1. krok
Vyplňte ŠPZ v kalkulačke

2. krok
Porovnajte ponuky všetkých poisťovní

3. krok
Vyberte si najlepšie a najlacnejšie PZP

PZP online kalkulačka

groupama pzp

✓ BONUS
Groupama ponúka pri 5 rokoch bezškodového priebehu zľavu až 60%

✓ ZĽAVA PRE RODIČOV
Ak máte dieťa do 15 rokov dostanete zľavu 5%

✓ ASISTENČNÉ SLUŽBY
V cene PZP Groupama sú zahrnuté aj asistenčné služby

✓ BEZ AMORTIZÁCIE
Pri škodovom plnení sa vyplácajú ceny nových dielov bez ohľadu na ich starnutie a opotrebenie

Skúsenosti

„Ku Groupame som sa dostal prostredníctvom online kalkulačky. Ponuka od tejto poisťovne bola pre mňa najlacnejšia a zároveň poskytuje všetky krytia a dopoistenia, ktoré som požadoval. Spokojnosť.“

Dušan, 27 rokov
Hodnotenie 5/5
hviezdicky

do 5 miliónov
krytie náhrady škôd na zdraví

do 1 milióna
krytie náhrady vecných škôd a ušlého zisku

1 variant
poistenia PZP

PZP Groupama

História poisťovne Groupama sa začala písať už v 19. storočí vo Francúzsku, kde sa miestni poľnohospodári chceli zabezpečiť poistením proti vzniku požiaru a jeho následným škodám. Poľnohospodárske poisťovne boli spojené do jednej skupiny pod názvom Groupama. Na Slovensku začala táto poisťovňa svoje pôsobenie v roku 2009. Neskorším rebrandingom celej spoločnosti v roku 2015 bol zmenený aj názov z Groupama Garancia poisťovňa a.s. na Groupama poisťovňa a.s. Samozrejme ponúka aj neživotné poistenia teda aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel PZP.

Výpočet ceny PZP v poisťovni Groupama sa riadi parametrami ako objem motora, vek držiteľa (držitelia nad 24 dostanú výhodnejšie ceny), miesto trvalého bydliska (tu poisťovňa rozlišuje kategórie: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá a iné), ďalej sa berie pri stanovovaní ceny do úvahy hmotnosť vozidla a samozrejme počet bezškodových období.

Platby sú možné v ročných, polročných alebo štvrťročných periódach. Poistenia PZP sú bez spoluúčasti a amortizácia sa neuplatňuje.

PZP GROUPAMA ONLINE KALKULAČKA

Poistné krytie škôd je iba základné. Teda škody na zdraví a usmrtení sú kryté do výšky 5 mil. €. Škody materiálne a vecné vrátane ušlého zisku sú kryté do výšky 1 mil. €.

Asistenčné služby PZP Groupama

K poisteniu dostanete zdarma aj asistenčné služby, ktoré nesú názov Groupama Assistance.  K dispozícii sú 24 hodín 7 dní v týždni aj zo zahraničia. Groupama garantuje príjazd technika do 90 minút od ohlásenia poruchy (platí v rámci územia SR). V prípade ak sa technik omešká dostanete 20€ poukážku na nákup benzínu alebo nafty. Europe Assistance asistuje aj pri defekte. Buď ho opravia na mieste alebo Vám zabezpečia odťah vozidla a Vašu prepravu do servisu. V prípade ak si bude oprava vozidla žiadať viac ako 8 hodín, bude Vám zabezpečené ubytovanie alebo dopravu do cieľa cesty – platí aj pre prípad krádeže vozidla. Asistencie poskytujú aj právne poradenstvo.

PZP GROUPAMA KALKULAČKA

PZP Groupama výhody a bonusy

Ako každá poisťovňa aj Groupama ponúka zľavy a výhody pri určitých prípadoch:

  • bezškodový priebeh sa dokáže vyškrabať až na výšku bonusu 60%
  • ak ste rodič a máte dieťa do 15 rokov dostanete zľavu 10%
  • ak máte účet v OTP Banke dostanete bonus 5%
  • ak zaplatíte PZP na rok vopred získate pri ročnej platbe zľavu 5%
  • až 25% zľavu získate ak bývate v menšom meste ale v obci
  • v cene PZP je zahrnuté aj úrazové poistenie
  • škody spôsobené na aute sa vypočítajú podľa nových dielov bez amortizácie (zohľadnenia opotrebenia a starnutia)

PZP GROUPAMA ONLINE

Groupama kontakt

Infolinka: 02/20854208

Hlásenie škôd: 0850 211 411

Asistenčná služba: +421 2 208 54 504 (pre PZP a havarijné), +420 2 96 33 96 33 (pre cestovné poistenie)

Výpoveď PZP Groupama adresa

Ak ste sa rozhodli vypovedať poistnú zmluvu tak výpoveď PZP zašlite tu:

Groupama poisťovňa a. s. Miletičova 21, 821 08 Bratislava

PZP GROUPAMA KALKULAČKA

Užitočné články o PZP Groupama

Hodnotenie:

4.9/5 - (40 votes)