Povinné zmluvné poistenie Generali

0
163

Povinné zmluvné poistenie auta od Generali je známe najmä pre široké poistné krytie nad rámec bežného PZP oproti konkurencii a tiež pre svoje prémiové asistenčné služby. Poisťovňa vám ponúka možnosť výberu z 3 balíkov, pričom ten najvyšší obsahuje aj pripoistenia pre škody na vašom vozidle, čím motoristovi prináša viaceré výhody havarijného poistenia.

PZP od Generali si viete dojednať na auto, motocykel, prívesný vozík aj ďalšie motorové vozidlá, ktoré musia mať pri svojej prevádzke na verejných komunikáciách uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Uzatvorenie PZP v Generali je možné aj online.

Skúsenosti ukazujú, že cena pri dojednaní poistenia cez internet je ešte lepšia, ako ukazuje štandardný cenník, keďže si viete k poisteniu započítať všetky dostupné zľavy. Na porovnanie povinného zmluvného poistenia v Generali slúži kalkulačka, ktorá vám dá presný výpočet podľa toho, aký balík poistenia si vyberiete a aké pripoistenia k PZP si objednáte.


PZP GENERALI ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP Generali

Povinné zmluvné poistenie Generali je pre každého, kto hľadá niečo viac, ako len splnenie si zákonnej povinnosti uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Poisťovňa sa zameriava na tých, čo hľadajú aj rôzne možnosti pripoistenia.

PZP Generali ponúka široký rozsah poistného krytia a to prostredníctvom výberu až z troch rôznych balíkov, pričom veľkým plusom sú aj viaceré pripoistenia.

Poistenie kryje štandardné škody na zdraví, živote, majetku, ušlom zisku a nákladoch na právne zastúpenie, pričom k dispozícii je aj vyšší limit poistného krytia.

K poisteniu si môžete okrem štandardných asistenčných služieb objednať aj prémiové.

Kým základný balík má limit poistného plnenia na úrovní 5,24 milióna € pre škody na zdraví a živote a 1,05 milióna € pri materiálnej škode, najvyšší balík poskytuje luxusný limit až 10 miliónov € pre každý typ škody. Povinné zmluvné poistenie si viete dojednať na osobné aj úžitkové auto, dodávku, motocykel a tiež prívesný vozík a aj spolu s havarijným poistením.

Najdôležitejšie a najvýraznejšie benefity zákonného poistenia Generali sú:

 • možnosť výberu balíka PZP podľa toho, ako často jazdíte a aké vysoké riziko škodovej udalosti predpokladáte, takže cena za poistenie môže byť doslova na mieru
 • na výber máte nielen klasické asistenčné služby, ale aj prémiové a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí, samozrejme 24 hodín denne a po celý rok
 • široký rozsah pripoistenia pre ochranu vášho vlastného motorového vozidla a to tak voči udalostiam spôsobených živlami, ako aj voči udalostiam spôsobených zvieratami
 • k PZP si viete v jednom balíku a s jednou platbou dojednať v Generali aj havarijné poistenie, ktoré možno absolvovať aj bez vstupnej obhliadky poisteného vozidla

HRADENIE BEZ ODPOČTU AMORTIZÁCIE

Poisťovňa Generali pri uhrádzaní škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla neuplatňuje odpočet amortizácie, čiže pokiaľ náklady nepresiahnu všeobecnú hodnotu vozidla, uhradí ich v plnej výške. Nemusíte sa tak báť, že by ste museli niečo hradiť vy sami.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP Generali

Povinné zmluvné poistenie od Generali je dostupné v troch balíkoch či moduloch a to od M až po XL. Jednotlivé balíčky sa líšia hlavne rozsahom krytia poistných udalostí, ale tiež aj limitmi plnenia poistenia alebo poskytovaním asistenčných služieb na úrovni Premium.

Tu sú balíky PZP, ktoré má poisťovňa Generali v ponuke:

Balík M

 • základným balíkom so štandardnými službami je balík M, ktorý je ideálny pre tých, čo auto používajú v menšej miere alebo odhadujú riziko poistnej udalosti na minimum
 • v rámci tohto balíka máte k dispozícii základný limit poistného plnenia pre škody na živote a zdraví vo výške 5,24 milióna €, pri materiálnej škode vo výške 1,05 milióna €
 • k poisteniu získavate automaticky štandardné asistenčné služby Klasik, ktoré sú dostupné 24 hodín denne a 7 dní v týždni a zahŕňajú všetok potrebný servis
 • tento balík predstavuje ekonomickú voľbu, ktorá znamená istotu, že získate zákonnú poistku za výhodnú cenu, čo platí najmä pre starších vodičov so staršími vozidlami

Balík L

 • balíkom s vyšším limitom a hlavne širším záberom pre poistné udalosti a ich krytie je balík L, ktorý je určený pre tých vodičov, ktorí jazdia pravidelne každý deň
 • v tomto module je limit poistného plnenia nad rámec minimálneho zákonného základu a predstavuje 6 miliónov € a to platí tak pre škody na živote a zdraví, ako aj majetku
 • súčasťou balíka sú tiež klasické a štandardné asistenčné služby, ktoré môžete využiť tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí v partnerských krajinách zelenej karty
 • okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vašim vozidlom získavate aj úrazové poistenie dopravovaných osôb a pripoistenia pre výtlky, živly a hlodavce

Balík XL

 • ak hľadáte maximálny servis bez kompromisov, potom práve pre vás je určený balík XL, ktorý ponúka vysoké limity poistného plnenia, ale aj oveľa širšie krytie a servis
 • v tomto balíčku je zvýšený limit poistného plnenia pri škodách na živote, usmrtení a zdraví až na 10 miliónov €, zhodná suma platí aj pre limit na materiálnych škodách
 • s balíkom získavate vyššiu úroveň asistenčných služieb a to pod názvom asistenčné služby Premium, ktoré poskytujú ešte vyšší komfort pri poistnej a škodovej udalosti
 • súčasťou balíka sú aj poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie proti živlom a hlodavcom, poistenie pri výtlkoch, poistenie pneumatík a poistenie stretu so zverou

Spomínané asistenčné služby Premium sú určené pre náročnejších motoristov, ktorí viac cestujú a to aj do zahraničia. V rámci týchto služieb možno nájsť vyššie poistné krytie a vyššie limity. Súčasťou služieb je aj ubytovanie v hoteli aj v zahraničí pre prípad poistnej udalosti a zabezpečenie prepravy vlakom alebo lietadlom naspäť na Slovensko.

K uvedeným balíkom je možné si dojednať aj dve extra pripoistenia:

Čelné sklo: Ak chcete využiť možností pripoistenia od Generali naplno, asi najžiadanejšou položkou je pripoistenie čelného skla. Toto pripoistenie kryje škody spôsobené na čelnom skle vozidla a to hlavne následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odleteného kamienka počas prevádzky. Nemusíte tak hľadať žiadneho vinníka.

Krádež: Druhou voľbou v rámci pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu je pripoistenie krádeže, čiže odcudzenia. Toto pripoistenie sa týka tak celého vozidla, ako aj jeho jednotlivých častí. Odporúčame si dôsledne preštudovať podmienky pre plnenie tohto pripoistenia a podľa nich zvážiť, či sa vám ho oplatí uzavrieť.


PZP GENERALI ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Územná platnosť PZP Generali a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie od Generali platí ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničných krajinách, ktoré spadajú pod členstvo v rámci Kancelárie zelenej karty.

Ak ide o zahraničie, poistenie platí v:

 • členských krajinách Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, pričom v tomto prípade sa poskytuje poistné plnenie podľa predpisov daného štátu
 • v ostatných Európsky krajinách, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale sú členmi Kancelárie zelenej karty, patria sem napríklad niektoré severské a balkánske štáty
 • v krajinách mimo Európsky kontinent, napríklad ide o Turecko, Rusko či Izrael, kde však môžu platiť individuálne obmedzenia a limity pre poistné plnenie

Zároveň si treba uvedomiť, že PZP je v prvom rade poistením zodpovednosti voči tretím osobám. Štandardne teda nehradí škody spôsobené na vlastnom vozidle, pokiaľ nemáte dojednaný vyšší balíček a pripostenia. Okrem toho sú s poistením spojené aj viaceré výluky.

Medzi tie predmety poistenia, ktoré nie sú hradené z PZP, patria aj:

 • škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických  pretekoch a súťažiach, prípadne aj počas prípravných jázd k pretekom a súťažiam
 • škody vzniknuté pracovnou činnosťou motorového vozidla alebo pracovného stroja, rovnako tak škody spôsobené manipuláciou s nákladom pri stojacom vozidle
 • škody, ktoré utrpel vodič poisteného motorového vozidla, prípadne škody, za ktoré vodič zodpovedá manželovi či osobám, ktoré s nim žijú v spoločnej domácnosti

ŠPECIFICKÉ SITUÁCIE

Povinné zmluvné poistenie nekryje tiež škody pri niektorých špecifických situáciách, najmä ak ide o škody spôsobené jadrovou energiou alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s násilnými či vojnovými činmi alebo v súvislosti so zásahom úradnej a štátnej moci.

Asistenčné služby k PZP Generali

Poisťovňa Generali poskytuje k poisteniu dve úrovne asistenčných služieb. Štandardná úroveň zvaná Klasik zabezpečuje základný servis so základnou úrovňou limitov pre poistnú udalosť, vyššia úroveň poskytuje širšie služby a to tak doma, ako aj v zahraničí.

Asistenčné služby Klasik zahŕňajú tieto praktické služby:

 • opravu vozidla na mieste, ak je vozidlo neopraviteľné na mieste, tak jeho odťah a úschovu, rovnako tak repatriáciu vozidla do vlasti či jeho zošrotovanie po nehode
 • ubytovanie v prípade neriešiteľnej poruchy alebo v prípade krádeže vozidla, v prípade poistnej udalosti v zahraničí aj zabezpečenie vlakovej či leteckej dopravy domov
 • odoslanie náhradných dielov v prípade poruchy a nehody, v zahraničí v prípade poruchy a nehody aj možnosť poskytnutia pôžičky na opravu do výšky 5.000 €
 • právnu asistenciu v prípade správneho a civilného sporu, ktorá zahŕňa tak právne zastúpenie, ako aj informácie, analýzy podkladov, mediáciu a poradenstvo

Cena, zľavy a bonusy PZP Generali

Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom sú častou súčasťou obchodnej politiky rôzne zľavy, akcie či bonusy. Týmto spôsobom je možné znížiť ceny PZP aj o viac ako polovicu, pričom podobné finančné zvýhodnenia poskytuje aj Generali.

Poisťovňa pri povinnom zmluvnom poistení ponúka nasledovné možnosti:

Bonus za bezškodový priebeh: Najčastejším a typickým bonusom, ktorý poisťovne pri PZP uplatňujú, je bonus za bezškodový priebeh. Generali skúma a zohľadňuje obdobie posledných 3 až 7 rokov. Čím dlhšie ste nemali škodovú udalosť alebo nehodu hradenú z povinného zmluvného poistenia, tým vyšší môžete získať bonus za bezškodový priebeh a to až 60 %.

Zľava pre niektorých vodičov: Nižšie ročné poistenie za povinné zmluvné poistenie v Generali získajú aj tí vodiči, ktorí patria medzi zvýhodnené a menej rizikové skupiny. V Generali platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší vek, tým nižšie riziko spôsobenia škodovej udalosti. Tým pádom majú skúsenejší a starší vodiči aj nižšiu cenu za PZP.

Zľava pre niektoré vozidlá: Okrem vodičov zvýhodňuje Generali pri svojom PZP aj niektoré vozidlá. Ide hlavne o vybrané značky áut, ale do úvahy sa berie aj vek vozidla. Ak ste majiteľom staršieho auta, napríklad vo veku nad 12 rokov, získate v poisťovni nižšiu sumu za ročné poistenie. Svoju úlohu zohráva aj výkon motora a bydlisko poistníka.

ROČNÉ AJ ŠTVRŤROČNÉ PLATENIE

Poistné za povinné zmluvné poistenie v Generali môžete zaplatiť v jednej, ale aj v štyroch splátkach. Poisťovňa totiž umožňuje pri uzatvorení zmluvy výber počtu splátok, takže viete poistenie zaplatiť aj na rok vopred, ale aj na najbližší štvrťrok.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Generali

Poisťovňu Generali môžete kontaktovať priamo prostredníctvom viacerých telefonických liniek aj emailom. Najčastejšie sa to využíva pre získanie ďalších informácií o poistení, prípadne vtedy, ak chcete nahlásiť poistnú udalosť alebo potrebujete asistenčné služby.

Tu sú adresa a oficiálne údaje pre kontaktovanie poisťovne:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava.

Infolinka : Poisťovňa Generali prevádzkuje aj infolinku a to na čísle 02 38 11 11 17. Ide o kontaktné centrum, ktoré funguje v čase od 08:00 do 16:00 a slúži pre získanie informácií o PZP a aktuálnych poistných podmienkach či parametroch. Na infolinke ale aj prostredníctvom mailu môžete tiež nahlásiť poistnú udalosť týkajúcu sa PZP.

Telefón pre asistenčné služby: Ak máte uzavreté PZP od Generali a potrebujete využiť asistenčné služby, môžete tak spraviť kedykoľvek 24 hodín denne. Ak budete volať zo Slovenska, telefón na linku je 0800 121 122. Ak potrebujete asistenčné služby zo zahraničia, použite špeciálny kontakt na pevnú linku + 421 2 58 57 22 66.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete požiadať o odhlásenie a zrušenie povinného zmluvného poistenia, na vyššie uvedenú adresu môžete poslať písomnú výpoveď PZP. Aby bola výpoveď účinná, musí byť podaná zo zákonného dôvodu, prípadne najneskôr 6 týždňov pred uplynutím výročia dojednania zmluvy o povinnom zmluvnom poistení.

Najčastejšie otázky o PZP Generali

V súvislosti s povinným zmluvným poistením v poisťovni Generali ale aj všeobecne sa viacero motoristov zaujíma hlavne o praktické situácie spojené s poistnými podmienkami či asistenčnými službami. Niektoré sa týkajú konkrétnych udalostí.

Tu sú otázky a dotazy, ktoré sa opakujú najčastejšie, spolu s odpoveďami na ne:

Aké konkrétne udalosti kryje najvyšší balík poistenia Generali?

Ide o poškodenia spôsobené prírodnými živlami, poškodenia spôsobené hlodavcami, poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky, úraz prepravovaných osôb vrátane vodiča, škody spôsobené stretom s divokou alebo domácou zverou a poškodenia pneumatík s defektom, ktoré vznikli následkom vandalizmu alebo pri dopravnej nehode.

Oplatí sa vyšší balík asistenčných služieb Premium? Čo všetko zahŕňa?

Ak jazdíte častejšie, prípadne aj do zahraničia, určite sa vám vyšší balík asistenčných služieb vyplatí a to pre vyššie limity aj širší okruh udalostí. Zahŕňa napríklad kompletnú technickú pomoc, náhradné vozidlo, náhradné ubytovanie a dopravu pre celú posádku, repatriáciu vozidla, vyzdvihnutie opraveného vozidla aj finančnú hotovosť v núdzi.

Uplatňuje Generali pri povinnom zmluvnom poistení amortizáciu?

Nie, čo je výhoda pre vás, ako poistníka, ale aj pre toho, kto si bude náhradu škody z PZP uplatňovať. Pri uplatňovaní amortizácie môžu totiž poisťovne znížiť poistné plnenie kvôli nižšej hodnote vozidla, čiže nemusia uhradiť celú škodu, ale len jej časť. Vy ako ten, kto škodu spôsobil, by ste museli uhradiť zvyšok. Pri PZP od Generali sa vám to ale nestane.

Čo robiť v prípade, ak pôjdem do krajiny, kde neplatí zelená karta?

V prípade, že sa chystáte na cestu so svojim vozidlom do krajiny alebo na územie, kde neplatí zelená karta, musíte si dojednať osobitné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie sa niekedy nazýva aj hraničné poistenie a treba si ho dojednať pre každú krajinu zvlášť. To platí aj pre asistenčné služby.


PZP GENERALI ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie PZP Generali online a prečo využiť porovnanie PZP

Zákonná poistka na auto, motocykel aj iné vozidlo od poisťovne Generali sa dá získať najlacnejšie a najvýhodnejšie práve cez uzatvorenie online. Ušetríte však nielen financie, ale aj čas, nakoľko si viete porovnať všetky balíky a možnosti priamo z domu.

Proces uzatvorenia povinného zmluvného poistenia je nasledovný:

Najskôr si cez kalkulačku PZP spravte porovnanie, najlepšie zadaním ŠPZ.

Detailne si prezrite jednotlivé možnosti poistenia vrátane balíkov a pripoistení.

Vyberte si také poistenie, ktoré vám vyhovuje a vyplňte všetky potrebné údaje.

Podajte výpoveď terajšej poistky, podpíšte novú poistnú zmluvu a zaplaťte poistenie.

Celý postup je teda veľmi jednoduchý a všetko viete vybaviť z pohodlia domova, kde uzavriete PZP od Generali presne na mieru a s komplexným porovnaním cien aj všetkých poistných podmienok. Dôležitý je ale výber dôveryhodného porovnávača a online kalkulačky, aby ste získali naozaj relevantné porovnanie podmienok poistenia.

Porovnanie PZP Generali cez online kalkulačku má viaceré výhody:

 • získate ponuku presne pre vás a vaše vozidlo, nakoľko Generali zohľadňuje vek poistníka ako aj parametre vozidla pre maximálnu zľavu
 • pri porovnaní získavate nestranný a komplexný prehľad o všetkých možnostiach, viete si ich ľahko porovnať z finančného pohľadu, aj z pohľadu služieb
 • pri využití serióznych porovnávacích služieb máte možnosť zaplatiť za poistné aj online alebo cez mobil, nemusíte teda chodiť nikam na poštu

Z pohodlia domova si tak vďaka online kalkulačke ľahko overíte, ktoré poistenie sa vám oplatí najviac a za akých podmienok. Po výbere poisťovne a balíčka potom stačí vyplniť svoje údaje, odoslať ich a počkať, kým vám príde poistná zmluva. Tú podpíšete, poistenie zaplatíte a máte uzavreté nové PZP a výhodnejšími podmienkami a za lepšiu cenu.

VŠETKY DOKUMENTY EMAILOM

Tak poistná zmluva, ako aj biela a zelená karta vám prídu emailom, čo šetrí čas, nemusíte čakať na doručenie poštou. Zmluvu si stačí vytlačiť a podpísať, vytlačiť by ste si mali aj bielu a zelenú kartu. Tie si potom uschovajte vo vozidle.

Online Generali PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Porovnanie povinného zmluvného poistenia cez internet a rôzne online kalkulačky má zmysel v získaní celkového prehľadu a lepšej poistky. Dôležité je preto využiť len overené nástroje, či už ide o konkrétne kalkulačky, výpočty alebo porovnávacie služby.

Pri výbere porovnávačov a kalkulačiek preto pozerajte najmä na nasledovné podmienky:

 • uprednostnite porovnávacie služby a online kalkulačky s komplexným prehľadom poistenia a porovnaním nielen cien, ale aj šírky poistných služieb
 • lepšie sú porovnávacie služby známejších značiek s dlhšou históriou, tie predstavujú serióznejšiu alternatívu s aktuálnymi podmienkami aj cenami za poistenie
 • online kalkulačka by mala byť nielen o porovnaní, ale aj o možnosti uzatvoriť poistenie vo vybranej poisťovni, nemala by však preferovať žiadnu konkrétnu
 • znakom serióznych služieb je, ak porovnávacia služba nie je len o online kontakte, ale ponúka napríklad aj telefonickú infolinku s poradenstvom pri výbere poistky

Uvedené zásady a podmienky vám pomôžu rozoznať seriózne porovnávacie služby a online kalkulačky, vďaka čomu viete využiť všetky výhody online poistenia naplno. Tie spočívajú najmä v komplexnom porovnaní všetkých podmienok, nielen tých finančných. Pozerať treba aj na poistný servis a rozsah asistenčných služieb.

Ak si chcete porovnať poistenie ihneď, tu je online PZP Generali kalkulačka:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here