Poistenie domu a domácnosti

Poistenie je nevyhnutnou súčasťou nášho života – či už poisťujete seba (životné poistenie) alebo svoj majetok (neživotné poistenie). Život nám neraz prekrížia nepríjemné udalosti, ktorým nemožno zabrániť, ale vďaka poisteniu možno zmierniť ich následky. Možno si hovoríte, že sú to zbytočne vyhodené peniaze a vám sa nič zlé nemôže stať. Avšak ak vám nepriazeň počasia poškodí vašu nehnuteľnosť, na ktorú ste šetrili celý život, pár drobných mesačne vás ochráni pred stratou vášho majetku. Poistné krytie vám vyplatí finančnú čiastku na odstránenie vzniknutej škody a váš život ide bez ujmy ďalej.

Poistenie domu patrí medzi dobrovoľné neživotné poistenie a člení sa na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Aký je medzi tým rozdiel?

Poistenie nehnuteľnosti

Tento typ poistenia sa vzťahuje iba na nehnuteľnosť – stavbu domu a pozemok. Vnútorné hnuteľné zariadenie vašej domácnosti toto poistenie nepokrýva.

V tomto type poistenia si môžete poistiť:

 • rodinný dom vrátane iných objektov na vašom pozemku (garáž, letná kuchynka, plot…)
 • byt
 • nebytové priestory
 • chaty
 • nehnuteľnosť vo výstavbe

Poistenie nehnuteľnosti ochraňuje váš majetok pred:

 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • záplavami
 • víchricou
 • pádom stromu
 • krupobitím
 • nárazom vozidla
 • vandalizmom
 • vlámaním

Poistenie okrem iného kryje znehodnotenie pozemku po zosuve pôdy, stavebný materiál, ploty a ohradové múry a i.

Poistné krytie závisí od ponuky konkrétnej poisťovne a od vašich požiadaviek.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na vybavenie vášho domu – všetko hnuteľné zariadenie. V dnešnej dobe si môžete poistiť naozaj čokoľvek, všetko závisí na vás. V ponuke sú základné balíky, komplexné i nadštandardné.  Aj váš majetok, rovnako ako vaša nehnuteľnosť, je vystavený rôznym rizikám – riziko krádeže a riziko živelnej skazy.

Najčastejšie sú kryté tieto riziká:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • záplavy
 • víchrica a krupobitie
 • pád stromu
 • náraz vozidla
 • krádež
 • vandalizmus
 • ťarcha snehu
 • voda z vodovodného potrubia

Pripoistiť si môžete:

 • skrat elektronických zariadení
 • práčku a domáce spotrebiče
 • lom rúrok z potrubia
 • doplnkové poistenie drahých vecí a i.

Poistenie môže zahŕňať aj:

 1. Asistenčné služby – pomôžu vám v prípade zablokovania vstupných dverí, zalomenie kľúča v zámku, pri strate kľúča

– v prípade, že je váš dom kvôli vzniku poistnej udalosti neobývateľný

– v prípade, že sa vo vašej domácnosti objaví nežiaduci  hmyz  alebo živočíchy

2. Zodpovednosť za škodu – kryje škodu na majetku a na zdraví spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti, fyzickými osobami alebo chovom zvierat

Čo ovplyvňuje výšku sumy za poistku?

Množstvo peňazí, ktoré za vaše poistenie budete platiť, závisí predovšetkým od vás – od toho, čo všetko si chcete vo vašej domácnosti poistiť.

Pri výške poistenia je dôležité – poistné krytie (výška sumy a rizík, na ktorú si váš domov poisťujete), poistná suma (výška peňazí, ktoré vám poisťovňa vyplatí v prípade vzniknutej škody) a výška poistného (sumy, ktorú budete pravidelne za poistenie platiť).

Poistenie domácnosti si treba vybrať tak, aby pokrývalo vaše požiadavky a aby ste zaplatili primeranú sumu. Starostlivo si vyberajte, ktoré poistenie potrebujete a ktoré nie.

Význam poistenia nespočíva v tom, že sa vám daná udalosť nikdy nestane, ale v tom, že ak k nejakému poškodeniu dôjde, budete mať od poisťovne peniaze na obnovu vzniknutej škody. Význam poistenia preto netreba podceňovať.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online kalkulačka

Facebook

28FanúšikoviaPáči sa