Poistenie vozidla na dovolenku

0
106

Či už idete na krátky výlet po Slovensku alebo na dlhšiu dovolenku do zahraničia, ak pri takomto príjemnom trávení voľného času použijete svoje motorové vozidlo, nemali by ste zabúdať na poistnú ochranu. Tá môže mať rôznu formu, no nevyhnutnosťou je určite povinné zmluvné poistenie, ktoré pokrýva finančne zodpovednosť za škody, ktoré spôsobíte.

Pre ochranu vášho vlastného vozidla, či už auta, motocyklu alebo napríklad aj ľahkého úžitkového vozidla, si môžete dojednať havarijné poistenie. Poistenie poruchy vozidla na dovolenku v zahraničí zas ponúkajú aj niektoré cestovné poistenia v rámci pripoistenia.

Bez ohľadu na to, pre ktorý typ poistenia sa rozhodnete a ktorú poisťovňu si vyberiete, nepozerajte len na ceny alebo finančné parametre. Oveľa dôležitejšia je totiž kvalita poistenia, šírka poistného krytia a asistenčné služby, ktoré v praxi na dovolenke určite oceníte najviac.

Čo je poistenie vozidla na dovolenku

Ak chcete mať svoju peňaženku chránenú na dovolenke pred nečakanými výdavkami spojenými so svojim vozidlom, mali by ste myslieť na čo najkomplexnejšiu poistnú ochranu. Jej súčasťou by mali byť aj asistenčné služby využiteľné v krízových situáciách.

Povinnosťou a základom poistnej ochrany je zákonné PZP, ktoré platí doma aj v zahraničí v štátoch tzv. zelenej karty a ide o poistenie pokrývajúce vašu zodpovednosť.

Havarijné Kasko poistenie je naopak určené pre finančnú ochranu vášho vozidla, prípadne podľa rozsahu poistenia a pripoistení aj pre škody na batožine či pre úraz.

K cestovnému poisteniu si môžete dojednať technickú asistenciu k vozidlu v zahraničí.

Poistenie vozidla počas dovolenky je dôležité aj dôvodu pomoci pri riešení nečakaných situácií. Presne kvôli tomu sú určené asistenčné služby k jednotlivým typom poistenia, ktoré vám pomôžu napríklad ak si zabuchnete kľúče, zameníte palivo, dostanete defekt a podobne. Aj pri takýchto na prvý pohľad nenáročných problémoch sa pomoc hodí.

Podľa konkrétneho typu poistenia potom rátajte aj s nasledovnými podmienkami:

 • územná platnosť väčšiny poistení je v rámci európskeho kontinentu, v prípade asistenčných služieb môžu byť asistenčné služby niekde aj nedostupné
 • pri Kasko poistení uplatňujú poisťovne obvykle aj spoluúčasť, zväčša od 5 do 10 %, čo znamená, že na poistnom plnení sa podieľate aj vy ako poistník istou sumou
 • výber vhodného balíka poistnej ochrany alebo pripoistenia k základnému balíku by mal byť hlavne o zvážení najčastejších rizík, ktoré vás môžu na dovolenke stretnúť
 • ak si budete dojednávať cestovné poistenie pre svoje vozidlo, pozerajte aj na poistné podmienky a finančné limity pre jednotlivé úkony v rámci poistnej ochrany

AJ POISTENIE FINANČNEJ STRATY

Ak máte nové alebo takmer nové vozidlo a uzatvoríte si na dovolenku havarijné poistenie, zvážte k nemu v podobe poistenia či pripoistenia aj GAP produkt. Ide o poistenie finančnej straty, ktoré vám pomôže s náhradou totálnej škody v rámci obstarávacej ceny vozidla.

Ktoré poisťovne ponúkajú poistenie vozidla na dovolenku

Pokiaľ ide o ponuku poistenia vozidla na ceste na dovolenku, najčastejšie využívajú motoristi povinné zmluvné a havarijné poistenie. Tie má vo svojej ponuke 11 poisťovní komerčného typu. Viaceré z nich ponúkajú aj cestovné poistenie vozidla do zahraničia.

Tu je stručné predstavenie ponuky poistnej ochrany konkrétnych poisťovní:

Poistenie vozidla na dovolenku Allianz

 • komplexnú poistnú ochranu pre svoje vozidlo na dovolenke aj v cudzine si viete vybaviť v poisťovni Allianz a to v rámci poistného produktu nazvaného Moje Auto
 • v jednom produkte je možné obsiahnuť prakticky všetky typy poistení určených pre motorové vozidlá, či už ide o PZP v základnom balíku alebo GAP v najvyššom
 • podľa konkrétneho zvoleného balíčka si viete dojednať aj havarijné poistenie v rôznej šírke, pokrývať môže napríklad aj úraz, právnu pomoc a samozrejme haváriu
 • súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby platné na území Európy, poisťovňa neuplatňuje pri poistnom plnení amortizáciu

Poistenie vozidla na dovolenku Axa

 • pokiaľ ide o poisťovňu Axa, tá ponúka pre poistenie vozidla na dovolenku všetky tri spomínané typy poistenia, čiže PZP, havarijné aj pripoistenie k cestovnému poisteniu
 • ak si zvolíte cestovné poistenie do zahraničia, viete si v rámci balíčka pripoistenia Dovolenka bez starostí dojednať aj technickú asistenciu k nepojazdnému vozidlu
 • v povinnom zmluvnom poistení si môžete vybrať z dvoch variantov limitov a z dvoch balíčkov PZP Plus a PZP Premium, dojednať si viete aj viacero voliteľných pripoistení
 • v prípade výberu havarijného poistenia máte na výber 3 balíčky Go Mini, Go Klasik a Go Maxi, pričom súčasťou poistenia je aj asistenčná služba

Poistenie vozidla na dovolenku ČSOB

 • poistenie vozidiel pre dovolenku doma aj v zahraničí ponúka tiež ČSOB poisťovňa, kde si môžete uzavrieť zákonné PZP, havarijné Kasko poistenie aj cestovné poistenie
 • v prípade povinného zmluvného poistenia máte krytú zodpovednosť za škodu spôsobenú vozidlom doma aj v zahraničí a k tomu na výber dva druhy asistencie
 • komplexným poistením pre ochranu vášho vozidla je havarijné poistenie, ktoré kryje čiastočné poškodenie aj totálnu škodu na vozidle a platí na území Európy aj Turecka
 • v rámci krátkodobého cestovného poistenia máte zas kryté riziká a udalosti spojené s cestovaním vrátane technickej asistencie pri nepojazdnom vozidle

Poistenie vozidla na dovolenku Genertel

 • poisťovňa Genertel ponúka pre poistnú ochranu vozidiel povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie, pričom v rámci PZP sú už v cene nadštandardné asistenčné služby
 • k PZP si viete dojednať aj pripoistenia, tzv. miniHavarijné poistenie a miniHavarijné poistenie Extra, ktoré môžu kryť škody do 1.000 € alebo 20.000 € podľa typu
 • samostatne si viete uzatvoriť aj poistenie krádeže vozidla, no pre komplexnú poistnú ochranu má poisťovňa k dispozícii aj štandardné havarijné Kasko poistenie
 • v rámci tohto poistenia si viete priobjednať aj doplnkové a voliteľné pripoistenia, konkrétne skiel na vozidle, batožiny, krádeže a tiež úrazové poistenie celej posádky

Poistenie vozidla na dovolenku Groupama

 • poisťovňa Groupama ponúka poistenie vozidla na dovolenku doma aj v zahraničí, záleží od toho, či si vyberiete PZP, alebo aj havarijné poisteniecestovné poistenie
 • v prípade cestovného poistenia máte kryté udalosti a asistenčné úkony súvisiace s nepojazdným vozidlom, napríklad náklady na ubytovanie a náhradnú dopravu
 • v rámci povinného zmluvného poistenia zas máte pokryté škody, ktoré môžete spraviť vy tretím osobám, pričom toto poistenie je platné v rámci celej Európy
 • pre tých, čo hľadajú kompletnú ochranu svojho auta, je určené havarijné poistenie Bezpečná jazda, ktoré kryje napríklad aj škody spôsobené vandalizmom a živlami

Poistenie vozidla na dovolenku Generali

 • pokiaľ siahnete po poisťovni Generali, môžete, viete si tiež dojednať poistenie asistencie k vozidlu na dovolenke a to v rámci krátkodobého poistenia
 • ak si v poisťovni uzatvoríte zákonnú poistku, môžete si vybrať z troch rôznych balíkov poistnej ochrany, v tom najvyššom sú zahrnuté aj škody na pneumatikách či kábloch
 • havarijné poistenie Generali je dostupné v 4 balíkoch krytia a to Basic, Plus, Komfort a Extra, podľa balíka máte krytú buď len haváriu, alebo dokonca aj finančnú stratu
 • aby bola poistná ochrana naozaj čo najlepšia, môžete si k poisteniu zvoliť ešte pripoistenia, napríklad úrazu, batožiny či náhradného vozidla, čo sa hodí na dovolenku

Poistenie vozidla na dovolenku Kooperativa

 • poisťovňa Kooperativa ponúka tiež komplexnú poistnú ochranu pri cestovaní autom alebo iným vozidlom na dovolenku, či už cez PZP, Kasko alebo cestovné poistenie
 • v poslednom menovanom máte ochranu zabezpečenú cez cestovné poistenie Eurotravel, ktoré pokrýva technické asistenčné služby pri nepojazdnom vozidle
 • štandardné PZP kryje úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť vašim zapríčinením, pričom súčasťou poistenia sú aj pripoistenia čiastočne chrániace vaše vlastné vozidlo
 • najkomplexnejšiu poistnú ochranu získate v Kasko poistení, ktoré pokrýva haváriu, vandalizmus, pôsobenie živlov, lúpež a krádež, k dispozícii sú dva balíky pripoistení

Poistenie vozidla na dovolenku Komunálna poisťovňa

 • ak si zvolíte pre poistenie vozidla na dovolenku alebo cesty Komunálnu poisťovňu, aj v nej si môžete vybrať medzi troma druhmi poistenia tak, ako aj v Kooperative
 • zákonným poistením máte krytú zodpovednosť za škodu voči iným osobám, ale súčasťou poistnej ochrany je aj úrazové poistenie posádky a tiež poistenie batožiny
 • v prípade havarijného poistenia máte na výber 4 typy, kde si môžete vybrať podľa rizík napríklad aj krytie požiaru, výbuchu, stretu so zvieraťom či krádeže vozidla
 • poistenie nepojazdnosti vozidla v prípade poruchy či inej udalosti máte kryté aj v rámci cestovného poistenia pre zahraničie, kde môžete získať asistenčné služby

Poistenie vozidla na dovolenku Union

 • poisťovňa Union má tiež vo svojej ponuke špeciálne cestovné poistenie určené pre vozidlo na dovolenku, ktoré kryje odťah, náhradné ubytovanie aj pomoc pri oprave
 • okrem toho si viete v poisťovni dojednať aj štandardné povinné zmluvné poistenie s poistným krytím do 5,24 milióna € na škodách na živote a 1,05 milióna € na majetku
 • samostatne sa dajú k vozidlu na dovolenku ale aj pre bežnú prevádzku uzatvoriť tiež poistenie proti krádeži a poistenie proti škodám zapríčineným živlami
 • pre komplexnú ochranu má poisťovňa vo svojej ponuke aj havarijné poistenie, ktoré kryje čiastočnú aj totálnu škodu, k nemu si viete pripoistiť aj škody na sklách

Poistenie vozidla na dovolenku Uniqa

 • s povinným zmluvným poistením Auto & Voľnosť od poisťovne Uniqa máte krytú zodpovednosť za škodu spôsobenú vozidlom a to po celej Európe
 • k zákonnej poistke si môžete v poisťovni rozšíriť ochranu aj o niektoré pripoistenia platné pre vaše vozidlo, napríklad pripoistenie úrazu alebo rozšírenej asistencie
 • okrem toho má Uniqa k dispozícii aj havarijné Kasko poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené vlastným aj cudzím zavinením, krádežou, živlami aj vandalizmom
 • k poisteniu sú zdarma asistenčné služby a viaceré zaujímavé voliteľné pripoistenia, napríklad pozáručného servisu, poruchy vozidla či nákladov na náhradné vozidlo

Poistenie vozidla na dovolenku Wüstenrot

 • poisťovňa Wüstenrot ponúka komplexnú ponuku poistenia vozidla na dovolenku, jej základom je povinné zmluvné poistenie s asistenčnými službami v cene
 • k PZP auta si môžete dojednať aj zvýhodnené poistenie prívesu a viaceré zaujímavé pripoistenia, napríklad úrazu, právnej ochrany, stretu so zverou či živelnej udalosti
 • v rámci Kasko poistenia máte pokrytú komplexnú ochranu vozidla, na výber sú 3 balíčky poistenia, 3 výšky spoluúčasti a nadštandardná asistencia v cene
 • krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie v najvyšších balíkoch obsahuje poistenie technickej pomoci pri nehode alebo poruche motorového vozidla

Najčastejšie otázky o poistení vozidla na dovolenku

Chcete vedieť, či sa oplatí okrem bežného poistenia na dovolenku uzatvoriť aj cestovné poistenie pre auto? Alebo to, kde všade poistenia platia? Tieto aj ďalšie otázky sa pýta čoraz viac motoristov a to je dobre, pretože ide o nanajvýš dôležité a praktické témy.

Toto sú tie, na ktoré by ste mali poznať odpoveď

Má poistenie vozidla na dovolenku v cestovnom poistení význam?

Áno, a to bez ohľadu na to, či ho uzatvoríte ako samostatné poistenie popri povinnom zákonnom poistení, alebo pôjde o doplnok k havarijnému. Jednak môže byť platnosť tohto poistenia širšia, ako sú štandardné poistenia, zároveň ide hlavne o asistenčné služby a technickú asistenciu pri poruchách, ktorá býva nadštandardná.

Aká je geografická platnosť bežného poistenia vozidla na dovolenku?

V prípade povinného zmluvného poistenia ide štandardne o platnosť v krajinách zelenej karty, kam patria európske štáty a niektoré štáty v okolí, napríklad Izrael, Turecko či Tunis. Havarijné poistenie platí obvykle v Európe a v Turecku, niekedy aj v európskej časti Ruska. Cestovné poistenie môže platiť pre celý svet, ale to závisí aj od poisťovne.

Nestačí pre komplexnú poistnú ochranu PZP s pripoisteniami?

Hoci na prvý pohľad je takáto možnosť pomerne lákavá, má svoje pre aj proti. Jedinou výhodou je, že človek nemusí uzavrieť kompletné havarijné poistenie, ale vyberie si len tie riziká, ktoré chce. Nevýhodou však je, že nejde o 100 % ochranu a pripoistenia obvykle majú nižšie poistné limity plnenia ako štandardné havarijné Kasko poistenie.

Odkedy platí poistenie vozidla do zahraničia?

Poistenie je platné štandardne od prvého dňa platnosti, ktorý je uvedený na poistnej zmluve. V prípade PZP aj cestovného poistenia to môže byť aj okamžite, obvykle to je ešte viazané na úhradu poistného, v prípade Kasko poistenia však býva podmienkou absolvovanie obhliadky stavu vozidla. Niektoré poisťovne ale umožnia aj tzv. samoobhliadku cez smartfón.

Uzatvorenie poistenia vozidla na dovolenku online a prečo využiť porovnanie poistenia

Rozhodli ste sa, že budete na dovolenku cestovať svojim vozidlom, no zároveň nemáte veľa času, aby ste hľadali a obehávali všetky poisťovne? Využite online porovnanie aj s možnosťou uzatvorenia poistenia, či už pôjde o Kasko, PZP alebo cestovné poistenie.

Celý proces je záležitosťou niekoľkých kliknutí a minút:

Do príslušnej kalkulačky vložíte všetky vstupné údaje o vás a o poistenom vozidle.

Potom si vyberiete príslušný balíček poistenia, pripoistenia a ďalšie parametre.

Počkáte si na výpočet a porovnanie a na základe toho si zvolíte najlepšie poistenie.

Požiadate o zaslanie zmluvy, podpíšete ju, zaplatíte poistné a ste chránení.

Pri povinnom zmluvnom poistení aj pri cestovnom poistení vám všetky dokumenty prídu v elektronickej podobe, dokonca aj biela a zelená karta. Výnimkou je havarijné poistenie, kde príde zmluva poštou, nakoľko ju treba odoslať naspäť s niektorými dokladmi od vozidla, okrem technického preukazu napríklad aj s faktúrou pre ohodnotenie ceny.

V každom prípade, využitie internetu v rámci poistenia má výhody:

 • nemusíte nikam chodiť, s nikým sa stretávať a nikam telefonovať, stačí len do online kalkulačky a porovnávača zadať potrebné údaje a parametre
 • rovnako tak nemusíte poznať žiadne aktuálne ponuky či cenníky, aby ste vedeli, ktoré poistenie sa oplatí najviac, porovnávač to spraví všetko za vás
 • navrhnuté poistenie, či už PZP, Kasko alebo cestovné, je presne na mieru, to sa týka tak šírky poistnej ochrany a pripoistení, ako aj ceny vrátane všetkých zliav

Najjednoduchšie uzatvoríte cez internet zákonné a cestovné pripoistenie vozidla, pri Kasku poistení je nevyhnutné správne zadať hodnotu vozidla. K tomu vám môže poslúžiť práve faktúra od vozidla pri kúpe, prípadne, niektoré lepšie a kvalitnejšie online kalkulačky vám pomôžu s ohodnotením vozidla tiež, na úvod aspoň orientačne.

NEZABUDNITE NA OBHLIADKU VOZIDLA

Hoci rýchlosť a jednoduchosť dojednania poistenia online zvádza k tomu, aby ste si poistnú ochranu vybavili aj na poslednú chvíľu, v prípade havarijného poistenia treba rátať s tým, že aby bola ochrana platná a účinná, musíte s vozidlom absolvovať obhliadku jeho stavu.

Online kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie poistenie vozidla na dovolenku

Okrem porovnania je samozrejme pre získanie čo najlepšieho poistenia vozidla na dovolenku dôležitý hlavne jeho výpočet presne na mieru. Online poistné kalkulačky sú práve z tohto dôvod veľmi obľúbené a rozšírené, no veľa z nich nedosahuje optimálnu kvalitu.

Pri výbere tej, ktorú použijete vy, zohľadnite preto tieto podmienky:

 • poznateľnosť kalkulačky či porovnávača, obvykle platí, že tie poistné aplikácie, ktoré sú známejšie, majú viac referencií a sú dlhšie na trhu, sú kvalitnejšie
 • spôsob porovnania, kde je dôležité, aby ste sa dozvedeli nielen ceny poistenia, ale aj šírku poistnej ochrany, výšku spoluúčasti, rozsah asistencie a podobne
 • aktuálnosť poistných ponúk, seriózna kalkulačka musí pracovať s aktuálnymi cenami, zľavami a bonusmi a musí cenu kalkulovať bez skrytých poplatkov
 • plusom je aj možnosť získania nezávislého a nestranného poradenstva, čo ponúknu tie kalkulačky a porovnávače, ktoré sú súčasťou poistných portálov

Okrem porovnania a výpočtu poistenia by vám, pre maximálnu pohodlnosť a efektívnosť, mali poistné nástroje pomôcť aj s platbou poistného. Tie najlepšie vám umožnia zaplatiť nielen cez internet banking, ale aj cez telefón s QR kódom či platobnou kartou online. Pre toto však hľadajte naozaj len tie kvalitné, overené a seriózne nástroje.

Ak nechcete strácať čas, takéto online poistné kalkulačky nájdete aj u nás:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (53 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here