Poistenie auta proti krádeži

0
124

Krádež automobilu je jedna z najviac nepríjemných udalostí, ktoré sa môžu motoristovi stať, pokiaľ nerátame poškodenie vozidla v dôsledku nehody. Skúsenosti ukazujú, že riziko krádeže sa neoplatí podceniť nielen vtedy, ak máte doma novšie vozidlo, ale ani v prípade áut vo vyššom veku. Netreba sa ani spoliehať na to, že máte menej zaujímavú značku.

Rovnako tak veľa motoristov si myslí, že proti krádeži ich ochránia alarmy, imobilizéry, GPS sledovanie vozidla alebo mechanické zabezpečovacie systémy. Aj tu ukazujú skúsenosti, že voči krádeži nie je imúnne prakticky žiadne vozidlo a to dokonca ani to v garáži.

Keď už sa nedá krádeži na 100 % vyhnúť, je možné sa pre jej prípad poistiť. Odpoveďou na riziko finančnej straty v prípade odcudzenia vozidla je poistenie auta proti krádeži v niektorej z poisťovní na trhu. Najčastejšie ide o poistenie spadajúce do systému havarijného poistenia.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie auta proti krádeži

Odcudzenie, čiže krádež, auta, je nepríjemná udalosť, ktorá vie vážne narušiť rozpočet rodiny alebo firmy. Práve pre tieto situácie je tu na zmiernenie finančných dopadov komerčné poistenie pokrývajúce finančnú náhradu za odcudzené vozidlo, či už auto alebo iný druh.

Poistenie auta proti odcudzeniu štandardne kryje finančnú náhradu v prípade krádeže auta prekonaním jeho zabezpečenia alebo jeho lúpeže násilným spôsobom.

Niektoré poisťovne môžu mať širšie pokrytie z hľadiska rôznych foriem alebo typov tohto poistenia, napríklad pokrývajú aj odcudzenie špeciálnej a doplnkovej výbavy.

Poistenie má platnosť najčastejšie na území Slovenska, ako ja na území celej Európy.

Poistenie proti odcudzeniu vozidla býva súčasťou havarijného poistenia, niektoré poisťovne ho majú už v základnom balíčku. V praxi si viete k tomu poisteniu dojednať aj širšiu poistnú ochranu, napríklad poistenie špeciálnej výbavy, ak to nie je zahrnuté v základe, poistenie batožiny a jej krádeže alebo poistenie škôd spôsobených vandalizmom na vozidle.

Všeobecne pre tento typ poistenia platia nasledovné podmienky a parametre:

 • poistenie pokrýva škodu spôsobenú krádežou auta finančnou kompenzáciou a to obvykle vo výške aktuálnej trhovej hodnoty vozidla, čiže nie ceny nového
 • ak chcete, aby vám poisťovňa vyplatila cenu nového vozidla, musíte si dojednať ešte špeciálne GAP poistenie, ktoré vám pomôže s vyrovnaním cenového rozdielu
 • k poisteniu sa vzťahuje spoluúčasť dojednaná štandardne pre všeobecné havarijné poistenie, ktorá môže byť kombináciou percentuálnej a absolútnej hodnoty v €
 • súčasťou poistenia bývajú aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu napríklad s ubytovaním tesne po odcudzení vozidla alebo s dopravou do miesta bydliska

NEPOZERAJTE LEN NA TO, KOĽKO POISTENIE STOJÍ

Je prirodzené, že cena poistenia je to, čo vodičov zaujíma najviac, no v tomto prípade je potrebné pozerať predovšetkým na kvalitu poistnej ochrany. Najdôležitejšie je sledovať, akú hodnotu vám poisťovňa pri krádeži uhradí a od čoho vyplatené poistné plnenie závisí.

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie auta proti krádeži

Nakoľko je poistenie auta proti krádeži súčasťou havarijného poistenia, viete si ho dojednať prakticky v každej komerčnej poisťovni, ktorá má v ponuke Kasko poistenie. Ponuky sa ale navzájom odlišujú viacerými parametrami a podmienkami, preto je dôležité ich porovnať.

Bližšie detaily ohľadom poistenia vám predstavíme v nasledujúcom prehľade:

Poistenie auta proti krádeži Allianz

 • poistenie odcudzenia vozidla ponúka poisťovňa Allianz v rámci svojho Kasko havarijného poistenia v tzv. Extra balíčku, ktorý je už tretím balíčkom v poradí
 • v tomto balíčku je kryté odcudzenie riadne zabezpečeného vozidla, jeho častí alebo príslušenstva, poškodenie pri pokuse o odcudzenie a aj odcudzenie batožiny
 • poistenie sa nevzťahuje na niektoré prípady, napríklad ak nebola udalosť vyšetrovaná políciou alebo vozidlo nebolo dostatočne proti krádeži zabezpečené
 • poistenie platí na geografickom území Európy a jeho súčasťou sú aj asistenčné služby, napríklad preprava osôb do 50 km, alebo domov v prípade rozšírenej asistencie

Poistenie auta proti krádeži Axa

 • poisťovňa Axa pokrýva poistnú ochranu v prípade krádeže a odcudzenia vozidla vo všetkých troch svojich balíčkoch havarijného poistenia od Go Mini až po Go Maxi
 • podľa poistnej sumy vozidla vyžaduje poisťovňa od poistníka zabezpečenie vozidla proti krádeži, pri autách do 30.000 € stačí jedno akceptované zabezpečenie
 • územná platnosť poistenia je pre geografické územie Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavka, Ruskej federácie a Ukrajiny, kde poistná ochrana neplatí
 • k poisteniu si viete dojednať pripoistenie náhradného vozidla, ktoré preplatí náklady na prenájom náhradného vozidla v prípade odcudzenia vášho poisteného
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie auta proti krádeži ČSOB

 • poistenie vozidla proti krádeži ponúka aj ČSOB poisťovňa, ktorá má túto udalosť pokrytú v rámci havarijného poistenia poškodenia alebo zničenia vozidla
 • poistenie si viete uzatvoriť pre nové aj ojazdené vozidlá, pričom geograficky platí havarijné poistenie aj poistenie auta proti krádeži na území Európy a Turecka
 • v prípade odcudzenia sa poistenie vzťahuje na odcudzenie celého vozidla, jeho časti alebo výbavy, ak k odcudzeniu prišlo krádežou vlámaním alebo lúpežou
 • aj v tomto prípade platí, že poisťovňa požaduje, aby bolo vozidlo technicky vybavené proti krádeži a aby takéto technické vybavenie bolo aktívne v čase krádeže

Poistenie auta proti krádeži Genertel

 • poistenie proti krádeži ponúka aj poisťovňa Genertel a aj v tomto prípade ide o poistenie, ktoré je súčasťou komplexného havarijného poistenia vozidla
 • pokrytie tejto udalosti si viete dojednať v rámci doplnkového pripoistenia, ktoré kryje krádež celého motorového vozidla, ale aj krádež len niektorej jeho časti
 • poistenie je určené pre motorové vozidla do 3,5 tony, čiže štandardné osobné a úžitkové autá, územná platnosť poistenia je v Európe a v Turecku
 • podľa poistných podmienok musí byť vozidlo zabezpečené proti krádeži, počet zabezpečovacích zariadení závisí jednak od poistnej sumy, ale aj od veku

Poistenie auta proti krádeži Groupama

 • poisťovňa Groupama v rámci svojho havarijného poistenia Bezpečná jazda ponúka tiež poistenie proti krádeži a to vo všetkých balíkoch Basic, Komfort a Prémium
 • v prípade základného balíčka sa poistenie vzťahuje na totálnu škodu v dôsledku krádeže alebo lúpeže, vo vyšších balíčkoch aj na krádež súčastí vozidla a jeho výbavy
 • poistenie platí na území Európy z geografického zmyslu a tiež na území Turecka, súčasťou poistenia môže byť základná asistencia aj rozšírená asistencia
 • Groupama vyžaduje, aby poistené vozidlo bolo zabezpečené proti krádeži príslušným stupňom zabezpečenia, podľa triedy vozidla buď 1, 2 alebo až 3 zariadeniami

Poistenie auta proti krádeži Generali

 • ak máte záujem poistiť si svoje vozidlo proti krádeži, poisťovňa Generali ponúka takéto poistenie v rámci svojho Kasko poistenia určeného pre autá do 3,5 tony
 • poistenie je k dispozícii vo vyššom poistnom balíčku Komfort, ktorého súčasťou je aj poistenie pre prípad havárie, živlov a vandalizmu a tiež program SOS partner
 • poistenie môžete dojednať nielen pre krádež, ale aj pre lúpež, platí na geografickom území Európy a v Turecku a podmienkou je mať funkčné zabezpečovacie zariadenia
 • súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby a už v ich základnej úrovni získate ubytovanie na dve noci, poskytnutie náhradného vozidla alebo iný spôsob dopravy

Poistenie auta proti krádeži Kooperativa

 • v rámci havarijného poistenia Auto komplet ponúka poistné krytie pre prípad krádeže vozidla aj poisťovňa Kooperativa a to tak na krádež, ako aj na lúpež vozidla
 • poistenie sa geograficky vzťahuje na územie Európy a dojednať si k nemu môžete aj poistenie zapožičania náhradného vozidla práve pre prípad krádeže a lúpeže
 • povinnosťou poisteného je zabezpečiť vozidlo proti krádeži predpísaným spôsobom, pričom až do hodnoty 100.000 € nového vozidla postačuje len jedno zabezpečenie
 • v prípade krádeže automobilu môžete využiť asistenčné služby, ktoré ponúkajú napríklad ubytovanie alebo zabezpečenie dopravy automobilom, vlakom či lietadlom

Poistenie auta proti krádeži Komunálna poisťovňa

 • krádež alebo lúpež auta a iného motorového vozidla si viete dojednať v rámci poistnej ochrany aj Komunálnej poisťovni a to cez štandardné havarijné Kasko poistenie
 • táto udalosť je pokrytá v troch typoch poistenia zo štyroch a to vo vyšších balíčkoch B, C a D a poistenie sa vzťahuje na krádež aj lúpež obvyklej a povinnej výbavy
 • štandardne je územná platnosť poistenia pre geografické územie Európy a súčasťou poistenia je aj asistencia v prípade krádeže, napríklad zabezpečenie ubytovania
 • na výber je v prípade tohto poistenia viacero možností spoluúčasti, napríklad 5 % spoluúčasť a rôzne minimálne limity od 66 € až po 330 € na jednu udalosť

Poistenie auta proti krádeži Union

 • poistenie vozidla proti odcudzeniu a krádeži si viete dojednať aj v poisťovni Union a to s možnosťou dokombinovania ďalšieho poistenia presne podľa potreby
 • toto poistenie sa vzťahuje na krádež celého vozidla, krádež štandardnej a doplnkovej výbavy a aj pri neoprávnenom používaní vozidla, čo je prednosť oproti konkurencii
 • poistenie je platné nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, pričom výška poistného krytia je v hodnote, ktorú malo poistené vozidlo v čase poistnej udalosti
 • havarijné poistenie v Unione je so spoluúčasťou a to vo výške 100 €, 200 € alebo až 300 €, ktorú si zvolíte sami a ktorá ovplyvní aj výšku ročného poistného
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie auta proti krádeži Uniqa

 • krádež motorového vozidla si viete poistiť aj v poisťovni Uniqa a to v rámci havarijného poistenia Auto & Voľnosť, ktoré poskytuje komplexnú ochranu
 • k poisteniu si viete dojednať aj rozšírené pripoistenia, hodiť sa bude napríklad poistenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla či rozšírená asistencia
 • pokiaľ ide o podmienky poistenia, vozidlo musí byť vybavené podľa jeho hodnoty predpísaným typom alebo počtom funkčných a aktívnych zabezpečovacích zariadení
 • pripoistiť si viete aj zvláštnu výbavu vozidla dodanú nad rámec sériovej výbavy, v prípade krádeže vozidla sa berie ako poistné plnenie jeho aktuálna hodnota

Poistenie auta proti krádeži Wüstenrot

 • poslednou poisťovňou, ktorá ponúka poistenie vozidiel proti krádeži, je poisťovňa Wüstenrot a to v rámci čiastočného aj komplexného havarijného Kasko poistenia
 • poistenie sa vzťahuje na prípady krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím celého motorového vozidla alebo jeho častí vrátane pripoistenie výbavy
 • poistenie platí na území celej Európy, na výber máte tri druhy spoluúčasti k poisteniu a súčasťou sú aj nadštandardné asistenčné služby pre každého vrátane ubytovania
 • podľa hodnoty vozidla musí obsahovať poistené vozidlo aj zabezpečovacie zariadenia, pri sume do 30.000 € postačuje imobilizér, alarm alebo mechanické zabezpečenie

Najčastejšie otázky o poistení auta proti krádeži

Chceli by ste vedieť, kde všade geograficky poistenie proti krádeži platí? Alebo to, či aj v prípade odcudzenia vozidla môžete očakávať pomoc od poisťovne vo forme asistenčných služieb? Tieto otázky si pred výberom konkrétnej poisťovne kladie čoraz viac vodičov.

Nakoľko ide o praktické otázky, prinášame na ne odpovede:

Kde z geografického hľadiska platí poistenie proti krádeži auta?

Štandardne platí toto poistenie na území geografickej Európy, čiže na Slovensku aj v zahraničných krajinách, ktoré sa nachádzajú na európskom kontinente. Väčšina poisťovní potom poskytuje poistnú ochranu aj na území Turecka. Niektoré poisťovne môžu územnú platnosť zúžiť o niektoré krajiny a štáty bývalého Sovietskeho zväzu.

V akej výške sa poskytuje poistné plnenie v prípade krádeže?

Väčšina poisťovní berie krádež ako totálnu škodu, takže v tomto prípade sa poskytuje plnenie vo výške totálnej škodovej udalosti. Výška poistného plnenia je závislá obvykle od aktuálnej trhovej hodnoty vozidla, čiže nie od jeho hodnoty v momente jeho zakúpenia, znížená potom môže byť o dojednanú spoluúčasť v rámci havarijného poistenia.

Sú nejaké výluky alebo špecifické podmienky pri poistení krádeže?

V prvom rade sa poistenie vzťahuje iba na autá, ktoré sú zabezpečené proti krádeži, pričom miera zabezpečenia súvisí zvyčajne s hodnotou vozidla. V druhom rade platí, že poistné plnenie je naviazané na ohlásenie krádeže polícií a ďalším inštitúciám. V niektorých poisťovniach nepokrýva poistenie odcudzenie vozidla lúpežou.

Ktoré asistenčné služby sa k tomuto poisteniu obvykle viažu?

Vzhľadom na to, že poistenie proti krádeži je súčasťou havarijného poistenia, môžete využiť pri tejto udalosti aj asistenciu, ktorú poisťovne k poisteniu poskytujú. V prípade krádeže ide najčastejšie o možnosť ubytovania na 1 až 2 noci alebo dopravu do miesta bydliska, či už zapožičaním náhradného vozidla, vlakom alebo lietadlom.

Uzatvorenie poistenia auta proti krádeži online a prečo využiť porovnanie poistenia

Nakoľko je poistenie vozidla proti krádeži súčasťou havarijného poistenia, môžete si ho dojednať aj cez internet. Týmto spôsobom viete využiť jeden z najväčších benefitov moderného poisťovníctva a to je priame online porovnanie poistenia.

Celý proces prebieha nasledovne:

V poistnej kalkulačke zadáte všetky údaje o vozidle, jeho hodnote a o sebe.

Počkáte na porovnanie poisťovní a ich ponúk a vyberiete si tú najvhodnejšiu.

Zadáte zvyšok informácií a požiadate o uzatvorenie novej havarijnej poistnej zmluvy.

Tá vám príde poštou domov, podpíšete ju a odošlete naspäť s potrebnými dokladmi.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Medzi potrebné doklady patrí obvykle kópia technického preukazu, doklady preukazujúce históriu poistenia z minulosti, ak bolo vozidlo už poistené, prokotol o prebratí, ak ide o úplne nové vozidlo a samozrejme aj faktúra, ktorá preukazuje hodnotu vozidla, prípadne jeho kúpnu cenu bez zliav, ktorá slúži na výpočet nadobúdacej hodnoty.

Porovnanie a uzatvorenie poistenia auta proti krádeži má viacero výhod:

 • máte možnosť porovnania všetkých aktuálnych ponúk na trhu a to vrátane cien poistenia na jednom mieste, bez toho, aby ste museli niekam ísť
 • nemusíte študovať aktuálne zľavy alebo cenové akcie a prechádzať cenníky či prospekty poisťovní, porovnávač a online kalkulačka to spravia za vás
 • šetríte čas pri porovnaní, uzatvorení aj platení poistenia a vďaka prehľadu všetkých poistných ponúk si viete zvoliť cenovo najvýhodnejšie poistenie proti odcudzeniu

Pokiaľ ide o platenie poistného, pri online porovnaní a uzatvorení nemusíte chodiť osobne na poštu so šekom alebo platiť na pobočke v hotovosti. Aj v tomto prípade vybavíte všetko online cez internet banking. Pre ešte väčšie pohodlie ponúkajú viaceré poisťovne možnosť online obhliadky cez smartfón alebo sa vám maximálne prispôsobia.

VYUŽIŤ VIETE AJ PORADENSTVO

Viaceré online porovnávače a kalkulačky sú súčasťou väčších poistných portálov, takže viete využiť aj ich nestranné a nezávislé poradenstvo. Môže sa stať, že si nakoniec zvolíte ešte lepšiu poistnú ochranu, ako by to bolo pôvodne, čo je veľké nefinančné plus.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie auta proti krádeži

V prípade, že chcete získať najlepšiu možnú ponuku na mieru, okrem porovnania je dôležitý aj presný výpočet havarijného poistenia. Aj v tomto prípade viete využiť internet, konkrétne online kalkulačky, ktoré sú rovnako ako porovnávače čoraz viac obľúbenejšie.

Nie všetky kalkulačky sú ale rovnako kvalitné, preto sú dôležité aj kritéria výberu:

 • prvým znakom serióznosti môže byť známa značka kalkulačky či porovnávača, alebo to, ak sú online nástroje súčasťou komplexného a väčšieho poistného portálu
 • porovnávač alebo aj kalkulačka musia ponúkať kompletnú ponuku poistenia, takže musia zahŕňať všetky poisťovne a poistenia a to nestranne a nezávisle
 • druhým znakom je, že výpočet ceny poistného vychádza z aktuálnych podmienok a cien, zahrnuté sú všetky akcie a samozrejme, nie sú tu žiadne skryté poplatky
 • veľké plus pre výber danej kalkulačky alebo porovnávača je aj to, ak nejde len o nejaké anonymné nástroje, ale k dispozícii je napríklad aj telefonická infolinka

Tie najlepšie a najkvalitnejšie kalkulačky a porovnávače vám pomôžu tak s presným výpočtom poistenia, ako aj s porovnaním všetkých možností a tiež s platbou poistného. V tomto prípade si však dajte pozor, aby platba smerovala priamo na účet poisťovne a nie na účet sprostredkovateľa poistenia a aby nebola cena navýšená o žiadnu províziu.

Naša online havarijná a Kasko kalkulačka je vám k dispozícii priamo tu:

4.9/5 - (42 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here