1. krok
Vyplňte ŠPZ v kalkulačke

2. krok
Porovnajte ponuky všetkých poisťovní

3. krok
Vyberte si najlepšie a najlacnejšie PZP

PZP online kalkulačka

✓ BONUS PRI ONLINE POISTENÍ
Ak uzavriete PZP poistenie online získate zľavu 10%

✓ ZĽAVA PRI ZMENE POISŤOVNE
Ak vymeníte svoju starú poisťovňu za AXU môžete získať 5%

✓ ASISTENČNÉ SLUŽBY
Asistenčné služby zahrnuté bezplatne v základnom balíku

✓ PRIPOISTENIA
Možnosť pripoistenia pre stret so zverou, čelné okno, batožinu, živelné pohromy

Skúsenosti

„AXA mi ponúkla 10% zľavu za online poistenie čo mi vyhovovalo. Všetko som vyklikala z obývačky cez internet. Ďalších 5% som dostala za to, že som ukončila poistnú zmluvu v starej poisťovni, ktorá bola nevýhodná. Navyše moja Škoda Fabia má len 43kW takže cena PZP je pre mňa super výhodná.“

Viktória, 39 rokov
Hodnotenie 5/5
hviezdicky

do 7 miliónov
krytie náhrady škôd na zdraví

do 5 miliónov
krytie náhrady vecných škôd a ušlého zisku

2 varianty
poistenia PZP

PZP Axa

Poisťovňa AXA vznikla v 70tych rokoch minulého storočia a to zlúčením menších poisťovní vo Francúzsku. Na Slovensku a Česku Axa začala ponúkať svoje služby v roku 2007. O rok neskôr začala poskytovať svoje služby v oblasti neživotného poistenia – povinné zmluvné poistenie PZP, havarijné poistenie a poistenie domácnosti. AXA kladie ako prioritu pri výpočte ceny PZP výkon vozidla v štyroch kategóriach (do 66 kW, 67-84 kw, 85-129 kW, 130 kW a viac). Vek motoristu je pre Axu taktiež dôležitý, vodiči nad 35 rokov môžu dostať zľavu až 40%. O cene PZP rozhoduje aj trvalé bydlisko, menšie mestá majú výhodu. Výhodu majú aj poistníci, ktorí chcú PZP uzavrieť s ročnou platbou.

AXA ponúka dva varianty PZP

  • 1 variant – krytie 5 mil. € pre škody na zdraví a krytie 2,5 mil. € pre materiálne škody
  • 2 variant – krytie 7 mil. € pre škody na zdraví a krytie 5 mil. € pre materiálne škody

AXA PZP v balíčkoch

PZP PLUS – Balík kryje škody spôsobené na zdraví a úmrtie do 5 mil. € a škody materiálne a vecné do 2,5 mil. € + pripoistenie úraz vodiča do 10 000 / 5 000 €.

PZP PRÉMIUM – Balík kryje škody spôsobené na zdraví a úmrtie do 7 mil. € a škody materiálne a vecné do 5 mil. € + pripoistenie batožina do 500 € + pripoistenie náhradné vozidlo na 3 dni + pripoistenie totálnej škody do 5 000 €.

PZP poistenie sa vzťahuje na všetky osobné vozidlá do 3,5t s maximálnym počtom miest 9. Motorové vozidlo musí mať ŠPZ a musí byť prihlásené na Slovensku. Poistiť si v ČSOB môžete aj prívesný vozík s hmotnosťou do 750kg (aj obytné).

PZP AXA ONLINE KALKULAČKA

Pripoistenie PZP AXA

K balíkom PZP si môžete zvoliť počet pripoistení podľa Vašej vôle. Niektoré z pripoistení už sú súčasťou balíkov PZP PLUS a PZP PRÉMIUM.

Pripoistenie skiel

Poistenie kryje škody na všetkých sklách v prípade krádeže alebo zničenia. Poistené sú všetky sklá. V prvom roku je spoluúčasť 20% a v nasledujúcich rokoch si AXA účtuje 80€ pre každú poistnú udalosť. Musíte však dodať fotodokumentáciu, v prípade jej nedodania sa spoluúčasť zvyšuje o 30%. V prípade opravy skla v zmluvnom servise máte spoluúčasť zníženú o 40€. Sklá si môžete dať poistiť na výsku 400€, 800€ alebo 1600€.

Pripoistenie stret so zverou

Kryje náklady spojené so škodou, ktorá vznikne so stretom zvery (srnka, jeleň, diviak, líška, …). Limit poistného plnenia je do 5 000€. V prvom roku je spoluúčasť 20% a v nasledujúcich rokoch si AXA účtuje 80€ pre každú poistnú udalosť. V prípade opravy auta po strete so zverou v zmluvnom servise máte spoluúčasť zníženú o 40€.

Živelné pripoistenie

Kryje škody spôsobené živelnými pohromami ako napr. krupobitie, pád konára stromu, zosuv pôdy, záplavy a pod. V prvom roku je spoluúčasť 20% a v nasledujúcich rokoch si AXA účtuje 80€ pre každú poistnú udalosť. Musíte však dodať fotodokumentáciu, v prípade jej nedodania sa spoluúčasť zvyšuje o 30%. V prípade opravy škôd po živloch v zmluvnom servise máte spoluúčasť zníženú o 40€. Maximálna suma poistného plnenia je 5 000€.

Pripoistenie odcudzenie a vandalizmus

Kryje škody spôsobené odcudzením (krádežou) alebo vandalizmom (poškrabanie auta, popísanie auta a pod.). V prvom roku je spoluúčasť 20% a v nasledujúcich rokoch si AXA účtuje 80€ pre každú poistnú udalosť. Musíte však dodať fotodokumentáciu, v prípade jej nedodania sa spoluúčasť zvyšuje o 30%. V prípade opravy škôd po vandaloch v zmluvnom servise máte spoluúčasť zníženú o 40€. Maximálna suma poistného plnenia je 5 000€.

Úrazové pripoistenie

Toto pripoistenie Vás bude určite zaujímať ak často prevážate v aute aj iné osoby. Limit pre poistné plnenie si môžete sami zvoliť v rozmedzí 4 000 – 200 000€. Axa ponúka dva varianty a to buď poistenie iba pre vodiča alebo aj pre celú posádku. Úrazové poistenie je súčasťou oboch balíčkov PZP PLUS aj PZP PRÉMIUM ale v obmedzenom krytí.


Pripoistenie náhradné vozidlo

Poistenie pre prípad ak bude Vaše auto v oprave po nehode. Pripoistenie tak kryje náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla. Celkový limit je 400€ a maximálna doba 10 dní. Bez spoluúčasti. Toto pripoistenie je súčasťou balíka PZP PRÉMIUM, ale v obmedzenom krytí (iba 120€ a max. 3 dni)

Pripoistenie batožina

Kryje poškodenie resp. zničenie prepravovanej batožine. V prípade nehody, odcudzenia, vlámania, živelných katastrof a pod. Ako batožina sa berie aj detská sedačka pre dieťa, ktoré žije v domácnosti poistenej osoby. Maximálna suma poistenia je 1 000€. Do pripoistenia spadá aj strešný box ale za iných podmienok – max. limit je 500€ + spoluúčasť 166€. V prípade poškodenia batožiny v aute (nie v strešnom boxe) nie je žiadna spoluúčasť. Toto pripoistenie je zahrnuté aj v balíčku PZP PRÉMIUM, ale v obmedzenom krytí (max. plnenie vo výške 500€).

PZP AXA KALKULAČKA

Asistenčné služby PZP AXA

Asistenčné služby sú už súčasťou základného PZP poistenia. Axa ponúka asistenciu pri defekte, zabuchnutým kľúčom, vybitej autobatérii alebo aj komplikovaným jednaním s dopravnými policajtmi. Ak budete súčasťou autonehody odtiahnú Vás všade na území Slovenska a Česka. Preplatia Vám aj cestu domov vlakom alebo autobusom.

Asistenčné služby MAX

Asistenčná služba max poskytuje širšie krytie asistencií, samozrejme za príplatok. Priplatením za tieto služby naviac získate:

  • náhradné ubytovanie na 7 dní
  • v prípade ak Vám dojde palivo, dovezú Vám ho v hodnote 50€
  • repatriácia (dovezenie) auta do vlasti
  • právne služby a asistencia do 4 000€

PZP AXA výhody a bonusy

Axa ponúka viacero bonus a zliav z PZP poistenia.

  • Ak k Axe prestúpite z inej poisťovne získavate bonus 5%
  • Ak poistenie PZP uzavriete online získate 10% zľavu!
  • Bonus ak platíte PZP rok vopred bez rozdelenej platby na polrok alebo kvartál
  • Zľava z bezškodového priebehu môže dosiahnuť až 60% (bonus sa postupne zvyšuje s počtom bezškodových mesiacov)

Pri rokoch bez škodových udalostí sa ešte na chvíľu zastavíme. Poisťovňa AXA pri výpočte uplatňuje aj tzv. malus. Jedná sa o hodnotu v %, o ktorú sa poistné zvyšuje a to v prípade plnenia škodovej udalosti. V krajnom resp. extrémnom prípade sa teda môžete dostať do záporného bonusu – zdraženia PZP.

PZP AXA ONLINE

AXA kontakt

Infolinka: 02 2929 2929

Poistná udalosť: +421 2 2929 2929

Výpoveď PZP AXA adresa

Ak ste sa rozhodli vypovedať poistnú zmluvu tak výpoveď PZP zašlite tu:

AXA poisťovňa a.s., Kolárska 6 , 811 06 Bratislava

PZP AXA ONLINE

Užitočné články o PZP AXA

Hodnotenie:

4.9/5 - (32 votes)