PZP pri prepise vozidla

0
399

Povinné zmluvné poistenie musí u nás podľa zákona mať uzavreté každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na cestných komunikáciách. Ide o poistenie, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou tohto vozidla, čiže o škody, ktoré môžu vzniknúť niekomu inému. Poistenie sa uzatvára preto, aby nemusel vlastník alebo držiteľ vozidla hradiť tieto škody sám.

PZP sa uzatvára spravidla na osobné autá, motocykle, prívesné vozíky a prívesy, skútre, trojkolky, štvorkolky, úžitkové autá, nákladné autá a väčšie motorové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Ide o komerčné poistenie, ktoré ponúka viacero poisťovní na trhu.

Najčastejšie sa rieši PZP pri prepise auta alebo motorky a to či už pri kúpe, alebo pri predaji. V závislosti od toho, ktorú situáciu idete riešiť, budete musieť vybavovať ohľadom povinného zmluvného poistenia iné náležitosti. V zásade platí, že pri každom úkone, ktorý budete realizovať v súvislosti so zmenou majiteľa a držiteľa vozidla, narazíte aj na zákonnú poistku.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Čo je PZP a kedy ho treba uzavrieť či ukončiť

Povinné zmluvné poistenie je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom pri jeho prevádzkovaní na cestných komunikáciách. Niekedy sa nazýva aj zákonné poistenie a to z dôvodu, že jeho uzatvorenie je prikázané priamo zákonom.

Povinné zmluvné poistenie je poisteným zodpovednosti za škody, ktoré môžete spôsobiť svojím vozidlom voči niekom inému, nekryje teda vás a ani vami poistené vozidlo.

Poistenie sa dojednáva na neurčito, jedno poistné obdobie trvá jeden technický rok, po uplynutí obdobia príde k automatickému predĺženiu, pokiaľ nepodáte výpoveď.

Úlohou poistenia je kryť škody a náklady na živote, zdraví, majetku aj ušlom zisku.

Povinné zmluvné poistenie ponúkajú pre majiteľov a držiteľov vozidla na našom trh viaceré poisťovne. Pre PZP platí, že hoci princíp poistenia funguje rovnako, čiže vy ako poistník nedostanete poistné plnenie, ale dostane ho poškodená osoba, každá poisťovňa sa snaží svoje PZP nejakým spôsobom odlíšiť. Práve preto má zmysel porovnávať jednotlivé poistenia.

V súvislosti s PZP treba vedieť aj tieto dôležité údaje a informácie:

 • povinné zmluvné poistenie je nutné dojednať najneskôr v prvý deň používania motorového vozidla, ktoré má byť poistené, novým majiteľom alebo držiteľom
 • cenu PZP ovplyvňujú parametre vozidla, doba bezškodového priebehu, bydlisko, vek alebo iné podmienky súvisiace s poistníkom a rôzne obchodné zľavy poisťovní
 • ak potrebujete kryť škody na vašom vlastnom vozidle alebo náklady pri úrazoch posádky poisteného vozidla, musíte si dojedať havarijné poistenie alebo pripoistenia
 • vozidlo je potrebné viesť v súlade s poistnými podmienkami a to tak ohľadom technického stavu ako aj spôsobilosti vodiča, inak nemusí prísť k poistnému plneniu

AK SA NEPOISTÍTE, HROZIA VÁM PROBLÉMY

V prípade, že ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, ktoré musí byť podľa zákona poistené, vystavujete sa zanedbaním poistenia dvom vážnym problémom. Prvým je pokuta vo výške až do 3.319,39 €. Druhým je, že v prípade spôsobenia škody budete hradiť náklady vy sami.

Situácie s PZP, ktoré nastávajú pri prepise vozidla

Pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie pri prepise vozidla, môžu nastať v zásade len dve situácie. Obidve súvisia so zmenou vlastníka vozidla a ide o kúpu vozidla a o predaj vozidla. Kým v prvom prípade je vašou povinnosťou PZP uzavrieť, v druhom zas podať výpoveď.

Tu sú najdôležitejšie náležitosti súvisiace s PZP v prípade oboch situácií:

PZP pri kúpe vozidla

Prvou situáciou je riešenie povinného zmluvného poistenia pri kúpe vozidla. Tu platí, že nový vlastník vozidla musí uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte, čiže ešte pred fyzickým prepísaním majiteľa vozidla na polícii. Ak tak nespraví, k prepise na dopravnom inšpektoráte nepríde.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Postup pri prepise vozidla je v tomto prípade nasledovný:

 • poistenie sa uzatvára na VIN číslo vozidla a na nového majiteľa, pričom do poistnej zmluvy sa uvedie aktuálne platné evidenčné číslo, neskôr sa môže zmeniť
 • pri samotnom úkone na dopravnom inšpektoráte je potrebné sa preukázať potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti
 • preukázanie viete doložiť buď doložením poistnej zmluvy alebo návrhu poistnej zmluvy a bielou kartou, čo je oficiálny doklad o PZP vydávaný poisťovňou
 • po vykonaní prepisu vozidla je potrebné poslať technický preukaz so zaznačením úkonu pôvodnému majiteľovi, aby mohol o zmene upovedomiť pôvodnú poisťovňu

PZP pri predaji vozila

Druhou situáciou je riešenie povinného zmluvného poistenia pri predaji vozidla. V tomto prípade platí, že pri zmene majiteľa poisteného vozidla musí prísť aj k uzatvoreniu nového povinného zmluvného poistenia, čo je povinný spraviť práve nový majiteľ, čiže kupujúci. Vy ako predávajúci naopak budete riešiť výpoveď pôvodnej zmluvy.

V tomto prípade je pri prepise vozidla postup nasledovný:

 • po predaji vozidla formou kúpnopredajnej zmluvy odhlásite vozidlo na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte s uvedením údajov nového majiteľa
 • tento nový majiteľ má naopak povinnosť prihlásiť si vozidlo na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska a pri prihlasovaní ho poistiť
 • po prepise vozidla vám nový majiteľ pošle kópiu technického preukazu s už novými zapísanými údajmi, pričom vy túto kópiu doložíte ako prílohu pre poisťovňu
 • spoločne s písomnou žiadosťou o ukončenie poistnej zmluvy priložíte kópiu technického preukazu, počkáte na ukončenie zmluvy a vrátenie zvyšku poistného

Najčastejšie otázky o PZP pri prepise vozidla

Mnoho majiteľov vozidiel rieši prepis svojho vozidla a s tým súvisiace zmeny v rámci povinného zmluvného poistenia len niekoľkokrát za život. V praxi potom nepoznajú všetky súvisiace procesy alebo detaily všetkých náležitostí, ktoré s týmto úkonom súvisia.

Pre priblíženie situácie sme sa preto rozhodli venovať najdôležitejším otázkam:

Je potrebné, aby som si ako kupujúci poistil auto už v deň jeho kúpy?

Zákon hovorí jednoznačne, že ten, kto má povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie, tak musí spraviť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Ak teda budete auto používať už od prvého dňa kúpy, musíte si poistenie uzavrieť už v tento deň. Momentom kúpy sa pritom nemyslí prepis na dopravnom inšpektoráte, ale podpis kúpnopredajnej zmluvy.

Odkedy platí povinné zmluvné poistenie  a platí aj bez zaplatenia poistného?

Začiatok platnosti povinného zmluvného poistenia závisí od toho, v ktorej poisťovni budete vozidlo poisťovať. V niektorých poisťovniach platí poistenie až od polnoci, v iných už od momentu uzatvorenia poistnej zmluvy. Poistenie platí aj v prípade, ak nestihnete okamžite po uzatvorení poistnej zmluvy zaplatiť poistné, ale je dobré tak spraviť čím skôr.

Môžem na dopravnom inšpektoráte použiť ako doklad o PZP poštovú poukážku?

Nie, nakoľko poštová poukážka a ani ústrižok z nej nie sú oficiálne uznávanými dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Takýmito dokladmi sú len poistná zmluva alebo doklady vydávané poisťovňou po uzatvorení poistnej zmluvy, čiže biela karta pre územie Slovenskej republiky a zelená karta pre zahraničie, kde táto karta platí.

Nemôžem ako predávajúci zrušiť PZP len na základe kúpnopredajnej zmluvy?

Nie, len na základe kúpnopredajnej zmluvy nie je možné zrušiť ani vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. To nie je možné dokonca spraviť ani na základe odhlásenia na dopravnom inšpektoráte, nakoľko stále existuje možnosť, že by nemuselo prísť k prihláseniu novým majiteľom. Zrušenie PZP je možné až po prepise na nového majiteľa.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie PZP

Ak potrebujete uzavrieť povinné zmluvné poistenie rýchlo, komfortne a zároveň výhodne, najefektívnejšou cestou je internet. Dojednanie PZP online je otázkou pár minút a práve v prípadoch kúpy vozidla je takáto forma naozaj veľmi praktickou možnosťou.

Celý proces dojednania poistenia zvládnete z obývačky aj cez mobil:

Do PZP kalkulačky zadajte ŠPZ alebo údaje o vozidle a počkajte na výpočet poistenia.

Vyberte si cez porovnanie všetkých poisťovní tú poistku, ktorá je pre vás najlepšia.

Doplňte zvyšné údaje, odošlite žiadosť a počkajte na schválenie a preposlanie zmluvy.

Tú potom podpíšte, podajte výpoveď do starej poisťovni a užívajte si nové PZP.

Áno, naozaj je postup uzatvorenia poistnej zmluvy takto jednoduchý a rýchly. Všetko, s výnimkou výpovede starej poistnej zmluvy, viete vybaviť aj bez toho, aby ste museli niekam osobne ísť. Online si viete poistiť nielen osobné auto, ale aj dodávku, motocykel či skúter. Dôležité je využiť porovnávač a kalkulačku pre povinné zmluvné poistenie.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


S nimi totiž získate tie najlepšie výhody online poistenia:

 • na jednom mieste si viete porovnať všetky poistenia a to nielen z hľadiska cien, ale aj z pohľadu nefinančných aspektov, napríklad ak ide o šírku poistného krytia
 • ušetríte čas, nemusíte chodiť po pobočkách a ani študovať cenníky, navyše aj porovnanie všetkých PZP a celý proces uzatvorenia poistenia je veľmi rýchly
 • tie lepšie a kvalitné poistné kalkulačky či porovnávače umožňujú nielen uzatvoriť vybraní poistenie, ale ho aj uhradiť, napríklad kartou online alebo cez mobil a QR kód

Dôležité však je, aby ste sa spoliehali len na overené a seriózne porovnávacie služby či PZP kalkulačky. Ideálne je, ak využijete také, kde stačí zadať len ŠPZ vozidla, prípadne zopár doplňujúcich údajov. Nezabudnite ani na výpoveď starej poistnej zmluvy, čo musíte spraviť v písomnej forme. K výpovedi pripojte už aj nový technický preukaz od vozidla.

VŠETKY DOKUMENTY VÁM PRÍDU NA MAIL

Nielen poistná zmluva, ale aj biela a zelená karta vám prídu na váš email. Všetky tieto dokumenty si stačí len vytlačiť a poistnú zmluvu podpísať. V prípade bielej a zelenej karty si tieto doklady o poistení stačí už len odložiť do auta, nakoľko ide o oficiálne platné doklady.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najrýchlejšie PZP

Uzatvoriť PZP pri prepise vozidla cez internet je najrýchlejšou cestou k zákonnému poisteniu, ale aj k istote, že v prípade škodovej udalosti nebudete musieť siahnuť do vlastného vrecka. Spomínané online kalkulačky a porovnávače sú na to stále viac využívané.

Okrem výberu poisťovne sa ale zamerajte aj na výber týchto nástrojov:

 • stavte radšej na overené kalkulačky a porovnávacie služby známejších značiek, ktoré majú dlhšiu históriu a viac referencií alebo ak sú v rámci väčších portálov
 • výpočet ceny musí byť presný a vychádzať z aktuálnych parametrov a to aj vrátane možných zliav, bonusov, malusov a všetkých možných pripoistení
 • pozitívom je, ak je porovnanie kompletné a to aj s ohľadom na nefinančné parametre, pričom porovnávač by mal poskytnúť všetky relevantné údaje k PZP
 • ak nemá ísť iba o jednoduché porovnanie či výpočet, samozrejmosťou by mala byť možnosť priameho uzatvorenia poistenia a ideálne aj možnosť platby online

Uzavrieť povinné zmluvné poistenie najlacnejšie a najrýchlejšie viete práve cez internet. Aby ste mohli naplno využiť všetky výhody tejto formy dojednania poistenia, odporúčame nepodceniť výber overených PZP kalkulačiek či porovnávačov. Len v prípade ich komplexných a kvalitných služieb získate najlepšiu možnú zákonnú poistku.

Jednu overenú, kvalitnú a serióznu online PZP kalkulačku prinášame aj tu:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here