Poistenie do hôr Komunálna poisťovňa

0
131

Hľadáte poistenie na hory, no zároveň aj s komplexnejšou ochranou pre bežné cestovanie po Slovensku? V tom prípade vás môže osloviť ponuka tuzemského poistenia, ktorú ponúka Komunálna poisťovňa. Poistenie je možné dojednať individuálne pre jedného poistníka, ale napríklad aj pre celú rodinu a to krátkodobo, no v prípade záujmu aj na celý rok.

Ak ide o poistenie určené pre vysokohorské oblasti, Komunálna poisťovňa pokrýva rovnaký rozsah, ako je tomu aj v prípade špecializovaných poistení. Ide teda o pokrytie nákladov na pátranie a záchranné akcie, ktoré nie sú pokryté z verejného zdravotného poistenia.

Poistenie na hory aj tuzemské cestovné poistenie, ktoré má Komunálna poisťovňa v ponuke, si viete dojednať nielen osobne, ale aj cez internet. Na presný výpočet poistenia na mieru podľa počtu poistených osôb a doby poistenia viete využiť aj online poistnú kalkulačku, pre porovnanie poistných ponúk naprieč celým spektrom zas porovnávaciu aplikáciu.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Komunálnej poisťovne

Poistenie na hory, ktoré má vo svojej ponuke Komunálna poisťovňa, je súčasťou kompletného cestovného poistenia určeného pre celé územie Slovenskej republiky. Toto poistenie pokrýva udalosti tak pri bežnom cestovaní, napríklad stratu batožiny, ako aj pobyt v horách.

Poistenie do hôr od Komunálnej poisťovne je určené pre krytie oprávnených a vynaložených nákladov Horskej záchrannej služby na pátranie a záchranné akcie.

Poistenie pokrýva tieto činnosti všade tam, kde Horská záchranná činnosť pôsobí, avšak pre poistné plnenie je nevyhnutné, aby poistený dodržal všetky poistné podmienky.

Poistenie si viete uzatvoriť krátkodobo na zopár dní aj dlhodobo na rok.

V rámci bežného cestovného poistenia, ktorého je poistenie na hory tiež súčasťou, sú pokryté napríklad úrazy a ich trvalé následky či smrť v dôsledku úrazu, strata batožiny a vecí osobnej spotreby, náhrada nákladov na storno zájazdu alebo nečerpané služby v dôsledku storna zájazdu či pokrytie nákladov v rámci poistenia zodpovednosti voči tretím osobám.

Ak ide o poistenie na hory, to pokrýva náklady Horskej záchrannej služby v rámci:

 • vyhľadávania a pátrania po poistencovi, ktorý sa dostal do problémov a potrebuje pomoc, vrátane poskytnutia prvej pomoci a vyslobodenia, ak to je potrebné
 • pozemnej prepravy z miesta záchrannej akcie až do najbližšieho miesta, kde je možné prevzatie poisteného riadnou zdravotníckou službou pre ďalšie ošetrenie
 • pozemnej alebo leteckej prepravy z miesta záchrannej akcie až do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, kde je možné poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • prepravy alebo zvozu ľudských pozostatkov po nájdení z miesta nálezu až do najbližšieho miesta, kde je možné odovzdanie príslušným inštitúciám

ROZLIČNÉ POISTNÉ LIMITY

V rámci tuzemského cestovného poistenia uplatňuje Komunálna poisťovňa pre krytie jednotlivých udalostí odlišné poistné limity. Pri trvalých následkoch úrazu je to najviac 6.600 €, pri poistení zodpovednosti najviac 33.200 €. Viac sa dozviete v poistných podmienkach.

Balíky a moduly poistenia do hôr Komunálnej poisťovne

Poistenie na hory, ktoré ponúka Komunálna poisťovňa, je súčasťou tuzemského cestovného poistenia. Ide o poistenie, ktoré môžete uzavrieť na 3 až 365 dní, pričom ide o poistenie platné len pre územie Slovenskej republiky. Na výber máte aj viacero možností.

Komunálna poisťovňa toto poistenie ponúka s 3 rôznymi úrovňami krytia:

Poistenie v balíku Súbor 1- Štandard

 • prvým súborom poistenia je balík Štandard, ktorý je určený pre základnú ochranu
 • v tomto balíku nájdete pokrytie najčastejších situácií, komplikácií a problémov, ktoré sa môžu počas cesty prihodiť, nezahŕňa však ešte poistenie nákladov na horách
 • v balíku sú obsiahnuté poistenie zodpovednosti voči tretím osobám, poistenie batožiny a úrazové poistenie pokrývajúce trvalé následky úrazu a tiež smrť následkom úrazu

Poistenie v balíku Súbor 2- Štandard plus

 • vyšším modulom poistenia je súbor Štandard plus, ktorý má rozšírenú pôsobnosť
 • v tomto súbore sú pokryté všetky udalosti a prípady z balíka Štandard, no ani táto úroveň poistenia ešte nepokrýva náklady na činnosť Horskej záchrannej služby
 • balík však obsahuje praktické poistenia pre bežné cestovanie, okrem vyššie spomínaných to sú poistenie storna zájazdu a poistenie nevyčerpaných služieb

Poistenie v balíku Súbor 3- Komplet

 • tento balík je najvyšším a najkomplexnejším balíkom Komunálnej poisťovne
 • v tomto poistnom balíku nájdete všetky poistné pokrytia z predošlého balíčka, čiže všetko od poistenia zodpovednosti až po poistenie storna a nečerpaných služieb
 • balíček je navyše obohatený práve o poistenie na hory, ktoré pokrýva všetky náklady na pátranie a záchranné akcie vykonávané na horách Horskou záchrannou službou

Územná platnosť poistenia do hôr Komunálnej poisťovne a obmedzenia predmetu poistenia

Pokiaľ ide čisto len o poistenie na hory, Komunálna poisťovňa prepláca náklady spojené s činnosťou Horskej záchrannej služby pri pátraní a záchranných akciách. Územná platnosť tejto poistnej ochrany sa teda zhoduje s územným pôsobením služby na Slovensku.

Záchranné akcie sú vykonávané v týchto15 významných vysokohorských oblastiach:

 • pokryté sú samozrejme najznámejšie vysokohorské oblasti, čiže Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenská raj a oblasť Fatry, či už ide o Malú Fatru alebo Veľkú Fatru
 • súčasťou územia, kde Horská záchranná služba zasahuje, sú aj Západné Tatry, Belianske Tatry, Pieniny, Javorníky, Bukovské Vrchy Kremnické Vrchy
 • na pomoc sa môžete spoľahnúť aj v menej známych lokalitách, či už ide o Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy, Stredné Beskydy a Moravsko-sliezske Beskydy

PRE ZAHRANIČIE POTREBUJETE INÉ POISTENIE

Cestovné tuzemské poistenie, ktoré v najvyššom balíku pokrýva aj poistenie záchranných akcií na horách, platí len pre horské prostredie na Slovensku. To znamená, že ak budete cestovať do cudziny, potrebujete si dojednať poistenie do zahraničia.

Kontakty na asistenčné služby Komunálnej poisťovne a Horskú záchrannú službu

Zablúdili ste na vysokohorskej túre alebo sa vám stalo zranenie počas lyžovania? Všetky krízové prípady alebo tiesňové situácie na horách vám pomôže vyriešiť Horská záchranná služba či poisťovňa, ale len v prípade, ak o vás budú vedieť.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Preto je potrebné si zapamätať kontakty na obidve inštitúcie:

Horská záchranná služba: Prvým a najdôležitejším číslom, ktoré by ste mali vedieť prv, ako sa vydáte do vysokohorského terénu, je tiesňová linka Horskej záchrannej služby a to na čísle 18 300. Táto linka platí centrálne pre celé územie Slovenska a je vám k dispozícii nonstop. Obrátiť sa na ňu môžete vždy, keď sa ocitnete v tiesni.

Telefón pre asistenčné služby: Spoločne s dojednaným tuzemským poistením získavate od Komunálnej poisťovne aj asistenčné služby, na ktoré sa môžete obrátiť prostredníctvom nonstop telefonickej linky +421 2 4364 1037. Na tomto telefóne sa dozviete všetky potrebné informácie, ktoré môžete využiť v krízovej situácii

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Komunálnej poisťovne

V prípade, že by ste chceli vedieť niečo viac o cestovnom poistení a poistení na hory, ktoré ponúka Komunálna poisťovňa, pripravili sme si pre vás odpovede na niektoré dôležité praktické otázky a dotazy týkajúce sa poistnej ochrany a krytia.

Tu sú najvýznamnejšie otázky spoločne s odpoveďami na ne:

Kto a prečo potrebuje uzatvoriť poistenie špeciálne do hôr?

Uzatvoriť toto poistenie nemusíte, ale určite sa vám to vyplatí a to z toho dôvodu, že náklady na záchranné akcie vo vysokohorskom prostredí nepokrýva bežné verejné zdravotné poistenie. Zo zákona musia tieto náklady hradiť dospelé osoby spôsobilé na právne úkony a ak sa chcete vyhnúť plateniu z vlastného vrecka, poistenie vám tieto náklady pokryje.

Kedy začína platnosť poistenia na hory v Komunálnej poisťovni?

Poistenie začína štandardne dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. V prípade uzatvorenia poistenia cez internet je ale nutná aj včasná platba poistného na účet poisťovne, kde je stanovená lehota 5 kalendárnych dní od začiatku poistenia. Ak sa tak nestane, platnosť poistnej zmluvy nevznikne vôbec.

Uplatňuje Komunálna poisťovňa aj niektoré výluky či obmedzenia?

Áno, dokonca v prípade porušenia niektorých predpisov a podmienok môže poisťovňa znížiť poistné plnenie až o 50 %. Poistenie na hory sa nevzťahuje napríklad na horolezecké výpravy a výstupy, rizikové športy, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách na súťaže alebo situácie, ktoré boli spôsobené úmyselne či z hrubej nedbanlivosti.

Je možné dojednať poistenie na hory aj pre kolektívne poistenie?

Okrem štandardného tuzemského cestovného poistenia ponúka Komunálna poisťovňa aj kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku. Súčasťou tohto balíka však nie je pokrytie nákladov na záchranné práce a činnosti na horách, takže tu nie je zahrnuté poistenie na hory. Poistenie do hôr si ale môžete dojednať aj pre viac ľudí, nemusí byť individuálne.

Uzatvorenie poistenia do hôr Komunálnej poisťovne online a prečo využiť porovnanie

Zaujala vás kompletná poistná ochrana pre cestovanie aj na hory od Komunálnej poisťovne? Ak áno, môžete využiť najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob, ako získať poistenie na mieru a za najlepších podmienok, čiže porovnanie a uzatvorenie poistenia online.

Za týmto účelom fungujú online porovnávače a porovnávacie služby:

Zadáte počet osôb, ktoré potrebujete poistiť a obdobie, na ktoré potrebujete poistenie.

Vyberiete si typ poistenia, balíček alebo jednotlivé udalosti a situácie pre poistenie.

Počkáte na porovnanie všetkých možností a zvolíte si najlepšie poistenie pre vás

Vyplníte svoje údaje, odošlete ich, počkáte na poistnú zmluvu a to je všetko.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Po obdržaní poistnej zmluvy a všetkých potrebných inštrukcií vám zostáva za poistenie už len zaplatiť, nakoľko bez platby nebude poistná ochrana účinná. Aj v tomto prípade môžete využiť internet, keďže väčšina porovnávačov vám umožní zaplatiť či už cez internet banking, platobnou kartou online, alebo aj cez QR kód s pomocou vášho smartfónu.

Ak využijete pre uzatvorenie poistenia na hory internet, získate viacero benefitov:

 • poistenie si viete vybaviť plne online, nemusíte nikam cestovať, s nikým telefonovať a ani nikto nebude otravovať vás, pokojne vám k tomu stačí len mobilný telefón
 • porovnanie, dojednanie aj platba sú rýchle, jednoduché a pohodlné, vo všetkom vám pomôže poistná online kalkulačka alebo online porovnávacia služba
 • získate najlepšiu možnú cenu za poistenie na mieru, pretože šírku poistného krytia si zvolíte sami a potom si aj sami vyberiete z ponuky všetkých poisťovní tú najlacnejšiu

Dôležité sú však nielen finančné, ale aj nefinančné výhody a plusy. Väčšina porovnávačov je napríklad súčasťou komplexných poistných portálov, takže môžete získať zdarma aj poradenstvo pri výbere správneho poistenia. Rovnako tak je výhodou úspora času a energie, keďže nemusíte zisťovať aktuálne podmienky, ceny a akcie, nástroje to spravia za vás.

ŽIADNE ZDRŽOVANIE SA S POŠTOU

Dobrou správou je, že poistná zmluva, ale aj ďalšie poistné dokumenty, vám neprídu štandardnou papierovou poštou, ale v elektronickej forme na mail. Nemusíte teda na nič čakať a hneď ako vám dokumenty prídu, môžete poistné zaplatiť a užívať si ochranu a krytie.

Online kalkulačka Komunálnej poisťovne a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Okrem porovnávačov hrajú dôležitú úlohu pri získaní najlepšieho poistenia aj poistné online kalkulačky. Ich úlohou je presný výpočet poistenia a pomoc pri dojednaní aj platení poistného. Nie všetky to však dokážu a nie všetky sú rovnako spoľahlivé a kvalitné.

Ako rozoznať tie najlepšie? Zamerať sa musíte na tieto 4 dôležité znaky:

 • v prvom rade je to poznateľnosť značky poistného nástroja a dostatok referencií, veľkým plusom je tiež to, ak je kalkulačka súčasťou väčšieho portálu
 • v druhom rade je dôležitý presný výpočet poistenia na mieru, čiže kalkulačka musí pracovať s aktuálnymi údajmi, cenami a všetkými cenovými akciami
 • rovnako tak je dôležité a nevyhnutné, aby bolo porovnanie kompletné, zahŕňalo všetky balíčky poistenia alebo všetky poisťovne ponúkajúce poistenie pre hory
 • v neposlednom rade je pozitívnym znakom, ak sa nejedná len o anonymný porovnávač alebo kalkulačku, ale máte napríklad k dispozícii aj infolinku pre poradenstvo

Tieto znaky nie sú jediné dôležité, ale môžu veľa napovedať o kvalite a serióznosti danej poistnej kalkulačky alebo porovnávacej služby. Len kvalitné a overené nástroje vám môžu pomôcť získať skutočne účinnú poistnú ochranu na hory aj cestovanie a zároveň vám pomôžu nielen s výpočtom a porovnaním, ale aj pohodlným uzavretím a platením poistenia.

Aj u nás nájdete serióznu online kalkulačku pre poistenie na hory od Komunálnej poisťovne:

4.9/5 - (52 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here