Poistenie GAP (Guaranteed Asset Protection)

0
18

Skratka „GAP“ pochádza z angličtiny a už samotná má svoj význam – znamená „medzera“. Písmená sú skratkou „Guaranteed Asset Protection“, čo sa dá  preložiť ako „zaručená ochrana majetku“.

Krytie poistenia GAP vypĺňa „ MEDZERU“  a ponúka zákazníkom spôsob, ako sa finančne chrániť v prípade krádeže, alebo úplného zničenia motorového vozidla. Poistenie dopĺňa krytie havarijného poistenia motorových vozidiel a prepláca rozdiel medzi novou, obstarávacou hodnotou, resp. u niektorých poisťovní, čiastočne zníženou hodnotou vozidla  (v štvrtom a piatom roku poistenia) a plnením z havarijného poistenia. Toto poistenie je známe aj ako diferenciálna ochrana alebo diferenciálne krytie.

Pokrytie GAP ponúka finančnú ochranu v situácii, ak sa vozidlo pri nehode, alebo živelnou udalosťou poškodí do takej miery, že jeho ďalšie využitie už nie je ekonomicky výhodné.  Poistná ochrana krytia GAP sa vzťahuje na tieto škodové udalosti:

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


 • Úplné zničenie – o „ totálke“ hovoríme vtedy, keď sa vozidlo poškodí natoľko, že odhadované náklady na opravu sú vyššie ako reprodukčná hodnota. Krytie slúži na kompenzáciu rozdielu medzi týmito dvoma sumami.
 • Krádež – rovnaká situácia nastáva aj v prípade krádeže. Poistenie motorového vozidla zvyčajne pokrýva len náklady na reprodukčnú hodnotu vozidla. Klient musí znášať rozdiel sám, čo môže viesť k vysokým nákladom. Uzatvorenie krytia GAP však znamená, že finančné bremeno za rozdiel sa prenáša na poisťovňu.

Prečo je poistenie GAP zmysluplné pri leasingových vozidlách

Potreba krytia GAP vyplýva zo skutočnosti, že hodnota vozidla v priebehu času klesá. Táto strata hodnoty sa nazýva „odpis“. Keď je vozidlo odcudzené alebo zničené, bežné poistenie zvyčajne hodnotí hodnotu vozidla v čase straty. Táto suma môže byť výrazne nižšia ako pôvodná kúpna cena vozidla, alebo nesplatený zostatok leasingu.

Tu vstupuje do hry poistenie GAP: kryje rozdiel („medzeru“) medzi aktuálnou hodnotou vozidla a nesplatenou sumou úveru, alebo leasingového záväzku. Bez krytia GAP by tento rozdiel musel klient zaplatiť z vlastného vrecka. To môže byť problematické najmä vtedy, ak je rozdiel výrazný a klient nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho pokrytie.

Príklad

Za predpokladu, že reprodukčná hodnota vášho lízingového vozidla je 18 000 eur, no neuhradené leasingové splátky sú vo výške 22 000 eur. Vzniká rozdiel 4 000 eur.

Táto suma je krytá poistením GAP. Bez tohto krytia by ste ako dlžník museli rozdiel zaplatiť sami.

Čím je auto drahšie, tým je poistenie GAP zmysluplnejšie

Keď kupujete auto na leasing, pred podpísaním zmluvy si skontrolujte, či poistenie vozidla už zahŕňa krytie GAP. Ak nie, má zmysel poistenie rozšíriť o takúto ochranu a platiť vyššie poistné. Dodatočná ochrana je užitočná najmä pri lízingu vozidiel vyššej strednej, alebo luxusnej triedy. Pri týchto modeloch je strata hodnoty výrazne vyššia ako pri iných triedach vozidiel.

Čím je auto na leasing drahšie, tým väčší môže byť rozdiel medzi poistným krytím a splátkou otvoreného leasingu. Ale: GAP poistenie sa pri lízingu často oplatí aj pri lacnejších vozidlách. Ak akceptujete mierne vyššie poistné, ponúka ochranu pred platobnými povinnosťami a obmedzením likvidity aj pri nižších sumách úveru, alebo leasingu.

Pre koho je poistenie GAP vhodné?

Poistenie je vhodné pre súkromných aj komerčných zákazníkov, ktorí chcú v prípade zničenia, alebo krádeže vozidla zostať mobilní bez dodatočných nákladov.

Poistenie na novú cenu vozidla nie je alternatívou k poisteniu GAP

Niektoré poistky na prenajaté vozidlá zahŕňajú aj možnosť poistenia na  tzv. „novú cenu“ vozidla. Ak je takáto klauzula zahrnutá v poistnej zmluve, špeciálna poistná ochrana bude platiť len počas prvých dvanástich až 24 mesiacov od prvej registrácie vozidla.

ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Výhody poistenia GAP

 • stopercentná návratnosť investície v prípade „totálky“ alebo krádeže
 • môžete ho uzatvoriť na nové až 5 ročné vozidlá
 • oplatí sa pri kúpe vozidla na leasing, alebo úver
 • výška poistnej sumy až do výšky 150 000 € (v závislosti od poisťovne)

 

Nevýhody poistenia GAP

 • je to relatívne drahé poistenie
 • poistenie je možné uzatvoriť na maximálne 5 ročné vozidlá
 • poistenie nie je možné uzatvoriť na vozidlá taxislužby, autoškoly, požičovne áut, ani na pretekárske autá

 

Kde si uzatvoriť poistenie GAP

Aktuálne ponúkajú na Slovensku tento typ poistenia nasledujúce poisťovne:

 

Allianz

Povinne zmluvne poistenie Allianz

 • je súčasťou balíka MAX MOJE AUTO ako pripoistenie finančnej straty
 • platí len pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov
 • poistné krytie vo výške hodnoty nového vozidla
 • uzavrieť poistenie je možné na osobné vozidlá a malé nákladné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t

ČSOB

Havarijné poistenie ČSOB

 • môžete si ho zakúpiť ako pripoistenie k havarijnému poisteniu
 • uzatvára sa na nové až 5 ročné vozidlá
 • v prípade 4 a 5 ročných vozidiel je poistné plnenie čiastočne znížené
 • oplatí sa predovšetkým pri nových, alebo jazdených vozidlách nie starších ako 1 rok
 • poistné môžete platiť v rámci splátok leasingu
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


GENERALI

Havarijne poistenie Generali

 • ide o pripoistenie k havarijnému poisteniu ako pripoistenie finančnej straty
 • na nové vozidlá je toto pripoistenie k havarijnému poisteniu zdarma na 2 roky
 • môžete ho uzatvoriť na 1 až 5 rokov pre maximálne 6 mesačné vozidlá s nájazdom do 6 000 km
 • platné na geografickom území Európy a Turecka
 • maximálne poistné plnenie je 30 000 EUR
 • bez spoluúčasti

KOOPERATIVA

PZP Kooperativa

 • poistenie je možné uzatvoriť pre maximálne 5 ročné autá, najneskoršie do troch mesiacov od kúpy
 • obstarávacia cena vozidla môže byť maximálne 150 000 EUR
 • maximálna výška poistného plnenia je 25 000 EUR
 • platí pre geografické územie Európy

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

Komunálna poisťovňa PZP

 • podmienky poistenia sú zhodné s Kooperatívou, až na maximálnu obstarávaciu cenu vozidla, ktorá je u Komunálnej poisťovne 100 000 EUR

UNIQA

Havarijné poistenie uniqa

 • poistenie je súčasťou balíka havarijného poistenia EXTRA
 • je možné ho pripoistiť pre vozidlá nie staršie ako 5 rokov, najneskôr jeden mesiac od dátumu kúpy
 • maximálna výška poistného plnenia je 50 000 EUR
 • platí pre geografické územie Európy a Turecka

WUSTENROT

WUSTENROT_pzp

 • poisťovňa ho ponúka pod názvom SuperGAP
 • podmienky poistenia sa odvíjajú od toho, či je vozidlo nové (v čase uzavretia poistenia sú najviac 3 mesiace od dátumu pridelenia prvého EČV) na dobu 3, 4 alebo 5 rokov alebo ojazdené na obdobie 3 rokov.
 • limit náhrady spoluúčasti je maximálne do 3 300 €
 • maximálna výška poistného krytia pri nových vozidlách 50 000 €, pri ojazdených vozidlách 40 000 €
ikona cta modra
HAVARIJNÉ POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


COLONNADE

Colonnade

 • ide o nezávislé poistenie GAP, primárne havarijné poistenie môže byť uzatvorené v ktorejkoľvek poisťovni
 • maximálna výška poistného plnenia 55 000 eur
 • poistenie môžete uzatvoriť bez, alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia do výšky 5 000 €
 • územná platnosť je totožná s platnosťou vášho havarijného poistenia
 • k dispozícii viac variantov poistenia s rôznymi podmienkami

DEFEND INSURANCE

Defend insurance 1

 • DEFEND GAP D2C: ide o poistenie proti strate hodnoty vozidla zakúpeného pred viac ako 120 dňami, maximálna výška krytia 5 000 – 20 000 eur, maximálny vek vozidla 10 rokov, havarijné poistenie sa nevyžaduje

 

Záverom

Poistenie GAP sa líši v závislosti od poskytovateľa poistenia. Predtým, ako sa rozhodnete, je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky poistnej zmluvy. A venujte zvláštnu pozornosť výške krytia.

Porovnajte si havarijné poistenie v našej kalkulačke a ušetrite

5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here