Havarijné poistenie Allianz

0
20215

Havarijné Kasko poistenie s veľkým výberom poistných krytí ponúka pre všetkých motoristov poisťovňa Allianz. Havarijné poistenie auta aj iných motorových vozidiel si viete dojednať veľmi jednoducho a rýchlo, pričom na výber máte balíky určené pre štandardné riziká so zaujímavou cenou, ale aj komplexné poistenie vrátane finančnej straty.

Poisťovňa umožňuje dojednať si k havarijnému poisteniu aj viaceré pripoistenia a spoluúčasť je na výber v dvoch variantoch presne podľa toho, čo vám bude vyhovovať najviac. Ak uzavriete v poisťovni aj povinné zmluvné poistenie, máte obe poistky na jednej zmluve.

Ak vás zaujímajú podmienky poistenia, obsah balíčkov a samozrejme aj cena, pre výpočet a porovnanie je možné využiť internet. Tak kalkulačka, ako aj porovnávač, sú dostupné online a pokiaľ chcete získať najlepšiu ponuku na mieru, skúsenosti ukazujú, že toto je najlepšia cesta. Súčasťou havarijného poistenia sú samozrejme aj široké asistenčné služby.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Parametre, podmienky, spoluúčasť a výhody havarijného poistenia Allianz

Havarijné poistenie Allianz patrí medzi najkomplexnejšie poistenia tohto typu. Poistenie je určené pre motorové vozidlá, ale aj ich posádku, pričom v rámci veľkého výberu rôznych balíčkov poistení si vie každý majiteľ či držiteľ vybrať poistenie presne na mieru.

Kasko poistenie Allianz je k dispozícii v 4 rôznych balíkoch, pričom základný balík kryje len štandardné škody, no ten najvyšší obsahuje krytie udalostí každého typu.

Poistenie kryje škody na vozidle, ako aj problémy súvisiace s doplnkovou výbavou, dodatočnou audio výbavou, batožinou a zahŕňa aj úrazy vodiča a posádky.

Súčasťou havarijného poistenia sú aj široké asistenčné služby Allianz Assistance.

Pokiaľ ide o spoluúčasť, ktorá býva bežnou súčasťou havarijného poistenia, viete si vybrať z dvoch možnosti a to spoluúčasť 100 € alebo spoluúčasť 200 €. Preventívne je do obhliadky vozidla za účelom havarijného poistenia je v prípade dojednania poistenia na diaľku uplatňovaná spoluúčasť 50 % alebo 3.000 €, avšak len do okamihu fyzickej obhliadky.

Ak zvažujete uzatvorenie havarijného poistenia, Allianz vám ponúka aj tieto výhody:

 • široký výber balíčkov havarijného poistenia, systém je odstupňovaný podľa zvyšovania poistných krytí pre jednotlivé situácie, takže si viete vybrať na mieru
 • komplexné použitie poistenia na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a to vrátane európskych častí Turecka a gréckej časti Cypru vrátane asistenčných služieb
 • rozšírené úrazové poistenie aj rozšírené asistenčné služby v prípade vyšších balíkov havarijného poistenia, v tom najvyššom balíku máte aj GAP finančné poistenie
 • možnosť využiť sieť viac ako 600 zmluvných servisov, pričom likvidácia škodovej udalosti a samotné vyplatenie poistného plnenia je rýchle a bezproblémové

BEZ UPLATNENIA AMORTIZÁCIE

Ak sa obávate o amortizáciu, čiže znehodnotenie vozidla vekom alebo prejdenými kilometrami a z toho vyplývajúce krátenie poistného plnenia z obavy so zhodnotenia novými dielmi, pri tomto poistení môžete byť pokojní. Poisťovňa Allianz amortizáciu neuplatňuje.

Balíky, moduly a pripoistenie havarijného poistenia Allianz

Havarijné poistenie poisťovne Allianz je dostupné v 4 balíkoch v závislosti od toho, akú šírku poistného krytia očakávate. Tieto balíky sa líšia ale nielen rozsahom pokrytia konkrétnych rizík, ale napríklad aj šírkou asistenčných služieb. Vyberať si je naozaj z čoho.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Tu sú 4 balíky poistenia Moje Auto, ktoré ponúka Allianz, s detailným predstavením:

Balík Comfort

Základným balíkom určeným pre tých motoristov, ktorí nejazdia často a ani nepredpokladajú vznik závažnejších rizík v súvislosti so svojim poisteným vozidlom, je balík Comfort. Balík obsahuje v cene už aj zákonné povinné zmluvné poistenie motorového vozidla.

V balíku sú zahrnuté aj tieto služby a krytie:

 • základné úrazové poistenie vodiča, ktoré kryje úraz a jeho možné finančné následky či škody voči vodičovi poisteného vozidla, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody
 • právna pomoc a to vo forme telefonickej právnej rady poskytovanej ako samostatná asistenčná služba v dennom čase od 08:00 do 16:00 počas pracovných dní
 • základné asistenčné služby zabezpečujúce opravu alebo odťah vozidla, prepravu osôb a informačný servis v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla

Balík Plus

Druhým balíkom havarijného poistenia v Allianzi je balík Plus. Ten zahŕňa okrem základného servisu z balíka Comfort širšie služby a pokrytie viacerých poistných rizík. Nájdete tu pokrytie škôd následkom stretu so zverou a následkom požiaru, implózie a explózie.

Okrem toho sú v balíku zahrnuté aj tieto služby:

 • krytie škôd spôsobených živlami, najmä povodňou, záplavou, víchricou, hurikánom, zemetrasením, zosuvom pôdy, krupobitím, bleskom, lavínou a mnohými ďalšími
 • rozšírenie úrazového poistenia sedadiel v poistenom vozidle, takže sú kryté následky úrazu už nielen pre vodiča motorového vozidla, ale pre celú posádku vozidla
 • rozšírenie asistencie, ktorá už zahŕňa aj náhradné vozidlo, náhradné ubytovanie, návrat domov, odstránenie zvyškov vozidla po nehode či prepravu telesných pozostatkov

Balík Extra

Tretím balíkom v rámci havarijného poistenia Allianz je balík Extra. Tento balík už predstavuje veľmi vysokú poistnú ochranu a to tak pre celé vozidlo, ako aj pre jeho niektoré najviac rizikové časti. Balík zahŕňa aj služby predošlých balíkov Comfort a Plus.

Okrem nich sú pokryté aj nasledovné rizika a udalosti:

 • krytie škôd spôsobených vandalizmom na aute ako celku, ale aj na jeho jednotlivých súčastiach, napríklad na spätných zrkadlách, pneumatikách alebo svetlách
 • pokrytie finančnej straty následkom odcudzenia a krádeže poisteného motorového vozidla, kde je na rozdiel od individuálnych pripoistení k PZP vyšší limit
 • krytie škôd na sklách poisteného vozidla, či už ide o opravu ich poškodenia alebo nutnosť výmeny, poistenie sa týka nielen čelného skla, ale aj iných skiel na vozidle

Balík Max

Najvyššiu ochranu v rámci havarijného poistenia poisťovne Allianz predstavuje balík Max. V ňom sú obsiahnuté služby a poistné krytia všetkých vyššie spomínaných balíkov, no navyše obsahuje krytie jedného poistného rizika a veľmi dôležité poistenie finančnej straty.

Balík Max ponúka najvyšší štandard ochrany vozidla aj vás:

 • pokrytie škôd spôsobených haváriou a to zavinenou alebo nezavinenou, pričom ide o pokrytie škody tak pri havárii s možnosťou opravy ako aj pri totálnej škode
 • poistenie finančnej straty, známe aj ako GAP poistenie, ktoré je určené na vyrovnanie rozdielu medzi ohodnotením auta v čase poistnej udalosti a v čase jeho kúpy
 • v prípade poistenia finančnej straty je možné dojednať toto krytie pre motorové vozidlo staršie nie viac ako 6 mesiacov a po dobu najviac 24 mesiacov od poistenia

Územná platnosť havarijného poistenia Allianz a obmedzenia predmetu poistenia

Kasko poistenie Allianz je platné nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Platnosť poistenia je na krajiny v rámci Kancelárie zelenej karty, kam patria najmä krajiny v rámci Európskeho kontinentu. Ak ide o asistenčné služby, tie sú obmedzené geograficky len na Európu a to vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru.

Podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení, aj v prípade havarijného poistenia môžu existovať udalosti a situácie, ktoré znamenajú obmedzenie predmetu poistenia, výluku z poistného plnenia alebo nutnosť výšku poistného plnenia zo strany poisťovne krátiť.

Ide predovšetkým o nasledujúce škodové a poistné udalosti, situácie a prípady:

 • škody spôsobené manželovi, manželke alebo blízkej osobe žijúcej s poistníkom spolu v jednej domácnosti, rovnako tak škody spôsobené zámerne a úmyselné škody
 • škody vzniknuté v dôsledku použitia vozidla mimo poistných podmienok, napríklad na motoristických súťažiach, vozidla technicky nespôsobilého či ako pracovného stroja
 • škody zapríčinené opotrebením materiálu, nesprávnou alebo nekvalitnou predošlou opravou, rovnako tak škody, ktoré vznikli vodičom po požití omamných látok

KAŽDÚ ŠKODU TREBA ZDOKUMENTOVAŤ

Nevyhnutným predpokladom uplatnenia nároku na poistné plnenie z havarijného poistenia je presná dokumentácia spôsobenej škody. Odporúčame si prečítať celé poistné podmienky a povinnosti poistníka, kde nájdete presný postup v prípade škodovej udalosti.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Asistenčné služby k havarijnému poisteniu Allianz

Podobne ako pri zákonnej poistke, aj v prípade havarijného poistenia máte k dispozícii asistenčné služby. V základnom balíku sú k dispozícii na štandardnej úrovni, pri vyšších balíkoch už v rámci rozšírenej asistencie. Dostupné sú 24 hodín denne každý deň.

Pokiaľ ide o ich štandardný rozsah, ten ponúka základný servis:

 • v prípade poruchy príchod cestnej služby a oprava na mieste, napríklad pri probléme s pneumatikami alebo vybitou batériou, ak sa oprava nepodarí, tak odťah vozidla
 • odťah vozidla môže byť do najbližšieho servisu, do úschovne, prípadne až rovno do miesta bydliska, odťah je aj vrátane vyprostenia a manipulácie s vozidlom
 • pre posádku zahŕňa asistencia najmä ubytovanie v prípade dlhšej opravy, pri nemožnosti opravy alebo po nehode tiež dopravu do cieľa alebo do miesta bydliska
 • súčasťou asistencie je aj poskytnutie základných informácií ohľadom možností ďalšieho riešenia situácie, cez deň je k dispozícii aj špeciálna linka na právne rady

Cena, zľavy a bonusy pre havarijné poistenie Allianz

Na cenu havarijného poistenia má vplyv viacero faktorov. Prvým faktorom je bezškodový priebeh, ktorý znamená najväčšiu úsporu zo základnej ceny havarijného poistenia. K dispozícii sú však aj ďalšie zľavy a rôzne formy finančných zvýhodnení k poisteniu.

Poisťovňa Allianz ponúka pri havarijnom poistení tieto zľavy z ceny:

Bonus za bezškodový priebeh: Najdôležitejšou zľavou, ktorú viete z ceny havarijného poistenia Allianz získať, je bonus za bezškodový priebeh. Bezškodovým priebehom sa myslí doba, počas ktorej neprišlo k takej udalosti, ktorá by si vyžadovala krytie z havarijného poistenia. Čím dlhšia táto doba je, tým väčšia je zľava. Maximálny bonus je až 50 %.

Zľava pri spoluúčasti: Nakoľko havarijné poistenie si viete dojednať so spoluúčasťou, čiže podieľaním sa na poistnom plnení za škody a náklady, môžete získať nižšiu cenu poistného, ako by tomu bolo bez spoluúčasti. Tu platí, že čím je spoluúčasť vyššia, tým nižšia bude cena poistného na rok a teda tým bude väčšia zľava, čo sa oplatí pri bezškodovom priebehu.

Ostatné zľavy a zvýhodnenia: Ak si zvolíte pre komunikovanie s poisťovňou Allianz elektronickú formu, viete získať zľavu z poistného vo výške 3 %. V prípade platby poistenia na celý rok vopred získavate finančné zvýhodnenie v podobe 5 % zľavy. Ak uzatvoríte okrem havarijného poistenia aj povinné zmluvné poistenie, môžete mať obchodnú zľavu 5 %.

ZAPLATIŤ VIETE AJ Z POHODLIA DOMOVA

Pokiaľ ide o platbu poistného za havarijné poistenie, tu platí, že viete použiť tri možnosti platby za poistku. Prvou je platba v hotovosti priamo na pobočke, druhou platba peňažným poukazom na pošte a treťou platba bankovým prevodom cez internet banking z domu.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a užitočné informácie pre havarijné poistenie Allianz

Chcete vykonať nahlásenie poistnej udalosti, zrušiť predošlú poistnú zmluvu alebo získať viac informácii o havarijnom poistení? V tom prípade môžete využiť online, písomnú aj priamu telefonickú formu komunikácie s poisťovňou Allianz a to v rôznych záležitostiach.

Tu sú kontaktné údaje pre najčastejšie prípady:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Dostojevského 4, 815 74 Bratislava.

Infolinka : Ak sa chcete informovať napríklad na poistné produkty, alebo ak chcete vedieť, akým spôsobom je riešená vaša poistná udalosť, môžete kontaktovať infolinku a to na čísle 0800 122 222. Ak budete volať zo zahraničia, môžete použiť číslo +421 2 4961 5677. Infolinka funguje cez pracovné dni  v čase 07:00 až 19:00 a cez víkend v čase 09:00 až 16:00.

Telefón pre asistenčné služby: Ak sa ocitnete v núdzi a budete potrebovať pomôcť napríklad s opravou vozidla, odťahom vozidla do servisu, ubytovaním alebo s iným problémom, ktorý spadá do kompetencii asistenčných služieb, na čísle +421 2 529 33 112 viete 24 hodín denne a 7 dní v týždni zo Slovenska aj zahraničia kontaktovať Allianz Assistance.

Výpoveď a zrušenie: Vypovedať, ukončiť alebo zrušiť poistnú zmluvu k havarijnému poisteniu môžete jedine písomnou formou s doručením na adresu určenú pre korešpondenciu. Tlačivo a žiadosť pre zrušenie zmluvy si viete stiahnuť aj online, nezabudnite pri odoslaní na priloženie prípadných príloh preukazujúcich zánik predmetu havarijného  poistenia.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Najčastejšie otázky o havarijnom poistení Allianz

Chceli by ste vedieť, ako funguje v praxi Kasko poistenie Allianz, aké sú možnosti platby za poistenie alebo ako sa vykonáva obhliadka vozidla pred poistením? Nielen tieto otázky a dotazy patria medzi tie, ktoré sa motoristi najčastejšie pýtajú a ktoré ich najviac zaujímajú.

Tu sú tie najdôležitejšie aj s odpoveďami na ne:

Je nutná fyzická obhliadka vozidla pred uzatvorením poistenia?

Pred samotným uzatvorením obhliadka nutná nie je, deje sa tak až po uzatvorení zmluvy. V nej si viete stanoviť aj začiatok poistenia, čiže buď hneď, alebo až od momentu obhliadky. Štandardne platí druhá možnosť, pričom miesto, dátum a čas konania obhliadky vám poisťovňa oznámi SMS správou. Obhliadka býva zväčša do 15 dní od uzatvorenia zmluvy.

Kde a ako môžem nahlásiť poistnú udalosť z havarijného poistenia?

Ak sa vám stala poistná udalosť a chceli by ste ju nahlásiť, najrýchlejšie je tak spraviť telefonicky a bezprostredne po tom, ako sa to bude dať. Poistnú udalosť viete telefonicky nahlásiť na čísle 0800 122 222 pri volaní zo Slovenska a na čísle +421 2 4961 5677 pri volaní zo zahraničia. 24 hodín denne a každý deň v týždni tak viete spraviť aj online.

V ktorých krajinách nie je možné naplno využiť asistenčné služby?

Štandardne platí, že v tých krajinách, kde platí poistenie, platia aj asistenčné služby. Pokiaľ ide o zahraničie, poistenie platí v krajinách Kancelárie zelenej karty. Asistenčné služby platia v týchto krajinách vtedy, ak sú na Európskom kontinente a to vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru. Naopak, problém je v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.

Akým spôsobom a ako často je možné zaplatiť poistné?

Poistné je možné platiť v hotovosti priamo na pobočke, poštovým šekom, ktorý vám príde poštou z poisťovne, bankovým prevodom osobne v banke a taktiež aj bankovým prevodom cez internet bankinkg. Posledná možnosť je najpohodlnejšia a najrýchlejšia. Spravidla sa platí poistné na celý rok vopred, ale je možné platiť aj polročnými a štvrťročnými splátkami.

Uzatvorenie havarijného poistenia Allianz online a prečo využiť porovnanie

Ak chcete uzatvoriť havarijné poistenie na osobné auto či iné motorové vozidlo do 3,5 tony, najlepším spôsobom je uzatvorenie poistenia cez internet. Nemusíte nikam chodiť a navyše si viete všetky alternatívy poistenia porovnať na jednom mieste a za pár minút.

Proces dojednania poistenia je v tomto prípade veľmi jednoduchý:

Na základe údajov o vás a vozidle si spravte výpočet poistenia cez online kalkulačku.

Porovnajte si všetky balíky Kasko poistenia a tiež aj alternatívy v iných poisťovniach.

Vyberte si najlepšie poistenie a odošlite žiadosť, na základe ktorej vám príde zmluva.

Podpíšte zmluvu, zaplaťte poistné a môžete si užívať uzatvorenie nového poistenia.

Celý tento postup netrvá dlhšie ako zopár minút, s výnimkou odoslania poistnej zmluvy. Tá vám príde poštou vo viacerých exemplároch, podpíšete ju a odošlete naspäť spoločne s prílohami podľa potreby. Pri poistení úplne nového vozidla je potrebné zaslať s podpísanou poistnou zmluvou aj faktúru preukazujúcu cenu vozidla pri kúpe a preberací protokol.

Ak využijete kvalitnú kalkulačku a porovnávač, môžete:

 • porovnať za pár minút na jednom mieste všetky možné poistenia, poistné balíčky, ceny, asistenčné služby a ďalšie dôležité parametre a vlastnosti poistenia
 • jednoducho z pohodlia domu bez nutnosti navštevovať pobočky dojednať celú poistnú zmluvu, dokonca môžete z domu cez internet banking zaplatiť poistné
 • získať presnú predstavu o tom, koľko vás havarijné poistenie bude stáť, nakoľko online kalkulačka vám vypočíta havarijné poistenie na mieru aj so všetkými zľavami

Kvalitné a overené online kalkulačky pre havarijné poistenie vám pomôžu s čo najpresnejším výpočtom poistného. Kameňom úrazu býva najmä cena vozidla a to v prípade, že ste kúpili vozidlo s rôznymi obchodnými zľavami. Snažte sa najmä tento údaj do kalkulačky zadať správne, nakoľko ovplyvní nielen výšku ročného poistného, ale aj poistné plnenie.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


TERMÍN OBHLIADKY PODĽA DOHODY

Po uzavretí havarijného poistenia zostáva už len obhliadka vozidla za predpokladu, že ste si poistili jazdené vozidlo. V tomto prípade sa tiež nemusíte obávať žiadnych komplikácií a byrokracie, spojí sa s vami poverený pracovník a dohodnete sa s ním na termíne.

Online Allianz Kasko kalkulačka a ako si vybrať najlepšie havarijné poistenie

V prípade, ak použijete online kalkulačku alebo porovnávač pre havarijné poistenie, viete pomerne rýchlo získať predstavu o tom, za akých podmienok si viete svoje vozidlo poistiť. Nie všetky takéto internetové nástroje vám ale poskytnú najlepší možný servis.

Dôležité je použiť len tie overené a seriózne, ktoré môžete rozoznať takto:

 • ide o súčasť väčších a známejších portálov, ktoré už majú svoje meno, dlhodobé referencie a ponúkajú naozaj nestranný pohľad na všetky poistné ponuky
 • porovnanie je kompletné a zahŕňa nielen ceny a finančné aspekty poistenia, ale aj poistné krytie, poistné limity, rozsah asistenčných služieb a spoluúčasť
 • dôležitý je presný výpočet ceny, takže kalkulačka musí vychádzať z aktuálnych cenových údajov a musí zohľadniť všetky možné zľavy a bonusy
 • porovnanie musí byť nestranné, cena musí byť konečná a nesmie byť navyšovaná o rôzne provízie a kalkulačka by mala umožniť priame dojednanie poistenia

Najlepšie a zároveň najvýhodnejšie havarijné poistenie Allianz uzatvoríte cez overené a kvalitné online kalkulačky. Vďaka nim si totiž viete vypočítať najlepšiu cenu so všetkými zľavami na mieru a porovnať všetky balíčky poistenia a poistného krytia. Cez internet je to navyše veľmi pohodlné, nakoľko všetko vyriešite z domu.

Jednu takúto kvalitnú kalkulačku pre havarijné poistenie Allianz nájdete aj tu:

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

4.9/5 - (39 votes)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here