeho komplikácie
 • náklady na zubné ošetrenie, ktoré nebolo v rámci akútnej starostlivosti, rovnako tak sú výlukou náklady na udalosti, ktoré sú dôsledkom prejavov ochorenia AIDS
 • medzi výluky patria aj udalosti, ktoré sú dôsledkom úmyselného konania poisteného, dôsledkom hrubej nedbanlivosti alebo dôsledkom pokusu o samovraždu
ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


POROVNÁVAJTE AJ VÝŠKY POISTNÝCH LIMITOV

Ak sa budete rozhodovať pri výbere krátkodobého cestovného poistenia, pozerajte nielen na cenu alebo šírku pokrytia, ale aj na výšku poistných limitov. Pre každú udalosť, prípad či pripoistenie je stanovená zvlášť suma, do ktorej výšky poisťovňa náklady prepláca.

Ktoré poisťovne ponúkajú krátkodobé cestovné poistenie

Cestovné poistenie na krátkodobé dovolenky, pracovné cesty, výlety a iné pobyty poskytuje viacero komerčných poisťovní. Niektoré ponúkajú poistenie len pre zahraničné pobyty, iné majú vo svojej ponuke poistných produktov aj tuzemské poistenie, čiže na Slovensko.

Tu je prehľad poisťovní ponúkajúcich krátkodobé cestovné poistenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Bezstarostné cestovanie na dovolenku kamkoľvek si užijete aj s cestovným poistením Allianz. Okrem pokrytia liečebných nákladov si viete k poisteniu navoliť aj ďalšie pripoistenia, napríklad pre úraz, batožinu alebo storno poplatky. K poisteniu si viete dojednať aj špeciálne poistenie na hory a cestovné poistenie môžu uzavrieť aj seniori.

Axa: Na dovolenku aj služobnú cestu si môžete dojednať krátkodobé poistenie aj v poisťovni Axa. To môže pokrývať či už oblasť Európy, alebo aj všetky krajiny a štáty sveta. Poistenie je k dispozícii v troch balíkoch a to Reference, Komfort a Excelent, v tom najvyššom je limit na liečebné náklady až vo výške 20.000.000 € a zahrnuté je aj poistenie cestovania lietadlom.

ČSOB: Ak si chcete nakombinovať poistné krytie pre krátkodobé cestovanie podľa seba, poisťovňa ČSOB je pre vás ideálnym riešením. Na jednu zmluvu viete poistiť až 50 osôb a už v základe máte poistené bežné rekreačné športy. Pripoistiť si potom viete podľa seba ďalšie oblasti poistnej ochrany, dokonca si viete poistiť stratu aj meškanie batožiny zvlášť.

Generali: Krátkodobé cestovné poistenie od 1 až po 365 dní uzavrieť aj v poisťovni Generali a to bez akýchkoľvek geografických obmedzení. K dispozícii sú 3 rôzne balíky poistnej ochrany a zvlášť balík pre storno poplatky. K dispozícii máte aj špeciálne pripoistenia pre ľudí cez 70 rokov, pre športové aktivity s vyšší rizikom rovnako aj pre manuálnu prácu.

Groupama: Až v 3 rôznych balíkoch poistnej ochrany si viete dojednať aj krátkodobé cestovné poistenie v poisťovni Groupama. V najvyššom balíku máte poistný limit na liečebné náklady až 200.000 € a tiež poistenie nepojazdnosti vozidla či právne služby a právnu asistenciu. Poisťovňa umožňuje pripoistiť si zvlášť manuálnu prácu a tiež rizikové športy.

Komunálna poisťovňa: Krátkodobé cestovné poistenie tuzemského aj zahraničného typu ponúka tiež Komunálna poisťovňa. Poistenie môže byť individuálne aj skupinové, pri tom tuzemskom dokonca špeciálne aj pre skupiny 5 a viacerých osôb. Do zahraničia je určené poistenie Eurotravel dostupné aj pre seniorov a tiež s pripoistením rizikových športov.

Kooperativa: Ponuka poisťovne Kooperativa nie je o nič chudobnejšia a krátkodobé poistenie si viete zariadiť nielen pre dovolenky, ale tiež aj pre rizikové činnosti, športy a manuálnu prácu. Poistenie sa uzatvára s minimálnou sadzbou na 3 dni a ponúka aj pripoistenie predčasného návratu. Poistiť sa dá pre oblasť Európy aj celého sveta. skončil

Poštová poisťovňa: Zaujímavú ponuku krátkodobého cestovného poistenia má aj Poštová poisťovňa. Poistenie si viete dojednať až na 90 dní a je určené do zahraničia, či už za účelom dovolenky, administratívnej služobnej cesty, manuálnej práce alebo brigády. Navyše si viete poistiť zimné športy, rizikové športy aj preplatenie nákladov na stornovacie poplatky.

Union: Poisťovňa Union ponúka krátkodobé cestovné poistenie tak do zahraničia, ako aj pre Slovensko alebo čisto len pre Českú republiku. Poistenie má neobmedzené krytie liečebných nákladov a už v základe pokrýva aj turistiku a bežné zimné športy. Dopoistiť si viete batožinu, rizikové športy a manuálnu prácu, rovnako tak aj špeciálne poistenie na hory.

Uniqa: Ak zvolíte poisťovňu Uniqa, môžete si dojednať krátkodobé cestovné poistenie na 1 až 365 dní podľa potreby a to tak pre dovolenku, administratívnu pracovnú cestu ako aj študijný pobyt. Na výber sú 3 balíky poistenia, v tom najvyššom máte aj poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia. Poistenie sa dá dojednať pre Európu aj pre celý svet.

Wüstenrot: Poisťovňa Wüstenrot ponúka pre poistencov štandardné krátkodobé cestovné poistenie, ktoré si viete dojednať najviac na 90 dní a to tak pre oblasť Európy, ako aj pre oblasť celého sveta. Poistenie môžete mať vo viacerých balíkoch a v tom najvyššom je poistená aj technická pomoc pre vozidlo, ktorým budete cestovať na dovolenku do zahraničia.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena za krátkodobé cestovné poistenie a možné zľavy či bonusy

Cena cestovného poistenia vychádza z viacerých faktorov a premenných. Veľký vplyv má pochopiteľne poistná doba, kde platí priama úmera, že čím dlhšia dovolenka alebo pracovná cesta bude, tým vyššia bude cena poistného. Nie je to však jediný faktor, ale je ich oveľa viac.

Okrem neho totiž existuje viacero parametrov a to vrátane rôznych zliav a akcií:

 • prvým parametrom je už spomínaná doba poistenia, kde čím viac dní poistenia je, tým je cena vyššia, tu treba dávať pozor na to, či sa vám neoplatí celoročné poistenie
 • druhým dôležitým faktorom je počet osôb a tiež to, či ide o individuálne poistenie, alebo o rodinné, kde zohrávajú úlohu aj deti alebo seniori s nižším poistným
 • na cenu má vplyv aj územná platnosť, pričom najdrahšie poistenie je s pokrytím pre celý svet, najlacnejšie len s pokrytím na Slovensku alebo s pokrytím len v Európe
 • ak ide o zľavy a akcie, poisťovne ponúkajú k cestovnému poisteniu najčastejšie zľavy za dojednanie online, zľavy za deti, študentov a seniorov a zľavy pre rodinné poistenie

PRESNÁ CENA S POISTNOU ONLINE KALKULAČKOU

Ak chcete poznať presnú cenu vášho cestovného poistenia, nespoliehajte sa na nejaké všeobecné cenníky poisťovní, ale nechajte si vypočítať poistné na mieru presne podľa požadovaných kritérií a parametrov. Na tento účel slúžia online poistné kalkulačky.

Najčastejšie otázky o krátkodobom cestovnom poistení

Ak vás zaujíma krátkodobé cestovné poistenie viac, prinášame vám odpovede na niektoré základné a pritom zaujímavé otázky týkajúce sa tohto poistného produktu. Ide o záležitosti praktického charakteru, ktoré sa týkajú napríklad územného pokrytia či platnosti.

Tu sú najviac kladené otázky a dotazy a odpovede na ne:

Ktoré krajiny sú obvykle pokryté v rámci balíčku územnej zóny Európy?

Väčšina poisťovní zahŕňa do balíčka s územnou zónou Európa nielen krajiny, ktoré priamo geograficky do európskeho kontinentu patria, ale aj niektoré okolité územia a štáty. Ide napríklad o Rusko, minimálne jeho európsku časť, Turecko, Egypt, Maroko, Tunis, Izrael a zväčša aj iné krajiny v rámci okolia Stredozemného mora, prípadne ostrovy v ňom.

Pokrýva tuzemské krátkodobé poistenie na Slovensku aj záchranu na horách?

Tuzemské krátkodobé poistenie je primárne určené ako cestovné poistenie pre bežné prípady a problémy, ktoré sa môžu stať počas cesty. Ide napríklad o stratu batožiny, úraz alebo poistenie zodpovednosti. Niektoré poisťovne vám však umožnia si v rámci tohto poistenia poistiť aj náklady na záchranné akcie Horskej záchrannej služby, ale až s pripoistením.

Od kedy nastáva platnosť poistenia a aké podmienky treba ešte splniť?

Cestovné poistenie krátkodobého typu platí len pre tie dni, pre ktoré bolo dojednané. Jeho platnosť začína obvykle 0. hodinou prvého dňa, ktorý je uvedený na poistnej zmluve. Aby však bola vaša poistná ochrana úplná, je však potrebné poistenie ešte pred odchodom na dovolenku alebo pracovnú cestu zaplatiť, ideálne platobnou kartou alebo cez internet banking.

Je možné použiť toto poistenie aj pre brigády alebo manuálnu prácu?

Áno, ale konkrétne podmienky vždy záležia od toho, u koho si krátkodobé cestovné poistenie dojednávate. Niektoré poisťovne vám vôbec neumožnia dojednať si poistenie aj pre pokrytie udalostí spojených s manuálnou prácou, iné to majú už v základnom balíku. Najčastejšie je ale potrebné dojednať poistnú ochranu pre tieto situácie vo zvláštnych pripoisteniach.

Uzatvorenie krátkodobého cestovného poistenia online a prečo využiť porovnanie

Podobne, ako pri iných typoch cestovného poistenia, aj v prípade krátkodobého cestovného poistenia si viete ponuky, moduly, balíčky či pripoistenia navzájom porovnať a získať tak najlepšiu možnú ochranu. Presne za týmto účelom existujú internetové porovnávače.

Tie vám pomôžu nielen s porovnaním a výpočtom, ale aj uzavretím poistky:

Najskôr vložíte do porovnávača údaje potrebné pre výpočet cestovného poistenia.

Ide hlavne o počet osôb, počet dní, územné pokrytie a pokrytie poistných udalostí.

Počkáte na porovnanie všetkých ponúk a vyberiete si najlepšie poistenie pre vás.

Zadáte svoje údaje, počkáte na doručenie poistnej zmluvy a zaplatíte poistné.

Okrem online porovnania a uzatvorenia poistenia vám môžu tie najlepšie a najkvalitnejšie porovnávače pomôcť aj s platením. To môže prebiehať cez internet a bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Okrem štandardného bankového prevodu cez internet banking viete poistné zaplatiť cez systém PayCard aj platobnou kartou online alebo s QR kódom aj cez mobil.

Porovnanie a dojednanie krátkodobého cestovného poistenia má viacero výhod:

 • na jednom mieste a za pár minút získate prehľad o všetkých ponukách poisťovní a to vrátane ich najnovších cenových akcií alebo sezónnych zliav na poistenie
 • viete si vybrať poistenie presne na mieru, nakoľko všetky parametre poistnej zmluvy vychádzajú z vášho zadania, či už ide o poistné balíčky alebo špeciálne pripoistenia
 • šetríte čas aj peniaze, nakoľko nemusíte nikam ísť, nikam telefonovať alebo sa s nikým stretnúť, poistenie vybavíte online a to dokonca aj na poslednú chvíľu

K úspore času a vyššiemu pohodliu prispieva aj to, že všetky dokumenty od poistnej zmluvy až po podmienky poistenia získate v elektronickej forme mailom, nemusíte teda čakať na doručenie poštou. Pokiaľ ide o telefonovanie, niektoré kalkulačky či porovnávače majú aj špeciálne telefonické linky určené pre klientov, ktoré vám pomôžu s poistením online.

NEZÁVISLÉ A NESTRANNÉ PORADENSTVO

Veľmi dôležitou nefinančnou výhodou využitia online porovnávačov a kalkulačiek je možnosť nezávislého poradenstva pri výbere. Viacero týchto nástrojov je totiž súčasťou väčších poistných portálov a tie vám môžu pomôcť s výberom poistenia presne pre vás.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie krátkodobé cestovné poistenie

Pre vybavenie krátkodobého cestovného poistenia sa čoraz viac využíva internet a to platí nielen pre porovnávače, ale aj pre poistné online kalkulačky. Ich najväčšou prednosťou je, že vám vypočítajú poistenie na mieru a vy si tak viete porovnať ceny po všetkých zľavách.

Nie všetky takéto poistné nástroje sú ale rovnako kvalitné:

 • pri výbere pozerajte na to, či pracuje online kalkulačka s aktuálnymi cenami a akciami, rovnako si dajte pozor, aby nebola cena navýšená o skryté poplatky
 • porovnávač musí porovnávať všetky poistné ponuky, porovnanie musí byť nestranné a hlavne komplexné, čiže nielen z pohľadu ceny, ale napríklad aj šírky pokrytia
 • veľkým plusom je, ak sú porovnávacia aplikácia alebo kalkulačka známejšie na trhu, majú dostatok referencií, prípadne, ak sú súčasťou väčších poistných portálov
 • ak budete môcť poistenie cez internetový nástroj nielen uzavrieť, ale aj zaplatiť, sledujte, či platíte priamo na účet poisťovne a či nie je cena navýšená o províziu

Venovať pozornosť týmto aspektom a faktorom je veľmi dôležité, nakoľko vám vedia ušetriť nemalé finančné prostriedky, ale aj veľa času a energie. Dôležitá je tiež rýchlosť všetkých procesov a to vrátane možnosti platby poistného online. Vtedy totiž viete takúto kalkulačku alebo porovnávač použiť na uzatvorenie poistenia aj na poslednú chvíľu pred cestou.

Kvalitné porovnanie a výpočet krátkodobého cestovného poistenia ponúka aj naša kalkulačka:

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Krátkodobé cestovné poistenie

Cestovne poistenie Genertel

Cestovné poistenie Genertel

0
Poistenie na dovolenku, výlet, pracovnú cestu, služobnú cestu, ale aj celoročné poistenie pre pracovných cestujúcich a pravidelných dovolenkárov má vo svojej ponuke aj poisťovňa Genertel....
Cestovne poistenie online

Cestovné poistenie online

0
Hľadáte komplexné cestovné poistenie do zahraničia alebo aj pre Slovensko? Idete na jednorazovú dovolenku alebo budete pravidelne cestovať po celom svete kvôli práci? Krátkodobé...
Kratkodobe cestovne poistenie online

Krátkodobé cestovné poistenie online

0
Idete na letnú dovolenku k moru, turistiku do hôr, na wellness víkend do kúpeľov alebo len tak na výlet po Európe? Pre všetky tieto prípady...
Cestovne poistenie Postova poistovna

Cestovné poistenie Poštová poisťovňa

0
Hľadáte poistenie, ktoré vám pokryje nečakané výdavky na liečbu či iné problémové udalosti na dovolenke po celom svete? Poštová poisťovňa má v ponuke zaujímavé cestovné...
Cestovne poistenie Komunalna poistovna

Cestovné poistenie Komunálna poisťovňa

0
Idete na výlet niekam do hôr na Slovensku? Alebo cestujete na zahraničnú dovolenku do zahraničia? Či už potrebujete jednorazové a krátkodobé cestovné poistenie, alebo kvôli...
Cestovne poistenie Uniqa

Cestovné poistenie Uniqa

0
Či už idete na jednorazovú dovolenku, alebo budete pravidelne cestovať do zahraničia, krátkodobé aj ročné dlhodobé cestovné poistenie od poisťovne Uniqa vám poskytne ochranu...
cestovne poistenie union

Cestovné poistenie Union

0
Zaujímavé celoročné aj krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia pre individuálnych poistencov alebo skupiny ponúka aj poisťovňa Union. Či už potrebujete dlhodobé poistenie pre pravidelné...
Cestovne poistenie Groupama

Cestovné poistenie Groupama

0
Komplexné krátkodobé aj celoročné poistenie na dovolenku aj pravidelné cestovanie po celom svete vám ponúka poisťovňa Groupama. Poistenie si viete dojednať ako jednotlivec, ale...
Cestovne poistenie CSOB

Cestovné poistenie ČSOB

0
Ak hľadáte cestovné poistenie, ktoré sa vám maximálne prispôsobí, čiže si chcete vybrať presne to, čo potrebujete, môže siahnuť po produktoch poisťovne ČSOB. Tá...
Cestovne poistenie Axa

Cestovné poistenie Axa

0
Či už hľadáte cestovné poistenie na krátkodobú dovolenku alebo potrebujete poistné krytie a ochranu po celý rok, cestovné poistenie Axa Assistance je tu pre všetky...
Cestovne poistenie Wustenrot

Cestovné poistenie Wüstenrot

0
Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia aj celoročné poistenie ponúka pre jednotlivcov aj rodiny poisťovňa Wüstenrot. Tá umožňuje poistiť sa pre cestovanie po Európe alebo...
cestovne poistenie generali

Cestovné poistenie Generali

0
Ak hľadáte celoročné alebo krátkodobé cestovné poistenie, zaujímavé podmienky ponúka aj poisťovňa Generali. Či už sa chystáte na predĺžený víkend niekde v Európe, dovolenku v Karibiku...
cestovne poistenie allianz

Cestovné poistenie Allianz

0
Či už idete na krátku dovolenku, alebo opakovane cestujete v rámci pracovných povinností, nikdy by ste nemali podceniť riziká s tým spojené. Pre súkromné osoby, rodiny...
Cesta na dovolenku vlastným autom

Cesta na dovolenku vlastným autom

0
Rozhodnutie cestovať na dovolenku svojím autom môže mať viacero dôvodov. Na prvom mieste je najčastejšie ten finančný. Z časových dôvodov môže byť aj úspornejší a zábavnejší....