Splnomocnenie pri prepise auta tlačivo a vzor

0
532

Čo je to splnomocnenie a kedy sa používa?

Splnomocnenie je písomné a úradne overené vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec (človek, ktorý ho zastupuje) môže v uvedenej veci konať v jeho mene. Splnomocnenie obsahuje údaje o splnomocniteľovi, splnomocnencovi, o predmete splnomocnenia a jeho rozsahu. Jedná sa o jednorazovú záležitosť, ktorej sa splnomocniteľ nemôže zúčastniť. Splnomocnenie (podpis) musí byť úradne overené!

Splnomocnenie na odhlásenie auta

Po kúpe alebo predaji motorového vozidla nasleduje prepis vlastníctva vozidla na kupujúceho. Tento prepis sa uskutočňuje na dopravnom inšpektoráte a potrebujete k nemu zopár byrokratických úkonov. Presný postup pri prepise vozidla nájdete TU.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Prihlásenie auta sa skladá z dvoch dôležitých krokov:

  1. odhlásenie vozidla (uskutočňuje predávajúci)
  2. prihlásenie vozidla (uskutočňuje kupujúci – nový majiteľ)

Odhlásenie vozidla

Podáva sa žiadosť o prevod držby na inú osobu. Tú vypĺňa a podáva predávajúci. Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.  Je teda potrebné, aby pri tomto kroku boli prítomné obe strany – predávajúci i kupujúci. Mnohokrát sa však stane, že sa obe strany pri prepise auta nemôžu zúčastniť, a tak chýbajúca osoba vyplní úradne overené splnomocnenie na prepis vozidla, ktorým splnomocní pre tento úkon inú osobu.

Najčastejšie sa využíva splnomocnenie na odhlásenie vozidla. Predávajúci odhlasuje auto na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska a v žiadosti udáva meno nového majiteľa vozidla. To však nemôže urobiť bez jeho súhlasu, preto je ideálne, ak sú pri odhlasovaní prítomní obaja. Ak však kupujúci nemôže byť prítomný, musí doručiť predávajúcemu úradne overené splnomocnenie, až v takom prípade bude odhlásenie auta úspešné.

Odhlásenie vozidla je bezplatné, platí sa až pri opätovnom prihlásení na nového majiteľa.

  1. Prihlásenie vozidlapodáva sa žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu. Vypĺňa a podáva kupujúci na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska. Tento krok už bezplatný nie je, vypočítava sa správny poplatok.

Od 1.8.2019 sa pri zmene v evidencii vozidiel nevypĺňajú žiadne tlačivá resp. žiadosti.

Nezabudnite, že pre prihlásenie Vášho auta je nutné mať uzavretú PZP ešte predtým ako pôjdete prihlásiť vozidlo na políciu! Preto si ušetrite zbytočnú cestu a uzavrite si zákonnú poistku ešte pred samotným úkonom prihlásenia.

Tlačivo splnomocnenia nájdete TU

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here