Poistenie auta do zahraničia

1
197

Chystáte sa so svojim autom do zahraničia, napríklad na menší výlet, dovolenku alebo služobnú cestu? Ak chcete mať komplexnú ochranu pre všetky prípady, mali by ste si ešte pred odchodom zabezpečiť poistenie auta. Pri ceste do zahraničia sa totiž môžu udiať rôzne situácie, ktoré vás môžu pripraviť o nervy a samozrejme aj o financie.

Cesta do zahraničia, či už pôjde len o jednorazový výlet do susedného štátu, alebo o dlhšiu pracovnú cestu, so sebou prináša nástrahy tak pre samotné vozidlo, ako aj pre jeho posádku. Finančné pokrytie všetkých takýchto prípadov zabezpečí práve komplexné poistenie.

Okrem štandardnej zákonnej poistky je na cestu do zahraničia dobré pouvažovať aj o širšej poistnej ochrane, hlavne cez havarijné poistenie. Ak hľadáte len krátkodobé poistenie, dojednať si ho viete aj cez cestovné poistenie auta do zahraničia. Tento typ poistného krytia obvykle ponúka technickú asistenciu a finančné pokrytie najčastejších problémov.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie auta do zahraničia

Pod pojmom poistenie auta pre cestu do zahraničia treba chápať komplex viacerých typov poistných produktov, každý za iným účelom. Niektoré sa sústredia viac na poistenie zodpovednosti za škody, ktoré spôsobíte svojim autom, iné na škody na samotnom aute.

Povinnosťou, ktorú si musíte splniť doma aj v cudzine, je uzatvorenie platného povinného zmluvného poistenia, ktoré je nevyhnutné pre prevádzku auta na cestách.

Dobrovoľným, ale zato veľmi užitočným poistením, je Kasko havarijné poistenie, ktoré je už určené pre krytie škôd, ktoré sa môžu udiať vám na vašom poistenom aute.

Na kratšiu dobu pre konkrétnu cestu si viete dojednať aj cestovné poistenie auta.

Z pohľadu zákona je nevyhnutné mať len povinné zmluvné poistenie, to však neznamená, že by sa vám nehodila aj silnejšia ochrana. Práve pre prípady škody spôsobenej na vašom vozidle, ale napríklad aj batožine alebo v dôsledku úrazu, sa odporúča získať komplexnejšiu poistnú ochranu v podobe havarijného poistenia s komplexnými asistenčnými službami.

Pri poistení auta do zahraničia by ste mali pamätať aj na nasledovné aspekty:

 • PZP vás v zahraničí neochráni pri krytí škôd, ktoré sa môžu stať na vašom aute a aj keď si k nemu dojednáte pripoistenia, nejde o komplexnú a maximálnu ochranu
 • aby bolo havarijné poistenie naozaj užitočné aj v praxi, malo by pokrývať najčastejšie riziká, ktoré sa vám môžu stať, myslite pritom nielen na auto, ale aj batožinu
 • dôležitou súčasťou poistení sú aj asistenčné služby pre prípad havárie, odcudzenia, poruchy či poškodenia vozidla, viaceré poisťovne ich ponúkajú aj v prémiovej šírke
 • v prípade, ak máte záujem o krátkodobé poistenie auta do zahraničia, môžete si ho dojednať k cestovnému poisteniu, pôjde hlavne o technickú asistenciu k autu

NIELEN CENA, ALE AJ KRYTIE

Hoci väčšinu motoristov a poistníkov prirodzene pri akomkoľvek type poistenia zaujíma v prvom rade jeho cena, pri ceste v zahraničí a prípadných problémoch oveľa viac oceníte komplexné poistné krytie a kvalitnú asistenciu. Myslite na to už pri výbere poistenia!

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie auta do zahraničia

Minimálne jeden z troch spomínaných typov poistenia auta do zahraničia ponúka prakticky každá komerčná poisťovňa zameraná na majetkové poistenie. Jednotlivé poistenia, poistné balíčky a parametre sa navzájom líšia a preto je dobré poznať ich detailnejšie.

Tu je stručné porovnanie konkrétneho portfólia poistení pre auto:

Poistenie auta do zahraničia Allianz

 • ak pôjdete na cestu do zahraničia so svojim autom a oslovíte poisťovňu Allianz, môžete získať v rámci jedného produktu Moje Auto komplexné poistenie
 • ide o poistný program zahŕňajúci štyri balíky Comfort, Plus, Extra a Max, pričom v tom základnom je PZP a v tom najvyššom máte Kasko aj GAP poistenie
 • výberom konkrétneho balíka si viete dojednať takú poistnú ochranu, akú potrebujete a samozrejmosťou je aj poskytnutie asistencie, dokonca aj v rozšírenom variante
 • územný rozsah pre PZP je definovaný zelenou kartou, ostatné poistenia sa vzťahujú na územie Európy, asistencia platí aj v európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru

Poistenie auta do zahraničia Axa

 • v rámci cestovného poistenia Axa si viete dojednať aj niektoré úkony spojené s pobytom v zahraničí na vlastnom aute, hlavne asistenciu pri jeho nepojazdnosti
 • štandardné poistenia pre auto na cestovanie potom pokrývajú tak poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, ako aj škody na vašom aute
 • v prípade PZP máte na výber viacero variantov poistenia podľa poistného limitu, ale aj rôzne zľavy, či už za bezškodový priebeh alebo pre vodičov kategórie ZŤP a ZŤP/S
 • ak budete chcieť komplexnú ochranu, je tu havarijné poistenie, kde máte na výber až tri balíky a viacero pripoistení vrátane komplexného úrazového poistenia

Poistenie auta do zahraničia ČSOB

 • poisťovňa ČSOB vám umožní poistiť si si auto na ceste do zahraničia tak v rámci povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia ako aj cestovného poistenia
 • v prvom prípade máte k dispozícii štandardné aj nadštandardné poistenie s dvomi balíkmi limitov poistného plnenia a tiež viaceré pripoistenia kryjúce škody na aute
 • komplexným poistením je havarijné poistenie platné na území Európy aj Turecka, ktoré kryje škody na vašom vozidle a ponúka aj široké asistenčné služby
 • poistiť si nepojazdné vozidlo pri ceste do zahraničia viete aj v rámci cestovného poistenia, kryté sú najmä náklady na ubytovanie, odtiahnutie či opravu

Poistenie auta do zahraničia Genertel

 • rovnako tak si viete pri cestovaní do zahraničia poistiť svoje auto v poisťovni Genertel a to tak cez PZP, ktoré je určené pre krytie zodpovednosti, ako aj Kasko poistením
 • v prvom prípade máte na výber aj viaceré pripoistenia, napríklad proti krádeži alebo nečakaným výdavkom, samozrejmosťou sú aj asistenčné služby v cene
 • pri havarijnom poistení kryje základný balík škody spôsobené haváriou, živelnou udalosťou aj vandalizmom a aj v rámci tohto poistenia získate asistenciu zdarma
 • pripoistiť si potom viete individuálne ďalšie riziká, napríklad poškodenie skiel, zničenie či krádež batožiny, krytie nákladov pri úraze alebo krádež auta
[su_pzp_cta]

Poistenie auta do zahraničia Groupama

 • poistenie auta do zahraničia ponúka aj Groupama, napríklad v rámci cestovného poistenia hradí náklady na dopravu a ubytovanie pri nepojazdnosti auta
 • samozrejmosťou v ponuke je aj zákonné poistenie, kde v cene máte úrazové poistenie vodiča a nonstop asistenčnú službu, ktorá vám pomôže pri nehode aj defekte
 • pre komplexnú poistnú ochranu si viete dojednať v poisťovni aj havarijné poistenie pod názvom Bezpečná jazda, ktoré ponúka 3 balíky s rôznou šírkou krytia
 • pri cestovaní do zahraničia s týmto poistením sa vám budú hodiť napríklad aj nadštandardná asistencia, úrazové poistenie posádky či poistenie batožiny

Poistenie auta do zahraničia Generali

 • základom ponuky poistenia auta pri ceste do cudziny v poisťovni Generali je PZP, ktoré si viete dojednať v troch balíkoch s krytím nákladov až do 10 miliónov €
 • toto povinné zmluvné poistenie môže obsahovať aj pripoistenia určené pre škody na vašom aute, no pre plnohodnotnú ochranu máte k dispozícii aj havarijné poistenie
 • to kryje všetky bežné typy poškodenia a zničenia vozidla, no pripoistiť si viete aj sklá náhradné vozidlo, nadštandardnú výbavu, batožinu a tiež veci osobnej spotreby
 • krátkodobom cestovnom poistení od Generali môžete získať poistenie asistencie k autu v zahraničí, ktoré pokrýva náklady spojené s jeho nepojazdnosťou

Poistenie auta do zahraničia Kooperativa

 • poisťovňa Kooperativa ponúka pri cestovaní autom do zahraničia ako základ svoje povinné zmluvné poistenie, ktorého súčasťou sú aj vybrané riziká Kasko poistenia
 • pre plnohodnotnú poistnú ochranu si viete dojednať havarijné poistenie Auto komplet s bonusom za bezškodový priebeh a pokrytím štandardných škôd na vašom aute
 • súčasťou havarijného poistenia môžu byť aj pripoistenia, na výber sú dva balíky Basic a Optimum, kryté môžu byť dokonca aj škody vzniknuté teroristickými akciami
 • poistenie nepojazdnosti auta pri ceste v zahraničí ponúka aj poisťovňa Kooperativa, ktorá hradí cestovné alebo dočasné ubytovanie a odtiahnutie vozidla

Poistenie auta do zahraničia Komunálna poisťovňa

 • taktiež Komunálna poisťovňa ponúka pre vodičov cestujúcich svojim autom do zahraničia tri poistenia, čiže povinné zmluvné, havarijné aj cestovné pre auto
 • v rámci cestovného poistenia je aj v tomto prípade krytá nepojazdnosť vozidla, kedy poisťovňa do výšky limitu hradí jeho odtiahnutie a vám dopravu či ubytovanie
 • v rámci povinného zmluvného poistenia máte na výber dva balíčky Garant Plus a Eurogarant Plus s dvoma limitmi poistného krytia podľa typu škody, ktorú spôsobíte
 • maximálnu ochranu poskytuje potom havarijné poistenie Kasko, kde si viete vybrať až zo štyroch rôznych typov a z pestrej palety pripoistení

Poistenie auta do zahraničia Union

 • pre cestovanie autom do zahraničia ponúka poisťovňa Union tak povinné zákonné poistenie, kde si viete dojednať pripoistenia, ale aj havarijné poistenie auta
 • okrem toho si môžete v rámci cestovného poistenia dojednať aj poistenie auta v prípade jeho nepojazdnosti, ktoré zahŕňa asistenciu aj náhradné vozidlo
 • v prípade štandardného havarijného poistenia máte kryté poškodenie aj zničenie vozidla bežnou haváriou, stretom so zverou, pôsobením živlov aj vandalizmom
 • samostatne si viete pre auto jednať len poistenie proti prírodným živlom a poistenie proti krádeži, či už pôjde o odcudzenie celého vozidla, alebo len jeho výbavy

Poistenie auta do zahraničia Uniqa

 • do zahraničia si viete svoje auto poistiť aj v poisťovni Uniqa, ktorá ponúka poistnú ochranu v celej Európe a to v rámci havarijného aj povinného zmluvného poistenia
 • kým štandardné povinné zmluvné poistenie pokrýva hlavne krytie zodpovednosti, v rámci havarijného poistenia si viete poistiť vaše auto aj batožinu v ňom
 • široká ponuka rôznych pripoistení od poistenia špeciálne batožiny, cez poistenie poruchy až po poistenie náhradného vozidla sa hodí predovšetkým v cudzine
 • určite oceníte aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu v zahraničí v prípade menšej poruchy, ale aj v prípade vážnejšieho poškodenia, kedy bude auto nepojazdné

Poistenie auta do zahraničia Wüstenrot

 • komplexnú poistnú ochranu pre vaše auto do zahraničia bez ohľadu na účel cesty ponúka aj poisťovňa Wüstenrot a to v rámci PZP, Kasko aj cestovného poistenia
 • v prípade zákonnej poistky máte na výber aj viaceré pripoistenia k hlavnému poisteniu, pri Kasko poistení výber z troch balíkov poistnej ochrany
 • poisťovňa ponúka aj samostatné poistenia pre situácie, ktoré sa vám môžu stať v zahraničí, napríklad úraz alebo poškodenie čelného skla aj iných skiel na aute
 • v rámci cestovného poistenia si viete dojednať v celoročnom poistení v balíku L aj poistenie technickej pomoci v zahraničí, čo sa hodí v prípade nepojazdnosti auta

Najčastejšie otázky o poistení auta do zahraničia

Oplatí sa dojednať si krátkodobé cestovné poistenie pre auto do zahraničia alebo riadne celoročné poistenie? Platí mi asistencia v každej európskej krajine? Nielen tieto otázky sú dôležité pre získanie prehľadu o praktickej poistnej ochrane pri poistení auta.

Nasledujúce dotazy a témy sa objavujú najčastejšie:

Nestačí mi pre poistenie PZP spoločne s pripoisteniami?

Ak hľadáte komplexnú poistnú ochranu, tak určite nie a to ani v prípade, ak by ste si k zákonnej poistke dojednali všetky možné pripoistenia. Na prvý pohľad je poistné krytie široké, ale „háčik“ sa skrýva hlavne v poistných limitoch pre jednotlivé situácie pokryté poistením a podobné to môže byť aj v prípade asistenčných úkonov.

V ktorých krajinách platia asistenčné služby k poisteniu auta?

To záleží od toho, o ktoré poistenie auta do zahraničia ide. V prípade PZP platí asistencia obvykle v krajinách zelenej karty, môže to však byť obmedzené napríklad len na európske časti niektorých štátov. Pri Kasko poistení platia asistenčné služby obvykle len v rámci Európy. Tu má veľké plus cestovné poistenie, ktoré môže platiť širšie.

Môžem si dojednať PZP alebo Kasko poistenie aj na zopár dní?

V prípade zákonného poistenia bohužiaľ nie, všetky poisťovne poskytujú tento druh poistnej ochrany len ako celoročné poistenie. V prípade havarijného poistenia takto postupuje tiež drvivá väčšina poisťovní, čo je podčiarknuté aj nutnosťou platby poistného na celý rok vopred. Krátkodobo si viete dojednať len cestovné poistenie pre auto.

Pre ktoré situácie sa najviac hodí cestovné poistenie pre auto?

Väčšina poisťovní poskytuje toto poistenie ako pripoistenie k cestovnému poisteniu a je určené pre technické riešenie problémov spojených s nepojazdnosťou. Jeho plusom môžu byť vyššie poistné limity pre jednotlivé úkony asistencie, krátkodobosť a širšia platnosť. Na rozdiel od bežného poistenia áut totiž môže platiť aj mimo Európsky kontinent.

Uzatvorenie poistenia auta do zahraničia online a prečo využiť porovnanie poistenia

Moderné technológie a zvlášť internet nám dávajú do rúk veľké možnosti aj v prípade poistenia auta na cesty do zahraničia. Takéto poistenie totiž viete dojednať aj online a čo je ešte lepšie, viete si cez internet poistenia porovnať.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Stačí si len zvoliť konkrétny porovnávač a kalkulačku podľa typu poistenia:

Na úvod zadáte do poistného nástroja údaje a parametre o vašom aute.

Potom zvolíte konkrétny balík poistenia alebo aj prípadné pripoistenia.

Porovnáte si ponuky, zvolíte si tú najlepšiu, doplníte svoje údaje a odošlete žiadosť.

Počkáte na zmluvnú dokumentáciu, podpíšete ju a potom už len zaplatíte poistné.

Nielen vybavenie poistenia a jeho porovnanie prebieha cez internet, ale to isté platí aj o platbe. Zabudnite na chodenie na poštu so šekom a hotovostné platby, poistenie auta viete uhradiť aj cez internet banking. V prípade cestovného poistenia pre auto a povinného zmluvného poistenia dokonca aj platobnou kartou online.

Porovnanie a dojednanie poistenia cez internet má tiež ďalšie výhody:

 • pohodlie, keďže nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte z domu, pokojne napríklad aj pár dní pred cestou cez smartfón z obývačky
 • jednoduchosť, stačí vám len niekoľko minút a kliknutí a máte prehľad o tom, aké sú aktuálne poistné podmienky a s akými parametrami viete poistenie získať
 • konkrétnosť, nakoľko poistná kalkulačka či porovnávač vám pripravia konkrétnu poistnú ponuku na mieru s takým poistným krytím, aké potrebujete

V prípade havarijného poistenia je síce potrebné doplniť dokumenty dôležité pre ocenenie hodnoty auta a absolvovať obhliadku, inak ide ale o jednoduchú a bezproblémovú záležitosť. Viaceré porovnávače a kalkulačky sú aj súčasťou väčších poistných portálov, ktoré môžu poskytovať nezávislé odborné poradenstvo, dokonca aj cez telefonickú infolinku.

UZATVORENIE ONLINE, DOKUMENTY ONLINE

V prípade, ak sa rozhodnete uzatvoriť pre svoje auto na ceste do zahraničia povinné zmluvné poistenie alebo cestovné poistenie s pripoistením nepojazdnosti auta, prídu vám doklady v elektronickej podobe online. To platí aj o zelenej alebo o bielej karte.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie auta do zahraničia

Chcete mať poistenie na mieru a pritom získať istotu, že ste si zvolili naozaj najlepšie a najlacnejšie poistenie auta do zahraničia? Online poistné kalkulačky vám k tomu pomôžu. Na internete ich možno nájsť naozaj veľa, ide o čoraz populárnejší nástroj.

Nie všetky sú ale rovnako kvalitné a preto sa zamerajte aj na ich výber:

 • základnou úlohou je čo najpresnejší výpočet poistenia, čiže kalkulačka by mala pracovať s aktuálnymi cenami, akciami a ponukou poistných balíčkov
 • nemenej dôležité je, aby ste si vedeli porovnanie poistení spraviť komplexne, čiže okrem cien by ste mali mať možnosť porovnať aj nefinančné parametre
 • či už poistná kalkulačka, alebo porovnávač, každý takýto nástroj musí byť nestranný, nezávislý a nesmie preferovať žiadnu poisťovňu alebo konkrétne poistenie
 • ak bude možné okrem uzavretia poistenia auta do zahraničia aj zaplatiť poistné, sledujte serióznosť, aby bola platba bez dodatočnej provízie alebo poplatkov

Jedným z indikátorov kvality môže byť aj to, že online kalkulačka aj porovnávač budú súčasťou známejších poistných portálov, prípadne pôjde o značky, ktoré majú dostatok referencií a sú na trhu už dlhšiu dobu. V takomto prípade je vyššia šanca, že pôjde o kvalitnejšie, seriózne a hlavne overené nástroje.

Ak si chcete uzavrieť PZP, Kasko alebo cestovné poistenie online, tu sú naše kalkulačky:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (46 votes)

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here