Prihlásenie auta elektronicky cez internet

0
19

Bez čakania a bez nutnosti chodiť na úrady. Prihlásenie auta elektronicky zjednodušuje a zefektívňuje evidenciu vozidiel – pre občanov, firmy aj verejnú správu. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorých otravujú čakacie doby, ktoré sú bežné pri registrácii vozidla osobne.

V snahe zefektívniť správu a kontrolu vozidiel a zároveň zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky sa aj Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré sa rozhodli pre zavedenie elektronickej služby evidencie vozidiel.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Táto inovatívna iniciatíva sa zameriava na digitalizáciu a centralizáciu údajov o vozidlách, čo má viesť k lepšiemu monitorovaniu, prevencii podvodu a poskytnutiu rýchlejších a efektívnejších služieb motoristom a inštitúciám.

V dnešnom článku preskúmame význam a fungovanie Elektronickej služby Slovenskej republiky, ako aj to, aké sú podmienky jej využitia.

E-služby evidencie vozidiel

Elektronická evidencia vozidiel je systém, ktorý zhromažďuje a uchováva údaje o vozidlách v digitálnej forme. Tieto údaje zahŕňajú informácie o vlastníkovi vozidla, technické parametre, poistenie, evidenciu technickej kontroly a ďalšie relevantné informácie. Nahrádza staršie systémy založené na papierovej dokumentácii a umožňuje efektívnejšiu správu a kontrolu vozidiel.

E-služby umožňujú zistiť množstvo informácii, vykonať zmeny v evidencii vozidiel, rezervovať termín na dopravnom inšpektoráte, alebo vybaviť splnomocnenie k evidenčnému úkonu.

Pre motoristov je prístup k údajom o ich vozidlách zabezpečený prostredníctvom online portálu slovensko.sk.

Výhody a nevýhody elektronického prepisu vozidiel

Veľká výhoda: Digitálne spracovanie je absolútne bezpečné – a je možné ho vykonávať bez ohľadu na miesto a čas. To znamená, že pri online registrácii vozidiel je konečne k dispozícii komplexná služba, ktorá môže úplne nahradiť nutnosť chodiť na úrady kvôli evidencii vozidiel.

Navyše, ušetríte aj na správnych poplatkoch, ktoré sú pri elektronických podaniach aj o polovicu nižšie.

Avšak: Aby ste mohli zaregistrovať svoje nové auto online, alebo vykonávať iné úkony súvisiace s registráciou musíte zabezpečiť splnenie určitých požiadaviek, o ktorých si povieme nižšie.

Čo potrebuje vlastník k prepisu/prihláseniu vozidla online

Aby ste auto mohli prihlásiť, musí byť najprv odhlásené, pretože elektronicky prihlásiť je možné iba jazdené vozidlo.

Bývalý majiteľ je povinný odhlásiť vozidlo do 30 dní od dátumu zmeny vlastníka.

Nový vlastník je zas povinný vozidlo do 30 dní prihlásiť. Ak sa tak z nejakého dôvodu nestane, bude sa od neho vyžadovať posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Pre elektronické prihlásenie auta budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s aktívnym čipom (nazýva sa eID karta)
 • čítačku kariet
 • stiahnutú aplikáciu Suite/eIDAS pre vytváranie elektronického podpisu
 • BOK kód na prihlásenie a KEP PIN na podpísanie dokumentov online
 • aktívny kvalifikovaný elektronický podpis
 • aktívnu elektronickú schránku občana pre elektronické doručovanie
 • malý technický preukaz s elektronickým čipom

Všetok požadovaný softvér si môžete bezplatne stiahnuť z Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Ako postupovať pri elektronickom prihlasovaní auta

 • vyhľadajte si službu „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“. Najjednoduchšie ju nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR pod hlavičkou Elektronické služby, zvolíte Životné udalosti – Vozidlá a tam kliknete na „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“.
 • zadáte pôvodné evidenčné číslo vozidla a kliknete na Pokračovať
 • vyplníte požadované údaje. Ak vám niečo nie je jasné, kurzorom prejdete na otáznik, ktorý nájdete pri jednotlivých možnostiach a otvoríte tak nápovedu, ktorá vám daný bod vysvetlí.
 • nápoveda vám pomôže aj v časti týkajúcej sa ŠPZ – ak prepisujete vozidlo v rámci toho istého okresu, môžete zvoliť najjednoduchšiu možnosť – Ponechanie tabuliek s evidenčným číslom – táto alternatíva je bezplatná.
 • ďalšia časť žiadosti sa týka tzv. malého technického preukazu – môžete si ho prevziať na Dopravnom inšpektoráte, alebo nechať doručiť poštou. Doručenie je bezplatné. V prípade potreby môžete požiadať o urýchlené vydanie technického preukazu – do 2 pracovných dní, čo už je ale spoplatnené.
 • zadáte e-mailovú adresu a telefónne číslo
 • v poslednej časti žiadosti sa vyčísli výška správnych poplatkov, ktoré budete musieť zaplatiť (o správnych poplatkoch za pridelenie EČ sa v závere zmienime aj konkrétne). Samozrejme, na konečnú sumu vplýva aj výkon a takzvaný ekologický koeficient vozidla, ktorý nahradil vo výpočte vek vozidla. Najjednoduchší spôsob uhradenia správnych poplatkov je online, priamo počas podávania žiadosti. K dispozícii sú samozrejme aj iné možnosti úhrady, napríklad bankovým prevodom, ktorý je však časovo náročnejší a proces nebude dokončený, kým vaša platba nie je evidovaná.

Výšku správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ako sme už spomenuli, výhodou elektronických žiadostí je, že pri nich je výška správnych poplatkov len 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka (ak pri jednotlivých položkách nie ustanovené inak), najviac však znížená o 70 eur.

 • K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP) ako prílohu vo formáte PDF.

Keď máte vyplnené všetky požadované údaje, ešte raz ich skontrolujte a kliknite na „Potvrdiť a odoslať“. Po tomto kroku už údaje neviete meniť.

Žiadosť elektronicky podpíšete – tu sa bude vyžadovať váš KEP PIN kód a následne je odoslaná do schránky Ministerstva vnútra SR. O úspešnom doručení dostanete potvrdenie.

Vďaka prijatej novele zákona č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke s platnosťou od 1.12.2019,  už ani pre doklady od vozidla a tabuľky s EČ nemusíte chodiť na Dopravný inšpektorát osobne. Novému majiteľovi sú doručené kuriérom slovenskej pošty na adresu uvedenú v žiadosti. Zrušili sa aj povinné kontroly VIN čísla, teda už nemusíte pristaviť vozidlo k obhliadke.

Čo je to povinné zmluvné poistenie (PZP) a aké ďalšie typy poistenia motorového vozidla existujú

Ide o zákonom stanovené poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré je povinný uzavrieť každý majiteľ vozidla.

Treba si uvedomiť, že sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle, ale ide o zodpovednosť voči tretím osobám. To znamená, že ak spôsobíte škodu na inom motorovom vozidle, ako vašom, alebo ste spôsobili dopravnú nehodu, poisťovňa preplatí všetky náklady spojené so škodami na zdraví a majetku tretích osôb.

Kalkulačka PZP

Dobrovoľné poistenie motorového vozidla – havarijné poistenie a GAP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné. Vodiči na Slovensku sa však môžu navyše rozhodnúť aj pre rozšírené, resp. komplexné poistenie motorového vozidla.

Trh aktuálne ponúka nasledujúce možnosti dobrovoľného poistenia motorového vozidla:

 • havarijné poistenie (KASKO)* – je poistenie škôd na motorovom vozidle. Vypláca sa v prípade poškodenia, zničenia alebo straty poistenej veci. Na rozdiel od poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nie je povinné. Jedinou výnimkou, kedy povinné je, je kúpa vozidla na leasing. Havarijné poistenie kryje škody na vašom vozidle spôsobené haváriou, živelnými udalosťami, škody na čelnom skle, krádež vozidla. K dispozícii sú aj doplnkové pripoistenia ako napríklad preplatenie náhradného vozidla, právnej pomoci, defektu, odťahu…

*V námorníckom jazyku casco, alebo kasko znamená hotový, plávania schopný trup lode, bez technického príslušenstva, na rozdiel od cargo, teda nákladu. Poisťovanie lodí proti rôznym rizikám má dlhú tradíciu a prebiehalo dávno pred vynálezom parného stroja a motorového vozidla. Kasko poistením sa v súčasnosti zvyčajne rozumie komplexné poistenie motorových vozidiel.

 • poistenie GAP – skratka „Guaranteed Asset Protection“, čo znamená garantovanú ochranu majetku. Ide o typ doplnkového poistenia, ktoré klientovi uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a tým, čo poisťovňa vyplatí z havarijného poistenia v prípade totálnej škody. Toto poistenie je možné uzatvoriť len na vozidlá do veku 3 až 5 rokov v maximálnej obstarávacej cene 120 tisíc eur.  Väčšina poisťovní ponúka GAP ako súčasť, resp. doplnok havarijného poistenia. Vďaka tomuto typu poistenia, v prípade „totálky“, alebo krádeže auta vám bude uhradená suma, akoby bolo vozidlo  “nové” – dostanete obstarávaciu cenu vozidla.

Aká je výška správnych poplatkov za pridelenie EČ pri elektronickom prihlásení auta

 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie kovovej tabuľky – 8,00 eur za každú tabuľku
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla (tento typ tabuľky sa prideľuje vozidlám, ktoré sú určené na vývoz zo Slovenska. Súčasťou tabuľky je aj červené pole, na ktorom sa vyznačuje doba platnosti) – 16,50 eur za každú tabuľku
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie kovovej tabuľky vyrobenej na základe požiadavky majiteľa vozidla – 95,50 eur za každú tabuľku
 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie podsvietenej tabuľky s vyrobenej zo zmesi polykarbonátu – 182,00 eur za zadnú tabuľku a za prednú tabuľku 16,50 eur
 • vydanie tabuľky s EČ zo skladových zásob polície, o ktorej zloženie číslic požiadal majiteľ vozidla – 95,50 eur za každú tabuľku
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here