Povinné zmluvné poistenie ČSOB

0
155

Povinné zmluvné poistenie ČSOB je určené pre motoristov, ktorí si chcú uzavrieť nielen zákonnú poistku auta, motorky, skútra či iného vozidla, ale vyžadujú aj nadštandardné podmienky, asistenčné služby a poistenie so zohľadnením všetkých možných zliav či bonusov. Poisťovňa ČSOB vám v týchto oblastiach vie ponúknuť veľmi kvalitný servis.

Či už ide o výber rôznych limitov poistného plnenia, možnosť dojednať pripoistenie na ochranu vášho vozidla alebo o špeciálnu mobilnú aplikáciu ČSOB Asistent pre nahlásenie poistnej udalosti, PZP od ČSOB prináša naozaj veľký počet benefitov a výhod.

To, že povinné zmluvné poistenie v tejto poisťovni ide s aktuálnymi trendmi, dokazuje aj možnosť uzavrieť PZP v ČSOB online. Na výpočet poistky so zahrnutím všetkých možných zliav je najlepšie využiť ČSOB kalkulačku, ktorá na rozdiel od oficiálneho cenníka počíta poistenie individuálne. Nezabudnite však ani na porovnanie s inými zákonnými poistkami.


PZP ČSOB ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky a výhody PZP ČSOB

Povinné zmluvné poistenie ČSOB je určené na krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom na komunikáciách u nás aj v zahraničí. Ide o poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, ktoré si môžete prispôsobiť a namodelovať podľa svojej situácie.

Pre majiteľov a držiteľov motorových vozidiel je PZP ČSOB k dispozícii s dvoma variantmi poistných limitov a s možnosťou dojednať dodatočné pripoistenia k poistke.

Poistenie slúži na krytie škôd spôsobených na zdraví, živote a majetku, pokrýva aj oprávnené náklady vynaložené na právne úkony a rovnako tak aj ušlý zisk.

Platnosť poistenia je na území Slovenskej republiky a v krajinách podľa zelenej karty.

Zákonné poistenie si viete v ČSOB dojednať na všetky osobné aj ľahké úžitkové motorové vozidlá, ktoré majú povinnosť poistku uzavrieť. PZP si môžete vybaviť tiež na motorku alebo skúter. K povinnému zmluvnému poisteniu vozidla získavate v cene aj štandardné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu vo všetkých bežných problémových situáciách.

Pokiaľ hľadáte ďalšie dôvody pre uzatvorenie PZP v ČSOB, tu sú tie najdôležitejšie:

 • možnosť výberu poistných limitov, pri štandardnom je krytie do 6 miliónov €, ak si ale vyberiete nadštandard, máte vyššie krytie a to aj pre majetkové škody
 • k PZP si viete navoliť podľa svojho uváženia ďalšie 4 pripoistenia typické skôr pre havarijné poistenie, ktorých cieľom je ochrana priamo vášho poisteného vozidla
 • pre poisťovňu je z hľadiska výpočtu poistného dôležitý výkon motora, nie jeho objem, čo sa oplatí najmä pre majiteľov vozidiel s vyšším objemom motora v cm3
 • ČSOB na rozdiel od konkurencie ponúka možnosť získať zľavu z poistného v prípade, ak je vaše auto vybavené asistenčnými systémami znižujúcimi riziko nehody

BEZ UPLATŇOVANIA AMORTIZÁCIE

Ak sa poistíte v ČSOB, nemusíte sa obávať, že by poisťovňa pri náhrade majetkovej škody uplatňovala amortizáciu, čiže by neuhradila celú škodu pri oprave. Niektoré poisťovne totiž neuhradia plnú výšku opráv v servise pri staršom vozidle práve kvôli jeho vyššiemu veku.

Balíky, moduly a pripoistenie PZP ČSOB

Poisťovňa ČSOB ponúka povinné zmluvné poistenie pre všetky vozidlá, ktoré majú zákonnú povinnosť uzatvoriť si PZP. K základnému poisteniu, ktoré slúži na krytie škôd, ktoré spôsobíte niekomu inému, si viete dojednať aj pripoistenia pre vaše vozidlo.

Pri PZP si viete vybrať z dvoch modulov:

Balík Štandard

 • tento balík je určený pre tých vlastníkov alebo držiteľov vozidla, ktorí hľadajú štandardné PZP s výhodnou cenou a nepredpokladajú spôsobenie vyššej škody
 • v tomto prípade je limit na poistné plnenie v prípade vecných škôd, ušlého zisku a oprávnených nákladov na právne zastúpenie do výšky 2 miliónov €
 • ak ide o limit na poistné plnenie v prípade škôd alebo náhrady škôd spôsobených na zdraví a živote, v štandardnom balíku je táto suma vo výške 6,07 milióna €
 • k poisteniu získavate automaticky štandardné asistenčné služby, ktoré vám pomôžu doma aj v zahraničí a to v krajinách, ktoré sú súčasťou Kancelárie zelenej karty

Balík Nadštandard

 • druhým balíkom, ktorý v rámci zákonnej poistky ČSOB poisťovňa ponúka, je modul Nadštandard, ktorý je ideálny pre častejšie cestujúcich vodičov a tiež do zahraničia
 • v tomto prípade je výška poistného plnenia pri vecných škodách, ušlom zisku, škodách na majetku a nákladoch na právne zastúpenie až do limitu 7 miliónov €
 • navýšený je aj limit na poistné plnenie v prípade škôd spôsobených na zdraví alebo živote, aj v tomto prípade ide o sumu 7 miliónov € a to bez ohľadu na počet osôb
 • k balíku Nadštandard je tiež v cene základný rozsah asistenčných služieb, ale ak cestuje viac a je u vás vyššie riziko porúch či problémov, zvážte vyšší balík

Na výber máte okrem dvoch balíkov PZP s rozdielnym poistným limitom pre krytie škôd aj dva balíky asistenčných služieb. Štandardný je v cene poistenia, ak chcete viac, za príplatok 11 € ročne môžete získať asistenčné služby Prémium. Každý poistník môže tiež pre nahlásenie škodovej udalosti využiť špeciálnu mobilnú aplikáciu.

[

PZP ČSOB ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


povinnému zmluvnému poisteniu si viete dojednať aj tieto pripoistenia:

Pripoistenie skiel: V prípade, ak sa obávate rizika poškodenia skiel na vašom vozidle, viete si k PZP dojednať pripoistenie skiel. To sa týka nielen čelného skla, ale všetkých ostatných skiel na aute, avšak s výnimkou spätných zrkadiel. K pripoisteniu ale treba rátať spoluúčasť vo výške 10 % a tiež obmedzený limit poistného plnenia, ktorý si môžete vybrať.

Pripoistenie stretu so zverou: Pre prípad priameho stretu alebo kontaktu so zverou počas prevádzky motorového vozidla na cestných komunikáciách je určené pripoistenie stretu so zverou. Toto poistenie kryje škody spôsobené zverou na vašom vozidle alebo jeho častiach, pri škodovej udalosti nevyžaduje poisťovňa pre poistné plnenie policajné hlásenie.

Živelné pripoistenie: Tretím pripoistením, ktoré si viete dojednať k základnému povinnému zmluvnému poisteniu, je pripoistenie pre živelné pohromy. Ide o krytie škôd na vašom vozidle, ktoré budú spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, úderom blesku, záplavou, pádom stromov, lavínou alebo povodňou. Pripoistenie je len so spoluúčasťou.

Pripoistenie krádeže vozidla: Posledným pripoistením, ktoré je možné dojednať v ČSOB k zákonnej poistke, je pripoistenie pre krádež a odcudzenie. To sa týka tak nielen odcudzenia celého vozidla, ale aj jeho časti. Pripoistenie zahŕňa aj krytie poškodenia zapríčineného zlodejom. Krytá je všeobecná hodnota poisteného motorového vozidla.

Územná platnosť PZP ČSOB a obmedzenia predmetu poistenia

Platnosť povinného zmluvného poistenia uzavretého v ČSOB je na území Slovenska, ale rovnako tak aj na území zahraničných krajín. Na území Slovenska sa treba preukázať tzv. bielou kartou, v zahraničí zas tzv. zelenou kartou, ale len tam, kde táto karta platí.

Platnosť zelenej karty je v týchto troch typoch štátov:

 • prvým typom sú štáty Európskej únie, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty, čiže v týchto štátoch viete preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou
 • druhým typom krajín sú tie, ktoré nie sú síce členmi Európskej únie, ale aj v nich platí zelená karta a nachádzajú sa v Európe, napríklad Bielorusko alebo Švajčiarsko
 • tretím typom štátov sú krajiny mimo Európy, ktoré sú ale tiež členmi Kancelárie zelenej karty a v nich poistenie platí tiež, napríklad Turecko, Rusko či Izrael

Hoci zákonná poistka slúži pre krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom doma aj v zahraničí, existujú prípady, ktoré nie sú predmetom poistenia, prípadne si môže poisťovňa od vás vymáhať časť alebo celé poistné plnenie.

Ide najmä o situácie, ktoré sú výlukami alebo obmedzeniami predmetu poistenia:

 • škody spôsobené na vlastnom poistenom vozidle alebo voči posádke vozidla, rovnako tak škody spôsobené blízkym osobám v domácnosti alebo manželovi či manželke
 • škody spôsobené počas užívania vozidla mimo bežných podmienok, napríklad pri motoristických súťažiach alebo vtedy, ak vozidlo nespĺňa technické požiadavky
 • škody spôsobené vplyvom alkoholu alebo omamnej či psychotropnej látky, kedy môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia alebo k jeho vymáhaniu

ČO ROBIŤ, AK POISTENIE V ZAHRANIČÍ NEPLATÍ

V prípade, že budete cestovať do zahraničnej krajiny, ktorá nie je členom Kancelárie zelenej karty, musíte si uzavrieť tzv. hraničné poistenie. To bude platiť len v danej krajine. Nezabudnite tiež na asistenčné služby, aby ste nezostali v prípade problémov bez pomoci.

Asistenčné služby k PZP ČSOB

Štandardné asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu sú v cene poistky, neplatíte za ne nič navyše. Skúsenosti ukazujú, že kvôli rozšíreným službám a vyšším limitom by mali najmä šoféri s vyšším nájazdom kilometrov siahnu po asistenčných službách Prémium.

Ani tým štandardným však nič podstatné nechýba a ponúkajú komplexný servis:

 • pomoc pri menších udalostiach a poruchách, napríklad asistencia pri štartovaní v prípade vybitej batérie, pomoc pri defekte alebo pomoc pri strate kľúčov od auta
 • odťah a úschovu vozidla v prípade poruchy neopraviteľnej na mieste alebo v prípade havárie, pri oprave trvajúcej nad 7 dní v zahraničí aj repatriácia vozidla na Slovensko
 • pri krádeži vozidla zorganizovanie a zabezpečenie pokračovania v ceste, možnosť zabezpečenia ubytovania v prípade vážnejších problémov a na nevyhnutný čas
 • vyslanie náhradného vodiča pre vozidlo v prípade, ak prišlo k nehode a pôvodný vodič je hospitalizovaný, taktiež aj odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche a v tiesni

PZP ČSOB ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Cena, zľavy a bonusy PZP ČSOB

Povinné zmluvné poistenie je predmetom častých zliav, bonusov alebo akcií. Viaceré poisťovne okrem toho ponúkajú aj rôzne nefinančné výhody. ČSOB poisťovňa má k svojmu PZP pre klientov pripravené tiež viaceré zaujímavé zľavy a akcie.

Na ceny PZP v ČSOB poisťovni vplývajú predovšetkým tieto bonusy a zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh a vstupný bonus: Tak ako aj iné poisťovne, aj v ČSOB môžete získať bonus za bezškodový priebeh. Týmto priebehom sa myslí doba poistenia, kedy neprišlo k udalosti hradenej z PZP. Čím dlhšia je táto doba, tým vyššia je zľava. Druhým bonusom je vstupný bonus. Vďaka týmto bonusom si viete cenu PZP znížiť až o polovicu.

Zvýhodnenia viažuce sa k vozidlu: Výhodnejšiu cenu za povinnú poistku majú tie motorové vozidlá, ktoré majú síce vyšší objem motora, ale menší výkon udávaný v kW. Zaujímavejším zvýhodnením je ale možnosť až 10 % zľavy z poistného v prípade, ak vaše vozidlo obsahuje inteligentné asistenčné systémy znižujúce riziko vzniku nehody a to dokonca aj pri parkovaní.

Zľavy súvisiace s poistníkom: Poslednou skupinou zliav sú tie, ktoré súvisia s osobou poistníka. Okrem už spomínaného bezškodového priebehu poistenia v minulosti ide o zvýhodnenie klientov z regiónov s nižšou mierou rizika vzniku škody a o 5 % zľavu v prípade, ak má poistník v ČSOB poisťovni uzatvorených viacero poistných zmlúv.

ZVÝHODNENIE AJ ZA ROČNÚ PLATBU

Pokiaľ sa rozhodnete pre ročné platenie poistného na celý rok dopredu, získavate ďalšie zvýhodnenie k PZP a to v podobe 5 % zľavy. Samozrejme, okrem ročného platenia poistného si viete dojednať pri poistnej zmluve aj polročné alebo štvrťročné splátky.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP ČSOB

Poisťovňu ČSOB môžete v záležitostiach informovania sa o poistke, ale aj v prípade žiadosti o ukončenie poistnej zmluvy, kontaktovať telefonicky, písomne aj elektronicky. K dispozícii sú informačná linka, linka pre asistenčné služby a tiež špeciálna mobilná aplikácia.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje na poisťovňu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Infolinka : Viac informácií ohľadom podmienok poistenia, ale napríklad aj ohľadom priebehu riešenia poistnej udalosti, vám poskytne telefonická infolinka dostupná v pracovných dňoch od 07:30 do 17:00. Kontaktovať ju môžete na čísle 0850 111 303. Môžete tam aj zanechať odkaz a poisťovňa vám zavolá sama.

Telefón pre asistenčné služby: Asistenčné služby ČSOB poisťovne v prípade poruchy, škodovej udalosti alebo dopravnej nehody môžete využiť 24 hodín denne. Nahlásiť potrebu využitia asistencie v rozsahu týchto služieb je možné nonstop z doma aj zo zahraničia a to na telefónnom čísle +421 2 4445 0050, kde získate viac informácií.

Výpoveď a zrušenie: Chcete zmeniť poisťovňu pri zákonnej poistke a vypovedať či zrušiť pôvodné PZP v ČSOB? Alebo ste vozidlo predali a chcete to oznámiť spolu s ukončením zmluvy? V každom takomto prípade postupujte v písomnej forme. Žiadosť o zrušenie zmluvy odošlite na adresu pre písomnú korešpondenciu, tlačivo nájdete online.

Najčastejšie otázky o PZP ČSOB

V súvislosti s povinným zmluvným poistením v ČSOB, ale aj povinným zmluvným poistením vo všeobecnosti, sa vodiči pýtajú viacero praktických dotazov a otázok. Ide hlavne o záležitosti týkajúce sa konkrétnych pripoistení, ale aj nahlásenia poistnej udalosti.

Toto sú najčastejšie otázky spoločne s odpoveďami na ne:

Čo všetko vplýva na cenu za povinné zmluvné poistenie?

Poisťovňa ČSOB zohľadňuje pri cene za PZP viacero parametrov. Ide hlavne o výkon motora vozidla v kW, nie o objem motora, ale aj o osobu vlastníka, napríklad jeho trvalé bydlisko, aký dlhý má poistník bezškodový priebeh, koľko zmlúv má v poisťovni a ako často bude platiť poistku. Vplyv na cenu majú aj jednotlivé pripoistenia a balíček asistenčných služieb.

Oplatí sa viac dojednať pripoistenia k PZP alebo havarijné poistenie?

Pripoistenia zamerané na škody na vlastnom vozidle alebo posádke vozidla dojednané k PZP sa stávajú hitom posledných rokov. Oproti havarijnému poisteniu majú obvykle nižšiu cenu, ale zároveň tu platia aj poistné limity a pri mnohých pripoisteniach tiež nutnosť spoluúčasti. S týmito dvoma faktormi treba počítať a zohľadniť ich aj v porovnaní s hodnotou vozidla.

Ktoré bezpečnostné a asistenčné systémy berie ČSOB do úvahy?

ČSOB poisťovňa ako jedna z mála poisťovní ponúka motoristom získať zľavu z poistky za PZP vtedy, ak je poistené vozidlo vybavené asistenčnými systémami znižujúcimi riziko nehody. Ide o adaptívny tempomat, núdzové brzdenie, monitorovanie mŕtveho uhla, varovanie opustenia pruhu, parkovací asistent a senzory, autonómne jazdenie a e-call.

ČSOB poisťovňa neuplatňuje amortizáciu, čo to znamená pre poistníka?

Amortizácia znamená, že poisťovňa pri vyplatení poistného plnenia nemusí preplatiť celú sumu za opravu, ale len časť. Deje sa tak pri starších vozidlách, ktoré majú nižšiu hodnotu, ale nové diely by ich hodnotu zvýšili. Neuplatňovanie amortizácie je výhoda pre poškodeného, ale aj pre vás, nemusíte sa totiž obávať žiadnych finančných dôsledkov.


PZP ČSOB ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Uzatvorenie PZP ČSOB online a prečo využiť porovnanie PZP

Jednou z najlepších možností, ako uzatvoriť najlepšie a najlacnejšie PZP v ČSOB, je využiť internet. Na uzatvorenie zákonnej poistky auta, motorky či iného vozidla online vám stačí len vedieť technické údaje o vozidle, prípadne len ŠPZ.

Postup uzatvorenia nového poistenia sa dá zhrnúť do týchto krokov:

Na úvod si podľa parametrov vozidla cez PZP kalkulačku spravte výpočet poistky.

Následne si z porovnania vyberte to poistenie alebo ten modul, ktorý je najlepší.

Doplňte svoje osobné údaje, skontrolujte všetky parametre a odošlite žiadosť.

Príde vám nová poistná zmluva, tú podpíšete a zároveň vypoviete staré PZP.

Takýto postup sa dá použiť aj v prípade, ak sa rozhodnete využiť porovnávače a online kalkulačky pre výpočet a dojednanie povinného zmluvného poistenia v ČSOB. Viaceré z nich umožňujú nielen uzatvoriť novú poistku, ale vám emailom pošlú aj novú bielu a zelenú kartu, ktoré si viete vytlačiť a sú platnými dokumentmi preukazujúcimi poistenie.

Pokiaľ využijete serióznu online kalkulačku pre PZP ČSOB, získate tiež:

 • komplexný prehľad ohľadom všetkých možných alternatív poistenia a to nielen v rámci poisťovne ČSOB, ale aj v rámci ostatných poisťovní ponúkajúcich PZP
 • presný výpočet PZP so zohľadnením všetkých parametrov, zliav a bonusov, viacero kalkulačiek totiž pracuje s aktuálnymi parametrami a akciami
 • niektoré porovnávače či online kalkulačky umožňujúce uzatvoriť PZP vám dokonca pomôžu aj s platbou, napríklad online kartou či mobilom prostredníctvom QR kódu

Pri uzatvorení poistenia cez internet získavate tiež výhodu úspory času a maximálneho pohodlia. Nemusíte nikam chodiť osobne, na mail vám príde poistná zmluva, tú stačí podpísať a zároveň zaplatiť poistné. Nezabudnite však na zaslanie výpovede pôvodnej poistnej zmluvy, ak tak nespravíte, nastáva jej automatické predĺženie na ďalší rok.

POISTENIE VŠETKÝCH VOZIDIEL, NIELEN AUTA

Uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú motorovým vozidlom cez internet viete nielen v prípade automobilov, ale aj na ostatné kategórie motorových vozidiel. Ide hlavne o motocykle, skútre, prívesné vozíky či ľahké úžitkové vozidlá.

Online ČSOB PZP kalkulačka a odporúčania, ako uzatvoriť najvýhodnejšie PZP

Chceli by ste uzavrieť povinné zmluvné poistenie pohodlne, jednoducho a zároveň rýchlo? V tom prípade so pre vás online kalkulačky aj porovnávacie služby najlepšou voľbou. Na internete ich je ale príliš veľké množstvo a viacero z nich je neserióznych.

Ako teda rozlíšiť tie najlepšie nástroje? Podľa týchto faktorov:

 • porovnávacia služba alebo online kalkulačka sú súčasťou známej značky, ideálne poisťovacieho portálu s dlhšou históriou a viacerými referenciami na internete
 • ide o skutočne nezávislý výpočet a porovnanie so zahrnutím konečných cien, pričom služba neuprednostňuje žiadnu poisťovňu alebo nejaký poistný produkt
 • porovnanie je komplexné, dokážete si tak pozrieť nielen finančné parametre poistky, ale aj rozsah poistného krytia, poistné limity a rozsah asistenčných služieb
 • poistku si viete nielen vyhľadať, porovnať a vypočítať, ale aj uzavrieť, ideálne je, ak služba ponúka aj platbu poistného, ale len priamo na účet poisťovni

Najlacnejšie PZP v ČSOB, ale aj v iných poisťovniach, viete uzatvoriť práve online a so zahrnutím všetkých možných zliav. Pri porovnaní možností a alternatív ale zvažujte nielen finančné benefity, ale aj tie nefinančné, napríklad asistenčné služby alebo možnosť kombinácie viacerých druhov pripoistení k hlavnému zákonnému poisteniu.

Pre porovnanie a výpočet poistky môžete použiť aj túto online kalkulačku PZP:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here