Poistenie čelného skla

0
291

Rozbil vám kamienok čelné sklo na aute? Alebo ste sa stali terčom vandalizmu a prišlo k poškodeniu čelného skla, prípadne aj iných skiel? Presne pre tieto prípady si môžete dojednať poistnú ochranu, ktorú ponúkajú poistenie buď ako samostatné poistenie čelného skla, prípadne v rámci komplexného havarijného Kasko poistenia pre motorové vozidlá.

Ak ide o samostatné poistenie, čiže bez havarijného poistenia, najčastejšie si viete ochrániť škody na čelnom skle cez pripoistenie k PZP. Zákonná poistka totiž bežne nekryje škody na vašom vozidle, no práve pripoistením čelného skla si môžete toto poistenie efektívne rozšíriť.

N druhú stranu, ak očakávate kompletnú poistnú ochranu, najlepším riešením je havarijné poistenie. to má výhodu aj v prípade čelného skla, obvykle totiž ponúka lepšie limity a výhodnejšie podmienky, či už je to cena alebo výška prípadnej spoluúčasti k poisteniu.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla je určené pre pokrytie škôd a nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku jeho poškodenia. Toto poistenie býva súčasťou havarijného poistenia, ale až vo vyšších balíkoch, prípadne si ho viete dojednať aj v rámci zákonnej poistky v extra pripoistenia.

Poistenie čelného skla zahŕňa preplatenie nákladov súvisiacich s jeho mechanickým poškodením, či už v dôsledku havárie, vandalizmu alebo odleteného kamienka.

Každá poisťovňa má individuálne podmienky pre pokrytie tohto poškodenia a preplatenie nákladov, záleží aj od toho, či ide o poistenie v rámci PZP alebo Kasko.

Viacero poisťovní pokrýva aj náklady na poškodenie bočných skiel a zadného skla.

Poistenie skla je určené pre rozšírenie poistnej ochrany a je súčasťou buď samostatných a voliteľných pripoistení, alebo vyšších balíkov poistenia, pokiaľ má poisťovňa tento štýl ponuky. Vzhľadom na to, že riziko poškodenia predného skla je pri cestovaní veľmi vysoké a výmena nového skla nie je lacná záležitosť, je poistenie veľmi často vyhľadávané.

Či už sa rozhodnete riešiť ho v rámci PZP alebo Kasko poistenia, tak platí, že:

 • čoraz viac poisťovní začína pokrývať ochranu skiel širšie, čiže nielen predné čelné sklo, ale poistiť si môžete aj poškodenie alebo zničenie bočných a zadného skla
 • na výber máte zvyčajne viacero poistných limitov, v prípade poistenia skla k PZP sú zväčša nižšie a najviac do 1.000 €, pri havarijnom to môže byť aj viac
 • počítať treba aj so spoluúčasťou, tu sú však podmienky individuálne podľa typu poistenia a poisťovne, obvykle maximálna výška spoluúčasti neprekročí 20 %
 • v prípade havarijného poistenia a poistenia čelného skla je možné dojednať poistenie aj bez spoluúčasti, prípadne tá sa neuplatní pri riešení udalosti opravou skla

SPOLUÚČASŤ NIE JE LEN NEGATÍVUM

Všeobecne je spoluúčasť považovaná za mínus, nakoľko pri riešení poistnej udalosti musí motorista ešte niečo doplácať aj z vlastnej peňaženky. Má to však aj druhú stranu mince, nakoľko vďaka spoluúčasti môžete ušetriť na ročnom poistnom, ktoré je tak nižšie.

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla, či už vo forme pripoistenia k PZP, alebo v rámci niektorého z balíkov havarijného poistenia, pokrývajú prakticky všetky poisťovne. Ich ponuka sa však navzájom odlišuje, napríklad aj tým, či ide len o poistenie čelného skla, alebo všetkých skiel.

Porovnanie poistení a poisťovní je preto mimoriadne dôležité:

Poistenie čelného skla Allianz

 • PZP Allianz ponúka poistenie vozidiel v rámci jedného balíka, kde si viete dojednať ochranu typickú len pre PZP, ale aj širšie balíčky s lepším krytím
 • poistenie čelného skla, ale aj iných sklených častí vozidla, zahŕňa vyšší balíček Extra v rámci tzv. poistenia zasklenia vozidla, ktoré kryje poškodenie a zničenie skiel
 • poistenie pokrýva prípady nehody, odcudzenia, vandalizmu aj poškodenie skla zaparkovaného vozidla zvieraťom a to až do výšky poistnej sumy v zmluve
 • poistné krytie sa naopak nevzťahuje výmenu skla, ktoré bolo možné opraviť aj inak a v prípade opravy skla inak, ako výmenou, je poistenie obmedzené len na 30 €

Poistenie čelného skla Axa

 • poistenie nielen čelného skla, ale všetkých skiel, ponúka aj poisťovňa Axa a to tak v rámci pripoistenia k PZP, ako aj v rámci pripoistenia v havarijnom poistení
 • v oboch prípadoch ide z pohľadu technických parametrov o zhodné pripoistenie, ktoré pokrýva mechanické poškodenie, krádež aj iný typ škodovej a poistnej udalosti
 • na výber máte 3 poistné limity pre poistenie skla a to do výšky 400 €, 800 € alebo 1.600 €, počítať treba aj so spoluúčasťou a to v prvom roku 20 %
 • v ďalších rokoch je spoluúčasť 80 €, v prípade nedodania fotodokumentácie môže byť navýšená o 30 %, v prípade využitia zmluvného servisu zas nižšia o 40 €
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie čelného skla ČSOB

 • ak si zvolíte pre poistenie svojho vozidla ČSOB poisťovňu, viete si dojednať poistenie čelného skla v rámci pripoistenia k PZP aj v rámci pripoistenia ku Kasko
 • v prvom prípade sa týka poistenie všetkých skiel s výnimkou spätných zrkadiel, pri havarijnom poistení zas nekryje poškodenie strešného alebo panoramatického okna
 • v prípade dojednania poistenia k zákonnej poistke treba počítať so spoluúčasťou 10 % a na výber máte poistné limity 150 €, 300 €, 500 € alebo až vo výške 1.000 €
 • pripoistenie si viete dojednať aj k havarijnému poisteniu, kde sa uplatňuje pevná spoluúčasť vo výške 15 € v prípade výmeny skla, pri oprave ju neplatíte

Poistenie čelného skla Generali

 • samostatne si viete poistiť v poisťovni Generali čelné sklo a to v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odleteného kamienka, čiže najčastejších prípadov
 • spoluúčasť je štandardne pri výmene skla vo výške 10 % z poistného plnenia, pri oprave však neplatíte nič, na výber máte 5 rôznych poistných limitov do 1.000 €
 • okrem toho si viete dojednať poistenie nielen čelného skla, ale všetkých skiel, aj v rámci dopoistenia rizík v prípade havarijného poistenia v Generali
 • v druhom prípade sa poistenie dojednáva za výhodnejších podmienok, jednak je bez akejkoľvek spoluúčasti a zároveň je maximálny limit poistenia až 2.000 €

Poistenie čelného skla Genertel

 • poisťovňa Genertel ponúka poistenie čelného skla, ale aj iných skiel vrátane skiel svetlometov spätných zrkadiel, v rámci havarijného poistenia vozidla
 • ide o doplnkové a voliteľné pripoistenie, ktoré pokrýva opravu alebo výmenu skiel na vozidle v dôsledku ich poškodenia a zničenia, prípadne aj v dôsledku havárie
 • toto poistenie pokrýva úhradu škôd až do výšky poistného limitu, ktorý je stanovený na 2.000 €, poistné plnenie však závisí od ceny úkonu v rámci ceny zmluvného servisu
 • nárok na poistné plnenie pri poistení skiel vzniká za poistné obdobie maximálne dvakrát, výhodou je, že Genertel neuplatňuje pri škodách žiadnu spoluúčasť

Poistenie čelného skla Groupama

 • aj poisťovňa Groupama ponúka poistenie čelného skla v rámci havarijného poistenia, konkrétne vo vyššom balíku Komfort a samozrejme aj v najvyššom balíku Prémium
 • na poistenie skla sa viaže, podobne ako aj v prípade väčšiny poisťovní, spoluúčasť, v prípade, ak je poškodenie skla riešené opravou, poisťovňa spoluúčasť neuplatní
 • pozitívom je, že na triedu bezškodovosti, ktorá ovplyvňuje aj cenu poistenia a tzv. bonus za bezškodový priebeh, nemajú vplyv škody na sklách poistného vozidla
 • Groupama ponúka aj špeciálny pick up servis ktorý sa vzťahuje na opravu alebo výmenu poškodeného čelného skla, pričom tieto úkony za vás poisťovňa vybaví

Poistenie čelného skla Komunálna poisťovňa

 • ak máte záujem uzavrieť poistenie čelného skla v Komunálnej poisťovni, môžete tak spraviť v rámci havarijného poistenia vo forme samostatného pripoistenia
 • poistenie pokrýva v tomto prípade poškodenie alebo zničenie čelného skla motorového vozidla, nedotýka sa teda ostatných skiel, napríklad bočných a zadného
 • oproti iným poisťovniam vyniká ponuka Komunálnej poisťovni tým, že poistenie nie je limitované žiadnou poistnou sumou a ani počtom udalostí poistného obdobia
 • oproti konkurencii je toto poistenie čelného skla odlišné aj v prístupe k spoluúčasti, ktorá môže byť aj 0 €, ale aj vo výške 5 % z poistnej sumy, minimálne 16,60 €

Poistenie čelného skla Kooperativa

 • podobne aj poisťovňa Kooperativa ponúka poistenie čelného skla ako súčasť komplexnej poistnej ochrany v rámci svojho Kasko poistenia Auto Komplet
 • škody na čelnom skle motorového vozidla sú v tomto prípade pokryté vo vyššom balíčku poistenia zvaného Optimum a to v rámci poškodenia aj zničenia skla
 • poistenie sa vzťahuje z geografického hľadiska na územie Európy, poistné plnenie na úhradu škôd na čelnom skle sa však poskytuje len raz za poistné obdobie
 • pokiaľ ide o spoluúčasť, v prípade opravy poškodeného skla do výšky 50 € sa neuplatňuje, v prípade výmeny je spoluúčasť 5 %, najmenej vo výške 17 €

Poistenie čelného skla Union

 • poisťovňa Union má poistenie čelného skla k dispozícii v rámci PZP, aj v rámci havarijného poistenia, poistenie sa dotýka čelného, zadného aj bočných skiel
 • kryté nie sú panoramatické okno, strešné okno a zrkadlá, pričom poistenie pokrýva zničenie a poškodenie skla v prípade havárie, pri Kasko poistení aj vandalizmu
 • v prípade, ak si dojednáte poistenie v rámci PZP, na výber máte tri úrovne poistného limitu a to 200, 300 alebo 550 €, spoluúčasť sa dojednáva vo výške 10 %
 • v prípade havarijného poistenia je možné získať poistné krytie aj bez spoluúčasti a s poistným limitom oveľa vyšším ako pri PZP, konkrétne až do výšky 1.500 €

Poistenie čelného skla Uniqa

 • poisťovňa Uniqa tiež ponúka možnosť poistiť si čelné sklo a to prostredníctvom pripoistení či už k zákonnej poistke alebo k havarijnému poisteniu Kasko
 • poistenie sa týka mechanického poškodenia alebo zničenia skla, či už pôjde o následok poistnej udalosti v súvislosti s prevádzkou, alebo odcudzenia a krádeže skla
 • na výber máte viacero poistných limitov od 250 € až do 1.000 €, ich výber by mal byť podľa predpokladanej hodnoty skla v prípade nutnosti jeho kompletnej výmeny
 • poistenie sa dojednáva bez nutnosti uzatvoriť k nemu povinnú spoluúčasť, čo znamená, že poisťovňa prepláca opravu alebo výmenu skla v celej výške nákladov

Pripoistenie skla k PZP Wüstenrot

 • poistenie nielen čelného skla, ale aj ostatných skiel na vozidle, si viete ako samostatné poistenie dojednať v poisťovni Wüstenrot, poistenie ale nekryje strešné okno
 • poisťovňa vám dáva na výber tri limity poistného krytia a to vo výške 250 €, 500 € alebo 800 €, pričom limit sa dotýka celej poistnej udalosti bez ohľadu na počet skiel
 • poistenie si viete uzatvoriť aj bez nutnosti dojednania havarijného poistenia a je vhodné pre vozidlá akéhokoľvek veku, neexistuje tu teda žiadne obmedzenie
 • poistenie platí pre celú Európu, spoluúčasť je vo výške 10 % a poistná ochrana sa vzťahuje na rôzne prípady od nárazu na prekážku až po krupobitie a víchricu

Najčastejšie otázky o poistení čelného skla

Chceli by ste vedieť, ako to je obvykle so spoluúčasťou pri poistení čelného skla, alebo to, či je lepšie dohodnúť si toto poistenie k PZP alebo radšej v rámci havarijného poistenia? Viacero praktických otázok motoristi príliš neriešia a je to len na ich vlastný úkor.

Tu sú dotazy a otázky, ktoré sú z tohto pohľadu najdôležitejšie:

Sú situácie, na ktoré sa poistná ochrana skiel vozidla nevzťahuje?

Áno, štandardne toto poistenie nepokrýva napríklad škody spôsobené na spätných zrkadlách, strešnom okne alebo panoramatickom okne, čo však závisí predovšetkým od podmienok konkrétnej poisťovne. Rovnako tak medzi výluky patria poškodenie sklad úmyselným konaním, prirodzené opotrebenie skla alebo poškodenie v dôsledku pracovnej činnosti.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Kde všade platí poistenie čelného skla z geografického hľadiska?

Štandardne platí poistenie čelného skla všade tam, kde platí aj hlavné poistenie, pokiaľ ste si čelné sklo pokryli pripoistením. Najčastejšie ide o územie platnosti zelenej karty, čo znamená, že poistenie pokrýva udalosti spôsobené a vzniknuté v Európe a v niektorých krajinách naokolo. V prípade samostatného poistenia však môže byť platnosť individuálne zúžená.

Akým spôsobom sa uplatňuje pri tomto poistení spoluúčasť?

Väčšina poistení čelného skla počíta so spoluúčasťou pri pokrytí škôd, pričom táto spoluúčasť sa uplatňuje štandardne pri výmene aj pri oprave skla. Niektoré poisťovne však môžu platenie spoluúčasti znížiť alebo odpustiť pri lokálnej oprave skla, alebo oprave a výmene skla v zmluvnom servise. V rámci havarijného poistenia sa spoluúčasť nemusí vždy uplatniť.

Je lepšie dojednať si poistenie čelného skla v rámci PZP alebo Kasko?

Jednotná odpoveď na túto otázku neexistuje, závisí od vašich individuálnych preferencií. Ak nechcete uzatvoriť havarijné poistenie vôbec, potom je jedinou možnosťou pripoistenie v rámci PZP. Väčšinou však havarijné poistenie ponúka pre pokrytia škôd na čelnom skle lepšie podmienky, hlavne krytia viacerých situácií, vyšší poistný limit a nižšiu spoluúčasť.

Uzatvorenie poistenia čelného skla online a prečo využiť porovnanie poistenia

Ak ste sa po zvážení všetkých plusov a záporov rozhodli, že si chcete uzatvoriť poistenie čelného skla, môžete tak spraviť nielen osobne, ale aj cez internet. Využiť tak môžete aj online porovnanie, ktoré vám ukáže, ktoré poistenie je pre vás najvýhodnejšie.

Porovnanie a aj uzatvorenie poistenia má nasledovný postup:

Najskôr si zvolíte, či si chcete uzatvoriť poistenie skla k PZP alebo ku Kasko poisteniu.

Potom do online kalkulačky zadáte údaje o sebe a vozidle a počkáte na porovnanie.

Zvolíte si to poistenie, ktoré je najvýhodnejšie a odošlete žiadosť o uzatvorenie.

Podpíšete poistnú zmluvu, zaplatíte za poistné a užívate si novú poistnú ochranu.

V prípade, ak pôjde o pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu, nezabudnite na zrušenie starej poistnej zmluvy. Ak budete riešiť poistenie čelného skla v rámci havarijného poistenia, je povinná aj fyzická obhliadka vozidla a hlavne čelného skla. Niektoré poisťovne ju ale umožňujú vykonať aj cez špeciálnu aplikáciu vo vašom smartfóne.

Porovnanie a uzatvorenie poistenia čelného skla má viacero výhod:

 • v prvom rade získate na jednom mieste dokonalý prehľad o všetkých možnostiach, nielen o cenách poistenia, ale aj o podmienkach alebo spoluúčasti
 • tie lepšie porovnávacie nástroje a kalkulačky vám umožnia nielen poistenie jednoducho a rýchlo porovnať, ale aj uzatvoriť a pomôžu vám s jeho platbou
 • viacero poistných kalkulačiek a nástrojov ponúka aj možnosť nestranného a nezávislého poradenstva, hlavne vtedy, ak sú súčasťou väčších portálov
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Aby ste si užili maximálne pohodlie a uzatvorili poistenie efektívne, ponúkajú online kalkulačky viacero vylepšení. Napríklad pri povinnom zmluvnom poistení stačí zadať len ŠPZ vozidla a ostatné údaje za vás vyplní kalkulačka. V prípade havarijného poistenia vám zas môže kalkulačka pomôcť s rýchlym výpočtom ceny poisťovaného vozidla

VIACERO MOŽNOSTÍ PLATBY

Výhodou online dojednania poistenia je, že maximálne pohodlie si užijete nielen pri porovnaní a uzatváraní, ale aj pri platbe za poistenie. Nemusíte totiž chodiť so šekom na poštu, ale zaplatiť môžete aj cez internet banking alebo v prípade PZP aj kartou online.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie čelného skla

Nielen porovnanie, ale hlavne získanie poistnej ponuky na mieru so zvážením všetkých podmienok a parametrov, je dôležité pre získanie optimálneho poistenia čelného skla aj celého vozidla. Práve na tento účel slúžia online poistné kalkulačky.

Je ich čoraz viac, no nie všetky sú rovnako kvalitné a preto si treba vedieť vybrať:

 • prednosť dajte online kalkulačkám známejších značiek, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu, majú dlhodobé referencie a spokojných užívateľov
 • porovnanie a výpočet musia v každom prípade vychádzať z aktuálnych podmienok cien aj nefinančných parametrov a s využitím všetkých zliav a akcií
 • komplexnosť a nestrannosť porovnania sú tiež nevyhnutný predpoklad kvalitného poistenia čelného skla, mali by ste mať možnosť porovnať aj nefinančné údaje
 • nielen uzatvorenie, ale aj pomoc s platením je dobrým znamením o tom, že kalkulačka alebo porovnávač sú kvalitné a seriózne, samozrejme, bez ďalších poplatkov

Komplexné porovnanie poistenia spolu s jeho presným výpočtom sú najlepšou cestou k výhodnej poistnej ochrane a práve získanie najlepšieho poistenia čelného skla je tým najvýznamnejším benefitom využitia overených poistných nástrojov. Jednoduchosť, maximálne pohodlie a rýchlosť vybavenia sú už len príjemné bonusy.

Kvalitnú a overenú online poistnú kalkulačku pre výpočet a porovnanie nájdete aj u nás:

4.9/5 - (48 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here