Výpoveď PZP

1
1024

Zrušiť PZP (Povinné zmluvné poistenie) môžete z viacerých dôvodov. Všetky tlačivá a informácie ohľadom výpovede PZP sme stručne a prehľadne spracovali v nasledujúcich riadkoch. PZP teda môže zaniknúť viacerými spôsobmi. V článku nájde aj výpoveď pzp vzor.

Výpoveď PZP predčasne a ku výročnému dňu

  • Je Vaše PZP poistenie platné a chcete ho zrušiť? PZP môže zaniknúť z Vašej strany (zo strany poistníka) alebo zo strany poisťovne a to najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistné obdobie sa zväčša uzatvára na 1 rok.
  • Ak to umožňujú podmienky poisťovne, môžete vypovedať zmluvu PZP do 2 mesiacov od jej uzatvorenia s výpovednou lehotou osem dní.
  • Výpoveď po poistnej udalosti do 1 mesiaca po oznámení poisťovateľa s výpovednou lehotou jeden mesiac.

Stiahnite si: vzor tlačivo pre predčasnú výpoveď PZP

Stiahnite si: vzor tlačivo pre výpoveď k výročnému dňu PZP

Tlačivo musíte doručiť na pobočku osobne alebo ju zaslať doporučene poštou (adresy poisťovní sú v tabuľke na konci článku). V prípade ak sa rozhodnete ísť osobne na pobočku, poproste si od poisťovne doklad o prevzatí alebo si tlačivo vyplňte 2x a potvrdenú kópiu si nechajte.

Ak chcete zrušiť PZP predčasne, tak Vám bude zvyšok nespotrebovaného poistného zaslaný na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti o zrušenie PZP.

Následne si porovnajte najlepšiu a najvýhodnejšiu PZP ponuku ušitú na mieru pre vaše motorové vozidlo cez PZP kalkulačku.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Zrušenie PZP z dôvodu nezaplatenia poistného

Zmluva PZP zaniká pre nezaplatenie poistného, ak nebolo uhradené do 1 mesiaca od jeho splatnosti. Preto si vždy na šeku všímajte splatnosť. Ak ste bez PZP z dôvodu jeho zániku pre nezaplatenie, ihneď uzavrite poistenie PZP v tej iste poisťovni. Ak už je po poistnom období, môžete uzavrieť novú poistnú zmluvu pre PZP. Pre najvýhodnejšie PZP a porovnanie PZP odporúčame využiť našu PZP kalkulačku.

Výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla

Výpoveď z dôvodu zmeny držiteľa vozidla znamená zrušenie poistnej zmluvy buď z dôvodu predaja alebo aj darovania auta. Ako prvý krok je nutné odhlásiť motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Vyplňte nasledovné tlačivo pre výpoveď PZP.

Stiahnite si: vzor tlačivo výpoveď PZP z dôvodu predaja alebo darovania vozidla

K tlačivu pripojte kópiu technického preukazu a kópiu kúpno predajnej zmluvy. Tlačivá musíte doručiť na pobočku osobne alebo ju zaslať doporučene poštou (adresy poisťovní sú v tabuľke na konci článku). V prípade ak sa rozhodnete ísť osobne na pobočku, poproste si od poisťovne doklad o prevzatí alebo si tlačivo vyplňte 2x a potvrdenú kópiu si nechajte.

Zvyšok nespotrebovaného poistného bude zaslaný na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti o zrušenie PZP.

Výpoveď z dôvodu zošrotovania resp. odhlásenia z evidencie

Ak Vaše vozidlo zanikne odhlásením z evidencie vozidiel napr. po rozsiahlej nehode vyplňte nasledujúce tlačivo.

Stiahnite si: vzor tlačivo výpoveď PZP z dôvodu vyradenia z evidencie

K tlačivu pripojte kópiu potvrdenia o likvidácii vozidla. Tlačivá musíte doručiť na pobočku osobne alebo ju zaslať doporučene poštou (adresy poisťovní sú v tabuľke na konci článku). V prípade ak sa rozhodnete ísť osobne na pobočku, poproste si od poisťovne doklad o prevzatí alebo si tlačivo vyplňte 2x a potvrdenú kópiu si nechajte.

Zvyšok nespotrebovaného poistného bude zaslaný na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti o zrušenie PZP.

Výpoveď PZP z dôvodu krádeže (odcudzenia) vozidla

Stiahnite si: vzor tlačivo výpoveď z dôvodu krádeže vozidla

K tlačivu pripojte policajný protokol o krádeži vozidla. Tlačivá musíte doručiť na pobočku osobne alebo ju zaslať doporučene poštou (adresy poisťovní sú v tabuľke na konci článku). V prípade ak sa rozhodnete ísť osobne na pobočku, poproste si od poisťovne doklad o prevzatí alebo si tlačivo vyplňte 2x a potvrdenú kópiu si nechajte.

Zvyšok nespotrebovaného poistného bude zaslaný na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti o zrušenie PZP.

Adresa poisťovne pre zaslanie výpovede PZP

Názov poisťovne Adresa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s., Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s. Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

PZP kalkulačka pre online porovnanie

4.9/5 - (42 votes)

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here