Prihlásenie auta online

0
73

Doba, kedy bolo potrebné chodiť osobne na dopravný inšpektorát kvôli prepisu vozidla, je našťastie už preč. Hoci tento spôsob zmien v evidencii vozidiel ešte stále pretrváva, existuje už aj možnosť pre prihlásenie auta online. Potrebujete k tomu mať zaručený elektronický podpis, ktorý získate k elektronickému občianskemu preukazu.

Aké úkony na dopravnom inšpektoráte je možné spraviť cez internet

Vďaka elektronickému občianskemu preukazu a elektronickému podpisu môžete vybaviť na dopravnom inšpektoráte viacero úkonov. Okrem prihlásenia auta na seba vám systém umožní urobiť elektronicky a cez internet aj odhlásenie a prevod držby na inú osobu.

Medzi ďalšie úkony, ktoré vybavíte, patria nasledovné:

  • prvé prihlásenie auta do evidencie, čiže nového vozidla, ktoré u nás ešte nebolo registrované, rovnako tak vyradenie vozidla z evidencie na DI
  • nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla aj objednanie novej tabuľky s evidenčným číslom na držiak bicykla
  • zmenu údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla, napríklad pri presťahovaní sa, prípadne zmenu v technickom preukaze, napríklad zmenu farby
  • zmenu vlastníka auta po ukončení leasingu aj odhlásenie vozidla do cudziny, čiže v prípadoch, keď nové auto putuje do zahraničia mimo územie SR
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ako vlastník alebo držiteľ vozidla dokážete online vybaviť na dopravnom inšpektoráte aj žiadosti súvisiace s poskytnutím informácií. Takýmto spôsobom je možné z pohodlia domova cez internet získať informácie o stave akejkoľvek podanej žiadosti v prípadoch vyššie, informáciu o blokácii exekútorom aj informáciu o súdnej, daňovej a colnej blokácie.

Postup pre prihlásenie auta online

Poďme sa teraz pozrieť na presný a komplexný postup, ako prihlásiť auto online cez internet bez toho, aby ste museli osobne ísť na dopravný inšpektorát. Všetko vybavíte priamo z pohodlia domova.

Tu je v 4 krokoch a stručne popísaný postup prihlásenia:

Vyplnenie online žiadosti: Prvým krokom je vyplnenie elektronickej žiadosti, ktorá sa nachádza na portáli www.slovensko.sk v časti Doprava a Evidencia vozidla. Tam si vyberiete Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla. Do nej zadáte údaje o vozidle, údaje o novom držiteľovi vozidla a vyberiete si miestne príslušný dopravný inšpektorát.

Zaplatenie poplatku: V rámci žiadosti je potrebné zvoliť aj parametre a podmienky pre zaplatenie správneho poplatku. Ten závisí napríklad od postavenia žiadateľa, od veku vozidla a objemu motora a od typu pridelených tabuliek s evidenčným číslom. Na záver vám systém spočíta celkový poplatok, ktorý je možné taktiež zaplatiť priamo cez internet.

Prevzatie dokladov a tabuliek: Po spracovaní úkonu vám miestne príslušný dopravný inšpektorát zašle všetky potrebné doklady a ŠPZ tabuľky, ak bolo potrebné prideliť nové. Osvedčenie o evidencii, čiže technický preukaz, zasiela v prípade časti I aj časti II na určenú adresu, to isté platí aj pre tabuľky ŠPZ. Pôvodné doklady odovzdáte kuriérovi.

Upovedomenie poisťovne: Posledným krokom je oznámenie nových údajov poisťovni, kde máte poistené vozidlo. Ide o poisťovňu pre zákonné poistenie a ak máte dojednané aj havarijné poistenie, musíte zmeny údajov oznámiť aj do tejto poisťovni. Oznamuje sa nové číslo technického preukazu a ak prišlo k zmene ŠPZ, tak aj nová ŠPZ auta.

Vyplatí sa to kvôli času aj financiám

Využitie prihlásenia či odhlásenia auta online so sebou prináša niekoľko benefitov. Tým prvým a najzjavnejším je časová úspora. Nemusíte nikam osobne chodiť, doklady aj tabuľky vám prídu domov, takže ušetríte čas, ktorý by ste strávili v rade na polícii.

Druhým benefitom je časová úspora aj pri samotnom vybavovaní. Elektronické žiadosti síce nemajú žiadnu zákonnú prednosť, ale ich spracovanie býva obvykle rýchlejšie. Rovnako tak obdržíte informáciu o úspešnosti výkonu priamo do svojej elektronickej schránke, čiže vás úrad vyrozumie rýchlejšie, ako je tomu v prípade poštovej odpovede.

Rýchlejšie získate tiež potvrdenie pre poisťovňu, pokiaľ ste auto odhlasovali a chcete uistiť doteraz uzatvorené povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie. Nie je potrebné si chodiť fyzicky kopírovať odhlásený technický preukaz, vybavíte to aj online.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo sa týka financií, tak tu je výhodou, že pri vybavovaní úkonov elektronicky sú poplatky nižšie o 50 %. Zároveň však platí obmedzenie, že zníženie poplatku môže byť najviac o 70 € za každý poplatok. Pri prihlásení auta sa teda o 70 € sa zníži poplatok za prihlásenie, o ďalších 70 € za prvú tabuľku a o ďalších 70 € za druhú tabuľku ŠPZ.

Ďalšie alternatívy k prihláseniu auta online

Ak nedisponujete elektronickým občianskym preukazom a zaručeným elektronickým podpisom, máte na výber dve možnosti. Prvou je využiť online objednanie na fyzickú návštevu dopravného inšpektorátu, druhou zas splnomocnenie tretej osoby.

Ak ide o online objednávku, máte nasledovné možnosti:

  • ak chcete absolvovať úkon ešte v ten istý deň, ako budete riešiť online objednávku, môžete vyplniť online žiadosť o zaradenie do radu čakateľov
  • v prípade, že budete chcieť auto prihlásiť v iný deň, môžete si cez internet vypracovať žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
  • informatívne môžete zistiť aj aktuálny stav poradia čakateľov na dopravnom inšpektoráte a to v aktuálny deň, keď požiadate o informáciu
  • či už budete riešiť online objednávku na daný deň alebo na iný termín, v jednej objednávke je možné si dohodnúť návštevu iba na jeden úkon

Alternatívou, ktorá je pohodlnejšia, je možnosť splnomocniť niekoho, kto za vás úkon na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte spraví. Ak auto predávate, môžete na jeho odhlásenie splnomocniť kupujúceho. Ak auto kupujete v rámci okresu, môžete na jeho prihlásenie na vašu osobu splnomocniť predávajúceho z toho istého okresu.

V prípade, ak vybavujete prihlásenie auta kúpeného z bazáru, môžete na tento úkon splnomocniť samotný autobazár. Ak budete kupovať úplne nové vozidlo, ktoré ešte nebolo zaregistrované v evidencii na dopravnom inšpektoráte, je možné splnomocniť predajcu vozidla. Každé jedno splnomocnenie musí ale byť overené notárom.

4/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here