Poistenie do hôr Uniqa

0
158

Idete na hory v rámci rekreačnej letnej turistiky alebo si zalyžovať na vyznačených tratiach? Chceli by ste si ale dojednať poistenie na hory, ktoré vám pomôže aj v niektorých iných situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri bežnom cestovaní? V tom prípade má pre vás poisťovňa Uniqa pripravené komplexné riešenia to v rámci cestovného poistenia.

Poistenie pátrania a záchrany na horách, ale napríklad aj na vode, je totiž obsiahnuté už v štandardnom krátkodobom aj dlhodobom celoročnom poistení Uniqa. Okrem týchto produktov ponúka poisťovňa tiež špeciálne cestovné poistenie pre Slovensko.

Výsledkom je tak kompletná poistná ochrana, ktorú viete využiť nielen vo vysokohorskom teréne, ale aj pri bežnom cestovaní. Podobne ako v prípade iných typov poistenia, aj toto poistenie na hory poisťovne Uniqa si viete vypočítať a porovnať cez online kalkulačku. Pre tých, čo hľadajú maximálne pohodlie, je tu aj možnosť uzatvorenia poistenia online.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody poistenia do hôr Uniqa

Poisťovňa Uniqa ponúka pre záujemcov o poistné krytie komplexnú poistnú ochranu pre cestovanie aj pre záchranné práce na horách či dokonca na vode. Poistenie je možné dojednať v rámci štandardného cestovného poistenia pre zahraničie aj pre Slovensko.

Poistenie do hôr od Uniqy je určené na náhradu zásahov Horskej záchrannej služby na území Slovenska vrátane náhrady nákladov na pátranie po stratenom turistovi.

Poistenie na hory platí vo vysokohorskom prostredí v oblastiach pôsobnosti Horskej záchrannej služby a to vrátane jaskýň a priepastí v danom území pôsobnosti.

Ak si dojednáte poistenie len pre Slovensko, ide o krátkodobé poistenie na presné dni.

Na rozdiel od ostatných poisťovní, Uniqa neponúka poistenie na hory samostatne, ale len v balíku so štandardným cestovným poistením. V ponuke však má takýto balík aj s platnosťou len na územie Slovenskej republiky, pričom v rámci poistenia na hory sú pokryté náklady na činnosť Horskej záchrannej služby v rámci jej pôsobnosti a to po celý rok.

Pokiaľ ide o poistenie záchranných akcií Horskej záchrannej služby, tak toto pokrýva:

 • vyhľadávanie poisteného a pátranie po ňom v horskom teréne v oblasti, ktoré služba pokrýva, vrátane poskytnutia prvej pomoci na odvrátenie ohrozenia života
 • vyslobodzovanie a všetky úkony smerujúce k vyslobodeniu a odvráteniu akútnych bolestí alebo ohrozenia života poisteného po jeho vypátraní a nájdení v teréne
 • transport poisteného k najbližšiemu prostriedku dopravnej zdravotnej služby alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, či už ide o pozemný alebo letecký transport
 • prepravu a zvoz nájdených ľudských pozostatkov z miesta zásahu alebo nálezu do miesta ich prebratia a odvozu dopravnou zdravotnou službou a inými inštitúciami

BEŽNÉ LETNÉ AKTIVITY A ZIMNÉ ŠPORTY

V rámci poistenia zásahov Horskej záchrannej služby na Slovensku v poisťovni Uniqa sa poistenie vzťahuje v horách aj na osoby pohybujúce sa po značkovaných chodníkoch a tiež na vykonávanie bežných rekreačných zimných športov po vyznačených tratiach.

Balíky a moduly poistenia do hôr Uniqa

Poisťovňa Uniqa ponúka svoje poistenie nákladov na záchranné akcie na horách a vo vysokohorskom prostredí v rámci troch typov poistenia. Prvými dvoma sú poistné balíky určené pre cestovanie do zahraničia, tým tretím je špeciálne poistenie pre Slovensko.

Tu sú jednotlivé možnosti spolu s ich parametrami a podmienkami:

Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia

 • jedná sa o bežné krátkodobé poistenie do cudziny, ktoré ponúka poistné balíky s vysokým poistným krytím, základom je samozrejme poistenie liečebných nákladov
 • v rámci štandardného cestovného poistenia určeného pre jednorazové pobyty a cesty máte pokryté aj poistenie pátrania a záchrany na horách a vode na Slovensku
 • toto poistenie sa dojednáva na presný počet dní a je primárne určené pre zahraničie, pričom uzatvoriť ho môžu individuálni poistenci aj rodiny s deťmi až pre 6 osôb

Ročné cestovné poistenie do zahraničia

 • druhou možnosťou je štandardné ročné cestovné poistenie určené pre dlhodobý pobyt v zahraničí, ktorého predmetom sú tiež liečebné náklady, ale aj iné udalosti
 • v rámci širokého pokrytia je súčasťou poistenia aj v tomto prípade pokrytie nákladov na pátranie a záchranné práce na území Slovenskej republiky pre hory aj vodu
 • bežné letné a zimné športy sú automaticky kryté, pokryté však nie sú rizikové a extrémne športy, rovnako tak ani náklady hradené z verejného zdravotného poistenia

Cestovné poistenie na Slovensku

 • tento balík je špeciálnym cestovným poistením, ktoré si viete dojednať už na 1 deň a pomôže vám na horách, na vode aj pri bežnom cestovaní kompletným krytím
 • súčasťou poistenia je náhrada nákladov na Horskú záchrannú službu alebo pátranie po stratenom turistovi, ale aj náhrada cenných vecí, napríklad športovej výbavy
 • okrem toho poistenie obsahuje aj odškodnenie pri úraze, náhradu batožiny, poistenie storno poplatkov, poistenie zodpovednosti a náhradu nevyčerpaných služieb

Územná platnosť poistenia do hôr Uniqa a obmedzenia predmetu poistenia

Poistenie na hory Uniqa pokrýva tie poistné udalosti, ktoré nastali v horských oblastiach, ktoré sú v územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby a to na Slovensku. Väčšina najznámejších destinácií v horách do tejto pôsobnosti patrí.

Tu sú všetky oblasti, ktoré sú pokryté záchrannými akciami:

 • najznámejšou oblasťou je určite turistická oblasť Tatier, kde vám poistenie poskytuje ochranu v Západných, Vysokých aj Belianskych Tatrách a platí aj pre Nízke Tatry
 • okrem tohto územia sú poistením pokryté aj iné známe turistické či lyžiarske destinácie, napríklad Slovenský raj, Veľká Fatra, Malá Fatra či Kremnické vrchy
 • poistenie kryje aj oblasti Pienin, Javorníkov, Kysuckej Vrchoviny, Bukovských Vrchov, Kysuckých Beskýd, Stredných Beskýd a Moravsko-sliezskych Beskýd
ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


DO ZAHRANIČIA SO SPRÁVNYM POISTENÍM

Ak cestujete nielen po Slovensku, ale radi praktizujete turistiku či lyžovanie aj v zahraničí, vyberte si z ponuky poisťovne Uniqa poistenia určené do zahraničia, či už krátkodobé alebo celoročné. Štandardné poistenie na hory na Slovensku vám totiž v cudzine nepomôže.

Kontakty na asistenčné služby Uniqa a Horskú záchrannú službu

Ak sa vyberiete na hory, podmienkou využitia poistnej ochrany a záchrany príslušnými zložkami je ich správne kontaktovanie. Za týmto účelom je preto dobré poznať kontaktné údaje tak na Horskú záchrannú službu, ako aj do poisťovne Uniqa.

Pre kontaktovanie môžete použiť telefonické linky, ktoré sú k dispozícii nonstop:

Horská záchranná služba: Ak sa ocitnete v problémoch, budete potrebovať pomoc, zraníte sa alebo sa stratíte, môžete pre pomoc kontaktovať Horskú záchrannú službu, ktorá má svoje stanice vo všetkých oblastiach, kde pôsobí. Centrálna tiesňová linka má skrátené telefónne číslo 18 300 a je vám k dispozícii nonstop každý deň v roku.

Telefón pre asistenčné služby: Pokiaľ budete potrebovať využiť asistenčné služby v rámci cestovného poistenia poisťovne Uniqa, obrátiť sa môžete na jej telefonickú linku asistencie. Táto linka je tiež k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni a jej číslo je +421 2 544 11 029. Po spojení s operátorom získate všetky potrebné informácie či konzultácie.

Najčastejšie otázky o poistení do hôr Uniqa

Aký je limit poistného krytia pre záchranné práce na horách alebo kde všade je potrebné mať dojednané poistenie na hory? Tieto, ale aj mnohé podobné otázky, sú dôležité hlavne pre praktickú pomoc v rámci poistnej ochrany na horách, či už v lete alebo v zime.

Tu sú odpovede na najčastejšie a najdôležitejšie otázky:

Aký limit uplatňuje poisťovňa pre poistenie zachraňovacích nákladov?

Pod týmto pojmom sa myslia náklady, ktoré zahŕňajú poistenie zásahov Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky. Tak, ako aj pri všetkých ostatných poisteniach, aj v tomto prípade je potrebné rátať s poistným limitom, ktorý je vo výške 16.600 €. Tento limit sa uplatňuje na všetky činnosti v rámci záchranných akcií.

Kto potrebuje poistenie na hory a kedy je potrebné ho uzatvoriť?

Všetky dospelé osoby spôsobilé na právne úkony sú povinné zo zákona hradiť náklady na pátranie a záchranné akcie Horskej záchrannej služby, takže tieto osoby by si mali poistenie týchto nákladov určite dojednať. Uzatvoriť ho treba ešte pred tým, ako pôjdete do vysokohorských oblastí vymenovaných vyššie, kde pôsobí záchranná služba.

Aké doklady je potrebné predložiť poisťovni po zásahu?

Štandardne treba po vykonaní zásahu Horskou záchrannou službou poisťovni doložiť tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, záznam o zásahu, faktúru za zásah vrátane rozpisu, doklad o úhrade faktúry za zásah, ak bola uhradená, kompletnú lekársku správu, policajnú správu, úmrtný list. Ide o kompletný zoznam dokladov, nie všetky musia byť potrebné.

Existujú nejaké výluky z poistenia na hory?

Áno a sú uvedené v poistných podmienkach. Medzi najdôležitejšie, o ktorých by ste mali vedieť, patria výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, situácie vzniknuté v súvislosti s vykonávaním nepoistenej športovej činnosti, prípady, ku ktorým došlo následkom požitia alkoholu alebo v jaskyniach, okrem jaskýň verejne dostupných.

Uzatvorenie poistenia do hôr Uniqa online a prečo využiť porovnanie

Chceli by ste získať najvýhodnejšie poistenie na hory, či už od poisťovne Uniqa alebo inej poisťovne? V tom prípade sa nezaobídete bez porovnania všetkých poistných balíčkov a možností a presne na tento účel slúžia online porovnávacie služby.

Okrem porovnania vám online porovnávač pomôže aj s uzatvorením poistky:

Vyberiete si typ poistenia, ktoré chcete a počet poistených osôb.

Zadáte ostatné parametre, napríklad pripoistenia alebo poistné balíčky.

Zvolíte si z ponuky poistení, ktoré vám porovnávač ukáže, to najlepšie.

Vyplníte osobné údaje, odošlete žiadosť, počkáte na poistnú zmluvu a to je všetko.

Po odsúhlasení poistenia vám príde poistná zmluva a všetky ostatné dokumenty, či už poistné podmienky alebo prehľad poistného krytia a jeho limitov, v elektronickej forme na mail. Všetko je tak rýchle, nemusíte čakať na poštu a ani sa nemusíte s nikým stretnúť osobne. Online porovnávač vám pomôže so všetkými úkonmi od úvodu až po záver.

Dojednanie poistenia cez internet má tiež viacero benefitov a plusov:

 • poistenie vybavíte pokojne aj cez svoj smartfón z pohodlia domova, nemusíte si zisťovať žiadne aktuálne akcie a ceny, online porovnávač to spraví za vás
 • okrem porovnania a dojednania poistenia viete cez internet poistenie aj zaplatiť, napríklad platobnou kartou, alebo cez QR kód aj mobilným telefónom
 • poistenie máte navyše plne personalizované, nakoľko ponuka je šitá presne na mieru podľa parametrov a kritérií, ktoré ste zadali na úvod do online porovnávača

S výpočtom poistenia cez poistnú kalkulačku a jeho porovnaním sa ale nemusia spájať čisto len finančné benefity alebo výhody z pohľadu pohodlia a rýchlosti. Viacero týchto online nástrojov je súčasťou širších poistných portálov, ktoré ponúkajú aj nestranné a nezávislé poradenstvo pri výbere poistenia, takže získate naozaj účinnú poistnú ochranu.

NEZABUDNITE NA ZAPLATENIE VČAS

Aby bola vaša poistná ochrana účinná, je nevyhnutné zaplatiť za poistenie načas. K tomu vám môžu znova pomôcť online nástroje, či už ide o internet banking alebo o systém PayCard, vďaka ktorému môžete cez kvalitné online porovnávače zaplatiť platobnou kartou online.

Online Uniqa kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie do hôr

Chcete získať najlepšie poistenie do hôr aj s najlepšou cenou presne pre vás? V tom prípade zamerajte svoju pozornosť na online kalkulačky, ktoré vám pomôžu s výpočtom a výberom na mieru. Viaceré vám umožnia poistenie aj uzavrieť a zaplatiť.

Spomedzi všetkých online nástrojov si ale vyberajte len tie kvalitné a seriózne:

 • prvým pozitívnym znamením je, ak sú online kalkulačka alebo porovnávač dostatočne známe a už sú dlhšiu dobu na trhu, ideálne aj ako súčasť viacerých poistných služieb
 • dôležité je tiež to, aby ste si mohli pri porovnaní poistenie zvoliť čo najpresnejšie so zadaním všetkých parametrov a aby porovnanie nebolo len o cene
 • veľkým plusom je, ak vám online kalkulačka či porovnávač pomôžu aj so zaplatením poistenia, tu ale pozor na to, aby bola cena konečná a bez provízie
 • znamením kvality je aj to, ak kalkulačka pracuje so všetkými aktuálnymi a najnovšími akciami, vtedy máte istotu, že získate naozaj najlepšiu cenu

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale spomedzi veľkého množstva online kalkulačiek či porovnávačov je naozaj spoľahlivých a serióznych len veľmi málo. Venovať čas ich hľadaniu a výberu sa ale vyplatí, lebo len vtedy si viete nájsť naozaj najlepšie poistenie presne na mieru pre vás a zároveň za výhodných cenových podmienok.

Naša online poistná kalkulačka vám s poistením na hory Uniqa môže pomôcť tiež:

4.9/5 - (33 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here