Povinné zmluvné poistenie podľa ŠPZ

0
257

Porovnanie alebo výpočet povinného zmluvného poistenia cez internet sú populárnejšie čoraz viac. Nielen, že si viete takýmto spôsobom zistiť, čo všetko poistenie zahŕňa a koľko zaň zaplatíte, ale zároveň šetríte čas a všetko viete vybaviť priamo z pohodlia domova. Stačí len zadať niekoľko údajov o vozidle a za pár minút máte všetky zmluvné poistky ako na dlani.

Takýmto spôsobom sa už dajú riešiť nielen zákonné poistky pre auto, ale napríklad aj havarijné poistenie a iné druhy majetkového poistenia. Internet so sebou priniesol viac pohodlia a efektivity, no existuje ešte rýchlejšia cesta k porovnaniu cien poistenia.

Ak hľadáte spôsob, ako si dojednať povinné zmluvné poistenie bez nutnosti vypĺňať všetky technické parametre vozidla z technického preukazu, odpoveďou sú online nástroje. Ide konkrétne o kalkulačky a porovnávače, ktoré umožňujú výpočet, porovnanie a uzatvorenie PZP podľa ŠPZ. Namiesto siahodlhého vypisovania tak stačí zadať len evidenčné číslo.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Ako funguje porovnanie a výpočet PZP podľa ŠPZ

Vďaka tomu, že namiesto vypisovania viacerých technických údajov, napríklad známeho VIN čísla, stačí zadať len ŠPZ vozidla a všetko ostatné si vyplní kalkulačka alebo porovnávač sám, sú porovnanie a výpočet PZP ešte efektívnejšie, pohodlnejšie a rýchlejšie.

Vzhľadom na to, že poisťovne už zaznamenávajú poistné údaje o aktuálne poistených vozidlách aj do spoločnej databázy, je možné si tieto údaje nájsť podľa ŠPZ vozidla.

Na tomto princípe pracujú aj tie online kalkulačky alebo porovnávacie služby, ktoré umožňujú výpočet a porovnanie PZP, nakoľko si údaje o vozidle nájdu v databáze.

Touto funkciou ale nedisponujú všetky nástroje, ale len tie kvalitnejšie a serióznejšie.

Zmyslom funkcie porovnania či výpočtu len na základe evidenčného čísla vodiča je zvýšiť komfort pri tejto činnosti. Nakoľko už len samotný princíp porovnania alebo výpočtu zákonnej poistky cez internet so sebou nesie viac pohodlia a rýchlosti, nutnosť zadávať príliš veľa údajov bola očividne negatívnym elementom. To je už minulosť.

Postup, ako používať tieto nástroje, sa pritom zlepšiť aj vtedy, ak chcete PZP uzavrieť:

 • najskôr do kalkulačky alebo porovnávača zadáte ŠPZ vozidla, pre ktoré chcete spraviť výpočet alebo porovnanie povinného zmluvného poistenia motorového vozidla
 • následne vám nástroj nájde všetky dostupné údaje o vozidle, najčastejšie za vás vyplní značku vozidla, typ vozidla, rok výroby vozidla, objem motora a výkon motora
 • uvedené údaje skontrolujete, doplníte niektoré vlastné údaje, najčastejšie bydlisko a dátum narodenia a potom už len počkáte na výpočet poistenia a porovnanie PZP
 • v prípade, ak to kalkulačka a porovnávač umožňujú, môžete požiadať o uzatvorenie konkrétnej zmluvnej poistky a to priamo cez internet bez osobnej návštevy

PROBLÉM PRI ÚPLNE NOVOM VOZIDLE

Pokiaľ pôjde o úplne nové vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásenie ani do evidencie a nemá za sebou žiadnu poistnú históriu, nebudete bohužiaľ môcť využiť vylepšenie v podobe porovnania a výpočtu PZP podľa ŠPZ. Vtedy musíte všetky údaje vyplniť manuálne.

Overenie PZP podľa ŠPZ

Okrem využitia kalkulačiek a porovnávacích nástrojov PZP podľa ŠPZ je možné spraviť aj overenie povinného zmluvného poistenia. Za týmto účelom existujú dva nástroje priamo na webstránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Prvý nástroj umožňuje vyhľadať poisťovateľa vozidla a funguje nasledovne:

 • na úvod musíte zadať ŠPZ, čiže evidenčné číslo vozidla, ktoré sa zadáva bez pomlčiek alebo medzier, spolu s ním zadávate aj dátum, ku ktorému potrebujete údaje
 • najčastejšie sa zadáva dnešný dátum, nakoľko ide o databázu priebežne aktualizovanú priamo z príslušnej poisťovni, ktorá povinné zmluvné poistenie uzavrela
 • po vyplnení uvedených údajov je potrebné ešte zadať overovací kód, ktorý slúži ako ochrana proti automatizovanému zneužívaniu overovacieho nástroja
 • na záver už len stlačte tlačítko „Vyhľadať“ a počkajte na zobrazenie údajov, konkrétne zobrazí druh vozidla, značka, typ, poisťovateľ, číslo zmluvy a dátum poistenia

Druhý nástroj slúži zas na vyhľadanie poistnej zmluvy a údajov z nej pre poistené vozidlo:

 • tento nástroj, podobne ako prvý, prehľadáva databázu poistených vozidiel, pričom to robí buď na základe údajov o poistnej zmluve PZP alebo údajov zo zelenej karty
 • v prvom prípade zadávate poisťovateľa, čiže poisťovňu, číslo poistnej zmluvy a v prípade, ak ide o flotilovú poistnú zmluvu, tak aj poradie poisteného vozidla
 • v druhom prípade potrebujete zadať údaje zo zelenej karty a to jednak číslo zelenej karty vrátane predčíslia a začiatok platnosti vydanej zelenej karty
 • výsledkom hľadania nástroja po potvrdení vstupných údajov sú detailnejšie informácie o poistnej zmluve vrátane dátumu poistenia a identifikačné údaje vozidla
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uvedené dva online nástroje využívajú práve databázu evidenčných čísiel a informácií o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení. Ide len o overenie PZP na základe evidenčného čísla vozidla, nejedná sa teda o nástroje, na základe ktorých by bolo možné povinné zmluvné poistenie dojednať. Na to už slúžia špeciálne online PZP porovnávače a kalkulačky.

Najčastejšie otázky o PZP podľa ŠPZ a všeobecne o PZP

Motoristov zaujímajú v súvislosti s overovaním, výpočtom či porovnávaním povinného zmluvného poistenia podľa ŠPZ najmä praktické otázky. Najčastejšie sa pýtajú na to, čo robiť v prípade nového vozidla a tiež na to, kde všade sa dá výpočet PZP podľa ŠPZ nájsť.

Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne:

Je možné v každej kalkulačke alebo porovnávači pracovať s ŠPZ?

Nie, nie všetky online kalkulačky alebo porovnávacie nástroje pre povinné zmluvné poistenie disponujú touto funkciou, hoci ich počet sa rozširuje. Niektoré nemusia byť totiž napojené na databázu poistených vozidiel a preto je nevyhnutné v ich prípade zadávať všetky tieto údaje ručne z technického preukazu. Najčastejšie ide o menej známe a menej kvalitné nástroje.

Čo robiť, ak mi v kalkulačke či porovnávači po zadaní ŠPZ nenašlo údaje?

Pri nových vozidlách, ktoré ešte neboli nikdy v evidencii vozidiel a neboli poistené, bohužiaľ porovnanie, výpočet a ani uzatvorenie PZP podľa ŠPZ nefunguje. Kalkulačky ani iné nástroje si totiž nemôžu načítať údaje z databázy, nakoľko vozidlo z tohto pohľadu nemá históriu. To platí aj pre nedávno poistené vozidlá. V tomto prípade musíte údaje zadať manuálne.

Neznamená použitie týchto nástrojov navýšenie ceny pre poistenca?

Nie, aspoň nie v prípade serióznych a overených kalkulačiek. Tie totiž počítajú cenu na základe údajov z poisťovne a nepridávajú k nej žiadnu vlastnú províziu alebo prirážku, cena je už konečná. Aj z tohto dôvodu odporúčame používať pre porovnanie a výpočet len kvalitné, overené a seriózne kalkulačky či porovnávače, najlepšie len známych značiek.

Sú podmienky vrátane cien zverejnených v kalkulačke či porovnávači záväzné?

Odpoveď na túto otázku je veľmi podobná, ako pri predošlom dotaze, vždy totiž záleží od toho, či je kalkulačka alebo porovnávač kvalitný a používa najnovšie a aktuálne dáta. Spravidla platí, že tie nástroje, ktoré umožňujú priamo aj dojednanie poistnej zmluvy, už pracujú so všetkými údajmi a aj cena je konečná a záväzná, keďže sa s ňu uzatvára PZP.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Najlepšou možnosťou, ako využiť PZP  podľa ŠPZ, je dojednanie povinného zmluvného poistenia online a to priamo cez porovnávací nástroj alebo kalkulačku, ktorá vám poistenie vypočítala. Takto viete uzatvoriť poistku nielen pre osobné auto, ale aj pre iné vozidlá.

Postup dojednania zákonnej poistky je pritom veľmi jednoduchý:

Cez PZP kalkulačku si zadaním ŠPZ a doplňujúcich údajov vypočítate poistenie.

Porovnáte si všetky dostupné balíčky poistenia a vyberiete si ten, ktorý je najlepší.

Vyplníte osobné údaje, odošlete žiadosť o uzatvorenie PZP a počkáte na poistnú zmluvu.

Tá príde mailom, podpíšete ju, zaplatíte poistné a máte výhodnejšiu zákonnú poistku.

Celý proces teda vybavíte jednoducho, rýchlo a cez internet. Jediné, čo sa nedá vybaviť online, je výpoveď starej poistnej zmluvy zákonného poistenia, túto výpoveď musíte totiž poslať písomnou formou na adresu poisťovne. O všetko ostatné sa však postará online kalkulačka alebo porovnávač, samozrejme, ak sa jedná o kvalitné a seriózne nástroje.

Ak uzavriete PZP cez internet, získate aj ďalšie výhody:

 • v prvom rade ide o úsporu času a energie, keďže celý proces je záležitosťou niekoľkých minút a to aj vďaka zrýchleniu výpočtu a porovnania zadaním ŠPZ
 • veľmi dôležitým benefitom je tiež možnosť porovnania všetkých poistiek a poisťovní na jednom mieste a to tak z pohľadu cien, ale aj z pohľadu iných podmienok
 • poistenie viete nielen uzatvoriť cez internet, ale v prípadoch najlepších kalkulačiek a porovnávačov aj ihneď zaplatiť a biela a zelená karta vám prídu mailom

Poistenie si viete dojednať tak pre vozidlá s poistnou históriou, ktoré sú zapísané v evidencii, ako aj pre úplne nové autá, motorky a ďalšie vozidlá. Jedinou nevýhodou je, že v prípade nových vozidiel nevyužijete zrýchlený výpočet podľa ŠPZ, ale musíte parametre zadať manuálne. Získate však prehľad najlepších a najvýhodnejších poistiek a to určite stojí za to.

PLATBA JE MOŽNÁ KARTOU AJ CEZ MOBIL

Ak ide o možnosť platby, ktorú umožňujú niektoré lepšie kalkulačky alebo porovnávacie nástroje, tak spravidla sa používajú dve formy. Prvou je platba platobnou kartou online, čiže musí ísť o embosovanú kartu. Druhou je možnosť použiť platbu mobilom cez QR kód.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najlepšie PZP

Možnosť ušetriť, pohodlie pri poistení a rýchlosť celého procesu, to sú najčastejšie dôvody, kvôli ktorým sa čoraz viac vodičov rozhodne pre využitie služieb online kalkulačiek a porovnávacích služieb. Na internete je ich naozaj dosť, no to prináša aj problém.

Ako totiž nájsť tie, ktoré sú naozaj najvýhodnejšie? Podľa týchto znakov:

 • kalkulačka alebo porovnávač sú súčasťou väčšieho a hlavne známejšieho portálu, ktorý sa venuje poisteniu dlhodobo, má svoju históriu a najmä referencie
 • dôležité je, aby poistenie bolo nestranné a zahŕňalo všetky poisťovne a balíčky poistenia vrátane pripoistení, tiež, aby ste vedeli porovnať aj nefinančné údaje
 • ak ide o ceny, výpočet cien musí vychádzať z aktuálnych informácií a hodnôt, musia v nich byť zahrnuté všetky ceny a cena nesmie byť navýšená o provízie
 • dôležitou funkciou tiež je, aby ste mohli cez kalkulačku či porovnávač zistiť nielen ceny poistiek, ale aj uzavrieť tú, ktorá je pre vás najvýhodnejšia

Niektoré kalkulačky alebo porovnávacie nástroje umožňujú aj platbu za poistku, v tom prípade sledujte, či platíte priamo poisťovni a nie nejakému sprostredkovateľovi. Pri overených a serióznych kalkulačkách a porovnávačoch býva tiež pravidlom, že poskytujú aj telefonickú infolinku a to kvôli nezávislému poradenstvu pri poistení.

Ak nechcete strácať čas, tu je overená kalkulačka pre PZP podľa ŠPZ:

4.9/5 - (38 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here