Povinné zmluvné poistenie Allianz

2
267

Poisťovňa Allianz ponúka zákonné poistenie vozidla maximálne individuálne pre každého motoristu a to vďaka až 4 rôznym balíkom. Na svoje si tak prídu tí, čo jazdia menej, ale aj motoristi, ktorých jasnou voľbou je najlepšia zákonná poistka na auto. Cena poistky nie je ani v prípade najlepšieho balíka vôbec vysoká a ten pritom ponúka najlepšie služby.

Najpohodlnejšie a najvýhodnejšie je dojednať Allianz PZP online. Skúsenosti ukazujú, že pri takomto spôsobe uzatvorenia poistenia je cena poistky oveľa lepšia, ako uvádza všeobecný cenník. Pre výpočet PZP auta aj motorky na mieru je najlepšia online kalkulačka PZP.

V poisťovni si môžete poistiť všetky vozidlá, ktoré zo zákona musia mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Ide teda nielen o auto, ale aj motocykel, prívesný vozík a ďalšie motorové vozidlá. K základnému PZP ponúka poisťovňa aj havarijné poistenie a ďalšie pripoistenia plne na mieru, napríklad pripoistenie pre čelné sklo alebo stret so zverou.


PZP ALLIANZ ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Allianz

Povinné zmluvné poistenie Allianz je určené pre motoristov, ktorí hľadajú silného partnera pre prípad akejkoľvek škodovej udalosti či nehody. Poisťovňa patrí u nás medzi najväčšie a najznámejšie na poistnom trhu a jej poistenie bolo pravidelne ocenené Zlatou mincou.

PZP Allianz je určené pre všetky skupiny motoristov vrátane tých, čo chcú ušetriť a stačí im základný balík, ale aj pre tých, čo vyžadujú vyššie limity poistného plnenia.

Poistenie pokrýva všetky štandardné prípady a kryje tak škody na zdraví, náklady pri usmrtení, škody vzniknuté na majetku, ušlý zisk a tiež náklady na právne zastúpenie.

Pre motocykle, prívesy a iné špeciálne vozidlá má poisťovňa vlastný extra balík.

Podľa výberu konkrétneho poistného balíka môže poistenie kryť škody až do 10.000.000 €. Povinné zmluvné poistenie Allianz je možné dojednať na osobné autá, úžitkové autá, dodávky, motorky aj prívesné vozíky. Pri základnom balíku je povinná spoluúčasť 100 €, pri ostatných balíkoch už ale nie je povinná a tak si viete vybrať PZP aj bez spoluúčasti.

Pokiaľ ide o najdôležitejšie výhody zákonného poistenia od Allianz, tie sú:

 • pre vybrané kategórie vozidiel a najmä pre vodičov, ktorí jazdia menej alebo príležitostne, má poisťovňa výhodnejšie cenové podmienky a nižšie ročné poistné
 • ak sa rozhodnete pre spoluúčasť, získate zľavu z ročného poistného, pričom takýmto spôsobom viete ušetriť aj pri najvyššom balíku PZP Optimal s vyšším limitom krytia
 • pri najvyššom balíku sú k dispozícii široké asistenčné služby a to bezplatne, dostupné sú 24 hodín denne a zahŕňajú služby nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí
 • rýchla, korektná a bezproblémová likvidácia poistných udalostí, pričom práve táto výhoda je cenená motoristami najviac a to tak pri PZP, ako aj pri havarijnom poistení

ŽIADNA AMORTIZÁCIA

Poisťovňa Allianz pri svojom povinnom zmluvnom poistení neuplatňuje amortizáciu, čiže zabezpečí likvidáciu poistnej udalosti bez zníženia plnenia. Ak náklady nepresiahnu všeobecnú hodnotu vozidla, poisťovňa uhradí náklady na opravu v plnej výške.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Allianz

Allianz ponúka pre záujemcov o povinné zmluvné poistenie k dispozícii 4 rôzne moduly či skôr balíky poistenia. Líšia sa samozrejme výškou ročného poistenia, ale aj rozsahom poskytovaných služieb, nutnosťou či možnosťou spoluúčasti a výškou poistných limitov.

Tu sú jednotlivé balíky PZP, ktoré poisťovňa Allianz ponúka:

Modul Basic

 • tento modul je určený pre tých vodičov a motoristov, ktorí svoje auto využívajú len v menšej miere a predpokladajú minimálne riziko vzniku poistnej udalosti
 • v balíčku tohto poistenia je limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a na usmrtení vo výške 5,24 milióna €, pri vecných škodách a ušlom zisku 1,05 milióna €
 • poistenie obsahuje povinnú spoluúčasť vo výške 100 €, čo znamená, že ročné poistné je síce o niečo lacnejšie, ale na druhú stranu, na úhrade škôd sa musíte podieľať tiež
 • v cene poistenia nie sú zahrnuté ani asistenčné služby Allianz Assistance, ktoré je možné dojednať zvlášť a to za príplatok 3,60 € k povinnému zmluvnému poisteniu

Modul Štandard

 • pre bežných vodičov je určený modul zvaný Štandard, ktorý poskytuje štandardný rozsah služieb a poistného krytia v rámci poistenia zodpovednosti za motorové vozidlo
 • limit poistného plnenia je v tomto prípade zhodný, ako pri balíčku Basic, čiže 5,24 milióna € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1,05 milióna € pri zvyšných škodách
 • v tomto balíčku sa však nemusíte vôbec podieľať na prípadnej úhrade škôd, ktoré spôsobíte používaním vášho motorového vozidla, nakoľko tu nie je spoluúčasť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii non-stop každý deň v roku, môžete aj v prípade tohto balíčka získať za dodatočný poplatok 3,60 €

Modul Optimal

 • najvyšším modulom povinného zmluvného poistenia auta pre motoristov je balíček Optimal, ktorý ponúka plnohodnotné poistenie aj služby pre každodenný život
 • v tomto balíčku je zvýšený limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a usmrtení až na 10 miliónov € a pri vecných škodách a ušlom zisku maximálne na 5 miliónov €
 • súčasťou poistenia je úhrada za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla bez spoluúčasti, ak si budete chcieť ročné poistné znížiť, môžete si spoluúčasť dojednať
 • bezplatne máte v tomto najvyššom balíku poistenia k dispozícii asistenčné služby Allianz Assistance a to s využitím celej šírky ich servisu 365 dní v roku

Modul Ostatné vozidlá

 • špeciálnym modulom pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá, poľnohospodárske vozidlá a iné vozidlá je balíček Ostatné vozidlá s osobitnými podmienkami
 • v tomto prípade si môžete vybrať dva varianty limitov poistného plnenia a to buď štandardný vo výške 5,24 / 1,05 milióna €, alebo zvýšený vo výške z balíčka Optimal
 • spoluúčasť pri tomto balíčku poistenia sa nedojednáva, čiže PZP je bez spoluúčasti a v prípade, ak vznikne škoda, ktorá bude hradená z poistenia, nemusíte nič platiť
 • k poisteniu pre motorky, prívesy a ostatné vozidlá, ktoré spadajú do tohto poistného balíčku, nie je možné dojednať asistenčné služby a to ani za dodatočný príplatok

Ak ide o riziká a škody na vašom vozidle, napríklad pre čelné sklo alebo pre stret so zverou, za týmto účelom je možné využiť havarijné pripoistenie s navolením krytia pre riziká presne na mieru. Aj v tomto prípade má totiž poisťovňa k dispozícii viacero poistných balíkov s možnosťou voľby pripoistenia špecifických rizík vrátane tých nadštandardných.

Územná platnosť PZP Allianz a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie Allianz je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území nielen Slovenskej republiky, ale tiež aj na území zahraničných krajín, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty.

Ide predovšetkým o tieto kategórie krajín:

 • členské krajiny Európskej Únie, ktoré akceptujú tzv. zelenú kartu automaticky, takže v tomto prípade nie sú žiadne problémy napríklad ani so zdravotným poistením
 • nečlenské krajiny Európskej Únie, ktoré sa nachádzajú v Západnej alebo Severnej Európe, napríklad Švajčiarsko alebo Nórsko, kde tiež nebude problém so škodou
 • ostatné Európske krajiny nachádzajúce sa na juh alebo východ od nás, najmä ide o krajiny na Balkáne, Bielorusko, Turecko alebo Rusko

Pokiaľ ide o škody, ktoré povinné zmluvné poistenie nekryje, sem spadajú škody, ktoré nie sú predmetom poistenia alebo udalosti, ktoré sú výlukami poistenia. Predmetom poistenia nie sú škody na vlastnom vozidle a škody voči manželovi / manželke alebo blízkym osobám.

Poisťovateľ má tiež nárok na náhradu časti alebo celého poistného plnenia, ak:

 • škoda, ktorá vznikla a inak by spadala do krytia PZP, bola spôsobená poistníkom úmyselne alebo pod vplyvom omamnej, psychotropnej alebo návykovej látky
 • vodič viedol motorové vozidlo neoprávnene, najmä v čase zákazu viesť motorové vozidlo, prípadne ak nemal v čase vzniku poistnej udalosti platné vodičské oprávnenie
 • vznikla škoda v príčinnej súvislosti s nedostatočným technickým stavom vozidla a vodič, ktorý motorové vozidlo viedol, o týchto nedostatkoch mal vedomosť

NEZABUDNITE NOSIŤ DOKUMENTY

Nezabudnite, že medzi základné povinnosti motoristov platí nosiť pri sebe dokumenty preukazujúce uzatvorenie PZP. Ak budete cestovať na území Slovenskej republiky, ide o bielu kartu. V zahraničí, kde PZP má územnú platnosť, je takýmto dokladom zelená karta.


PZP ALLIANZ ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k PZP Allianz

Súčasťou povinného zmluvného poistenia v Allianzi môžu byť aj asistenčné služby. Tie viete využiť pri problémoch na cestách, pri škodovej udalosti alebo pri dopravnej nehode. Nie všetky balíky ponúkané asistenčné služby majú, ale rozhodne sa oplatia priplatiť.

Zahŕňajú totiž naozaj veľmi praktické služby pre motoristov:

 • príchod cestnej služby v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche alebo nehode, opravu vozidla na mieste, prípadne jeho vyprostenie, manipuláciu a odtiahnutie
 • ak je vozidlo nepojazdné, tak aj jeho uschovanie, čo zabráni vzniku ďalších škôd ako je napríklad vandalizmus, rozšírenie poškodenia alebo odcudzenie vozidla
 • ubytovanie po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, rovnako tak organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení poisteného vozidla
 • návrat do miesta bydliska po nehode, odcudzení či poruche, pričom všetky tieto služby možno využiť aj opakovane pre rôzne škody v rámci jedného poistného obdobia

Cena, zľavy a bonusy PZP Allianz

Súčasťou poistného trhu v oblasti povinného zmluvného poistenia vozidiel sú aj rôzne finančné zvýhodnenia. Všeobecný cenník nemusí zohľadniť všetky individuálne parametre, najmä nie rôzne zľavy, ktoré ponúka poisťovňa na základe konkrétnych podmienok.

Pokiaľ ide o možné zľavy, bonusy či akcie z ceny, Allianz pri PZP uplatňuje tieto:

Bonus za bezškodový priebeh: Najčastejšie poskytovaným cenovým zvýhodnením je bonus za bezškodový priebeh. Takýmto priebehom sa myslí obdobie, kedy si poistník neuplatnil náhradu škody voči poisťovni. Poisťovňa Allianz zohľadňuje obdobie bezškodového priebehu za posledných 24 mesiacov od dátumu vzniku či opakovaného predĺženia poistnej zmluvy.

Zľava pri spoluúčasti: Druhou kategóriou zliav, ktoré Allianz k svojmu PZP motoristom  poskytuje, je zľava pri spoluúčasti k poisteniu. Táto zľava je vo výške 7 % a môžete ju získať k balíčkom Basic a Optimal v prípade, ak sa rozhodnete pre poistenie so spoluúčasťou 100 €. Voľba je len na vás, podľa toho, aké riziko vzniku poistnej udalosti očakávate.

Ďalšie zľavy a akcie: Medzi ďalšie zľavy patria už tradične obchodné zľavy, ktoré sú poskytované špeciálne pre niektoré kategórie vozidiel, prípadne na základe uzatvorenia poistnej zmluvy online cez internet. Takýmto spôsobom môžete ušetriť až do 20 %  v prípade poistenia osobného motorového vozidla a získať tak výhodné povinné zmluvné poistenie.

PLATENIE POISTENIA NA MIERU

Poistné za PZP v poisťovni Allianz môžete platiť viacerými spôsobmi podľa toho, ako to aktuálne vyhovuje najlepšie vašej situácii. Poistné môžete zaplatiť jednorazovo na celý rok, ale aj v polročných a štvrťročných splátkach. Nezabudnite ale na včasnú úhradu poistenia.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Allianz

Ak chcete kontaktovať Allianz kvôli ďalším informáciám, napríklad potrebujete vyhľadanie poistnej zmluvy, overenie aktuálnych údajov na zmluve, asistenčné služby alebo iné záležitosti, môžete využiť online, písomnú aj telefonickú formu kontaktu.

Tu sú oficiálne kontaktné údaje pre najčastejšie situácie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Dostojevského 4, 815 74 Bratislava.

Infolinka : Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť zo Slovenska, kontaktujte infolinku 0800 122 222. Zo zahraničia môžete nahlásiť poistnú udalosť na pevnej linke +421 2 4961 5677. Poistnú udalosť je možné nahlásiť nonstop, ak by ste chceli získať informácie o produktoch, infolinka funguje v pracovné dni len 07:00 až 19:00 a cez víkendy 09:00 až 16:00

Telefón pre asistenčné služby: Asistenčné služby využiteľné v prípade škodovej udalosti alebo poruchy Allianz Assistance môžete kontaktovať 365 dní v roku a 24 hodín denne a to na čísle +421 2 529 33 112. Asistenčné služby môžete využiť na území Slovenska, ale aj v ostatných krajinách Európy, ktoré sú partnermi v rámci zelenej karty.

Výpoveď a zrušenie: V prípade, že ste sa rozhodli vypovedať zmluvu, tlačivo a žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy môžete podať písomnou formou na vyššie uvedenú adresu pre písomnú korešpondenciu. Nezabudnite dodržať formu a všetky náležitosti k obsahu výpovede, rovnako tak aj termín nahlásenia výpovede pred ukončením zmluvy.

Najčastejšie otázky o PZP Allianz

Mnoho vodičov uzatvára povinné zmluvné poistenie akosi automaticky a bez toho, aby sa oboznámili, ako toto poistenie funguje v praxi. To isté platí aj pri výbere poistenia, kedy viacero motoristov pozerá len na cenu a nie na všetky služby poskytované k PZP.


PZP ALLIANZ ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Preto si teraz odpovieme na niekoľko praktických otázok:

Čo je spoluúčasť a akým spôsobom funguje pri PZP?

Zjednodušene povedané, spoluúčasť je suma, ktorou sa poistenec podieľa na škode, ktorá bude vyplácaná z povinného zmluvného poistenia. Ak má Allianz spoluúčasť vo výške 100 €, tak pri spôsobení škody 1 000 € poisťovňa hradí len 900 €, 100 € musíte uhradiť vy. Ak nastane škoda v nižšej hodnote, ako je spoluúčasť, nedochádza k poistnému plneniu vôbec.

Dokedy je potrebné uhradiť platbu za povinné zmluvné poistenie?

Poistné je potrebné uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia, ktoré začína dňom a hodinou poskytovania služieb. Pri ročnom poistení to musí byť v prvý deň začiatku technického roku, odkedy sa poistenie poskytuje. Pokiaľ budete platiť poistné za PZP vo viacerých splátkach, musíte zaplatiť poistné v prvý deň začínajúceho splátkového obdobia.

Allianz ponúka svoje PZP bez uplatňovania amortizácie. Je to výhoda?

Rozhodne áno a to aj pre vás, ako poistníka. Niektoré poisťovne môžu totiž znížiť poistné plnenie v dôsledku nižšej hodnoty vozidla, čo znamená, že ak spôsobíte škodu, nemusia uhradiť celú výšku opravy v servise. To ide potom už na vrub vás, nakoľko by ste museli dorovnať rozdiel z vlastného vrecka. Pri povinnom zmluvnom poistení Allianz to nehrozí.

Je možné využiť asistenčné služby Allianz Assistent všade?

Nie, sú krajiny, kde to možné nie je, prípadne, kde sú niektoré obmedzenia. Hoci povinné zmluvné poistenie platí v rámci Kancelárie zelenej karty napríklad aj v Bielorusku či v Moldavsku, tu asistenčné služby nemôžete využiť. Využiť ich tiež nemôžete na celom území Turecka alebo Ruska, tu je geografické obmedzenie len na ich európsku časť.

Uzatvorenie PZP Allianz online a prečo využiť porovnanie PZP

Povinné zmluvné poistenie na auto, motorku a iné vozidlo si viete uzatvoriť v poisťovni Allianz nielen osobne, čo znamená stratu času, ale aj online cez internet. To platí tak pre úplne nové poistenie na nové vozidlo, ak aj v prípade zmeny poisťovne.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia prebieha v týchto krokoch:

Cez overenú kalkulačku PZP si spravte porovnanie na základe vašich údajov.

Zvoľte si ten balík poistenia, ktorý najlepšie pokrýva vaše aktuálne potreby.

Vyplňte svoje osobné údaje z pohodlia domova a počkajte na novú poistnú zmluvu.

Zároveň odošlite výpoveď vašej doterajšej poistky a získajte tak lacnejšie PZP.

Vyššie popísaný postup viete najlepšie aplikovať práve pri využití rôznych kalkulačiek a online porovnávačov. Nemusíte nikam chodiť, nemusíte študovať cenníky na webstránke poisťovni, jednoducho len zadáte svoju ŠPZ alebo technické parametre vozidla. Výsledkom je komplexný prehľad o všetkých moduloch poistenia a ich cenách.

Pri porovnaní PZP Allianz cez online kalkulačku získate navyše:

 • ponuku presne na mieru, nakoľko na rozdiel od všeobecných cien budú zohľadnené všetky technické parametre vozidla ako aj vaše individuálne údaje
 • pridanú hodnotu v podobe komplexného porovnania viacerých možností poistenia a to nielen z finančného hľadiska, ale aj z pohľadu rozsahu služieb
 • nezávislý pohľad na podmienky poistenia, nakoľko online kalkulačky vám ukážu všetky možné alternatívy v jednoduchej, prehľadnej a pohodlnej podobe

Za pár minút si tak viete hneď pozrieť, ktoré poistenie sa oplatí najviac a čo všetko s ním získate. Potom si stačí zvoliť už len to najlepšie či najvýhodnejšie, vyplniť údaje o sebe a o vozidle a počkať, kým vám príde domov poistná zmluva. Tú podpíšete, poistenie zaplatíte a môžete si užívať novú a výhodnejšiu poistku. Jednoducho, rýchlo a pohodlne.

ZAPLATIŤ VIETE ZA PÁR SEKÚND

Výhodou využitia overených porovnávacích služieb je aj veľmi jednoduchá platba poistného doslova v priebehu pár sekúnd. Získate tak nielen rýchle porovnanie poistenia, ale aj možnosť zaplatiť ho napríklad kartou či cez mobil vďaka QR kódu.

Online Allianz PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlacnejšie PZP

Porovnanie PZP je veľmi populárne a tak možno nájsť na internete viaceré online kalkulačky. Nie všetky ale ponúkajú skutočne aktuálny prehľad a hlavne celkové zhodnotenie poistení, čo môže mať za následok skreslenú predstavu o cene poistenia a teda o jeho výhodnosti.

Pri porovnávaní PZP by ste preto mali použiť len overené kalkulačky a služby:

 • základom je, aby neuprednostňovali žiadnu poisťovňu a kalkulovali s aktuálnymi cenami, do porovnania by mali brať aj nefinančné parametre a podmienky
 • využívajte len porovnávacie služby známych značiek, ktoré majú dlhšiu históriu a okrem jednoduchého porovnania vedia ponúknuť aj uzatvorenie poistenia
 • aby bolo uzatvárané poistenie naozaj najlacnejšie, musí byť cena konečná a platiť musíte priamo poisťovni, žiadnym sprostredkovateľom, ktorým ide provízia
 • veľkým plusom je, ak má porovnávacia služba nielen „anonymnú“ kalkulačku, ale napríklad aj telefonickú infolinku s nezávislým poradenstvom pri výbere

Najlacnejšie PZP od poisťovne Allianz uzavriete pochopiteľne online, ale len s využitím spoľahlivej kalkulačky alebo porovnávacej služby. Ak sa budete držať zásad spomínaných vyššie, vyhnete sa menej serióznym porovnávačom a naopak, využijete naplno všetky výhody, ktoré uzatvorenie poistenia online prináša.

Aby ste ušetrili čas, online kalkulačka pre PZP Allianz aj ďalšie PZP je priamo tu:

2 KOMENTÁRE

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here