Poistenie sedadiel v aute

1
266

Pod pojmom poistenie sedadiel sa myslí úrazové poistenie, ktoré kryje náklady a škody spôsobené úrazom v dôsledku škodovej a poistnej udalosti. toto poistenie sa niekedy nazýva aj úrazové poistenie sedadiel v aute a dojednáva sa ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. Niektoré poisťovne ho dávajú bezplatne k PZP a to ako verejný prísľub.

Cena poistenia závisí od toho, či kryje len úrazy vodiča, alebo úrazy celej posádky. Veľký vplyv má tiež šírka poistného krytia, to znamená, na aké udalosti a situácie úrazové poistenie pamätá a vypláca škody alebo následky, ktoré tieto udalosti na zdraví či živote spôsobia.

Oproti klasickému životnému alebo cestovnému poisteniu sa úrazové poistenie sedadiel viaže len na prepravu v motorovom vozidle a na udalosti priamo súvisiace s poistnom či škodovou udalosťou. Niektoré poisťovne umožňujú vybrať si viaceré poistné limity a rôznu šírku poistného krytia. Vždy si však detailne preštudujte presné podmienky poistenia.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je poistenie sedadiel v aute

Poistenie sedadiel, čiže úrazové pripoistenie, patrí medzi pripoistenia, ktoré je možné si zvoliť dobrovoľne a voliteľne k povinnému zmluvnému poisteniu. Ide o poistenie, ktoré nekryje následky prevádzky motorového vozidla voči iným osobám, ale priamo voči poistníkovi.

Poistenie sedadiel je úrazovým poisteným, ktoré kryje spravidla buď trvalé následky úrazu alebo smrť v dôsledku úrazu a to v rámci poistnej udalosti súvisiacej s vozidlom.

Pre riziko trvalých následkov a pre riziko smrti býva k tomuto poisteniu obvykle odlišný limit poistného plnenia, spoluúčasť sa pri tomto pripoistení obvykle nedojednáva.

Niektoré poisťovne umožňujú poistiť len vodiča, iné poisťujú celú posádku vozidla.

Úrazové poistenie sedadiel je ideálne vtedy, ak nemáte životnú poistku, prípadne máte len takú poistku, ktorá by nemusela naplno pokryť škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poistnej udalosti pri vedení motorového vozidla. V niektorých prípadoch sa poistka oplatí aj preto, že kryje nielen riziko smrti či trvalých následkov, ale tiež náklady na hospitalizáciu.

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP má zvyčajne tieto parametre:

 • pokrýva škody a finančné následky pri úraze, trvalých následkoch alebo smrti vodiča aj prepravovaných osôb a to v závislosti od ponuky konkrétnej poisťovne
 • väčšinou platí tiež pravidlo, že toto pripoistenie sa dá dojednať len pre osobné alebo ľahké úžitkové auto do 3,5 tony, nie pre motocykel, skúter alebo prípojné vozidlá
 • poistné plnenie z pripoistenia sedadiel sa obvykle poskytuje len raz za poistné obdobie počas platnosti zákonnej poistky, pri úraze poškodenému a pri smrti pozostalým
 • veľmi dobrý je aj pomer ceny a poistného plnenia, ročná výška nákladov na toto pripoistenie je v desiatkach €, kým poistné plnenie môže byť až 20.000 €

NAJLEPŠIE JE POISTENIE CELEJ POSÁDKY

Ak sa rozhodnete uzatvoriť úrazové poistenie sedadiel, určite sa zamerajte na také pripoistenie k PZP, ktoré kryje všetkých pasažierov, čiže celú posádku vozidla. Poistiť je možné síce aj len vodiča, ale aj z finančného hľadiska je lepšie poistiť celú posádku.

Ktoré poisťovne ponúkajú pripoistenie sedadiel v aute k PZP

Ak ide o poisťovne, ktoré umožňujú dojednať nejakú formu poistenia k povinnému zmluvnému poisteniu pre úraz vodiča alebo celej posádky, aktuálne takúto možnosť ponúka až 8 poisťovní. V každej z nich môže byť poistenie sedadiel v mierne odlišnej forme.

Tu sú poisťovne ponúkajúce poistenie sedadiel a podmienky, za akých sa to dá riešiť:

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Axa

 • úrazové poistenie sedadiel k zákonnej poistke ponúka vo forme pripoistenia poisťovňa Axa, ktorá umožňuje uzavrieť poistenie len pre vodiča, alebo aj pre celú posádku
 • poistenie kryje poistné a škodové udalosti, pri ktorých príde k trvalému telesnému poškodeniu následkom úrazu a aj finančné zabezpečenie pri smrti následkom úrazu
 • ak ide o limit poistného plnenia, tu platí, že pri balíčku PZP Plus je limit nižší a je nastavený zhodne na 10.000 € pri trvalých následkoch úrazu aj pri smrti
 • pokiaľ si zvolíte v poisťovni Axa vyšší balíček povinného zmluvného poistenia, čiže PZP Prémium, môžete počítať s vyšším limitom a to až 20.000 €
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Generali

 • poisťovňa Generali ponúka poistenie sedadiel vo forme poistenia pre úraz dopravovaných osôb, ktoré je súčasťou dvoch vyšších balíčkov PZP a to L a XL
 • toto poistenie kryje náklady pre riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb a to vrátane vodiča
 • poistenie je platné pre územie Slovenska aj geografickej Európy a dokonca aj pre celé územie Turecka, pričom pripoistenie je bez nutnosti uzavrieť spoluúčasť
 • ak ide o limity pre poistné plnenie, tu sú limity pre náklady na smrť následkom úrazu a pre trvalé následky v dôsledku úrazu 3.000 € a pre liečbu zranení 500 €

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Groupama

 • poisťovňa Groupama poskytuje úrazové poistenie sedadiel automaticky k svojmu povinnému zmluvnému poisteniu a to vo forme verejného prísľubu plnenia
 • ide o pripoistenie, ktoré sa ale týka len vodiča a nie celej posádky a je uplatniteľné pri smrti vodiča alebo pri trvalých následkoch v minimálnom rozsahu aspoň 76 %
 • k uzavretiu tohto poistenia sedadiel nie je nutné uzatvárať žiadne extra pripoistenia a ani za to platiť, poisťovňa poskytuje poistenie už v cene uzavretého PZP
 • poistné plnenie je stanovené na maximálne 2.000 € a tento limit platí na jednu a všetky poistné udalosti, ku ktorým príde v priebehu jedného poistného obdobia

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Komunálna poisťovňa

 • bezplatne a automaticky k povinnému zmluvnému poisteniu pribalí úrazové pripoistenie aj Komunálna poisťovňa a to tiež vo forme verejného prísľubu
 • úrazové poistenie v tomto prípade kryje nielen vodiča, ale celú posádku, pričom ide o poistenie pokrývajúce tak trvalé následky z dôvodu úrazu, ako aj riziko smrti
 • limit poistného plnenia je zhodný tak pre prípad trvalých následkov, ako aj pre prípad smrti a maximálne poistné plnenie je 3.320 €, spoluúčasť sa nedojednáva
 • poistný limit platí za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia povinného zmluvného poistenia a to pre každé jedno sedadlo a poškodenú osobu

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Kooperativa

 • ak ide o poistenie sedadiel v poisťovni Kooperativa, to sa dá dojednať tiež ako úrazové pripoistenie v rámci vybraných rizík pre povinné zmluvné poistenie
 • poisťovňa zabezpečuje úrazové pripoistenie vo forme verejného prísľubu a pokrýva ním nielen vodiča, ale všetkých členov posádky v rámci poisteného vozidla
 • pripoistenie nie je možné dojednať pre vozidlá so zvláštnymi evidenčnými číslami typu C a M a vzťahuje sa len na trvalé následky úrazu a na smrť následkom úrazu
 • v prípade tohto pripoistenia je výška poistného limitu tiež 3.320 € a tiež platí, že limit je zhodný pre smrť aj trvalé následky a vzťahuje sa na jednu poškodenú osobu

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Union

 • poisťovňa Union tiež ponúka možnosť získať k zákonnej poistke pripoistenie sedadiel, konkrétne úrazové pripoistenie vodiča, nie však celej posádky
 • pripoistenie je určené na úhradu odškodnenia pri trvalých následkoch spôsobených úrazom, následkov smrti v dôsledku úrazu a tiež odškodnenia počas hospitalizácie
 • poistenie je bez spoluúčasti a poistné limity závisia od toho, aký poistný balík zákonného poistenia si vyberiete, od toho sa odvíja aj výška poistného na rok
 • pri poistnom balíku A je poistný limit pre úraz 3.000 € a pre smrť 6.000 €, pre balík B je to dvojnásobok a pre balík C je to trojnásobok, odstupňovaná je aj hospitalizácia

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Uniqa

 • povinnému zmluvnému poisteniu motorových vozidiel umožňuje úrazové pripoistenie aj poisťovňa Uniqa a to vo forme zvlášť pripoistenia pre smrť a pre úraz
 • ak ide o pripoistenie pre trvalé následky v dôsledku havárie, toto pripoistenie sa nazýva Euroochrana a prizná sa najviac vo výške 30.000 € na osobu
 • druhým pripoistením je pripoistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie, toto slúži na finančné zabezpečenie pozostalých a maximálny limit poistného plnenia je 10.000 €
 • v oboch prípadoch je možné dojednať pripoistenie iba pre vodiča a iba pre vozidlá do 3,5 tony, v prípade trvalých následkov musí byť miera postihnutia aspoň 50 %

Úrazové pripoistenie sedadiel k PZP Wüstenrot

 • poslednou poisťovňou, ktorá poskytuje možnosť získať úrazové poistenie sedadiel, je poisťovňa Wüstenrot, ktorá ponúka toto pripoistenie pre celú posádku vozidla
 • pripoistenie je možné dojednať nielen pre osobné auto, ale aj pre motocykel, pričom z geografického hľadiska platí poistenie na Slovensku a na území Európy
 • poistný limit pre prípad smrti alebo aj pre prípad úrazu je stanovený najviac vo výške 35.000 € a táto suma je celková a teda platná pre všetky poistené osoby
 • poisťovňa môže za určitých okolností znížiť maximálnu sumu poistného plnenia na 10.000 € a to napríklad vtedy, ak prišlo k úrazu v dôsledku omamných látok

Najčastejšie otázky o pripoistení sedadiel v aute k PZP

Úrazové pripoistenie sedadiel patrí medzi tie pripoistenia, ktoré so sebou prinášajú viacero praktických otázok. Tie sa týkajú napríklad platnosti poistenia, výšky poistného limitu alebo rozsahu poistného krytia. Tieto faktory však bývajú veľmi individuálne.

Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne:

Platí poistenie sedadiel len na území Slovenska, alebo aj v zahraničí?

Úrazové pripoistenie sedadiel dojednávané k povinnému zmluvnému poisteniu je pripoistením, ktoré v zásade platí na území členských krajín Kancelárie zelenej karty, ktoré sa nachádzajú geograficky na území Európy. Niektoré poisťovne však môžu ohraničiť platnosť poistného krytia len na Slovensko, iné ho rozšíriť aj na územie mimo Európy.

Aké sú najčastejšie obmedzenia alebo výluky z úrazového poistenia?

Ak ide o najčastejšie situácie, na ktoré sa poistenie sedadiel nevzťahuje, tak ide o úmyselne spôsobené úrazy, úrazy nesúvisiace so škodovou alebo poistnou udalosťou, ochorenia infekčného typu alebo napríklad pokusy o samovraždu. Poisťovne môžu aj krátiť vyplatené poistné plnenie, najčastejšie napríklad vtedy, keď je úraz spojený s požitím alkoholu.

Sú nejaké dodatočné podmienky pre vyplatenie poistky pri trvalých následkoch?

Áno, v prípade úrazového poistenia sedadiel s vyplatením poistného plnenia pre trvalé následky vzniknuté úrazom uplatňujú niektoré poisťovne minimálnu mieru trvalých následkov. Podľa tabuliek na ohodnotenie trvalých následkov to môže byť 50 % alebo 75 % a to v závislosti od poistných podmienok. Každá poisťovňa má podmienky individuálne.

Komu sa vypláca poistné plnenie v prípade poistnej udalosti?

Úrazové poistenie sedadiel slúži jednak na odškodnenie v prípade trvalých následkov alebo hospitalizácie v dôsledku úrazu pri používaní motorového vozidla, zároveň aj na finančnú kompenzáciu pri smrti následkom úrazu. V prvých dvoch situáciách sa poistné plnenie vypláca poistníkovi, v prípade smrti poisťovňa vyplatí poistné plnenie pozostalým.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie PZP aj s pripoistením sedadiel v aute online a prečo využiť porovnanie PZP

Nakoľko je pripoistenie sedadiel a úrazové poistenie vodiča či posádky súčasťou zákonnej poistky, viete si ho dojednať spoločne s PZP a to aj cez internet. Táto forma je najefektívnejšia a dáva vám výhodu možnosti porovnania poistenia.

Ak chcete dojednať poistenie online, postup je veľmi jednoduchý:

Cez PZP kalkulačku s použitím ŠPZ a technických údajov vozidla vypočítajte PZP.

Porovnajte všetky ponuky zákonnej poistky a to vrátane úrazového pripoistenia.

Vyberte si poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje a počkajte na poslanie zmluvy.

Zmluvu vytlačte, podpíšte, zaplaťte poistné a môžete si užívať nové zákonné poistenie.

Okrem dojednania a podpísania novej poistnej zmluvy nezabudnite ani na zrušenie tej starej. V prípade uzatvorenie PZP online cez internet viete ušetriť nielen peniaze vďaka porovnaniu všetkých ponúk, ale predovšetkým svoj čas. Namiesto osobnej návštevy pobočky a státia v rade vybavíte všetko z pohodlia obývačky a to vrátane platby.

S využitím PZP kalkulačky a porovnávača je spojených aj niekoľko benefitov:

 • za pár minút máte prehľad o tom, ktoré poisťovne ponúkajú aké PZP a zároveň viete nielen cenu ročného poistného, ale aj poistné krytie, limity a ďalšie podmienky
 • viete si tiež porovnať a zistiť, ktoré poisťovne vedia poistiť sedadlá, či poisťujú úrazovo len vodiča alebo celú posádku a aké sú ostatné podmienky poistenia
 • v prípade kvalitných kalkulačiek a porovnávacích nástrojov získate tiež možnosť poistenie nielen porovnať, ale aj uzavrieť a to priamo z pohodlia domova

Viaceré poistné kalkulačky a porovnávacie služby umožňujú dokonca povinné zmluvné poistenie aj zaplatiť a to buď platobnou kartou online alebo mobilom cez QR kód. Podmienkou však je, že ceny za poistné musia byť konečné a platba ide priamo poisťovni. Výhodou tiež je, že všetky dokumenty vrátane bielej a zelenej karty obdržíte mailom.

ZRUŠENIE STAREJ POISTKY

Jedinou záležitosťou, ktorú neviete vybaviť online, je zrušenie starej poistnej zmluvy k povinnému zmluvnému poisteniu. Výpoveď je totiž nevyhnutné poslať písomnou formou a poštou, nezabudnite uviesť dôvod výpovede a dodržať termín ako aj formu.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Ak chcete získať najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie a zároveň aj pripoistenie sedadiel v aute, práve využitie kalkulačiek alebo porovnávacích služieb je to najlepšie, čo môžete z hľadiska efektivity spraviť. Musíte si ale zvoliť kvalitné a seriózne nástroje.

Tie by mali spĺňať nasledovné požiadavky a podmienky:

 • porovnanie je nestranné a zároveň kompletné, takže zahŕňa nielen porovnanie cien, ale aj iných nefinančných parametrov a tiež aj pripoistenia sedadiel v aute
 • kalkulačka či porovnávacia služba patria medzi známejšie značky, majú určitú históriu na trhu a overiteľné referencie na spokojných klientov alebo poistníkov
 • vypočítaná cena musí byť konečná a zároveň nesmie obsahovať skryté poplatky či provízie pre prevádzkovateľa online kalkulačky alebo porovnania poistky
 • ideálne je, ak sú kalkulačka alebo porovnávač súčasťou väčšieho poistného portálu a ak tento ponúka napríklad aj nestranné poradenstvo cez telefón

Spomínané kritéria sú len základnými poznávacími znameniami serióznych kalkulačiek alebo porovnávacích služieb. Využiť tieto nástroje sa naozaj vyplatí, nakoľko len pri komplexných službách viete porovnať všetky poistky najlepšie a to vrátane pripoistenia sedadiel v aute. Platí to samozrejme aj pre ďalšie možné pripoistenia.

Pokiaľ chcete vidieť výpočet a porovnanie ihneď, skúste túto online PZP kalkulačku:

5/5 - (41 votes)

1 komentár

 1. Ideme z dětmi z ceskej republiky na výlet tj. Víc DNI. Chceme pojistit sedadla v autě popřípadě získat zelenou kartu.zo sportu cestami máme zkušenost že bez pojištění sedadel a zeleném karty neuznali pojistné. Jaká je pravda a sposob pojištění? Dekuji

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here