Poistenie pre nové auto

0
3

Kúpa nové motorového vozidla je už výsadou mnohých ľudí. Len do marca 2024 zaznamenal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky celkový počet 7 754 registrovaných nových osobných áut za aktuálny rok.

Pri kúpe nového auta sa poisteniu nevyhnete. Minimálne poistenie zodpovednosti na ochranu pred poškodením tretích osôb v prípade nehody, ktorú zaviníte sami, je na Slovensku povinné zo zákona. Bez dokladu o poistení nemôžete auto prihlásiť.

Nové auto – nové poistenie. Bez ohľadu na to, či kupujete nové, alebo ojazdené auto.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie nového auta: Ako by ste si mali poistiť nové auto?

Nové auto si nekupujete tak často: nablýskaný vzhľad a špeciálna vôňa novoty robia z kúpy udalosť, ktorá sa niekomu stane možno raz za život – a preto chce svoje nové auto čo najlepšie chrániť pred akýmkoľvek rizikom. Náklady na poistenie auta by ste nemali podceňovať. A to platí samozrejme aj pri kúpe ojazdených áut.

Poisťovne ponúkajú štandardné havarijné poistenie, čiastočné havarijné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu – PZP. O tom, aký typ poistenia motorového vozidla treba zvážiť, vždy rozhoduje množstvo rôznych faktorov a kritérií.

 

1.   Výška poistného krytia

Výška krytia je dôležitým faktorom, pretože ak dôjde pri nehode k zraneniu osôb, náklady sa môžu rýchlo vyšplhať do neuveriteľných výšok. Pokiaľ ide o PZP, minimálnu výšku poistného plnenia upravuje  zákon o povinnom zmluvnom poistení a to nasledovne:

  • 5 240 000 € za škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 € za škodu na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi bez ohľadu na počet poškodených

Aktuálne ponúka najvyššie poistné krytie Generali, ktoré v rámci svojich balíkov M, L a XL ponúka nasledujúce maximálne krytie

M                    L                      XL

Škoda na zdraví         5,24 mil. €       6 mil. €                       10 mil. €

Materiálna škoda        1,05 mil. €       6 mil. €                        10 mil. €

 

2.   Regionálna trieda

Regionálnu triedu nemôžete zmeniť, pretože závisí od oblasti, v ktorej prihlasujete svoje vozidlo. Mestské oblasti sú zvyčajne drahšie ako vidiecke oblasti.

3.   Typová trieda

Keď si kúpite športové auto, musíte samozrejme počítať s vyšším poistným ako vodič malého auta.

4.   Vek vodiča

Štatistiky nepustia. Začínajúci a teda väčšinou mladí vodiči, sú účastníkmi nadpriemerného počtu dopravných nehôd. Štatistiky však tiež jasne ukazujú, že frekvencia nehôd sa výrazne zvyšuje s vekom ľudí nad 70 rokov.

Jedným z dôvodov vysokej nehodovosti mladých vodičov je podľa dopravných expertov nedostatok vodičských skúseností, a preto v niektorých situáciách nereagujú správne, alebo nesprávne odhadujú niektoré riziká, čo zvyšuje riziko nehôd.

V prípade starších vodičov sú za zvýšenú pravdepodobnosť nehôd  zodpovedné fyzické predpoklady. Niektoré fyzické schopnosti s vekom často klesajú, ale pre bezpečnosť jazdy sú dôležité – rýchlosť reakcie, zrak a sluch.

V neposlednom rade z dôvodu štatisticky výrazne odlišných rizík nehôd má pri mnohých poistných zmluvách podstatný vplyv na výšku poistného vek vodiča, ktorý používa poistené auto. Začínajúci vodiči preto často platia vyššie poistné ako napríklad vodiči  v strednom veku.

5.   Bezškodový priebeh

Výška poistného závisí vo veľkej miere aj od vašej poistnej histórie, ktorá sa odvíja od rokov, ktoré máte najazdené bez nehody. Používa sa na výpočet pravdepodobnosti nehôd alebo škôd – čím viac rokov bez nehôd máte za sebou, tým nižšie poistné budete platiť.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ak už mnoho rokov jazdíte bez nehody, necestujete často a dokážete žiť s rizikom, že v prípade nehody, ktorú ste zavinili, budete musieť zaplatiť náklady na vlastnú škodu, môžete ušetriť uzavretím len povinného zmluvného poistenia, teda poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Pri kúpe nového auta však odporúčame zvoliť si komplexné havarijné poistenie. A ak kupujete auto na lízing, alebo pôžičku, havarijné poistenie je zvyčajne povinné.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je na Slovensku povinné Bez dokladu o poistení nemôžete vozidlo prihlásiť.

Ak sa rozhodnete len pre povinné zmluvné poistenie, určite by ste si mali dať záležať na tom, aby výška krytia bola vysoká. Zákonom požadovaných 5,2 milióna eur je v praxi málo.

Čo hradí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípade škody?

  • Zranenie osôb a škodu na majetku druhej strany

To je všetko. PZP sa nevzťahuje na škody na vlastnom vozidle spôsobené nehodou, ktorú ste si spôsobili sami. Škody spôsobené vyššou mocou, ako je dážď, blesk alebo krupobitie, tiež nebudú pokryté. Rovnako ako škody spôsobené vandalizmom.

Čiastočné havarijné poistenie

Ak nekupujete nové auto, no napriek tomu chcete trochu viac poistného krytia, môžete sa rozhodnúť pre čiastočné havarijné poistenie. Je to dobrý kompromis z hľadiska ceny a výkonu. Škody na vlastnom aute sú kryté aspoň pokiaľ ide o škody spôsobené zverou, krádežou či búrkou.

Niektoré čiastočné havarijné poistky pokrývajú aj náklady v prípade straty kľúča od auta, alebo v prípade krádeže katalyzátora, či poškodenia čelného skla.

Ak však cestujete počas búrky a počas jazdy narazíte do spadnutého stromu, išlo by o nepriamu škodu, na ktorú sa čiastočné poistenie nevzťahuje.

Komplexné havarijné poistenie – all risk kasko

Hradí akékoľvek poškodenie auta. Najkomplexnejšie poistenie auta kryje aj škody spôsobené na vlastnom aute – a to aj v situáciách, ako je nehoda, ktorú ste zavinili sami. Tieto výhody poistenia auta však majú svoju cenu. All-risk havarijné poistenie je zvyčajne najdrahší balík poistenia.

Upozorňujeme však, že škody nie sú kryté vo všetkých situáciách. Havarijné poistenie sa pochopiteľne nevypláca, ak šoférujete bez vodičského oprávnenia, alebo ak je v hre alkohol, či iné omamné látky.

Dôležité!  Aj keď ste plne poistení, v prípade totálnej škody – aj keby to nebola vaša chyba – bude vyplatená len aktuálna hodnota vozidla a nie nová!

Aj s poistením vás to teda môže vyjsť draho, pretože ak si chcete podobné auto kúpiť znova, aktuálna hodnota väčšinou nestačí a musíte si zabezpečiť ďalšie finančné prostriedky.

Poistenie pre nové auto pre vodičov – začiatočníkov

Niektoré poisťovne ponúkajú pre nových vodičov špeciálne tarify. Napríklad tínedžeri, ktorí už získali vodičský preukaz v 17 rokoch, budú neskôr odmenení lepšími podmienkami, keďže účastníci šoférovania so sprievodom štatisticky spôsobia menej nehôd. Ďalšou možnosťou je, že rodičia poistia auto dieťaťa ako svoje druhé auto. Aj týmto spôsobom klesá výška poistného.

Vo všeobecnosti by ste ako nový vodič mali dbať aj na to, aby ste si vybrali lacný typ vozidla, teda vozidlo, na ktorom (eventuálne) spôsobíte menšie škody. Vozidlá, ktoré sa tešia veľkej obľube u nových vodičov, dostávajú v typových triedach vyššie zaradenie, pretože spôsobujú viac nehôd. Vopred sa preto informujte a zistite si údaje o type auta, ktoré chcete kúpiť.

Poistenie pre nové auto: pravidlo pre optimálnu voľbu

V závislosti od toho, aké sú vaše nároky, môžete konkrétne zostaviť svoje poistné krytie.

Platí pravidlo:

  • Pri nových autách, hodnotných autách alebo ojazdených autách, ktoré nie sú príliš staré, sa väčšinou oplatí plne komplexné poistenie. Keďže havarijné poistenie je väčšinou dosť drahé, táto investícia sa oplatí a odporúča počas prvých troch až piatich rokov veku vozidla.
  • Pri ojazdených autách, ktoré sú staršie ako 4 roky, no stále majú určitú hodnotu, je najlepšou možnosťou čiastočné havarijné poistenie.
  • Za staršie ojazdené auto, ktorého celková hodnota je len niekoľko tisíc eur, sa väčšinou oplatí zaplatiť len poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Niekedy je prechod z čiastočného poistenia na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pri starnutí vášho ojazdeného vozidla dobrou možnosťou, ako ušetriť na poistnom.
  • Poistenie elektromobilu má zmysel, ak predávate svoje naftové alebo benzínové auto a prechádzate na elektromobil. Špeciálne pre elektromobily ponúka doplnkové služby, ako napríklad ochranu batérie.
  • Poistenie hybridu sa oplatí, ak si kúpite čiastočne elektrické vozidlo. Poistenie vášho nového auta kryje okrem iného aj poškodenie batérie.
  • Poistenie GAP – toto pripoistenie je možné uzavrieť k havarijnému poisteniu a zvyčajne má poistnú dobu od 6 do 24 mesiacov, v závislosti od obsahu zmluvy. Toto pripoistenie je užitočné najmä pri kúpe nového auta, keďže v prípade totálnej škody kryje havarijné poistenie len aktuálnu hodnotu vozidla. Ak dôjde k totálnej škode, v rámci poistenia GAP vám bude preplatená nová cena vozidla.

Ak meníte vozidlo, môžete zmeniť aj poisťovňu  – aj počas aktuálneho poistného roka. Poistenie auta je vždy viazané na vozidlo. Poistenie teda automaticky končí pri odhlásení starého auta z evidencie, resp. ak vozidlo predávate, poistná zmluva zostáva v platnosti a prechádza na kupujúceho, ktorý sa môže rozhodnúť, či ho zruší, alebo v ňom bude pokračovať.

K novému vozidlu je teda potrebné uzavrieť nové poistenie – dobrá príležitosť na porovnanie sadzieb jednotlivých poisťovní a prechod na lacnejšie poistenie. V najlepšom prípade vám výmena vozidla môže ušetriť peniaze za poistenie.

5/5 - (1 vote)
Predchádzajúci článokCeloročné pneumatiky a PZP
Porovnávam slovenský trh poistení. A to nielen cenu poistení, ale aj ich krytie a podmienky poistenia. Zameriavam sa na rôzne typy poistení a to PZP, havarijné poistenie, životné a poistenie domácností. Okrem porovnávania píšem aj o novinkách zo sveta poisťovní a poistenia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here