1. krok
Vyplňte ŠPZ v kalkulačke

2. krok
Porovnajte ponuky všetkých poisťovní

3. krok
Vyberte si najlepšie a najlacnejšie PZP

PZP online kalkulačka

kooperativa pzp 1

✓ BONUS
Kooperativa ponúka pri 5 rokoch bezškodového priebehu zľavu až 60%

✓ ZĽAVA PRE DÔCHODCOV
Až 50% zľava pre seniorov vo veku nad 70 rokov

✓ ASISTENČNÉ SLUŽBY
Kooperativa ponúka dva typy asistenčných služieb

✓ PRIPOISTENIA
Možnosť pripoistenia pre úraz, batožinu a živelné pohromy

 

Skúsenosti

„V Kooperative mám uzavreté PZP na auto už roky. Teší ma, že mi preto ponúkajú bonusy v cene. Veľmi spokojná som aj so službami, ktoré som viackrát využila pri ceste na dovolenku. Na infolinke mi vždy ochotne poradili so všetkým s čím som mala na ceste problém.“

Monika, 35 rokov
Hodnotenie 5/5
hviezdicky

do 5 miliónov
krytie náhrady škôd na zdraví

do 2 miliónov
krytie náhrady vecných škôd a ušlého zisku

2 varianty
poistenia PZP

PZP Kooperativa

Kooperativa sa hrdí dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poistení ako takých. Výnimkou nie je ani povinné zmluvné poistenie pre motorové vozidlá. Pri výpočte ceny PZP prikladá váhu na objem auta, výkon v kW, vek držiteľa a okres, pod ktorý je auto prihlásené. Kooperativa ponúka dva typy PZP programov.

Program PARTNER

Základný program, ktorý kryje škody stanovené zákonom. Základné krytie pre škodu na zdraví a usmrtenie je vo výške 5 240 000 €. Kooperativa kryje pri škode na majetku a ušlom zisku sumu vo výške 1 050 000 €. Obe krytia sú garantované bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených osôb.

Program EUROPARTNER

Kryjú sa škody nad limit, ktorý stanovuje zákon. Krytie škôd na zdraví a usmrtení je stanovené na sumu do 5 240 000 €. Ako náhradu vecných škôd tj. na majetku a náhradu ušlého zisku kryje Kooperativa 2 050 000 €. Taktiež bez ohľadu na počet osôb zranených a usmrtených.

Pripoistenie

Kooperativa ponúka možnosť pripoistiť si dodatkové poistenie. Odporúča sa skôr pre majiteľov starších áut bez uzatvorenej havarijnej poistky.

 • Živel – Pripoistenie pre prípad vzniknutej škody zapríčinenou živelnými rizikami ako napr. vietor, dážď, požiar, zosuv pôdy, krupobitie .. odporúčané pre vodičov, ktorý neparkujú v garáži alebo pod prístreškom
 • Batožina – Ak často cestujete s cennou batožinou určite upriamte pozornosť na pripoistenie batožiny. Platí pri strate, poškodení zničení alebo pri živelnej udalosti. Nevzťahuje sa na nákladné vozidlá nad 3,5t.
 • Úraz – Krytie rizika smrti alebo trvalých následkov v situácii ak vodič zapríčiní dopravnú nehodu a spôsobí škodu vlastnej posádke.
 • Asistenčné služby – ich rozsah závisí od zvoleného balíka PZP

PZP KOOPERATIVA KALKULAČKA

Asistenčné služby Partner

Technická asistencia

 • oprava na mieste resp. odťah do najbližšieho servisu max. do 100km alebo úschova auta max 7 dní x 6,638€
 • pokračovanie v ceste – ubytovanie na 1 noc do ceny 66€ alebo náhradná doprava (auto na 24 hodín, vlak 2. triedy, taxi do 99€)
 • krádež automobilu – ubytovanie na 1 noc do ceny 66€ alebo náhradná doprava (auto na 24 hodín, vlak 2. triedy)
 • stratenie kľúčov od auta – otvorenie dverí a výmena zámkov do ceny 50€
 • natankovanie zlého paliva – odčerpanie paliva z nádrže do 50€
 • defekt – výmena pneumatiky do 50€ na mieste
 • poskytnutie pôžičky na opravu auta do 500€

Administratívno – právna asistencia

 • právne rady pri núdzových situáciách
 • info ohľadom pravidiel cestnej premávky
 • vymáhanie škody – regresné konanie
 • pomoc v núdzi cez telefón
 • preklad a tlmočenie

Predcestovná asistencia

 • turistické informácie
 • informácie o cestovaní – ceny PHM (benzín, nafta)

 

Asistenčné služby EuroPartner

Technická asistencia

 • oprava na mieste do 120€ resp. odťah do najbližšieho servisu max. do 100km alebo úschova auta max 10 dní x 13€
 • pokračovanie v ceste – ubytovanie na 2 noci do ceny 66€ alebo náhradná doprava (auto na 48 hodín, vlak 2. triedy, taxi do 99€)
 • krádež automobilu – ubytovanie na 2 noci do ceny 66€ alebo náhradná doprava (auto na 24 hodín, vlak 2. triedy)
 • stratenie kľúčov od auta – otvorenie dverí a výmena zámkov do ceny 50€
 • natankovanie zlého paliva – odčerpanie paliva z nádrže do 50€
 • defekt – výmena pneumatiky do 50€ na mieste
 • poskytnutie pôžičky na opravu auta do 1 000€

Administratívno – právna asistencia

 • právne rady pri núdzových situáciách
 • info ohľadom pravidiel cestnej premávky
 • vymáhanie škody – regresné konanie
 • pomoc v núdzi cez telefón
 • preklad a tlmočenie

Predcestovná asistencia

 • turistické informácie
 • informácie o cestovaní – ceny PHM (benzín, nafta)

Kompletné informácie a porovnanie oboch asistenčných služieb nájdete TU.

PZP KOOPERATIVA KALKULAČKA

Výhody a bonusy

Pri PZP Kooperativa poskytuje bonus z ceny poistenia podľa počtu bezškodových rokov (udalostí). Získať sa dá bonus až do 60%.

 • bezškodový priebeh poistenia 1. rok – 10% bonus
 • bezškodový priebeh poistenia 2. rok – 20% bonus
 • bezškodový priebeh poistenia 3. rok – 30% bonus
 • bezškodový priebeh poistenia 4. rok – 45% bonus
 • bezškodový priebeh poistenia 5. rok – 60% bonus

Dôchodcovia s vekom nad 70 rokov majú nárok na bonus 50%.

Poistenie PZP v Kooperative zahŕňa aj:

Poistenie automobilu živelné pohromy

 • povodne, záplavy, zemetrasenie, tiaž snehu
 • námraza, krupobitie (ľadovec), víchrica
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov, nesmú byť súčasťou poškodenej veci
 • náraz resp. zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • zosuv pôdy, zosuv skál, zosuv lavín a pod. – pod živelné pohromy spadá všetko čo je neovplyvniteľné ľudským konaním alebo opomenutím

Úrazové poistenie na sedadlá

 • Prepravované osoby sú poistené na úraz
 •   smrť následkom úrazu na sumu 3320€
 •   trvalé následky z dôvodu úrazu – vypočítané % z poistnej sumy 3320€

Poistenie na škody spôsobené z dôvodu stretu so zverou

Poistenie batožiny

Ak je na vozidle spôsobená totálna škoda (GAP) poisťovňa Vám uhradí plnú hodnotu auta (aktuálnu hodnotu vozidla v čase nehody).

Kooperativa ponúka možnosť bonusov a zliav pri iných produktoch, ktoré poskytuje – v prípade ak sa preukážete platnou poistnou zmluvou PZP.

PZP KOOPERATIVA KALKULAČKA

Výluky poistenia – kedy vám Kooperativa nepreplatí škodu?

Samozrejme, nie všetky typy poškodenia spadajú pod predmet poistenia. Poisťovne si diktujú prípady, kedy škody nepreplatia. Čo teda pod poistenie nespadá?

 • škody, ktoré boli spôsobené na majetku osôb žijúcich v rovnakej domácnosti
 • škoda spôsobená na jazdnej súprave čiže náves alebo príves
 • ak bolo vozidlo používané ako pracovný stroj (s výnimkou škody spôsobenej jeho jazdou)
 • rýchlostné skúšky, preteky, tréningy, školy šmyku
 • škody v nepriamej súvislosti s poistnou udalosťou
 • škoda vzniknutá manipuláciou nákladu
 • teroristické útoky a vojnové udalosti

Celkový zoznam nájdete v zozname výluk VPP 711/2 resp. vo vašej poistnej zmluve.

Kooperativa kontakt

Telefón NONSTOP linka

 • SR: 18 118
 • zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Výpoveď PZP Kooperativa adresa

Ak ste sa rozhodli vypovedať poistnú zmluvu tak výpoveď PZP zašlite tu:

Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

PZP KOOPERATIVA KALKULAČKA

Užitočné články o PZP Kooperativa

Hodnotenie:

4.9/5 - (47 votes)