Poistenie do hôr

Poistenie do horChystáte sa na turistiku na Slovensku? Idete lyžovať, na pešiu túru alebo preferujete aj adrenalínové športy? Pre prípad, že vám budete musieť pomôcť Horská záchranná služba, by ste si mali dojednať poistenie na hory. Jedná sa o špeciálny poistný produkt, ktorý spadá pod cestovné poistenie, pričom jeho platnosť je len na území Slovenskej republiky.

Niektoré poisťovne môžu ponúkať toto horské poistenie aj do zahraničia, napríklad pre Rakúsko ale aj iné krajiny v rámci Európy či celého sveta, avšak len v rámci komplexného cestovného poistenia. Štandardné poistenie do hôr je určené len pre Slovensko.

Či už máte záujem o jednodňové poistenie Horskej záchrannej služby alebo celoročné pokrytie pre všetky typy dovoleniek a pobytov na horách, nájsť najlepšie poistenie na hory vám pomôže online kalkulačka alebo špeciálny porovnávací nástroj. Vďaka nim získate prehľadné porovnanie všetkých postení aj s možnosťou ich uzatvorenia cez internet.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie na hory, pre koho je určené, kde platí a aká je poistná doba

Poistenie do hôr patrí pod cestovné poistenie, ktoré je uzatvárané dobrovoľne a týka sa nákladov na záchranné akcie v horských oblastiach. Postenie môžu uzavrieť fyzické osoby, ktoré navštívia oblasti národných parkov a územia, kde pôsobí Horská záchranná služba.

Poistenie na hory pokrýva náklady na činnosti pátrania, hľadania, vyslobodzovania a záchrany poistených osôb v horskom prostredí vrátane jaskýň a priepastí.

Cieľom poistenia je preplatenie nákladov na spomínané činnosti, ktoré vykonáva v danom území Horská záchranná služba, nie však nákladov zo zdravotného poistenia.

Toto poistenie môže byť krátkodobé na presné dni, ale aj dlhodobé, na celý rok.

Poistiť sa na hory môže tak jednotlivec, ako aj celá rodina naraz. Poistenie sa ale uzatvára len pre dospelých poistencov, čiže vo veku 18 a viac rokov, nakoľko u deti nie je povinnosť hradiť náklady na záchranné akcie Horskej záchrannej služby. Niektoré poisťovne môžu mať aj horný limit, obvykle je to 70 rokov, prípadne s niektorými podmienkami viac.

Poistenie do hôr má niektoré špecifiká, o ktorých by ste určite mali vedieť:

 • poistenie je platné na území Slovenskej republiky, konkrétne v 15 oblastiach národných parkov a horských území, teda tam, kde pôsobí Horská záchranná služba
 • poisťovne ponúkajú tento produkt nielen ako samostatné poistenie, ale aj v rámci cestovného poistenia, či už ide o tuzemské cestovné poistenie, alebo to do zahraničia
 • okrem samotného poistenia nákladov horskej služby je možné v niektorých balíčkoch v niektorých poisťovniach získať aj pripoistenia, napríklad pre rizikové športy
 • ak by ste chceli takéto poistenie získať do cudziny, musíte pozerať cestovné poistenie do zahraničia, ktoré obsahuje aj pokrytie nákladov na záchranné služby a akcie

POISTENIE NA HORY NIE JE POVINNÉ, ALE VYPLATÍ SA

Hoci uzatvoriť poistenie na záchranné akcie Horskej záchrannej služby nie je vašou povinnosťou, mali by ste veľmi dobre zvážiť riziká, ktoré hrozia. V prípade, že budete potrebovať pomoc, budete si musieť za všetky záchranné činnosti platiť zo svojho.

Na čo slúži a čo kryje poistenie na hory

Primárnym cieľom poistenia do hôr je pokrytie nákladov, ktoré vzniknú pri pátraní a záchranných akciách vykonávaných Horskou záchrannou službou Slovenskej republiky. V rámci poisťovní si ale viete dojednať vo forme pripoistení aj niektoré iné situácie.

Tu sú najdôležitejšie oblasti a činnosti, ktoré poistenie na hory pokrýva:

Pátranie v horskom prostredí: Prvou činnosťou, ktorou poistenie pokrýva, je pátranie a hľadanie strateného turistu alebo turistu v problémoch. Za týmto účelom sa využívajú letecká technika a ľudské sily, ktoré prehľadávajú priamo v teréne oblasť, kde by sa mohol turista nachádzať. Poistenie kryje náklady už na tento prvý úkon v rámci záchrannej akcie.

Vyslobodzovanie: Po vypátraní miesta je v prípade potreby nutné vyslobodenie. Nakoľko Horská záchranná služba pôsobí aj v jaskyniach alebo priepastiach, ktoré sa nachádzajú v horských oblastiach na území pôsobnosti, môže byť pre vyslobodenie potrebná aj technika. V prípade potreby sa poskytuje aj prvá pomoc, pri ohrození zdravia alebo života.

Pozemný prevoz a zvoz: Po nájdení turistu sa vykonáva prevoz, poistenie kryje náklady na prevoz rôznej povahy. Ak to podmienky umožňujú, ide o pozemný prevoz alebo zvoz a to do najbližšieho miesta, kde si môže turistu prebrať štandardná rýchla zdravotná pomoc, ktorá už je hradená z verejného poistenia. Samotný prevoz ešte patrí pod krytie poistenia na hory.

Letecký prevoz: Pokiaľ si to vyžadujú okolnosti, môže byť prevoz aj leteckou formou. V tomto prípade ide obvykle o prevoz buď k najbližšiemu miestu, kde je možné odovzdanie turistu štandardnej zdravotnej pomoci, ale tiež aj prevoz priamo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré môže poskytnúť potrebné lekárske ošetrenie.

Zvoz telesných pozostatkov: Poistenie na hory pokrýva nielen situácie, kedy sa podarí zachrániť turistu nažive, ale aj pre prípady, kedy sú pri záchrannej akcii nájdete už len telesné pozostatky. V tomto prípade Horská záchranná služba zabezpečí ich prepravu alebo zvoz do miesta, kde si pozostatky prevezmú príslušné inštitúcie. Poistenie pokrýva aj tieto náklady.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Rizikové športy: Štandardná turistika alebo lyžovanie po vyznačených tratiach sú obvykle v poistení pokryté, ale niektoré poisťovne umožňujú pokryť aj rizikové športy a to vo forme pripoistení. Ide najčastejšie o jaskyniarstvo, skalolezectvo, zjazd na horskom bicykli, zimné športy mimo vyznačené trate, skialpinizmu, cliffdiving alebo lezenie po ľadopádoch.

Rizikové činnosti a povolania: Ak sa pohybujete v horskej oblasti s horolezeckým výstrojom a s horolezeckými pomôckami, prípadne vykonávate povolanie horského vodcu, musíte si tiež dojednať špeciálne pripoistenie a to pre rizikové činnosti a povolania v horskom prostredí. Takéto pripoistenie však neponúkajú všetky poisťovne, treba preto pozerať detailnú ponuku.

Na čo si dať pozor a výluky z poistenia na hory

Aby ste si mohli naplno uplatniť poistné krytia a poistnú ochranu z poistenia do hôr, je potrebné dodržať poistné podmienky tej poisťovni, kde máte poistenie. Tu si treba dať pozor hlavne na výluky a obmedzenia, ktoré môžu znamenať aj krátenie poistného plnenia.

Najčastejšie medzi výluky a obmedzenia patria tieto situácie:

 • škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že nastanú, rovnako tak škody spôsobené úmyselným konaním a nedbanlivosťou
 • škody, ktoré nastali v dôsledku požitia alkoholických nápojov, niekedy diferencované podľa hladiny alkoholu, omamných látok a liekov, ktoré nemal poistenec predpísané
 • náklady spôsobené zneužitím linky tiesňového volania tým, že poistenec úmyselne žiadal o pomoc, ktorá nebola nakoniec nevyhnutná podľa podmienok poisťovne
 • náklady v súvislosti s pohybom poisteného v horskom teréne, ak bol vyhlásený vyšší stupeň lavínového nebezpečenstva alebo bolo vyhlásené iné nebezpečenstvo na horách

NEZANEDBAJTE SVOJE POVINNOSTI PO ZÁSAHU

Po vykonaní zásahu Horskou službou nezabudnite poisťovni doložiť vyplnené všetky potrebné dokumenty. Ide hlavne o tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, záznam o zásahu, faktúra za zásah s rozpisom položiek, lekárska správa a ak existuje, tak aj policajná správa.

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie na hory

Poistenie do hôr patrí síce medzi cestovné typy poistenia, na aktuálne tento druh poistnej ochrany neponúkajú všetky komerčné poisťovne na trhu, ale iba niektoré. Nie všetky pritom majú toto poistenie ako samostatný produkt, ale ide o súčasť tuzemského poistenia.

Tu sú tie poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie do hôr, v abecednom poradí:

Allianz – Slovenská poisťovňa: Špeciálne poistenie na hory pre letnú turistiku aj zimné lyžovanie ponúka poisťovňa Allianz. V jej ponuke je krátkodobé aj celoročné poistenie do hôr a dojednať si túto poistnú ochranu môžete aj v rámci komplexného tuzemského cestovného poistenia a cestovného poistenia do zahraničia. Vek poistencov môže byť 18 až 70 rokov.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Generali: Či už preferujete letnú pešiu turistiku, lezenie po skalách alebo lyžovanie, má pre vás poisťovňa Generali pripravené až 3 balíky poistenia do hôr. V tom základnom sú kryté všetky štandardné aktivity, vo vyššom si viete poistiť aj jaskyniarstvo. Poistenie si viete obohatiť aj o pokrytie zodpovednosti, úrazové poistenie alebo o nadštandardnú asistenciu.

Komunálna poisťovňa: Ak cestujete po Slovensku a idete aj na hory, môžete si dojednať v Komunálnej poisťovni komplexné poistenie práve pre tieto situácie. Poisťovňa totiž neponúka horské poistenie samostatne, ale v rámci tuzemského cestovného poistenia a to v tom najvyššom balíku. Plusom je, že takto máte pokryté aj iné obvyklé poistné udalosti.

Kooperativa: Viacero možností, ako si dojednať poistenie na hory, ponúka aj Kooperativa. Získať viete jednorazové aj paušálne ročné poistenie čisto len na hory a pre pokrytie zásahov Horskej záchrannej služby, ale napríklad aj tuzemské cestovné poistenie s pokrytím horských oblasti. V druhom prípade máte poistenú napríklad aj batožinu alebo trvalé následky úrazu.

Union: Pre rekreačných turistov aj pre skialpinistov má poistenie na hory pripravené tiež poisťovňa Union. Toto poistenie si môžu dojednať osoby do 70 rokov, pričom v prípade krátkodobého aj dlhodobého poistenia ponúka poisťovňa viacero balíkov poistnej ochrany. Poistiť si tak viete nielen záchranné akcie na horách, ale aj udalosti pre bežné cestovanie.

Uniqa: Ak sa rozhodnete pre poisťovňu Uniqa, môžete získať poistenie záchranných akcií na horách, ale aj vo vode. Poisťovňa ponúka pokrytie nákladov na pátranie a záchranu v horskom prostredí tak v tuzemskom poistení, ako aj v tom do zahraničia. Ak si zvolíte tuzemské cestovné poistenie, môžete si ho zajednať už na 1 deň aj s pokrytím iných situácií.

Cena za poistenie na hory a možné zľavy či bonusy

Cena poistenia do hôr závisí od viacerých parametrov, hlavne o doby poistenia, kde platí priama úmera, že čím dlhšie je poistné obdobie, tým vyššia je cena. Na výšku poistného majú vplyv aj iné faktory, medzi iným aj možné cenové zvýhodnenia, zľavy a bonusy.

Toto sú najčastejšie parametre a podmienky, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia:

 • okrem doby poistenia má veľký vplyv na cenu aj typ poistenia, dlhodobé celoročné poistenie je obvykle v prepočte na deň lacnejšie, ako jednodňové krátkodobé
 • druhým dôležitým faktorom je výber pokrytia, ak si dojednávate samostatné poistenie len na hory, je cena pochopiteľne nižšia, ako keď ide o kompletné cestovné poistenie
 • medzi významné faktory zvyšujúce cenu poistného patria aj pripoistenia, konkrétne pre rizikové a adrenalínové športy a tiež pre rizikové činnosti a povolania v horách
 • naopak, nižšiu cenu poistenia na hory vám pomôžu získať zľavy, najčastejšie ich poisťovne ponúkajú deťom, mladým do 26 rokov a tým, čo majú viac poistných zmlúv

NECHAJTE SI VYPOČÍTAŤ POISTENIE NA MIERU

Najlepším spôsobom, ako získať presnú predstavu o výške poistného, je jeho výpočet na mieru s využitím online kalkulačky. Takýmto spôsobom zistíte nielen to, ktorá poisťovňa má pre vás najlepšie podmienky, ale aj to, či sa vám oplatí krátkodobé alebo dlhodobé poistenie.

ikona cta cestovne
CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o poistení na hory

Poistenie na hory nie je ale len o teoretických parametrov a podmienkach, ale hlavne a predovšetkým o praktickej poistnej ochrane, ak sa niečo prihodí. Z tohto pohľadu sú preto dôležité aj niektoré otázky týkajúce sa napríklad územnej platnosti či asistencie.

Prinášame vám tie najdôležitejšie otázky a k nim aj odpovede:

V ktorých oblastiach na území Slovenskej republiky poistenie na hory platí?

Poistenie pokrýva náklady na záchranné akcie Horskej záchrannej služby, takže platí tam, kde táto služba pôsobí. Ide o Západné, Vysoké, Belianske a Nízke Tatry, Malú a Veľkú Fatru, Slovenský raj, Kremnické vrchy, Pieniny, Javorníky, Bukovské vrchy, Kysuckú vrchovinu a Beskydy, konkrétne Kysucké Beskydy, Stredné Beskydy a Moravsko-sliezske Beskydy.

Poskytujú poisťovne k tomuto poisteniu aj nejaké asistenčné služby?

Ak máte dojednané len čisto poistenie na hory, je rozsah asistenčných služieb menší a zahŕňa predovšetkým konzultáciu v tiesni alebo krízovej situácii. Pokiaľ bude horské poistenie súčasťou tuzemského cestovného poistenia, tak k tomuto poisteniu býva už rozsah asistencie široký a zahŕňa aj zabezpečenie pomoci pre situácie pokryté v rámci poistenia.

Čo robiť a na koho sa obrátiť, ak sa ocitnem v problémoch na horách?

Ak budete potrebovať pomoc v horskom prostredí na území, kde pôsobí Horskou záchrannou službou, kontaktuje centrálu a to na tiesňovom telefónnom čísle 18 300. Potom postupujte podľa inštrukcií, ktoré vám operátor telefonickej linky dá. Po vykonaní operácie oznámte Horskej záchrannej službe poisťovňu, kde máte poistenie, pre vyriešenie nákladov.

Uplatňujú poistenie nejaké finančné limity na krytie poistenia do hôr?

Áno, podobne ako aj pri ostatných typoch poistenia a poistného krytia, aj tu treba počítať s poistnými limitmi. Väčšina poisťovní ma tieto limity na úrovni 16.600 €, pričom do tejto poistnej sumy treba zarátať všetky náklady na všetky záchranné akcie poistenca v priebehu poisteného obdobia. Vo väčšine bežných prípadov je takýto limit dostatočný.

Uzatvorenie poistenia na hory online a prečo využiť porovnanie

Poistenie do hôr je možné dojednať u viacerých poisťovní a to je aj dôvod, prečo stúpa dôležitosť komplexného porovnania všetkých ponúk a balíčkov poistenia. Za týmto účelom môžete využiť internetové porovnávače, ktoré vám pomôžu aj s dojednaním poistky.

Postup uzatvorenia poistenia na hory cez internet je nasledovný:

Zadáte počet osôb a dobu, počas ktorej sa chcete poistiť, spolu s ďalšími parametrami.

Z porovnania všetkých poisťovní a balíkov si vyberiete to, čo vám vyhovuje najviac.

Doplníte svoje údaje a odošlete žiadosť cez internet, počkáte, kým vám príde zmluva.

Potom ju už stačí len podpísať a zaplatiť poistné, bez ktorého nie je poistenie aktívne.

Ako vidíte, celý postup je teda len o niekoľkých kliknutiach a minútach, navyše, všetko vybavíte priamo z pohodlia domova. Nemusíte čakať ani na doručenie poistnej zmluvy poštou, tá vám príde na email v elektronickej podobe, rovnako ako všetky ostatné dokumenty vrátane poistných podmienok. Je to rýchle, praktické, pohodlné a aj ekologické.

S využitím online porovnania a kalkulačky súvisia aj tieto výhody:

 • nemusíte nikam ísť, všetko vybavíte z domu, napríklad aj cez svoj mobilný telefón, nemusíte ani študovať žiadne aktuálne cenníky, akcie alebo výhody poisťovní
 • poistenie si viete uzatvoriť aj na poslednú chvíľku, napríklad deň pred odchodom, bez stresu, bez nervov, bez obehávania poisťovní, dokonca aj s platbou z domu
 • viacero kalkulačiek a porovnávačov ponúka aj poradenstvo, či už vo forme článkov, alebo tie najlepšie, aj v podobe telefonickej infolinky, samozrejme, zdarma

Okrem nefinančných benefitov je samozrejme veľkým plusom aj úspora, nakoľko porovnanie vám ukáže, ktoré poistenie je pre vás najlepšie. Môžete si tiež porovnať nielen poistenia medzi sebou, ale napríklad aj to, či sa vám neoplatí dojednať si celoročné poistenie na hory, hlavne, ak budete chcieť absolvovať viac túr, lyžovačiek alebo dovoleniek.

ZAPLATIŤ VIETE AJ Z POHODLIA DOMOVA

Ak ide o platenie za poistenie, už dávno neplatí, že ste odkázaní len na platbu poštovým poukazom osobne na pošte. Naopak, poistné viete uhradiť aj z pohodlia domova a to cez internet banking, platobnou kartou online, prípadne aj cez mobil s tzv. QR kódom.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie na hory

Cestou k najlepšej cene poistenia na hory je aj použitie online kalkulačiek určený pre porovnanie a výpočet poistenia na mieru. Tieto nástroje sú u nás čoraz viac populárne, no nie všetky ponúkajú dostatočnú kvalitu a hlavne komplexné služby a servis.

Dôležité je preto pri výbere online kalkulačky pozerať aj na tieto podmienky:

 • známosť alebo doba pôsobenia kalkulačky či porovnávača na trhu, veľkým plusom je aj to, ak ide o online nástroj, ktorý je súčasťou komplexného poistného portálu
 • presnosť výpočtu poistenia, nielen pokiaľ ide o možnosť zvoliť si všetky individuálne parametre, ale aj o aktuálne podmienky, ceny a akcie poisťovní pre poistenie na hory
 • úplné porovnanie, to sa týka tak porovnania všetkých možností a ponúk poistenia do hôr, ako aj porovnania nielen cien, ale aj šírky pokrytia a iných parametrov
 • možnosť nielen porovnať a uzavrieť, ale aj zaplatiť za poistenie priamo cez internet, tu však treba sledovať aj to, či platíte priamo na účet poisťovne a bez poplatku navyše

Ako vidíte, výber kvalitnej kalkulačky aj overeného online porovnávača má veľký vplyv na výhodnosť, ale tiež jednoduchosť a pohodlie pri dojednaní a uzatvorení poistenia na hory. Kvalitné online poistné nástroje vám pomôžu totiž nielen s porovnaním, ale aj s vybavením poistenia a tie najlepšie aj so zaplatením poistného priamo z pohodlia domova.

Ak hľadáte komplexné porovnanie poistenia na hory, naša kalkulačka je tu pre vás:

Facebook

27FanúšikoviaPáči sa

Viac článkov o téme Cestovné poistenie

Poistenie do hor online

Poistenie do hôr online

0
Či už idete na bežnú letnú turistiku, alebo ste sa vybrali na adrenalínovú lyžovačku v zime, poistenie na horách by malo byť súčasťou vašej batožiny...
Cestovne poistenie Kooperativa

Cestovné poistenie Kooperativa

0
Komplexné cestovné poistenie pre dovolenku, pracovnú cestu aj pravidelné cestovanie po celom svete na rok vám ponúka poisťovňa Kooperativa. Poistenie si viete dojednať napríklad...
Poistenie do hor Allianz

Poistenie do hôr Allianz

0
Ak ste vyznávačom vysokohorskej turistiky, pravidelne lyžujete na horách či máte radi náročné športy, nemali by ste pred cestou alebo športovou aktivitou zabúdať na...
Poistenie do hor Uniqa

Poistenie do hôr Uniqa

0
Idete na hory v rámci rekreačnej letnej turistiky alebo si zalyžovať na vyznačených tratiach? Chceli by ste si ale dojednať poistenie na hory, ktoré vám...
Poistenie do hor Kooperativa

Poistenie do hôr Kooperativa

0
Poistenie na hory pre pokrytie nákladov na záchranné akcie Horskej záchrannej služby ponúka aj poisťovňa Kooperativa. Okrem pokrytia prípadov vysokohorských túr alebo rekreácie ponúka...
Poistenie do hor Union

Poistenie do hôr Union

0
Ak ste milovníkom turistiky na Slovensku a hľadáte poistenie pre pokrytie nečakaných nákladov a výdavkov spôsobených problémami či zraneniami, poistenie na hory od poisťovne Union by...