Poistenie bicykla

0
23

Bicykle sú šetrné k životnému prostrediu, v meste často rýchlejšie a sú aj vítaným prostriedkom na viac pohybu v bežnom živote. Aj preto, čoraz viac ľudí sadá na bicykel.

A súčasne, podľa aktuálnych štatistík kriminálnej polície, vo veľkom sa rozmáhajú aj krádeže bicyklov. Potreba poistiť sa proti nim sa stáva nevyhnutnou.

Na Slovensku máte pri poistení bicykla (vzťahuje sa aj na e-bicykle) na výber z 2 možností: poistenie bicykla v rámci poistenia domácnosti, resp. majetku a samostatné poistenie bicykla.

ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Poistenie bicykla cez poistenie domácnosti/majetku

Bicykel si môžete poistiť cez poistenie domácnosti proti živelným pohromám, krádeži, lúpeži a vandalizmu. Za krádež bicykla pri vlámaní sa považuje jeho odcudzenie z uzamknutej miestnosti, patriacej k nehnuteľnosti, ku ktorej máte kľúč len vy – byt, dom, pivnica, garáž…

Ak máte bicykel poistený v rámci poistenia domácnosti, veľkú úlohu v poistnom plnení hrá tzv. poistná hodnota domácnosti a sublimity – čo sú výšky plnenia za jednotlivé predmety.

Čo to znamená v praxi?

Poistnú sumu, resp. hodnotu  domácnosti si stanovíte na 50 000 €. Ak poistné podmienky, resp. podmienky poistenia konkrétne vybraného produktu uvádzajú napríklad, že „Športové potreby sú zahrnuté v poistení domácnosti s limitom 20% z poistnej sumy“ znamená to, že športové náčinie, vrátane bicykla, je kryté do výšky sublimitu, teda 20% z 50 000  €, čo je 10 000 €. Ak tento limit nepostačuje, je možnosť ho navýšiť.

Limit sa dá navýšiť dvomi spôsobmi:

 • nastavíte si vyššiu poistnú hodnotu pre celú domácnosť, tým sa zvýši aj výška jednotlivých sublimitov, keďže sú dané v percentách
 • formou plateného pripoistenia navýšite hodnotu konkrétneho predmetu, alebo skupiny predmetov – teda v tomto prípade bicykla, alebo športových potrieb

Ak však dôjde ku krádeži bicykla mimo zamknutých miestností („jednoduchá krádež“), resp. v spoločných priestoroch obytného domu, v rámci poistenia domácnosti nemusíte mať žiadnu ochranu, resp. v prípade spoločných priestorov, môžete mať limitovanú ochranu konkrétnou sumou – napr. 500 eur.  Na takýto prípad sa nevzťahuje vyššie spomenutý sublimit.

„Jednoduchú krádež“ si môžete poistiť za príplatok prostredníctvom doplnkových pripoistení k poisteniu domácnosti. Oplatí sa to pri drahých bicykloch.

Ak bol bicykel poškodený vandalizmom, poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na opravu – t.j. náklady na zodpovedajúce náhradné diely a prácu na oprave bicykla. V tomto prípade je však potrebné poskytnúť dôkaz o vzniknutých nákladoch prostredníctvom faktúry alebo pokladničného dokladu, aby mohli byť preplatené.

Ak sa predpokladá, že oprava bude stáť viac ako určitá, poisťovateľom stanovená suma, je potrebné poisťovateľovi vopred predložiť odhad nákladov.

Čo sa považuje za vandalizmus? Príklad – dlho ste hľadali to správne, kvalitné cyklistické sedlo pre váš trekingový bicykel a konečne ste ho našli. Po niekoľkých týždňoch zistíte, že sedlo aj pneumatiky sú prerezané. Jasný prípad svojvoľného ničenia.

Aby ste neohrozili svoje poistné krytie, musíte venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu bicykla.

 • zabezpečenie zámkom – môže to byť zámok na bicykel typu „U“ s cylindrickou vložkou z kalenej ocele alebo skladacím zámkom z kalenej ocele, káblový, reťazový zámok na bicykel s priemerom lanka min. 10 mm, zámok s bezpečnosťou ochrany úrovne (security level) 5 a viac, alebo aj Smart zariadenie s aplikáciou s funkcionalitou zobrazovania polohy bicykla a stavu (napr. bikeAngel).
 • všeobecné zabezpečenie – napríklad ak je bicykel skladovaný na balkóne, balkón by mal byť v určitej výške nad zemou, alebo ak ho skladujete v spoločných priestoroch,  mal by byť pripnutý o stabilný predmet, ktorý sa nedá premiestniť.
ikona cta modra
PZP POISTENIE ONLINE
– online vybavenie cez internet
– ponuky od všetkých poisťovní
– vybavenie do 10 minút
– najlacnejšie ponuky na trhu
– poistenie vybavíte z pohodlia domova


Samostatné poistenie bicykla

Existujú aj samostatné zmluvy o poistení bicykla. Na slovenskom trhu ponúka takýto typ poistenia zatiaľ len poisťovňa Generali a BIKEPLAN Bike Insurance, ktorý okrem ochrany bicykla ponúka aj poistenie príslušenstva, osobných vecí, pripoistenia pre downhill, bikepark, singltrek, aj singltrail a pripoistenie rizík pre hobby aj profesionálne pretekárske aktivity.

Poistenie bicykla Generali

Môžete ho uzavrieť výhradne cez sieť športových predajní, zoznam ktorých je zverejnený na portáli generali.sk. Poisťovňa individuálne bicykle nepoisťuje.

Poistenie sa dá uzavrieť aj na používaný bicykel (do 3 rokov) zakúpený aj u predajcu, ktorý nie je v zozname. Je však potrebné preukázať sa záručným listom, pokladničným dokladom a pristaviť bicykel.

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby v rámci celej Európy, ktoré zahŕňajú odvoz bicykla do najbližšieho servisu, prípadný odvoz cyklistu k lekárovi a opravu bicykla po nehode do výšky 400 eur.

V prípade krádeže bicykla, dostanete od partnerskej predajne nový, v hodnote výšky poistného plnenia.

Poistenie Generali môžete využiť na území geografickej Európy.

Poistenie bicykla BIKEPLAN

Poistenie bicykla, e-bikov, kolobežiek, e-kolobežiek a cyklovozíkov môžete uzatvoriť na portáli bikeplan.sk.

Okrem poistnej ochrany pri krádeži, získavate ochranu v prípade  poškodenia pri nehode alebo páde. Poistenie sa vzťahuje na všetky pevné komponenty, príslušenstvo aj osobné veci.

Poistné krytie je v kocke nasledovné:

 • krádež z budov, verejných priestorov aj voľných priestranstiev
 • vandalizmus, lúpež
 • krádež z auta, alebo z nosiča
 • poškodenie, alebo zničenie pri páde, alebo havárii
 • poškodenie, alebo zničenie počas prepravy
 • poškodenie osobných vecí
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
 • pripoistenie špeciálnych tratí
 • pretekárske pripoistenie – hobby aj profi
 • poškodenie príslušenstva
 • v prípade e-bikov a e-kolobežiek poistenie elektroniky a motora

Poistenie Bikeplan platí pre celé územie Európy.

Poistenie bicykla ako súčasť cestovného poistenia v zahraničí

V rámci cestovného poistenia môžete bicykel poistiť v rámci poistenia batožiny. V tomto prípade však platia podobné sublimity ako v prípade poistenia domácnosti, čo znamená, že len určitá časť z celkovej poistnej sumy batožiny sa bude vzťahovať na váš bicykel.

Čo ak máte dvojité poistenie?

Ak máte k poisteniu bicykla aj poistenie domácnosti, peniaze od oboch poisťovateľov samozrejme nedostanete. Zmluvné podmienky zvyčajne objasňujú, ktorá z poisťovní má primárnu zodpovednosť a že musíte zverejniť rozsah svojho poistenia.

Ak došlo k vlámaniu do bytu a krádeži bicykla a iných vecí, nahlasujete škodu na poistení domácnosti. Ak vám ukradli iba bicykel z pivnice, je pravdepodobnejšie, že to bude patriť k poisteniu bicykla. Škodu nahlásite príslušnej poisťovni a tiež uvediete, že máte druhú poistku, ktorá kryje aj vlámanie.

Na čo si dať pozor v prípade poistnej udalosti?

Škodu čo najskôr nahláste svojej poisťovni. Skontrolujte si poistné podmienky, v ktorých prípadoch ste povinný udalosť nahlásiť polícii. Ak dôjde k vlámaniu alebo krádeži, určite by ste mali ísť na políciu. Aj keď je malá šanca, že sa váš bicykel opäť objaví, správa z polície slúži ako doklad pre poisťovňu.

Ďalšie prílohy, ktoré poisťovne zvyčajne žiadajú:

 • Doklad o vlastníctve bicykla (doklad o kúpe, sériové číslo, fotografie)
 • Podrobnosti o krádeži: Kedy, kde a ako bol bicykel zabezpečený? Nezaškodí, ak máte aj fotografie z miesta činu.

Aj keď bol váš bicykel poškodený alebo zničený vandalizmom, mali by ste zvážiť nahlásenie na políciu, poslúži to ako dôkaz pre poisťovňu.Taktiež fotografujte a zaznamenávajte presný čas a miesto.

Poisťovni aj polícii musíte preukázať, že bicykel patrí vám. Najlepšie urobíte, ak sa budete vedieť preukázať dokladom o kúpe.

5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here